Arktúrusziak / 2013. április 9.

Suzanne Lie közvetítése

 Galaktikus szövetség a Földdel

MultipleWorlds-6

A landoló csapat

6. rész

KAPCSOLATTARTÓ EMBER BESZÉL:
Úgy döntöttem, le kell írnom az élményeimet annak érdekében, hogy megerősítsem, hogy ezek az élmények valósak, és nem csak a „képzeletem szüleményei”. Van bennem egy félő hang, ami össze van zavarodva, de tudom, hogy van egy olyan részem is, ami nagyon bölcs. Múlt éjjel azt álmodtam, hogy megint volt egy élményem. Egy hosszú folyosón álltam sok más Lénnyel együtt.

Azért használom a „Lény” kifejezést, mert sokan azok közül, akik velem voltak, nem voltak emberek. Néhányan magasak voltak és kék volt a bőrük, néhányuknak sötét bőre volt, és egy harmadik szem volt a homlokuk közepén. A szájuk nagyon kicsi volt, és nem láttam rajtuk fület. Hamar rájöttem, hogy telepatikusak voltak, amikor hallottam az egyiket a fejemben beszélni. Nem tudtam megállapítani a nemét. Nagyon barátságos volt, és megkérdezte, hogy a Földről származom-e.

„Ó, azt hiszem igen.”, motyogtam a régimódi hangommal.

A Lény kicsi szája elnyúlt, hogy egy kedves mosollyá változzon, amitől elnevettem magam. Nem a száját nevettem ki. Azért nevettem, mert teljesen megértett engem.

„Nem bánod, ha a hangomat használom?”, mondtam. „Nem tudok úgy beszélni az elmémmel, mint te.”

 „De tudsz. Hamarosan emlékezni fogsz rá.” Válaszolta telepatikusan.

Éppen a helyszínről akartam kérdezni, ahol voltunk, amikor betereltek minket egy nagyon gyönyörű terembe. A teremben sok átjáró volt, ami azt mutatta, hogy kint voltunk az űrben. A hatalmas teremben szép, kényelmes székek sorakoztak, amik előtt kicsi asztalok voltak. Az asztalokon ismeretlen folyadékkal töltött kicsi poharak voltak, és egy kancsó amivel újra megtölthettük a poharunkat.

Leültem az újdonsült barátom és egy olyan férfi közé, aki egész emberinek tűnt, amíg el nem kezdett beszélni; visító hangot adott, amit nem tudtam értelmezni. Elkezdtem elmagyarázni neki, hogy nem értem a nyelvét, amikor egy hatalmas Fénylény lépett be a terembe. Egy ismerős szerető érzést éreztem, és azt vettem észre, hogy megnyugszom ennek a Lénynek a jelenléte által.

Viszont ez a nyugalom izgalommá változott, amikor a magas, szőke, kék szemű férfi is belépett utána a terembe. Miért volt ez a férfi annyira ismerős és miért teltem meg örömmel, hogy láthatom? Azonban úgy tűnt, hogy ő alig vett észre engem, és ettől megsértődtem. Miért nem vesz rólam tudomást, amikor úgy érzem, ismerjük egymást?

Mielőtt tovább tudtam volna ezen a gondolaton töprengeni, a hatalmas Fénylény elkezdett telepatikusan beszélni. De ezt a telepatikus üzenetet inkább a szívemben hallottam, nem pedig a fejemben.

AZ ARKTÚRUSZI BESZÉL:

„Küldöttségünk kedves tagjai,” kezdte a Lény, „nagyszerű titeket a természetes formátokban látni. Megértjük, hogy megkönnyebbülés számotokra visszatérni a természetes formátokba miután egy emberi álruhát hordtatok i.u. 2013 tájékán. Tudatában vagyunk, hogy miközben emberi formátokat viseltétek, sokatok elfelejtette az igazi ÉNJÉT, aki most itt van velünk.

Néhányatok teljesen megfeledkezik a Multidimenzionális ÉNJÉRŐL amikor ébren van az emberi formájában. Emiatt hoztunk most ide titeket. Mi, akik biztonságos és teljes életet élünk a Csillaghajókon, gyakran elfelejtjük a valóság harmadik dimenziós frekvenciáinak nehézségeit.

