Maitreya: Ott vagyok azon sokak között, akik visszatérnek, hogy közöttetek járjanak 

AA-Michael-55

2013. június 3.

Közzétette: Steve Beckow

Oly sok ember vár egy megváltóra, egy messiásra, egy avatar-ra, stb. Sok ember számára Lord Maitreya eljövetele is ebbe a kategóriába tartozik, bár ő azt mondja, hogy nem azért jött, hogy bárkit is megmentsen. Senkinek sincs szüksége arra, hogy megmentsék.

Ebben az interjúban – nem az első alkalom, hogy Lord Maitreya velünk van – elmagyarázza, hogy a nyár folyamán hogyan kezd majd el beszélni a világhoz emberi formában. Beszél olyan eseményekkel kapcsolatos kérdésekről is, mint a 9/11, mely kettéválasztotta a keresztényeket és a muszlimokat; beszél a nők helyzetéről és a velük kapcsolatos, folyamatos, rossz bánásmódról, valamint az itt lévő csillagmag gyermekekről, akik az ő multidimenzionális sértetlenségükkel jöttek ide. Köszönjük Ellen-nek az elképesztően gyors átiratot!

Egy óra egy angyallal – Maitreya-val

2013. június 3.

Suzanne Maresca: Üdvözlet ismét az „Egy óra egy angyallal” c. műsorban Linda Dillonnal, a Szeretet Tanácsának csatornájával és a „The Great Awakening” [A nagy felébredés –. a ford.megj.] írójával. Ma este a Golden Age of Gaia pont com létrehozója, Steve Beckow is csatlakozik hozzánk, aki „Az Új Föld építése: Úton egy mindenki számára megfelelő világ felé” szerzője.

Suzanne Maresca vagyok, Graham Dewyea helyét foglalom el ma este. És ezzel meg is hívlak benneteket, hogy hozzátok az igazság és béke kék lángját.

Ezzel át is adom neked a szót, Steve!

Steve Beckow (SB):  Köszönöm, Suzi! Ma esti vendégünk Lord Maitreya.

Egy weboldal azt mondja rólad, hogy téged minden főbb vallás generációi várnak. „A keresztények úgy ismerik őt, mint a Krisztus és várják az ő közelgő visszatérését; a zsidók Messiásként várják őt; a hinduk Krisna eljöveteleként várják; a buddhisták Maitreya Buddha-ként várják őt és a muszlimok Imam Mahdi vagy Messiás-ként számítanak rá. Mihály arkangyal a szeretet buddhájának és a világ tanítójának nevez téged.

Mielőtt feltenném a kérdéseimet, szeretnél néhány kezdő gondolatot megosztani velünk, Lord Maitreya?

Lord Maitreya (LM): Üdvözlet! Én Maitreya vagyok! Nem szeretnék semmi becenevet használni (1); jobb szeretném, ha a teljes nevemen szólítanátok. Megtisztelve érzem magam, hogy veletek lehetek és köszönöm nektek, hogy ilyen formában beszélgethetünk ma este!

Sokan üdvözölnek és keresnek engem mindenféle vallásban, de egyetlen hitrendszerrel sem azonosítom magam. Minden hagyományt ugyanúgy körbefogok, mint ahogy benneteket is, drága fivéreim és nővéreim!

Megtisztelve érzem magam, hogy a szeretet buddhájaként, Khrisna-ként, Imam-ként ismertek, de ugyanúgy megtiszteltek azzal is, ha egyszerűen csak testvéretekként neveztek! Az igazságot, a bölcsességet és a szeretetet hozom! Ez az, amit tanítok! Ez az, ami vagyok! És ez az, amit tettem nagyon-nagyon sok évszázadon át.

Egy csodálatos bolygón, Gaia-n éltek – ez az elbűvölő Föld az, ahol minden kezdődik. Itt minden létforma jelen van. Ha lehetne egy üzenetem, amit taníthatnék ebben a beszélgetésben, akkor ez az egységről szólna. A szeretet egységéről. Minden lény közötti egyenrangúságról. Megtanítanám és emlékeztetném az emberi fajt arra, hogy minden egyenrangú, hogy minden isteni, hogy minden a szeretet egy aspektusa.

És amikor ez valóban ismertté válik, akkor nincs hely a viszály, a     gyűlölet, a háború, a harag, a bosszúság, az erőszak és a fosztogatás számára. A fejlődésetek mostani időszaka miatt térek vissza erre a bolygóra!

