Archive for július, 2013


Arktúrusziak / 2013. május 15.

Suzanne Lie közvetítése

A teremtés alkímiája

A tudat átalakítása

Arcturian

Kedves Felemelkedő Emberek,

Ma a teremtés alkímiájáról fogunk nektek beszélni. Az alkímia az a folyamat, amikor átváltoztatják az anyagot azáltal, hogy rezgését egy magasabb frekvenciára emelik. Ezért a teremtés alkímiája valójában átváltozás. A harmadik dimenzióban a teremtés egy időtől függő fogalom, ami a pusztítás poláris ellentéte. De az időn túl nincsenek ellentétek, nincs születés és halál. Ehelyett átalakulás van.

Az átalakulás egyik formája az a folyamat, ami által a tudat burkai (testek és/vagy forma) felemelik a rezgésüket az atomi és/vagy energetikai rezgés magasabb frekvenciájára. Egy fizikai testben a harmadik dimenziós anyag atomjai magasabb frekvencián pörögnek, ami egy magasabb rezgést eredményez.

Ha az anyag/test felemeli a rezgését mielőtt lakója felemelné tudatállapotát, az emberi tudat lehet, hogy nem lesz képes alkalmazkodni a testhez. Ebben az esetben a tudat elválik a testtől, amit a fizikai síkon gyakran halálként értelmeznek. De a halál valójában csak a forma egyik állapota.

Ha a forma rezgése gyorsabban emelkedik az ember tudatánál, ami ritkán fordul elő, akkor a lakója vissza fog térni az Asztrálsíkra, hogy egy új test kiosztására várjon. Azonban egy magasabb tudati frekvenciájú ember beköltözhet a formába, ha volt egy Lélekegyezség az előző lakóval. Ez a folyamat játszódik le a “Belépőkkel”. Máshogy fogalmazva, amikor a forma lakója nem tud lépést tartani az egyre emelkedő formával, akkor a lakó úgy dönthet, hogy elhagyja ezt a testet, és megengedi egy magasabb rezgésű tudatnak, hogy beköltözzön.

De vannak olyan esetek, amikor a tudat annyira kibővül, hogy meghaladja a fizikai forma frekvenciáját. Amikor ez bekövetkezik, a tudat felemelkedik a fizikai forma korlátain túlra, és elhagyja a fizikai formát, mert a frekvenciája túl alacsonnyá vált a tudat számára, hogy kényelmesen lakhasson a testben. A Föld történelmében ezt az élményt személyes felemelkedésként ismerték.

Az átalakulás harmadik példája az, amikor a fizikai test és a tudat is átalakul oly módon, hogy a tudat és a forma továbbra is egymáshoz van kötve. A tudat és a test rezgésének frekvenciái átalakulnak magasabb frekvenciára, miközben továbbra is egymáshoz alkalmazkodnak.

Így egy ember felgyorsíthatja a tudatát az ötödik dimenzió frekvenciájára, és még azon is túlra, míg formája megfelel a tudat rezgésének emelkedésének, és ugyanez igaz fordítva is. Ebben az esetben sok éven át meditálhat és nagy mértékben ki tudja bővíteni a tudatát. Ezzel egyidejűleg különleges bánásmódban van részesítve a test az ételt, testmozgást, stb. illetően.

Amikor a lakó tudata elég magas, felhasználhatja a legmagasabb tudatállapotait, hogy összekapcsolja a kinyitott Harmadik Szemét a Felső Szívével. Ezzel a kapcsolattal az emberi tudat arra utasíthatja a testet, hogy bizonyos hormonokat termeljen. Ez a hormontermelés akkor történik, amikor a lakó delta hullámú tudatban van, ilyenkor azt az utasítást adhatja az agykéregnek, hogy tudatosan irányítson bizonyos kémiai változásokat.

Például a tapasztalt jógik meg tudják olvasztani a havat, amikor beleülnek, hetekre hibernálni tudják magukat, és/vagy arra utasíthatják a Tobozmirigyüket, hogy bizonyos üzeneteket adjanak a Fő Agyalapi Mirigynek, hogy növelje a test frekvenciáját. Sokféle evéssel, alvással és mozgással kapcsolatos szertartás működhet együtt, hogy a test eléggé felemelhesse a rezgését ahhoz, hogy a magasabb tudat továbbra is a formában lakhasson.

De ahhoz, hogy elérjétek ezt a magasabb tudatállapotot, a figyelmeteket teljesen erre a folyamatra kell összpontosítanotok. Ezért főleg azok tudják ennek a folyamatnak szentelni magukat, akik elszigetelt életet élnek, és sok órán keresztül tudnak minden nap meditálni, miközben a közösségük gondoskodik róluk. Más szóval, ezeknek az embereknek általában a megvilágosodásnak kell szentelniük az életüket. Tulajdonképpen leggyakrabban még gyerekként lépnek be a spirituális közösségükbe.

Viszont ami a MOSTOTOKBAN történik, hogy a felsőbb fény aktiválja a DNS-etek 97%-át, és evolúciós változásokat eredményez a tudatállapototokban és a földi testetekben. Amint ez a DNS teljesen aktiválódott, segíteni fog emlékezni a multidimenzionális gondolkodásra, ami magasabb tudatállapotokhoz fog vezetni. A DNS a sejttestekre is hatással van, ami elindítja a test átalakulását egy magasabb rezgésbe.

Ebben az esetben egy külső forrás segíti a tudatot és a tárolót/testet, hogy egy magasabb frekvencián rezeghessen. Azonban ez a felsőbb fény nem csak templomokban érhető el. Az emberek egy nagy kihívással szembesülnek: visszatérni a multidimenzionális gondolkodáshoz, kiterjeszteni a tudatukat, és teljesen megváltoztatni formájuk frekvenciáját, amíg a 3D-s kötelezettségeiket és tennivalóikat látják el.

Tudatotok rezgésének emelésével felmérhetitek a formátok frekvenciájában bekövetkező belső változásokat. Ezért a tudatotok aktívan részt vesz a fiziológiai változásokban, és az egész test EGY lényként működik, hogy minden létfontosságú szervet és egyéb életfenntartó funkciókat tovább működtessen harmóniában a tudatotok bővülő rezgésével.

A formának ez a fajta hatalmas átalakulása a Forrásban kezdődik. A Hibátlan Elképzelés, ami a forma bármilyen változására vonatkozik, a Forrásból áramlik ki. Az Elohimok a felelősek a formáért, a Forrásból megkapják ezt a Hibátlan Elképzelést, és elindítják a folyamatot, amivel ezt az elképzelést lejuttatják az alacsonyabb világokba. IlliaEm, Arkturusz Elohimja fogja bemutatni ezt a folyamatot.

IlliaEm

ARKTURUSZ ELOHIMJA

Emberi formában levő Drágáink,

Mi, IlliaEm, sok éve nem beszéltünk veletek ezen a tudatos formán keresztül, és örülünk, hogy újra hívtak minket. Mi Elohimok a Hibátlan Elképzelést onnan kapjuk, ami Mindennek a Forrása, és elkezdjük a folyamatot, amivel egyesítjük a lelket az anyaggal, hogy formát hozzunk létre minden Mennyei Eszme számára. A folyamatunk a tizenegyedik/tizenkettedik dimenzióban kezdődik, és az anyag világaiban folytatódik.

Azt gondolhatjátok, hogy az anyag csak fizikai lehet, azonban az “anyagnak” különböző formái vannak a valóság különböző frekvenciáin. Minden anyag egy Mennyei Eszmeként kezdődik, ami valójában egy mennyei gondolatforma. Amikor mi Elohimok egy Mennyei Eszmét kapunk, elindítjuk a folyamatot, amely során leengedjük az Eszmét a kavargó fény formátlan valóságain keresztül, hogy az Eszmét feltétel nélküli szeretettel táplálhassuk, ami a fény legmagasabb frekvenciája.

Ez a feltétel nélküli szeretet összevegyül a Mennyei Eszmével, hogy megalkosson egy mátrixhoz hasonló kollektív formátumot. Minden dimenzió anyaga hozzá tud tapadni a mátrixhoz a feltétel nélküli szeretet összetartó erején keresztül. A hetedik dimenzió fölötti frekvenciákon a forma egyfolytában változik, mint egy hatalmas óceán vagy a távoli világűr. Ezeket a változó energiamintákat különböző módon fogják észlelni a különböző tudatfolyamok, amik megtapasztalják őket.

A valóság magasabb frekvenciáin a tudat kavargó fényei a lehetőség áramlatainak változó formáiban rezegnek. Ezek a kavargó fények kollektív tudategységek, amik egységben gyűltek össze. Amikor egy kollektíva az Áramlással teljes egységben rezeg egy adott energiamintában/mátrixban, akkor EGY élményben osztoznak. Ez a kollektíva egy laza formát ad ennek az energiamintának az egységes kölcsönhatásaik és reakcióik által.

Ha a kollektíva úgy akarja, le tudják engedni ezt az energiamintát a valóság egy alacsonyabb frekvenciájára. A hetedik dimenzió és a felső ötödik dimenzió közti frekvenciákon a forma létezik mindaddig, amíg egy tudatos kollektíva rajta tartja a figyelmét ezen a mintán/mátrixon. Ezért amikor egy kollektív tudat belefolyik ebbe a mintába és hozzákötődik a feltétel nélküli szeretet által, életet lehel a Mennyei Eszmébe.

Ha ez a minta egy eszmére, viselkedésre és/vagy elképzelésre vonatkozik, akkor tovább lehet adni a kollektíváknak a valóság alacsonyabb frekvenciáin, ahol a lehetséges valóság a forma egy fénymátrixává válhat. A tudat minden megnyilvánulása kölcsönhatásba lép a Mennyei Eszmének ezzel a fénymátrixával tudatának frekvenciájától és kölcsönhatásának szándékától függően.

Emiatt ugyanazt a mátrixot különféleképpen tudják megtapasztalni a fénytudatok eltérő frekvenciái. Néhányan ezekből a kollektív tudatokból le akarhatnak ereszteni egy mátrixot az univerzális, planetáris, és/vagy személyes forma frekvenciájára. Így a Mennyei Eszme belép a potenciális forma világába. A mátrixot le lehet engedni a valóságnak egy olyan frekvenciájára, ahol a forma állandóbb, és az eszmék, viselkedésformák, és elképzelések kölcsönhatásba lépnek az érzelemmel.

A feltétel nélküli szeretet nem érzelem. A fény magasabb frekvenciája. De a feltétel nélküli szeretet állandó a valóság minden frekvenciáján, és érzelemmé válik az alacsonyabb, formára épülő világokban. Ha egy energiamátrixot sikeresen leengednek ezekbe az alacsonyabb frekvenciákba, a szeretet érzelme formába tudja gyűjteni.

Úgy tűnhet, hogy a “viselkedés” nem tud formát ölteni, de mégiscsak tud. Ahogy a mátrix elkezd állandóbb formát ölteni, kialakítja a saját energiamezejét. Ez az energiamező következetes viselkedést vált ki ennek a valóságnak a lényeiből. A viselkedés az ingerre adott reakció. Ha nem a felsőbb dimenziós megadás, hanem az ingerre adott reakció a jellemző, akkor tovább csökken ennek az eszmének a frekvenciája a harmadik/negyedik dimenzióba.

Ily módon az univerzumoknak, galaxisoknak, és bolygóknak következetes szándékaik vannak, amik kollektív reakciókat eredményeznek, a reakciók pedig kollektív viselkedéshez vezetnek. A tudatáramlatok, amik a forma megtapasztalására vágynak, kiválaszthatnak egy univerzumot, galaxist, vagy bolygót, ami biztosítja számukra azokat a tapasztalatokat, amik kiváltanak egy adott viselkedést. Így a viselkedés újra és újra megismétlődik, hogy a fő viselkedése lehessen annak a kollektív valóságnak.