Ezért mielőtt átadnánk nektek a fő üzenetünket, arra emlékeztetünk titeket, hogy mindannyian legénységi tagjai vagytok ennek a Csillaghajónak. Kiválasztottak titeket egy különleges küldetésre, hogy bilokációval menjetek a Földre, hogy segítsétek Gaiát a bolygó felemelkedésében. Eredetileg sok különböző világból származtok, és mindannyian egy földi formát viseltek 2013-ban a földi időben.

Mivel ennek a világnak annyira erősek az illúziói, legtöbben közületek elfelejtették valódi ÉNJÜKET, és úgy hiszik, hogy ők „csak emberek”. Emiatt úgy döntöttünk, hogy meghívunk titeket a magasabb dimenziós formátokban, míg az emberi testetek alszik.

A Csillaghajónk az időn túl rezeg, ezért a Föld különböző idővonalaiból csatlakoztatok hozzánk. Mivel a legtöbben közületek elfelejtették valódi ÉNJÜKET amíg a földi formájukat viselték, ezért úgy döntöttünk, összegyűjtünk titeket a magasabb dimenziós ÉNETEKBEN, hogy emlékeztessünk titeket arra, amit küldetésetek kezdete előtt mondtak nektek.

Szeretnénk mindannyiótokat megdicsérni a nagyszerű közreműködésetekért, amit „átlag” emberként kiviteleztetek  a Föld bolygón. Annak ellenére, hogy a legtöbben közületek átmenetileg elfelejtették a valódi természetüket, képesek voltatok véghezvinni a feladatotokat, hogy felébresszétek az emberiséget és felvilágosítsátok őket annak az idővonalnak a fontosságáról, amiben élnek.

Ezt a küldetést Gaia kérésére szerveztük, aki a Föld bolygó kollektív tudata. Gaia visszatér a multidimenzionális bolygójának egy magasabb megnyilvánulásához, és szeretné annyi emberét magával vinni, amennyit csak lehetséges. Gaia és a növényi és állati királyságai készen állnak a változásra. De sok ember eltévedt az elkülönülés és korlátozottság harmadik/negyedik dimenziós sűrűségében.

Emiatt úgy érzik, hogy el vannak szeparálva egymástól, el vannak szeparálva a bolygótól, és el vannak szeparálva az igazi ÉNJÜKTŐL a magasabb dimenziókban. Ez a feledés főként azért történt, mert a fény/szeretet és a sötétség/félelem polaritása a fény és szeretet helyett inkább a sötétség és félelem irányába billent el.

Ennél fogva olyan sok energiát és figyelmet kell fordítani a mindennapos túlélésre, hogy nincs „idő” a meditációs gyakorlatokra, amik elengedhetetlenek számukra, hogy kommunikálhassanak a Felsőbb Megnyilvánulásukkal a Hajónk fedélzetén vagy a Szülővilágukban.

Azt kívánjuk nektek, akik ebben a MOSTBAN csatlakoztatok hozzánk, hogy tudjátok, a Multidimenzionális ÉNETEK egy megnyilvánulása mély meditációban van, hogy itt tarthassa eszenciátokat ezen a Hajón, amíg bilokációval az alvó emberetekben is vagytok a Föld bolygón. Így egyidejűleg három valóságot tapasztaltok a MOSTBAN.

 • A felsőbb Megnyilvánulásod vagy ennek a Hajónak a fedélzetén
 • A Legénységünk tagja vagy, aki MOST kap eligazítást a Földi Küldetéséről
 • Az emberi formád vagy, aki éppen alszik

Arra kérünk titeket, hogy a multidimenzionális gondolkodásotokkal hallgassátok üzenetünket, mert a harmadik dimenziós gondolkodásotok képtelen megérteni, hogy egyszerre három különböző valóságban él. Tulajdonképpen ahogy újraaktiváljátok a multidimenzionális gondolkodásotokat, könnyedén emlékezhettek majd arra, hogy a Multidimenzionális ÉNETEK képes számtalan valóságot fenntartani az EGY MOSTJÁBAN.

A legfőbb oka annak, hogy az eligazításra vissza lettetek hívva a Hajóra, hogy emlékeztessünk titeket a multidimenzionális gondolkodás fenntartására, még akkor is, amikor a földi formátokat viselitek. Ha a gondolkodásotok harmadik dimenziós lesz, hamar el fogjátok felejteni a valóságotokat a Hajón. Ekkor ki lesztek téve annak a veszélynek, hogy eltévedtek a harmadik dimenziós Föld illúzióiban.

