Archive for június, 2013


A Mennyei Anya: Mindannyian – kivétel nélkül – magatokban hordozzátok az Isteni hatalmat

Divine-Mother-3

2013. június 17.

Közzétette: Steve Beckow

A Mennyei Anya elmagyarázza nekünk a diszpenzácit, a karma megbocsátását – mely lehetővé teszi számunkra, hogy úgy tekintsünk a Felemelkedésre, hogy nincs sem kétség sem nyugtalanság az elménkben. Elmagyarázza azt is, hogy kik vagyunk, mi az isteni hatalmunk és fénymunkásokként mik a feladataink. Elmond egy új hasznos tudnivalót azzal kapcsolatban is, hogy ki van itt velünk – melyet ő és Mihály arkangyal „emanáció”-nak [„kisugárzás”] nevez [részletesen ld. a későbbiekben – a ford.megj.] – ami egy arkangyal vagy más lény másolata.

Beszél arról is, hogy a Felemelkedésnek milyen új aspektusai vannak, melyet a Föld megmutat – hogy így mondjuk – és elmagyarázza, hogy miként szent bolygó a Föld. Köszönnjük Elennek a nagyon gyors átiratot!

Egy óra egy Angyallal – 2013. június 17.

Geoffrey West (GW): Üdvözlet és áldás mindenkinek! Üdvözlet ismét az „Egy óra egy Angyallal” c. műsorban Linda Dillonnal, a Szeretet Tanácsának csatornájával és a „The Great Awakening” [A nagy felébredés –. a ford.megj.] írójával.

Ma este a Golden Age of Gaia pont com létrehozója, Steve Beckow is csatlakozik hozzánk, aki „Az Új Föld építése: Úton egy mindenki számára megfelelő világ felé” szerzője.

Geoffrey West vagyok, Graham Dewyea helyét foglalom el ma este. Ma este a Mennyei Anyát köszönthetjük vendégünkként a műsorunkban, aki ma egy picivel több információt fog szolgáltatni a Felemelkedésről, és talán egy, az élettel kapcsolatos kis titokról is szó lesz. Ezzel át is adom neked a szót, Steve!

Steve Beckow (SB): Köszönöm, Geoff! Üdvözlünk Mennyei Anya! El sem tudok nagyobb dolgot képzelni az életben annál, hogy megtisztelsz azzal, hogy beszélgetünk.

Mennyei Anya (DM): Üdvözöllek én is benneteket! Üdvözlet mindannyiótoknak, szeretett földi, égi és még ettől jóval távolabbi lények! Hiszen nem mindig értitek, hogy milyen nagyon messzire kerül közvetítésre ez a műsor, és azt sem, hogy mennyien hallgatják valójában!

És így üdvözlök mindenkit; azokat, akik titokban hallgatnak, akik reménnyel hallgatnak, akik kíváncsian hallgatnak, és természetesen azokat, akik szeretetben hallgatnak. Ma a szeretetemet hozom és adom át nektek! Valójában mindegy, mi motivál benneteket arra, hogy itt legyetek, hiszen drága szíveim, pozícionáltátok magatokat – még akkor is, ha a tudatos elmétek erről mást gondol; pozícionálódtatok azért, hogy megkapjátok a szeretetemet, az áldásomat és azokat a bepillantásokat, melyeket meg szeretnék ma osztani veletek.

Nos, megengedhetjük, hogy szóljon a zene, és azt is, hogy a szeretet olyan erősen áramoljon, ahogyan akkor fog, amikor beszélek! De azt is tudom, édes angyalaim és földi mestereim, hogy kíváncsiságot és magyarázatot szeretnétek kapni az utazásotok során nem csupán a Felemelkedésről – bár azt kell mondanom, hogy ez a legfontosabb –, hanem a haza, a hozzám, hozzánk, a karjainkba és az esszenciánkba vezető útról is.

Nos, azon dolgok egyike, amiről ma beszélni szeretnék nektek, az univerzális törvényekhez kapcsolódik. És mit jelentenének mást az univerzális törvények, ha nem az igazságot, melyet megosztottam veletek? Melyet a kezdetek-kezdetén lefektettem számotokra azért, hogy megtaláljátok a haza vezető utat!?

Nos, sok írás és magyarázat szól az univerzális törvényekről, de nincs elég, mely a diszpenzációról szólna. És ez mit jelent? Ez egyszerűen kegy, mely a ti terminológiátok alapján egy minőség; a megbocsátás, az engedmény, a szánalom és az irgalmunk isteni minősége.

Sokan közületek – csodálatos gyermekeim – azt a terhet hordozzák magukkal, hogy mit hisztek arról, amit tesztek vagy tettetek, hogy milyen ígéreteitek vannak, melyeket nem tartotok be vagy nem tartottatok be, milyen küldetéseitek vannak, melyeket teljesítettetek és mik azok, amelyeket nem. És itt van az alapvető érzés oly sokatok szívében és ez az, amit ma szeretnék számba venni– a megítélés azon alapvető érzését, hogy „Megfelelek? Betartom az ígéretem?”

Nem ülünk itt lustán, hogy méregessük azt, hogy vajon betartjátok-e a küldetéseteket! Együttműködünk a Mennyei Tanáccsal, a Szeretet Tanácsával, a csillagtestvéreitekkel, a mesterekkel, az angyalokkal és az arkangyalokkal? Igen!

Szeretett gyermekem! Sosem, sosem mutatunk rá egy tettre, egy gondolatra, egy viselkedésre és sosem mondjuk, hogy „Nos, ez hibás! Ez nem felel meg! Nem ez az, amit én kértem!” Hiszen az, amit én kértem drága szíveim az nem más, minthogy gyakoroljátok a szabad akaratot! Mit kértem? Hogy legyetek a szeretet! Amit kértem az az, hogy szeressétek egymást úgy, ahogy én szeretlek benneteket! Nos, hogyan kapcsolódik ez a diszpenzációhoz? Van olyan időszak – és ez az egyik a ti közösségi valóságotokban – ahol a diszpenzáció kérve és engedélyezve lett; ez mindig azért van, hogy szabadnak érezzétek magatokat és folytatni tudjátok az utatokat. Hiszen olyan sokan aggódtok azon, hogy nem tudjátok megtenni! És ez egyáltalán nem az én tervem! De a tiétek sem!

Tehát forduljatok hozzám! Nem vagyok távol! Végtelenül és örökké jelen vagyok! Kérjetek segítséget és mindig, de mindig megkapjátok! Kérjetek könyörületet és megbocsátást – nem azért, mert erre szükség van, hanem mert szükségetek van erre a nyugalmatok miatt.

Sokan közületek nyugodttá, mások összezavarodottá váltak és ez körülbelül 50-50 %-os mértékű; az a kérdés, hogy vannak-e mesterek a Földön, hogy vannak-e angyalok a Földön, hogy vannak-e arkangyalok a Földön és hogy „ki vagyok én”, és hogy „hová tartozom”?

Szeretteim! Tökéletesen illetek ide! Hiszen mit gondoltok, kik ezek a mesterek, angyalok, arkangyalok és szeráfok? Ti vagytok! Lehet, hogy csak egy részetek, de lehet, hogy teljes egészében ők vagytok!

Annak az ideje, hogy a szeretett éneteket alábecsüljétek, már lejárt! Annak az ideje is tovaszállt, hogy az árnyékba lépjetek! Annak is, hogy azt gondoljátok, hogy egy lepel alatt vagytok! Mindannyian isteni hatalmat hordoztok magatokban!

Milyen ritkán beszéltünk erről! Pedig nem csak a szomszédotoknak, az utca emberének, az ottawai, washingtoni vagy genovai vezetőnek van hatalma! Kivétel nélkül mindannyiótoknak van!

Nem függ ez a kristály-formától! Nem függ a DNS-etek teljes mértékű aktivizálódásától! Nem függ még a teljes Felemelkedésetektől sem! A ti isteni hatalmatok része annak, akik vagytok és mindig is voltatok; a mostani pillanatban és az Örökkévaló Pillanatban is!

Azt kérem tőletek, mint Anyátok, hogy hozzátok ezt előtérbe és jelentsétek ki magatoknak! Amint ezt megteszitek, lehetőséget adtok minden élőlénynek, hogy kijelentsék ők is magukról ezt. Ez egy dominó! Ez egy hullám-hatás a multiverzumon keresztül!

Alázatos ember az, aki nincs körülzárva az általatok, a harmadik dimenzióban dicsőségnek nevezett dologgal, mely nem más, mint a pénz, a hatalom, a kapzsiság és a kontroll. Az alázatos ember az, aki előre lép és azt mondja: „Hatalmam van, mivel az Egy-ből való vagyok; kinyilvánítom magam a Felemelkedés felé vezető úton dicsőségesen és szabadon!” És aztán haladjatok tovább, vissza az Egyhez, nyilvánítsátok ki a tudásotokat, az elhatározásotokat, a hősiességeteket és az igazságotokat!

A szelídség és a szerénység csodálatos és szükségszerű dolog, de ez nem jelenti azt, hogy sose nyissátok ki a szátokat! Nagyszerű hangot kaptatok! Használjátok!

Nos, drága szívem, hol szeretnéd ma kezdeni?

SB: Nos, köszönöm Anya! És természetesen kezeskedhetem arról, hogy megtapasztaltam önmagamban egy állandó kibontakozást a személyes spirituális erőm terén. Tehát természetesen összhangban vagyok azzal, amiről beszélsz.

Anya! Szeretném, ha azzal a témával folytatnánk, melyet felvetettél! Engedd meg, hogy azt mondjam, hogy Mihály arkangyal egy nem túl régi személyes beszélgetés során beszélt nekem arról, hogy vannak a bolygón bizonyos lények – arkangyalok, szeráfok és elohimok – emanációi.

És azt is mondta, hogy van egy újfajta, folyamatosan zajló kinyilatkoztatás. Elmondanád nekünk kérlek, hogy mit jelent egy arkangyal emanációja, hogy miben különbözik az egy iker-lángtól, hogy mennyi emanációja lehet egy arkangyalnak a bolygón? Bele mehetnénk a részletekbe, kérlek?

DM: Örömmel megteszem! Nos, kezdjük azzal, hogy megerősítjük – mivel emberi nyelven beszélünk és még sok olyan tendencia van, melyek többé-kevésbé ítélkeznek – hogy ti nem vagytok teljes mértékben (és nem személyesen rólad beszélek, Steve; hanem mindannyiótokról) azok!

Nos, mindannyiótoknak az emberi mivoltotokban, amiben le vagytok horgonyozva az általatok elfoglalt valóságban számos aspektusa létezik. Vannak közöttetek, akik felfedezték ezeket az aspektusokat és vannak, akik teljes mértékben figyelmen kívül hagyták őket. Nos, ez meg fog változni.

Hasonlóképpen az arkangyaloknak is vannak módszerei arra, hogy általuk számos valóságban emanációk legyenek, legyen az akár egy nagyon-nagyon rövid, vagy akár egy hosszú idő!

Amikor azt mondom például, hogy „rövid idő”, akkor vannak olyanok a bolygótokon – sokan! – akiket akár az én lényem, akár Gábriel, Mihály, vagy Jesus Sananda, stb. emanációja már meglátogatott.

Ezek rövid kivetülések egy kvázi-fizikai vagy fizikai, vagy teljes fizikai formába azért, hogy megkapjátok ezt az áldást! Hiszen az üzenettől függetlenül ez mindig egy áldás!

Aztán vannak olyan alkalmak, amikor a terv kibontakozása során szükség, vagy lehetőség van az emanációkra – használjuk egy arkangyal emanációját – mert arra van szükség, hogy a bolygón jelen legyenek.

Nos, ez nem egy olyan dolog, amit ti általában üzletnek neveztek! Ez megszentelt dolog és rendkívüli! Áldottaim! Rendkívüli időkben éltek! Ezért van az, hogy arra kérlek mindannyiótokat, akik ma éjjel hallgatnak bennünket, hogy még akkor is, amikor most beszélgetünk, menjetek a szívetekbe és nézzétek meg, mi az, ami benne van!

Mindannyian, személyesen tudjátok vagy egyszerűen észrevettétek a mágnesességen keresztül, hogy kivel vagytok összhangban – legyen az akár velem, akár az Atyával, akár Buddhával, akár Maitreya-val, akár Kuthumi-val vagy Yeshua-val; mindannyian ismeritek a kötődéseteket és azt is, hogy kivel vagytok a legmélyebb kapcsolatban!

Tehát ez azt jelenti, hogy ennek a lénynek egy közvetlen emanációi vagytok? Nem! Hiszen vannak olyan helyzetek, amikor az együtt szolgáló és munkálkodó légiókra teljes mértékben szükség van. Ez része az ünneplésnek! Ez része a sokféleségnek és annak a szépségnek, mely teremtődik.

Nos, sosem állt szándékomban, hogy a fél bolygó – mondjuk – Mihály emanációjából álljon! Sőt, Mihállyal sem tenném, hiszen ez unalmas lenne! És ez nem tenné lehetővé a nagyszerűségetek kisugárzását! Említettem, hogy a jelen időben és térben vannak olyan személyek, akik emanációk; gondoljatok erre úgy, mintha „másolatok” lennének. Ez erőteljesebb, mint egy aspektus, mivel egy aspektus csupán egy rész, mely azért került a megszentelt énből elküldésre, hogy megtegye ezt vagy azt a dolgot. Egy emanáció az energia teljessége, időnként tudatosság, időnként nem, és időnként ez is, meg az is. És ez az, ahol sokan közületek vannak.

Nos, egy emanáció az adott lénynek a formában való megjelenése a Felemelkedés ezen idejében, az átalakuláskor és egy Új Föld megszületésekor – annak érdekében, hogy támogasson, segítsen, irányítson, tanítson és gyógyítson.

Nos, a kérdésetek az, hogy millió emanáció létezik? És a válaszom erre az, hogy édesem, nem! Nincs millió emanáció! Nagyon specifikusan pozicionálódnak olyan helyeken, melyeket ti univerzális vagy globális feladatoknak [szerepeknek] neveztek és azért vannak ott, hogy megtegyék azt a feladatot, amit az adott mester vagy arkangyal választott; azt, aminek megtételéről döntött, és amire elkötelezte magát – nekem – hogy megtegye az örökkévalóságon át, vagy addig az időpontig, amíg vissza nem tér.

SB: Értem! Anya! Van még egy kérdésem az emanációkkal kapcsolatban, aztán szeretném tudni, hogy milyen meglepetéseket tartogatsz számunkra azzal kapcsolatban, hogy ki van itt.

Az utolsó kérdésem az emanációkról a következő: Mihály arkangyal azt mondta, hogy az emanáció nem feltétlenül tud róla, hogy ő egy emanáció, hogy ő egy adott úton halad; megeshet, hogy csak később tudatosul benne, hogy ő egy emanáció. És azon a ponton a képességei vissza fognak térni. Megtennéd, hogy a téma ezen oldalát is egy picit részletezed nekünk?

