A Mennyei Anya: Mindannyian – kivétel nélkül – magatokban hordozzátok az Isteni hatalmat

Divine-Mother-3

2013. június 17.

Közzétette: Steve Beckow

A Mennyei Anya elmagyarázza nekünk a diszpenzácit, a karma megbocsátását – mely lehetővé teszi számunkra, hogy úgy tekintsünk a Felemelkedésre, hogy nincs sem kétség sem nyugtalanság az elménkben. Elmagyarázza azt is, hogy kik vagyunk, mi az isteni hatalmunk és fénymunkásokként mik a feladataink. Elmond egy új hasznos tudnivalót azzal kapcsolatban is, hogy ki van itt velünk – melyet ő és Mihály arkangyal „emanáció”-nak [„kisugárzás”] nevez [részletesen ld. a későbbiekben – a ford.megj.] – ami egy arkangyal vagy más lény másolata.

Beszél arról is, hogy a Felemelkedésnek milyen új aspektusai vannak, melyet a Föld megmutat – hogy így mondjuk – és elmagyarázza, hogy miként szent bolygó a Föld. Köszönnjük Elennek a nagyon gyors átiratot!

Egy óra egy Angyallal – 2013. június 17.

Geoffrey West (GW): Üdvözlet és áldás mindenkinek! Üdvözlet ismét az „Egy óra egy Angyallal” c. műsorban Linda Dillonnal, a Szeretet Tanácsának csatornájával és a „The Great Awakening” [A nagy felébredés –. a ford.megj.] írójával.

Ma este a Golden Age of Gaia pont com létrehozója, Steve Beckow is csatlakozik hozzánk, aki „Az Új Föld építése: Úton egy mindenki számára megfelelő világ felé” szerzője.

Geoffrey West vagyok, Graham Dewyea helyét foglalom el ma este. Ma este a Mennyei Anyát köszönthetjük vendégünkként a műsorunkban, aki ma egy picivel több információt fog szolgáltatni a Felemelkedésről, és talán egy, az élettel kapcsolatos kis titokról is szó lesz. Ezzel át is adom neked a szót, Steve!

Steve Beckow (SB): Köszönöm, Geoff! Üdvözlünk Mennyei Anya! El sem tudok nagyobb dolgot képzelni az életben annál, hogy megtisztelsz azzal, hogy beszélgetünk.

Mennyei Anya (DM): Üdvözöllek én is benneteket! Üdvözlet mindannyiótoknak, szeretett földi, égi és még ettől jóval távolabbi lények! Hiszen nem mindig értitek, hogy milyen nagyon messzire kerül közvetítésre ez a műsor, és azt sem, hogy mennyien hallgatják valójában!

És így üdvözlök mindenkit; azokat, akik titokban hallgatnak, akik reménnyel hallgatnak, akik kíváncsian hallgatnak, és természetesen azokat, akik szeretetben hallgatnak. Ma a szeretetemet hozom és adom át nektek! Valójában mindegy, mi motivál benneteket arra, hogy itt legyetek, hiszen drága szíveim, pozícionáltátok magatokat – még akkor is, ha a tudatos elmétek erről mást gondol; pozícionálódtatok azért, hogy megkapjátok a szeretetemet, az áldásomat és azokat a bepillantásokat, melyeket meg szeretnék ma osztani veletek.

Nos, megengedhetjük, hogy szóljon a zene, és azt is, hogy a szeretet olyan erősen áramoljon, ahogyan akkor fog, amikor beszélek! De azt is tudom, édes angyalaim és földi mestereim, hogy kíváncsiságot és magyarázatot szeretnétek kapni az utazásotok során nem csupán a Felemelkedésről – bár azt kell mondanom, hogy ez a legfontosabb –, hanem a haza, a hozzám, hozzánk, a karjainkba és az esszenciánkba vezető útról is.

