Arktúriai Csoport / 2013. május 19.

Marilyn Raffaele közvetítése

000801_0341_0008_tslsAz Arktúriai Csoport üdvözöl mindenkit, aki a fény és szeretet most következő üzenetét olvassa. Azért vagyunk itt, hogy segítsünk mindenkinek, akik úgy döntenek, hogy felemelkednek a magasabb dimenziós energiába, mely minden egyes nappal úgy válik nyilvánvalóvá, mint még soha.

Azoknak, akik úgy döntöttek, hogy felemelkednek, meg kell tapasztalniuk a fizikai, érzelmi, mentális és spirituális energiamezejük megtisztulását, mely minden régi és sűrű, múltból (vagy épp a jelenből) hozott energia elengedését jelenti. Ez akár nem túl kellemes folyamat is lehet! Olyan napokat is átélhettek, amikor sírtok, szomorkodtok vagy minden ok nélkül mérgesek vagytok! Talán sírtok és nevettek is ugyanabban az időben, miközben képessé váltok racionálisan, sokkal inkább úgy megfigyelni magát a tapasztalatot, mintha kívülállóként szemlélnétek magatokat. Sokan (nem mindenki) néhány erőteljes érzelmi energiát fognak újra megtapasztalni, miközben elengedik őket. Engedjétek meg, hogy távozzanak, és ne akarjátok viszontlátni azokat személyes problémáitokként, azt mondogatva magatoknak, hogy „Milyen szomorú vagyok!”, vagy „Szükségem van valami gyógyszerre! Jobb lenne valamit bevennem!”. Hiszen ezekkel az elengedési folyamatot akadályozzátok!

A fizikai sejtszintű memóriából történő elengedés sok esetben a test leggyengébb pontjain fog keresztüláramlani. Ennek következtében az adott gyenge területeken ismételten újra és újra átáramlik majd. Az energia feloldása álmokban is megtörténik. Vannak, akiknek olyan álmai vannak, melyben erőszakos események játszódnak le – például mintha harcoló katonák lennétek – és azon tűnődtök, hogy miért. Ezek az álmok talán az elraktározott sejtszintű memóriák a jelenlegi tapasztalatokból való elengedései. Az energia feloldódhat egy régi sérülés pontos helyén is; ott, ahol a sejtszintű memória még a traumatikus eseményt hordozza magában. Azok az emberek, akik– víztől, magasságtól, bizonyos állatoktól, stb. való –, rendkívül erősen szoronganak, még mindig néhány, az említett dolgokkal kapcsolatos, korábbi traumatikus tapasztalatot hordoznak a sejtszintű memóriájukban.

Korábbi üzeneteinkben elmagyaráztuk, hogy hogyan kell elvégezni a tisztítást, de szeretnénk emlékeztetni benneteket arra, hogy mindenkinek – aki úgy döntött, hogy spirituálisan tovább halad -, meg kell tisztulnia. Nem tudjátok magatokkal vinni a harmadik dimenzió régi és sűrű energiáit az új és magasabb dimenzióba. Még a gátolt meridiánok megnyitásának folyamatában vagytok, melyeken az energiák átáramlanak; ugyanakkor a hét csakra tisztításának és az újak befogadásának folyamata is zajlik bennetek. Sok ezek közül bennetek megy végbe, drágáink, ezért emlékezzetek ezekre a szavakra, amikor ezeket a tisztulásokat tapasztaljátok! Próbáljátok meg elkerülni ezekkel a tapasztalatokkal kapcsolatban azt, hogy elsiettek bármiféle harmadik dimenzióbeli orvosi diagnózist! Viszont nyugodtan menjetek orvoshoz, ha úgy érzitek, hogy ezt kell tennetek! Legyetek tudatában annak, hogy a fejlődő lelkek jelenlegi fizikai tapasztalatai az energia megtisztításának és elengedésének következményei.

Szeretnénk beszélni nektek a magasabb frekvenciákban való életről, amely nem más, mint a nyíltság és tisztelet energiája. Tisztelet minden téren egymás döntéseivel kapcsolatosan! Nincs ítélkezés vagy kritika, hiszen ezek mindig személyes meggyőződésekkel vannak teli. A magasabb dimenziós élet harmonikusan zajlik a szeretet energiájában, hiszen megtapasztalható az Egy. Amit az emberi lények normálisnak fogadnak el (dualitás és elkülönülés) azért van beléjük programozva, hogy azt higgyék, ez a valóság. Azt üzenjük nektek, hogy ez tévedés! Az Egy és a szeretet energiája a valóság! Az emberek elfelejtik a békét és a nyugalmat, melyet a saját bolygóikon éltek meg vagy épp az életeik közötti időszakokban tapasztaltak meg, mivel amikor egy lélek úgy dönt, hogy inkarnálódik, akkor akaratlagosan elfogadja a feledés leszületéssel járó leplét. Ez a földi életek során azzal jár, hogy nem emlékeztek arra, kik vagytok valójában!

