Arktúriai Csoport / 2013. április 21.

Marilyn Raffaele közvetítése

000801_0341_0008_tslsÜdvözlet, drágáink! Azért jövünk ma hozzátok, hogy egy örömteli tavaszt kívánjunk nektek – bár az idén a világotokban ez a tavasz teljesen más, mint az eddigiek voltak. Gaia igazodik a bejövő új energiákhoz és emellett meg is nyitja magát az ő saját, isteni energiáinak – hiszen ő is egy tudatos lény. Gaia olyan jól végzi ezt az összehangolódást, ahogyan csak tudja; teszi ezt azért, hogy a saját felemelkedését úgy hajtsa végre, hogy a rajta élő lények számára a legkevesebb nehézséget okozza.

Az általatok káoszként érzékelt dolgok nagy része a világotokban nem más, mint az eonokon át, bizonyos területeken rejtett, sötét energiák elengedése. Ezek olyan helyek, ahol a háború, a harc és a küzdelem energiái még rezgésben vannak és ahol a nem felemelkedett gondolkodásmód és viselkedés még mindig megjelenik annak érdekében, hogy észrevegyék, átalakítsák és elengedjék. Úgy tűnhet, mintha a világ sötétebbé válna, de valójában ez a több Fény következménye, mely megvilágítja a rejtett árnyakat, tudatosabbá teszi azokat ahelyett, hogy lehetővé tenné nekik, hogy továbbra is rejtve maradjanak, és úgy működjenek, ahogy ezidáig működtek!

Rengeteg dolog történik, drágáink! És azok, akik úgy döntenek, hogy elutasítják a Fényt a tudatlanság és félelem által most a túlélésükért harcolnak, mely csupán egy veszett ügy lehet – függetlenül attól, hogy milyen hosszú ideig tart. Ez egyszerűen azért van így, mert az Isteni Tudatosság az egyetlen Valóság és így azt sosem lehet eltörölni (megszüntetni). Nincs valósága az olyan illúzióknak, melyet a dualitás és az elkülönülés energiái teremtettek; még akkor sem, hogy ha azok valósnak tűnnek – hipnotizálás. Már elmondtuk korábban, hogy a jó illúziók sem valóságosabbak, mint a rosszak – mindkettő a dualitást képviseli. Amikor a földön elég fény lesz, akkor az egyszerűen feloszlatja majd a nem-megvilágosodott illúziókat abba a semmibe, amiből azok származnak.

A mai gyerekek közül nagyon sokan azért vannak ebben az időszakban a földön, hogy a Fényüket egyszerűen hozzátegyék ehhez a fejlődési folyamathoz. Nekik nincs szükségük arra, hogy testet öltsenek a saját személyes fejlődésük miatt, mivel ők már nagyon fejlett lények, de ők ezt a hathatós időszakot azért választották, hogy hozzátegyék az ő fejlett energiájukat. Ezért van az, hogy oly sok nagyon intuitív és „bölcs” gondolkodású gyermek jelenléte tudatosul bennetek. Próbáljátok meg tisztelni őket az ő Fényükért! Ne különcként gondoljatok rájuk és ne erőltessétek rájuk azt, hogy a régi energiákban éljenek!

Tartsátok meg a tudatosságotokat drágáink, mivel változásban vagytok – még akkor is, ha ez nem látszik kívülről! Próbáljátok meg nem túl sokszor nézni a híreket, mivel eközben folyamatosan a negativitással és a régi energiákkal etetnek benneteket! Válogassátok meg, mit olvastok, hiszen ha nem etetitek a testeteket szeméttel, akkor miért tennétek ezt az elmétekkel és a tudatosságotokkal? Maradjatok a tudatosságotokban, de ne kössön le benneteket teljesen a világ. Az idő most arra szolgál, hogy megéljétek azt, amiről úgy gondoljátok, hogy az igazság és ne csupán érdekes csoport-, tanfolyami, vagy baráti beszélgetésekként kezeljétek ezeket! Gyakran meditáljatok! Maradjatok az Egységesség középpontjában, mivel ez a ti nyugalmi időszakotok a látszat-világotokban és ez az, ahol tanulhattok! Többé nem lesz szükségetek könyvhalmokra és sok tanfolyamra, mivel ezeken már túlfejlődtetek és már belülről tanultok! Ezért érzitek sokan azt, hogy többé nem rezegtek együtt a metafizikai könyvekkel és tanfolyamokkal!