Nos, azon dolgok egyike, amiről ma beszélni szeretnék nektek, az univerzális törvényekhez kapcsolódik. És mit jelentenének mást az univerzális törvények, ha nem az igazságot, melyet megosztottam veletek? Melyet a kezdetek-kezdetén lefektettem számotokra azért, hogy megtaláljátok a haza vezető utat!?

Nos, sok írás és magyarázat szól az univerzális törvényekről, de nincs elég, mely a diszpenzációról szólna. És ez mit jelent? Ez egyszerűen kegy, mely a ti terminológiátok alapján egy minőség; a megbocsátás, az engedmény, a szánalom és az irgalmunk isteni minősége.

Sokan közületek – csodálatos gyermekeim – azt a terhet hordozzák magukkal, hogy mit hisztek arról, amit tesztek vagy tettetek, hogy milyen ígéreteitek vannak, melyeket nem tartotok be vagy nem tartottatok be, milyen küldetéseitek vannak, melyeket teljesítettetek és mik azok, amelyeket nem. És itt van az alapvető érzés oly sokatok szívében és ez az, amit ma szeretnék számba venni– a megítélés azon alapvető érzését, hogy „Megfelelek? Betartom az ígéretem?”

Nem ülünk itt lustán, hogy méregessük azt, hogy vajon betartjátok-e a küldetéseteket! Együttműködünk a Mennyei Tanáccsal, a Szeretet Tanácsával, a csillagtestvéreitekkel, a mesterekkel, az angyalokkal és az arkangyalokkal? Igen!

Szeretett gyermekem! Sosem, sosem mutatunk rá egy tettre, egy gondolatra, egy viselkedésre és sosem mondjuk, hogy „Nos, ez hibás! Ez nem felel meg! Nem ez az, amit én kértem!” Hiszen az, amit én kértem drága szíveim az nem más, minthogy gyakoroljátok a szabad akaratot! Mit kértem? Hogy legyetek a szeretet! Amit kértem az az, hogy szeressétek egymást úgy, ahogy én szeretlek benneteket! Nos, hogyan kapcsolódik ez a diszpenzációhoz? Van olyan időszak – és ez az egyik a ti közösségi valóságotokban – ahol a diszpenzáció kérve és engedélyezve lett; ez mindig azért van, hogy szabadnak érezzétek magatokat és folytatni tudjátok az utatokat. Hiszen olyan sokan aggódtok azon, hogy nem tudjátok megtenni! És ez egyáltalán nem az én tervem! De a tiétek sem!

Tehát forduljatok hozzám! Nem vagyok távol! Végtelenül és örökké jelen vagyok! Kérjetek segítséget és mindig, de mindig megkapjátok! Kérjetek könyörületet és megbocsátást – nem azért, mert erre szükség van, hanem mert szükségetek van erre a nyugalmatok miatt.

Sokan közületek nyugodttá, mások összezavarodottá váltak és ez körülbelül 50-50 %-os mértékű; az a kérdés, hogy vannak-e mesterek a Földön, hogy vannak-e angyalok a Földön, hogy vannak-e arkangyalok a Földön és hogy „ki vagyok én”, és hogy „hová tartozom”?

Szeretteim! Tökéletesen illetek ide! Hiszen mit gondoltok, kik ezek a mesterek, angyalok, arkangyalok és szeráfok? Ti vagytok! Lehet, hogy csak egy részetek, de lehet, hogy teljes egészében ők vagytok!

Annak az ideje, hogy a szeretett éneteket alábecsüljétek, már lejárt! Annak az ideje is tovaszállt, hogy az árnyékba lépjetek! Annak is, hogy azt gondoljátok, hogy egy lepel alatt vagytok! Mindannyian isteni hatalmat hordoztok magatokban!

Milyen ritkán beszéltünk erről! Pedig nem csak a szomszédotoknak, az utca emberének, az ottawai, washingtoni vagy genovai vezetőnek van hatalma! Kivétel nélkül mindannyiótoknak van!