Ez az együttlét, az összejövetel ideje – nem csupán az egyetértésben, hanem egymás ismerete és az egymással való kapcsolat miatt is, hiszen egyként utaztok együtt, drága barátaim.

Ez sosem volt másképp! Sok téveszmét és illúziót alkottatok azért, hogy úgy jelenjen meg, mint ahogyan látszik? Igen! De ez nem az igazságból való és főleg nem bölcs dolog!

Ahol vagytok, ahonnét kiemelkedtek nagyon hasonlít Atlantisz korára. Egy időszak, amikor bölcsesség, szeretet, gyógyítás és egység volt – nem csupán az emberek között, hanem a csillagtestvéreitekkel való kapcsolatban is, akik az univerzum minden szegletéből valók voltak.

De ez a tudományos fejlettség, ez a bizonyos csoportok befolyásolásában való létezés, a gőg és az egó nem csupán a pusztulás szélére, hanem a pusztulásba sodort benneteket.  És ezt nem lehet elfelejteni!

Nem! Mi nem szeretnénk, ha fájdalomban élnétek, és ezen búslakodnátok, hanem azt akarjuk, hogy egyszerűen csak emlékezzetek, mert így felismeritek, milyen messziről jöttök, mi az, amit elkerültetek és elkerültök, és hogyan választjátok meg a fejlődés irányát.

A világ tanítójának neveznek engem – ez egy bók. És engedjétek meg, hogy elmagyarázzam, miként kezelem ezt a tanító-szerepet! Ez természetesen nem a szónoklásról szól! Sokkal inkább egy olyan valaki feladatáról, aki megfogja a kezeteket, a vállatokat és időnként a szíveteket is, és gyengéden az igazság, a belső és külső bölcsesség felé fordít benneteket – legyen az akár írott, vizuális vagy szóbeli eset – hiszen mindegyik ugyanannyira megfelel.

Az egyik olyan minőség, melyet magamban hordok és értékelek – és kérem, hogy ezt tegyétek meg ti is – az a könyörület [részvét, szánalom]. Hiszen könyörület nélkül nincs valódi együttérzés [egyetértés, összhang]. Nincs őszinte egység-érzet. Hiszen a könyörületben benne van minden lény utazása fontosságának, csodájának, dicsőségének és jelentőségének megértése és annak az értéke, hogy minden utazás az egésznek egy része.

Nos, azért jövök, hogy megosszam ezt a tanítást – nem a dogmák szerint, hanem a szeretetnek, az univerzális törvényeknek megfelelően, hiszen én is Sanat Kumara szolgálatában állok.

Nos, szeretett barátom, hol szeretnéd ma kezdeni? Hol szeretnéd ezt a beszélgetést – melyet évezredek óta folytatunk – ma elkezdeni?

SB: Köszönöm, Maitreya! Nos, azt hiszem, hogy mindenekelőtt nem csupán azt tudtuk, hogy el fogsz jönni, hanem azt is, hogy a mesterek visszatérése is meg fog történni. Elmondanád nekünk, hogy a jelenléted bejelentése időzítésének mi a jelentősége? Tudnál többet mondani arról, hogy mi történik most nagy általánosságban?

LM: A bejelentés jelentősége… Nos, engedjétek meg, hogy azt sugalljam, hogy a bejelentés nem is annyira jelentős, mint amennyire maga az esemény! És szerény becsléseim szerint azt is sugallnám nektek, hogy sokak között ott vagyok – mint tudjátok – akik azért jöttek vissza, hogy közöttetek járjanak!

Nos, az elmúlt 20-30 év alatt sokan sejtették veletek azt, hogy valóban formát öltöttem és közétek inkarnálódtam. Ez nem teljesen igaz, hiszen én ki- és beléptem [áramoltam – emanated].

Mielőtt a bejelentésekről és a mesterek visszatéréséről beszélnénk – mely megnevezést én is elfogadom – arra is emlékeztetnélek benneteket, hogy ti szintén a ti mesteri mivoltotokban vagytok! Amikor megvalósítottátok azt a valótokat, amit most felemelkedett mestereknek neveztek, azután az emberi létezés, a karma törvényeinek és az ismétlődés ciklusait – mely nagyon gyakran megtörténik – magatok mögött hagyva elértétek az újbóli egyesülés pontját, melyre most spirituális megvilágosulásként gondoltok.

