Steve Beckow összfoglalója / 2013. június 12.

A Fény Galaktikus Föderációjának bemutatása – 4/2. rész

SaLuSa a Szíriuszról folytatja, a csatornázó Mike Quinsey.

Az Űrföderációk a felemelkedett lények kollektívái

Felmerülhet bennetek a kérdés, mi hol állhatunk az evolúciós fejlődést illetően. Mi erre azt válaszolnánk, hogy a Galaktikus Föderáció tagcivilizációjaként mi már felemelkedtünk.

Fejlődünk tovább és ezt addig folytatjuk, amíg rá nem lelünk a Minden létező Egység Forrására. (1)

Mi azok vagyunk, akikké ti váltok, felemelkedett kozmikus lényekké, akik rendelkeznek a szabadsággal, hogy univerzum szerte utazhassanak. Ti már tagjai vagytok a Galaktikus Föderációnak és lehet az a vágyatok, hogy szervezetünkön keresztül mások szolgálatára lehessetek. Léteznek más tanácsok és föderációk, mint a miénk, akik a Teremető cselekedeteinek és munkájának szentelték magukat, és szívetek vágyának követésre bőven van lehetőség. (2)

Mi a Galaktikus Föderációtól segítünk nektek bezárni a rést bezárni, aközött akik most vagytok, és akikké lesztek, ha eléritek a teljes tudatosságot. Minél korábban hívhatunk meg benneteket egyenjogú partnereknek, annál gyorsabban indulhatunk következő utazásunkra, melyek más galaxisokba és univerzumokba visznek minket. Utóbbiak úgy tűnik végtelenek, mert a mi szemszögünkből nézve nem látjuk a teremtés végét. (3)

A Galaktikus Föderációban egy civilizáció sem próbál meg felülkerekedni a másikon. Működik az egymással való megosztás politikája, így mindenki profitálhat mindenből és mindenkiből. Ez minden civilizáció fejlődésének mércéje és sajnálatos módon ti nagyrészt az Önzés szolgálatában álltok. (4)

Üzenetünk számotokra az, hogy bízzatok bennünk, ahogyan a spirituális hierarchiában is bíztatok, amikor úgy döntöttetek először merültök alá az alacsonyabb rezgésű dimenziókba. Tudtátok, hogy végeredményben elnyel benneteket a sötétség és kihívásokkal kell szembenéznetek, hogy újra felfedezzétek a bennetek rejlő Istent. Olyan ígéretet is kaptatok, hogy mindig lesz segítségetek az újbóli felemelkedésre és most ez teljesült be.

Örömet okoz a képességünk, hogy a tapasztalás ciklusain keresztülmenők szolgálatára lehetünk, és a ti sikeretek a mi jutalmunk. Nem törekszünk hírnévre, de megengedett számunkra, hogy büszkék legyünk a küldetéseinkre, ahogyan benneteket is eltölt a megelégedettség, ha jó munkát végeztek a munkahelyeteken. (5)

Nem mi vagyunk az egyetlenek, akik segíteni jöttek hozzátok, hogy felnyissuk szemeteket a csodás lehetőségek előtt. Vannak tanárok és segítők különféle szinteken [területeken]. Sokszínű képességekkel és tapasztalattal érkeznek a Földre és gyakran egy témakörre szakosodnak, aminek teljeséggel szentelik magukat.

Sok különböző bolygókról érkeznek, ahogy mi is és önként jelentkeztek a feladatokra, amik megkövetelik részükről a teljes együttműködést. Életük nem a szokványos testetöltéseitekhez hasonlatos, és általában nem lenne szükségük további földi tapasztalatok gyűjtésére, mert már felemelkedtek. Szeretetből kifolyólag jönnek el hozzátok, felismerve a bennetek izzó Isteni szikrát és elismerve a dualitásban töltött végérvényes időtartamotokat. (6)

Másokat szolgálunk; A kezdetektől védtünk benneteket

Mi a Fény Galaktikus Föderációjától és mások, aktívan részt vállalunk a megsegítésetekben. Mások szolgálata létezésünk [FGF] célja. (7)

A Galaktikus Föderáció Magasabb Lényekkel dolgozik együtt és mindenki engedéllyel rendelkezik, hogy kísérjen benneteket ebben az ciklusban, ahogyan mások is megtették ezt korábban. Mi vagyunk a kapcsolódás Istenhez és küldetésünket nagy szeretettel és odaadással teljesítjük. (8)

