Az új Buddha: a mesterek naponta érkeznek 2/1.rész

2013. július 1.

AA-Michael-55Közzétette: Steve Beckow

Ranjit az Egység új Buddhája, aki jelenleg egy Indiában élő 12 éves kisfiú ma este elmagyarázza nekünk az ő küldetését és azokat a különleges kihívásokat, amelyek megjelennek akkor, amikor egy felébredt lélek egy nem-felébredt világra születik. Elmondja, hogy hogyan irányuljunk egy új gyermekhez azért, hogy ne nyomjuk el [ne tartsuk vissza] őt – hiszen elhagynak bennünket, ha ezt megtesszük – és hogy felfedezzük azt, hogy milyen nagy mértékben tanítanak és vezetnek bennünket! Leírja nekünk, hogyan tanulnak a gyermekek, mik az ő kihívásaik és hogy miként tudunk a leginkább hatni rájuk.

Elmondja nekünk, hogy naponta érkeznek mesterek azért, hogy segítsenek mindannyiunkat az ösvényünkön és abban, hogy kijussunk a téves meggyőződéseink köréből. Elmondja, hogy ő Sanat Kumara „leszármazottja”, aki Dipankara Buddha-ként inkarnálódott. Ő [Sanat Kumara] az a Buddha, akinek Gautama megvallotta, hogy az ő vágya az, hogy ő is egy Buddha legyen. Így a származási vonal: Sanat, Gautama és Ranjit. Köszönjük Ellen-nek az átiratot!

Egy óra egy angyallal – 2013. július 1.

Geoffrey West (GW): Üdvözlet és áldás mindenkinek! Üdvözlet ismét az „Egy óra egy angyallal” c. műsorban Linda Dillonnal, a Szeretet Tanácsának csatornájával és a „The Great Awakening” [A nagy felébredés –. a ford.megj.] írójával. Ma este a Golden Age of Gaia pont com létrehozója, Steve Beckow is csatlakozik hozzánk, aki „Az Új Föld építése: Úton egy mindenki számára megfelelő világ felé” szerzője.

Geoffrey West vagyok, Graham Dewyea helyét foglalom el ma este. A korábbi vendégeinktől ma egy kicsit elkanyarodva, új irányt célzunk meg. Ma esti vendégünk Ranjit, aki a jövőbeli [új] Buddha energiáit hordozza magában.

Ezzel át is adom neked a szót, Steve!

Steve Beckow (SB): Köszönöm, Geoff! Szeretném üdvözölni mai vendégünket és szeretném egyúttal azt is megkérdezni tőle, hogy hogyan szólíthatjuk.

Ranjit (R): Üdvözlet. Igen, ez egy indulás! Hiszen ritkán beszélgettek valójában egy olyan lélekkel, aki egyszerre fent és lent is jelen van. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy meghívtatok ebbe a műsorba és hogy megoszthatok veletek néhány dolgot, melyet az emberi formában egyre inkább megértek és megtapasztalok.

Elárultam azt, amit ti keresztnévnek neveztek: Ranjit. És igen, hívhattok így is. Vagy akár Raj-nak is, ha szeretnétek, mivel mindig is tiszteletben tartom azokat, akik vezetnek. Hiszen tudjátok, hogy van egy kötelék mindannyiunk között. És Sanat Kumara energiája [ő az, aki kérte, hogy hívják Raj-nek – a ford. megj.] hosszú ideje ismert egészen a multiverzumon át.

Ezért mi nagyon is közel állunk egymáshoz.

Nos, szeretném, ha megértenétek, hogy én úgy beszélek most hozzátok, mint olyan valaki, aki a Buddha energiáit hordozza. És ha minden megtörténik, akkor az Egység Buddhájaként fogtok ismerni. [Megjegyzés: Maitreya a Szeretet Buddhájaként ismert.] hiszen ti is tudjátok, hogy minden Buddha nem csupán tanító, mentor és gyógyító, hanem egy meghatározott célja és küldetése is van!

És a következő lépés a bolygótokon– a ti és az én bolygómon egyaránt – történő események sorában az emberiség és a bolygóköziek számára az, hogy gyakoroljátok és horgonyozzátok le az egységet, valamint hogy ne csupán az Új Földet, hanem az Új Lényt is létrehozzátok, megteremtsétek!

Hiszen az emberiség új lénye nélkül – aki egy megvilágosodott, felemelkedett lény – nincs Új Föld.