Például azok, akik azt választották, hogy formát öltenek a Tejútrendszer Galaxisában a Sol csillagrendszerben a Földön, egy polarizált valóság megtapasztalását választották, amit az idő, tér, szeparáció, és korlátozottság ural. Azok közületek, akik sok inkarnációt töltöttek a valóságnak ebben a változatában, azon tűnődhetnek, miért választaná egy áramlat a világotokat.

A világotok kihívásai az ingerek hatalmas választékát kínálják, mint például az idő fogalmát vagy a polaritás, szeparáció, és ellenállás illúzióját. Ezek a tapasztalatok elég vonzóak lehetnek egy olyan tudatnak, aminek minden gondolata és érzelme azonnal manifesztálódik. Ezek a lehetséges emberek arra vágynak, hogy megtapasztalhassák a manifesztációt lassított ütemben, amiben számtalan tényező hátráltatja a teremtésüket.

Pont, mint amikor úgy dönthettek, hogy “visszamentek dolgozni” egy hosszú nyaralás után, ezek az áramlatok is úgy döntöttek, hogy a Föld harmadik/negyedik dimenziójában élik át a fizikai világ kihívásait. Ezen felül sok felsőbb lény lépett be a Földön inkarnációba, hogy segítsen Gaiának visszatérni a Felsőbb Megnyilvánulásához. Gyakran naivan kezelik a fizikai valóság sűrűségének sokféle buktatóját, de hamar megfejtik ezeket.

Azonban a 3D-s Gaiátok planetáris lénye úgy érzi, teljesen megtapasztalta a polaritást. Gaia valójában már eléggé belefáradt a bolygó létére irányuló állandó fenyegetésekbe. Szerencsére az űrnek az a területe, amin a Föld most keresztülutazik, a bolygóját a fény felsőbb frekvenciáival árasztja el.

Ez a felsőbb fény a Föld harmadik dimenziós operációs rendszerét felfejleszti egy multidimenzionális operációs rendszerré. Ahhoz, hogy ez a fejlesztés be tudjon épülni egy személyes mátrixba, minden embernek le kell zárnia a régi, háromdimenziós rendszerét. Ha ezeket a régi rendszereket, viselkedésmódokat, cselekedeteket, gondolatokat, és érzelmeket nem kapcsolják le, akkor a bolygó fejlesztése nem lesz elérhető a személyes használatukra.

Pontosan a fent említett helyzet jött létre a Földön. Az emberiségnek kellett volna a legfejlettebb életformának lennie a Földön. Viszont néhány ember nem volt hajlandó lekapcsolni bizonyos viselkedésmódokat, gondolatokat és érzelmeket. Emiatt a bolygó fejlesztése eltolódott. Valójában néhány ember a Földön nem is akarja a fejlesztést. Nagyon hozzánőttek a mások fölötti hatalom alacsonyabb frekvenciájához.

Ezért ők ellenállnak az alászálló Mennyei Eszmének, ami a Földet átalakítja az ötödik dimenziós megnyilvánulásába. Azok, akik fenn szeretnék tartani a mások feletti hatalmukat, úgy látják ezt a mennyei mátrixot, hogy fenyegetést jelent a személyes hatalmukra. Ennél fogva nem akarnak részt venni ennek az Eszmének a manifesztációjában. Tulajdonképpen néhányuk meg is próbálta akadályozni. De egy ember képtelen megakadályozni egy Mennyei Eszme manifesztációját, függetlenül attól, hogy látszólag mennyi hatalma van mások felett.

A mások feletti hatalom ellen évmilliók óta harc folyik a Tejútrendszerben. Szerencsére ezeknek a galaktikus harcoknak a nagy része már véget ért, mert azok, akik mások feletti hatalmat akartak rájöttek, hogy nagy tudati tágulást tudnak elérni, amikor átváltanak az ÉNJÜKÖN belüli hatalomra. Viszont ez a harc folytatódott a Földön, különösképpen az utolsó 2000 évében.

Gaia belefáradt a háborúba és a viszályba, és arra a döntésre jutott, hogy a bolygó lénye nagy veszélybe kerül, ha nem tud teljesen átállni erre az új operációs rendszerre. Emiatt előre halad a növényi és állati királyságai teljes támogatásával. Azonban sok „emberállat” ellenállt ennek a változásnak, mert a tudatuk annyira alacsony lett, hogy még csak el sem tudják képzelni a feltétel nélküli szeretet, ami az új fejlesztés alapja.

Viszont a többi ember, akik támogatják a változást, megengedték a tudatuknak, hogy befogadja a fény magasabb frekvenciáit, amik most elárasztják a Földet. Gaiának ezen emberei egyre jobban hozzáférnek a feltétel nélküli szeretet frekvenciájához. Amikor a tudatuk feltétel nélküli szeretettel van megtöltve, sokkal nagyobb erejük van a teremtéshez, mint azoknak, akik fenntartották az alacsonyabb tudatukat a mások feletti hatalmon keresztül.

Ahogy az emberiségnek gyarapodik az a hányada, amelyik a feltétel nélküli szeretettel rezeg együtt, ami egyenletesen folyamatban is van, az emberiségnek csökkenni fog az a hányada, amelyik az olyan félelemre épülő viselkedésmóddal rezegnek együtt, mint amikor áldozatként tekintenek magukra vagy amikor mások fölött uralkodnak. Végül sokan elfogadják majd, hogy le kell kapcsolniuk bizonyos viselkedésmódokat, elképzeléseket, gondolatokat és érzelmeket, amik a régi polarizált operációs rendszer alapját képezték.

Ezt a régi operációs rendszert éppen lecserélik egy kvantum [multidimenzionális] operációs rendszerre, ami közvetlenül a fény fotonjaival dolgozik, hogy azonnal megtestesítse a gondolatokat a feltétel nélküli szereteten keresztül. Új formák vannak kialakulóban a Földön, amiket csak azok tapasztalhatnak meg, akiknek a tudata, és emiatt az észlelése is az ötödik dimenzióval és az azon túli dimenziókkal rezeg együtt.

Azok, akik fenntartják az áldozat és az elnyomó alacsonyabb tudatállapotait, nem fogják tudni megtapasztalni a Föld új formáit, mert nem fogják tudni észlelni őket. A mentális mátrixuk és az érzelmi reakcióik/teremtményeik frekvenciái nem tudják észlelni azokat a frekvenciákat, amik a harmadik dimenziós forma fölött rezegnek.

Ezért hamarosan “ki fognak esni a játékból”, mert többé már nem fogják tudni észlelni a játszóteret. Folytatni fogják a harmadik dimenziós illúziókat, amiket valóságként értelmeztek a harmadik dimenziós operációs rendszernek megfelelően. A magasabb frekvenciájú valóságokat nem tudják majd észlelni, nem tudnak részt venni bennük, mert csak abban a valóságban tudnak részt venni, amit észlelni tudnak.

Eközben azok, akik elfogadják a multidimenzionális operációs rendszert, képesek lesznek megtapasztalni a Mennyei Eszme manifesztációját, a bolygó felemelkedését a hétköznapi életükben. Akik egykor a valóság alacsonyabb frekvenciájú mezején játszottak, figyelmüket, és ezáltal észlelésüket, a magasabb frekvenciájú mezők felé fogják fordítani, hogy megtapasztalhassanak egy teljesen eltérő valóságot.

Ez a folyamat olyan lesz, mint amikor megnéztek egy filmet egy mozi alagsorában, aztán úgy döntötök, hogy elhagyjátok ezt a nézővásznat, és felmásztok a lépcsőkön a páholyba, hogy egy másik változatát nézzétek meg a filmnek. Az alagsorban nézett film a mások fölötti hatalomról és a leigázásról szól, ami megváltozik amikor a harcosok küzdenek és győznek, hogy egy másik csoportnak lehessen hatalma azok fölött, akikkel az imént küzdöttek.

A páholyban nézett film viszont olyan emberekről szól, akik azt tanulják, hogyan engedhetik el minden viszályhoz fűzött köteléküket. Tulajdonképpen ezek az emberek nem hajlandók részt venni a szeparáció és korlátozottság illúziójában, mert felfedeztek egy másik valóságot, ami a feltétel nélküli szeretetre épül. Úgy fedezték fel ezt a valóságot, hogy kiterjesztették tudatukat a magasabb frekvenciákba, amikben a feltétel nélküli szeretet normális és a félelmet már régen elfelejtették.

Melyik filmet szeretnétek megnézni?

Csatornázta: Suzanne Lie

Magyar nyelvű fordítás: Norfeus

Forrás: http://suzanneliephd.blogspot.hu/2013/05/the-alchemy-of-creation.html

Az első üzenetek IlliEmtől:

http://www.multidimensions.com/superconscious/super_intuition_illia.html

 Bővebben a Belépőkről az Arktúrusziaktól:

http://suzanneliephd.blogspot.com/2012/03/arcturian-lessons-chapter-11.html

Reklámok

Idővonalak – Solenaha & Asthara

Szerző: Gigi Young /2013. július 19.

Gigi Young: Arra gondoltam megosztom Veletek Solennel és Astharaval való reggeli beszélgetésünket.

Gigi-timelinesRezgéshullám vagyunk, és rezgésünk frekvenciája határozza meg jövőnket

Minden pillanat, amiben létezel összeköttetésben áll végtelen számú idővonallal, jövőbeli lehetőségekkel, amikhez alap-rezgésszinted frekvenciájához mérten igazodhatsz. Az alap-rezgésszinted frekvenciája a gondolataidtól és érzéseidtől függ és befolyásolja lelked egyedi rezgése. Felelősséget vállalni gondolataidért és érzelmeidért a legjobb mód, hogy olyan idővonalakra kanyarodj rá, amik a legnagyobb örömérzésedet képviselik.

Ezekre a jövőbeli ösvényekre való lépés tulajdonképpen az idővonal, egy specifikus tapasztalat, mely segítségedre van, hogy teljességében fejezhesd ki magad ezen a bolygón. A teljes kifejeződés magában hordozza intelligenciánk elméből a szívbe való mozgatását.

Tudatosságunkban gyorsulás következett be és most már sok dolgot hagytunk a hátunk mögött. Az elmúlt 4 évben a fény és az információ tudatunkba való felgyorsult áramlása sok lehetőséget teremtett, hogy elhagyjuk a karmikus köröket és hogy kilépjünk a megkötött karmikus szerződésekből. Ez a folyamat kisebb erőfeszítéssel zárul le, ha megengedjük szívünknek, hogy tudatosságunk előterébe helyezkedjen. Add át magad szívednek, tehát fókuszálj az elcsendesedésre és érzékelésedre, mert az ellentétes gondolatok teszik lehetővé és táplálják a karmikus szerződéseket, amik erőlködés nélkül elengedhetők. A feloldás könnyebben megy, ha egy elmélyült állapotban adjuk át magunkat a folyamatnak. A szíved rezgésében van a te igazságod, és ha átitatódsz vele, érezni fogod az igazságodat, ami boldog élményekben és üdítő lehetőségek formájában tündöklik fel körülötted.

Az idővonalak egy áramlattá fonódnak

Most, minden lehetséges idővonal elengedésének [felemelésének] eredményeképpen az idővonalak egy áramlattá kezdenek „formálódni”. Kevesebb a polarizáló opció, amikor a számotokra lehetséges jövőkbe emelkedtek, kevésbé érezhető a határozatlanság és a kétség, ha érzed mivel vagy egy hullámhosszon és mivel nem. Ez köszönhető a hatalmas egyéni erőfeszítéseknek, amit megtettél és a mag-rezgésed harmonikusabbá válik, mely lehetővé teszi, hogy könnyebben érezd az igazságod és ennek megfelelően cselekedhess. Gratuláció.

Nem megtorpanni, át kell lépni a küszöböt

Azt is szükséges megemlíteni, hogy vannak egyének, akik még nem érték el ezt az elengedési küszöböt. Az idő ezen pontján és a jövőbeli idővonalakban az önkifejezésük az önző elme mellett kitartva sokkal fájdalmasabb lesz és egyre nehezebbé válik helyzetük a bolygóra érkező szív-energiák következtében. Ezek a tünetek elsősorban intenzív düh/dühkitörések, kialakuló vagy rosszabbodó fizikai fájdalom, vitatkozás és irritáltság, szomorúság és mély depresszív állapotok, függőségek elmélyedésének formájában jelennek meg. Ezek a tünetek azért jelentkeznek, hogy az egyéneket egy erőteljes feloldási ponthoz/pillanathoz jutassák el.

