Egy óra egy Angyallal /2013. április 29.
Linda Dillon közvetítése
AA-Michael-55Mihály Arkangyal a vasanakról és a megalkotott énről

Ezen a héten Mihály Arkangyal saját kérésére felelünk azzal, hogy lehetővé tesszük neki, hogy ma a központi kimenetekről, a vasanakról és a megalkotott énről beszéljen nekünk. Az interjú második részében – melyet külön tettünk közzé – a pillanatnyi eseményekről lesz szó.
Geoffrey West (GW): Üdvözlet és áldás mindenkinek! Üdvözlet ismét az „Egy óra egy angyallal” c. műsorban Linda Dillonnal, a Szeretet Tanácsának csatornájával és a „The Great Awakening” [A nagy felébredés –. a ford.megj.] írójával.
Ma este a GoldenAgeofGaia.com létrehozója, Steve Beckow is csatlakozik hozzánk, aki „Az Új Föld építése: Úton egy mindenki számára megfelelő világ felé” szerzője.
Geoffrey West vagyok, Graham Dewyea helyét foglalom el ma este. És ezzel meg is hívlak benneteket, hogy hozzátok az igazság és béke kék lángját, miközben Mihály Arkangyalt köszöntjük körünkben ismét ma este. Mihály ma este a vasanakról és a megalkotott énről beszél nekünk.
Ezzel át is adom neked a szót, Steve!
Steve Beckow (SB): Köszönöm, Geoff! Üdvözlünk Mihály Arkangyal!
Mihály Arkangyal (AAM): Üdvözlet mindannyiótoknak, szeretett barátaim! Mihály vagyok, a béke Arkangyala, a szeretet harcosa és a hírek hozója. Örömömre szolgál, hogy veletek lehetek!
És örülök annak is, hogy olyan sokatokat látom, hogy meggyújtjátok az igazság kék lángját a szívetekben és engeditek, hogy elöntse az elméteket, az akaratotokat, a fizikai és mentális lényeteket!
A mai napra választott téma – a vasana-k és a megalkotott én – egy éppen időszerű téma, mely természetesen nem csupán az egyének, nem csupán mindannyiótok érdekében, hanem az egész közösség miatt került elő, drága barátaim.
Vannak egyéni vasana-k is, de vannak vasana-ik az emberiségnek, az indítékoknak, a hitrendszereknek, a viselkedéssé alakult téveszméknek, a tetteknek is, valamint a létezés azon módjainak, melyek nem csupán szeretetből valók, hanem csalódásokból adódnak; melyek nem helyénvalók vagy nincs valóságalapjuk sem személyesen, sem közösségi szinten.
Tehát, az, hogy erről beszélünk, mindannyiótok szívének, elméjének és lényének egy ajándék, hiszen így mindannyian el tudjátok ezeket engedni. Ezt az elengedési folyamatot, valamint annak felfedezését és újra-felfedezését, hogy kik vagytok, azzal az igazsággal tudjátok megtenni, melyet nem korlátoz, és nem határol körül sem történelem, sem illúzió sem félelem.
Nos, szeretett barátom, Steve, hol szeretnéd ma kezdeni?
SB: Nos, Uram, nagyon izgatott vagyok a mai beszélgetés miatt. És talán azzal kezdhetnénk, hogy elmagyarázod a hallgatóknak, hogy mit jelent a vasana és talán megmutathatnád, hogy mi a különbség az egyéni vasana-k és az emberiség vagy világ vasana-i között!
AAM: A vasana egy viselkedés, egy hit, egy reakció, mely sosem szeretetből való – védekező igen, de nem igazság miatt, hanem általánosságban – és ezt nehéz egy Arkangyalnak elmondani! Az egyéni történésekre van alapozva, az egyén elméjére, pszichéjére vagy tudatosságára, tudatalattijára vagy tudatosság nélküli állapotára, vagy egy korábbi életből hozott dolog az alapja, mely időnként nagyon régi élet is lehet, mely a történelem árnyékában létezik.
És néhányatok számára még ezek a vasana-k, ezek a gátak azzal kapcsolatban, hogy valójában kik is vagytok nem csak a földi tapasztalatokra vannak alapozva, hanem valahonnét máshonnét származó tapasztalatok az alapjai.
