Üzenet az Athabantian Csillaghajóról / 2013. június 09.

Mark Kimmel közvetítése

AthabantianHárom választási lehetőség

Jó reggelt Adrial!

Jó reggelt Mark, készen állsz a közvetítésre. Kezdhetünk?

Igen, kérlek. Mindig öröm számomra, ha hallok felőled.

Te és én minden földi embernek címezzük ezt az üzenet azoknak, akik olvassák ezeket a szavakat és azoknak is, akik nem; most az átalakulás időszakát élitek. Nem kérdéses, hogy a Föld vagy a rajta élő emberek átalakulnak-e, ami számít, hogy mi marad fenn a játék végén.

A tudatosság bizonyos szintjén rájössz, hogy a mostani idők nem szokványos idők, és a változások mindenütt felbukkannak és megfigyelhetők életed sok területén. Elég, ha megnézed a világon előforduló számtalan földrengést, fokozott vulkanikus aktivitás, szokatlan nagy és nem az időszakba illő tornádókat, és a Napotok energetikai kitöréseit vagy a gazdasági és politikai káoszt, mely folytatódik és sok országra kiterjed.

Ennek megfelelően minden személynek három választási lehetősége van: 1) Ellenállni vagy figyelmen kívül hagyni a változásokat és ami jön. 2) A változások áramlásával együtt haladni. 3) Kézbe venni a saját életed.

Hadd magyarázzam el bővebben: Az első csoportban azok az emberek vannak, akik elégedettek jelenlegi életükkel, ők vagy elégedettek a körülményeikkel vagy boldogtalanok, de nem hajlandóak másképp élni; ők mindannyian azt választják, hogy a komfortzónájukon belül tartózkodnak. Közülük egyesek jómódúak és hatalom birtokosai, azt hiszik vagyonuk és státuszuk átsegíti őket a jelenlegi változásokon. Mások szerhasználat függőség miatt sérültek vagy gyakorlatlanok az élet dolgaiban vagy nem akarnak, vagy képtelenek a változásra. Míg mások egyszerűen nem látnak más alternatívát a jelenlegi életükben, „Mindig is ilyen volt, és mindig ilyen is marad.” Az ellenállást vagy a figyelmen kívül hagyást választva, ezek az emberek úgy döntenek a 3. Dimenzióban maradnak.

A második kategóriában azok vannak, akik látják magukban és maguk körül a változásokat és úgy döntenek, hogy lesz, ami lesz ők is együtt sodródnak az árral. Az ő viselkedésüket ez jellemzi: „Tudom, hogy a dolgok változóban vannak, lehet nincs ez kedvemre, de bízom benne, jó lesz nekem, ha velük együtt sodródok.” Vagy „Tudom, hogy a változások jelen vannak bennem és a külvilágban is. Élvezem, hogy szemlélhetem vagy hogy olvashatok a változásokról és a csodás életről ami körülöttem van. Tudom, hogy rendben leszek.” Ők elértek a 4. Dimenzióba.

A harmadik kategóriában azok vannak, akik kezükbe veszik az életüket és meglovagolják a változások hullámait. Napi rutinjukká vált, hogy felemeljék magukat magasabb rezgésszintekre, hogy tovább jussanak az 5. Dimenzióba való Felemelkedésük útján. Ők látják az eljövendő változások nagyságát és aktívan felkészítik önmagukat az elkövetkezendő csodás élet előnyeire. Ők nem várnak kedvező időpontokra/eseményekre, melyek magukkal sodorják őket és nem várnak külső erőkre sem, amik majd megmentik őket. Saját maguk veszik kezükbe a saját Felemelkedésüket. Teljesen tudatában vannak, hogy az élet az 5. Dimenzióban igényes, örömteli és boldog is; nagyjából már most úgy élnek, ahogy az a jövőben lesz.

Az első csoportba tartozóknak azt mondanánk, hogy leginkább a 3. Dimenzióban fognak tartózkodni, míg a Föld rezgésszintje olyan magas nem lesz, amit már nem tudnak tartani. Ezen a ponton elhagyják testüket.

A második csoportnál egyesek a 4. Dimenzió valamelyik szintjén maradnak, lassan terelődve felfelé. Eljön az idő, amikor Felemelkedhetnek az 5. Dimenzióba, ha sokáig életben maradnak és túlélik az átalakulást.

A harmadik csoport már az 5. Dimenzió szerint él, a változások örvénylenek bennük. Magukat életük teremtőinek tekintik és rájöttek arra, ha szeretetből teremtenek, akkor minden pillanatban képeseknek kell lenniük ellenőrzésük alatt tartani minden gondolatukat, minden érzelmüket, minden szavukat és minden cselekedetüket.