Nem függ ez a kristály-formától! Nem függ a DNS-etek teljes mértékű aktivizálódásától! Nem függ még a teljes Felemelkedésetektől sem! A ti isteni hatalmatok része annak, akik vagytok és mindig is voltatok; a mostani pillanatban és az Örökkévaló Pillanatban is!

Azt kérem tőletek, mint Anyátok, hogy hozzátok ezt előtérbe és jelentsétek ki magatoknak! Amint ezt megteszitek, lehetőséget adtok minden élőlénynek, hogy kijelentsék ők is magukról ezt. Ez egy dominó! Ez egy hullám-hatás a multiverzumon keresztül!

Alázatos ember az, aki nincs körülzárva az általatok, a harmadik dimenzióban dicsőségnek nevezett dologgal, mely nem más, mint a pénz, a hatalom, a kapzsiság és a kontroll. Az alázatos ember az, aki előre lép és azt mondja: „Hatalmam van, mivel az Egy-ből való vagyok; kinyilvánítom magam a Felemelkedés felé vezető úton dicsőségesen és szabadon!” És aztán haladjatok tovább, vissza az Egyhez, nyilvánítsátok ki a tudásotokat, az elhatározásotokat, a hősiességeteket és az igazságotokat!

A szelídség és a szerénység csodálatos és szükségszerű dolog, de ez nem jelenti azt, hogy sose nyissátok ki a szátokat! Nagyszerű hangot kaptatok! Használjátok!

Nos, drága szívem, hol szeretnéd ma kezdeni?

SB: Nos, köszönöm Anya! És természetesen kezeskedhetem arról, hogy megtapasztaltam önmagamban egy állandó kibontakozást a személyes spirituális erőm terén. Tehát természetesen összhangban vagyok azzal, amiről beszélsz.

Anya! Szeretném, ha azzal a témával folytatnánk, melyet felvetettél! Engedd meg, hogy azt mondjam, hogy Mihály arkangyal egy nem túl régi személyes beszélgetés során beszélt nekem arról, hogy vannak a bolygón bizonyos lények – arkangyalok, szeráfok és elohimok – emanációi.

És azt is mondta, hogy van egy újfajta, folyamatosan zajló kinyilatkoztatás. Elmondanád nekünk kérlek, hogy mit jelent egy arkangyal emanációja, hogy miben különbözik az egy iker-lángtól, hogy mennyi emanációja lehet egy arkangyalnak a bolygón? Bele mehetnénk a részletekbe, kérlek?

DM: Örömmel megteszem! Nos, kezdjük azzal, hogy megerősítjük – mivel emberi nyelven beszélünk és még sok olyan tendencia van, melyek többé-kevésbé ítélkeznek – hogy ti nem vagytok teljes mértékben (és nem személyesen rólad beszélek, Steve; hanem mindannyiótokról) azok!

Nos, mindannyiótoknak az emberi mivoltotokban, amiben le vagytok horgonyozva az általatok elfoglalt valóságban számos aspektusa létezik. Vannak közöttetek, akik felfedezték ezeket az aspektusokat és vannak, akik teljes mértékben figyelmen kívül hagyták őket. Nos, ez meg fog változni.

Hasonlóképpen az arkangyaloknak is vannak módszerei arra, hogy általuk számos valóságban emanációk legyenek, legyen az akár egy nagyon-nagyon rövid, vagy akár egy hosszú idő!

Amikor azt mondom például, hogy „rövid idő”, akkor vannak olyanok a bolygótokon – sokan! – akiket akár az én lényem, akár Gábriel, Mihály, vagy Jesus Sananda, stb. emanációja már meglátogatott.

Ezek rövid kivetülések egy kvázi-fizikai vagy fizikai, vagy teljes fizikai formába azért, hogy megkapjátok ezt az áldást! Hiszen az üzenettől függetlenül ez mindig egy áldás!

Aztán vannak olyan alkalmak, amikor a terv kibontakozása során szükség, vagy lehetőség van az emanációkra – használjuk egy arkangyal emanációját – mert arra van szükség, hogy a bolygón jelen legyenek.