De amíg képesek vagytok emlékezni a multidimenzionális gondolkodásotokra, a multidimenzionális memóriátokat is fenn tudjátok tartani. Amikor a teljes emlékezetetek aktiválódik, amíg a földi formátokat viselitek, nem fogjátok elfelejteni annak okát, amiért leengedtétek a nagyszerű tudatotokat, hogy tudatosan felölelhessétek a felemelkedő Földet 2013 környékén.

Mivel alábecsültük a harmadik dimenziós illúzió erejét, és sokan közületek elvesztették kapcsolatukat a Muldtiminenzionális ÉNJÜKKEL, Mytre parancsnok el fogja ismételni a Küldetésetek célját.”

(Amikor Mytre parancsnok előlépett, hogy hozzánk szóljon, egy pillanatra megállt a szívem. Mi van ezzel az emberrel, amitől így érzem magam? De amikor elkezdett beszélni, a kérdéseimnek félbe kellett szakadnia. Én is ennek a „Küldöttségnek” kell, hogy a tagja legyek. Ha így van, akkor mindenképpen elfelejtettem az utasításaimat. Tulajdonképpen elfelejtettem az ÉNEMET.)

MYTRE PARANCSNOK BESZÉL:

Üdvözöllek titeket, barátaim,

(Mytre megszólítása elgondolkodtatott, hogy Mytre és én vajon barátok voltunk-e.)

Azért vagyok itt, hogy emlékeztesselek titeket, az a küldetésetek, hogy segítsétek az összes életformát a Földön kitágítani fő tudatukat a Föld harmadik/negyedik dimenziós rezgéséből a Föld ötödik dimenziós változatába.

A beszélgetés kedvéért a tudatnak ezt az újrakalibrálását az „Új Föld létrehozásaként” fogjuk elnevezni. De valójában nem fogjátok létrehozni az Új Földet, hanem kitágítjátok az érzékeléseteket, hogy az magába foglalja az Új Föld frekvenciáját.

Először is, kollégáim, csillaghajós társaim, alábecsültük a tudat sűrűségét a Földön, és a szeparáció és polarizáció illúzióit. Most már belátjuk, hogy rendszeres utasításokat igényeltek, hogy megszabadíthassátok magatokat azoktól a félelemre épülő érzelmektől és tanításoktól. Tulajdonképpen ezek jelentették azt a problémát, ami miatt Gaia a segítségünket kérte.

(Pont mielőtt Mytre elkezdett volna beszélni, a tekintetünk találkozott. Abban a pillanatban megállt az idő. Egyértelműen elfelejtettem. Nem sokat értettem az elhangzottakból, de ahogy figyelmemet Mytre élénk kék szemére összpontosítottam, minden szót kezdtem megérteni.

Amikor Mytre levette rólam a szemét, hogy az egész teremhez szóljon, rendkívül szomorú voltam. Ha Mytrének és a Fénylénynek (akiről beugrott, hogy a megnevezése az Arktúruszi) igaza volt, akkor ennek a Hajónak a legénységéhez tartoztam, és ez volt az igazi otthonom. Ez a gondolat nagy örömmel töltötte meg a szívemet, amitől képes voltam jobban odafigyelni Mytre üzenetére.)

Kedves Küldöttségünk, akiket a felemelkedő Földre küldtünk, mindannyian emberi formában vagyunk itt, hogy emlékeztessünk titeket az ÉNETEK Felsőbb Megnyilvánulására, aki ezekben a magasabb valóságokban él. Reméljük, ez az emlékeztető segít majd nektek emlékezni, befogadni, és kommunikálni az ÉNETEK Felsőbb Megnyilvánulásaival, akik Csillaghajókon vagy a Szülővilágotokban vannak.

Habár úgy tűnik, emberi formát viseltek, valójában a földi Küldöttségünk tagjai vagytok. Azért gyűltünk itt össze, hogy emlékeztessünk titeket, megvan bennetek a képesség, hogy létrehozzátok a Föld egy új, magasabb frekvenciáját. A MOSTBAN a Földön életetek legfontosabb feladata, hogy emlékezzetek arra, hogy a Felsőbb Megnyilvánulásotok vagytok.

Aztán a következő fontos dolog, hogy elmondjátok az Igazságot, ahogy azt megkapjátok a Magasabb Megnyilvánulásotoktól. Szerencsére, amikor a tudatotok az ötödik vagy annál magasabb dimenzióval rezeg együtt, a ti igazságotok az igazság, mert tudatotok össze van hangolva és rá van kalibrálva az EGYRE.