Ehhez itt hozzátennénk, hogy a 2012. decemberi esemény felgyorsított mindennemű átalakulást: A harmadik Dimenzió tartóoszlopai elmozdultak. A magasabb Dimenziókba vezető út nyitva áll mindazok számára, akiknek szándékában áll Felemelkedni. Ezen felül összeomlik az idő, tehát mindezek a történések gyorsabban következnek be.

A magasabb rezgésszintek lehorgonyzása során a szén alapú emberi test, kristály alapúvá alakul át. Ezzel agyi és minden belső szervet érintő változások is együtt járnak. Mentális, érzelmi és spirituális testeitek egy csodás új lénnyé integrálódnak. És ismét megjegyeznénk, hogy ennek [a folyamatnak] a teljes befejezése, minden egyén aktív részvételét megkívánja.

Mi látjuk, ahogyan fokozatosan változik a Föld, a merev 3. Dimenziót elhagyva a kiterjedtebb 5. Dimenzió irányában haladva.

Nem látunk hirtelenszerű változásokat, mint azt korábban megjósolták – ill. ahogyan azt még néhányan továbbra is jósolják – olyan változásokat sem látunk, ami Atlantisz bukásához vezetett. A változásokat egy kiterjedtebb időszakban látjuk.

Adrial, ez egy nagy átalakulás.

Igen, Mark, a 2012. decemberi események sok dolgot megváltoztattak, a legemlítésreméltóbb a multidimenziós kapuk megnyitása a kozmosz minden fizikai formája számára. Ezek a kapuk rendelkezésre állnak minden földi ember számára. A Föld átalakulása a fordulópont, amire mindenki várt.

Átugorhatunk a 3. Dimenzióból az 5. Dimenzióba?

Nem, mindenkinek szükséges időt tölteni a 4. Dimenzióban. Az ember fizikai, mentális és érzelmi teste nem bír ki egy közvetlen ugrást a 3. Dimenzióból az 5. Dimenzióba. Egy egyén közvetlen elmozdítása a merev 3. Dimenzióból az 5. Dimenzióba szétszakítaná a fizikai, valamint a mentális és érzelmi testet is.

Hogyan látod a technológiai fejlődést?

Úgy látjuk, lesznek nagy technológiai előrelépések, ha az 5. Dimenzió korlátokat mellőző szemszöge kerül a figyelem középpontjába. A merev 3. Dimenzióban gyökerező technológiáknak nem lesz helyük az Új Földön. Felvirágoznak az 5. Dimenzió inspirálta és a Föld Egységét szolgáló technológiai fejlesztések. Csillagtestvéreitek készen állnak, hogy támogassanak benneteket az átalakulás után.

Nos, akkor semmi sem marad fenn a merev 3. Dimenzió vívmányaiból?

Ez így van, semmi nem marad fenn az egykori 3. Dimenziós Földről, ha az emberek egyesülnek az 5. Dimenzióval.

Ez mennyi időt vesz igénybe?

Lineáris időszámításotok szerint, úgy látjuk előre, hogy 50 és 100 év közötti időt fog igénybe venni.

Mi a helyzet a 3. Dimenzióban köttetett [3D—s érdekeket képviselő] emberi kapcsolatokkal?

Nem élik túl. A másokkal való kapcsolat jövőbeli új módja szereteten, békén, tiszteleten, egyéni hatalmon [egyéni döntésen] és az Egységen alapuló lesz. Nem élik túl a félelmen, erőszakon, kényszeren, kapzsiságon vagy státuszon alapuló kapcsolatok az 5. Dimenzióba való átalakulást.

Azt hiszem kezdem érteni. Ez egy szintbeli emelkedést követel meg a szemléletemben. Először azt hittem, mindenki egy pillanat leforgása alatt emelkedik fel. És most azt mondjátok nekem, hogy ez fokozatos lesz. Azt gondolom a drámai felemelkedés egyszerűbb lett volna.

Most hadd beszéljük arról a csodálatos útról, ami azokra vár, akik elfogadják ezt az átalakulást. Az 5. Dimenzió magasabb rezgései a Földön minden egyén testébe integrálódnak, aki befogadja azokat. Ha ez az átalakulás lezárul, az emberi testetek sok új funkcióval bír majd és egy teljesen új valóság lesz sajátja. Életetek tisztává, telepatikussá, áttekinthetőbbé válik, ill. további magas rezgésű attribútumokkal rendelkezik majd és ez mellett élvezni fogjátok a kozmosz magasabb rezgésszintű lényeivel való interakciót.