DM: Az isteni egyezségek egyike – és szükség van arra, hogy ezt is megértsétek és ez nem igaz az emanációkra; ez az emberi lényekre igaz, akik úgy döntenek, hogy felébrednek, és hogy teljes tudatába kerülnek annak, hogy ők kik, annak, hogy egy helyreállítás lesz, melyre úgy is tekinthettek, mint a felemelkedés – de igen, az emanációk számára is lesz egy felébredési pillanat. Ez része az isteni egyezségnek!

De beszéljünk az emanációkról. Vannak olyan emanációk, akik ikrek – de ők nem egyszerűen ikrek; nem arról van szó, hogy Mihály arkangyal – maradjunk az ő példájánál – kettéosztotta magát. Ez egy másolat!

Nos, beszélgettetek a csillagtestvéreitekkel a replikátorokról, így egyszerűen tudjátok azt, hogy az isteni birodalomban nincs szükségünk semmilyen játékra vagy gépezetre; ezt egyszerűen az isteni akarat teszi meg.

Van egy pont, amelyen sok emanáció csendesen felébred. Ők [kuncogva mondja] gyanakvóvá vagy kíváncsivá válnak – hogy így mondjuk. Úgy érzik, hogy van valami rejtett dolog a függönyük, vagy fátyoluk mögött, melynek tudatában vannak, de mégsem egészen fogják fel.

De eljön a pillanat, amikor ez a kíváncsiság egyszerűen olyan lesz, mint egy villanykapcsoló és a tudatosság felkapcsolódik. És abban a tudatosságban, miközben emberi formában vannak, a lény minőségei felszínre törnek majd. És teljes mértékben beteljesedik annak a célnak a végrehajtása, hogy a bolygón emanáció van.

Nos, nem azt akarom mondani – legyünk ebben kristálytiszták veletek szemben – hogy az emanációk nem pontosan az ő tervezett céljukat teljesítik be a Földön. Hiszen ez egymást követő dolog. Igen, még mi is értjük azt, hogy mit jelent az, hogy valami egymást követi, drága szíveink.

Ha 30 vagy 20 éve azt mondtad volna – ismételten drága Mihály arkangyalomat hozom fel példaképp – ha azt mondtad volna, hogy „Én Mihály egyik emanációja vagyok”, nos, drága szívem, akkor ez körbezárt volna téged.

Ezért az, hogy apró, ismeretlen – vagy mondhatjuk úgy is, hogy észrevétlen – módon a lénynek az emberi formája kerül használatra az alapozásnál és a munka elvégzése során, az egy nagyon gyümölcsöző dolog. És nem lényeg, ha azt gondolod, hogy egy emanáció vagy, vagy hogy azt, hogy egyszerűen csak az vagy, aki mindig is voltál, mivel – engedjétek meg, hogy megerősítselek ebben benneteket – nincs egyetlen lény sem – sem emberi, sem másfajta – a bolygón, akit ne szeretnénk, dédelgetnénk, értékelnénk vagy táplálnánk ugyanúgy, mint másokat.

Nos, zavarban lehettek, amint hozzáhangoljátok a gondolkodásotokat annak felfedezéséhez, hogy sokan vannak közöttetek. A tervem beteljesítése elkerülhetetlen. Igen, állandóan változunk és változunk és állandók vagyunk és folyamatosságban vagyunk! De a terv beteljesítése… nos… voltak benne csavarok és fordulatok? Igen! Pedig ti csak az igazán rövid utazásotok távlataiban tudtok gondolkodni.

Amikor arra kértelek benneteket, hogy kérjetek diszpenzációt – melyre úgy is gondolhattok, mint a megbocsátás, könyörület vagy segítség -, azt azért tettem, hogy tovább tudjatok haladni annak felismerésében, hogy kik vagytok!

Már volt és van is a folyamatban egy karmikus diszpenzációs engedély [granting], de már volt is egy hatalmas diszpenzáció az emberi közösség számára az átalakulás ezen időszaka alatt is.

Mihály beszélt nektek – amint mi is megtettük – a politikai visszatartásokról [containment; fénykezelés]. És ez a diszpenzáció egy nagyon nagymértékben korlátozó formája. Hiszen miről szól ez? Valakit beraknak egy fénykamrába, amiben szeretet veszi körül mindaddig, amíg meg nem újul.

De azt is mondtuk nektek – nektek, Gaia gyermekei – hogy mindannyian átéltetek egy diszpenzációs időszakot, egy fénykezelési időszakot, mely a leggyengédebb útja annak, hogy segítsünk nektek észrevenni az isteni mivoltotokat és azt, hogy a szeretet mellett döntsetek! Mindannyian kaptatok – még azok is, akik sosem hallották a szavam – mindannyiótok szívét megérintettem; a szívbéli tudatosság aktiválásra és felébresztésre került.

Vannak olyanok, akik továbbra sem veszik ezt figyelembe? Nos, ez az ő döntésük! De a felébredés és a döntés is a szeretetből történhet, és ez már beteljesült.

Tehát, igen, drága szívem, Steve, természetesen egy gyarapodó szeretetet és erőt érzel a „szétkapcsolás” pillanatában – hiszen kapcsolódsz, vagy újrakapcsolódsz egy új és más – és ahogyan ti emberi lények nevezitek, egy magasabb – világhoz. De ez ismerős érzés, mivel ez az, amik ti mindig is voltatok!

És nem lényeg, hogy azt hiszed, hogy egy gyilkos, egy felügyelő, egy kapzsi vagy egy nemi erőszakot elkövető ember vagy! Ez egy illúzió! Ez nem az, ami vagy! Engedjétek meg a szíveteknek, hogy felébredjen azért, hogy betöltsön benneteket! Engedjétek meg, hogy az én áldásom és szeretetem betöltsön benneteket! Hiszen itt az idő!

Ne kapaszkodjatok bele a régi dolgokba! Ezek nem lesznek a segítségetekre! Engedjétek meg, hogy nagyon egyértelmű legyek ebben! A tervem kibontakozásában a régi harmadik dimenzió nem tud és nem is fog támogatni benneteket! Itt az ideje, hogy megengedjétek magatoknak a szabadságot! Ez nem képzelődés! Ez nem dicsekvés! Ez nem gőg! – hamis gőg! Ez puszta elfogadása annak, hogy ti az enyémek vagytok, és hogy én a tiétek vagyok!

Ez egy emlékeztető, drága szíveim! Megígértétek, hogy ezt teszitek! Tehát segítek nektek ezt az ígéreteteket beteljesíteni, így nem fogtok a csalódottság érzetének illúziójába esni! El tudjátok képzelni bármelyik dimenzióban vagy valóságban, hogy valaha is úgy fordulnék hozzátok Anyátokként, Egy-ként, hogy csalódottság-érzetet okozok bennetek? Akkor önmagamban is és az Atyában is ezt kellene tennem és ez lehetetlen!

Engedjétek el a teremtés régi módját és hozzátok elő annak igazságát, hogy minek a létrehozására vagytok képesek önmagatokban, a közösségetekben, a családotokban és Gaia-n. Teremtsétek meg az új valóságot és kapcsolatot a csillagtestvéreitekkel úgy, ahogyan ők is ezt teszik veletek! Egyszerűen engedjétek meg, hogy a rezgésetek emelkedjen!

Nos, elámulhattok? Meglepődhettek? Elragadhattok? Igen! Gyertek velem! De most gyertek!

Igen, drágám! Folytathatod!

SB: Köszönöm, Anya ezt a részletes magyarázatot!

A fénymunkásokként végzett munkánk folyamatosan növekvő kibontakozás volt. Egy ponton megtanultuk, hogy fénymunkások vagyunk. Egy másikon megtanultuk, hogy csillagmagok vagyunk. Egy harmadikon hallottuk, hogy angyalok voltunk és feltételeztük, hogy ez azt jelenti, hogy egyszer angyalok voltunk, de aztán megtanultuk, hogy sokan közülünk angyalként inkarnálódtak. És most pedig az emanációkról is hallunk!

Számíthatunk még más kinyilatkoztatásokra is?

DM: A legnagyobb, amely jön – mivel a titkok legtöbbjét már felfedeztétek, bár ezek sosem voltak titkosak – az akkor lesz, amikor egymásra néztek és elfogadjátok egymást azért, amiért ő az, aki. Elfogadjátok az igazságot és a teljességet.

Kértem tőletek ma éjjel, ünnepélyesen felkértelek benneteket arra, hogy fogadjátok el magatokat. Nem tudtok szeretni engem, ha nem szeretitek önmagatokat! A következő lépés pedig az, hogy szeressétek egymást!

És van további lépés is ebben és ez az, amit a filozófusaitok és a tanítóitok mindig is tanítottak nektek! Ez nem más, minthogy elérni azt a pontot – és ezt meg fogjátok tenni – ahol engem és önmagatokat látjátok akkor, amikor másra néztek!

Nos, ez azt is feltételezi, hogy elég nagy biztonságban, védelemben, szeretetben és értékelve érzitek magatokat ahhoz, hogy megengedhessétek magatoknak a sebezhetőséget, hogy úgy láttassátok magatokat, hogy ti olyanok vagytok, mint egymás és a mi tükörképeink.

Tehát ez egy olyan helyre visz benneteket, ahol az isteni szikrátok egyedülállósága és gyönyörűsége mélységesen értékelésre kerül. Egy olyan helyre is kerültök, ahol nincs egó, mivel megengeditek önmagatoknak, hogy jelen legyetek és hogy minden dolog összekapcsolódását meglássátok! Ez a felfedés. Rajtatok áll, hogy lássatok, és azt mondjátok: „Én egy angyal vagyok, én egy arkangyal vagyok, egy mester vagyok, egy ember vagyok, egy csillagmag vagyok, egy földtartó vagyok.” és hogy tudjátok a becses értéket ezen dolgok minden részében!

A következő lépés az önmagatok értékelése és szeretete, valamint az erre való törekvés. Univerzális különbség van a törekvés [igyekezet – striving] és aközt, hogy egyszerűen csak utaztok, folytatjátok az utatokat a visszatéréshez haza és hozzánk.

Ez nem valami olyan, melyet meg kell keresnetek [anyagilag], melyre azért van szükség, hogy az értéketeket bizonyítsátok! Ez az emberi faj tagjaiból oly sokak rákja és átka és ezért kérünk benneteket, hogy fogadjátok el, hogy hatalmasak vagytok. Ez minden isteni minőség kombinációja.

Így lesz még egy következő lépés. Nos, szorgosak voltatok – és megdicsérlek benneteket – amiért olyan sok részét elengedtétek a gyötrődésnek. De az igyekezet [striving] a következő, amit el kell engedni.

Tudjátok, hogy St. Germain-nel, Sanat Kumara-val nem azt tanítjuk nektek, hogy azt mondjátok: „Leszek!”, hanem arra vezetünk, hogy azt mondjátok és tudjátok, hogy „Vagyok!” És amikor ezt a teljességben, a tökéletességben, a lényetek egészében teszitek, akkor összekapcsolódtok velünk!

Nos, lesznek még meglepetések, gyönyörűségek, ajándékok? A válasz: igen! Nem fogunk szenvedést, pusztulást küldeni az utatokba! Ezért kérjük, hogy ne hozzátok létre ezeket! Lelkes vagyok és igen, lelkes lehetek! Mindig, örökké és végtelenül lelkes vagyok és izgatott vagyok amikor a teremtés beteljesülését látom!

És ez történik most is a ti csodálatos bolygótokon és mindannyiótokon belül is! Kérlek, működjetek együtt velem! Sosem kényszerítelek rá! Hiszen az nem a szeretet útja!

SB: Anya! Az Isteni Vezető [Divine Director] Tazjima-n keresztül azt mondta, hogy a Föld véglegesen az eredeti programjába tér vissza a 12 megszentelt bolygó egyikeként. Mit jelent megszentelt bolygónak lenni?

DM: Minden bolygó szent! Engedjétek meg, hogy nagyon is kihangsúlyozzam ezt az állítást! Nincs semmi általunk létrehozott teremtmény, ami ne lenne megszentelve.

Nos, vannak olyan helyek, melyeknek olyan szerepe volt, mint a Földnek, mint Gaia-nak? Hogy magán hordozza a spirituális fejlődés szent terét, a béke és szeretet lehorgonyzását és így rezgésileg egy tanítóvá válhat a multiverzumban? Igen! Ez Gaia és rajta minden élőlény szent küldetése.

Ó, Föld! Vannak olyan helyek rajtad, melyeket szentnek tartanak vagy neveznek. Egyeseknek ez egy templom vagy egy mecset. Másoknak ez a természet. De ti érzitek e helyek rezgését, ahol az energia nagyon szerető, támogató és ez egy olyan rezgés, mely felemel benneteket. A terv, mely már nagymértékben előrehaladott Gaia-n az, hogy az egész bolygó rezgése ilyen legyen.

Tehát ő visszatér a feladatához úgy, mint a szent helyeket és a szeretetet magán hordozó lény. Mindig is az volt a szándék, hogy ő a szeretet-bolygóm legyen. Annak jelentősége, ami itt megtapasztalható a beteljesülés tisztaságában, minden képzeleteteket felülmúlja. De ez nem lényeg! Ez arra ösztönöz benneteket, hogy álmodjatok!

És meg fogjátok látni! Meglátjátok az életeitekben, az időtökben és rájöttök, hogy mi lehetséges az én megszentelt bolygóimon. De ne különböztessünk meg! A tanító, igen, de ez olyan lesz, mintha azt mondanám nektek, hogy egyesek közületek megszenteltek és mások nem. Ez nem lehetséges! Nem teremtek kevesebbet másoknál!

SB: Rendben, Anya! Köszönjük!

DM: Ez így világos?

SB: Igen! Nagyon! Úgy látom, hogy csak két percünk maradt, ezért talán a maradék időben megkérdezhetném, hogy: Borzasztó sok „első” dolog van, amiről szó esik. A Föld az „első” bolygó, amely felemelkedik a fizikai felemelkedés „első” körében. Ez egy fizikai felemelkedés és ez az „első”. És folytathatnám. Találkozunk egy csomó „első” dologgal. Ebből az következik, hogy ez a felemelkedési folyamat nem volt ismert az idők előtt, hanem újítások történtek? Engedd meg, hogy így mondjam!

DM: Amit te újításnak nevezel, és amit én fordulatoknak és csavaroknak hívok, bizonyos helyzetekben diszpenzációt igényel. De engedd meg, hogy azt sugalljam neked, hogy teljes mértékben tudatában vagyok e folyamat kimenetelének!

Mindent megosztok? Egyszerűen nem, mivel vannak olyan dolgok, melyre azt mondanátok: „Anya! Beszélnél, kérlek angolul?” ,vagy latinul, görögül, stb, hiszen nem értitek a vonatkozási pontokat.