Nem lenne helyénvaló, hogy bárki is azt gondolja vagy higgye, hogy a vasana csupán földi alapokon nyugvó valóság. Ezeket hozhatjátok – valójában sokatok ezt is teszi – hozhatjátok más világokból is, főként az intergalaktikus háborúk időszakából.
Ez egy hit és szeretném azt sugallani nektek, hogy ez egy téves meggyőződés, amit valójában ti igazságként kezeltek, akár tudatosan, akár tudatalatti módon – igen, amire a csatorna téves eszmeként utal; ez ugyanaz a dolog – mely megvéd, ösztönöz vagy támogat benneteket egy olyan viselkedésmódban, mely inkább visszaható, mintsem megelőző, szabad-akaratbeli szokás.
Most azt mondjátok nekem: „Drága Mihály! A szabad akarat virágzásáról, az egyéni döntéseknek és választásoknak az istenivel való összehangolásáról beszéltünk!” És ezért mondom nektek ma azt, hogy ez a beszélgetés időszerű!
Hiszen a vasana megakadályoz benneteket abban, hogy valóban összehangolódjatok azzal, amit a szívetek, a valós lényetek, a lelki énetek szeretne. Elválaszt benneteket annak igazságától, hogy kik vagytok!
És ezért viselkedési és cselekvési mintákba és néhány olyan területre kerültök, ahol korlátozott a teremtés és társteremtés, és amely megvilágítja és megerősíti a téves meggyőződést, bajt vagy fájdalmat.
Nos, nem egy kisebb sebesülésről beszélünk nektek és nem azt boncolgatjuk! Egy olyan eseményről vagy helyzetről beszélünk, mely annyira átható vagy fájdalmas, traumatikus volt, aminek az lett az eredménye, hogy alapvetően egy védőpajzsot emeltetek! És miközben azt hittétek, hogy ez egy védőpajzs, valójában egy olyan pajzs volt, mely elválaszt benneteket! És barátaim, ez nem csupán egymástól és tőlünk választ el, hanem önmagatoktól is!
Tehát a vasana-k – a természetüktől fogva – tragikusak; nem szomorú dolgok, hanem tragikusak! Engedjétek meg, hogy néhány példát mutassunk nektek, hogy mindannyian összefüggésbe tudjátok ezeket hozni!
Egy jelenlegi életben, lehet, hogy egy szexuálisan, mentálisan, érzelmileg vagy fizikailag gyalázatos környezetben nőttetek fel; lehet, hogy egy olyan családból származtok, mely nem szeretett benneteket, nem dédelgetett benneteket, nem nevelt benneteket vagy esetleg nem is akart benneteket!
Nos, ennek az lett a következménye számotokra, hogy a szeretet nem valós dolog, vagy hogy ti valahogyan hiányt szenvedtek. Így egy olyan személlyé váltatok, aki mindig megpróbálja bizonygatni magát azért, hogy felfedezzék azt, hogy milyen értékes ember.
De sokkal valószínűbb, hogy valójában olyan helyzetektől próbáljátok megvédeni magatokat, mely elemezhetőek, melyek a ti elképzeléseitek alapján feltételezhetően szeretettel teli helyzetek, melyekről tudjátok ösztönösen – a vasana miatt – hogy fájdalmas lesz.
Talán fogyatékosok vagy nagymértékben sérültek, vagy fizikai fájdalommal rendelkező emberek vagytok! És így a meggyőződés azt alakítja ki, hogy az élet fájdalmas, hogy az öröm elkerül benneteket – és talán nem is lehetséges – hogy a remény egy illúzió, hogy a fizikai síkon egy eltérő forma elmozdítása vagy megteremtése nem lehetséges. Talán olyan szerelmi kapcsolatotok volt (vagy kapcsolataitok voltak), ahol a szívetek összetört újra és újra. És – barátaim – még egy kapcsolatotok keretei között is lehetséges ez, mivel vannak olyan időszakok, amikor ez a meggyőződés, ez a vasana előretör és azt mondjátok: „Nos, a szerelem feltehetőleg nem osztozkodó, örömteli és kölcsönös; a szeretet fájdalmas és káros, irányító és mohó!” És így hoztok létre védekező viselkedésmódokat!
