A Galaktikus Szabad Sajtó aktuális hírösszefoglaló: JÓ HÍREK!

2013. 03. 27.

1
A Galaktikus Központból szeretettel hozzuk el az emberiségnek az otthon energiáját és a friss események összefoglalóját.

1.) A márciusi telihold csak a SZERETETRŐL szól, a szeretet a kulcs és az út! Idézet Judit Sartoritól
http://soundofheart.org/galacticfreepress/content/full-moon-transmission-march-all-about-love-love-key-and-way

Üdv szeretett lények, mikor azt mondtuk, hogy intenzív energiákban vagyunk, nem vicceltünk. Hatalmas elmozdulásokat tapasztaltunk meg, amelyek úgy tűnik hogy, nem állnak meg. A napéjegyenlőség energiája és a most mérlegben álló telihold nagy sebességre kapcsolt minket. A következő csúcs a húsvét lesz, amely a feltámadást jelképezi. Ez tökéletesen képviseli az egó halálát és a főnix felemelkedését. Az igazi lény fel fog emelkedni a hamvakból. Ez az, ami most történik az első hullámban felemelkedőkkel, akik készen állnak a teljes aktiválásra, és egy átalakulási eseményen mennek át, hogy összekapcsolódjanak a magasabb hálózat új paradigmájú teremtésével. Az egység tudatosság évében vagyunk, és pontosan ez bontakozik ki. A jó hír az, hogy sok első hullámban felemelkedő majdnem készen áll! Az elkövetkező hetekben és hónapokban sokan fognak felsorakozni, és elkezdik következő küldetésüket a Föld bolygón=Szív, az új Föld társ-teremtést. Elismerés azoknak, akik megtisztították magukat, a szeretetet választották, és készen állnak az Isteni Terv következő fejezetére.

2.) Idézet Méline Lafont-tól “A legnagyszerűbb öröm számomra bejelenteni mindannyiótok számára, drágáim, hogy egy hatalmas elmozdulás zajlott le, és jelenleg ez bontakozik ki. Csodálatos fejlődés zajlott le a szívekben és az emberiség kollektívájában. Sok szív tett meg hatalmas ugrásokat, és számtalan ébredés zajlik a tavaszi napéjegyenlőség energetikai hullámának köszönhetően és azon energiák okán, melyek a Galaktikus Központból érkeznek.
Nagyszámú felébredt lélek vett részt szorgalmasan ebben a folyamatban, és megvilágosították lelkeiket oly módon, hogy a kollektíva egy nagy része felszított egy új Felemelkedési folyamatot. Ahogy most belépünk Lényünknek ebbe az új mélységes és kifinomult világába, minden előkészület megtörtént a következő lépéshez, amely még tovább elvezet majd minket Lényünk csodájába. A Fény számos hatása született meg, melyek mindent segíteni fognak a Földön a fejlődésben félreérthetetlenebb módon, amely egyre több és több szívben fog lángokat fellobbantani.