Van mozgástér a kezdetnél? Igen, mivel nem avatkozom bele a szabad akaratotokba. De ezen belül nincs eleve elrendelés, csupán arról van szó, hogy az én memóriám és tudásom mindenfelé megy – előre, hátra – abban, amit ti időnek neveztek.

Tehát, engedd meg, hogy azt mondjam nektek, és megosszam veletek, mert remélem, hogy ez kényelmet biztosít a számotokra: a kimenetel biztosított! És ez nem más, mint a szeretetbe való visszatérés! És ezért ébredt fel a szívbéli tudatosságotok! Kész van! Fogadjátok el! Terjesszétek ki! És engedjétek meg!

[zene]

És menjetek a szeretetemmel, az áldásommal! Mindig!

SB: Köszönjük, Anya! Csodálatos beszélgetés volt ma éjjel! Nagyon köszönjük, hogy eljöttél!

DM: Búcsúzom!

SB: Búcsúzom!

[vége]

Csatornázta: Linda Dillon

Magyar nyelvű fordítás: Vénusz

Forrás: http://goldenageofgaia.com/2013/06/the-divine-mother-each-and-every-one-of-you-carries-divine-might-part-12/

Reklámok

SaLuSa / 2013. június 24.

Gabriel Raio Lunar közvetítése

 01-salusa„A nép ereje“ 

Kedvesek: A manifesztáció sodrásával a világon mindenütt elértétek a pontot, amikor nektek, Fénymunkásoknak segítő támogatásotokat kell felajánlotok ennek a mozgalomnak. Legyen világos számotokra, hogy a szabadságért keményen küzdő lelkek, ezt a Földanya iránt érzett SZERETETBŐL és az Ő jogaiért teszik. Ezek a lelkek nagy felelősséget vállaltak mestereikkel szemben, még akár életüket is áldozzák a bolygó felszabadításáért. Közülük sokan elhagyják a Földet, hogy spirituális szinten csatlakozzanak hozzánk, onnan folytatva további munkájukat, hogy Földanyát kiemeljék az alacsonyabb rezgésszintekből. Kedves Fénymunkások: ti részesei vagytok ennek a mozgalomnak, mely úgy mondanánk- belülről fakad, és ebben az esetben SZERETETET és FÉNYT kellene küldenetek azon lelkek számára, akik a lélekszerződésük alapján úgy döntöttek kormányaitokkal „fej-fej mellett küzdenek”, hogy felvehessétek velük a versenyt. Bátor lelkek ők, mi így mondanánk!

Legyetek tudatában, hogy ezek közül a lelkek közül sokan azért vannak itt, mert számukra ez egy egyedülálló lehetőség, hogy korábbi hibáikat kiegyenlítsék és hogy kibéküljenek Földanyával, amikor segítik őt, vagy akár még életüket is feláldozzák a Föld alacsonyabb dimenziókból való Felemelkedéséért; mert, mint azt tudjátok, az univerzumban minden fair és Isten minden léleknek lehetőséget biztosít, hogy környezetén belül tovább növekedhessen. Ezekben az időkben minden lénynek csodás lehetősége van arra, hogy segítséget nyújthassatok, hogy bolygótokat a negativitásban való lehorgonyzásból kiszabadítsátok,- ti mindannyian – mindegyikőtök a saját helyén és módján képes segíteni. Mint azt oly gyakran ismételjük: az Egység érzése hozza el számotokra a szabadságot.

Kedves Fénymunkások: kezdjetek neki a dolgokat önmagatokban manifesztálni, – kezdjetek neki a ti saját negativitásotokból való felszabadulásotok kikiáltásához, mely oly hosszú ideig húzott vissza benneteket. Hívjátok, harcoljátok ki, követeljétek a felszabadulásotokat. Kedveseim; tegyétek meg ezt legbelül. Ne hagyjátok, hogy az alacsony energiák uralkodjanak felettetek sem érzelmileg sem más módon. Ne engedjétek tovább, hogy a negatív gondolatok diktálják életetek útját! Engedjetek helyet szívetekben a szabadság számára – és megkönnyebbülten lélegezzetek fel. Ez Kedvesek, segíthet nektek ezekben az időkben, mert ha belsőtökbe kikiáltjátok a szabadságot, akkor ez erőteljesen hat a SZERETET erejére, mely közvetlen ellentétben áll a katonasággal, így csakis és kizárólag a béke és az igazságosság kívánsága marad fenn. Minden lélek ott van, ahol lennie kell és szívük közös kívánsága mindenkit egységbe kovácsol, hogy a Földet magasabb dimenziókba vigyék – azt őt megillető helyre.

Látványosan megnövekedett az erő és eredménye a világotokon mindenütt megfigyelhető. Egy új „térbe” léptek most be, ahol már nem egyszerre létezik a régi és az új, hanem minden a megfelelő helyére kerül – a saját rezgésszintjének megfelelően. Eljött az idő, hogy döntéseket hozzatok meg, és belső Fényetekben erős horgonyt vetve, határozottnak kell lennetek, hogy a lehető legjobb döntés tudatosodjon bennetek. Mindamellett, hogy már folyamatosan a magasabb energiákban „fürödtök” és feladatotokkal természetesen a FÉNY ösvényére terelgetnek benneteket, adjátok át magatokat a SZERETET hamisítatlan folyamának. Engedjétek, hogy együtt haladhassatok ezzel a folyammal és ha „megmerítkeztek” benne ez az áramlás megsokszorozódik, amit osszatok meg a többi emberrel is!

Küldjetek FÉNYT a tiltakozó lelkeknek, akik benépesítik a világ utcáit és odatartják orcájukat a jóért és a szabadságért; ezek a lelkek –  az olyan lelkek mint ti – megérdemelnek egy nagy tapsot! (Tegyétek meg ezt értük ezekben az időkben; tapsoljátok meg őket a szabadság nevében!). Izgalmas időket éltek Kedveseim, amikor mindegyikőtök – életszerződésének megfelelően – segítséget nyújt, és mindenkit egyesít a cél, a SZABADSÁG!

Az új otthon nem lesz korlátolt és kicsi hely, ahol az országhatárok diktálnak, Földanya egésze lesz az otthon és számára még az egész univerzum sem jelent határt/korlátot; mert ha elértétek a szabadságotokat, – teljes tudatosságotokat -, akkor összeköttetésben lesztek Minden Létezővel, – ami, mint azt tudjátok, nagyobb, mint maga az univerzum; és akkor már nem kell az eddig rátok erőszakolt illúzió korlátai között élnetek.

Ezen felül a manifesztációk szerte a világon megmutatták, hogy az emberiség egyetlen kívánsága, a valódi béke és a valódi szabadság. Világotok állami vezetői látják, hogyan növekszik a nép ereje és a velük való bánásmódon változtatniuk kell, megadva a jövőben minden emberi lénynek, az őket megillető tiszteletet! Ez a konkrét bizonyíték, hogy a manifesztációk a világban békét és fair bánásmódot követelnek; de a médiákban ezeket az információkat még mindig meghamisítják, hogy kedvezzenek az állami vezetőknek, pánikot keltve a lakosság körében; azonban mindez az információ nem szavahihető és a Földre érkező FÉNY következtében a hazugságok nem fenntarthatók tovább. A szabadság követelése minden szívben egyre hangosabbá vált és ez egy folyamat, mely minden országba elérkezik – mint egy feltarthatatlan lavina söpör végig.

A világon sok újságíró fel fog mondani, mert nem értenek egyet azzal, hogy idejüket meghamisított hírek terjesztésével töltsék: egyesek csatlakoznak a tiltakozó mozgalomhoz és aktákat fognak nyilvánosságra hozni, melyek a médiák minden trükkjét és praktikáit tartalmazza, amivel ellenőrzés alatt tartják az embereket. Mások visszahúzódnak [„felszívódnak”], mert nem lesz bátorságuk beismerni, hogy megtévesztették őket vagy, hogy kényszerből ők maguk lettek a megtévesztők. A nagy tv-állomások már észrevették, hogy ezek az újságírók már nem támogatják őket, mert a FÖLD FÉNYE már elérte a tv-társaságok „támpilléreit”.

Nincs több lehetőség, hogy a lakosságot továbbra is átejtsék, ha az emberek [ön]magukhoz térnek és használni kezdik belső erejüket. Ez az emberiség felszabadítása, ezek a csodálatos lelkek vették a kezükbe a helyzet gyeplőjét, hogy megakadályozzák a végső kimenetelt: a katona jogot. A sötétek által tervezett katona jog nem léphet életbe, ha az emberiség egyetlen és egyedüli kívánsága a béke és a SZERETET; a lakosság tudata által fog a Földre még több magasabb szintű energia érkezni, mely semmissé teszi a sötét erők terveit. A sötét csoportok tudják, hogy a lakossággal szemben nincs semmijük, amivel terveiket kivitelezhetnék, mert az emberek tömeges ereje egy óriási energia-lavinává egyesül, mely előre hömpölyög és eltünteti az útjából az igazságtalanságot és félelmet.  

Kedves Isteni lények: a szabadság már a tiétek, csak el kell hinnetek. A szabadság-akcióknak küldjétek SZERETETETEKET és a ti szabadság iránti vágyatokat az egész világon – ti kedves Fénymunkások, akik a „kulisszák mögött” tevékenykedtek. Ne fókuszáljatok azokra a híradókra, amik csak erőszakot és rendezetlenséget közvetítenek; vegyétek figyelembe, hogy sokkal több minden FÉNYNEK kedvező történik, mint az ellenkezője. Vegyétek azt is figyelembe, hogy a sötét erők csak akkor képesek kontroll alatt tartani benneteket, ha átadjátok nekik a hatalmat, amikor olyan negatív témáknak szentelitek a figyelmeteket, amiket „igaznak” próbálnak eladni nektek. Kedvesek, hatalommal rendelkeztek, megvan az erőtök; tehát ne engedjétek, hogy az ilyen típusú híreket elhiggyétek.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról és tanúsítom, hogy a dolgok jó irányban haladnak előre – mint például a tömegek ébredésének jelentősége, ami szerte a világon tapasztalható. Ez az, amire az emberiségnek szüksége volt, hogy több közvetlen segítséget fogadhassatok el tőlünk, mint eddig az látható volt. Űrhajóinkat a világon mindenütt megfigyelhetitek, ők tanúsítják, hogy veletek vagyunk; és a szabadságért való kiáltásotok ugyanaz a szabadság-hívás, amit mi évezredek óta küldünk felétek és most végre ti is meghalljátok.

Legyetek békével!

Legyetek a FÉNNYEL!

Köszönet, SaLuSa!

Gabriel

Csatornázta: Gabriel Raio Lunar

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://sementesdasestrelas.blogspot.com.br/2013/06/salusa-power-of-people-06212013-english.html

Hangulatilag ide kívánkozott még ez a videó, sajnos csak angol nyelvű:

 

Kedves Olvasók!

Egy Olvasó ajánlásával érkezett, köszönet neki. Sajnos még nem a hivatalos bejelentés, de jó kezdet!

Kanada volt védelmi miniszterének leleplező beszéde a földönkívüliekről:

Arktúriai Csoport / 2013. június 16.

Marilyn Raffaele közvetítése

000801_0341_0008_tslsÜdvözlünk benneteket, drágáink! Ismét eljöttünk, hogy beszéljünk nektek az igazságról és a szeretetről, melyek most a következő szintre emelkednek. Gyorsan fejlődtök és a Fény is növekszik a Földön annak ellenére, hogy erről túl sokat nem hallotok a híreitekben. Sokan ébredeznek és szükségét érzik a zsarnokságtól és megkötözöttségtől való megszabadulásnak, melyek eddig elfogadtatok. Ez a belső utazás kívül is visszatükröződik, és ezért látjátok világszerte a hatóságokkal szembeni ellenállást. Általánosságban sokan nem értik, ami történik, de egy benső tudatosság irányítja őket, mely alapján tudják, hogy joguk van hallatni a hangjukat és mindenféle manipulációtól és viszálytól joguk van szabadon élni.

Sokan meghalnak és meg is fognak halni ebben az erőfeszítésben, melynek célja az, hogy felébresszék a világot, de az ő lelküknek ez volt a célja és döntése. Néhányan azt az eszközt választották, hogy jóvátegyék az elmúlt életükbeli dolgaikat, mely során elnyomtak másokat. Ők most vállalják a szabadságért való küzdelem igáját azért, hogy segítsenek az emberiségnek annak tudatára jutni, hogy valójában mi is a szabadság. Nem a korábbi gyilkosságra és erőszakra célozunk – melyet elkövettek előtte – hanem azt mondjuk, hogy vannak olyanok, akik csupán ezen a szinten tanulnak; és sok hely van a Földön, amely a még a sűrű energiákkal rezeg együtt.

A szabadság nem csupán arról szól, hogy valaki más, egy csoport vagy egy kormány megengedi, hogy megtegyünk valamit. A szabadság az öröm egy belső állapota azzal a képességgel, hogy kifejezzétek önmagatokat. Gondoljatok egy kisgyermek cselekedeteire – a szabadság szeretetteljesen fejeződik ki benne, mivel ő egyszerűen az, aki. Mindaddig, amíg valaki döntései nem befolyásolják más szabadságát, az Isteni Jog felhatalmazza őt, hogy az legyen, aki – hogy ahhoz menjen hozzá vagy ne menjen hozzá, akihez szeretne, hogy olyan munkát végezzen, mely által a szíve dalra fakad, és hogy a büntetés félelme nélkül fejezze ki az olyan ötleteit, gondolatait, melyek nem felelnek meg az általánosan elfogadott normáknak.

A régi harmadik dimenzió világának energiája olyan szabályokhoz tartotta kötve az emberiséget, melyek megmondták, hogy mi az elfogadható és mi nem; olyanokhoz, melyek a dualitás és elkülönülés gondolatából származnak. Azok, akik úgy döntöttek, hogy kilépnek ebből, keményen meg voltak – és még mindig meg vannak – büntetve ezért –mind fizikailag, mind érzelmileg, mind pedig mentálisan. Ki hozza létre ezeket a szabályokat? Ki lépteti hatályba őket? Gondolkodjatok el ezen, drágáink!

Sokan szenvednek, miközben őszinte szívvel próbálnak megfelelni a jó és a rossz csalóka szabályainak, melyeket a hatalmon lévők – a kormányok (mind a helyi, mind a nemzeti), a vallási vezetők, a média, a gazdagok és a híresek, a tudósok vagy a rokonok – hoznak létre. Sokan úgy érzik, hogy a belső vezetésük azt mondja nekik, hogy ők szabadok, de a világ azt mondja, hogy nekik engedelmeskedniük kell azokhoz, akik magukat felhatalmazva elhitetik, hogy ők a legjobban tudják, hogy mindenki másnak mi a jó.