Ha életed során bárkinél érzékeled valamilyen mértékben ezeket a tüneteknek, a legjobb segítség ilyenkor, ha elmondod nekik, hogy szereted őket, és hogy gondoskodsz róluk és aztán hagyjad őket. Szeresd őket annyira, hogy ha összetűzésbe keverednétek, te kivond magad belőle, hagyd, hogy fejlődjenek, mert te nem vagy az ő fájdalmuk része. Ez lehet nehéz, de ha a te egód is belevonódik, akkor visszatartod őket a felelősségvállalástól, amire viszont szükségük van.

Ha szeretetből kifolyólag nem vonódunk bele a „romboló állapotú” emberek játszmáiba, akkor a tükrükké válunk és így segítünk nekik az átalakulásban.

Kérlek légy tudatában, hogy ezek az egyének is – hozzád hasonlóan – képesek befelé fordulni. Bennük vannak a válaszok és a vezettetés, amire szükségük van, de időt vehet igénybe, mire eljutnak oda. Végül mindenkinek szükséges megtanulni a befelé fordulás mikéntjét, hogy válaszokat és inspirációt kaphasson és ha hagyjuk, hogy átéljék a fájdalmukat, akkor segítünk nekik, hogy a legmélyebb szinteken kerüljenek összeköttetésbe Felsőbb Énjükkel. Mi mindannyian saját magunk állítottuk be a tudatosságunk ébresztő óráját és ezek különböző időkben csörögnek és ezt fontos elfogadnunk.

Víz, a kollektív szív
A szív-energiák összefüggésben állnak a vízzel, és mihelyst lehorgonyzódnak és érezhetővé válnak ezen a vizes bolygón, hatásuk csodálatos lesz. A szív-rezonancia az óceánokban van otthon és onnan sugárzik, áramlik kifelé, amit nem lehet visszatolni vagy megállítani, mert ez az a minőség, ami mindannyiunkat összeköt. Ez az a pillanat, mely összehozza az embereket önmagukkal, legyen az gyengéd vagy fájdalmas elfogadás.

Szerző: Gigi Young

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://gigiyoung.wordpress.com/2013/07/19/timelines-solenaha-asthara/

A Szíriusz csillag felkelése / 2013. július 22.

Szerző: Gilian MacBeth

Szíriusz-FöldCsillag-szívtől a Föld-szívig

Egy ősrégi igazodás történik most [07.26.]. A Szíriusz csillag kel fel a Napunk előtt, ez egy spirális alakzatú felemelkedés, amivel az ATLANTISZIAK, az EGYIPTOMIAK és a SZÍRIUSZIAK az Új ÉVET kezdték és ez bővebb magyarázatot igényel.

Egy csillag ‚reggeli ébredése‘ akkor jön létre, amikor röviddel napfelkelte előtt, első ízben egyetlen pillanatra a keleti látóhatáron láthatóvá válik. A spirálforma felemelkedése során a csillag minden nappal kicsit korábban fog felkelni és hosszabban lesz látható, mielőtt a felmenő Nap fénye eltűntetné. Ugyanez a csillag újra látható lesz a keleti égbolton hajnalhasadáskor, körülbelül egy év elteltével, a spirális alakzatú felemelkedés során.  A bolygó spirális felemelkedése a pontos időtől és az időjárási helyzettől is függ.

A Szíriusz 2013-as felkelése, ami megelőzi a nappali fényt egy egyedüli lehetőség a fény csillag-bölcsőjén való előbbre jutáshoz. A Szíriuszt már ősidők óta tisztelet övezi. Atlantiszon a szíriuszi csillag-mesterek információi alapján jöttek létre a misztérium-iskolák. Atlantisz harmadik bukása után a szíriuszi eredetű misztériumiskolák az ókori Egyiptomban terjeszkedtek tovább. Az egyiptomiak már Kr. előtt 3000-ben kezdték ünnepelni a Szíriusz csillag spirális felkelését és ez vezette be az új évet, miközben a Nílus a nagy oroszlán idején, az oroszlán havában, elöntötte a partokat.

A Szíriusz ezen egész galaxis Kozmikus Krisztusának otthona. „Mindig“ is spirituális prototípusként működött a Föld számára.

Miközben a Szíriusz sugarai a Napon keresztül ívet alkotnak a Föld felett, lehetőségünk van a belső kozmikus Krisztus-mag aktiválásához. A kis Nap-gyémántok, amik nyugvó állapotban lévő DNS-kódok, a csillagsugarakra várnak, hogy a lepecsételt sejtszintű adatok megnyílhassanak. Ha a Szíriusz napkelte előtt emelkedik fel azon a helyen ahol tartózkodtok, akkor nézzetek keletre. Legyen felhős az ég vagy sötét, látható vagy nem, a Szíriusz csillag emelkedik, hogy energetikai hatást gyakoroljon rátok.

A nyugodtabb időkben, a szakvaktól és gondolatoktól mentes időszakban leltek rá a kulcsra, ami az eddig láthatatlan dolgokra nyit ajtót. Menjetek ki és nézzetek keleti irányba és engedjétek meg az alkonyat előtti energiáknak, hogy beléphessenek rajtatok keresztül. Kérjétek, hogy a benneteket többé már nem szolgáló dolgok feloldódjanak és a teljes beteljesedés szerint, helyükbe olyan dolgok lépjenek, mely a legfelsőbb lélek-utatokat és spirituális fejlődéseteket szolgálja.

Képzeljétek el a Szíriusz csillag kisugárzását és rezgéshullámait, mely a csillag szívéből a ti földi szívetekbe érkezik. A Szíriusz csillag megajándékoz benneteket „az idő ciklusaival”, hogy összekapcsolódjatok minden szent hellyel a bolygón és rajta kívül, a téren és időn keresztül. A teremtés hangja a Földön minden test minden sejtjén felcsendül, áthatolva a Fény mind a 144 szintjét.

Létrejön a rég elveszett földi részek beharangozása, hogy mély álmából a teljes éberség állapotába kerüljenek. Az emberek segítsége nélkül a mély világűrből, távoli galaxisokból és eseményhorizontokból érkező Fény megállás nélkül egyszerűen csak haladna tovább útján. A Fénynek ugyanannyira szüksége van rátok, mint ahogyan nektek szükségetek van őrá.

Ez egy szimbolikus kapcsolat ~ szentségben elrendelve.

Csatornázta: Gillian MacBeth

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: www.thequantumawakening.com

Ashtar beszél / 2013. július 24.

Philipp közvetítése

Ashtar3_1Kommunikáció az Új Korban

Izgalmas és energikus korba fogtok belépni. Az Oroszlán Kapu már a sarkon van, és egy energia kitörést fog hozni, melyet soha korábban nem tapasztaltatok meg bolygótokon. Nektek mindnyájótoknak nagy előnyére fog válni ez az energiarobbanás.

Szeretnénk látni, hogy ti ezt az időt arra használjátok, hogy kapcsolatba lépjetek velünk. Használjátok eme szent időt arra, hogy aktívan kapcsolódjatok energiánkhoz. Ahelyett, hogy csatornázott szövegeket olvastok, ahogy ti ezt kedveltétek, mint kapcsolatteremtési formát, próbáljatok meg egy direkt kapcsolatot használni, és csatlakozzatok energiáinkhoz.

Az Oroszlán Kapu segít nektek elérni az óhajtott kapcsolatot. És ha megengeditek, segítségetekre leszünk a velünk való kapcsolat létrehozásában, és Minden Létezővel, mi boldogan teszünk ennek eleget.

Természetesen, ti össze vagytok kapcsolva Minden Létezővel földi életetek minden másodpercében. Habár ti nagyon sikeresen felépítettetek egy illúziót, mely azt a látszatot kelti, hogy el vagytok szeparálva, ti a szívetekben tudjátok, hogy ez semmi más csak illúzió. Az az igazság, hogy ti egy szikrája vagytok a Forrásnak, és az elkülönülés egyszerűen nem lehetséges – ti nem tudjátok megszüntetni a kapcsolatot köztetek és Minden Létező között.

Következésképpen, azáltal, hogy felveszed velünk a kapcsolatot, nem azt értjük, hogy nektek újra kell építeni velünk a kapcsolatot, mert ti soha nem veszítettétek el velünk a kapcsolatot. Mi egyszerűen csak arra gondolunk, hogy nektek meg kell erősítenetek a tudatos kapcsolatot velünk, és ma én azért vagyok itt, hogy segítsek nektek megvalósítani ezt, ha megengeditek nekem.

Számos módja van annak, hogy fejleszthesd velünk a kapcsolatodat. A következő technika csak egy példa. Használd ezt kiindulási pontként, és találd meg saját egyéni módszeredet – hagyd, hogy a szíved vezessen, és nem fogsz csalódni. Találj egy csendes percet és lazíts.

  • Állj biztos lábbal a földön.
  • Vegyél néhány mély lélegzetet.
  • Képzeld el azt, hogy egy fény-labda kilép a szívedből, és körülvesz téged. Ez a te saját védelmed.
  • Erősítsd meg ezt a védelmet azzal, hogy megkéred vezetőidet, Felemelkedett Mestereidet, az angyalokat és arkangyalokat, hogy védjenek meg, és fejezd ki határozott szándékodat, hogy csak Fény Lényekkel veszed fel a kapcsolatot.
  • Képzelj el egy Fény-labdát a koronacsakrád felett, és húzd be ezt a Fény Labdát a szívedbe. Ez a labda képviseli Minden Létező Fényét.
  • Hagyd, hogy ez a labda átfusson a testeden bele Gaia szívébe.
  • Képzeld el azt, ahogyan Gaia szíve megnövekedik a te Fényednek köszönhetően, és húzd át ezt a Fényt felfele a testeden át bele a koronacsakrádba.
  • Aktiváld a saját koronacsakrádat ezzel a Fénnyel: Vizualizáld a koronacsakrádat ezzel a Fénnyel: Úgy vizualizáld a koronacsakrádat, mint egy sima tányért, mely elkezd pörögni. Képzeld el, ahogy a pörgő tányér megnöveli a ragyogó fényt, amit te felhúztál Gaia szívéből bele a korona csakrádba, és húzd bele ezt a ragyogó Fényt a szívedbe.
  • Most pedig vedd fel a kapcsolatot egy bizonyos személlyel, akivel szeretnél beszélni, vagy kérj meg minket egyszerűen arra, hogy lépjünk előre egy veled való csevegésre.

Használhatod ezt a technikát mindenféle kommunikációra, és kérlek, légy biztos benne, hogy minden Fény Lény ég a vágytól, hogy válaszoljon a hívásodra.

Miért nem kérdezed meg Gaiát, hogy hogy van? Vagy csak mondj egy  sziát csillag családodnak? Miért nem veszed fel a kapcsolatot Agarthában élő fivéreiddel és nővéreiddel, vagy a Tizenegyek birodalmával?

A lehetőségek száma végtelen – és érezd szabadnak magad, mint egy gyermek. Mókázz azzal, hogy felfedezed a kommunikáció új módját, de ne helyezd az elvárásaidat túl magasra – némi gyakorlatra lesz szükséged. És ezen azt értjük, hogy gyakorlatot kell szerezned abban, hogy megbízzál magadban.

Minden egyes nap kialakíthatsz velünk kapcsolatot, és Minden Létezővel ilyen módon – neked csak meg kell próbálnod, és el kell fogadnod az eredményt. Talán megkérünk néhányatokat, hogy terjesszétek szavainkat, de nem ez az elsődleges célja ezen gyakorlatnak. Amiről ez szól az az, hogy kedved fogod lelni abban, hogy tudatosan felvedd a kapcsolatot családoddal.