Az EGYBEN csak Igazság van, és ezt az Igazságot szemlélik különböző „nézőpontokból”.

 Ennél fogva a három feladatotok:

 • Emlékezni az ÉNETEKRE
 • Létrehozni egy folytonos és bizalmas kapcsolatot az ÉNETEKKEL
 • Lefordítani az Igazságot, amit az ÉNETEK Felsőbb Megnyilvánulásától kaptok, és továbbítani azt mindenkinek, aki képes meghallgatni

Arra kérjük a Fénycsaládunkat, akik eltévedtek a harmadik dimenziós illúzióban, hogy:

 • Ébredjenek fel
 • Nézzenek bele a saját szemükbe és vegyék észre az ÉNJÜKET
 • Legyenek az ÉNJÜK, amíg a porhüvelyüket hordják

Tudjuk, hogy ez egy nagy kérés, mert a porhüvelynek, amit viseltek nagy a sűrűsége. Emiatt rendkívül nehéz megtartani a tudatotokat az ötödik dimenzióban és azon túl, amíg ezt a sűrű testet hordjátok. Tudjuk, hogy sokat kérünk, de azt is tudjuk, hogy mások közületek már eleget tettek ennek az ígéretnek.

Igen, mindannyian úgy határoztatok, hogy a Felsőbb Megnyilvánulásotokként fogtok LÉTEZNI, amíg a földi porhüvelyeteket hordjátok.

Most már kezdjük érteni, hogy tévedhettek el olyan sokan közületek. Néhányunk csak kevés alkalommal inkarnálódott Gaián. Ebből kifolyólag nem voltak „előző” életeink, amikben megtanulhattuk volna a 3D-s Játék szabályait, vagy azoknak hiányát.

NEM fontos, hogy tökéletesen végrehajtsátok a küldetéseteket. Ami azt illeti, az első kihívásotok az emlékezés arra, hogy egyáltalán van küldetésetek. Szóval legyetek szeretetteljesek magatokkal. Eleinte valószínűleg egyedül fogjátok érezni magatokat, hacsak nem vagytok képesek emlékezni az ÉNETEK Magasabb Megnyilvánulására. Szerencsére, ha tudtok róla vagy sem, az ötödik dimenziós Mennyei Kiegészítésetek őrizni és védeni fog titeket, amíg bilokáción keresztül a harmadik dimenziós földi formátokban vagytok.

Habár úgy tűnhet, hogy ti, a Küldöttségünk tagjai, egyszerre kezdtétek el a Küldetéseteket, valójában mindegyikőtök különböző Idővonalba ment a bilokáció segítségével. Ezért lehet, hogy nem tudjátok egymást újra megtalálni, amíg fel nem mentek a negyedik dimenzió magasabb, időtlenebb frekvenciáiba.

Ezért egy hosszú pillanat erejéig nézzetek a bajtársaitok szemébe itt a Hajón, mert ők is ennek a Küldöttségnek a tagjai. Nézzetek bele a többiek szemébe, hogy beinduljanak az emlékeitek a barátaitokról, akik körülvesznek, és az okokról amik miatt elvállaltátok ezt a küldetést. Most el fogom ismételni ennek a Földi Küldetésnek az első utasítását.

Az atombombatesztek ideje alatt, és a háborúk alatt, amik ezeket követték, Gaia a Galaktikus Föderáció segítségét kérte. A legtöbb olyan Idővonal, amiben atombombateszteket végeztek, a Föld bolygó teljes megsemmisüléséhez vezetett. Van egy idővonal, aminek a legnagyobb esélye van elkerülni ezt a katasztrófát. Sajnos ebben az Idővonalban ott volt a második világháború az atombombázással és sok más atrocitással.

De mégis ez az Idővonal reménykedhet leginkább a felemelkedésben. Ennél fogva a Földnek erre a változatára küldünk titeket. A „Földi Személyzetünket” fontos időkbe és helyekre fogjuk beilleszteni, ahol a leginkább lesznek képesek módosítani ezeknek az Idővonalaknak a menetét.