És miközben ezt mondom, azért teszem, mert mindannyian, akik ezen az oldalon vagyunk, meghajlunk az Egy kiterjedtségének áhítatában.

Tehát még akkor is, ha mi a megvilágosodottság és újraegyesülés pontján és benne vagyunk, tudjuk, hogy van több is! Ez pedig csodálatos! Nos, a mi mesteri mivoltunkban folytatjuk – mint ahogy nagyon is tudjátok – szeretett testvéreinkkel: Jesus Sananda-val, Sanat Kumara-val, St. Germain-nel.

Megvan a képességünk arra, hogy küldetéseket és célokat teljesítsünk be, melyek összhangban vannak azzal, akik mi, a mi isteni mivoltunkban és esszenciánkban vagyunk. Időről-időre ki is tudunk lépni és be is tudunk lépni az emberi formába és minden másba is– vagyis amiről azt hiszitek, hogy idő.

De megvan az a képességünk is, hogy jöjjünk és nem csupán egy aspektusként vagy kiáradásként öltsünk testet – melyet sokszor megtettem – de hogy az általatok emberi valóságnak, formának ismert dologban is benne legyünk és hogy úgy jelenjünk meg abban a formában, hogy közben a létezésünk teljes tudatosságában vagyunk.

Tehát ez része a mi szabályainknak, kötelezettségünknek és annak, ahogyan mi újra-megnyilvánulunk, újra belépünk. Óriási izgatottsággal és örömmel jövünk ide, hogy ismét ezen a szeretett Földön járjunk közöttetek.

Tehát ezt vidámsággal és örömmel tesszük. Izgatottak vagyunk amiatt, ami most történik a ti és a mi időnkben egyaránt. Ez gyakran összezavar, ezért engedjétek meg, hogy egyértelművé tegyem!

Van egy összehangolódás a mi időnk és a ti időtök között. Tehát visszatérünk. Mindenekelőtt azért, hogy – igen, hogy – tanítsunk, hogy segítsünk benneteket. De azért is, hogy veletek legyünk. A felemelkedés egy csodálatos dolog.

Nos, az eredeti tervben alapvetően azt gondoltuk, hogy félúton találkozunk majd veletek és nagyon nyilvánvalóan fogunk járni veletek az ötödik, hatodik és hetedik dimenzióban. Ez a terv nem változott. De azért is jövünk most vissza, mert a rezgéseink sokkal jobban összhangban vannak a tiétekkel, hiszen a ti rezgésetek elmozdult és jelentős mértékben fejlődött. Olyannyira, hogy képesek vagytok hallani, figyelni ránk, eljutnak hozzátok azok az üzenetek, amiket mondunk nektek, és amiket megosztunk veletek nyitott szívvel és örömmel.

Tehát ez nem csupán azért van, hogy meglátogassunk benneteket, hanem mert ti – mint közösség – elértetek egy olyan pontra, ahol készen álltok a befogadásra. És ezt nagyon sok módon teszitek meg.

Nos, tudjátok, hogy sokan vagyunk. Csakúgy, mint nektek, nekünk is számos energiamezőnk és megközelítési módunk van – ezeket mi választjuk ki, hogy azokon keresztül beszéljünk és kapcsolatba lépjünk veletek.

Tehát visszatérünk! Ezért megvan ez a támaszotok. De azután egyszerűen családként, barátokként fogunk egyesülni. Hiszen van és lesz is egy növekvő közösség nem csupán a megértésben, hanem a bölcsességben és a létezésben is.

Tehát – engedjétek meg, hogy nagyon egyértelműek legyünk – nem úgy jövünk, mint megmentők, sem mint bármilyen vallási szekta. Ez egy régi gondolkodásmód! Igen, tudom, hogy sokan vagytok, akiknek elakad ettől a lélegzetük.

Nos, miért mondom ezt? Mert – szeretteim – a „megmentő” minden nyelvben, minden dogmában azt sugallja, hogy szükségben vagytok, hogy szabadításra és megmentésre van szükségetek. És egyáltalán nem erről van szó!