Mi egyénileg fogunk válaszolni minden egyes hívásra, és oly módon, ami a legjobb nektek – csak bízzál meg a folyamatban. Bárcsak tudnátok mennyire várjuk mi ezeket a kapcsolat-felvételi hívásokat!

Végezetül, ne feledjétek, hogy a kapcsolat elsősorban a szíven át zajlik, és nem úgy, hogy figyelitek űr járműveinket az egeteken. 

Ashtar vagyok, aki biztosítja számotokra ezt az üzenetet, mivel mi égünk a vágytól, hogy megerősítsük kapcsolatunkat mélyen szeretett családunkkal Gaia felszínén. Kíváncsiak vagyunk arra, hányan fogjátok követni hívásunkat.

Hamarosan egyesülni fogunk, de addig is szeretnénk egy széleskörűbb és direktebb kommunikációt kiépíteni mindannyiótokkal.

Olyan sok szeretettel

Ashtar

Csatornázta: Philipp

Magyar nyelvű fordítás: Golden Lotus

Forrás: http://ashtarandphillip.blogspot.pt/2013/07/english-ashtar-speaks-communication-in.html

 

Az új Buddha: a mesterek naponta érkeznek 2/2. rész

2013. július 1.

AA-Michael-55

Közzétette: Steve Beckow

Ranjit az Egység új Buddhája, aki jelenleg egy Indiában élő 12 éves kisfiú ma este elmagyarázza nekünk az ő küldetését és azokat a különleges kihívásokat, amelyek megjelennek akkor, amikor egy felébredt lélek egy nem-felébredt világra születik. Elmondja, hogy hogyan irányuljunk egy új gyermekhez azért, hogy ne nyomjuk el [ne tartsuk vissza] őt – hiszen elhagynak bennünket, ha ezt megtesszük – és hogy felfedezzük azt, hogy milyen nagy mértékben tanítanak és vezetnek bennünket! Leírja nekünk, hogyan tanulnak a gyermekek, mik az ő kihívásaik és hogy miként tudunk a leginkább hatni rájuk.

Elmondja nekünk, hogy naponta érkeznek mesterek azért, hogy segítsenek mindannyiunkat az ösvényünkön és abban, hogy kijussunk a téves meggyőződéseink köréből. Elmondja, hogy ő Sanat Kumara „leszármazottja”, aki Dipankara Buddha-ként inkarnálódott. Ő [Sanat Kumara] az a Buddha, akinek Gautama megvallotta, hogy az ő vágya az, hogy ő is egy Buddha legyen. Így a származási vonal: Sanat, Gautama és Ranjit. Köszönjük Ellen-nek az átiratot!

 1. rész: https://kristalyhang.wordpress.com/2013/07/12/egy-ora-egy-angyallal-az-uj-buddha-a-mesterek-naponta-erkeznek/

R: Minden kultúrában mások a táplálkozási szokások. És ezen a téren nem egyszerűen a spirituális táplálékról beszélek, amit a családom és a szüleim olyan gazdagon adnak nekem. A fizikai táplálékról beszélek! Ismétlem: ez része a lényünk testben való lehorgonyzásának!

Mi úgy jövünk ide, hogy megértjük, hogyan kell a molekulákat és az atomokat átalakítani egészségessé. De gyermekként nem mindig töltünk időt azzal, hogy ezt megtegyük. Igen, ez az egyik izgága 5 éves, vagy 2 éves, vagy 15 éves! Szükségünk van a megfelelő táplálásra és ezen a tiszta ételt értem!

Azt mondjátok, hogy ezt nehéz egy szennyezett bolygón megtenni. Nos, Gaia helyreállítja önmagát és mi ennek a részesei vagyunk. De közben imádkozzatok és próbáljátok meg megtisztítani az ételeiteket!

Kérlek, ne adjatok nekünk húst. Tudjuk, hogy az átalakulás folyamán rengeteg húsra van szükségetek és tudjuk azt is, hogy ez az emberi utazásotok része. De ritkán van bármiféle húsra szükségünk – időnként talán egy kis halra.

De mi főképp növényevők, gyümölcsevők vagyunk és hatalmas mennyiségű energiát veszünk magunkhoz egyszerűen csupán a levegőből – legalábbis amiről ti azt hiszitek, hogy levegő – mivel mi a teremtés kódjait lélegezzük be. Ez az, ahogyan mi hajlamosak vagyunk előre haladni és ez egy folyamatos helyreállítás.

Ebben az időben tanuljátok ezt megtenni, de mi teljes tudatában érkezünk annak, hogy ezt hogyan kell megtenni. Mi szó szerint a teremtés kódjait fogyasztjuk el, mert ez az, ami egészségesen tart bennünket. Ennek ellenére a táplálás emberi módozataira is szükségünk van!

Meséljetek nekünk sok hagyományról! Ne zárjatok el bennünket a felfedezéstől, az élvezetektől, az intellektuális és spirituális élénkségtől! Engedjétek meg, hogy eretnekek és ateisták legyünk! Ne korlátozzatok le minket egy, az általatok vallásnak vagy hitnek vélt dologra!

Engedjétek meg, hogy felfedezzünk! Kutakodjatok ti is velünk, kérlek! Ez része a játéknak! Ne aggódjatok amiatt, hogy elkárhozunk! Igen, ez esetben a szüleimhez is szólok!

Rengeteg ösvény létezik és mindegyik hazavezet benneteket. Az Egység Buddhájaként ez a küldetésem és célom része! Az, hogy megszüntessük, hogy teljesen megszüntessük és kirekesszük a különbségeket! Nem az, hogy az erőteljes és hitben bővelkedő hagyományokat, a kultúrát felszámoljuk, hanem hogy véget vessünk a súrlódásoknak így egységesítve az emberiséget. Ezért nem lényeges, hogy Allah-ot vagy egy keresztény Istent imádtok-e. Hiszen mind Egy!

Ez néhány dolog azok közül, amit tehettek. Ne korlátozzátok azokat a dolgokat, amiket mi a fejünkbe vettünk! Engedjétek meg, hogy felfedezzünk és emlékezzünk! Engedjétek meg, hogy felszínre hozzuk azokat az emlékeket, amik bennünk vannak!

Nos, néhányunk sok alkalommal volt már a Földön, de sok, most érkező gyermek először van a Földön. Ezért engedjétek meg, hogy felfedezzünk dolgokat. Kalandozzunk együtt! De legfőképpen amikor felteszitek ezt a kérdést: „Mit tehetünk nagyszülőkként, szülőkként és barátokként?” – szeressetek!!! Ez a kulcs!

Egyszerűen szeressetek bennünket és engedjétek meg, hogy azok legyünk, akik valójában vagyunk! Hiszen azért jöttünk, hogy veletek legyünk, nem elkülönülten! Nem azok akarunk lenni, amit ti gondoltok: ajándék vagy különleges gyermek, hanem egyszerűen e létezés családjának a tagjai szeretnénk lenni!

SB: Raj! Az eddigi életed nagyban emlékeztet engem Shankara-éra, és Jézuséra, valamint Sri Ramakrishna-éra is! Valóban hasonlít Shankara-éra?

R: Nagyon! És hasonlít sok olyanéra is, akik már itt voltak! Ó! Shankara egy drága barátom! Sokkal közelebb van hozzám, mint ahogy gondolnátok!

SB: Vissza fog térni ő is?

R: Ó, igen!

SB: Elmondanál nekünk néhány szót a mesterek visszatéréséről és a te saját szerepedről ebben, kérlek?

R: Nos, azt szeretném sugallani, hogy minden barátom velem jön! És ti – a széleskörű ismeretetek és tapasztalatotok miatt – tudjátok, hogy amikor én a mesterek visszatéréséről beszélek, akkor sokakról szólok – minden hagyományról, minden ösvényről!

És tudjátok, hogy amit tenni fogunk az nem más, mint hogy össze fogunk keveredni. És ez a tervünk része! Tehát ez például nem arról szól, hogy én egyszerűen a buddhisták, Jézus Krisztus pedig a keresztények között fog járkálni! Teljes mértékben össze fogjuk az egészet keverni! És ez a lényege annak, hogy az új valóság egységes dicsőségét hozzuk magunkkal. Azt, amiben léteztek!

Mohammed nem tervezi, hogy inkarnálódik, de ő sokakra hatással van. És mondhatnám úgy is, hogy sokakat megvilágosít. De sokan vannak, akik azt az utat fogják követni azért, hogy a muszlimok, a hinduk, a keresztények és a zsidók közti szakadékot áthidalják – hiszen ez egy család! Egy család sok arccal.

Tehát a mesterek érkeznek – mondhatjuk azt is, hogy naponta!

Nos, amint én is, sokan közülünk „gyakorlaton” vannak vagy épp még leplezetlenül, hiszen ez nem csupán amiatt van, hogy mi akklimatizálódhassunk ehhez a világhoz, hanem azért is, hogy megértsük azt a helyzetet, aminek a közepén vagytok. Tesszük ezt azért, hogy segíteni tudjunk nektek és tanítani tudjunk benneteket. Hogy vezessünk titeket egymás mellett haladva az új otthonotok és az új világotok felé.

Nos, azt szeretném neked sugallni, hogy amikor leinkarnálódtam – és ezen lehet, hogy nevetni fogsz – teljes mértékben arra számítottam, hogy ez időre az emberiség egy az egyben a többi, magasabb dimenziókban lesz már lehorgonyozva és így a mi egyesülésünk sokkal inkább meg fog valósulni erre az időszakra. De nem lényeg, hiszen tanúja vagyok és látom – igen! – a tervetek teljességét, amely az én tervemmé is vált!

Nos, sokan öltöttünk már testet, mint ahogyan tudjátok is: Maitreya, én, a Dalai Láma, az emanációk. Az egész tervet annak teljességében látjuk és látjuk azt a változást, ami jelenleg végbemegy.

Amikor azt mondtam, hogy én egy 8 éves fiúként is és buddhaként is szólok hozzátok, akkor tudjátok, hogy rengeteg időt töltök el azzal, hogy olyan emberi közösséggel munkálkodom együtt, akik már az egységesülés és a törvénnyel való összehangolódás folyamatában vannak – Raj és a Forrás egyesülési törvényével.

Nem azért vállalkoztam és fogadtam el a meghívásod a ma esti beszélgetésre, hogy egy 8 éves kisfiút interjúvolj meg, hanem szerettem volna megosztani a szív egységének, az emberiség – és azon sokkal, de sokkal messzebb valók – egységének érzését, ezt a tudását és áldását!

Mindig is egységben voltatok – egymással, a csillagtestvéreitekkel, a Mennyei Tanáccsal, minden mesterrel, istennel és istennővel! És szeretném ennek az egységnek, ennek a tudásnak az emlékeit aktiválni bennetek!

És hogyan tehetném ezt jobban, minthogy egy 8 éves kisfiúként? Hiszen van annál tisztább, annál édesebb, mint egy gyermek szeretete? Ez tiszta! Ez az, amit most adok nektek és ez az, amit adni fogok nektek az életetek – és az én életem – további részében függetlenül attól, hogy melyik dimenzióban fogunk létezni! Itt vagyok és itt is leszek veletek.

SB: Raj! Tudod, hogy az emberek szeretik a drámaiságot! Szeretünk egy tábortűz körül üldögélni és meséket, történeteket mondogatni. Elmesélnél nekünk néhány dolgot a korábbi életeidből vagy arról, hogy honnét jöttél? A túloldalról?

R: Nem gondolom, hogy ez jó ötlet! Hiszen nem szeretnék elvárásokat támasztani. Tudjátok, hogy szeretnék előre tekinteni, nem pedig hátra!

Az egyik dolog, ami megtörténik a felemelkedésünkkor – amit mindannyian tapasztaltok – az az, hogy visszamegyünk … nos, az én Felemelkedésemben visszamegyünk az Egy-gyel való egységbe. Nem arról van szó, hogy egy történet kerekedik, hanem arról, hogy mindig van egy új ciklus. És ez az, amit próbálok nektek bemutatni.