Nos, ez nem egy olyan dolog, amit ti általában üzletnek neveztek! Ez megszentelt dolog és rendkívüli! Áldottaim! Rendkívüli időkben éltek! Ezért van az, hogy arra kérlek mindannyiótokat, akik ma éjjel hallgatnak bennünket, hogy még akkor is, amikor most beszélgetünk, menjetek a szívetekbe és nézzétek meg, mi az, ami benne van!

Mindannyian, személyesen tudjátok vagy egyszerűen észrevettétek a mágnesességen keresztül, hogy kivel vagytok összhangban – legyen az akár velem, akár az Atyával, akár Buddhával, akár Maitreya-val, akár Kuthumi-val vagy Yeshua-val; mindannyian ismeritek a kötődéseteket és azt is, hogy kivel vagytok a legmélyebb kapcsolatban!

Tehát ez azt jelenti, hogy ennek a lénynek egy közvetlen emanációi vagytok? Nem! Hiszen vannak olyan helyzetek, amikor az együtt szolgáló és munkálkodó légiókra teljes mértékben szükség van. Ez része az ünneplésnek! Ez része a sokféleségnek és annak a szépségnek, mely teremtődik.

Nos, sosem állt szándékomban, hogy a fél bolygó – mondjuk – Mihály emanációjából álljon! Sőt, Mihállyal sem tenném, hiszen ez unalmas lenne! És ez nem tenné lehetővé a nagyszerűségetek kisugárzását! Említettem, hogy a jelen időben és térben vannak olyan személyek, akik emanációk; gondoljatok erre úgy, mintha „másolatok” lennének. Ez erőteljesebb, mint egy aspektus, mivel egy aspektus csupán egy rész, mely azért került a megszentelt énből elküldésre, hogy megtegye ezt vagy azt a dolgot. Egy emanáció az energia teljessége, időnként tudatosság, időnként nem, és időnként ez is, meg az is. És ez az, ahol sokan közületek vannak.

Nos, egy emanáció az adott lénynek a formában való megjelenése a Felemelkedés ezen idejében, az átalakuláskor és egy Új Föld megszületésekor – annak érdekében, hogy támogasson, segítsen, irányítson, tanítson és gyógyítson.

Nos, a kérdésetek az, hogy millió emanáció létezik? És a válaszom erre az, hogy édesem, nem! Nincs millió emanáció! Nagyon specifikusan pozicionálódnak olyan helyeken, melyeket ti univerzális vagy globális feladatoknak [szerepeknek] neveztek és azért vannak ott, hogy megtegyék azt a feladatot, amit az adott mester vagy arkangyal választott; azt, aminek megtételéről döntött, és amire elkötelezte magát – nekem – hogy megtegye az örökkévalóságon át, vagy addig az időpontig, amíg vissza nem tér.

SB: Értem! Anya! Van még egy kérdésem az emanációkkal kapcsolatban, aztán szeretném tudni, hogy milyen meglepetéseket tartogatsz számunkra azzal kapcsolatban, hogy ki van itt.

Az utolsó kérdésem az emanációkról a következő: Mihály arkangyal azt mondta, hogy az emanáció nem feltétlenül tud róla, hogy ő egy emanáció, hogy ő egy adott úton halad; megeshet, hogy csak később tudatosul benne, hogy ő egy emanáció. És azon a ponton a képességei vissza fognak térni. Megtennéd, hogy a téma ezen oldalát is egy picit részletezed nekünk?

DM: Az isteni egyezségek egyike – és szükség van arra, hogy ezt is megértsétek és ez nem igaz az emanációkra; ez az emberi lényekre igaz, akik úgy döntenek, hogy felébrednek, és hogy teljes tudatába kerülnek annak, hogy ők kik, annak, hogy egy helyreállítás lesz, melyre úgy is tekinthettek, mint a felemelkedés – de igen, az emanációk számára is lesz egy felébredési pillanat. Ez része az isteni egyezségnek!