Tehát azért jövünk, hogy megosszuk az éleslátást, a bölcsességet és a jókedvet valamint hogy segítsünk nektek megérteni, hogyan teremtetek, és hogy képesek vagytok megteremteni velünk együtt, egyedül, és a csillagtestvéretekkel együtt is az Új Földet? Igen! De ez egy együttműködést igénylő vállalkozás! És most egy olyan ponton vagytok, ahol meg tudjátok ezt érteni!

Nos, amikor ti a régi 3. dimenzió ingoványában voltatok szükségetek volt egy ígéretre, a reményre és egy megváltó bátorítására? Igen! De ez elmúlt! És felébredtetek a sötét álomból! És folyamatosan látjátok majd, hogy az embertársaitok is fejlődnek.

Elfoglaljuk a helyünket és ezt időről-időre meg fogjuk változtatni a földön, így egységes lesz a kulturálisan elfogadható megosztás és áthatás.

Ezért van az, hogy annyi mester – apostolok, tanítványok és szentek – visszatérnek. És ha egész pontosan akarnánk megfogalmazni, akkor azt mondanánk, hogy úgy vagyunk itt, mint az edzőitek, akik segítenek nektek megtenni az utolsó lépéseket.

Barátom! Ez válasz a kérdésedre?

SB: Nos, Lord Maitreya, nem csupán válasz a kérdésemre! Sok más kérdésemet is megválaszoltad!

Engedd meg, hogy feltegyem ezt a kérdést: Benjamin Creme mondott valamit, ami összezavart engem veled kapcsolatban. Azt mondta, hogy azért jössz – többek között – hogy megváltoztasd a globális felmelegedést.

De tudjuk, hogy a globális felmelegedés a globális éghajlat visszatérése (2). Nos, talán válaszolhatnál nekünk arra – hallottam, hogy nem azért vagy itt, hogy megments bennünket, de – hogy vannak-e olyan változások, melyeket felügyelni fogsz a világban?

LM: Vannak változások, de e tekintetben is legyünk egyértelműek! A változások melyek a leginkább érintenek benneteket azok az emberi közösségben, számos nemzetben és nemzetállamban bekövetkező változások. Ez az emberi interakció.

Nos, nem minden velem kapcsolatos csatornázás volt pontos. Nem akarom semmilyen módon kritizálni az én szeretett barátomat, Benjamin-t, mivel ő derék és megbízható lélek. De engedjétek meg, hogy egy dologról – mondjuk úgy, hogy a globális felmelegedésről – beszéljek nektek!

Abban az időben – és még most is – óriási félelem volt az emberek között a globális felmelegedéssel, a klímaváltozással, a tengervíz emelkedésével kapcsolatban.

Amiről beszéltünk, az nem a klímaváltozás, hanem a félelem! Tehát amikor azt mondjuk – vagy amikor ti értelmeztétek – hogy a globális felmelegedésre gondunk lesz, akkor nem több ideiglenes helyzet visszatéréséről volt szó, hanem azt akartuk megértetni veletek, hogy vigyázunk rátok!

Tehát főként nem azért jövünk, hogy beszéljünk a változásokról, amik voltak, vannak – és lesznek – Gaia-n, miközben ő lehorgonyozik az ő teljesen új valóságában! Nem csupán ő az érintett – de értsétek meg azt is, hogy Gaia hihetetlen, érző, arkangyal lény, akinek megvan a saját, vele járó csapata.

Azért térünk vissza, hogy közöttetek járjunk, így ha van bármilyen témátok – hiszen minden kapcsolódik ahhoz, hogy a létezésetek kényelmessé váljon – akkor beszélgetünk róla. Ha ez a globális felmelegedés, akkor arról. Ha a szennyezettség, akkor arról. De amihez valójában hozzáfogunk, amiről beszélünk majd nektek, az alap emberi motivációk, reakciók és félelmek, mert így a paradigmák teljes mértékben megsemmisülnek.

SB: Köszönjük! Nos, engedd meg, hogy egy nagyon nehéz témát hozzak fel. Olyat, ami sok-sok embert szétválaszt a világon – kiváltképp olyan embereket, akik különböző kultúrákban és vallásokban élnek.

És ez nem más, minthogy a muszlimok Imam Mahdi-nak fogadnak el, a keresztények valaki olyannak tartanak, akire várnak. De a keresztények és a muszlimok különböznek ebben.