Most, amikor ma éjjel erről beszélgetünk, fontos, hogy ne legyetek védekezőek, hogy a szíveteket szélesre tárva tartsátok nem csupán azért, hogy meghalljátok, mit mondok nektek, hanem azért is, hogy megkapjátok azt, amit ma éjjel adok nektek barátaim – és jelen esetben gyermekeim – mely nem más, mint az igazság kiterjesztése és a szeretet gyógyítása.
Nos, vannak olyan helyzetek is – amint mondtuk – melyek a történelem árnyékában vannak. Talán mindig is tekintélyelvű helyzetekben voltatok és így a felsőbbrendűség vasana-ját hordozzátok, melyről úgy gondoljátok az egó szempontjából nézve, hogy valahogy nem csupán önmagatokért, henem másokért és az egész bolygóért is felelősek vagytok. Láttátok a történelem során, hogy mennyire kudarcba tud ez fulladni.
Ezek olyan meggyőződések és helyzetek, melyeket illúziókként hoztatok magatokkal, de olyan illúziók, melyekkel meg tudjátok védeni magatokat. De valójában ezek pontosan az ellenkezőjét teszik! Amint mondtuk, ezek elszigetelnek benneteket! Megerősítik az elválasztottság, az önértékelés és az önszeretet hiányának érzetét.
És ez mindig olyan érzéssel végződik, hogy kevesebbek vagytok, sőt még a viselkedésetek és a visszaható viselkedésetek is automatikussá válik, megerősödik és megerősödik mígnem azt gondoljátok, hogy „Nos, én ilyen vagyok!” Nos, drága szíveim! Nem ilyenek vagytok! Ez az illúziója és a téves illúziója annak, hogy mit gondoltok arról, hogy kik vagytok! De a szívetek mélyén tudjátok az isteni mivoltotok igazságát és az egység isteni szikrájának igazságát!
Tehát, még akkor is, mikor – mondjuk úgy, hogy – egy vasana kellős közepén vagytok, még mindig van egy részetek, mely talán csak arra vágyik, hogy „Bárcsak máshogy lehetne!” és ez a ti szívetek, a lelketek, az univerzális énetek, mely arra int, hogy engedjétek el ezt a dolgot, ezt a korlátot, melyet létrehoztatok!
Nos, a közösségi vasanakkal kapcsolatban van néhány közös emberi vasana, melyek az elengedés és eltávolítás folyamatában vannak. Az efféle dolgok – és tudjátok, hogy a béke Arkangyala vagyok – olyanok, mint a háború nélkülözhetetlen elemei. Van egy aprócska [valamit kiváltó] meggyőződés: a jó a rossz ellen folyama, melynek célja az, hogy háborúban végződjön. A tisztelet érzetének semmibe vétele is és a „muszáj” érzetének semmibe vétele is létezik. És ez az, amire úgy utalunk, hogy negatív teremtés.
És ezek azok a közösségi vasana-k, melyek nagyon is pusztítóak voltak és valójában az emberiség és a régi 3. dimenzió összeomlását okozták. Szerencsére ezek eltávolítása folyamatban van.
Még egy példa a pénzzel kapcsolatos meggyőződéssel kapcsolatban. Nos, ez a mohóság vasana-ja. Ez az a vasana, mely alapján az a meggyőződés alakul ki, hogy ha jómódú vagy, akkor lényegében pártfogolt és jó vagy és egy előnyösebb helyzetben vagy nem csupán a társasalomban, henem az Isten/Forrás/Egy szemében is. Azt gondolod, hogy Ő rádmosolygott, mert egy teremtő helyzetben vagy!
De ezzel a meggyőződéssel túlságosan gyakran van úgy a közösségi hit, hogy a gazdagság megteremtése – melyet mi mohóságnak és kontrollnak neveznénk – valamilyen módon értékes, így a szívetekben és az elmétekben ez nagyon is gyalázatos viselkedést okoz.
Nos, nem arról van szó, hogy a bőségnek van egy isteni korlátozása! Legyünk ebben nagyon egyértelműek! Mindenkit a születésétől fogva megillet az a jog, hogy bőségben éljen a szó minden jelentésében és értelmében! De az, hogy azért vagytok bőségben és azért van pénzetek, hogy irányítást gyakoroljatok, az teljes mértékben illúzió! Azt hinni, hogy valahogy ez megmagyarázza majd a kegyetlenséget és az erő téves használatát és hogy valami módon felhatalmazást kaptatok az effajta cselekvésre – hiszen szükséges megvédenetek a kitüntetett helyeteket – az nem helyénvaló! És ez egy közösségi meggyőződés!