Nem arról van szó, mint amikor a szülőkről megengednek mindent a gyermekeiknek, amit csak szeretnének! Hiszen a szülők feltétel nélküli szeretetének kell, hogy legyenek egyszerű szabályai, melyek szerető iránymutatást, vezetést, rendszert nyújtanak a gyermek számára és megtanítják őt arra, hogy a bensőjébe menjen és meghallja a saját útmutatását.

A szabadság egy vele született spirituális joga minden egyes léleknek, mivel minden egyes lélek egy isteni szikra és csak azok lehetnek merészek annyira, hogy elfedjék előttetek az isteni mivoltotokat, akik nem veszik figyelembe ezt az igazságot. A szabadság arról szól, hogy mik és kik vagytok valójában, drágáink és ez az igazság az, amit láttok jelenleg a világon felébredni. Sokan, akik az erőszakon át élik ki ezt, tudatosan nem is veszik észre, hogy mire is reagálnak így.

Időről időre az ember a tudatlanság miatt – mely által nem tudta, hogy valójában ki és mi volt -, elfogadta, hogy mind a szociális, mind a vallási, mind pedig a kormányzati erőkben való pozíciók sokkal inkább megérdemelték, hogy döntéseket hozzanak számukra annál, mint hogy ő maguk tegyék ezt meg – a hatalmon lévők ezt gyakran még fizikai bántalmazással is megerősítették. Ez volt a szabadság elvesztésének kezdete! Ekkor sokan tudatában sem voltak annak, hogy valójában ez történt. Volt és mindig is lesz olyan, aki nagyon boldog, amikor más szabadságát elveheti, mivel ezzel több hatalmat szerezhet magának. Ami most történik, az nem más, mint hogy az emberiség elkezd emlékezni.

A szabadság először egy személyes szinten kezdődik legbelül, majd külsőleg a szavakra és a tettekre is kiterjed. Lehetséges, hogy az, akit mindig is bolondnak mondanak, hirtelen felfedezi, hogy ő nem az – talán kevésbé tanult, de attól még nem bolond. Megeshet az is, hogy egy nő vagy egy anya elkezdi felfedezni azt, hogy joga van ahhoz, hogy olyan személyes döntései legyenek, melyek eltérnek a férje vagy a gyerekei döntéseitől. A bűncselekmény lecsökken és az erőnek egy másik, új érzete foglalja el a helyét.

Sokan elhagyják a tradicionálisan szervezett vallást, mivel a Fény felébresztette azt, hogy észrevegyék: senki másra nincs szükségük arra, hogy elmondja nekik, hogy mit kell hinni vagy hogy mi a jó és mi a rossz; ők belülről fognak iránymutatást kapni halkan és csendesen.

Az emberiség egyre jobban és jobban ráeszmél azokra a cselekedetekre, melyek megkötözve tartották őt a szabadság nevébe burkolva. Ezek a gúnyos tettek elkezdenek lelepleződni egyre többször, mivel most a felemelkedés Fénye egy olyan szinten világítja meg az árnyékot, melyben többé nem lesz titkolódás és manipuláció. Megfigyelik, hogy a Fény megvilágítja a sötétséget és azok, akik a sötétben tartanak benneteket, sírni és rúgkapálni fognak azért, amit ők csinálnak. Ébredjetek fel drágáink! Mihelyst a Fény elkezd az árnyékra világítani, úgy fogjátok látni, hogy sokan közülük önmagukban hordoznak olyan dolgokat, melyeket ártatlanul fogadtak el akkor, mikor szükségük volt a szabadságukra.

Néhány ország valóban sokkal több szabadságot ad, mint mások. A Közép-Kelet nagy részein az isteni nőnemű emberek még mindig meg vannak kötözve, de ennek is változnia kell, mivel a férfi és női energiáknak egyensúlyba kell kerülniük. Mindkét energiára szükség van az egységhez, egyik sem kell inkább, mint a másik. Mind a nőies, mind pedig a férfias oldal magában hordja az egyedülálló ajándékot és energiát, melyek együtt testesítik meg az Isteni Ötletet, mely még az elején került megtervezésre és megalkotásra. A férfi, a nő, a gyerek anyagi lények, harmadik dimenziósaké és a szent Háromság magasabb szintű igazságának értelmezései.

A szabadság azt a zenét énekli, hogy ti kik vagytok. Lehetővé teszi számotokra, hogy ahhoz menjetek hozzá – vagy ne -, akihez szeretnétek; lehetővé teszi, hogy a számotok igazságnak gondolt dolgokról beszéljetek, és hogy a középpontotokat kifejezzétek bármilyen úton-módon, mellyel együtt rezegtek. MINDEZEK MELLETT – a szabadság nem adja meg senkinek azt a jogot, hogy beleavatkozzon bárki útjába, döntéseibe vagy jogaiba, akkor sem, ha úgy tűnik, hogy félre vannak vezetve. Fel kell fedezni, hogy nem minden lélek áll készen vagy fejlett elégé a valódi szabadságra. Ezek azok a drágaságok, akiknek még szükségük van szabályozásra, irányításra sőt, még akár büntetésre is. Azok, akik elolvassák ezeket az üzeneteket nem ezekhez a csoportokhoz tartoznak és valójában készen állnak a szabadság magasabb érzetének való körülölelésére.

A szabadság a feltétel nélküli szeretetről szól. A szabadság arról szól, hogy lehetővé teszitek, hogy az intuíciótok – melyekről felfedezitek, hogy nem más, mint az isteni természet – vezesse a döntéseiteket, így téve lehetővé, hogy azok belülről áramoljanak. A szabadság nem arról a döntésekről szól, melyeket külső nyomás alatt tesztek meg annak érdekében, hogy alkalmazkodjatok és túléljetek!

Mi vagyunk az Arktúriai Csoport

Csatornázta: Marilyn Raffaele

Magyar nyelvű fordítás: Vénusz

Forrás: http://www.onenessofall.com/newest.html

URIEL / 2013. június 24.

Günther Wiechmann közvetítése

Archangel-UrielA régi rendszer felbomlóban

Itt Uriel, Isten Fénye.

Szeretett Lények, kívül sokatok a vizsgák, a veszteségek és a kihívások idejét éli, belsőleg azonban a növekedés, az értelem megtalálása és a gazdagság ideje van.

Hozzátok hasonlóan, Gaia is megtisztul a régi terhektől.

Az Ő tisztulása rátok is kihat, mert az elemek általi tisztítás megváltoztatja élettereteket is. Az okozott károk elkerülhetetlenek, de minden hevesség ellenére bizonyos korlátok között tarthatóak. 

Ezzel egy időben most más dolog is fontos: ti emberek, újra egymásra találtok, érzitek újra a benneteket összekötő kapcsot, kiálltok egymásért és kölcsönösen segítitek egymást.

A természet megbecsülése is megváltozott, mert megértitek, hogy nem uralkodhattok felette, mert ti is alkotórészei vagytok és megtanultok harmóniában élni az egésszel [Egységgel].

Bolygótok életének forrását, a vizet, nem zárhatjátok szűk csatornákba, mert az élet szabad akar lenni!

És ahogyan a természetből előtör, úgy éled az emberekben is a szabadság utáni vágy. A szabadság hívó szava, az igazságosság és a közösség részvállalása sorjában minden nemzetet utolér.

Eljött az idő, hogy az általatok indigó gyerekeknek nevezettek, a világot egy új rendbe vezessék. Ezek a bátor, nagy lelkek fogják a nagy áttörést megvalósítani, és a változás minden szinten látható lesz majd.

Eljött az idő a felszabadításra, ami a régi formát lebontja, feloldja, tovább görgeti vagy átcsap felette. Helyet teremtenek az újnak. Minden veszteség egyben a változás megteremtésének lehetősége.

Megkezdődött a nagy Felfedések ideje is, mint azt már korábban bejelentettük, mindenre Fény derül.

Mindenkinek joga van az információhoz és a részvállaláshoz és ezeket már nem lehet tovább visszatartani.

Elrejtve és elzárva hevernek a megoldások az emberiség legégetőbb problémáira, azok fiókjaiban és archívumaiban, akik kapzsiságból tartották vissza őket, jogilag és törvényileg lepecsételve [szentesítve].

Ezek emberek által alkotott törvények, amikkel rabszolga sorba taszítottak és kiraboltak benneteket, így helyezve a gazdasági érdekeket az emberi jogok elé. És így válik egyre hangosabbá az Isteni törvények általi rend követelése. Az Isteni rendnek megfelelő élet azonban nem köthető vallásokhoz vagy felekezetekhez, ahogyan ezt prédikálják nektek, hanem szabadságban, szeretetben és bőségben élt életet jelent.

Az Isteni szeretet feltétel nélküli és nem igényel semmiféle rituálét, hogy megélhetővé váljon, azonban szükség van hozzá önismeretre, befelé figyelésre és tudatos odafordulásra [figyelem], hogy észrevehetővé váljon.

De az ember tudatosodása szempontjából a vallásaitok is fontos szerepet tölthetnek be. Fohászaitok meghallgatásra leletek és rituáléitok által szorosabb kapcsolatba kerültök Önmagatokkal. Nem fontos, hogy melyik vallást részesítitek előnyben, mert csak egy Isten létezik, aki mindenkit egyesít. Fontos azonban a szabadság és a szeretet, amit a másképp gondolkodók irányában gyakoroltok. Ne hagyjátok magatokat manipulálni azok által, akik a vallás által akarnak hatalomra, befolyásra, gazdaságra és tiszteletre akarnak szert tenni!

Ha Isten nevében bármikor is viszályt vagy akár gyűlöletet szítanak, emeld fel a hangod és állj ellen, légy kitartó és tartózkodj a szeretetben.

Mindenki számára eljött az idő, hogy felemelje a hangját és felrázza az embereket. Gaia sem hagyja már, hogy tovább gyalázzák, a tisztulás és az áttörés időszaka még nem ért véget, és a múlt árnyai láthatóvá válnak.

Az emberek szembesülnek régi gaztetteikkel, mert csak így mehet végbe a tudatváltozás. De kaptok segítséget is hozzá és minden tisztítás és a vele feltétlen együtt járó időjárási jelenségek lelkileg, spirituálisan is előbbre visznek benneteket.

Ahogyan az ózonréteg helyreállt, úgy a radioaktív hulladékok is semlegesítésre kerülnek a szellemi világ segítségével.

De fontos a szükséges emberi felismerés, mert a cél a tapasztalatok gyűjtése, hogy azokat kincsként vihessétek magatokkal.

Szeretett Lényeim, ez egy izgalmas időszak számotokra, a történések elindulnak útjukon és kezdetét veszi az Aranykor.

Magadban lelsz biztonságra, ha tudatában vagy belső Fényednek.

A külvilág át fog változni és minden idejétmúlt dologhoz való ragaszkodás kudarcra ítéltetett.

Bízz a belső hangodban, a belső vezettetésedben, biztos kézzel vezetnek téged.

Alakítsd át félelmeidet és ébreszd fel teremtő képességedet; most kezdődik az Új Teremtés és Te is fontos része vagy.

Megáldalak szeretett Fény, élj és teremts a Minden létező Ősforrásának feltétel nélküli szeretetében.

Uriel vagyok.

Csatornázta: Günther Wiechmann

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: www.guentherwiechmann.de

Ashtar beszél / 2013. június 19.

Philpp közvetítése

Ashtar3_1 “A közvetlen előttetek álló időkre való kitekintés.” 

Most, ebben az időben, amikor sok bizonytalanság uralkodik a fénymunkások között, fontos, hogy emlékezzetek, hogy kik vagytok valójában. Olyan dimenziókból jöttök, ahol a félelem, az aggodalom és minden más alacsony rezgésű érzés ismeretlen. A ti igazi lényegetek teljes tisztaságból ered. Hogy  őszinte legyek, ti soha nem féltek semmitől. Az igazi lényegeteket tekintve, lehetetlen magatok felett ítélkezni, vagy más emberek felett, valamint az sem lehetséges, hogy ne érezzetek minden Létezőt. A tisztaságotok a teljes és az igazi lényetek.  

Miért olyan fontos most, hogy tudatában legyetek ennek a ténynek, minden pillanat egyetlen igazi valóságának?

Jelenleg sok információ kering, ami kételyt és félelmet ébreszt bennetek. És ez nagy mértékben növekedni fog az elkövetkezendő napokban. A Felfedések, amelyek apránként kerülnek a felszínre, negatív reakciót keltenek azokban, akik érintve lesznek hatalmukban. Még akkor is ha ez nehéz lehet számotokra, mutassatok megértést fivéreitek és nővéreitek irányába. Ők nem tudják azt, hogyan kezeljék a bejövő Szeretet energiákat. Ők látják, hogy omlik össze hatalmi struktúrájuk és terveik nem fognak működni. Ők ellenállnak az elkerülhetetlennek, és azáltal, hogy ezt teszik, a helyzetük még kényelmetlenebbé válik. Annak eredményeként, hogy ki akarják vetíteni negatív érzéseiket azokra, akikről úgy gondolják, hogy felelősek a helyzetükért. És azok főként ti vagytok, a fénymunkások.  Ne aggódjatok. Ti elég erősek és felébredettek vagytok ahhoz, hogy nyugodtan nézzetek szembe ezekkel a tettekkel. És ennek a játszmának a vége küszöbön áll.

Nincs annak sokkal többre szüksége, mint egy felsorolásra és egy aktára azon emberekről, akik információkat kapnak a világon lejátszódó drámáról, amely kételyt okoz a fő értékekben. Ezeknek az embereknek gondjuk lesz a számukra átadott igazság elfogadásával. Még az összes bizonyítékkal együtt is, amely alátámasztja a valóságról szóló kijelentéseket, számukra az igazság elfogadása összekapcsolódik a fájdalommal. Ha ők rájönnek, ki kontrollálja valóban a világotokat, hogy jutottak rabszolgasorsra nagyon régóta, és hogyan fosztották meg őket jogaiktól, nem meglepő, hogyha ők kezdeti kételyek után, gyorsan a következő érzelmi reakciókra váltanak át: félelemre, haragra, és sajnos néha még gyűlöletre is azok iránt, akik ezt nyilvánvalóan tették velük. 

Emlékeztetünk benneteket arra, hogy az a ti feladatotok lesz ebben a pillanatban, hogy kiálljatok embertársaitok mellett, és emlékeztessétek őket  a világotokban lejátszódó játszmára. Emlékeztessétek őket arra, hogy ez a játszma nem működhetne, ha a fény és a sötétség nem nézne egymással szembe. Arra is emlékeztessétek őket, hogy vannak halhatatlan lelkek, akik pontosan tudták az erre a bolygóra történő leszületésük előtt, hogy mik lesznek a szabályok, és kik lesznek a csapattársaik. 