 Sok lehetőséget látunk ebben az idővonalban, mert sokan elkezdtek ráébredni az igazi Multidimenzionális ÉNJÜKRE. A Küldöttséget ennek a valóságnak abba az idejébe fogják helyezni, ami az atombombatesztektől egészen 2065 idővonaláig terjed. Tehát 2013 idejében az önkéntesek a következők lesznek:

 

 • A DÉDSZÜLŐK 2013 idején
  Azért születtek, hogy túléljék a második világháborút és a számtalan kisebb háborút. A gyerekeik:

 

 • A NAGYSZÜLŐK 2013 idején
  Nem sokkal a második világháború után születtek, és életben maradtak 2013-ig és még utána is. A gyerekeik:

 

 • A FELNŐTTEK 2013 idején
  Úgy születtek, hogy felnőttkoruk csúcsán vannak 2013 idején. A gyerekeik:

 

A KAMASZOK 2013 idején
Úgy születtek, hogy korai felnőttkorukat élik nem sokkal 2013

 Ez a Küldetés el fog húzódni 2013-on túlra, hogy megvédje Gaiát azoktól, akik nem tudnak megváltozni és kiterjedni a magasabb frekvenciákba. Szerencsére amint ezek az elveszett emberek elhagyják a földi formájukat, megszabadulnak a Föld polaritásától.

Az általuk eddig mellőzött Vezetők fogják köszönteni és emlékeztetni őket, hogy tekintsenek vissza életükre, a félelmeikre és/vagy arra, ahogy mások fölött uralkodtak, ahogy áldozatok és elnyomók voltak, hogy végül felismerjék, az ő Multidimenzionális ÉNJÜKNEK is vannak Felsőbb Megnyilvánulásai.

Ezt felismervén képesek lesznek elképzelni az Idővonalat, amit éppen elhagytak, és elküldhetik oda a szükséges feltétel nélküli szeretetet, hogy meggyógyítsák a sebeket, amiket Gaia fizikai formájának Mátrixán ejtettek.

Ahogy ez a gyógyítás egyre nagyobb mértékben történik, Gaia megszabadul horgonyától, ami az alacsonyabb frekvenciákhoz köti. Ekkor elkezdi majd elengedni az alacsonyabb frekvenciájú valóságait. Ahogy a régit elengedi, sokkal könnyebben ki tud bővülni Bolygó ÉNJÉNEK magasabb dimenzióiba.

Sokatok egy olyan idővonalba utazott bilokációval, ahol meg van a lehetőség fenntartani földi formátokat elég hosszú ideig ahhoz, hogy átmehessetek az Új Földre, miközben a 3D-s földi formátokat is fenntartjátok.

Ha emlékezni tudtok arra, hogy a Multidimenzionális ÉNETEK vagytok egy földi formában, akkor végül majd eszetekbe jut, hogyan tudtok a bilokációval az Új Földre átmenni. Aztán az emberi testetek fizikai kötelékét állandó kapcsolatban tarthatjátok Gaiával, míg a Fénytesteteket is létrehozzátok, és átléptek a Nagy Üresség fölött az ötödik dimenziós Új Földre.

Aztán az utánatok következő generációk fenntartják majd azt az Átjárót, amit létrehoztatok. Kérlek emlékezzetek rá, hogy az idő a harmadik dimenzió illúziója. A mi magasabb nézőpontunkból mindannyian látjuk az összes generációt az EGY MOSTJÁNAK szemszögéből.

Ezért látjuk, hogy az utánatok következő generációk közreműködése valójában hogyan befolyásolja a ti generációtokat, ami látszólag az ő múltjukban van. Tehát az előttetek levő és utánatok következő generációk mind hatással vannak egymásra a MOSTBAN.

Végül megint emlékeztetnünk kell titeket, hogy amint beléptek az ötödik dimenziós Új Földre, többé már nem lesz idő. Ennél fogva képesek lesztek olyan könnyen betekinteni különböző idővonalakba, mint ahogy az emberek a televízión csatornát váltanak. Ezért amikor felébredtek, emlékeztessétek magatokat újra és újra, hogy engedjétek el az idő illúzióját.

(Ezekkel a szavakkal ébredtem fel az ágyamban. Tudtam, hogy ha nem dokumentálom le ezt az élményt, akkor el fogom felejteni. Ahogy a számítógéphez mentem, elgondolkodtam, hogy vajon hányszor felejthettem el már korábban.)

Csatornázta: Suzanne Lie

Magyar nyelvű fordítás: Norfeus

Forrás: http://suzanneliephd.blogspot.co.uk/2013/04/galactic-alliance-with-earth-landing.html

 

Reklámok