De beszéljünk az emanációkról. Vannak olyan emanációk, akik ikrek – de ők nem egyszerűen ikrek; nem arról van szó, hogy Mihály arkangyal – maradjunk az ő példájánál – kettéosztotta magát. Ez egy másolat!

Nos, beszélgettetek a csillagtestvéreitekkel a replikátorokról, így egyszerűen tudjátok azt, hogy az isteni birodalomban nincs szükségünk semmilyen játékra vagy gépezetre; ezt egyszerűen az isteni akarat teszi meg.

Van egy pont, amelyen sok emanáció csendesen felébred. Ők [kuncogva mondja] gyanakvóvá vagy kíváncsivá válnak – hogy így mondjuk. Úgy érzik, hogy van valami rejtett dolog a függönyük, vagy fátyoluk mögött, melynek tudatában vannak, de mégsem egészen fogják fel.

De eljön a pillanat, amikor ez a kíváncsiság egyszerűen olyan lesz, mint egy villanykapcsoló és a tudatosság felkapcsolódik. És abban a tudatosságban, miközben emberi formában vannak, a lény minőségei felszínre törnek majd. És teljes mértékben beteljesedik annak a célnak a végrehajtása, hogy a bolygón emanáció van.

Nos, nem azt akarom mondani – legyünk ebben kristálytiszták veletek szemben – hogy az emanációk nem pontosan az ő tervezett céljukat teljesítik be a Földön. Hiszen ez egymást követő dolog. Igen, még mi is értjük azt, hogy mit jelent az, hogy valami egymást követi, drága szíveink.

Ha 30 vagy 20 éve azt mondtad volna – ismételten drága Mihály arkangyalomat hozom fel példaképp – ha azt mondtad volna, hogy „Én Mihály egyik emanációja vagyok”, nos, drága szívem, akkor ez körbezárt volna téged.

Ezért az, hogy apró, ismeretlen – vagy mondhatjuk úgy is, hogy észrevétlen – módon a lénynek az emberi formája kerül használatra az alapozásnál és a munka elvégzése során, az egy nagyon gyümölcsöző dolog. És nem lényeg, ha azt gondolod, hogy egy emanáció vagy, vagy hogy azt, hogy egyszerűen csak az vagy, aki mindig is voltál, mivel – engedjétek meg, hogy megerősítselek ebben benneteket – nincs egyetlen lény sem – sem emberi, sem másfajta – a bolygón, akit ne szeretnénk, dédelgetnénk, értékelnénk vagy táplálnánk ugyanúgy, mint másokat.

Nos, zavarban lehettek, amint hozzáhangoljátok a gondolkodásotokat annak felfedezéséhez, hogy sokan vannak közöttetek. A tervem beteljesítése elkerülhetetlen. Igen, állandóan változunk és változunk és állandók vagyunk és folyamatosságban vagyunk! De a terv beteljesítése… nos… voltak benne csavarok és fordulatok? Igen! Pedig ti csak az igazán rövid utazásotok távlataiban tudtok gondolkodni.

Amikor arra kértelek benneteket, hogy kérjetek diszpenzációt – melyre úgy is gondolhattok, mint a megbocsátás, könyörület vagy segítség -, azt azért tettem, hogy tovább tudjatok haladni annak felismerésében, hogy kik vagytok!

Már volt és van is a folyamatban egy karmikus diszpenzációs engedély [granting], de már volt is egy hatalmas diszpenzáció az emberi közösség számára az átalakulás ezen időszaka alatt is.

Mihály beszélt nektek – amint mi is megtettük – a politikai visszatartásokról [containment; fénykezelés]. És ez a diszpenzáció egy nagyon nagymértékben korlátozó formája. Hiszen miről szól ez? Valakit beraknak egy fénykamrába, amiben szeretet veszi körül mindaddig, amíg meg nem újul.