Nem lesz ez könnyű számotokra. Sok a létezésetek igazságára vonatkozó negatív reakció fog rátok zúdulni. Kérem, értsétek meg, mennyire nehéz lesz embertársaitok számára elfogadni a játszmáról szóló igazságot, és gyakorlatilag ugyanabban a lélegzetben megtudni azt, hogy kik ők valójában, nevezetesen halhatatlan, teljes lelkek. Mi látjuk, hogy ez okozhat némi zavargást kívül és belül egyaránt, de azt is látjuk, hogy ez csak egy rövid szakasz lesz, amelyet sikeresen le fogtok győzni. Ti mesterek vagytok, és már olyan sok mindent elértetek, hogy ezt a támogatást ki fogjátok terjeszteni ennek az időnek az embertársaira is. Bizony, ti annyira erőteljesek vagytok, hogy gond nélkül fel tudtok lépni ezen időben, fel tudjátok vállalni a feladatotokat és végre fogjátok azokat hajtani.   

Számítsatok sok és eget rengető Felfedésre az előttetek álló időben. Emlékeztetünk benneteket, hogy a Felfedés nem csak a rólunk, csillag fivéreitekről és csillagnővéreitekről szóló információkat tartalmazza. Ez csak egy része a Felfedésnek, és főként a bolygótokon lejátszódó játszma céljáról, tartalmáról és végkimeneteléről szóló publikációk lesznek azok fontos alkotóelemei.

A mi nézőpontunkból, mi látjuk, hogy fejlődtök és a Felfedés gyümölcsei hogy érnek be. Mi látjuk, hogy fogjátok mindezt elsöprően legyőzni, és ez bennünk elragadtatást és hálát ébreszt. Nektek sikerülni fog, higgyetek magatokban, ahogy mi is hiszünk bennetek. És ne feledjétek. Soha, egyetlen pillanatra sem vagytok egyedül. Nem kell egyedül végigjárnotok ezt az ösvényt, mi szorosan itt vagyunk mellettetek. Hívjatok minket, ha segítségre van szükségetek, és mi itt vagyunk számotokra.

Ashtar vagyok, a ti fivéretek, aki olyan nagyon szeret benneteket, annyira csodál titeket, és igen, annyira büszke rátok, amit szavak nem tudnak kifejezésre juttatni. Legmélyebb és szívbéli szeretettel:

Ashtar.

Csatornázta: Philipp

Magyar nyelvű fordítás: Golden Lotus

Forrás: http://goldenageofgaia.com

 

 Összefoglaló Aseorkhától – párbeszédek a szíriusziakkal

20130511-103015

 

Telepatikus kommunikáció Szíriusziakkal 13/14.

A csillagmagok spirituális utazása a Szíriusz csillagrendszerből a Földre

1. Spirituális identitás és inkarnációk

 Ismerni a spirituális eredetedet azt jelenti: ismered honnan származik lelked; hogy képes vagy különböző személyekkel és barátokkal kapcsolatot felvenni, akikkel a kezdetektől fogva kapcsolatban álltál; képes vagy lelked eredeti [ősi] energiáját használni.

 Ezenfelül, idővel részleteket fedezel fel különböző inkarnációkból (leckék, amiket megtanultál vagy éppen nem).

 Emlékezz, hogy minden inkarnáció összeköttetésben van és döntő szerepe van egy személy számára.

 Fontos ismerni a spirituális identitásodat, mert rájöhetsz a jelenlegi inkarnációddal kapcsolatos küldetésedre/küldetéseidre.

 Természetesen a spirituális identitásod keresése hosszú és félelmetes utazás lehet (a korlátolt ismereteid és képzeleted okán). De egyszer már megtetted és jelentős spirituális előnyöd származik ebből.

2. Felkészítési zónák specifikusan a Szíriusz csillagrendszerben:

 A Szíriusz csillagrendszerben található Antha nevezetű bolygó a hely, ahol sok lényt készítenek fel a más csillagrendszerek bolygóira való küldetésekre.

 A bolygók, ahová a lények felkészítése zajlik, sok gonddal küszködnek: szennyezettség, háború, félreinformálás, alacsony szintű spirituális energia stb.

 Az Antha-n két felkészítési zóna van az Iranthia és az Eranthia.

 Ezek hatalmas városok, különböző kristályos szerkezetű épületekkel (a különböző energiák részletezése/erősítése céljából)

 Az Iranthia-n a lényeket a tudományok és a technológiák terén készítik fel.

 Az Eranthia-n a lényeket a művészetek és a gyógyítási technikák területére készítik fel.

 Természetesen, minden lény mindkét zónán kap felkészítést, de az egyik zóna dominánsabb.

3. A kommunikáció aktiválása

 A felkészítési szakaszok lezárása után, a lényeknek meg kell tanulniuk a kommunikáció aktiválását [működésbe hozását].

 Ez fontos, mert az inkarnációs folyamat során a tudatosság elveszik.

 A kommunikáció aktiválása belső és külső is lehet.

 A belső aktiválást bárki megteheti használva a különböző megadott kulcsokat (amiket folyamatosan ismételnek, míg a használó fel nem használja őket).

 A külső aktiválás egy Keresőn (csillagmag különleges küldetéssel) keresztül történhet.

 Ha a kommunikáció beindul, megkezdődik a felébredés és a lény tudatában lesz spirituális identitásának és beteljesítheti a küldetését/küldetéseit.

 Így a lények készen állnak, hogy más bolygókon inkarnálódjanak.

4. Közvetítő zónák

 Egy lény először olyan bolygókon fog inkarnálódni, amik az eredeti bolygóhoz képest csak kisebb energetikai különbséggel rendelkeznek

 Itt a lények ismételhetik az aktiválási [tudatosodási] módszereket, ill, terveik kivitelezését.

 Olyan, mint egy főpróba, ahol lehetőség nyílik önmagunk tökéletesítésre a küldetés(ek) szempontjából.

 A sikeres inkarnációk aránya az ilyen típusú bolygókon nagyon magas.

5. A probléma-bolygók

 A közvetítő zónák utáni inkarnációk után a probléma-bolygókon való inkarnálódás következik.

 Ha egy lény egy probléma-bolygón kezd inkarnálódni, akkor kezdetét veszi a kaland.

 Ez egy kaland, mert sok lény összezavarodik az alacsony energia szintű bolygókon.

 Ha hosszú időn keresztül nem jönnek rá, hogyan aktiválhatják a kommunikációs rendszert, akkor mélyen depressziósak, elveszettek és izoláltak lesznek. Nem lesznek képesek integrálódni a társadalmi struktúrákba és nem lesznek képesek teljesíteni küldetésüket/küldetéseiket. Számukra a társadalmi struktúrák és az emberi viselkedés irracionális, de ugyanakkor arra sem jönnek rá, mit kellene tenniük. Sem emberként, sem csillagmagként nem tudnak cselekedni. Az ő szemszögükből nézve létezésük haszontalan és irracionális. Ezekben az esetekben úgy gondolják befejezték küldetésüket, de valójában még el sem kezdték! Mások (még a felébredettek is) megtagadhatják küldetésük teljesítését. (Sok csillagmag, akinek még nem sikerült aktiválnia a kommunikációt ezeket a tüneteket fogja tapasztalni!)

 A szíriuszi csillagmagok háromszor próbálkozhatnak erre a bolygóra  inkarnálódni küldetésük/küldetéseik teljesítésének céljával. Ha nem érnek el sikert ebben a három próbálkozásban, akkor visszaküldik őket a Szíriusz Csillagrendszerbe. Ha sikeresek, akkor az ő választásuk alapján eldönthetik, mit szeretnének: folytatni ezen a bolygón vagy részt vállalni egy másik programban. (Azok, akikben erős érzelmeket váltott ki a 3-as szám – emlékezzenek a jelentésére!)

 A sikeres inkarnációk aránya az ilyen típusú bolygókon alacsony.

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://aseorkha.files.wordpress.com/2013/05/telepathic-communication-with-sirians-13.pdf

Arktúrusziak / 2013. május 5.

Suzanne Lie közvetítése

 Galaktikus/Földi Szövetség

UnityAcrossSpace

A landoló csapat emlékezik – 4. rész 

Reggel a Földön

A KAPCSOLATTARTÓ EMBER BESZÉL:

Az utóbbi időben úgy éreztem nem vagyok önmagam. Nem mintha panaszkodnék, mert valójában élvezem ezt az érzést. Viszont van egy furcsa kavarodás bennem, amiben tudom, hogy én magam vagyok, de úgy érzem több is vagyok magamnál. Úgy gondolom, az álmaim kezdik megváltoztatni az énképemet. Tulajdonképpen az énem kezd magába ölelni egy olyan ÉNT, ami túlmutat azon, amiről valaha is azt hittem volna, hogy én vagyok.

Már egy ideje nem álmodtam azt, hogy a Hajón vagyok, de vannak ezek a nagyon furcsa álmaim, amikben valamiféle Papnő vagyok. Kint élek a Természetben egy nagy terepen, ami itt egy sivatagos hegyvidéknek tűnik. Azért mondom, hogy „itt”, mert nem hiszem, hogy ez a hely a Földön van. Nos, ha el tudok menni éjszaka egy Űrhajóra, akkor miért ne mennék egy másik bolygóra? Ezen a másik bolygón, az álombolygómon, más testem van. Nagyon magas és vékony vagyok. Nagyon fehér bőröm, és hosszú, szőke hajam van.

Nem látom a szemem, de érzem, hogy az az illető vagyok, akiről a múlt éjjel álmodtam. Úgy tűnik úgy nézek ki mint ő, csak most nem rá nézek. Ebben az álomban én ő vagyok. Legalábbis ő voltam az álomban. Azt kívánom, bárcsak mindig ő lehetnék. Habár neki/nekem még mindig megvan az a kis szomorúságom, mintha valami hiányozna. Továbbá Neki/Nekem valami sürgős érzésem van, mintha valaminek történnie kéne, és valamit tennem kéne.

Az álmomban úgy tűnt, nagyon tiszta volt számomra, hogy mi volt az a „valami”, de nem tudtam áthozni az álomnak ezt a részét. Úgy tűnik, amikor álmodok, emlékezni tudok az érzelmi képekre, de a részletek, amik körülöttem történnek, elvesznek amikor felébredek. Vajon hipnotizálhatnának, hogy emlékezhessek? Azonban egy nagyon nyitott gondolkodású embernek kéne lennie aki segítene nekem, különben szerintem a frászt hoznám rá. Ami még rosszabb, az illető azt hihetné, hogy őrült vagyok.

Nem, ezt meg kell tartanom magamnak, a saját személyes énemnek. Nem hiszem, hogy akár a Blogomon is beszélhetnék erről. Nem származna semmi jó abból, ha azt hallanám, hogy őrült vagyok, mert erre gyanakszom, ettől félek. De már annyira belefáradtam, hogy hagyom a félelemnek, hogy az életemet uralja. Egyébként is, hol kapott el engem? Azokat az embereket, akiktől féltem, hogy elítélnek, valójában annyira sem érdekelte a dolog, hogy észrevegyenek, nemhogy még elítéljenek.

Vajon lehetséges lenne beszélni ezzel az álombeli illetővel akit láttam és aki voltam? De nem tudom hogyan lenne ez lehetséges. Legalábbis jelenleg úgy hiszem, nem tudok beszélni vele. Talán ha hagynám, hogy azt higgyem beszélni tudok vele, találnék módot a kommunikációra. De hogyan vegyem rá magam, hogy egy olyan dolgot higgyek el, amit nem hiszek el?

Aznap éjjel a Földön

MYTRIA BESZÉL:
Látom, hogy a kapcsolattartó emberem közel van ahhoz, hogy kommunikáljon velem. Azonban nem tudom biztosan hogyan lehetne áthidalni ezt az akadályt. Szerintem visszatérek a Hajóra, hogy konzultáljak az Arktúruszival. Ó, igen, akkor láthatom Mytrét is. Annyira hiányzik. Amikor így szét vagyunk választva, úgy érzem csak fele vagyok önmagamnak. Azt gondoltam, hogy amikor a bilokációt használtuk, jobban kapcsolatban leszek a Hajón levő valóságommal.

Viszont az a világ egyre távolabbinak tűnik minden nap, vagy inkább minden percben. Nem engedtem ennek a gondolatnak, hogy belépjen az elmémbe, mert a félelem rezgését hordozza. Mi van, ha én is egyike vagyok azoknak, akik csapdába estek a fizikai testben? Tudom, hogy sokkal mélyebbre mentem a Kapcsolattartó Emberem tudatába mint kellett volna, de máshogy nem tudtam felkelteni a figyelmét.

Most már felkeltettem a figyelmét, az én/mi életünkről álmodik és jelezte, hogy szeretne kommunikálni velem. Viszont úgy érzem lehet, hogy túl mélyre mentem. Most amíg alszik képes vagyok emlékezni az igazi ÉNEMRE, de egyre gyakrabban veszek el a hétköznapi életében. Amikor mélyen megvizsgálom ezt a lehetőséget, felismerem, hogy általában akkor veszek el, amikor hétköznapi, 3D-s tevékenységekben van része.

Ennek a világnak a sűrűsége elég addiktív. Olyan sok félelem van a földi életben. Nagyobb tiszteletet érzek az emberek helyzete iránt a 2013-as Földi Idővonalon. Például sokan a legfejlettebb emberek közül egy új kezdetet vártak. Ehelyett amit átélnek, az egy nagyon hosszú befejezése egy olyan valóságnak, ami tele volt félelemmel és kiábrándultsággal.

Nagyon büszke vagyok arra, hogy olyan sok ember talált módot arra, hogy hozzászokjon a csalódottságához és továbbmenjen anélkül, hogy túlzottan megzavarodjon. Gondolom már nagyon hozzá vannak szokva, hogy NEM kapják meg amit akarnak. Tulajdonképpen már túlzottan is hozzá vannak szokva ehhez a csalódottsághoz. Bárcsak valahogy elmondhatnám nekik, hogy az Új Földjük már elkezdődött. Csakhogy elhagyni a régi Földet sokkal nehezebb mint ahogy azt bármelyikünk is gondolta volna.

Még most is olyan sok ember van, akik mélyen alszanak és nincsenek tudatában a felsőbb fénynek vagy a Felsőbb ÉNJÜKNEK. Most már értem, hogy az embereknek miért kellett olyan nagy türelmet tanulniuk. Mi, Plejádiak, annyi éve vagyunk már képesek az azonnali manifesztációra amit a Földön már nem is tudnának megszámolni. Most már értem miért kellett Mytrének és nekem megtapasztalnunk a Szülővilágunk felemelkedését mielőtt elvállaltuk volna ezt a feladatot. Emlékeznünk kellett, hogy milyen érzés volt az idő, a korlátozottság és a félelem kötöttségében lenni.