És azért teszik ezt, mert egy olyan nézőponton vannak, melyet a világban úgy adtak hírül, hogy a muszlimok rengeteg terroristával állnak kapcsolatban, hogy a muszlimok – néhány ember szerint – terroristák. És olyan dolgokért hibáztatják őket, mint a 9/11, a londoni bombarobbantások és más, terrorizmusnak nevezett cselekedetek.

Megmagyaráznád nekünk azt, hogy mi folyik a két fél között, és ha tehetd, akkor mondanál nekünk néhány szót a 9/11-ről vagy a londoni bombarobbantásokról? De csak ha megteheted!

LM: Nem fogok sem a 9/11, sem pedig a londoni bombarobbantás konkrétumairól beszélni, mivel amiről beszélni szeretnék, az annak a lényege. Nos, mielőtt megteszem, el kell mondanom – és ritkán kell bármit mondanom – de szükséges ezt megtennem, hogy mindannyian megértsétek.

Senki sem tiszta ezen a téren! De mindenki olyan tiszta, mint abban a pillanatban, amikor elhagyta az Egy középpontját! A keresztény-muszlim súrlódás, gyűlölködés és konfliktus egy olyan dolog legtisztább példáinak egyike, melyeknek szüksége van gyógyításra. Az elkülönülésre, a különválasztásra, a téveszmék fejlesztésére épül, mely minden képzeletet felülmúl. Még azok, akik követték és eltávoztak az ő útjuk során Luciferrel, azok sem voltak annyira csalfák, mint amit ez a helyzet reprezentál. Ez a hamis vétkesség, hibáztatás, szégyen, egó, álszentség és elkülönülés a hit és természetesen a szeretet minden formáját meghaladja.

Van annyi keresztény terrorista is… nem voltatok tanúi a pénzügyi kudarcoknak a ti pénzügyi rendszereitekben?

SB: De igen!

LM: És a bombázásoknak? És a szennyeződésnek? Ezek nem a valláson alapulnak! De nincs egyetlen csoport sem, aki azt mondhatná, hogy „Sosem foglalkoztunk [kezdtünk bele] ebbe!” Tehát van egy bűntudat, egy szégyenérzet. De mivel amit ti tesztek, nagyon elviselhetetlen – és mindannyian ezt teszitek; és ez része annak az elmozdulásnak, ami most végbemegy nálatok – de amit ti tesztek az az, hogy „Én annyira bűnösnek érzem magam! És annyira szégyenkezem, hogy fogom és másokat okolok ezért, mert így levegőt tudok venni!” És pontosan ezt teszitek!

Nos, ha lenne olyan dolog, mint a bűn, akkor ez az lenne! De mindezzel együtt, mindezzel a valótlansággal együtt, távoznia kell!

Nos, ti nagyon kényelmes teóriákat alkottatok! És ez a muszlim, a keresztény és a zsidó világra is igaz. Tehát ti gondosan kidolgozott drámákat és magyarázatokat alkottok. „Nos, ezek az illuminánsok!” vagy „Ez a cabal műve!” Ezt ez, vagy az csinálta! Ismét okoltok és bűnösnek tituláltok valakit és önmagatokon kívül helyezitek ezt! Tehát mindenki részt vesz ebben a csodálatos, globális drámában!

És ez pontosan az, amit nektek mondtam, amikor azt említettem, hogy pontosan azt az utat járjátok, mint amit Atlantisz idején jártatok! „Jók vagyunk, szentek vagyunk, kiválasztottak vagyunk… de átkozottak [damned] is vagytok!”

El tudtok képzelni egy effajta dolgot? Nos, eljuttok arra a pontra, ahol azt mondjátok: „Nem, Uram! El sem tudom képzelni!” És ezzel a beismeréssel jön el a gyógyulás kezdete. Azzal a ténnyel kezdődik, hogy a keresztények azt mondják: „Nem! Ez nem az igazság a muszlim testvéreinkről!” és azzal a ténnyel, hogy a muszlimok azt mondják: „Nem! Az ellenség, a hitetlen bennem van!”! Ez egy növekvő egyetértéshez vezet. És amit ti közösségileg tesztek az az, hogy elismeritek a bennetek lévő ellenséget és azt mondjátok: „Nem! Nem szeretnék így élni, mert ez nem én vagyok! Nem akarok háborúzni önmagammal és a világgal sem!” Sőt, még a világon kívüliekkel sem!