Felismeritek majd, hogy a Galaktikus Föderációs tagok a korábbi fejlődésetek időszakában nem voltak ismeretlenek előttetek és valójában szorosan kapcsolódnak történelmetekhez. Erősebb a kapocs köztünk, mint hinnétek, ennek géntechnológiai eredménye az, akik ma vagytok. Ha látjátok majd a föderáción belüli különböző típusú lényeket, csodálkozni fogtok, milyen szembeötlő a hasonlóság azzal, ahogyan most kinéztek. (9)

A Földeteken léteznek még bizonyítékok [földönkívüli] látogatásokról, de nem mindig ismerik fel őket annak és figyelmen kívül hagyják őket, mert nem illenek az általatok elfogadottnak tartott történelmetekbe. Történelmetekben valóban sok a fikció [elképzelt, kitalált tartalom] és kevés hasonlóságot mutat az igazsággal. Ezek olyan területek, amikről beszélnünk kell, mert fontos tudni ezekről a tényekről. (10)

Először sok ember megijed majd, míg meg nem értik, hogy megérkezésünk természetes esemény. Ez akkor következik be, ha egy civilizáció fejlődésben elér egy bizonyos pontot, ha készen áll tudatos szinten megérteni és elfogadni kapcsolatát a csillaglényekkel. Ti most ezen a szinten vagytok, de sokaknál ez csak tudatalatt működik, mert nem érzékelik vagy nem értik meg a valódi családjukat. Szeretettel érkezünk, hogy azt megoszthassuk veletek. (11)

Mindenkor minden kapcsolatunk békés volt, azzal a céllal, hogy az emberiség segítségére legyünk. Mi együtt élünk a Fénnyel és az Isteni protokollokat és törvényeket tartjuk szem előtt a veletek való kapcsolatban. Idővel megtudjátok, hogy több ezer éves múltra tekint vissza részvállalásunk nálatok és rájöttök, mi őrzőitekként cselekedtünk ez idő alatt. Felügyeltük növekedéseteket és segítettünk az akadályok áthidalásában, ami az evolúciótokat komoly mértékben visszatarthatta volna. (12)

Semmilyen fenyegetést nem jelentünk számotokra és magas szintet értünk el a spirituális értelmezésben, tehát csak a szeretetet ismerjük a más világokon élő testvéreink iránt. ha lehetőségetek lesz történelmetek megírására, ahogyan az történt, mellőzve a pontatlanságokat vagy a szándékos zavaros részeket, rá fogtok jönni, gyakorta segítettünk nektek szörnyű helyzeteitekben. Azt is látni fogjátok, hogy az elmúlt civilizációkat űrlények támadták meg vagy akár le is igázták őket, de ezek a lények a mi föderációnkkal semmilyen kapcsolatba nem hozhatók. (13)

A tervek szerint egyre erőteljesebben leszünk részesei életeiteknek és ez nem véletlenszerűen történik, mert a cél az együttműködés. Amint nyíltan dolgozhatunk veletek együtt, úgy látjuk erős kapcsolat alakul ki közöttünk és mindannyiunk számára segíteni fog, hogy a tisztítás végső fázisait lezárjuk. (14)

Mi a Galaktikus Föderációtól megbízottak vagyunk, hogy gondoskodjunk az emberiségről, hogy felemelkedhessen és biztosan utazhasson a felemelkedés folyamata során. (15) A Felemelkedés csupán a kezdet, később sok dolgunk lesz, hogy az ezzel járó életkörülményeitek változásait előremozdítsuk. (16)

Lábjegyzetek

(1) SaLuSa of Sirius, July 14, 2010, at http://www.treeofthegoldenlight.com

(2) Jan. 26, 2009.

(3) May 25, 2011.

(4) Oct. 10, 2009.

(5) July 12, 2010.

(6) July 5, 2010.

(7) Nov. 26, 2012.

(8) July 12, 2010.

(9) May 5, 2010.

(10) Oct. 19, 2012.

(11) Feb. 29, 2012.

(12) March 1, 2013.

(13) July 23, 2012.

(14) Nov. 17, 2010.

(15) March 23, 2009.

(16) Nov. 26, 2012.

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://goldenageofgaia.com/

Reklámok