Gaia célja a saját Felemelkedésében az, hogy előrevigyen benneteket és beteljesítse azt a küldetését és célját, hogy ő a szeretet egyik bolygója, aki a Forrás szolgálatában áll. Így amikor ily módon gondoltok erre, valójában nincs is különbség aközött, amit én csinálok és aközött, amit Gaia tesz és aközött, amit mindannyian tesztek, mivel mi mindannyian egységben vagyunk a szolgálatban.

Nos, itt az ideje, hogy túllépjen az elkülönüléshez való téves ragaszkodáson – és ha mondhatom úgy, hogy azon a vasana-n, mely szerint azt hiszitek, hogy egyediek, különösek és így másoktól eltérőek vagytok – és megérkezni egy mélyebb igazságba, miszerint ti mindezek a dolgok vagytok és így Egy vagytok!

A célom az is, hogy az új Föld gyermekeivel is munkálkodjam, sőt még az is, amire úgy gondoltok, hogy új idők, eltérő dimenziók és valóságok. Nos, ezek a gyermekek úgy jönnek, mint ahogyan én is: teljes éberségben és annak tudatában, hogy ők kik valójában, valamint hogy mi a szerepük, amit el kell játszanuk.

A felnőttekre hárul – és e tekintetben mindannyiótokhoz szólok és a felnőttek bolygójához beszélek, amibe beletartoznak azok a felnőttek is, akik engem körülvesznek – rátok hárul az, hogy segítsétek őket, hiszen a ti leckétek és meg kell tanulnotok azt, hogy ne nyomjátok el a fényt, a csodát, azt a briliáns dolgot, amit mi [gyermekek] önmagunkban hordozunk. Ismétlem: nem különböztetem meg ebben magam tőletek!

Nos, tudom, hogy sok kérdésed van hozzám, ezért világos akarok lenni! Ez a csatorna mindig tisztázást kér, nem? Ő egy nagyon kíváncsi valaki! Úgy beszélek nektek, mint egy gyermek. Úgy, mint egy 8 éves kisfiú – azon kisfiú lényének fényében – viszont a Buddha bölcsességével is szólok hozzátok. [Megjegyzés: Csak hogy egyértelműek legyünk: Ranjit jelenleg egy 8 éves kisfiú. Mindaddig titokban kell tartani a tartózkodási helyét, amíg a szülei nem állnak készen arra, hogy ezt felfedjék.]

Nos, hol szeretnéd kezdeni?

SB: Köszönjük, Raj! És talán mielőtt elkezdenénk szeretnék néhány szót szólni a hallgatókhoz. Sanat Kumara is szereti, ha Raj-nek szólítják, ami kapcsolódik az általad korábban elmondottakhoz. Szeretném megemlíteni azt, hogy Sanat Kumara Dipankara Buddha volt, aki Gautama Buddha tanítója volt abban az inkarnációban, amelyikben Gautama Buddha megkérte, hogy Buddha-vá válhasson.

És most te egy új Buddha vagy – ha használhatom ezt a kifejezést. És Maitreya is egy Buddha. Ő a Szeretet Buddhája. Te pedig az Egység Buddhája vagy.

Mindenekelőtt elmondanád nekünk kérlek azokat a tapasztalatokat, amiket teljesen felébredett gyermekként élsz meg – csak azért, hogy megérthessük a jelenleg itt élő gyermekeket?

Elmagyaráznád, hogy milyen ebben az állapotban ide jönni? Milyen a megtapasztalás és mit jelent az élet első időszakában teljesen felébredettnek lenni?

R: Igen. Értem! Raj még mindig a tanítóm ugyanúgy, mint sok más lénynek is – ő a vezető. És megtiszteltetés számomra, hogy engem is így neveztek.

Meg kell osztanom veletek, hogy nehéz teljesen felébredett állapotban lejönni a Földre, amikor egy olyan bolygóra érkeztek, ami nincs felébredve. Nos, az új gyermekek egyike vagyok még akkor is, ha megvan a tudatosságom. Nincs fogalmam arról és nincs is tapasztalatom, hogy milyen nem felébredettnek lenni, hogy milyen nem létezni a lényem teljességében.

Így, ezekben a korai években rengeteget tanultam és megértettem, hogy a átváltozás ezen időszakában az emberi lények, az emberi faj mit tapasztal meg.