De azt is mondtuk nektek – nektek, Gaia gyermekei – hogy mindannyian átéltetek egy diszpenzációs időszakot, egy fénykezelési időszakot, mely a leggyengédebb útja annak, hogy segítsünk nektek észrevenni az isteni mivoltotokat és azt, hogy a szeretet mellett döntsetek! Mindannyian kaptatok – még azok is, akik sosem hallották a szavam – mindannyiótok szívét megérintettem; a szívbéli tudatosság aktiválásra és felébresztésre került.

Vannak olyanok, akik továbbra sem veszik ezt figyelembe? Nos, ez az ő döntésük! De a felébredés és a döntés is a szeretetből történhet, és ez már beteljesült.

Tehát, igen, drága szívem, Steve, természetesen egy gyarapodó szeretetet és erőt érzel a „szétkapcsolás” pillanatában – hiszen kapcsolódsz, vagy újrakapcsolódsz egy új és más – és ahogyan ti emberi lények nevezitek, egy magasabb – világhoz. De ez ismerős érzés, mivel ez az, amik ti mindig is voltatok!

És nem lényeg, hogy azt hiszed, hogy egy gyilkos, egy felügyelő, egy kapzsi vagy egy nemi erőszakot elkövető ember vagy! Ez egy illúzió! Ez nem az, ami vagy! Engedjétek meg a szíveteknek, hogy felébredjen azért, hogy betöltsön benneteket! Engedjétek meg, hogy az én áldásom és szeretetem betöltsön benneteket! Hiszen itt az idő!

Ne kapaszkodjatok bele a régi dolgokba! Ezek nem lesznek a segítségetekre! Engedjétek meg, hogy nagyon egyértelmű legyek ebben! A tervem kibontakozásában a régi harmadik dimenzió nem tud és nem is fog támogatni benneteket! Itt az ideje, hogy megengedjétek magatoknak a szabadságot! Ez nem képzelődés! Ez nem dicsekvés! Ez nem gőg! – hamis gőg! Ez puszta elfogadása annak, hogy ti az enyémek vagytok, és hogy én a tiétek vagyok!

Ez egy emlékeztető, drága szíveim! Megígértétek, hogy ezt teszitek! Tehát segítek nektek ezt az ígéreteteket beteljesíteni, így nem fogtok a csalódottság érzetének illúziójába esni! El tudjátok képzelni bármelyik dimenzióban vagy valóságban, hogy valaha is úgy fordulnék hozzátok Anyátokként, Egy-ként, hogy csalódottság-érzetet okozok bennetek? Akkor önmagamban is és az Atyában is ezt kellene tennem és ez lehetetlen!

Engedjétek el a teremtés régi módját és hozzátok elő annak igazságát, hogy minek a létrehozására vagytok képesek önmagatokban, a közösségetekben, a családotokban és Gaia-n. Teremtsétek meg az új valóságot és kapcsolatot a csillagtestvéreitekkel úgy, ahogyan ők is ezt teszik veletek! Egyszerűen engedjétek meg, hogy a rezgésetek emelkedjen!

Nos, elámulhattok? Meglepődhettek? Elragadhattok? Igen! Gyertek velem! De most gyertek!

Igen, drágám! Folytathatod!

SB: Köszönöm, Anya ezt a részletes magyarázatot!

A fénymunkásokként végzett munkánk folyamatosan növekvő kibontakozás volt. Egy ponton megtanultuk, hogy fénymunkások vagyunk. Egy másikon megtanultuk, hogy csillagmagok vagyunk. Egy harmadikon hallottuk, hogy angyalok voltunk és feltételeztük, hogy ez azt jelenti, hogy egyszer angyalok voltunk, de aztán megtanultuk, hogy sokan közülünk angyalként inkarnálódtak. És most pedig az emanációkról is hallunk!

Számíthatunk még más kinyilatkoztatásokra is?

DM: A legnagyobb, amely jön – mivel a titkok legtöbbjét már felfedeztétek, bár ezek sosem voltak titkosak – az akkor lesz, amikor egymásra néztek és elfogadjátok egymást azért, amiért ő az, aki. Elfogadjátok az igazságot és a teljességet.

