Egy óra egy Angyallal: Mihály Arkangyal a vasana-k mélységeit kutatja
2013. május 7.

AA-Michael-55
Közzétette: Steve Beckow

Kivonat a 2013. május 7-i Egy óra egy angyallal c. műsorból. A teljes műsor anyaga megtalálható angol nyelven a fordítás alatti linkeken. A műsorban Mihály Arkangyal (AAM) a vasana-k mélységeibe kalauzolja a hallgatókat Steve Beckow (SB) társaságában!
AAM: Ma azért jövök hozzátok, hogy segítsek nektek, hogy vezesselek benneteket, és hogy megmutassam nektek nem csupán az igazsághoz, hanem a személyes és kollektív énetekhez vezető utat. Így a rengeteg illúzió, az általatok megalkotott dolgok – amiről azt hiszitek, hogy az igazság -, egyszer, s mindenkorra el tudnak tűnni nem csupán a lényetekből, hanem a közösségetekből is.
Kapcsolódjatok egymáshoz a szívetek tudatosságában és szeretetben a körülményektől függetlenül!
Steve! Te azt mondod, hogy az emberek nem veszik észre, amikor egy vasana-tisztítás közepén tartanak, vagy egy vasana-val kapcsolatos tapasztalatot szereznek. Én nem így gondolom! Én azt mondom neked, hogy ez döntés kérdése. És igen, ez kapcsolódik az általatok megalkotott énhez is. Ez kapcsolódik ahhoz, amikor azt választottátok, hogy őszinték és valósághűek lesztek, hogy lehorgonyoztok a szívetekben és természetesen az én lángommal, az igazság lángjával dolgoztok!
De az, hogy valaki – aki őszinte, egyenes és nagylelkű – ne tudná, hogy egy feldúlt, zavarodott állapotban van, azt kétlem!
Nos, nem akarnak tudomást venni róla? Azt gondolják, hogy „Ó, csak egy rossz napom van!” vagy hogy „Valaki vagy valami felizgatott és megzavarta a békémet”? Természetesen azt gondolják. De ilyen esetben álljatok meg egy pillanatra – és nem órákról, hanem csak egy pillanatról beszélek – és mondjátok azt, hogy „Ó, van itt valami mélyebb dolog is! Ez egy kellemetlen érzést vált ki belőlem! Kétségbeesést, szétkapcsolódást, mely annyira erőteljes, hogy muszáj megállnom egy pillanatra! Meg kell vizsgálnom és el kell engednem!” és aztán menjetek tovább a fény útján!
Tehát, azt mondani, hogy nem tudtok róla, az valójában azt jelenti, hogy úgy döntötök, hogy nem álltok meg egy pillanatra!
És azt mondom nektek – mint a barátotok – hogy ez teljes mértékben fontos a fejlődésetek során!
Tudjátok, hogy voltak olyan helyzetek az emberekkel és a környezetetekkel, melyek előhozták azt, ami bennetek volt, melyek tükröt tartottak elétek azokról a dolgokról, melyeket megoldatlanul hagytatok! Nem mondhatjátok, nem érezhetitek, és nem fogadhatjátok el soha többé igazságként azt, ha valami külső dolog elszomorított benneteket, haragot váltott ki belőletek, kihozott a sodrotokból vagy az egyensúlyotokból!
Az egyensúly – és az, hogy a középpontotokban tartózkodjatok – alapvető fontosságú. A Felemelkedésetek, az átalakulásotok és az interdimenziós létbe való átlépésetek része az, hogy kik vagytok! Tehát nem mondhatjátok, hogy „Követelem az isteni mivoltomat!”, miközben a mulasztás, a bűnösség, a szemrehányás és a szégyenkezés régi paradigmáit is használjátok!
Nagyon-nagyon rögzült, mélységesen belétek ivódott az, hogy nem vállaltok felelősséget! És így mentek tévútra a hamis létesítmények, a társadalmi struktúrák és a közösségek! Senki sem vállal semmiért felelősséget!
De ti egy olyan helyzetben vagytok, ahonnét nem tudtok és nem is fogtok ilyen dolgot tenni! Meg fogtok állni egy pillanatra, mert tudjátok, hogy az, hogy megálljatok, alapvető dolog nem csupán az Új Lényetek, hanem az Új Föld megteremtésében is!