Arra viszont nem emlékszem, hogy megtapasztaltuk volna a teljes Plejádi felemelkedést. Az elmém egyre ködösebb ahogy egyre több időt töltök ebben a földi formában. Igen, „idő”, azt hittem ezt már magam mögött hagytam. Azt kell mondjam sok alázatot tanultam ebből a feladatból. De várjunk csak, Almon, most jutott csak eszembe, hogy a tudatom hogyan hagyta magára abban a MOSTBAN, amikor leesik az Ibolya Templom csúcsáról és beleesik az Ibolya Tűzbe.

Az ember barátom még mindig alszik, szóval szerintem ki tudom eléggé bővíteni a tudatomat, hogy visszatérjek az Ibolya Templom felemelésének pillanatába. Meg merjem kockáztatni a bilokációt a Plejádi felemelkedésbe amíg fenntartom a lakhelyemet ebben a formában, amíg ezt a földi testet viselem és amíg fenntartok egy tudatfolyamot, ami aktívan összeköt mindannyiunkat?

Tudom, hogy az Arktúrusziak és a legfejlettebb Plejádiak képesek egyszerre számtalan valóságot megtapasztalni. Igen, csak emlékeznem kell milyen volt kavargó fényként létezni ahogy Mytrével és az Arktúruszival voltam. Ezzel a gondolattal kibővítem a tudatomat, hogy felöleljem a formámat a Hajón, a tudatomat az emberben és az ÉNEM Mostságát, míg kibővítem a figyelmemet is kedves Almonom szükségébe a Plejádi bolygónkon.

Túl késő, rájöttem, hogy elfelejtettem a hatodik dimenziós ÉNEMET hívni, hogy létrehozhassak egy stabil mátrixot, amin a tudatom utazhat. Ami még rosszabb, egyik ilyen valóságban sem földeltem le magam megfelelően. Érzem ahogy elválok az embertől, de nem vagyok hozzákapcsolódva a formámhoz a Hajón vagy a valóságomhoz a Plejádi felemelkedés időpontjában.

A Hajón

MYTRE BESZÉL:
Megpróbáltam kordában tartani a félelmemet és lecserélni feltétel nélküli szeretetre ahogy az Arktúruszit szólítottam. Persze ott volt már az előtt, hogy befejezhettem volna a hívását.

„Mytria életjelei most nagyon alacsonyak,” mondtam kétségbeesve az Arktúruszinak. „A nagy együttérzésével úgy döntött, bilokációval visszatér az Ibolya Templomhoz. Aggódom, hogy ez már túl sok neki.”

„Igazad van,” válaszolta az Arktúruszi. „Mytria túl messzire terjesztette ki magát. Segítened kell majd neki.”

„Nem,” kiáltottam, kételkedve a saját erőmben, „Túl sok forog kockán. Neked kéne segíteni neki.”

„Senki sincs aki nálad jobban tudna segíteni” az Arktúruszi a hangját használta, hogy megnyugtasson. „Mindkettőtöknek segíteni fogunk a MOSTBAN.”

„De melyik megnyilvánulásához kéne elmennem? Túl vékonyra nyújtotta magát. Tudom, hogy azért tett így, mert annyira szeret minden életet, de ez a tudás nem segít se rajta se pedig rajtam.”

De az Arktúruszi már elhagyta a tudatomat. Ha segíteni szeretnék Mytriának, le kell nyugodnom és el kell mennem a hatodik dimenziós tudatomba, továbbá fel kell öltenem egy földi testet. Mivel Mytria elfelejtett létrehozni egy hatodik dimenziós mátrixot amin utazhat, és nem földelte le magát megfelelően abban a földi testben amit viselt, nekem kell megtennem ezeket az előkészületeket helyette.

Mytria hosszú tartózkodása egy földi testben lecsökkentette Mytria tudatállapotát. Ezért elfelejtette kiterjeszteni a tudatosságát a legalacsonyabb rezgésű formájából a Fénylénye hatodik dimenziós mátrixába. Valóságának mindkét ilyen frekvenciájában való jelenlétem segíteni fog neki emlékezni arra, amit elfelejtett. Egyébként ez az egyetlen mód, amivel minden megnyilvánulásával egyszerre tudok kapcsolatba lépni.

Azonban én is többféle valóságba fogok menni a bilokációval. Elmegyek a meditációs fülkémbe a Hajón, hogy fenntartsam a kapcsolatot az összes ilyen valósággal, elmegyek a hatodik dimenziós mátrixomba, bilokációval elmegyek a Plejádi idővonalunkba, amikor felemeltük az Ibolya Templomot, és bilokációval elmegyek annak a férfiembernek a földi testébe, akivel eddig kommunikáltam.

Következő Reggel a Földön

A KAPCSOLATTARTÓ EMBER BESZÉL:

Hűha, ez volt az álmok álma. Annyi különböző helyen voltam egyszerre, hogy nem is tudtam ki vagyok. Az álom egész király volt, de most, hogy már egy ideje ébren vagyok, szörnyű előérzetem van. Jaj NE! Azt hittem, ezen már túl vagyok. Hogy eshettem vissza abba a régi szokásomba, hogy elmerülök a saját kicsinyes problémáimban?

Viszont ezek nem az én kicsinyes problémáimnak tűntek. Az a nő, aki azon a sivatagos helyen voltam, egyben a Hajón is volt. De még arra sem emlékszem, hogy láttam volna őt. Meg akart menteni valakit abban a sivatagban, de egyben a Földön is volt. Volt neki egy földi formája, de nem tudom ki volt az.

Aztán volt még ez a férfi, ó igen, a magas, szőke, kék szemű férfi. Megint ott volt az álmaimban miután már hosszú ideje távol volt. Csak most nem törődött velem. Azt hiszem annak a sivatagos helynek a Papnője miatt aggódott. Tulajdonképpen nagyon aggódott, annyira aggódott, hogy megrémültem.

Valójában nem csak rémült vagyok. Üresnek érzem magam, nagyon, nagyon üresnek. Úgy tűnik mintha elvesztettem volna valamit vagy valakit. Nem tudom mit vesztettem el, de azt tudom, hogy vissza akarom kapni. De hogyan szerzek vissza valamit, amiről azt sem tudom, hogy micsoda?

Csatornázta: Suzanne Lie

Magyar nyelvű fordítás: Norfeus

Forrás:http://suzanneliephd.blogspot.hu/2013/05/galacticearth-alliance-landing-party.html

SaLuSa / 2013. június 14.

Gabriel Raio Lunar közvetítése

 01-salusa„Megbocsátani Önmagunknak“  

Szabadítsátok fel magatokat a „vétkesség” érzése alól, amit oly régóta „megváltó-modellként” kínáltak nektek (ami alapján azt feltételeztétek, hogy – hamis alázattal oldoznak fel a bűn alól). Szeretett Testvéreim, most kezditek megérteni, hogy megbocsáthattok saját magatoknak. Kezdjetek neki önmagatok elismerésének, fogadjátok el magatokat olyannak, amilyenek vagytok, és különösképp, adjátok meg az esélyt, hogy Isteni természetetek felvirágozhasson. Kedvesek: Általánosan elfogadottá vált az elképzelés, hogy „bűnösök” lennétek. Ebből az a feltételezés következik, hogy a feloldozásotoknak „kívülről” kell jönnie – de valójában bennetek van elrejtve. A megváltás ötletét beágyazták a gondolkodásmódotokba, azzal a feltevéssel együtt, hogy ti saját magatok nem vagytok képesek belső erőtöket használni. Kedvesek ezért még egyszer elmondjuk nektek, hogy a szeretett Mesterek, akik egyenjogúként jöttek le hozzátok az égi tanításokkal, megpróbáltak rámutatni valódi eredetetekre és felvilágosítani benneteket. Soha nem voltatok a teremtés egyetlen lényének sem alá- vagy fölérendelve; ti mindannyian Isten gyermekei vagytok – ahogyan mi is!

A vétkesség ideája elhitette veletek, hogy csak nagy áldozatokkal érhetitek el céljaitokat és áldozatok szükségesek az Isteni megbocsátáshoz és feloldozáshoz. Egy további elképzelés, amit beültettek gondolkodásmódotokba, hogy egyre több tevékenység (több munka) árán lennétek „többek” és „méltóak”-, minél „értékesebbet” hoztok létre ténykedésetekkel, annál nagyobb elismerésben részesültök [Ora et labora! -Dolgozz és imádkozz! jutott itt eszembe – ford. megj.]. Nos, valóban: A munka nemesít, ahogyan ti mondjátok; de a rabszolgamunka, amit a legnagyobb stressz közepette végeztek, valójában inkább csak korlátozza képességeiteket, – és ez volt mindig is a sötét hatalmak alapgondolata: hogy olyan keményen megdolgoztassanak benneteket, amíg el nem hiszitek, hogy „alsóbbrendűek” lennétek, akik „Isten jelenlétéhez méltatlanok, elkárhozottak”, akik Istent vagy másokat csupán sok munkával tisztelhetik meg. Ezt az általatok elfogadott állítólagos „bűn”-t használták fel, hogy olyan dolgokat tehessenek meg, amivel elérhetitek a „feloldozást”.

A mostani időszak több mint megfelelő, hogy egymásnak kezet nyújtva, megragadjátok a lehetőséget, hogy felismerjétek, hogyan kellene a dolgokat szemlélni, kezdve Önmagatok megbocsátásával, a méltatlanság gondolatának elengedésével. Kedvesek, valójában Mindannyian egy hosszú vándorláson megyünk keresztül az univerzumon, és a „bűn” vagy a „vétkesség terhe” soha nem volt a Teremtő ötlete, hogy lényeket fegyelmezzen vele. A „bűn” mindig a sötétség útja volt, amit felfedezett magának, hogy egy alacsonyabb létsíkon tartsanak benneteket és hogy kiszolgáltathatóak maradjatok a „kegyelem” megpróbáltatásainak.

Az Isteni elv, ami rátok és a teremtés minden lényére érvényes az a SZERETET – és semmi más – mert ISTEN a SZERETET, és el kell fogadnotok a gondolatot, hogy ti magatok is SZERETET vagytok, mert ISTEN részei vagytok. Kedvesek: Minden lélek érdemes arra, hogy Isten jelenlétében létezzen; a „vétkesség” inkább egy illúzió, amit azért gerjesztettek, hogy elválasszanak benneteket a Teremtőtől, – értitek?! Tekintsetek saját magatokra is szülői szemmel: Elkárhoztatnátok a gyermekeiteket, távol tartva őket, csak azért mert rendetlenséget csináltak a szobájukban vagy tönkretették az étkészletet? Gondolkodjatok el rajta. – Elegendő volna egy véletlen, hogy „örök kárhozatra” ítélnétek gyermekeiteket, mert egy pillanatra engedetlenek voltak? – Gondolkodjatok el rajta. – Isten soha nem ítélne/kárhoztatna el benneteket!   

Tehát, Kedvesek: A Teremtő mindenkor méltónak talált benneteket, hogy jelen legyen; de az erről való döntés jogát, a ti ’kezetekbe helyezte’, – hogy kívántok-e az ő oldalán lenni vagy sem. Ő mindenkor tárt karokkal vár rátok és most nagyon boldog a lehetőség okán, hogy újra a közelében tudhasson benneteket, mert ebben most eltökéltek vagytok! Elegetek van, hogy nem tapasztaljátok jelenlétét, mióta megteremtettétek a Tőle való „elválás-ideáját’. De ennek ellenére mindenkor veletek volt, mindegyikőtökkel! Kedves Testvérek: Hagyjatok fel a „hiány”-nak tartott dolgokra való összpontosítással, fejezzétek ezt be! Kezdjétek meglátni a csodákat, amire képesek vagytok; kezdjetek neki a bennetek rejlő pozitív dolgokra való összpontosításhoz! Vannak emberek, akik kritizálják szavainkat, mert úgy tűnik, „egótokat cirógatjuk”; de itt nem erről van szó, mert ha tudatában lesztek kvalitásaitoknak és egyszerűen ezekre koncentráltok, látni fogjátok, hogy a szerénység és az egyszerűség veletek született minőségetek és innentől fogva soha nem hengerelhet le többet egótok. Itt az a lényeg, azt szeretnénk, ha felismernétek, milyen értékesek vagytok. Ha lehetséges, készítsetek egy listát kvalitásaitokról és olvassátok át minden nap, mielőtt a mindennapi dolgaitok intézésébe kezdenétek. Tegyetek így barátaitokkal és rokonaitokkal. Vessétek papírra ezen emberek kvalitásait [pozitív tulajdonságait] és adjátok át neki ezt a listát. Írjátok fel a közeli barátok, testvéretek, szüleitek, feleségetek, férjetek kvalitásait a mindennapi munkájuk során és adjátok át nekik ezt a listát, hogy láthassák, milyen fontosak és csodálatosak; aktiváljátok az öröm és hála érzését, a szépség és tökéletesség érzését, amit hosszú időre elvettek tőletek.

Kedvesek: A spirituális birodalmakban csakis és kizárólag a tökéletesség létezik; minden lényt csodálatosnak és tökéletesnek tartanak; nem létezik semmilyen elfajzott ítélkezés – vagy az alacsonyabb rendűség gondolata; ezt a tényt szeretnénk itt megerősíteni! Az ’alázat’ koncepciója az egész történelmetek során rosszul lett interpretálva és félrevezet benneteket, amikor azt hiszitek, hogy az alázat megélése egyenlő az ’alsóbbrendűséggel’. Nem Kedveseim! Az alázat azt jelenti, hogy tudatában vagyunk annak, hogy sem kevesebbek sem többek nem vagyunk a többieknél; az alázta azt jelenti, hogy tökéletes harmóniában létezünk együtt a FORRÁSSAL – sem többek sem kevesebbek nem vagyunk, – egyszerűen létezünk – de nem úgy, ahogyan nektek tanították! Ami alázatossá tesz benneteket, az nem a ruházkodási módotoktól függ, sem a pénz, amivel rendelkeztek vagy sem, nem a nemzeti hovatartozás, sem a spiritualitásotok foka, hisz mivel mindannyian Egyek vagyunk, nincs rá szükségetek, hogy lehorgasztott fejjel járva tegyetek eleget az alázatnak; nem ezt tanította nektek Jézus;

ő azt szeretné, ha emelt fővel járnátok és a bennetek rejlő erőt gyakorolnátok. Ezért jött el hozzátok, hogy ezt hagyja hátra; ez az, amit ő akar. Megtanították nektek [az egyházak], hogy engedelmességgel tartoztok a spirituális erőkkel szemben és a spirituális lények „felettetek állnak”. Kedvesek: „Ti nem fizikai lények vagytok, akik spirituális tapasztalatokat gyűjtenek, hanem spirituális lények vagytok, akik fizikai tapasztalatokat gyűjtenek” és így az egész hamis koncepció, hogy „alsóbbrendű”, „értéktelenebb” lények vagytok, értelmét veszti, hisz ti a magasabb birodalmak részei vagytok. Általánosságban a szellem [spirit] energiája, amit ti anyagnak neveztek, nem más, mint a besűrűsödött spirituális energia. Az anyagi világban nagy elvárásotok, hogy a megmentőnek, a megváltónak kívülről kell megérkeznie és ez a fellángolás egyeseknél oda vezetett, hogy a 2012-es év végén egy külső jelenség eljövetelére vártak, mert nem hitték el, rendelkeznek az erővel és a hatalommal, hogy saját maguk megváltói legyenek. Kedvesek: vegyétek birtokba belső erőtöket; és talán megértitek, hogy a Mennyek Királysága bennetek rejlik,- ahogyan ezt már Jézus is elmondta.