Nos, ott leszek mellettetek a tábortűz körül? Nagyon szívesen! És el fogok mesélni történeteket nektek a hegyi, a völgybeli és a tengeri utazásaimról. De nem szeretném, ha erre fókuszálnátok! Azt szeretném, ha arra összpontosítanátok most, hogy hol vagyunk jelen pillanatban!

Az emberiség hajlamos a jövőbe menni úgy, mint ahogyan a szüleim is. A múltba is hajlamos utazni ugyanúgy, mint ahogyan az én szüleim is teszik. De ez nem használ. És azért jöttem, hogy segítsek nektek a jelenben. Nos, együtt üldögélhetnénk annál a tábortűznél egy örökkévalóságig is és még akkor is örömmel tenném, hiszen az mindig is a Jelen lenne!

Fontos, hogy megértsétek! (Értem a kérdésed, mivel mindig folyamatosan kérdezel J ) De tudod, hogy ez az egyik oka annak, amiért nagyon-nagyon más körülmények közé születtem le.

Megtörjük a mintát. Bemutatjuk az újat! És a történések – nem csupán a mesterekkel, nem csupán velem, buddhával … emberi formában játszódnak le! Én Sanat Kumara leszármazottja vagyok!

SB: Mikor láthatunk téged feltűnni a nyilvánosság előtt, Raj?

R: Nos, ez függ az emberiségtől és az ő Felemelkedésüktől! Nem? Hiszen néhányan már láttok engem! Én vagyok az a sovány kisfiú – nos, nem gondolom, hogy soványka vagyok; úgy érzem, nagyon is fit vagyok.

De sokan úgy gondolnak rám, mint egy sovány kisfiúra, akinek óriási barna szemei és kesze-kusza haja van. De azt gyanítom, hogy ez az idő az átmenet idejében lesz, úgy 12 éves korom körül.

SB: Az átmenet idejében? Mit értesz ez alatt, Raj?

R: Úgy értem, hogy ez az az idő, amikor a szüleim azt érzik majd, hogy készen állok a nyilvánosság előtt lelepleződhetek.

SB: Rendben! Köszönöm!

R: Ez akkor lesz, ami nálatok a pubertás kor kezdete. Minden kultúrában ez jelentőséggel bír. Értjük, miért és nem is értjük! Egy gyermek ártatlansága mindenki legjobb tanára!

Tehát egy kisfiú azon erőlködik, hogy egy emberi férfivé váljon és ez egy tanár számára nem minden esetben a legnagyobb kiteljesedés!

Sokan vissza tudtok emlékezni erre az időszakra. Ez az összezavarodottság időszaka. Megpróbáljátok megérteni, hogy kik vagytok!

Nos, nem fogunk ezen keresztül menni. De készen állok bármikor továbblépni. De természetesen én is – ahogyan ti is – mindig is tisztelni fogom a szüleimet, hiszen megértem őket és az ő aggályaikat. Mindketten megpróbálunk bízni egymásban. Nem?

SB: Igen. Mielőtt elbúcsúznánk, üzennél valamit a földön élő gyermekek számára?

R: Megtisztelő lenne számomra! Barátaim! Családom! Itt vagyok! Nem vezetőként vagy tanítványként vagyok itt, hanem a testvéretekként! Magammal hozom az egységesítés ígéretét és beteljesítését.

Amikor olyan pillanataitok vannak, hogy nem vagytok biztosak abban, hogy jó döntést hoztatok ebben az inkarnációtokban, akkor kérlek, hívlak benneteket, hogy forduljatok hozzám! És leülök mellétek és megfogom a kezeteket! Meg foglak erősíteni benneteket!

Hiszen fontos dolog, hogy együtt menjünk tovább! És ezt nem a küldetés és a cél miatt mondom, hanem azért, mert szeretlek benneteket! Egyek vagyunk és megtanítjuk az idősebbeknek, hogy mit jelent a szívbéli egység és egymás támogatása.

Nos, hívjatok engem! Ott leszek! Fel fogtok ismerni! Hiszen mindig is ismertetek!

Búcsúzom!

[zene]

SB: Nagyon köszönjük, Raj!

R: Köszönöm barátom! Testvérem!

[vége]

Csatornázta: Linda Dillon

Magyar nyelvű fordítás: Vénusz

Forrás: http://goldenageofgaia.com/2013/07/the-new-buddha-the-masters-are-arriving-daily/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=the-new-buddha-the-masters-are-arriving-daily

 Kedves Olvasók!

A következő üzenet valóságtartalmáról sajnos nem tudok semmilyen garanciával szolgálni, de biztos, ami biztos én kitettem a hűtőszekrényre a negyven nullás papírost és már elkészült a konkrét listám is! „Én üdvözlöm a részemet ebből a bőségből!”

Illetve a minden nap születésnap üzenet kapcsán eszembe jutott mostani kedvenc együttesem Sunday [Vasárnap] című száma, amiben nagy bölcsen azt éneklik: „Úgy élünk majd, mintha minden nap vasárnap lenne!” Hát legyen így, most! http://www.youtube.com/watch?v=fE5GzS_Z3LU   😉 Scarlett

 10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000$

 St Germain / 2013. június 25.

Susan Leland közvetítése

Julian Rees Freemasonry -Perfect Freedom

Julian Rees Freemasonry -Perfect Freedom

Ünnepeljétek a szabadságotokat!  – Ashtar az úton konferencia –

“St Germain VAGYOK, és ebből a Nagyszerű Társaságból jöttem elétek, és azt kértem, hogy ezt a bizonyos zenét játsszák* [Csajkovszkij 1812-es indulója volt a dalbetét –ford. megj.]  mivel erről szól a történet. Ti hallottatok a méltóságteljes és erőteljes országról, amelynek a vezetői elhatározták, hogy ők jobban tudnak más országokat vezetni, és ők valóban sikeresek voltak egy ideig Európában, és még a világ más részein is – az amerikai kontinenseken.

De amikor ők elmentek egy országba, ami felvette velük a versenyt, bár általánosságban egy másodlagos minőségű országnak tekintették – szegényebbnek és kevésbé civilizáltnak, félretéve a nemességnek és a királyi sarjaknak – ők ellenállásba ütköztek, amely azt mondta nekik – ‘Szabadok leszünk! Mi nem engedjük meg, hogy bejöjjetek, és átvegyétek a hatalmat. Mi nagyra becsültünk benneteket, mi felvettük veletek a versenyt, de nem, ti nem uralkodhattok felettünk!’

És hallottátok a győzelmet, az ünneplés harangjait. És az szimbolikus, még akkor is, ha kétszáz éve történt a ti számításotok szerint. Ez szimbolikus arra nézve, hogy mi történik ma a világon, csak a világ ma már más, és azt a világ sok országából származó csoport irányította, de mindazonáltal ők önmagukat a világ nagy része fölé helyezték.

Néhányan közülük azt gondolták, ‘Én jobban tudom, mint az emberek’ ebben az országban, vagy abban az egyházban, vagy csoportban, vagy bármiben – ‘hogy hogyan kellene élniük’.De legtöbbük egyszerűen csak hatalmat, dominanciát és irányítást akart. Mi azért vagyunk itt, hogy ünnepeljünk, ahogy hallottátok a zenében, a szabadság diadala az uralkodók felett, a leendő uralkodók felett, mert már elindult a folyamat, és az uralkodók úgy találják, hogy uralmuk megtört az élet összes területén!!!

Ők azt úgy találják, hogy most meg kell határozniuk, mi legyen az útjuk, mivel az örökre meg lett változtatva. Ez nem tudott volna nélkületek megtörténni, és tisztelgünk előttetek, az elkötelezettségetek előtt, hogy élvezzétek a szabadságotokat, amit együtt hozunk el a Föld bolygó egészének!

Nos, mi tudjuk, hogy sok-sok területe van itt az életnek ezen a szeretett bolygón, amely látszólag nem szabad. Tulajdonképpen, az egyik fő terület, az a ti pénzügyi rendszeretek, mivel azt uralták, és teljesen őszintén szólva, ellopták; azazhogy, a pénzeket kierőszakolták, ellopták, átirányították, sőt még bátorították is hamis propagandán keresztül arra, hogy azok viszonylag kevesek bank számláira érkezzenek. De mi kitakarítottuk a bank számláikat, és lehetetlenné tettük számukra, hogy a ti bank számláitokat kiürítsék!!!

Van nekik egy programjuk [Prism], amellyel valóban be tudnak lépni bankszámlákba, és képesek eltűntetni a rajta lévő vagyont. Mi ellehetetlenítettük ezt a programot, és megvan a saját programunk, mely sokkal erőteljesebb! Mi azt érjük el vele, hogy az ő vagyonuk tűnjön el. A zsoldosaik távoznak, mivel nincs pénz a kifizetésükre, vagy arra, hogy biztosítsák az űrtechnológiai fegyvereket, amelyekhez hozzá voltak szokva. Ez csak egy terület, ahol a fizetés befolyásolja azt, hogy mi zajlik a világban.

Mi nem azt mondjuk nektek, hogy teljesen vége van, de azt mondjuk, hogy az ellehetetlenítés folyamatban van. Ami fontos, az az, hogy sok vezető, akik alkalmazták ezeket a bérenceket megértik ezt, és értik azt, hogy az embereknek kell meghatározniuk, hogy milyen vezetést szeretnének, és nem azoknak, akiknek a legerősebb hadserege van, mert azoknak a katonai erőknek haza kell menniük, és félre kell állniuk.

Teljesen őszintén, sok embernek sok gyógyulásra van szüksége. Még mindig vannak olyanok, akik a vietnámi és a koreai háborúból származó úgynevezett poszttraumás stressz szindrómától szenvednek és igen, még olyanok is vannak olyanok is, akik szenvedése az általatok második világháborúnak nevezett eseményig nyúlik vissza. Nem is említve az összes kisebb méretű háborút, melyek azóta történtek, és arról a sok emberről nem is szólva, akik népirtásnak voltak kitéve, de még élnek, azok erőfeszítései ellenére, akik meg akartak semmisíteni néhány millió, vagy milliárd általuk ‘felesleges éhes szájnak’ tartott embert. 

Miért hozzuk ezt fel? Mivel azt mondjuk nektek, hogy ennek vége van – mert elértük ennek kapcsán a nullpontot, vagy majdnem a nullát! Már nem szükséges ezekre a dolgokra fókuszálnod a továbbiakban, hacsak nem akarod az igazság könyörületes áttekintését, amely felfedésre fog kerülni. De előjönnek ezek a mi bejelentéseinkben, amely az elkövetkezendő NESARA bejelentésével fog elkezdődni – a Föld bolygó igaz története/történelme kinyilatkoztatásra kerül. Ti szabadon meghallgathatjátok azt, mihelyt a bosszú, a letartóztatás és a bérgyilkosság félelme nélkül lesznek ezek szabadon kimondhatóak.

Ezek [az információk] már mind ismertek a világ vezetői előtt, már most is. Ismert mindannyiótok számára, akik már egy kis kutatást végeztetek erről. Miért mondjuk azt nektek, hogy nektek nem szükséges erre fókuszálni ezen a ponton? Azt kérjük tőletek, hogy haladjatok előre, és éljetek a szabadságotokkal, fogadjátok azt el, és ÉLJÉTEK MEG, idézzétek elő az átalakulásokat, amelyek megtörténtére vágytok!!! Ez az, ahol most vagyunk ebben a nagyszerű fejlődésben, amit Felemelkedésnek is hívunk. Ez egy nagy szó!

És ez az élet összes aspektusát magába fogja foglalni, nem csak a spirituális énedet. Persze, a spirituális éned az, amelyik már a magasabb dimenziókban tartózkodik, és ez a kapcsolatod, a hidad, annak okán, hogy a legtöbbetek állandó tartózkodásra leljen majd ott, de sokat kell cselekedni még ezen az úton! Azt kérjük tőletek, hogy a cselekvésre fókuszáljatok, sokkal inkább mint arra, mit tettek veletek, vagy fivéreitekkel és nővéreitekkel.