Tehát, amikor ebben a helyzetben találjátok magatokat, amikor egy emberre néztek vagy láttok egy tévéműsort vagy egy internetes bejegyzést, melyről tudjátok, hogy nem igaz és azt mondjátok, hogy „Ez felháborít engem!” akkor álljatok meg! És egyszerűen – nem kell mély vizsgálódásokba merülni, csupán – engedjétek be annak igazságát, ami ezt kiváltotta belőletek!
És ezek mindig erőteljes dolgok!
És ha ez olyankor történik, amikor nem tudtok megállni [pl. munkába menet a reggeli sietségben], akkor se hagyjátok, hogy az egész napotokon át ez a nyugtalanító dolog irányítson benneteket! De miután este hazaértetek, a megszentelt helyetekre, a megszentelt családotokhoz, akkor szánjatok rá időt (akár lefekvés előtt is)!
Semmi sem fontosabb annál, minthogy megértsétek a megszentelt éneteket! Nos, ezt elkerültétek eddig! És azt mondjátok, hogy „Ó, nem, nem, Uram! Én nem! Én megtettem eddig is ezt az önvizsgálatot, már hosszú ideje!” És én a legmélyebb szeretettel, tisztelettel és megbecsüléssel üzenem nektek, hogy ezek a következmények, ezek a vasana-k nem jöttek volna elő, ha ezt valóban így tettétek volna! Tehát lássátok ezeket úgy, ahogy vannak!
Ez olyan, mintha az Atyátok végül azt mondta volna nektek: „Várj egy pillanatot! Van egy kis porszem az amúgy nagyon is tiszta szíveden!” Nos, gondoljatok így erre! Engedjétek a Forrásnak és az én kék lángomnak, hogy segítsen nektek!
A gyors azonosítás gyors tisztítást jelent! Többé nincs szükség órákat, napokat vagy hónapokat tölteni azzal, hogy megtisztítsátok ezeket a vasana-kat.
Amit látni fogtok az az, hogy ezek a vasana-k sokkal gyorsabban elő fognak jönni és úgy fogjátok érezni, mintha egy tornádó, egy hurrikán vagy egy cunami közepén állnátok!
SB: Én, amikor tudatosul bennem az, hogy egy ilyen helyzetben vagyok, akkor elérkezem egy olyan pontra, amikor azt veszem észre, hogy a hőmérséklet emelkedik [melegem lesz] és a résztvevő szerepéből a megfigyelő szerepére váltok! Nos, mondanál erről is néhány szót, barátom?
AAM: Nagyon-nagyon fontos dologhoz értünk! Váljatok megfigyelőkké úgy, ahogyan csak tudtok! Ez nem csak hasznos, hanem szükséges is! Hiszen ha nem váltok megfigyelőkké, hanem teljes mértékben a részesei vagytok a vasana-nak, akkor összezavarodtok és félni kezdtek!
Néhányan azt mondjátok erre: „Nem, én nem félek! Én haragos leszek!” A harag a félelem álarca. Tehát ti a félelem régi paradigmájába léptek, mely a 3. dimenzióban tart benneteket!
És azért kezdtek el félni, mert nem tudjátok, merre mentek, hogy hogyan kezeljétek, és hogy mi lesz a következménye. Amikor pedig megfigyelő szerepet töltötök be, akkor egyszerűen csak helyet csináltok annak, amit csupán szemléltek. És ezzel az egész eltűnik, mint az oxigén a tűzben!
SB: Ez nagyon érdekes! Az a kérdésem, hogy érdemes-e segítséget kérni ilyen helyzetben egy baráttól vagy egy szakembertől?
AAM: Nos, két csoportra lehet ezen a téren osztani az embereket. Az egyikbe azok tartoznak, akik képesek egyszerűen csak megfigyelőkké válni. Akik meg tudják tartani az egyensúlyukat, a nyugalmi helyzetüket, akik csak nézik és engedik – a láthatatlan barátaik segítségével – hogy ez az energia elmozduljon.
De vannak olyanok – a nagy többség ilyen – akik a másik csoportba tartoznak. Ők szeretik ezt kibeszélni magukból. Beszélni, beszélni, beszélni! Nem feltétlenül külső irányítást, emberi segítséget vagy tanácsot szeretnének kapni, hanem egyszerűen csak beszélni akarnak.
Arról van szó, hogy mindenekelőtt azt akarják tudatosítani magukban, hogy látják őket, hallják őket, értékelik őket, és hogy szükségük van kedvességre, gyengédségre, védelemre ahhoz, amin keresztülmennek mindaddig, amíg meg nem értik azt, ami történik velük!