Tehát ti eljuttok arra a pontra, ahol azt mondjátok, hogy ez a gyűlölet csupán még nagyobb gyűlölködést eredményez. Ez csak még nagyobb szeparációhoz, fájdalomhoz, sértettséghez és gyötrelemhez vezet! Nos, nem tudjátok ezt megtenni, amíg ugyanabban az időben nem imádkozik mindenki egységért, bőségért és békéért! Ez nem működik! Sosem működött és nem is fog így működni! Ezért van az, hogy a régi harmadik dimenziónak el kell pusztulnia és távoznia kell!

Van ideje a pusztulásnak, barátaim! És ez az idő most van! És ez az illúziók leépülése is, melyek elszakítottak benneteket egymástól! Ez annak az ideje, amikor kezet nyújtotok egymás felé, megölelitek magatokat, a szomszédotokat, a hegyeken túl lévőket, a tengeren túl levőket, a bolygón túl levőket és a bolygó felett lévőket is!

Nos, hogyan kezdődik el ez? Engedjétek meg, hogy ismét kihangsúlyozzam, hogy ez megbocsátással kezdődik és azzal, hogy elfogadjátok önmagatokban az ellenséget, mely ellenség egyszerűen arra a félelemre alapozott, mely szerint valamilyen módon bűnösök vagytok, rosszak vagytok, alkalmatlanok vagytok és értéktelenek vagytok! Ezek közül egyik sem igaz! A ti végtelen bölcsességetekben – nem az enyémben, nem Jesus Sananda-éban, nem Sanat Kumara-éban, hanem a ti végtelen bölcsességetekben! – ezt nagyon is jól tudjátok!

És ez elkezdődik, mivel elkezdtétek, mivel ezek a ti döntéseitek! Ez nem azért van, mert mi veletek járunk a Földön! Azért beszélgetünk, mert egy olyan ponton vagytok, hogy ezt az elmozdulást meg tudjátok tenni és képesek vagytok felébredni ebből a borzalmas álomból!

SB: Köszönjük, Uram! Mielőtt felteszem neked a következő kérdésemet, szeretnék feltenni neked egy másik kérdést, ha nem bánod! Azt, hogy: tudom, hogy amikor a hallgatóink azt hallják, hogy ismét itt vagy, akkor e-mailek sokasága fog özönleni, miszerint szeretnék Maitreya-val, vagy Maitreya-ért dolgozni! Hogyan tudok kapcsolatba kerülni vele? Hogyan tudom elérni őt?

Mit válaszolsz ezeknek a hallgatóknak és olvasóknak?

LM: Csupán azt kell tennetek, hogy önmagatokban választotok! Nem toboroztok, hanem figyeltek a szívetekben és az elmétekben – melyet nagyra értékelek, hiszen az elme is egy megszentelt templom és még inkább azzá válik.

Tehát keressetek magatokban és nyilvánítsátok ki, hogy szeretnétek velem dolgozni, hiszen rengeteg helyen jelen leszek világszerte, a bolygótokon, Gaia-n. Meghallom, amit mondotok. Hívni foglak benneteket! Nem gondolom, hogy e-mailt kell küldenetek nekem! A telepatikus kommunikációs képességeim egész erőteljesek.

Nos, amit szeretnék, hogy megtegyetek, ha a szolgálatomba akartok állni, mellettem akartok állni – nem mögöttem, hanem mellettem! – az a szív elkötelezettsége és a figyelem. Hiszen instrukciókat fogok adni nektek! Nem csupán tanítani foglak benneteket, hanem a cselekedeteiteket is fogom vezetni.

Ez nem csak arról szól, hogy egy templomba, vagy egy megszentelt helyre jöttök és az energiában vagytok! Ez a cselekedet ideje a bolygótokon és találkozni fogunk, amikor az idő alkalmas lesz rá! Talán ez Londonban, vagy Rómában vagy Mumbai-ban, vagy Dél-Afrikában lesz! De találkozni fogunk!

SB: Rendben, Uram! Köszönöm neked! Nos, mennék tovább a kérdéseim sorozatán……

Van egy szakadék a férfiak és a nők között és ilyen példákat is említenek a sajtóban. Ezek mindig tragikusak és durvák. Sajnálatos dolgokat tesznek a nőkkel szemben! Tudom, hogy sok nő van, aki várja már, hogy ezeknek a tetteknek vége legyen! Úgy gondolom, hogy már épp ideje annak, hogy egyenlők legyenek a férfiakkal.