Nos, van egy terület, amit mindannyian ismerünk – mi magunkat mentoroknak nevezzük ebben az Ashtar az úton nevű csoportban – és tudjuk, hogy vannak kérdéseitek és vágyaitok a pénzügyi dolgokat tekintve, a saját pénzügyeiteket és a világ pénzügyeit tekintve egyaránt. Nos, biztosíthatlak titeket, hogy mi rendelkezünk a 40 nulla az egyes után mennyiségű dollár összeggel, és annak megfelelőjével más valutákban, készen várakozva arra, hogy az elosztásra kerüljön. Az mind biztonságban van az én bankomban.

Az én bankom szabad mindenfajta programtól, vagy eszköztől vagy inváziótól, amely bármely módon érinthetné ezen összegek biztonságát, tehát nyugodjatok meg, az ott van. Azt már megvalósítottuk! Nos, ami az összegek elosztását illeti, mi azt kérnénk tőletek, hogy forduljatok el attól, ami a múltban történt, hogy a fókuszotokat- a tudásotokat, igen, a könyörületes megbocsátásotokat, igen – fordítsátok a figyelmeteket az ítélkezés hiányára, bárki és mindenki iránt, aki részt vett abban, hogy a világot jelenlegi állapotába hozta. Ám azt kérjük tőletek, hogy emeljétek fel fókuszotokat, és tekintsetek egy magasabb dimenziós perspektívába, és köszönjétek meg mindenkinek bármilyen szerepet is játszottak, és mozduljatok el annak megteremtésébe, amit mi Aranykori életmódnak nevezünk. 

Miért teremtenétek meg? Hisz élitek éppen! Üdvözöljétek, hisz ismeritek, nagyon jól kapcsolódjatok össze vele, és ÉLJÉTEK MEG AZT!!! És tanítsatok azáltal, hogy megélitek azt, a példátok által. De hadd beszéljünk a dollárokról.

A dollárok készen állnak arra, hogy szétosztásra kerüljenek; azaz, azok biztonságban vannak és hozzáférhetők. Mit tehettek ti? Nos, a régi rendszer teljes kitakarítása szükséges. Nos, talán hallottatok olyan kifejezésekről, mint a Basel III** szolgálat, vagy a Basel II szolgálat, vagy ilyesmi, a megbízottak végeztek, és hasonlók – mi arról gondoskodunk. Nektek nem kell azt napra pontosan követnetek, csak tudjatok róla. Mit tennétek, ha megosztanék veletek egy összeget, mely 40 nullával rendelkezik!

Írjátok fel ezt egy papírra, tegyétek ki a hűtőszekrényetekre, és mondjátok ‘Én üdvözlöm a részemet ebből a bőségből!’ Írjátok le mit csinálnátok a részetekkel. Kivel osztanád meg azt? Mi adna neked a legnagyobb örömöt? Szeretnél-e egy gyógyító központot alapítani mások számára? Szeretnél-e néhány csodás képet festeni a magad számára, és a világ számára, hogy élvezhessék azt? Szeretnél-e egy házat építeni, és meghívni a fivéredet, akinek nincs fedele, hogy jöjjön, és veled éljen a szép új fedeled alatt? Mit csinálnál a részeddel? Öröm magadnak, és öröm a világnak, ez az amiről a részed szól. Teremtsd meg azt, és hívd életre! Így tudsz segíteni!!!

Nos, mi valamit nagyon világossá teszünk, mi, az Ashtar az úton mentorai, nem adunk meg dátumokat. Rájöttünk, hogy az emberek:  emberek és hajlamosak arra, hogy ragaszkodjanak ezekhez a dátumokhoz. Nos, születésnapod van – remek! Ünnepelj! És utána ünnepelj minden eljövendő napot úgy, mint a legjobb napodat az életedben, vagy az újbóli szülinapodat, vagy a megújhodásod napját! Azok a dátumok pompásak, valóban csodálatosak; valamint a dátumok is, mikor a világ összejön. Azok lehet, hogy nem pontosak, de a karácsony egy pompás nap a világ számára, hogy összejöjjön békében, és a Hannukah – a Hannukah napjai is azok, és így tovább.

Mi nem emelünk ki itt senkit különleges elismerés céljából, mi csak példákat adunk. De a pénzösszegek dátumai, a kihirdetés dátumai – ezeken mi régóta és keményen dolgozunk, és igen, vannak csaták, amiket a velünk partnerségben dolgozó Fehér Lovagok harcoltak ki, hogy ezek az összegek összejöjjenek, és hogy biztonságban lehessen tudni azokat. Nem biztonságos dátumokat nyilvánosságra hozni csak egyedül ezen okból. De van egy ok, ami még ennél is sürgetőbb, és ez az, hogy mikor nyilvánosságra hozunk egy dátumot, amit nem teszünk, de mások megteszik, és elmúlik a dátum anélkül, hogy bármi is történne, az lefelé mutató skálát mutat a bolygó tudatossági szintjeiben, mivel ahogy az öröm ragadós, ugyanúgy a kiábrándultság is az.

Energiába és erőfeszítésbe kerül. Ha te azok közt vagy, akik erre vagy arra a bizonyos dátumra számítanak és nem történik semmi, kiábrándulttá, zavarttá, sőt talán depresszióssá is válhatsz. Hányan közületek éreztek depressziót? Bármely lehangoltságra, amit érezhettél életed bármely aspektusában, vagy időszakában normális válaszreakció, és ez elég, mi azt érezzük, hogy ezekkel úgy kell foglalkozni, mint szükséges tisztításotokkal és tisztulásotokkal. Miért kéne ahhoz bármit is hozzáadni?  

Ha te nem tudsz elfogadni dátumról szóló híreket bármilyen fajta áradásról, vagy tűzről, vagy éhínségről, vagy erőszakról, anélkül, hogy lefelé mozdulnál a depresszióba, akkor először is ne vidd azokat bele az energiamezőidbe!!! Ha információkat akarsz olvasni dátumokról ennek vagy annak a megtörténtét tekintve, tedd azt üdvözölve az eseményt, és ne kötődj a dátumokhoz! 

Tudni akarjátok, hogy lehet a dolgokat gyorsan véghezvinni – ne kötődjetek a dátumokhoz, mert mi nem fogunk dátumokat közölni. Ahogy elmondtam, az keresztülhúzza annak a fő biztonságát, amit elhozunk nektek. Tehát ti nem fogtok hallani dátumokat az Ashtar az úton csapattól és tőlem, a Mentoroktól, az Ashtar az úton csapattól sem. Sok és sok jó indulatú lény van odakinn, akik dátumokat hoznak, és nem kevésbé szeretjük őket. Ők nagyszerű fontosságú küldetéseket hajtanak végre a világ számára, de ha egy dátum történetesen megtalálja az utat átviteleikbe, hacsak az nem az, hogy, ‘Tegnap kihirdettük a NESARÁT’ – ez más, tudjátok.

Mi egyszerűen azt javasoljuk nektek, hogy csak ahhoz kötődjetek, ami Magas Dimenziós Öröm! Repülj fel a csillagokba, ha akarod. És ha az egy kicsit drámainak tűnik, nos, akkor itt az ideje a magas szintű drámának – a legmagasabb fajtájúnak, amely majd kicsattan a mindenki számára szóló Örömtől és Bőségtől!!! Éljétek életeteket ebből a perspektívából nézve, és bőségetek természetesen fog felétek áramlani, és nyissátok ki elmétek és szívetek kapuit a valószínűséghez, és a potenciálhoz, hogy van egy más Bőség odaát számotokra az egy után 40 nullás dollárokon kívül is!!!

Létezik az öröm bősége, és ti szabadon élvezhetitek azt! Szabadon megteremthetitek életeteket, életstílusotokat, és az Öröm és a Szeretet magas szintű rezgéseiben élhettek! Tedd azt, amivel kapcsolatban szenvedélyt érzel, ahogy mi elmondtuk, ünnepeljetek minden egyes napot. És mikor így tudtok ünnepelni mindennap – ‘Ó, ember, ma van eddig a legcsodásabb nap!’ – akkor kezdjetek el ünnepelni minden pillanatot. Ez önmagában is egy gyakorlat arra, hogy szabadon élhessétek meg szenvedélyeiteket, és ez maga az Aranykor!!!

Tehát szabadítsátok ki magatokat annak kötelékéből, hogy ez vagy az megtörténik egy bizonyos időpontra, és ehelyett társ-teremtsétek meg velünk a Magasabb Dimenziós Életmódokat, annak az örömét, hogy az teljes Isteniségetekké válhattok!!! Ne kategorizáljátok el azt abba, hogy ‘Ó, igen, most én elvégzem a 15 perces meditációmat, és aztán a 3-ik dimenzióban kell élnem.’ Látjátok, hogyan hangzik ez? Látjátok, milyen érzés az? Vigyél magaddal egy tükröt, ha szükséged van rá, és egyfolytában üdvözöld az Isteni Énedet, amíg te ténylegesen az Istenségedet meg nem éled, és ez, kedveseim, az ahogy ti szabadságot adtok magatoknak és a világnak!

Tehát hadd ünnepeljük azt ezúttal ott, ahol hagyománya van a szabadság ünneplésének, mint személyes szabadságodnak! És a személyes szabadságotok ünneplésében, ti meghívjátok a bolygó egészét, hogy csatlakozzanak hozzátok, és ünnepeljenek veletek!!! Mi úgy látunk titeket, mint sugárzó, ragyogó Fényeket. Tehát osszátok meg fényeteket tűzijátékok sokaságaként, és hagyjátok, hogy annak szépsége és szabadsága, akik vagytok beragyogja a világot, és a mögötte lévő univerzumot, ne csak nézőként, de veletek együtt csatlakozva is!  

Ígérem nektek, kedveseim, az utatok tisztul, ti könnyedebben, és könnyedebben jártok, és fényesebben ragyogtok, és mi itt vagyunk veletek az út minden lépésénél! Mi tisztelgünk előttetek a bátorságotokért, és veletek együtt örülünk a jövőtöknek. És így van ez, Namaste!”

*Tchaikovsky’s Overture of 1812, celebrating Napoleon’s defeat in Russia

** Fed pledges to get tough on Wall Street as adopts Basel rules

Csatornázta: Susan Leland

Magyar nyelvű fordítás: Golden Lotus

Forrás: http://www.ashtarontheroad.com/stgermain-celebration.html

Saan és az Arktúruszi Tanácsok / 2013. július 19.

Wes Annac közvetítése

council-of-light“A Föld galaktikus székhely lesz”

Meleg és szívélyes üdvözletünk, lelkünk minden megnyilvánulásától, kik hozzátok szólnak. Saan vagyok a Galaktikus Föderáció Arktúruszi Tanácsaitól.

A Galaktikus Föderáció a ti látásmódotok szerint, számtalan felemelkedett faj és társadalom szervezete, akik a mindenkori bolygójukon fejlődtek és [most] megpróbálnak sok alacsonyabb-dimenziós civilizációk segítségére lenni, hogy azok a lehetőségek szerint maximálisan fejlődhessenek.  

A Föderáció egésze rendszeresen tanácskozásokra ül össze, és tanácsaink minden faj egyesített érdekcsoportjaival és minden tanáccsal együttműködve dolgozik a különböző bolygók és civilizációk Felemelkedésén.

Mi a Forrás szolgálatában állunk, aki a Teremtőt maga „zsilipelte” lefelé, hogy végtelen omnipotenciájának [mindenhatóságának] más árnyalatait megtapasztalhassa. Minden maga a Forrás ~ az Isten ~ a Szeretet. Mi együtt mind ugyanaz a szeretet-energia vagyunk, ami különböző és egyedülálló formákat öltött magára.

Ti a végtelen Felettes-lélek-tudat kiterjesztései vagytok, amit azért „zsilipeltek le” [küldtek az alacsonyabb rezgésszintekre], hogy támogassa a Föld fejlődését és mi azon vagyunk, hogy segítsünk nektek az újbóli növekedésben, hogy visszatérhessetek a tudat azon birodalmaiba, ami a különböző bolygóink és civilizációink sajátja.