Nos, ezek megszűntetése, megsemmisítése és eltávolítása folyamatban van. De – drága barátaim – amint eldöntöttétek, hogy hatalmas teremtők vagytok, amint belenéztetek a tükörbe és magatokat az eltávolítás részeinek nyilvánítjátok … valójában az eltávolítás nagyon nagy részét végzitek el!
És lehetséges, hogy amint elengedtek egy vasana-t, legyen az akár jelenlegi vagy korábbi – és tulajdonképpen nagyon kevés jelenlegi vasana van, melynek nincsenek előzményei más életekben – megvan az a képességetek is, hogy közösségi szinten is elmozdítsátok azt!
Nos, említettük azt is, hogy vannak olyan vasana-k, melyek nagyon is pozitívak! Nos, térjünk vissza a bőség ezen részéhez! És ha abban a meggyőződésben vagytok, hogy a bőség a tiétek és hogy nincs olyan helyzet, melyben a bőség nem a tiétek – nem a kontroll vagy mohóság, hanem az univerzális és a végtelenség szemszögéből megközelítve – akkor ez a vasana pozitív használata.
És így az egyik olyan dolog, amit tesztek az elengedés ezen folyamatában az, hogy vannak olyan szituációk, ahol átalakítjátok a vasana-tokat – mondjuk úgy, hogy – a skála pozitív oldalára!
Mindannyian – hacsak nem értétek el a teljes mértékű megtisztulást, az Istennel való egyesülés helyét, azt a helyet, amire úgy gondoljátok, hogy az a teljes Felemelkedés – birtokában vagytok olyan következményeknek, melyeket vasana-knak nevezünk.
De a vasanak-kal kapcsolatos kulcs nem az, hogy begyűjtsétek őket úgy, mintha ékszerek lennének és hogy sosem az, hogy kíméletlenül megítéljétek, hanem inkább hogy tudomásul vegyétek azokat az önértékelés és önszeretet helyéről, hogy elismerjétek, hogy taláná amit éreztek, amit gondoltok, annak visszaható viselkedésmódja nem hogy nem valós, hanem nem is az, mit akartok, és hogy ez elválaszt benneteket attól, hogy valóban belépjetek a megszentelt énetekkel, egymással, a közösségetekkel és a bolygótokkal a szeretet és öröm helyére.
Nos, ez a hajlandóság a kezdéshez. Nos, drága szíveim, tudom, hogy azt mondjátok nekem: „Mihály! Kérlek! Tisztítottunk, tisztítottunk és tisztítottunk! Összehangoltunk és szenvedtünk a Felemelkedés tünetei miatt! Dolgoztunk a közösséggel, az Új Föld megalkotásában részt vettünk és most azt mondod nekünk, hogy van még ennél több is?”
Drága szívem! Mindenekelőtt: mindig van több! De nem úgy értem, amit ti negatív vagy kishitű módon gondolnátok! Mindig van több öröm, több szeretet, több önértékelés, több beteljesedés, több megteremtése a birtokotokban lévő dolgoknak, az örömnek, az ölelésnek!
Nos, főként azok, akik ma éjjel vagy később hallgatnak bennünket és azok, akik olyan szorgalmasan dolgozattok, ti valójában a vasana-itok központjában vagyok! És ez jó hír, mivel ez egy része – egy nagyon is lényeges része – a Felemelkedési folyamatotok beteljesítésének!
Nos, most azt mondjátok nekem: „Nos, nem tudok egyszerűen átugrani az ötödik dimenzióba, amiről már vannak tapasztalataim és nem tudtok engem odajuttatni? Hiszen abban a valóságban és dimenzióban nincsenek vasana-k, hanem a hála és tisztaság érzete van!”
Sajnálom, drága szíveim! Nem így működik! Sokszor – és már sokan mondtuk – a felemelkedésetek része békét köt a 3. dimenzióval – a régi 3. dimenzióval – és így ezt teljes mértékben el lehet engedni nem annak részeként, akik vagytok! Tehát ez az az óriási lépés és ez része az átjárón való átjutásnak!