Mit mondanál a férfiaknak és a nőknek erről a helyzetről?

LM: Nos, főként a férfiakhoz szeretnék szólni. Tudjátok mindannyian, hogy az isteni férfiasság és nőiesség energiáit is magatokban hordjátok! Tehát amiről beszélek, miközben ebben az inkarnációban és ebben a helyzetben vagytok – mindannyiótokhoz beszélek!

De elsőként a férfiakhoz szólnék! Amit mondanék nektek az az, hogy…. „Hogyan tehetitek meg ezt? Hiszen tudom, hogy meg tudjátok tenni – és ez ismét egy téveszme, egy brutalitás és félelem; ez egy teljes terror a nők ereje ellen! Nem csupán az isteni nőiességről beszélek. Az emberi nőkről is, hiszen ő kiváltképp erőteljes [hatalmas]. Ő az Anya, ő az istennő! Ő az új élet hordozója. Ő a tápláló, a gondoskodó, az otthon megteremtője, a megszentelt szív! A férfiak közreműködnek? Igen! De alapvetően a nők ereje sok férfit megrémít!

És ezért mit tesznek ők? Megkísérlik megsemmisíteni őt a kontrollállásukkal. Sok formája van a megcsonkításnak, a gyilkosságnak, a megbecstelenítésnek! És sajnos, civilizációként, globális civilizációként minden formáját gyakoroltátok már ennek! Megpróbáltátok elfojtani a nők csodáját és ajándékát. Elvettétek az ajándékot és eltapostátok! Eldobtátok őt, és máglyára vetettétek! (3). Megbecstelenítettétek az ő nemiségét! (4). Szexuálisan, gazdaságilag és társadalmilag is agresszívek voltatok! De ez is megváltozik!

Hiszen ismét észreveszitek, hogy egyáltalán nincs öröm és felszabadulás sem érzelmileg, sem fizikálisan, sem társadalmilag, sem gazdaságilag, sem politikailag nem találtok felszabadulást [megkönnyebbülést] És ez okozza a félelem mélységeit!

Minél jobban ezt teszitek, minél nagyobbra nő a félelmetek, látjátok, hogy nem tudjátok elpusztítani őt. Hiszen a nő úgy szárnyal, mint a főnix és kiemelkedik a hamuból. Legyen akár az édesanyátok, akár a nővéretek, akár a feleségetek, a partneretek, a szomszédotok, az elnökötök, a miniszterelnökötök… észreveszitek, hogy a ti rémületetek nem hogy gyengülne, hanem egyre inkább növekszik!

Tehát egy olyan pontra értetek, ahol megbetegedtetek attól, hogy folyamatosan megrémisztenek. Szeretnétek ettől megszabadulni! És ez azért is van, mivel az isteni nőiesség, Gaia aranykorának lehorgonyzása az isteni nő lehorgonyzása is egyben! Megvalósul az Istenanya ígérete minden téren, alakban és formában!

És igen, a nők emelkednek. Nincs többé áldozat, nincs többé leigázottság. A visszaéléseket többé nem fogadják el! Nem igényelnek a férfiaktól egységességet, hiszen tudják, hogy nem a férfi az, aki ezt megadja nekik!

Tehát ez az a változás, mely a levegőben van! Ez pozitív dolog! Van út, amin menni lehet? Igen! De utaljunk vissza arra, amivel elkezdtem! A célom tanítóként az egységesség és a könyörület! És ez egy másik terület, ahol ez – nem csupán reméljük, hanem tudjuk, hogy – meg fog történni!

SB: Köszönjük, Lord Maitreya! Nos, csak hét percünk maradt. Ebben szeretnék egy másik kérdést feltenni elsőként, aztán megint egy másikat, mely szintén érdemi. Az első az, hogy azt mondtad, hogy látni fogunk Londonban, Rómában, Dél-Afrikában és Mumbai-ban. Mikor fog ez elkezdődni? Mikor tűnsz fel a világ színpadán, hogy beszélj hozzánk?

LM: Nagyon hamar! Ahogyan az Észak-amerikaiak mondanák: a nyári hónapok során!

SB: Ó! Ez csodálatos dolog! Nagyon várom már!