A Felemelkedési folyamat egy nem-felébredt lélek számára

Mi [a Föderáció tagjai] is felemeltük saját bolygóinkat, amikor megvetettük lábunkat az individuális létezésben és azon dolgoztunk, hogy a körülöttünk lévőket felébresszük. Mivel a kollektív felemelkedések nem történnek nagyon gyakran, ezért csak felébredt lélekként tudtok azon dolgozni, hogy a körülöttetek lévő emberek ébredését inspiráljátok.

Az [ittlétetek] oka, hogy olyan nagymértékű kétségbeesés és gyűlölet uralkodott a Földeteken, ami a legtöbb alacsonyabb dimenziós világokon nem volt soha korábban tapasztalható. A harmadik dimenziós tudat finom terelése a tisztább tudat és a megértés felé, egyszerűen összefügg az életúttal.

A környezetetekben azok az emberek, akiket nem-felébredettnek ítéltek meg, jelenleg a számukra legkomfortosabb egyéni tudatszinten dolgoznak és tömegesen fognak felébredni, a személyes Felemelkedési folyamatuk és a közvetített, egyre növekvő tisztább minőségű energiák által.

Egyesek számára, akik még nem értették meg a teljes tudat jelentőségét, az irányt, ami felé fejlődtök, nagy nehézséget okoz az energiák befogadása és a hozzájuk való igazodás.

A felszínen nem tudnak vagy hisznek semmit a teljes tudat birodalmairól, ahová újra visszatérnek. De a felszín alatt nagyon is alapos ismeretekkel rendelkeznek ezekről a területekről. Ez azért van így, mert minden lélek ezekről a területekről származik és miközben a Földet, mint Felsőbb Énetek kiterjesztéseként [megnyilvánulási formájaként] tapasztaljátok meg, valójában soha nem hagytátok el a magasabb dimenziókat.

Ezzel azt szeretnénk kifejezésre juttatni, hogy aktív gyökereitek a magasabb dimenziókban, Felettes Énetek személyéből indul ki és a Földön létező alacsonyabb dimenziós énetek a Felettes Lelketek/Énetek egyik árnyalata/megnyilvánulási formája.

Ez az oka, amiért a felszín alatt minden földi lélek teljes tudással rendelkezik a magasabb dimenziókról. Minél mélyebbre hatoltok a saját felszínetek alá, annál közelebb kerültök a Forráshoz és az Önmagatokhoz való kapcsolódáshoz.

Az élettervek megtervezése

Személyes fejlődésetek szempontjából nagyon fontos felvenni a kapcsolatot Felsőbb Énetekkel, mert sok tanítanivalója van és le kell vezényelnie a személyes életetek leckéit. Vezetőitek Felsőbb Énetekkel együtt dolgoznak, ahogyan ti is alvási idő alatt vele dolgoztok, hogy a döntő növekedéseteket megtervezzétek és az életetekben bizonyos módon bekövetkező eseményeket megélhessétek, mert ezek szükségesek a lelketek növekedéséhez.

(Vissza)növekedtek a tudat magasabb dimenzióiba és a folyamat során önmagatok fényes és sötét árnyalataival találkoztok.

Arra kérünk benneteket, ismerjétek fel spirituális lénykénti teljességeteket földi létezésetek minden árnyalatában, minden részt beleérte, az elrejtett részeket és azokat is, amik miatt szégyenkeztetek. A Ti lényetek minden árnyalata isteni és arra kérjük írnokunkat [Wes Annacot], hogy a Ti szót nagy kezdőbetűvel írja, mert ennek jelentősége van.

Isteni lényként hatalmatok egyedülálló és az általatok „rossznak” tekintett oldalaknak csupán megértésre van szüksége.

Ha spirituális lényeteket helyesen értelmezitek, akkor elkezd a biztonságérzés-szintetek is együtt növekedni veletek. Azt szeretnénk, ha mindegyikőtök, mint a végtelen Teremtő Isteni szikrájaként, tökéletes biztonságban érezné magát, mert ez az, ami ti valójában vagytok és nem arra teremtettetek, hogy önmagatokkal harcoljatok, a bűnösség és a bizonytalanság érzésével.

Magatokra, mint a Forrás szeretetének árnyalataiként tekintsetek, ezért mondjuk azt, hogy a Forrás szemében soha nem tévedhettek. Azért vagytok az alacsonyabb-dimenziós Földön, hogy megtapasztaljátok azt és minden bizonnyal már elég sok mindenben volt részetek.

Élvezzétek a földi tapasztalatokat

Az emberi lét aspektusai, amik közvetlenül nem gátolják saját fejlődéseteket (vagy mások fejlődését vagy szabad akaratát nem sértik), azokat kutassátok fel és élvezzétek, mert mialatt a Földön tartózkodtok az alacsonyabb dimenziós élményeket is érdemes megtapasztalni, mert ezeket a magasabb dimenziókban nem lehet megélni.

A Földön vagytok, hogy az ébredést segítsétek, és hogy támogassátok a kollektívát emelkedése során. Kedves lelkek miért nem élvezitek, ezt a tapasztalatot miközben ezt teszitek?

Miért bújtok el a földi tapasztalatok elől vagy miért temetkeztek bele a munkába, még ha azt a kollektíváért is teszitek, ahelyett hogy felismerjétek, hogy egy egyedülálló helyzetben léteztek?

Röviden, arra kérünk benneteket, hogy élvezzétek a földi élményeiteket, ahelyett hogy a magasabb dimenziók felé való törekvésben kevesebbként vagy szükségszerűként tekintenétek rájuk. És valóban a magasabb dimenziók felé növekedtek, de földi létezésetek mindig is egyedülálló volt és most is az, és egy látogatás erejéig érdemes találtátok.

Megtapasztalhatjátok szeretett Földeteket és még otthon is érezhetitek magatokat rajta és már érezzük, hogy a Földre inkarnálódottak közül sokan azzal számoltak, hogy Gaia Felemelkedése után távoznak, azonban ehelyett azt választottátok, hogy hosszabb ideig maradnak, hogy megpróbáljanak a Teremtés hátramaradt részét galaktikus székhellyé emelni, amivé ez a Föld válni fog. 

A Föld valóban galaktikus székhely lesz, mert a Földről kiáramló tiszta és erőteljes energia, ami a hatalmas kollektívátok Felemelkedésének eredménye, valóban együtt fog rezegni más bolygókkal, sőt más galaxisokkal is.

Az általános bolygószintű Felemelkedési protokoll

A földi Felemelkedés kiterjed majd a Teremtés és fejlődés minden árnyalatába.

A Föld reagál más bolygók energiájára, akik népessége egyéni úton, nagyszámban emelkedett fel. Ez a Fény-hányados ezeken a bolygókon képes a Fény javára megdönteni a bolygószintű Felemelkedést. 

Ez a bolygószintű Felemelkedés általános módja ~ az egyéni lelkeken keresztül, akik ezeken a bolygókon élnek, felébrednek és a kollektív energiájukat a Fénybe tolják át [emelik fel].

Természetesen mindegyik fejlődés, legyen az egyéni vagy kollektív, felügyelet alatt áll és Isteni vezettetésben részesül. Hiszen már (korábban is) próbáltatok különböző világokon és civilizációknak segíteni, támogattátok az addig még nem látott fénybirodalmak hatásait, hogy felébresszétek az egyéneket, akik a kollektív vagy bolygószintű felemelkedésben ébredtek fel.

Egyedüli a földi Felemelkedésetekben, hogy a Felemelkedés a kollektív felébredésen keresztül valósul meg, miután a Föld már elérte az 5. dimenzió tiszta állapotát, amivel már valóban rendelkezik.

A Föld szelleme [lelke] nagyrészt már az 5. dimenzióban létezik és a szeretett kollektívájára vár, hogy megérkezzen. Ez valóban szokatlan egy bolygószintű Felemelkedésben, de már rég felismertük, hogy a Föld fejlődése nem úgy zajlik, mint a többi bolygó esetében, mert egyedülálló.

Minden bizonnyal mindegyikőtök egyéni fejlődése egyedülálló és ez az egyik ok a sok közül, amiért arra kérünk benneteket, hogy ne zárkózzatok el a földi tapasztalatok elől vagy ne éljétek meg azokat hozzátok méltatlannak, egyszerűen azért, mert a tisztább tudatbirodalmakban ez nem létezik.

Egyszerűen az öröm és a szeretet az uralkodó

Legyen bizalmatok, kedves lelkek. Oly sok mindent fogtok tanulni és felfedezni a magasabb dimenziókban, de először arra kérünk, hogy élvezzétek a növekvő magasabb dimenziós perspektívát, ami leereszkedik hozzátok, mialatt élvezitek azt a tényt, hogy egy egyedülálló bolygón tartózkodtok.

Láttuk a harcot Földeteken, hisz nagyon sok magasabb dimenziós léleknek hatalmas nehézséget okoz a testetöltés, és hogy élvezzék a tapasztalataikat, de arra kérünk benneteket, lássátok az örömet és a szeretet is a Földeteken és valóban több van belőle, mind bármely más alacsonyabb dimenziós érzelemből, amiket korábban oly sokáig tápláltatok.

Mivel üzenetünk vége felé közeledünk, szeretnénk egy utolsó, az idő fogalmával kapcsolatos megjegyzést intézni az emberiséghez.

Egy állandó energiában léteztek

Írnokunk [Wes Annac] információk utáni kutatás közben, könyvek formájában tanulta meg, hogy a tudomány és a szellem [lélek] összeolvadása ugyanaz az energia, ami megteremti a valóságotokat és fenntartja azt, valamint felelős az emberi tapasztalatokhoz szükséges idő áramlásáért és annak erőteljességéért.

Ennek az áramló energiának az ereje segítségetekre van, hogy dimenziótokban maradjatok és amit az idő áramának éltek meg, az az energia mozgása a ti oldalatokról ~ energia, amit teremtetek, miközben egyszerűen mozogtok földi létezésetek során.

Ebben a pillanatban egy állandó energiában léteztek ~ egy erőben, amit ti hoztok létre, és amin keresztül utaztok, miközben helyben és időben tart meg benneteket és azt látjátok, hogy látszólag lineáris mozgásban vagytok.

Ehhez a koncepcióhoz igyekszünk több információval is ellátni benneteket, de írnokunk [Wes Annac] fogalomkészlete és megértése korlátok között tartja kifejezési lehetőségeinket.

Most pedig rátérünk üzenetünk utolsó részletére, miközben arra emlékeztetünk benneteket, hogy egy teljes galaktikus jövő irányában munkálkodtok, egy jövő felé, mely megerősít benneteket a magasabb dimenziókkal kapcsolatos meggyőződéseitekben.

Egyes dolgok, amiben jelenleg hisztek, talán valóban idejétmúltak, de sokatoknál, amit a magasabb birodalmakkal kapcsolatosan és a saját eredeteteket tekintve éreznek valóságos. Amit mélyen legbelül éreztek, valóságosabb, mint amit szavakba lehetne önteni, és ebből valamint több más okból kifolyólag arra kérünk benneteket, fejlesszétek és ápoljátok ezt az érzést és tudást.

Köszönet Saannak és az Arktúruszi Tanácsoknak.

Csatornázta: Wes Annac

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://aquariuschannelings.wordpress.com

 

Hogyan szolgálhatok?

Szerző: Gigi Young /2013. július 5.

GigiKezd a napodat azzal a kérdéssel: „Hogyan szolgálhatok?”

Minden napomat így kezdem: „Hogyan szolgálhatok?”. Ez a látszólagosan egyszerű cselekedet talán a legalkalmasabb cselekedet, amit tehetünk. Amikor ezt mondjuk, akkor közvetlen elismerjük [tudatában vagyunk] Felsőbb Énünket, bízva abban, hogy bepillantást nyújt nekünk az aznapi időnk lehetőség szerinti legjobb felhasználásra. Megmutatja, melyik cselekedet szolgálja a legjobban ezt az időt, hogyan közelítsük meg az embereket a munkahelyünkön vagy, hogy ez a nap az aktivitásról vagy a befelé figyelésről szól-e. Ha feltesszük ezt a kérdést, akkor ráhangolódunk szívünk ritmusára és sorban éljük át a szinkronicitásokat. Néha evilági dolgok felé irányít, máskor pedig az ismeretlenbe, a titok nyitja, hogy akkor is eszerint cselekszel, ha még nem teljesen érted miért.