És akkor azt mondjátok nekem, hogy „De Mihály! Nem tudnád Rafaellel vagy St. Germain-nel egyszerűen levenni ezt a terhet a vállamról?” Nos, a válasz: igen! Sok téveszmét el tudunk távolítani és segíteni tudunk nektek a vasana-k meggyógyításában! De ti, ti spirituálisan és érzelmileg is érettek vagytok! És így sokkal jobb ösvény az – kifejezetten nektek, útmutatóknak, oszlopoknak, kapuőröknek – hogyha ezt együtt tesszük meg.
Teljesen jelen leszünk? Igen! De ti vagytok azok, akik elhagyjátok azokat az illúziókat, melyek megkötöztek benneteket! Felemelkedtek, mint Prometheus, mint a főnix, elengeditek a kötelet és az illúziókat, melyek korlátoztak benneteket! És magatokat szeretetnek, értékesnek és magának az örömnek – nem csupán az öröm elfogadóinak – nyilvánítjátok ki!
Nos, ez egy gyors folyamat? Igen, az is lehet! De tudjátok azt is – engedjétek meg, hogy erről is beszéljek – hogy a vasana-k körül sok dolog, sok réteg volt, melyeket bizonyos helykre tettetek, drága Angyalaim, azért, hogy támogassátok és megvédjétek magatokat azokkal szemben, melyeket veszélyes helyeknek, veszélyes világnak gondoltatok – igen, Gaia, akik megvéd, táplál, oltalmaz benneteket és otthont ad nektek! Valamilyen szinten azt hittétek, hogy ez egy nagyon veszélyes hely. Így szerepeket [persona] és viselkedésmintékat hoztatok létre!
Ez utalás a megalkotott énre.
Tehát ahelyett, hogy a valós éneteknek, az isteni éneteknek engedétetek volna, hogy átragyogjon benneteket, és hogy – mondjuk úgy, hogy – az életetek fő működtetője, az életetek teremtője, a fő ösztönzője legyen, ahelyett ebben az önpusztító mechanizmusban nem voltatok tudatában annak, hogy ezeket a viselkedésmintákat ti hoztátok létre!
És engedjétek meg, hogy feltételezzem, hogy azt mondjátok nekem: „Honnan ismerjük fel ezeket a viselkedésmintákat?” Nos, elmondom nektek! Ezek sosem szépek! Ezek sosem a szeretetből valók! Ezek tekintélyelvűek. Ezek nem az egyformaságból, az egységből, az egyensúlyból, az összekötöttségből valók! Ezek nem a szeretetből valók!
És nagyon gyakran halljuk, miközben tanúi vagyunk az effajta viselkedésmódoknak vagy cselekedeteknek, hogy azt gondoljátok, hogy ti – mivel ez általában interaktív – hogy ti valaki más javára teszitek ezt, mivel annak szükséges megtanulnia valamit, hiszen nektek szükségetek van arra, hogy megvédjétek önmagatokat, hogy nekik fel kell nőniük és meg kell látniuk az igazságot!
Mind az effajta dolog egyszerűen olyan kép, melyet azért alkalmaztatok, hogy ne kelljen éreznetek azt a fájdalmat, azt a szenvedést, azt az eredeti bizonytalanságot, sebzettséget, azt a vasana-t. Nincs szükség arra, hogy ezt tegyétek! Így e tisztítás része az is, hogy megvizsgáljátok önmagatok bensejében azt, hogy hogyan viselkedtek!
Nos, sok időt töltöttünk azzal, hogy az isteni minőségekről beszéljünk. És természetesen a platformunkon azért adtunk rá lehetőséget, mert ez fontos, ez az, akik vagytok és ez az, ahogyan a felsőbb dimenziókban, a másik világokban éltek. Tehát kezdjétek el megvizsgálni, hogy „Mik ezek a téveszmék vagy védőpajzsok, melyeket megalkottam?”
Nos, mit von ez maga után? Drága barátaim! A közösséget és az egységet, mivel ez nem arról szól csupán, hogy elvégzitek a saját belső munkálkodásotokat, tisztítást, elengedést velünk, hanem arról is, hogy hallgatólagos és tényleges felhatalmazást adtok egymásnak közösségileg, szívbéli közösségként, felsőbbrendű tudatosságban, szívbéli tudatosságban arra, hogy ezeket a valótlanságokat meglássátok egymásban és hogy képesek legyetek elmondani, hogy hogyan viselkedtek, beszéltek és regalátok – és ez a kulcs! a visszaható viselkedés, a térdreflex-viselkedés – és hogy a reakcióitok nem éreztetik, nem reflektálják annak a lényegét, akik ti vagytok! Nem tükrözi vissza azt a szeretetet, miről tudom, hogy te vagy!