Az Arktúriai Csoport szeretne beszélni Amerikáról is. Amerikát isteni alapelvek alapján hozták létre, melyet az alapító atyák az ezen az oldalon lévő Fénylények vezetésével teremtettek meg. Amerika elég fejlett volt ahhoz, hogy egy új tudatosság felé mozduljon el, reprezentálván a többi bolygón létező, már létrehozott, fejlett kolóniák társadalma által élvezett szabadságot és békét. Ezek fejlett értelmű társadalmak, melyek békében és szeretetben élnek – olyan társadalmak, melyekben minden életforma értékes és tiszteletben tartott, és amelyekben nincs jelen a hiány és korlátozottság tudatossága. Az emberiség készen állt arra, hogy megkapja és elültesse e magasan rezonáló társadalmak magvait a felfedés érdekében. Amerika Alapító Atyáit Isten vezette, hiszen megírták azt az alkotmányt, mellyel elvetették a tudatosságot az élet és létezés új útjain: a szabadságot és a békét mindenki számára! Az alkotmány egy harmadik dimenziós módja volt annak, hogy egy sokkal megvilágosodottabb világ-tudatosságot teremtsen, bár sokan még nem álltak készen abban az időben – sőt még most sem – hogy valójában megértsék az e dokumentum által megtestesített magasabb szintű igazságokat!

Amerika egy kisbabaként kezdte a kibontakozás időszakában, növekedvén a megpróbáltatás és tévelygés fájdalmas tapasztalatai által. De most spirituálisan a „fiatal felnőttkorra” ébred, bár még sokan vannak, akik a „lázadó serdülőkor” tudatosságával rezegnek együtt. Sokan félreértették – és még most is félreértelmezik – ezt a spirituálisan irányított dokumentumot a célból, hogy a saját önző vagy egyszerűen csak tudatlan érdekeiket táplálják vele – elferdítve, vagy mellőzve az Isten által inspirált gondolatokat az ő személyes szintjükön és azon dolgoznak, hogy meggyőzzenek másokat arról, hogy ez teljes mértékben megfelelő.

Ez már nagyon régóta így van, mivel pánik kezd kialakulni azokban, akik a tömegek felébredését az ő régi, kényelmes és saját magukat szolgáló út végeként látják. A cégek, a kormányok, az egyházak, stb., melyek talán még a kapzsiság és önzés energiájaként működnek, megtesznek bármit, amiről úgy gondolják, hogy szükséges (ide értve a szent alkotmányotok félreértelmezését is) annak érdekében, hogy az emberiséget egy félelem-energiában tartsák! Teszik ezt azért, hogy megőrizzék az ő saját hasznot hajtó és önszolgáló terveiket.

Mindazonáltal, a Fényből származó emberek már készen állnak arra, hogy magasabb szintű figyelmet fordítsanak a világi következményekre és foglalkozzanak velük. Küldjetek fényt azokra az emberekre, akik úgy tűnnek, mint akik sok problémát okoznak, és ne feledjétek, hogy ők is isteni lények, akik nincsenek ennek tudatában és így minden döntésüket a nem tudás alapján hozzák. Vigyétek az Igazság Fényét minden helyzetbe, melyeknek tudatába kerültök, vagy amelyekkel személyesen találkoztok. Az igazság tudatossága és a külsőségek illuzórikus természete a Fény küldésével együtt segít a sötétség ezen illúzióit szerteoszlatni. A hencegő és tomboló világi gonoszságokkal való foglalkozás a már jelen lévő energiákhoz adja hozzá a ti energiáitokat és több realitást ad nekik – az illúziók az általatok adott energiából nyerik az erőiket! Látjátok?

Tegyétek azt, amire vezetnek benneteket annak érdekében, hogy a 3. dimenziós módszerek gyakorlata megváltozzon (írjatok alá petíciókat, a szavaitokkal ültessétek el az igazság magvait, stb), de mindig legyetek tudatában a külsőségek illuzórikus természetének – annak, hogy ők az árnyék-energiák megnyilvánulásai, melyeket nincs jog fenntartani vagy életben tartani. Tegyétek meg az emberi lépéseket, de csak miután az elmélkedés vagy meditáció által iránymutatást kaptatok! Ennek során lehet, hogy arra vezetnek benneteket, hogy egyáltalán semmit se tegyetek! Ilyen esetben lépjetek hátra és objektív módon figyeljétek meg a történéseket! Lehet, hogy arra vezetnek, hogy csupán Fényt küldjetek – vagy talán arra, hogy valamiféle dolgot megtegyetek!

Mindig legyetek tudatában annak, hogy minden hatalom mindig az Istenben, az Igazságban és a Valóságban van!

Mi vagyunk az Arktúriai Csoport

Csatornázta: Marilyn Raffaele

Magyar nyelvű fordítás: Vénusz

Forrás:  http://www.onenessofall.com/newest.html