Ashtar beszél / 2013. június 19.

Philpp közvetítése

Ashtar3_1 “A közvetlen előttetek álló időkre való kitekintés.” 

Most, ebben az időben, amikor sok bizonytalanság uralkodik a fénymunkások között, fontos, hogy emlékezzetek, hogy kik vagytok valójában. Olyan dimenziókból jöttök, ahol a félelem, az aggodalom és minden más alacsony rezgésű érzés ismeretlen. A ti igazi lényegetek teljes tisztaságból ered. Hogy  őszinte legyek, ti soha nem féltek semmitől. Az igazi lényegeteket tekintve, lehetetlen magatok felett ítélkezni, vagy más emberek felett, valamint az sem lehetséges, hogy ne érezzetek minden Létezőt. A tisztaságotok a teljes és az igazi lényetek.  

Miért olyan fontos most, hogy tudatában legyetek ennek a ténynek, minden pillanat egyetlen igazi valóságának?

Jelenleg sok információ kering, ami kételyt és félelmet ébreszt bennetek. És ez nagy mértékben növekedni fog az elkövetkezendő napokban. A Felfedések, amelyek apránként kerülnek a felszínre, negatív reakciót keltenek azokban, akik érintve lesznek hatalmukban. Még akkor is ha ez nehéz lehet számotokra, mutassatok megértést fivéreitek és nővéreitek irányába. Ők nem tudják azt, hogyan kezeljék a bejövő Szeretet energiákat. Ők látják, hogy omlik össze hatalmi struktúrájuk és terveik nem fognak működni. Ők ellenállnak az elkerülhetetlennek, és azáltal, hogy ezt teszik, a helyzetük még kényelmetlenebbé válik. Annak eredményeként, hogy ki akarják vetíteni negatív érzéseiket azokra, akikről úgy gondolják, hogy felelősek a helyzetükért. És azok főként ti vagytok, a fénymunkások.  Ne aggódjatok. Ti elég erősek és felébredettek vagytok ahhoz, hogy nyugodtan nézzetek szembe ezekkel a tettekkel. És ennek a játszmának a vége küszöbön áll.

Nincs annak sokkal többre szüksége, mint egy felsorolásra és egy aktára azon emberekről, akik információkat kapnak a világon lejátszódó drámáról, amely kételyt okoz a fő értékekben. Ezeknek az embereknek gondjuk lesz a számukra átadott igazság elfogadásával. Még az összes bizonyítékkal együtt is, amely alátámasztja a valóságról szóló kijelentéseket, számukra az igazság elfogadása összekapcsolódik a fájdalommal. Ha ők rájönnek, ki kontrollálja valóban a világotokat, hogy jutottak rabszolgasorsra nagyon régóta, és hogyan fosztották meg őket jogaiktól, nem meglepő, hogyha ők kezdeti kételyek után, gyorsan a következő érzelmi reakciókra váltanak át: félelemre, haragra, és sajnos néha még gyűlöletre is azok iránt, akik ezt nyilvánvalóan tették velük. 

Emlékeztetünk benneteket arra, hogy az a ti feladatotok lesz ebben a pillanatban, hogy kiálljatok embertársaitok mellett, és emlékeztessétek őket  a világotokban lejátszódó játszmára. Emlékeztessétek őket arra, hogy ez a játszma nem működhetne, ha a fény és a sötétség nem nézne egymással szembe. Arra is emlékeztessétek őket, hogy vannak halhatatlan lelkek, akik pontosan tudták az erre a bolygóra történő leszületésük előtt, hogy mik lesznek a szabályok, és kik lesznek a csapattársaik. 

Nem lesz ez könnyű számotokra. Sok a létezésetek igazságára vonatkozó negatív reakció fog rátok zúdulni. Kérem, értsétek meg, mennyire nehéz lesz embertársaitok számára elfogadni a játszmáról szóló igazságot, és gyakorlatilag ugyanabban a lélegzetben megtudni azt, hogy kik ők valójában, nevezetesen halhatatlan, teljes lelkek. Mi látjuk, hogy ez okozhat némi zavargást kívül és belül egyaránt, de azt is látjuk, hogy ez csak egy rövid szakasz lesz, amelyet sikeresen le fogtok győzni. Ti mesterek vagytok, és már olyan sok mindent elértetek, hogy ezt a támogatást ki fogjátok terjeszteni ennek az időnek az embertársaira is. Bizony, ti annyira erőteljesek vagytok, hogy gond nélkül fel tudtok lépni ezen időben, fel tudjátok vállalni a feladatotokat és végre fogjátok azokat hajtani.   

Számítsatok sok és eget rengető Felfedésre az előttetek álló időben. Emlékeztetünk benneteket, hogy a Felfedés nem csak a rólunk, csillag fivéreitekről és csillagnővéreitekről szóló információkat tartalmazza. Ez csak egy része a Felfedésnek, és főként a bolygótokon lejátszódó játszma céljáról, tartalmáról és végkimeneteléről szóló publikációk lesznek azok fontos alkotóelemei.

A mi nézőpontunkból, mi látjuk, hogy fejlődtök és a Felfedés gyümölcsei hogy érnek be. Mi látjuk, hogy fogjátok mindezt elsöprően legyőzni, és ez bennünk elragadtatást és hálát ébreszt. Nektek sikerülni fog, higgyetek magatokban, ahogy mi is hiszünk bennetek. És ne feledjétek. Soha, egyetlen pillanatra sem vagytok egyedül. Nem kell egyedül végigjárnotok ezt az ösvényt, mi szorosan itt vagyunk mellettetek. Hívjatok minket, ha segítségre van szükségetek, és mi itt vagyunk számotokra.

Ashtar vagyok, a ti fivéretek, aki olyan nagyon szeret benneteket, annyira csodál titeket, és igen, annyira büszke rátok, amit szavak nem tudnak kifejezésre juttatni. Legmélyebb és szívbéli szeretettel:

Ashtar.

Csatornázta: Philipp

Magyar nyelvű fordítás: Golden Lotus

Forrás: http://goldenageofgaia.com