És ebben a megértésben benne van a vasana elengedésének képessége; az, hogy többé ez ne legyen a része az embernek! És nem megítélni akarjuk ezt, de ilyenkor a végeredmény az, hogy a barát vagy szakember elkezd ítélkezni és valamilyen módon valójában nem is őszinte részvéttel lesz irántatok! Hiszen az, aki tanácsot ad nektek megpróbál egy megoldást nyújtani a vasasna-tokra. De az ő nézőpontja az ő valóságán, a saját tapasztalatán, a saját élettörténetén és életútján alapul!
Nos, nem azt akarom sugallani, hogy ez nem értékes! Nagyon is az! És így kell közösséget építeni! De azért ott van az a halvány vonal, melyet nem érdemes átlépni azt feltételezvén, hogy minden korábbi dolgát, az élettörténetét ismeritek annak az embernek, aki segítséget kér tőletek!
Időnként mélyre kell ásnotok! De tudjátok azt is, hogy a szívbéli tudatosságotokban nagyon is tudjátok, hogy mi történik és hogy mi ennek a középpontja! És így sokkal gyorsabb és hatékonyabb, ha egyszerűen hagyjátok a hozzátok forduló személyt beszélni mindaddig, amíg rá nem jön a szívéből arra, hogy mi is az eredménye.
Amikor közbeszóltok, valójában a tisztítási folyamatot szakítjátok meg, mivel tanácsadóként a saját nézőpontotok és tapasztalatotok szerint mondjátok el a véleményeteket!
Nos, az igazi közösségben, a barátság megszentelt egységében mindig egy szívből-szívbe végbemenő kommunikáció zajlik. Ez a megszentelt egység! Így véleményeket, szívbeli ismereteket, érzelmeket cseréltek és mindent, amiről úgy döntötök, hogy együtt tapasztaljátok meg.
De a leginkább megszentelt egység önmagatokkal van! Ha nincs megszentelt egységetek a megszentelt énetekkel az önmagatok isteni teljességével és elfogadásával, akkor nincs meg az igazi teljességetek sem a megszentelt barátságban, kapcsolatban, családotokban vagy közösségetekben! Nos, becsülendő önmagatokban, ha lehetővé teszitek saját magatok számára, hogy a megfigyelők legyetek, hogy ti legyetek mind a megsebzettek, akik a gyógyulás folyamatában vannak, mind pedig maguk a gyógyítók is. Nos, az egyetlen szerepetek az, hogy mások segítése során meghallgassátok őket!
SB: Uram! Az lenne a kérdésem, hogy miért tesz bennünket szabaddá az igazság?
AAM: Mivel közelebb hoz benneteket a hazatéréshez! Eltávolítja azokat a gondolat-töredékeket, melyek arra vonatkoznak, hogy valamilyen módon el vagytok választva, hogy valamilyen módon el vagytok határolódva az egységtől. Tehát az igazság pillanata, az a hirtelen pillanat – amikor azt mondjátok és érzitek, hogy „Aha! Értem!” – lehetővé teszi a negatív energiának, hogy szó szerint elhagyja a környezeteteket.
SB: Úgy értelmezem, hogy az igazság megismerése az élet célja. Amikor ismerem annak igazságát, hogy ki vagyok, akkor az élet minden korlátozó tényezőjétől megszabadulok! Tehát a teljes igazság teljes mértékben szabaddá tesz!
Nos, az élet így lett megtervezve, ugye? Hogy az igazság megszabadítson bennünket a korlátozó tényezőktől!?
AAM: Igen, de ne felejtsétek el, hogy ezeket a korlátozó tényezőket az emberek alkották meg. Ezért ne kövessétek el azt a hibát, hogy azt gondoljátok, hogy az isteni terv része az, hogy lesújt benneteket, hogy átrágjátok magatokat rajta és aztán felismerjétek az igazságot!
SB: Nos, én ezt gondoltam! Köszönöm!
AAM: A vasana-kat sok-sok életből gyűjtögettétek össze! Olyanokból, ahol az illúziót mélységesen dédelgettétek, és a következő inkarnációtokba is magatokkal vittétek. Nos, nem ugyanazon illúzió alatt álltatok akkor, amikor a két életetek között voltatok!