Meg tudjuk ezt szüntetni? Be tudsz menni és meg tudod közelíteni a vasana-t? Szükséged van segítségre? És a hajlandóság arra, hogy valóban szívtől-szívbe menő kommunikáció legyen, megvan? Nem egy olyan helyről, mely ítélkezés, kritizálás vagy büntetés, hanem egy olyan helyen, ahol megvan a hajlandóság a kapcsolatra, a kommunikációra és egy teljesen más szinten való kiterjedésre!
És tudom, hogy nem csupán a Forrás terve az, hogy ezeket a vasana-kat elengedjétek! Ez a ti tervetek része is! Ez annak része, amire mindig is vágytatok, mit mindig is szerettetek volna, amiért imádkoztatok! Ebben az életben rendkívüli volt mindannyiótoknak! Elmondtuk már nektek, hogy ti a kiválóságotokban [mesterként] jöttetek ide!
Nos, mit jelent ez? Azt, hogy ezeket a kis jeleket – hiszen ezek azok – ezeket a kis foltokat meg kell tisztítanotok! Magatokkal hoztátok a lélek-terveteket, a talentumaitok, a képességeitek teljességét ebbe az életbe, a fizikai létetekbe és a kiterjesztett énetekbe!
Nos, ezzel ti fel nem oldott vasana-kat is hoztatok! Ez a világ vége? Nem! Ez a kezdet! És tudom, hogy készen álltok arra, hogy hozzáfogjatok!
Barátaim! Testvéreim! Ismerem a szíveteket és ismerem a vágyaitokat! Tudom, hogy az a vágyatok, hogy továbblépjetek most és mindenkorra. Nos, én csak mondtam, és mondtam! Most visszaadom neked a szót, Steve!
SB: Nos, mondhatod és mondhatod, Uram! De valójában – mint mindig – most is feltetted azokat a kérdéseket, amik a papíromon vannak!
Van még 9 percünk, ezért engedd meg, hogy feltegyek néhány kérdést az átértékeléssel és a bostoni maraton bombarobbantásával kapcsolatban! Nos, feltetted a Rolex-edet vagy szeretnéd, hogy színre lépjek és figyelmeztesselek? [nevetés] Ez csak vicc volt!
AAM: Közbe fogsz szólni!
SB: Közbeszólok majd! [nevetés]. Oké, köszönöm! Tehát sok kérdést megválaszoltál azzal kapcsolatban, hogy honnét tudjuk, hogy elengedtük a vasana-t, hogy honnét tudjuk, hogy egy vasana markában vagyunk.
Azt vettem észre megamban, hogy amikor egy vasana-val akarok dolgozni, nem működik nekem az, hogy kivetítsem más emberre. Ez csupán energetizálja azt! De hogy vele legyek, hogy megtapasztaljam és hogy megengedjem, hogy feltöltsön engem és hogy megkapjam az üzenetét ennek, akkor aztán megvilágosodom és látom, hogy miről szól az egész!
Mondanál néhány szót arról, hogy milyen módon dolgozzunk a vasanak-kal, hogy megsemmisítsük őket? Van bármi módja annak, hogy valóban megtisztítsuk önmagunkat a vasanak-tól és elengedjük őket?
AAM: Igen! És jól mondod, hogy a vasana-k hatással bíró dolgok! Ezért beszélünk a visszaható viselkedésekről! És abban is igazad van – ez olyan, mint egy vulkán, mely gőzt bocsát ki, amivel mindenkit figyelmeztet a vidéken, hogy „Vigyázzatok!” És aztán forrong! Majd kitör és szó szerint az ég segítsen annak, aki a robbanás útjában van!
És mindannyian szemtanúi voltatok ennek, nem csupán te, drága Steve! De van egy pont, amin tudod, hogy valami – és pontosan nem is tudod, hogy mi – de egy vasana kivált valamit, mivel a reakció, a védekező reakció olyan erős!