Kedvesek, értsétek meg: Eljött a megfelelő idő, annak felfogásához – hogy ti magatok vagytok felelősek utatokért, hogy ti magatok vagytok a saját megmentőtök.  És eljött annak is az ideje, hogy a „külső megmentési elképzeléseket” ejtsétek, mert a megmentésetek belülről jön, belőletek, nem kívülről. Értitek most már az okát, miért nem jöttünk le még hozzátok és miért nem szálltunk le a világotokon? Másik ok, hogy egy ilyen akciót nem vihetünk véghez a mieink engedélye nélkül. Meg kell értenetek, a Földanyán való leszállásunk célja a hozzátok való csatlakozás – nem a helyettetek való munka, mi nem végezzük el a ti feladataitokat. Meg kell értenetek, a ti feladatotok a Föld felemelése. Kedvesek, ti vagytok képesek, ti rendelkeztek mindazzal, ami ehhez szükséges és ez bennetek van. A ti részetek, mi nem végezhetjük el, egyszerűen azért nem, mert úgy látjuk, ezt a feladatot önállóan is képesek vagytok elvégezni. Reméljük, mi is kiegészítve benneteket hozzájárulhatunk és veletek együtt boldogan és harmóniában élhetünk. Számíthattok segítő kezünkre és megosztjuk veletek tudásunkat, Mindenki javát szolgálva.

Kezdjetek neki az Önmagatok elfogadásával való munkának, mert ha folyamatosan külső válaszra vártok, akkor kimozdultok az önálló erőtökből, melyet bennetek él. Ha kifelé fordultok, a külső világ felé, elveszítitek a természetes kapcsolatot velünk, mert mi nem lényeteken kívül élünk, hanem szívetekben. Megértitek azt, hogy ami bennetek zajlik, az kifelé lesz látható? Mit gondoltok, miért látható most több űrhajónk szerte világotokon, mint a múltban volt? Az ok egészen egyszerű, kezdtek lassan befelé fordulni [látni] és felismeritek, hogy ott vagyunk, bennetek.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról és a visszaszámlálás 7-es szintjén vagyunk. Ez azt jelenti, hogy a dolgok egyre jobban „felpörögnek” és ebből következően ez mindegyikőtöknél fontos döntések meghozatalával jár együtt. Ezek az utatok kulcsfontosságú döntései. Nem tudtok újra visszahelyezkedni abba a helyzetbe ahol most vagytok [mozdulnotok kell]; amit kívántok, azt a Szívetekben kell eldöntenetek; és ha ennek eleget tettetek, akkor meglátjátok amint az a külvilágban testet ölt.

Legyetek békével!

Legyetek a FÉNNYEL!

Köszönet, SaLuSa!

Gabriel

Csatornázta: Gabriel Raio Lunar

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás:http://2012indyinfo.com/2013/06/14/sementes-das-estrelas-salusa-06-14-2013-english/

 

Egy óra egy Angyallal

2013. június 10.

AA-Michael-55

Michael Arkangyal: Itt az idő, hogy teljes egészében felébredjetek 2/1.rész

Michael Arkangyal beszél a „Szeretet-hullámról“, ami májusban érte el a Földet és ami a testet érintő változásokat tovább viszi, miközben előrelépéseket teszünk a teljes tudatunk visszaállítása felé, a szén és a kristály alapú struktúrák közötti különbségekről, a csakra-rendszerünk helyreállítíásáról és kiterjesztéséről és a DNS-ünk újrahangolásáról.

Mesél nekünk arról, hogy a világban az emberek több mint 50%-a készen áll és akarja is a Felemelkedést. És azt mondja, hogy akik a [rádió]programot hallgatják, azok átváltozása 86-90% közötti.

Elmeséli nekünk, hogy a szénalapúról a kristály alapú felé való eltolódás pillanatszerűen is történhet és ezt a változást sokan az utolsó pillanatban teszik meg. Elmeséli, hogy a testben élő ötödik dimenziós fénylények, akik mi leszünk, még soha korábban nem voltak ismertek.   

[2. részben:] Beszél még az iraki dollár újraértékeléséről, a törökországi történésekről, a Nagy Eseményre  (The Event) való felhívásról, a szíriai történésekről és a második világháború után született németek sorsáról.

Felhívja a figyelemet, hogy „Eljött az idő“, hogy teljes egészében felébredjünk. Nincs további késlekedés.“ Köszönet Ellennek a gyors átirat elkészítéséért.

Egy óra egy Angyallal: Michael Arkangyallal

2013. június 10.

Geoffrey West: Üdvözlet és áldás midenkinek. Isten hozott az Egy óra egy Angyallal következő adásában, Linda Dillonnal, a Szeretet Tanácsának csatornázójával és a Nagy Felébredés című könyv szerzőjével. Ezen az estén Steve Beckow is csatlakozik hozzánk, a Golden Age of Gaia [Gaia Aranykora] (http://goldenageofgaia.com/) alapítója és az „Új Föld felépítése: Úton egy működőképes világ felé” című könyv szerzője.

Geoffrey West vagyok és ezen az estén Graham Dewyeat helyettesítem.

Meghívlak benneteket, hogy jelenítsétek meg Michael Arkangyal Igazság és Béke kékszínű lángját, miközben újra üdvözölhetjük Michaelt körünkben. Ezen az estén Michael további információkkal szolgál a mély energetikai eltolódásról, amin éppen keresztülmentünk, hogy ez miből állt és mire szolgált számunkra most és a jövőben.

Ezzel át is adom Neked a szót, Steve.

Steve Beckow: Rendben. Nagyon köszönöm, Geoff. És mielőtt Michael Arkangyalt üdvözölném, hadd mondjam el, hogy az utolsó adás felvételénél problémák jelentkeztek a Skype-ommal, és annak ellenére, hogy hallottam, amikor Michael Arkangyal kérdez enegem, hogy van-e kérdésem felé, nem tudtam válaszoni neki.

Ezért elnézést kérek tőle, egyszerűen szeretném megemlíteni Michael Arkangyalnak és a Hallgatóknak, ha egy ilyen pillanatban nem válaszolok, akkor hamarosan újra csatlakozni fogok.

Légy üdvözölve Michael Arkangyal.

Michael Arkangyal (AAM): És legyetek ti is üdvözölve.

Michael vagyok, a Szeretet Arkangyala, a Béke harcosa, a Hírhozó. A mostani alkalommal a Felemelkedés idejében jövök el hozzátok, az átváltozás idejében, hogy ebben a pillanatban átöleljelek benneteket, hogy szeretettel árasszalak el benneteket.

Amikor azt mondom: „Én vagyok a szeretet Arkangyala”, mit gondoltok, mit akarok ezzel mondani? Ez nem csak egy egyszerű név vagy titulus. Megosztom veletek lényem esszenciáját és a célom – az osztozás, az adás, hogy megajándékozzlak bennetek ezen az éjszakán – hogy valóban beburkoljalak benneteket az ajándékomba, az energiámba, a szeretetbe.

Sokan tudjátok, milyen érzés a Mennyei Anya palástjába vagy karjaiba burkolózni és ez nem csak megnyugvással tölt el bennetket, hanem emlékeztet a teljességetekre, a méltóságotokra, hogy milyen mélyen tisztelnek benneteket.

De értéstek meg barátaim, fivéreim és nővéreim, hogy ezt minden nap megtesszük értetek. De az eltolódás miatt, az energiák változása miatt, most vagytok ti és én is képes tisztábban beburkolódni/beburkolni benneteket szeretetembe.

Ez ugyanaz a rezgés, mint a Mennyei Anyáé? Igen is és nem is. És bizonyosan pompás kék. Ami szeretném, hogy elérjen a szívetekbe ezekben az időkben és ebben a pillanatban, ami örök, a mély tudása annak, mennyire gondoskodom és gondoskodunk rólatok.

Igen, volt egy csodálatos szeretet-hullám, mely átvonult a bolygótokon, (1), de nem jött és ment! Kedves Szívek, a közepében vagytok.

Tehát érezzétek és tudjátok és fogadjátok be és fogadjátok el egy Arkangyal ölelését, úgy ahogyan van – nem a védelmet, a toborzást vagy akár a tanításokat, a vezettetést, hanem egyszerűen érezzétek a testvéretek szeretét fentről.

Ez fontos és nem csak számotokra, hanem az egész multiverzum számára, hogy emberként, inter-multi-dimenzionális lényekként rájöjjetek, hogy érezzétek, milyen szeretve lenni és szeretetnek lenni, hogyan néz ki, ha megengeditek minden érzékszerveteknek, hogy a most általam átadott energiát elfogadja és átölelje.

Úgy dönöttetek előre haladtok a változások, az átmenet és a Felemelkedés irányában. Ezzel egyidőben sok részlet van, amiről a kíváncsi szellemetek tudni szeretett volna, amit most megosztunk vleetek, hogy mi a Felemelkedés igazsága?

Kifelé mozog, lemond a nélkülözésről, megszünteti a nélkülözést és átöleli a szeretetet. És a szeretetnek sok arca van. [A felemelkedés] arca az öröm, és fénye a boldogság. Övé a remény nyugalma és a gondoskodás mélysége.

Mindezt kívánom nektek ezen az éjszakán, hogy tudatában legyetek, ha bármilyen kétség árnyéka vetül rátok, szeretve vagytok, és nem egyedül járjátok utatokat. Soha nem volt így. Ez egy messze elterjedt, de sok szempontból nevetséges illúzió.

Nos, most ezt tegyétek félre. Tegyétek félre, hogy eljönnek hozzátok a mesterek, hogy együtt járjátok az utat, (2), vagy hogy eljönnek hozzátok a fivéreitek és nővéreitek a csillagokból, ennél még fontosabb, hogy meghozzátok a döntést: együtt járjátok az utat, a családotok-lélekcsaládotok támogatásával és kíséretében – békével.

És a remény illata lebeg a levegőben, amit lélegeztek. Eltolódások [változások] tapasztalhatók testetekben, szellemetekben és lelketekben. Nem kell azon töprengenetek: „Mit jelentenek ezek a változások? Mit tanítanak meg nekem?” hagyjátok magatokat sodródni tanításaikkal, azzal amit megmutatnak nektek.

Ez nem szellemi folyamat. Teljes mértékű részvállalásra köteleződik a mentális test, az egó, az érzelmi test? Igen. De nincs elválasztás. Ti egy integrált egység vagytok. Egy integrált egész vagytok, midegyik mezőtök erről árulkodik, a csodás fizikai társatok az, amit ti és mi erre az életre, a mostani alkalomra terveztünk.

Ünnepeljünk. Már egészében megérkeztetek? Nem, de kedves szívek, az utazás, az élet ennek a formájának a megtapasztalása, mindig úgy terveztetett, hogy üdvözítő [örömteli] legyen.

Tehát, miközben elkezdjük ezt a napot, mint minden napot, minden éjszakát, miközben az ágyban pihentek, érezzétek, ahogy lényem áthat bennetket és hagyjátok, hogy szeretetem tápláljon és felemeljen benneteket, legyek a tükör, amiben meglátjátok azt, akik valójában vagytok.

Nos, tudom, kedves Steve, útadat járó Testvér, hogy sok kérdésed van erre a napra. És talán túlságosan előre szaladtam, de folytassuk akkor. Hol szeretnéd kezdeni?

SB: Nos, köszönöm neked Uram. És a hallgatók kedvéért elmondanám, természetesen megválaszoltál néhány kérdésemet. Jól van, akkor kérdeznélek, melyik sorrendet követnéd, az aktuális történésekkel kapcsolatos vagy a teljes helyreállítással kapcsolatos kérdéseket vagy fordítva, Uram?

AAM: Nem játszik szerepet, mert tökéletesen felcserélhető a sorrend.

És visszatérnék itt a javaslatomra, hogy az aktuális történéseket szemléljétek, ahelyett hogy csak ülnétek és begubóznátok, „Mit kell megtanulnom?”, hogy felismerhessétek, amit az érzékelésetek mutat nektek, meg kell bíznotok az észlelésetekben.

De kezdjük inkább az ezoterikussal.

SB: Rendben. És az „ezoterikus” alatt azt érted, a teljes [tudat] helyreállítása? Így van?

AAM: Igen, erre gondolok.

SB: Ok. Akkor a következő fél órában felülvizsgálhatjuk, hol is tartunk a teljes tudat helyreállításában. Tudnál kezdeni a szén alapúról a kristály alapú átalakulással, kérlek?

AAM: Nos, ez nem minden lény számára standard, ezt meg kell értenetek.

SB: Igen.

AAM: És azt is értéstek meg, hogy ebben senki nem előz meg senkit. Ez egyszerűen egy folyamat, amikor esszenciátok egy körfolyamat során eltolódik az egyik formából egy másikba.

Egyesek gyorsak. Például, ha reggel felkeletek, egyesek közületek 5 perc alatt felöltöznek és vannak, akiknek egy óra kell hozzá. Nem a forma rossz vagy jó, hanem egyszerűen más.

De azt is el kell mondanom, hogy kollektívként, és különösen a Fénymunkások közössége, majdnem teljes mértékben abban tartózkodik, amit ti az átalalkulásról gondoltok. De ez nem vonatkozik az átalgnépességre, teljes gőzzel halad előre és bizonyosan messze meghaladja az értéket, amit ti 50%-nak mondanátok.

Nos, ha szabad, hadd beszéljek erről. Egy helyről – és fogadjátok el a múlt időt, amit használok – egy régi harmadik dimenziós valóságból, a polarizáltságból, a dualitásból valók vagytok. Van egyfajta hitbeli tendencia, ami szerint „A szénalapú élet nem kívánatos számomra; kristálylét a célom. És az fogja nekem megerősíteni, hogy tiszta és világos vagyok.”  

Ne tegyétek meg ezt az elkülönítést. Az emberiség szén-struktúrája, a felszerelésetek, a csodás testeitek, amiben laktok, nagyon nagyon jól szolgáltak benneteket. Megfelelőek és hasznosak voltak utazásotok során.

Mellékesen megjegyezve, kedves Barátom, a jövőben fogjuk majd ezt az evolúcióról szóló párbeszédet folytatni. (3) Tisztázása szükséges. De most elkalandoztam.