Új módon irányítva életed

A napod talán legcsodásabb indítása, ha ezen a módon feladod a megszokott kontrollt. Ha áthelyezzük a hangsúlyt és megengedjük a teljesebb tudatosságunk számára, hogy megmutassa számunkra a megfelelő rezgési hangnemet, amely segítségével nincs szükségünk elménkre mely átvezet minket egyik pillanatból a másikba. Ez felszólítóbb jellegű, mint mikor elméd csak arra buzdított, amit tegnap tettél, vagy tavaly, vagy 20 évvel ezelőtt és elmondja neked, hogyan érezheted magad „biztonságban” és beskatulyázza életedet és körkörösen gondolkodik, kisebbre teremtve jövődet, mint ami vagy. Ha folyamatosan a „biztos” utat választod, és csak abban bízol, amit „ismersz”, egy olyan életet fogsz élni, ami behatárolja valódi természetünket, ami a kiteljesedés felé, a többé válás felé tör, többé, mint amit [most] gondolunk, hogy vagyunk. Ennek a kiteljesedésnek az elkerülése fájdalmas lehet és a „biztonságos” lét könnyen átcsaphat nem biztonságosba. Az elme funkciója nem a teremtés, az elme feladata az integráció, a biztonság és elemzése annak, amit a szíveden és a felsőbb elméden keresztül befogadsz.

A legfelsőbb célunk mindig a szolgálat

Még ha úgy is érzed a közvetlen szolgálat nem a megfelelő számodra, akkor is hathatsz. Nem kell ápolónak, tanárnak vagy segélykonyhai önkéntesnek lenned, hogy támogasd a társadalmat. Ezek közvetlen és szembeszökő szerepek, de nem fontosabbak vagy felemelőbbek, mint egy csöndes közvetett egyéni ’akció’, amit szívünkből nap nap után megteszünk. Valójában a legnagyobb szolgálatot akkor tesszük az emberiségnek, amikor egyszerűen kitakarítjuk és rendben tartjuk házunkat, szundítunk egyet vagy felhívunk egy barátot. Minden szívből jövő cselekvés szolgálat, ha minden szív, minden ember együttműködik egymással, amikor valaki lelkesítő hatással bír a többiekre, ha valaki csüggedt. Ez energetikai úton, csendben történik, az elméd mögött, ahol minden energiaszál meghúzódik és ott, te és én nem vagyunk egymástól elkülönülve. Sokkal sikeresebb lények vagyunk, ha egy olyan „helyről” irányítjuk magunkat, ami közvetlen összeköt minket minden teremtéssel. Itt az idő a bizalomra és éljük újra ebben a szellemben életünket.

Szerző: Gigi Young

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://gigiyoung.wordpress.com/2013/07/05/how-can-i-serve/

Szíriuszi Fénytestvérek / 2013. július 20.

Shogun Amona közvetítése

Harmónia1„Béke és Harmónia“

A szeretet és Fény nevében üdvözlünk benneteket – Fénytestvéreitek vagyunk a Szíriusz-rendszerből és a következő szavakkal szeretnénk létezésetekbe hullámzani. Örömteliek vagyunk és szívünk énekel, ha nektek – szertett földi Testvéreinknek – üzenetünket adhatjuk át. Ebben az üzenetben a harmóniáról és a békéről beszélünk és szeretnénk a benne rejlő igazságot közelebb hozni hozzátok. Valójában természetesen mindig is tökéletesek vagytok és minden időben rendelkeztek Isteni nagyságotokkal – Isteni kifejeződési formátokkal – határtalan Isteni hatalmatokkal.  Ti vagytok a teremtők, akik mozgatják a szálakat, és akik manifesztálnak – függetlenül attól, hogy ennek tudatában vagytok-e vagy sem. Senki és semmi nem választhat el benneteket valódi nagyságotoktól – Isteni minőségetektől – Isteni örökségetektől.

Ezt csak ti tehettétek meg és innen ered az, amit illúziónak neveztek. Ebben a játékban mindegyikőtök teremtő – társteremtő és egyszerre mindannyian játékosok és a játék kitalálói [szellemi szülei] is  vagytok egyben. Ezért olyan fontos – kedves földi Fények – hogy mélyen megmerítkezzetek a békében és a harmóniában, felfedezve a bennetek rejlő képességeket és az azokkal való életet.

A harmónia az összhangból teremtődik – egy érzés, ami az egyszerre felcsendülő hangokat kellemesen hangzóvá teszi. A kozmosz – a természeti törvények – mind a harmónia szabályait követik. Az összhang az, amikor megnyugszik a lelketek és a hazaérkezés érzése fog el Benneteket. A harmónia szemszögéből nézve nem létezik „helyes“ és „helytelen“ – egyszerűen csak hangok léteznek, amik harmonizálnak, és ez által jön létre a kozmosz rendje. Az Isteni rend valósággá válik és a szeretet nyitja meg a kozmosz kapuját – bennetek és körülöttetek. A szeretet köt össze mindent, és ha harmóniában és békével vagytok – felismerhetitek mindezt és a benne rejlő szépséget.

Figyeljetek befelé – és találjátok meg a belső hangot – ami a kozmosszal – ami minden létezővel összeköt és hallgassátok üzenetét. Érezzétek az örömöt és a könnyedséget, ami a ti hangotokban és minden hangban, amit hallotok, ott van. Érezzétek a Forrás szeretetét, ami mindenben ott él és legyetek azok a csodálatos fénylő lények, akik valójában vagytok. Szeretünk benneteket. Fénytestvéreitek vagyunk a Szíriuszról.

Szeretettel, örömmel és elkötelezve……..Shogun Amona

Csatornázta: Shogun Amona

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://www.shogun-amona.net/channeling-botschaften/sirianische-lichtgeschwister/r Lade…

 

A Magvetés. Teremtő Istenek. Vérvonalak

Gigi Young / 2013. június 30.

santeria-olodumare-orisha-god-creator-botanicaA Magvetés – Ti vagytok a teremtő lények

A teremtő lények, akik ’maggal vetették be’ a Földet, jelenleg is együtt élnek a teremtésükkel. Nincs elkülönülés a teremtő istenek és a teremtésben élő, önmagukat kifejező lények között. Te teremtő isten vagy, ha követnéd egyéni lélekfrekvenciádat a Felsőbb Éned felé és megmerítkeznél benne, ahogyan egy vízcsepp összeelegyedik az óceán vízébe cseppenve, a legmagasabb szintű teremtő lényeket találnád. Megérteni, hogy te teremtetted ezt a világot és nem valaki rajtad kívül álló: egy hihetetlen energetizáló igazság, amit szükséges felfogni. Lehetővé teszi, hogy egy sokkal nagyobb lélegzetű életet teremts magadnak, amikor rájössz, hogy ennek a bolygónak a múltjában és jövőjében egy nagyobb egész része vagy.

Nemes vérvonalak

Mindegyik faj kapcsolatban áll a teremtő istenekkel, nincsen ’felsőbbrendű’ vagy hatalmasabb vérvonal. Az adott vérvonaltól függ, hogy melyik specifikus dimenziónak szenteli magát, hogy melyik származási struktúra [családfa] releváns a jelenlegi földi időben. Vagy más szavakkal, egy bizonyos vérvonal [képviselőinek] karmikus történetét játsszák végig a Földön, ami azt jelenti, hogy a bevonódott vérvonalak vagy fajok karmikus szerepekben nyilvánulnak meg, éteri és specifikus genetikával együtt. Lényegében minden faj vagy fővérvonal számára eljön az idő, hogy az élet színpadára lépjen és kifejezze domináns vagy alárendelődő szerepét a világban. Sok ember a nagyobb karmikus körök során (megközelítőleg 50-100 év per fő) [emberöltő] csak kisebb részt vállal, függően hogy megfelel-e számára a fizikai genetika vagy vérvonal.

Mindegyik teremtő istennek/istenségnek lehetősége van fizikailag kifejezésre juttatni specifikus lélekrezgési spektrumát, ami sokkal hatalmasabb és nagyban eltér az embernek megfelelő magasabb dimenziótól. Minden teremtő „lény” az istenség specifikus frekvenciáját képviseli, maga az istenség pedig a teremtő lények teremtője. Mindegyik teremtő istennek lehetősége van, hogy saját lelkét dimenzióról dimenzióra ereszkedve (részekre tördelve a lélekhangokat) lejutassa. Az eredeti harmónia széttördelése egyre fizikálisabbá válik és a lesüllyedésben folytatódik. Ez rendkívül sok időt vett igénybe, de valamikor kezdetét vette a földi magvetés folyamata, a látszólag határtalan fizikai kifejezése a teremtő istenek eredeti lélekharmóniájának. Szemmel látható a változatosság a saját bolygónkon, a növények és az állatok… kezdjétek megérteni az istenség különböző kifejeződési formáit az univerzumban. Mindent, amit látsz a növények, állatok, sziklák ezek mind visszakövethetők egy teremtő lény specifikus látásmódjához, ezt képviseled te is.

Mindegyik faj, mindegyik vérvonal létjogosult az istenség megnyilvánulásában

Ha vérvonalak és fajok, galaktikus fajok vagy a mi saját bolygókon jönnek létre fajok, mindegyiknek van érvényes létjogosultsága és mindegyik a mennyei energián keresztül fejezi ki önmagát, mindegyik specifikus genetikai kódokkal rendelkezik, ami a teremtő istenekhez kapcsolódik. Emlékeznünk kell arra, hogy a teremtő istenek abból a célból teremtettek, hogy megtapasztalhassák saját teremtésüket és a saját maguk által teremtett világaikba inkarnálódtak. „Ők” „Mi” vagyunk és „Te” pedig „Ők”. Az éteri DNS-nek és a fizikai DNS-nek rendelkeznie kell egyező kódokkal, hogy egy lélek otthonra találhasson és kifejezhesse önmagát (lsd. korábbi cikk:https://kristalyhang.wordpress.com/2013/07/16/gigi-young-eteri-dns-csillagmagok-es-vervonalak-2013-06-23/ ), ez azt jelenti mindegyik vérvonal, mindegyik specifikus faj vagy al-faj az „isteneket” képviseli. Mindegyik fizikai faj és kultúra a teremtő istenek sepcifikus frekvenciáját [rezgésszintjét] fejezi ki és ez lehetővé teszi a teremtő istenek számára, hogy inkarnálódjanak saját teremtésükbe és kifejezhessék magukat vágyuknak megfelelően.

Már nem az a kérdés, hogy milyen a nemes vérvonal, sem hogy milyen mértékben kapcsolódik földönkívüliekhez vagy istenhez. Ezek a kérdések csak akkor bukkannak elő, ha még nem vagyunk teljesen tudatában, hogy mindegyik vérvonal nemes és szerepe van ezen a bolygón, mindegyik [földi vérvonal] felett ítélkeztek, félreértették és üldözték. A kérdés, amit valóban érdemes feltennünk, hogy milyen ókori interdimenzionális lénnyel állok kapcsolatban fizikailag és éteri szinten. Mi az én történetem ebben az életben, mit akarok kifejezni? Összegezve elkezdhetjük megérteni, hogy mindegyik kultúra és fizikai kifejeződési forma által, mint érvényes lelket hordozó ’járműtípus’, rájöhetünk arra, hogy lelkünknek miért szükséges itt lennie. Mindegyik fizikai forma egy specifikusan kiválasztott DNS-mixtúra, ami otthont ad egy léleknek, melynek arra van szüksége, hogy kifejezhesse önmagát ebben az időben, itt ezen a bolygón.

Szerző: Gigi Young

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://gigiyoung.wordpress.com/2013/06/30/the-seeding/