Nos, a történés, a megértés részeként megéltem, hogy milyen egy olyan országban megszületni, ami nagyrészt hindu vallású. És én nem ehhez a hitrendszerhez vagy valláshoz tartozom. És a szüleim – hiszen ez így működik – sem ezt a hitet vallják.

Nos, nagyon jól tudjátok, hogy minden hit alapja az Egy ismerete [tudása], de az egység és egyesülés szerepének részeként különbözőként nyilvánul meg nem egyszerűen az én tudatosságomban, hanem a külsőségekben is.

Nos, amikor megérkeztem a Földre, sokkolt állapotba kerültem még úgy is, hogy tudatában voltam, hogy mire számíthatok. Meglepett voltam.

A szüleim, akikkel meg vagyok áldva csodálatos lények. Gondoskodók, törődők és nagyon szelídek. Aggódnak a jövőm miatt már attól a pillanattól kezdve, amikor megjelentem. Ez eléggé ironikus.

Nos, egyáltalán nem lekicsinylő módon szeretném a csodálatos családomat megjeleníteni, hiszen ők nagyon is rendkívüliek és ez szükséges volt nekem ahhoz, hogy hozzájuk tudtam csatlakozni. Ezt az információt azért osztom meg, mert szülőnek, felnőttnek, nagynéninek, nagybácsinak, unokatestvérnek lenni nem emberi dolog, hanem mondhatnánk úgy is, hogy univerzális dolog.

Mielőtt egy gyermek megszületik, máris aggódtok a jövője miatt. Igen, élvezitek a folyamatot, de amint az én szüleim is, biztosra akartok menni abban, hogy a taníttatás megfelelő lesz, hogy megfelelő elképzelésekkel és filozófiákkal találkozom majd, hogy korán megtanulom az imádkozás megfelelő és helyes módjait, hogy az alázat fontosságát megtanulom és hogy megtanulom tisztelni Istent.

Mindezeket a dolgokat csodálatosnak tartom, de ugyanakkor emberi rögeszméknek is tekintem. Nem ismerik fel azt, hogy mi tudjuk, mit csinálunk.

A szüleim tudják, hogy áldott gyermeket kaptak. Tudják, hogy más vagyok! De ahelyett, hogy teljes mértékben bíznának ebben, valamilyen módon aggodalmassá teszi őket ez a dolog. [Megjegyzés: Ebben Raj nagyon hasonlít a fiatal Sri Ramakrishna-ra, akinek szülei tudták, hogy ő Vishnu egyik inkarnációja volt, de mégis aggódtak érte éjjel-nappal.] Félnek attól, hogy hibáznak. Idegesek amiatt, hogy nem lesz erejük mindent megtenni azért, hogy biztosítsák az én fejlődésemet, pedig ez meg van írva a történelemben.

Az isteni és emberi meghatározások alapján szeretem a szüleimet és a családomat. Van egy lány és egy fiútestvérem és amint tudjátok, ez egy nagyon terjedelmes család. [Megjegyzés: A legtöbb indiai család nagy, kiterjedt egység – ellentétben a nyugati családokkal.]

De amire nem gondoltok talán az az, hogy én emellett bízom a családomban és a szüleimben. És ez is fontos, hogy mindannyian megértsétek. Felébredten jöttem. Sokkal tudatosabb vagyok, mint amilyennek a szüleim valaha is gondolnák vagy értenék. Viszont rájuk vagyok bízva. A Mennyei Anya bízott rájuk.

De mit jelent az, hogy „rábízva lenni”? A létezésemben való bizalmat is jelenti. Azt, amiért munkálkodom. Azért, hogy beteljesítsem azt a feladatot, amiért idejöttem. Bízom bennük és bízom abban is, hogy minden az isteni tervek szerint halad.

Tehát ahogyan egy lármás 5 éves, ahogyan egy kíváncsiskodó 6 éves, időnként egy nagyon pimasz 8 éves, tudom, hogy tanulok, kapok és bízom. Nem azért teszem, mert a szüleim azonosultak az egyes gyermekkori évek bölcsességével, hanem azért, mert szeretnek engem és azért, mert tudom, hogy minden megfelelően működik – és ebbe beletartozik az is, hogy ebben az időben ezen a helyen és ebben a családban tartózkodom.

Tehát: mi a helyzet a gyerekekkel, akikről beszélek? Mit lehet tenni úgy, hogy ne nyomjátok el a bennünk oly ragyogóan égő lángot, miközben ugyanakkor védelmeztek is minket?