És ezt nem egyszerűen egy – mondjuk úgy, hogy – ellenség váltja ki, egy olyan valaki, akivel nem értesz egyet! Ez lehet a legjobb barátod, a társad, egy helyzet a bolygón! De tudjátok, mivel nem csupán a szívetek fáj, de a hasatok, az aurátok és a gyökércsakrátok is megsebződik.
Tehát, ez a baj, a betegség érzete. És természetesen a gyökér az, ami a legtöbb fizikai betegséget okozza a bolygótokon – ez mégegy beszélgetés tárgya lehet. Ezek a fel nem oldott vasana-k.
Nos, nem szükséges teljes mértékben kitörni, ha az elején azonosítani tudjátok azt, hogy egy vasana akar előtörni! Így egyszerűen el tudtok csendesedni! Ez a kulcs! Menjetek a szívetekbe! Horgonyozzatok le a Forrás szívében! Horgonyozzatok le Gaia szívében, így szó szerint stabilan érezhetitek magatokat és meg tudjátok vizsgálni a helyzetet – és ebben semmi túlzás sincs!
Nos, gyakran hajlamosak vagytok arra, hogy emberként gondolkodjatok „Ez az én képzeletem!” Nos, az effajta helyzetekben ez nem az! Ez a testetek, elmétek, lelketek és szellemetek információja, amit adnak nektek, így el tudjátok engedni és meg tudjátok érteni, hogy „Miért van ez az érzés bennem?” Hiszen ez sosem kényelmes. Sosem!
Ezért van az, hogy olyan sokan hajlamosak a bolygótokon ezt mondani: „Ó, valami irányít engem!” Nos, igen, mivel nem lassulnak le és nem engedik, hogy a vasana a felszínre jöjjön és hogy el tudják engedni! Hiszen ez nagy megkönnyebbülést okozna! És ezt így ismeritek fel!
Felidézitek, megkérhettek bennünket, az isteni minőségeket, az univerzális törvényeket, melyekről Sanat beszélt nektek múlt héten. Felidézhetitek a törvényeket, megkérhetitek az egyik barátotokat, egy emberi barátot, hogy segítsen nektek ebben a folyamatban, hogy átbeszéljétek, hogy kiengedjétek az érzelmet – hiszen ez a mentális és érzelmi testetekben van benne – hogy lehetővé tegyétek a félelemnek, a haragnak, a fájdalomnak azt, hogy a felszínre jöjjön és így el tudjátok engedni!
Használhatjátok Gábriel arkangyal arany fényét, az én kék lángomat, Ráfael smaragd lángját, St. Germain ibolya lángját is, de a kulcs – akár így, akár úgy – hogy elpusztítsátok, hogy elégessétek és hogy elengedjétek…még ha a hamvak többé nem is lesznek ott, hiszen ez nem tartozik hozzátok! Ez nem annak az igazsága, akik ti vagytok!
SB: Rendebn! Ha félbeszakíthatlak itt, akkor megkérdezném, hogy amikor megszerzünk egy vasana-t, amikor egy baráttal befejezünk egy vasana-t, akkor remélhetőleg az a barát figyel és nem tanácsot ad vagy vitatkozik velünk. Ez nagyon hasznos!
És az, ami gyakran összezavar engem azzal kapcsolatban, hogy egy vasana vajon még létezik-e vagy már nem az gyakran az, hogy úgy gondolom, hogy egy olyan elvem van, hogy „Nem, nem nem! Ez egy alapelv!” És természetesen ez nem az!
Ha egyszer meglátom, hogy emögött egy vasana áll, ha egyszer tudatosul benne, hogy ez egyszerűen a vasana megsemmisülése, akkor az alapelv is eltávozik!
Nos, 8:49 van, így más témára is áttérhetünk! Úgy gondolom, hogy visszatérhetünk következő héten is ehhez a témához, mivel sok dolog maradt még, amiről érdemes lenne beszélgetni!!
[A folytatásban jelenleg zajló eseményekkel kapcsolatos téma van, amit nem találtam érdekesnek annyira, hogy lefordítsak! – a ford. megj.]

Csatornázta: Linda Dillon
Magyar nyelvű fordítás: Vénusz
Forrás: http://goldenageofgaia.com/2013/05/archangel-michael-on-core-vasanas-and-the-constructed-self/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=archangel-michael-on-core-vasanas-and-the-constructed-self

Reklámok