A kristályforma [használata] egyszerűbb, mint a szénalapú, mert inkább rendelkezik a képességgel, hogy fenntartson, kommunikáljon, fogadjon és továbbítson nagyobb mennyiségű információt.

A befogadás és továbbítás jobb pozíciójába helyez benneteket, mindenhol az egész multiverzumban világosan tudni fogják, kik vagytok. A gyémánt-struktúra az, ami valóban az egész univerzumban és multiverzumban ismeretes és sok szempontból az eredeti forma visszatérését jelenti, amit a [Mennyei] Anya tervezett.

A kristályos forma felé való eltolódással – és azok, akik most hallganak minket, hmm, úgy 86-90% ott vannak – több tisztaság birtokában vagytok. Ez az elsődleges ajándék. De képesek vagytok, több energiát is befogadni.

Arra is képesek vagytok, hogy transzdimenzionális lényetekké legyetek. Ez egy rezgéssel kapcsolatos helyzet, amikor képesek vagytok csillagtestvéreitekkel és rajtuk túl, ahogyan minden bizonnyal velünk is még tisztábban kommunikálni telepatikusan és testi szinten is.

A kristályos formába való eltolódás [átalakulás] egyik legfontosabb alapja, hogy képesek vagytok helyreállítani csakráitokat, az energiarendszereteket – mert ez valójában a csakra-rendszeretek – maga az operatív [működtető] erő, miközben még mindig emberi formában van.

Így ez az egyetlen oka, amiért az átalakulás megtörténik, ezt kijelenthetjük így, … igen sokan egyfajta „frissítésnek” tartják. Gyakorlatiasan szemlélve természetesen az is, mert lehetővé teszi, hogy teljességgel önmagatok szerint cselekedhessetek. De ez nem jelenti azt, hogy a réginek ne lett volna értelme és ne kellene megbecsülni és tisztelni, mert betölötte funkcióját az utazásotok során.

Nos, sok-sok vita tárgyát képezi ez a kristályos átalakulás. De ez valóban része a kollektív Felemelkedési folyamatnak. Nos, mit mondasz majd nekem: „Uram, ez azt jelenti, ha az ember még javarészt szénalapú, akkor nem is tud felemelkedni?”

Értsétek meg, szeretett barátaim: az átalakulás egy pillanat alatt is végbemehet. Tehát mindannyian kristályoss szerkezetűvé váltok, ilyen vagy olyan módon. De ez leginkább egy evolúciós [fejlődéshez kötött] folyamat. De ez nem jelenti azt, hogy ne lenne néhány ’last-minute’ átalakulás az utolsó pillanatokban. 

Ez így érthető?

SB: Igen Uram, az. És említetted a csakra-rendszert, talán beszélhetnék egy kicsivel többet róla és talán a DNS-ről is szót ejthetnénk.

Én úgy értelmezem, hogy a csakra-rendszer a harmadik dimenzióra vonatkozik. Lesz az 5. dimenzióban is csakra-rendszer? Ha igen, miben különbözik ez a renszer, és hogyan fog működni és dolgozni?

AAM: A csakra-rendszeren, amivel most dolgoztok, már évekkel korábban változtatásokat hajtottak végre. És igen, lesz csakra-rendszer, egyszerűen mert, … tekintsetek rá, mint energia-központok.

Nos, amit a harmadik dimenzióban tekintettetek a csakra-rendszernek, az az elszigeteltség rendszere volt. És hagyományosan 7 csakrával dolgoztatok, annak ellenére, hogy százával vannak csakrák, a harmadik dimenziós valóságban is.

De azt gondoltátok róluk, akkor is, amikor beigazítottátok és behangoltátok őket, megnyittottátok és dolgoztatok velük, hogy ezek elkülönült központok, és minden centrumot definiáltatok és mondjuk úgy, bizonyos funkciókra korlátoztátok.

Nos, természetesen ez nincs így. Gondolkodjatok egy olyan csakra-rendszerben, ami teljességében összekapcsolódik. És a testetekben biztosan van 13 fent, sok lent, sok. Kvadránsotokban mindenütt, sok van. És ezek mind aktívak és harmonikusak.

Továbbra is lesz fizikai formátok, a csakra rendszeretek hasonlítható a spirituálsi generátorokhoz, és ezek kristályos formában fognak duruzsolni, forogni, befogandi, küldeni és mindegyik egyszerre aktív.

Nos, egyesek már megtapsztalták ezt az élményt. Olyan érzéstek van, mintha ’duruzsolnátok’, vagy mintha a testetek duruzsolna, hogy inkább elektromos energiával töltöttek vagytok, mint mágnesessel, erősen fel vagytok töltődve. És barátom, valóban azok vagytok.

Tehát igen, lesz csakra-rendszer. Már egyideje megkaptátok és bemutatták nektek. Egyesek már dolgoznak a kiterjesztett csakra-rendszerrel, egyesek nem. De ez nem jelenti azt, hogy ne lenne aktiválva. Hiszen az.

SB: Uram, ismeretes számodra Da Free John-tól származó rész, amikor olyan tapasztalatról számol be, hogy a csakra-rendszer eltűnt, és ez volt a megvilágosodás szintje? (4)

AAM: Igen.

SB: Meg tudnád mondani nekem, mi történt vele? Ez úgy működött, hogy a régi 3D-ben egy bizonyos ponton a csakra-rendszer eltűnt, de az új 5D-ben a fizikai testtel együtt a csakra-rendszer tovább élt? Ez helyes meglátás?

AAM: De miközben elhagyjátok a ti definíciótok szerinti 3D-t, van köztes rész is, ahol most vagytok. Ez korábban valóban nem volt adott. Így természetesen, amikor elhagytátok a 3D-t, a csakra-rendszer kiesett és tiszta fénylényekké váltatok [halál után-ford. megj.].

SB: Rendben.

AAM: De sok tekintetben a testtel rendelkző ötödik dimneziós lény olyan, mint egy hibird, egy lény, aki korábban nem volt ismert, ezen a bolygón pedig végképp nem.

De ne rejtsük véka alá, hogy a régi eltűnésének érzése nagyon is adott, de ez olyan beszélgetés, ami már volt korábban az 5. dimenzió és a Felemelkedés folyamata kapcsán, a különböző vagy magaasabb birodalmakban, dimenziós birodalmakban, új szabályok érvényesek. Új meglátások keletkeznek.

Nos, ez fontos és nehéz [téma] ezért örülök, hogy beszélhetek erről. Mert csak kevés vonatkozási pont volt.

SB: Talán rákanyarodhatnánk a DNS témájára. És elmagyaráznád nekünk, amikor azt mondod 86-91%-osak vagyunk, ez a DNS-re is vonatkozik? És mi várható, mit tapasztalhatunk, tudhatunk vagy érezhetünk a további DNS-szálak hozzáfűzésének eredményétől?

AAM: Nos, fogalmazz világosan. A DNS aktiválásról beszélsz, nem pedig a DNS „újrafonogatásáról” vagy hálózatra kapcsolásáról, bár érzelmileg az összekapcsolódás érzékelhető. Sokatok elment a 13. oktávig és megtörtént a 13DNS szál aktiválása, 12 eggyé fonódva, ami azt jelenti, hogy a 13. egy potenciális ajándék volt, amit megkaphattatok.

A DNS rekalibrálsa során az történt, hogy képesek vagytok aktívak lenni a fizikai, mentális, emocinális testeitekkel – mindegyik testetekkel, minden kapacitásotokkal előremozdíthatjátok azt, amit kívántok, itt nem csak a fizikai fiatalodásról van szó, hanem  a szellemi képességeitekről, felfogóképességetekről, a szellemi teljesítőképességetek kiszélesítéséről, az egészségről.

A magasabb birodalmakban vagy dimneziókban nem létezik a betegség. De az adott személytől függ, hogy a DNS-t teljes mértékben „bekapcsolja” és, hogy a DNS-etek kívánt markereit aktiválja, ezt együtt velünk vagy a szellemi vezetőitekkel, sőt bizonyos fokig a Csillagtestvéreitek, egészségügyi részlegeivel tehetitek meg.

Nos, ha minden egyszerre kerülne az „áramkörbe”, akkor úgy éreznétek magatokat a fizikai testetekben és formátokban, mintha áramütést ért volna és meghaltok. Ezért nem létezik sem fent, sem lent olyan lény, aki azt szeretné, hogy ez megtörténjen.

De ebben a DNS-kötegben kristályos-fény kerül beáramoltatásra, miközben a központi csatorna teljes kapacitása felé halad, ez történik ezen az éjszakán is, miközben beszélünk, nézzétek meg DNS-kötegeiteket. Mindegyikőtök, mindengyik köteg, felhagy a korlátozással, mely a gondolatokból ered, hogy kik vagytok. Kezdjétek el mondani: Nos azt gondolom, ezt vagy azt a markert szeretném aktiválni.”

Kezdejetek neki Barátaim, azzal induljatok, amiről úgy érzitek, az a legsűrgősebb fizikailag és akkor menjetek végig a DNS-szálaitokon, amik már hmm, ott vannak és egyszerűen arra várnak, hogy meggyújtsátok őket, mintha egy fénypontot helyeznétek oda az aktiválás során. Kérjétek a segítségünket, különösen Rafael Arkangyalt és St. Germain-t. Készen állunk és örülünk, ha segíthetünk Nektek. De ez már tegnap elkezdődhet.

Nos, sokan közültek már megtették, ismét tudatosan vagy tudatalatt, mert létezésetek során észrevettétek, hogy élettel telibbek és sugárzóbbak vagytok és testileg is más a megjelenésetek és másképp érzitek magatokat. És nem kérdéses, hogy így válik kristályos fomátok, csakráitok és DNS-etek egy darabbá – és mégegyszer, a kétkedés a ti elszigetlődési ötletetekből származik, de ezzel nem mondjuk azt, hogy nem léteznek egymástól elválasztott rendszerek, valóban vannak, de ezek egységbe integráltak.

Tehát, amit javaslunk nektek, hogy elkezditek önamagatok szemlélését. Meditáljatok és tekinsetek le önmagatokra, mintha az új Őnvalótokat szemlélnétek, aki kristályos, mintha kristályos szerkezetű lenne.

És ezen belül a briliáns csakráitok teljes mértékben összekapcsolódottak és összefonódottak és aztán nézzétek meg a DNS-eteket., és miközben ezt teszitek, tegyétek hozzá a napi fénypontokat, amiket ki akartok emelni.

Látjátok, folyamatosan azt mondjuk, hogy szent partneri viszony van közöttünk. „Felvillanyoztunk” benneteket? Ez a szeretet lényege. Ez a Fény lényege. Igen, ezt tesszük.

Így például, ha azt mondjátok nekem „Michael, lelassítanál egy kicsit?”, akkor természetesen eképp teszek, így lesz. És ugyanígy, ha túl gyorsan haladtok és a szorgalamsságotokból kifolyólag éppen azon vagytok, hogy rövidre zárjátok magatokat, akkor is lassítunk? Igen, így teszünk. De veletek vagyunk és olyan közel állunk hozzátok, mint korábban még soha. Nem is sejtitek, milyen közel vagyunk.

Van még más rezgésszintünk is? Nos, természetesen igen. De ha jöttök – és ez a kulcs részét képezi – hogy elfogadjátok a mesterré válást, egyre kisebb lesz a különbség [a rezgésszinteben]. Különböző energiák vagyunk? Természetesen. Különböző birodalmakban vagyunk? Igen, így van. De ezek a birodalmak mindig szándékosan duplán vakok voltak? Nem, nem voltak azok.

A történelem során, minden hitrendszerben, minden vallásban, minden hagyományban, filozófiában az alapmondandó az volt, hogy Egyek vagyunk, és hogy ti is Egyek vagytok. Ez nem elválasztást jelent.

De ez azt is jelenti, hogy egy lény is vagytok, egyedülálló, erőteljes, briliáns. Tehát, ha megnézitek a helyreállított formátokat, DNS-eteket, csakráitokat – ne a régi vonatkozásban gondoljatok rájuk, így nem fog működni – a kristály-testeteket, gondoljátok azt: „Egy vagyok.”  És ezen az isteni egyesülés helyén, ahol egyek vagytok az egység léttel, ott teremtéstek meg önmagatokat.

Mert minden, amit tesztek – tulajdonképpen egész egyszerű – a lényetek visszaszerzése, az egységetek, az igaz esszencia újboli birtoklása, amik vagytok.

Sokatok azt kérdezte: „Melyik dimenzióból jövök én?” Barátaim, azt vettétek észre a meditációtok során vagy egy másik formában, hogy valaha azt mondtuk volna, a harmadik dimenzióból való vagy.

Azt mondhatjuk, hogy a hetedikből vagy az ötödikből vagy kilencedikből. Mit gondoltok, mit mondunk el nektek? Mi a teljeségetekről beszélünk, a kristály-testetek, a regenrált önvalótok, máshonnan származik. Tehát sok tekintetben visszatértek, vagy elindultok vissza a progresszióba, akik vagytok [itt az ereszkedés utáni felemelkedő lélekre utalhat-ford. megj.].

És ha ejuttok a felismerésig, hogy nem a 3. dimenzióban tartózkodtok, akkor megértitek, hogy a testnek nevezett csodás burok, csak egy hatalmas teremtésből eredeztethető.

Ez az oka annak, amiért maradtok és kíséritek Gaiat útján, minden lényével együtt. Azért maradtok, hogy megtartsátok azt a formát, amik vagytok, hogy együttműködve teremtsétek meg az összetartozás és szeretet egységét, amit nem csak a Mennyei Anya, Gaia, hanem ti is már hosszú idővel ezelőtt elképzeltetek.

Ezért vagyunk itt, hogy segítsünk Nektek. Itt vannak a Csillagtestvéreitek, hogy segédkezzenek ennek a hatalmas és pompázatos teljesítménynek a kivitelezésében. De Kedveseim, ti vagytok a vezetők. Ti vagytok az útmutatók. 

És ha víziótokat, tudásotokat telejsségben helyreállítjátok, valóban megértitek, amit ma ezen a napon elmondok nektek. És ezért kezdtem ma a szeretet ajándékával, mert ha elfogadjátok ezt az energiát, amit ebben a pillanatban felétek áramoltatok, fel fog ébreszteni.

És eljött az idő a teljes felébredéshez. Nincs további késlekedés.

Lábjegyzet

(1) Fel akartam neki tenni ezt a kérdést, de Michael Arkangyal előre megválaszolta, mint az már sokszor előfordult.

(2) Utalás a „Mesterek visszatéréséhez.”

(3) Úgy lesz. Már megterveztük a programot.

(4) [A könyvkivonatból származó rész fordítását most itt mellőzöm…]

Csatornázta: Linda Dillon

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://goldenageofgaia.com  Erzengel Michael: Es ist Zeit jetzt vollkommen zu erwachen