Ó, igen! El lehet nyomni a lángot, de ebben az esetben sokan közülünk távoznának. Ez nem valami olyan, amit tudnánk vagy akarnánk tolerálni, hiszen nem fogunk lejjebb lépni és nem is fogjuk csökkenteni a tudásunkat, sem az energiánkat. Nem tudjuk ezt megtenni.

Világosan tudjuk, hogy soha sem tenne egyikőtök sem olyan dolgot, amivel megsértenétek bennünket. És ez napról-napra igazabb és igazabb. Látjuk a szeretet növekedését ezen a gyönyörű Gaia nevű bolygón.

Amikor arról beszélünk, amit nem láttok vagy amit még nem tudtok vagy értetek, amikor megosszuk veletek, hogy inter-dimenzionálisan, a csillagtestvéreinkkel vagy az általatok láthatatlannak vélt barátainkkal mozgunk, ne utasítsatok el bennünket!

Ne próbáljatok meg még a leghalványabb gondolatotokkal se ezt megtenni! Ne kíséreljetek meg lebeszélni arról, hogy nem látjuk helyesen a valóságot vagy nem látjuk úgy, ahogyan azt ti látjátok! Engedjétek el azt a félelmet, hogy a gyermeketek más lesz és így nem fogják őt elfogadni, vagy hogy nem fogják kiegyensúlyozottnak tekinteni. Ne befolyásoljátok a vízióinkat és a tudásunkat, mivel úgy vagyunk itt, mint a tiszta levegő.

És, drága barátaim, azért is vagyunk itt, hogy tanítsunk benneteket! Azért vagyunk itt, hogy példával tanítsunk, amint oly sokan közületek is példával tanítanak és a mezőtök, a kozmikus mezőitek által.

Ez az, amit mi mutatunk nektek – az, hogy több van. Az, hogy több bölcsesség, több megértés, több szeretet és teljes kapcsolat van. És azt mutatjuk nektek, hogy milyen lehet az életetek!

Ezért ne essetek egy olyan mintába, ami a régi harmadik dimenziótokban annyira közkedvelt volt. Ne essetek abba a hibába, hogy azt hiszitek, hogy egy gyermek a szülei mintáját hordozza. Ez nem így van!

És azok közületek, akik szülők voltak, figyeljétek meg a gondolkodásban, a viselkedésben történt változást és a gyermeketek rátok gyakorolt hatását. De még nem láttatok eddig semmit!

Engedjétek meg, hogy szabadok legyünk! Igen, ez aggasztani fog benneteket! Időnként frusztrálni fog vagy idegességet generál majd. De ez nem különbözik a testbe született egyik mestertől sem. És szeretném azt is elmondani nektek – nem csak sugallani, hanem mondani – barátaim, hogy ti vagytok az én támogató csoportom. Ti is a családom vagytok!

És vannak közöttetek olyanok – legyetek akár 5, 50, 70 vagy 27 évesek – akiket mindig is másnak tartottak a családtagjaitok. És valamilyen módon ez egy olyasféle megfigyelés, amiről nem beszélnek. Néhány esetben ez egy vicc. Máskor csodálattal vagy zavartsággal társul.

De tudjátok, milyen egy kicsit más ösvényen járni sok olyan embertől eltérően, akikkel találkoztok – legyen az akár a családotokban vagy a közösségetekben. És ebben a munkában, amit tettetek, és ebben az állhatatosságban, ami hősies, előkészítettétek számunkra az utat.

Nos, vannak még más dolgok is, amikről szeretnék beszélni, de nem szeretnék udvariatlan lenni, mivel ez megint egy olyan dolog, amit tanulok.

Van más olyan kérdésed, amit fel szeretnél nekem tenni?

SB: Köszönöm, Raj! Nos, távol álljon tőlem, hogy régi típusú 3 dimenziós felnőttként viselkedjek. Rengeteg olyan dolgot magyaráztál el, melyekről a szülőknek nem szabad elfeledkezniük. Elmondtad, hogy miket ne tegyünk az érkező gyermekeinkkel. Elmagyaráztál egy olyan dolgot is, melyet megtehetnek, ami nem más, mint hogy szabadságot adjunk nekik.

De van még más jó tanács is, amit adnál nekünk? Olyanok, amiket inkább tegyünk, mint ne tegyünk?

R: Ó, igen!