Az előttetek álló út rendkívüli. Egy olyan út, melyet korábban még soha nem fejeztek be: Egy teljes bolygó Felemelkedését a 3. Dimenzió sötétségéből. Az 5. Dimenzióba való Felemelkedés útja most nyitva áll az emberiség előtt. Ez azt jelenti, a bolygótokon mindenkinek lehetősége van a 3. Dimenzió dualitásának, erőszakosságának és ítélkezésének elhagyásához. Igen, ez a lehetőség most mindenki számára elérhető és könnyebb a Felemelkedés, mint amikor a 3. Dimenzió fojtogatása még teljes erővel bírt.

A folyamat során a fiatalság meghaladja szüleik korlátait. A folyamat élén a Fénymunkások és az Útmutatók fognak állni. Valósággá válik és a Föld újra Krisztusi [kristály] Fényben fog tündökölni, mint egy saját fényű csillag, nem csak a Napotok fényét tükröző bolygó.

A Föld paradicsommá fog válni, ahová sok fizikai és nem-fizikai lény jön látogatóba szerte a kozmoszból. Benneteket, mint földi felemelkedett lényeket az egész kozmoszban tisztelet övez, azért amit elértetek: Fizikai testetek átalakítását a 3. Dimenzióból az 5. Dimenzióba. És könnyedén fogtok messzi bolygókra és galaxisokba utazni.

Hadd magyarázzam el bővebben. Ma a bolygótokon MINDENKI megtapasztalta már a Krisztusi [kristály] energiát. A legtöbben nincsenek tudatában ennek a csodás eseménynek, de ennek ellenére megtapasztalták. Akik Jézus visszatérésére várnak, az már beteljesült egy különleges módon: A Krisztusi Fény a bolygó minden lényének szívében elhelyezésre került. Ahogyan a bolygó szívében is elhelyezésre került. Ezt a nagyszerű tettet az égi birodalmakkal együttműködve sok bolygótokbeli fénymunkás vitte véghez.

Ne várjátok bolygótok és a rajta élők azonnali teljes megújulását, legtöbbjük nincsen tudatában ennek a dicső eseménynek. A Fény már fényesebben lángol mindenki szívében. Mindenki lát valami változást a saját életét illetően. Mindenki lát valami változás a környezetében.  Mindenki szívében ott vannak az elkövetkezendő nagy változások. Nézz befelé, hogy lásd, más vagy már, mint korábban.

Ha hétköznapi szemmel tekintetek a médiátokban szereplő eseményekre, látni fogjátok a kis változásokat. De ha még közelebbről vizsgáljátok meg őket, látni fogjátok, hogy megtörténnek változások és felbukkan az igazság: Az igazság ereje és a kevesek kapzsisága szemben a többség szükségleteivel. A kevesek igazsága ellenőrzi a többség életét. A kevesek ítélkezése szemben az alapvető emberi szükségletekkel. Minden emberi lény a testvéretek. Mindenkit megillet az emberhez méltó bánásmód. Senki sem képez kivételt, bár ők kivételesnek tartják magukat. Az érték nem mérhető sem javakkal, sem hatalommal. Az érték örömben, szeretetben, boldogságban és belső békében mérhető.

Most, Mark, beszéljünk a te személyes átalakulásodról. Látjuk, hogy belső szinten gyorsan haladsz előre. Érdekes szemtanúja lenni, ahogyan a testi változások megjelennek és a kifejezésmódnak, ahogyan mások felé fordulsz. Valóban mutatod az utat a magasabb tudatosság felé, amikor befelé fordulsz és nem függsz külső erőktől, amik megerősítenek téged abban, hogy ki is vagy és mi jön a felszínre. Ez a bizonyosságod megalapozása a személyes értékedben és egyedi utazásod során.

Bízunk benne, hogy most már látod jelenlegi inkarnációd célját ezen a világon. Te aktív részese vagy, ahogyan sokan mások is, hogy kivezessék a Földet a sötétségből, amiben sok eonon keresztül létezett. Ez nem tesz kiválóbbá téged másoknál, csak haladj az ösvényeden.

Amint azt már elmondtuk, a tavaly december óta történt események tovább folytatódnak, hogy felgyorsítsák az évben történő és az utána következő eseményeket. Ez, a Föld és az emberiség átalakulásának megvalósítása. Ne számítsatok nagy megnyilatkozásokra csillagtestvéreitek részéről, amíg ennek java le nem zárul. A fizikai földönkívüliek érkezése túl nagy félelmet váltana ki és a félelem nem járulna hozzá a pozitív kimenetelhez. Inkább készenlétben állnak és energiájukkal mindennek a pozitív átalakulását támogatják.

Adrial vagyok, égi teremtménye ennek az univerzumnak, kollektívánk nevében beszéltem. Örömömre szolgált, hogy kommunikálhattunk egymással. Áldás.

______________________________________________

Csatornázta: Mark Kimmel

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://www.cosmicparadigm.com/Athabantian/

Reklámok