Nos, a másik lényegi kérdés az, hogy a gyerekek gyakran jogfosztottak a társadalmunkban! Nem figyelnek rájuk! Beszélj, kérlek a gyermekekről és főként a mai gyermekekről! Mit kell tudnunk róluk nekünk, szülőknek?

LM: Amit szeretnék, hogy tudjatok a gyermekekről akik inkarnálódtak az az, hogy több hullámban jöttek – mint tudjátok -, de alapvetően a 10 év alatti gyermekekről van szó. Az a tanácsom nektek, az az útmutatásom, hogy vigyázzatok rájuk!

Igen, barátom! Jogfosztottak? Ismét figyeljetek arra, amit a nőkről mondtam és arra, hogy hogyan tekintenek a férfiakra, hogy nincs szükségük az ő engedélyükre ahhoz, hogy legyenek! A gyermekek, akik jönnek…sokan, főként csillagmagok… ők már tudatában vannak az ő multidimenzionalitásuknak! Nem abban a ködös álomban jöttek, mint a korábbi generációk!

A mai gyermekekbe beleértem azokat, akik a tinédzserkorukban vannak és még a húszas éveikben is vannak, drága szíveim! Hiszen ti is gyermekek vagytok! És ti is az én szívem gyermekei vagytok!

De ők tudatában vannak, hogy minek kell az ő küldetésük során megváltoznia és, hogy mi az ő céljuk. Annak, hogy minek kell megváltoznia minden dolog egységességében, és hogy minek kell elmozdulnia a létezés valóságában. Tehát mi fog történni ezekkel a gyermekekkel? Már készen állnak az Új Földre! Így amit látni fogtok az, hogy sok alkalommal a ti tanítóitok lesznek!

Nos, eljöttek és követelnek? Rendkívüli módon! Hiszen az, amit megkövetelnek tőletek az, hogy felálljatok! Nem akarnak többé késlekedni. És készen állnak arra, hogy 5., 6., 7. dimenziós lények legyenek! Nem azért jöttek, hogy a régi 3. dimenzióban legyenek!

Tehát figyeljetek arra, hogy mit kell tanítaniuk nektek! Nos, azt jelenti, hogy nincs szükségük táplálásra, útmutatásra és szeretetre? Nem! Ti vagytok az ő kísérőik, ti vezetitek őket! Ők megbíznak bennetek, drága angyalaim!

Tehát minden nemzet, minden vallás gyermeke azt mondja nektek, hogy „Elindulhatnánk, kérlek?” Nem vettétek észre, milyen erős személyiségük van? Hogy milyen nagy egység és összefogás van a csoportosulásaikban, egymás tudatosságában? Hogy mennyire függetlenek minden megkülönböztetéstől egymás között?

Nem ellenségek vannak bennük!

SB: Hogyan tárjuk ki feléjük a karjainkat, Uram? Adjunk nekik egy külön helyet a blogjainkon, vagy a rádióműsorainkban? Mit tegyünk?

LB: Nem! Meg kell tanulnotok, hogyan legyetek jelen velük az ő világukban és hogy ők hogyan szeretnének kommunikálni és továbbmenni! Tehát igen, tisztelni kell őket és át kell ölelni őket!

[megszólal a zene]

SB: Nagyon köszönjük, Lord Maitreya! Csodálatos beszélgetés volt és tudjuk, hogy sokkal többet fogunk a jövőben hallani felőled.

LM: Menjetek a békémmel! Búcsúzom!

SB: Búcsúzom!

[vége]

Lábjegyzet:

(1)  Mint ahogyan például Sanat Kumara jobban szereti, ha „Raj”-nek szólítják.

(2)   Ti, akiknek ismerősek az üzenetek, legyetek tudatában annak, hogy a Föld helyreállítása az édeni állapotba magában foglalja a poláris és trópusi éghajlatok szélsőségeit, mely világszerte utat nyit a moderált éghajlat irányába! ((Matthew üzenete, 2010. január 11-én a következő honlapon: http://www.matthewbooks.com/mattsmessage.htm.)

(3)   Sati, aki arra kényszerített egy nőt, hogy a férjével együtt a máglyán haljon meg.

(4)   Talán egy utalás a női nemi megcsonkításra.

Csatornázta: Linda Dillon

Magyar nyelvű fordítás: Vénusz

Forrás: http://goldenageofgaia.com/2013/06/maitreya-i-am-among-many-who-return-to-walk-among-you/

Reklámok