SB: Kérlek, tedd meg!

R: Tudtok játszani velünk? Nos, számunkra a játék teljesen más értelmet hordoz. És a bölcsességünk, a felfogásunk, a tudásunk részeként, amit a létezésünk megkíván, amikor a szabadságról beszélünk, akkor az nem más, mint a mozgástér a játékhoz. Nos, vannak közöttetek, akik tudják, hogy a gyermekek rengeteget tanulnak a játék által.

Jönnétek és csatlakoznátok hozzánk bármilyen szinten és bármilyen környezetben? Bármilyen körülmények között, amivel találkoztok? Mindig bölcsesség és varázslat – igen, varázslat – lakozott a gyermekek szívében, elméjében és lényében!

De amit tehettek az az, hogy töltsetek időt azon kívül is, hogy azon aggodalmaskodtok, hogy vajon megfelelő módon leszünk taníttatva vagy szocializálva – hiszen a szocializáció is mást jelent számunkra. De meg fogjuk találni az utunkat és egymást is. Tehát ne aggódjatok emiatt!

De szeretnénk megkérni benneteket, hogy csatlakozzatok hozzánk. Ne úgy, hogy a lábunknál ültök! Ez a legutolsó dolog, amit akarok! Szeretném, hogy felfedezzétek velem az univerzumot és a bolygót! És mi, gyermekek, mindannyian ezt akarjuk!

Azt akarjuk, hogy fogjátok meg a kezünket! Bízunk bennetek! És azt akarjuk, hogy a gyermeketekként kezeljetek bennünket, mivel tudjuk, hogy a feladatotok része az, hogy biztonságban neveljetek, távol a bajtól. Tudjuk és értjük azt is, hogy gyermekként olyan dolgokat tudunk tenni, melyek veszélyes helyzetekbe sodornak bennünket, hiszen nagy felfedezők vagyunk!

Tehát ne lepődjetek meg, amikor azt mondjuk, hogy játszani akarunk például Indiában, Tibetben, az USA-ban vagy más országban! Gyertek felfedezni!

Most azt mondjátok, hogy „De nem minden család teheti ezt meg!” De képesek vagytok térképet ragadni, internethez csatlakozni, képeket elővenni, zenét, mesét vagy mitológiát hallgatni, hagyományokat elővenni és megosztani ezeket velünk! Ez az egyik elképzelésünk a játékról!

A másik elképzelés az, amikor azt kérjük, hogy játsszatok velünk az az, hogy közülünk sokaknak nagyon fontos, hogy lehorgonyozzunk a testünkben! … Ezek apró, nagyon is apró formák!

És az egyik kezdő sokkhatás a belépéskor [a testbe] az a tény, hogy milyen picik ezek a testek – még akkor is sokkoló, amikor tudatában vagyunk mindennek és tudjuk, hogy nem vagyunk teljesen bezárva ebbe a testbe. Tehát nagyon fontos, hogy a játéknak, a tevékenységnek, a mozgásnak legyenek fizikai aspektusai is, hiszen a lényünk energiáit a testünkbe horgonyozzuk le.

Tehát amit találtok – és ez igaz volt a nagyon korai indigó és szivárvány gyermekekre is – az, hogy fontos képessé válni arra, hogy mozogjunk. Sokkal inkább, mint talán akkor, amikor gyermekek voltunk. Most, sok indigó tartozik azok közé, akik világra hoznak bennünket és közülük sokan megvan az a belső késztetése, hogy állandóan mozogjon. És ez egy nagyon jó dolog!

Foglaljatok le bennünket, kérlek, intelligens beszélgetéssel is! Amikor azt mondjátok, hogy aggódtok a jövőnk miatt a taníttatás terén, akkor ne töltsetek időt azzal, hogy lealacsonyítjátok a beszélgetést olyan szintre, amiről azt gondoljátok, hogy egy gyermek megért.

Úgy beszéljetek hozzánk, mint akik egyelőek veletek, így elfogadtok minket és engedélyt adtok számunkra arra, hogy a bölcsességünk teljessége jöjjön a felszínre és hogy ezt osszuk meg veletek.

FOLYTATÁS KÖVETKEZIK!

Csatornázta: Linda Dillon

Magyar nyelvű fordítás: Vénusz

Forrás: http://goldenageofgaia.com/2013/07/the-new-buddha-the-masters-are-arriving-daily/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=the-new-buddha-the-masters-are-arriving-daily