Kértem tőletek ma éjjel, ünnepélyesen felkértelek benneteket arra, hogy fogadjátok el magatokat. Nem tudtok szeretni engem, ha nem szeretitek önmagatokat! A következő lépés pedig az, hogy szeressétek egymást!

És van további lépés is ebben és ez az, amit a filozófusaitok és a tanítóitok mindig is tanítottak nektek! Ez nem más, minthogy elérni azt a pontot – és ezt meg fogjátok tenni – ahol engem és önmagatokat látjátok akkor, amikor másra néztek!

Nos, ez azt is feltételezi, hogy elég nagy biztonságban, védelemben, szeretetben és értékelve érzitek magatokat ahhoz, hogy megengedhessétek magatoknak a sebezhetőséget, hogy úgy láttassátok magatokat, hogy ti olyanok vagytok, mint egymás és a mi tükörképeink.

Tehát ez egy olyan helyre visz benneteket, ahol az isteni szikrátok egyedülállósága és gyönyörűsége mélységesen értékelésre kerül. Egy olyan helyre is kerültök, ahol nincs egó, mivel megengeditek önmagatoknak, hogy jelen legyetek és hogy minden dolog összekapcsolódását meglássátok! Ez a felfedés. Rajtatok áll, hogy lássatok, és azt mondjátok: „Én egy angyal vagyok, én egy arkangyal vagyok, egy mester vagyok, egy ember vagyok, egy csillagmag vagyok, egy földtartó vagyok.” és hogy tudjátok a becses értéket ezen dolgok minden részében!

A következő lépés az önmagatok értékelése és szeretete, valamint az erre való törekvés. Univerzális különbség van a törekvés [igyekezet – striving] és aközt, hogy egyszerűen csak utaztok, folytatjátok az utatokat a visszatéréshez haza és hozzánk.

Ez nem valami olyan, melyet meg kell keresnetek [anyagilag], melyre azért van szükség, hogy az értéketeket bizonyítsátok! Ez az emberi faj tagjaiból oly sokak rákja és átka és ezért kérünk benneteket, hogy fogadjátok el, hogy hatalmasak vagytok. Ez minden isteni minőség kombinációja.

Így lesz még egy következő lépés. Nos, szorgosak voltatok – és megdicsérlek benneteket – amiért olyan sok részét elengedtétek a gyötrődésnek. De az igyekezet [striving] a következő, amit el kell engedni.

Tudjátok, hogy St. Germain-nel, Sanat Kumara-val nem azt tanítjuk nektek, hogy azt mondjátok: „Leszek!”, hanem arra vezetünk, hogy azt mondjátok és tudjátok, hogy „Vagyok!” És amikor ezt a teljességben, a tökéletességben, a lényetek egészében teszitek, akkor összekapcsolódtok velünk!

Nos, lesznek még meglepetések, gyönyörűségek, ajándékok? A válasz: igen! Nem fogunk szenvedést, pusztulást küldeni az utatokba! Ezért kérjük, hogy ne hozzátok létre ezeket! Lelkes vagyok és igen, lelkes lehetek! Mindig, örökké és végtelenül lelkes vagyok és izgatott vagyok amikor a teremtés beteljesülését látom!

És ez történik most is a ti csodálatos bolygótokon és mindannyiótokon belül is! Kérlek, működjetek együtt velem! Sosem kényszerítelek rá! Hiszen az nem a szeretet útja!

SB: Anya! Az Isteni Vezető [Divine Director] Tazjima-n keresztül azt mondta, hogy a Föld véglegesen az eredeti programjába tér vissza a 12 megszentelt bolygó egyikeként. Mit jelent megszentelt bolygónak lenni?

DM: Minden bolygó szent! Engedjétek meg, hogy nagyon is kihangsúlyozzam ezt az állítást! Nincs semmi általunk létrehozott teremtmény, ami ne lenne megszentelve.