A dualitás és elkülönülés állandó valóságába vetett hit az, ami most kezd eltűnni, mivel rengeteg forrásból származó, óriási mennyiségű Fény áramlik a Földre és a ti saját isteni fénysugaraitok világítják meg az árnyékot! Azért emlékeztetünk benneteket erre, mert amint elkezditek megtapasztalni a valóság egyre nagyobb megnyilvánulását, a dualitás és elkülönülés gyümölcsei egyre jobban csökkenni fognak – a belső dolgok válnak külsővé! Sokkal több békét, nyugalmat, bőséget, tiszteletet, örömöt, egészséget kezdtek el megfigyelni, valamint elkezditek látni minden dolog egymás között történő megosztását, hiszen ezek az igazi valóságok, és ezeket segítenek az isteni törvények a helyükre kerülni.

Az emberiség arra van programozva, hogy a hiányban, a korlátokban, az elkülönítésben és a gonoszságban higgyen. Ezekből kifolyólag néhányan önző és kegyetlen viselkedéssel járó életeket éltek át (főleg azokban az életekben drágáink, amikor nem voltak felébredve). Voltak olyanok, akik arra a tudatra vezettek másokat, hogy semmijük sem lesz, ha ki nem erőszakolják maguknak. A dualitás megtapasztalása egy fontos eszköz volt – és néhányak számára még mindig fontos eszköz – a fejlődéshez, de ennek az ideje a felébredő emberek számára lejárt!

Ami régi és téves, az gyorsan eltűnik majd annak semmijébe, ami valóban van. A spirituális éberség pedig elkezd a létezés egy új és magasabb formájaként megnyilvánulni a külvilágban. Ezért láttok annyi káoszt jelenleg. Külsőre úgy tűnik, mintha a világ szétesne, a dolgok rosszabbodnának és az emberiség visszafelé haladna. Az igazság az, hogy a magasabb frekvenciájú Fényenergia kezd rávilágítani az árnyakra a kormányzatokban, a vallásokban, az üzleti életben és a vállalkozásokban egyaránt. Új fény derül azon dolgokra, melyek ez idáig el voltak rejtve előletek.

Itt az ideje, hogy visszaszerezzétek a belső erőtöket drágáink és a mindennapi döntéseiteket tudatosan tegyétek meg. Egy felvilágosult tudatosság bevezetése a mindennapi életetek döntéseibe, meghozza a változást. Szükség lesz a tudatos egyesülésre spirituális és materiális szinten, hogy a felfogásotokban megszülessen annak igazsága, hogy nem létezik elkülönülés. Az a világ, amit láttok, egyszerűen a spirituális valóság materiális érzékelése.

A harmadik dimenziós propaganda helyetti mélyebb intuícióitok által meghozott döntéseitek miatt kerülnek el a pozícióikból az önző és fejletlen emberek. Ha nem támogatjátok azokat a cégeket, melyek vegyszerekkel és szeméttel etetnek benneteket, akkor is elhozzátok a változást! Ha visszautasítjátok a vakon támogatott hitrendszereket és vallásokat, melyek személyes és egoista doktrinákhoz és meggyőződésekhez láncolva tarják az embereket, akkor szintén változás következik majd be.

Nos, itt az idő, hogy mindenki elfogadja és magába integrálja az én férfias (aktív, létező és tevékeny energiák) és nőies (fogékony és kreatív energiák) oldalait is. Ez sokkal inkább egy egyensúlyi, egész és erőteljes tudatállapotot okoz, mely lehetővé teszi a személy számára, hogy úgy működjön és olyan döntéseket hozzon, melyek a magasabb jót és nem a külső befolyások által kontrollált dolgokat szolgálják.

A fejlett lények a külvilágban megtanultak a középpontjukból élni és nem a külvilágból élnek önmaguk középpontjában. Ti vagytok az erő, drágáim! És itt az idő, hogy felfedezzétek azt, hogy e tudatosság alapján cselekedjetek! Nagyon legyetek tudatában annak, hogy nem olyan értelemben beszélünk nektek a hatalomról, mint az önző vagy önmagát szolgáló emberek valaki vagy valami fölött álló hatalma, amely sokak bukását idézte elő és amely a régi energiában létezik és abból is származik! Mi arról a hatalomról beszélünk, amely annak felfedezéséből ered, hogy ti vagytok a Forrás megnyilvánulásai és semmi és senki nem választhat el ettől – minden, amire csak szükségetek van, már bennetek van! Ez az igazság hatalma, mely nem szorul semmiféle szükségre, gyógyításra vagy javításra.

Mindig őszintén vizsgáljátok meg azt drágáink, hogy bármi, általatok mondott vagy tett dolog szándéka milyen energiát hordoz magában! Nagy őszinteséggel és igazsággal kérdezzétek meg magatoktól, hogy „Milyen érzés vezet engem arra, hogy ezt érezzem, vagy ezt tegyem?” Az igazság és fény energiája mindig vezetni fog benneteket minden döntésben, tettben és szóban, melyekre akkor van szükségetek, amikor kerestek. Bízzatok ebben és engedjétek meg, hogy ez vezessen benneteket!

Mi vagyunk az Arktúriai Csoport.

Csatornázta: Marilyn Raffaele

Magyar nyelvű fordítás: Vénusz

Forrás: http://www.onenessofall.com/newest.html