Nos, ti visszatértetek alakilag, ismét belélegeztétek, egyesületek vele és ez lett a legjobb barátotok! Nos, ezt két okból tettétek így. Igen, hogy katapultáljon és katalizáljon benneteket a keresésbe és abba, hogy igazsággá váljatok! Nos, ez nem csupán az igazság ismerete, hanem az igazsággá válás is!
De ti ezt védekező mechanizmussá is tettétek, mely nagyon nagy részben a régi 3. dimenzió valósága volt. Ez arról szól, hogy egy olyan helyre tesz benneteket, ahol az önértékelés, az önszeretet, az önismeret hiányzik és ez a védekező mechanizmus meggátol benneteket abban, hogy felfedezzétek az igazságot!
Nos, az életeken át időnként alkotások és időnként – emberi tervezésből adódóan – váratlan események is akadtak, melyek olyan dolgok megtörténtét idézték elő – mélyen az emberi DNS-etekben –, melyek már korábbi életeitekben is megtörténtek!
De ez lehetővé teszi számotokra, hogy az illúziós gubótokban maradjatok! Így ezek azt a célt szolgálták, hogy az emberi fajt, a közösséget ebben az illúzió-gubóban tartsák. És ezért hullnak darabokra most a vasana-k! Így tud eljönni számotokra egyszerűen az igazság!
Hiszen a cél nem csupán annak felismerése, hogy az isteni szikrát hordozzátok magatokban, hanem az is, hogy ti szó szerint cselekedtek, hogy nyugalomban vagytok, hogy egyensúlyban vagytok, hogy mozgásban vagytok, és hogy a teremtés isteni szikrái vagytok!
És amint ebbe léptek, az energia és a felismerés annyira kiterjedt, hogy már nincs hely a vasana-k számára.
SB: A maradék időben kérlek, mondj valamit azoknak a szakembereknek, akik segítenek másoknak!
AAM: A segítség első lépése – amit tanácsolnék minden egészségügyi szakembernek, mind az energiagyógyítóknak, mind pedig a többieknek – az, hogy maradjatok nyugodtak! Maradjatok a középpontotokban és legyetek a szemlélők (megfigyelők)! Hiszen most az történik a bolygón, hogy az egyik ember vasana-ja egy másikét lobbantja lángra; az egy másikét, az megint egy másikét, stb. Ez egy láncreakció.
Tehát, maradjatok nyugalomban, legyetek a megfigyelő szerepben és figyeljetek! Hiszen azok a dolgok, amik történnek, amiket a gyógyítás világában láttok nem mások, mint amik megpróbálják figyelmen kívül hagyni ezt a tisztítási folyamatot; azt, ami a Felemelkedésetek része, drága szíveim! Ha erőteljesen megpróbáljátok ezeket megtagadni, akkor betegség formájában fognak megjelenni!
Nagyon hasznos dolog mindannyiótok számára azok közül, akik a vasana-k tisztításán dolgoznak, hogy miközben megfigyelitek önmagatokat, kérdezzétek meg azt is, hogy hol van a testetekben [előjöhet akár fejfájás, hasfájás, torokfájás, stb. formában!]! Engedjétek be erre a helyre az én kék lángomat, mert ez nagymértékben segíteni fog nektek!
De a jelszó a „nyugalom” és ez a „részvét”! És a részvét megérti azt, hogy valaki más a saját útján halad és ezt nem az egó helyéről teszi feltételezvén, hogy el tudja távolítani! Ez nem az igazságból való cselekedet!
Tehát, figyeljetek szeretett barátaim a szívetekkel! Figyeljétek meg magatokat és értsétek meg, hogy ez a szabadságotok kinyilvánításának egy része! Annak az igazságát válasszátok, akik vagytok, és mivel ezt teszitek, azt is kijelentitek, hogy nem akarjátok hordozni a fájdalom ezen energiáját és nincs is helye ennek bennetek! Engedjétek meg, hogy eltávozzon! Engedjétek meg, hogy elmenjen! Áldjátok meg, köszönjétek meg és engedjétek el békével!

Csatornázta: Linda Dillon
Magyar nyelvű fordítás és kivonat: Vénusz

A cikk teljes egésze angol nyelven megtalálható az alábbi linken:
http://goldenageofgaia.com/2013/05/archangel-michael-delves-deeper-into-vasanas/#more-175980
Az aktuális világi eseményekkel kapcsolatos rövid beszélgetés angol nyelven itt található:
http://goldenageofgaia.com/2013/05/archangel-michael-reviews-current-events/#more-175978

Reklámok