Nos, vannak olyan helyek, melyeknek olyan szerepe volt, mint a Földnek, mint Gaia-nak? Hogy magán hordozza a spirituális fejlődés szent terét, a béke és szeretet lehorgonyzását és így rezgésileg egy tanítóvá válhat a multiverzumban? Igen! Ez Gaia és rajta minden élőlény szent küldetése.

Ó, Föld! Vannak olyan helyek rajtad, melyeket szentnek tartanak vagy neveznek. Egyeseknek ez egy templom vagy egy mecset. Másoknak ez a természet. De ti érzitek e helyek rezgését, ahol az energia nagyon szerető, támogató és ez egy olyan rezgés, mely felemel benneteket. A terv, mely már nagymértékben előrehaladott Gaia-n az, hogy az egész bolygó rezgése ilyen legyen.

Tehát ő visszatér a feladatához úgy, mint a szent helyeket és a szeretetet magán hordozó lény. Mindig is az volt a szándék, hogy ő a szeretet-bolygóm legyen. Annak jelentősége, ami itt megtapasztalható a beteljesülés tisztaságában, minden képzeleteteket felülmúlja. De ez nem lényeg! Ez arra ösztönöz benneteket, hogy álmodjatok!

És meg fogjátok látni! Meglátjátok az életeitekben, az időtökben és rájöttök, hogy mi lehetséges az én megszentelt bolygóimon. De ne különböztessünk meg! A tanító, igen, de ez olyan lesz, mintha azt mondanám nektek, hogy egyesek közületek megszenteltek és mások nem. Ez nem lehetséges! Nem teremtek kevesebbet másoknál!

SB: Rendben, Anya! Köszönjük!

DM: Ez így világos?

SB: Igen! Nagyon! Úgy látom, hogy csak két percünk maradt, ezért talán a maradék időben megkérdezhetném, hogy: Borzasztó sok „első” dolog van, amiről szó esik. A Föld az „első” bolygó, amely felemelkedik a fizikai felemelkedés „első” körében. Ez egy fizikai felemelkedés és ez az „első”. És folytathatnám. Találkozunk egy csomó „első” dologgal. Ebből az következik, hogy ez a felemelkedési folyamat nem volt ismert az idők előtt, hanem újítások történtek? Engedd meg, hogy így mondjam!

DM: Amit te újításnak nevezel, és amit én fordulatoknak és csavaroknak hívok, bizonyos helyzetekben diszpenzációt igényel. De engedd meg, hogy azt sugalljam neked, hogy teljes mértékben tudatában vagyok e folyamat kimenetelének!

Mindent megosztok? Egyszerűen nem, mivel vannak olyan dolgok, melyre azt mondanátok: „Anya! Beszélnél, kérlek angolul?” ,vagy latinul, görögül, stb, hiszen nem értitek a vonatkozási pontokat.

Van mozgástér a kezdetnél? Igen, mivel nem avatkozom bele a szabad akaratotokba. De ezen belül nincs eleve elrendelés, csupán arról van szó, hogy az én memóriám és tudásom mindenfelé megy – előre, hátra – abban, amit ti időnek neveztek.

Tehát, engedd meg, hogy azt mondjam nektek, és megosszam veletek, mert remélem, hogy ez kényelmet biztosít a számotokra: a kimenetel biztosított! És ez nem más, mint a szeretetbe való visszatérés! És ezért ébredt fel a szívbéli tudatosságotok! Kész van! Fogadjátok el! Terjesszétek ki! És engedjétek meg!

[zene]

És menjetek a szeretetemmel, az áldásommal! Mindig!

SB: Köszönjük, Anya! Csodálatos beszélgetés volt ma éjjel! Nagyon köszönjük, hogy eljöttél!

DM: Búcsúzom!

SB: Búcsúzom!

[vége]

Csatornázta: Linda Dillon

Magyar nyelvű fordítás: Vénusz

Forrás: http://goldenageofgaia.com/2013/06/the-divine-mother-each-and-every-one-of-you-carries-divine-might-part-12/