Lényed jelenlegi szintjén egy globálisabb fokozat lesz elérhető, amely összecseng annak 5-ik és 6-ik dimenziós frekvenciájával. Mindenki és minden elérhet most egy magasabb tudatosságot, és egy magasabb létezést addig a pontig, amire egy teljes kapcsolat valósítható meg az Énjükkel. Néhány lélek számára ez a folyamat már megvalósult; a hátralévő feladatuk az, hogy tovább szolgáljanak a szeretett Gaián azért, hogy mindenkit elvezessenek a saját Lényükkel való összekapcsolódáshoz…
Ezek az új ébredések nagyobb kollektív tudatosságot fognak eredményezni, ami valószínűleg el fog vezetni egy bolygóbéli, globális és univerzális Felemelkedéshez, amely a végső oka a Földön való jelenléteteknek ezekben az időkben!
Ezeknek az új és erőteljes energiáknak a beépülése során a fizikai testetek újra több pihenést fog igényelni. Ne aggódjatok, ha nem éreztek semmit, vagy nem észleltek semmit, vagy ha nem volt időtök meditálni, hogy ez által segítsétek az egész folyamatot, mivel azok az intenzív energiák továbbra is szállítani fogják szükséges hatásaikat az elkövetkező napokon, senkit nem fognak érintetlenül hagyni. A különböző hatások eltérőek lesznek szívenként és helyenként. Ahogy az közismert, variációk léteznek a dimenziós frekvenciákban a szeretett Gaián, és még ebben az esetben is, erős mérték béli különbségek lesznek, amikben a napéjegyenlőségi energiák kibontakozhatnak a különböző helyeken.
Az egyik specifikus frekvencia mező több kollektív egységnyi együttműködést és fókuszálást fog igényelni, mint a másik, mivel elég sok szív és terület időz még egy alacsonyabb frekvencia mezőn. Az most drasztikusan meg fog változni. Ami olyan sokáig előkészületben volt, most lassan el fogja érni saját csúcspontját. Számos lélek lesz képes gyakorlatba átültetni a hívást, és határozottan fognak belevágni küldetésükbe kollektív és tudatos szinten egyaránt. Szükséges lesz a belső világra és a szívre fókuszálni, hogy megvalósítható legyen egy egyensúly, és a munka elvégezhetővé váljon az Én csodálatos állapotából…
Minden teremtés Anya/ Atya Istene az Ami Létező, támogatja ezt a nagyszerű lehetőséget áldásukkal és feltétlen szeretetükkel. „Minden rosszban van valami jó” ez a nap aforizmája. Nos, élvezzétek az első napsugarait annak, hogy bejelentkeztek új világotokba, mivel mindannyiótoknak ez a kezdete a valódi, szíven át történő manifesztációnak a külső világotokba. Pozitív idők várhatóak, a legjobb csak ezután fog eljönni!…”
http://soundofheart.org/galacticfreepress/content/m%C3%A9line-lafont-lady-portia-breakthrough-new-frequency

3.) Köszönet Cobrának a Plejádokbeli nézőpont bemutatásáért, az új napéjegyenlőségi ciklusokat tekintve [elnézést, de a következő szöveg kimaradt a fordításból, majd pótoljuk –Scarlett megj.]

2

Higgyétek el, azért vagyunk itt, hogy egy olyan forradalmat teremtsünk, ami semelyik korábbihoz nem hasonlítható, ami korábban történt. Egy szándékos tudatossági cunamit, amely végig söpör a bolygón, és alapjaiban rázza meg modern világunkat. Egy kultúrákon átívelő, spirituális forradalmat, amely át fogja alakítani a Föld elkülönült, és darabokra felosztott kultúráit egyetlen hatalmas, globális és bolygó szintű, sokszínű kultúrává, amelyben minden nemzet egyedi változatossága, minden nép, minden törzs, minden személy értékelve lesz, aki hozzájárul az egész szépségéhez. Plejádok 

 4.) Napszél fúj a bejelölt koronáris lyukból, ami március 29-30-án fogja elérni a Földet. Hitelesség: SDO/AI

3

Ahhoz, hogy ez tovább legyen segítve energiában, be fogunk lépni egy napszél folyamba nagy valószínűséggel március 29-én, és ezt fogja követni egy történelmi húsvét egy új pápával, aki ezidáig a Fényben mutatja meg magát, és a születési jegye a tüzes Nyilas. Minden megmutatja magát.

4

5.) Idézet Sheldan Nidle-től “A sötétek bevontak titeket birodalmukba 13 évszázaddal ezelőtt, nyomort, rabszolgaságot és folyton növekvő elkeseredést hoztak nektek. Most ezek az idők véget értek! ”

(Adele-Skyfall: ) http://www.youtube.com/watch?v=DeumyOzKqgI&feature=player_embedded
Megosztottuk veletek az előző üzeneteket, most átváltunk napi gyakoriságú üzenetekre, és sokan lesznek tudatában ennek az Igazságnak. Mindenkire hatással van ez, és ha az emberiségnek nincs egy parkoló űrjárműve a garázsukban, mindenkinek a bolygón fel kell majd emelkednie az 5-ik frekvenciára valamilyen módon. A bolygó már ott van, és most az emberiségen a sor. Nekik kevesebb, mint 18 hónapjuk van arra, hogy véghez vigyék ezt a feladatot.

6.) Idézet Kate Ann Spreckley-től “A márciusi és az áprilisi energiák felgyorsítják a régi rendszerek, formák és hitek megsemmisítését, és egyre több és több hozzáférést engednek nekünk a mi új paradigmánkhoz, amely az egységben és a Krisztus tudatosságban gyökeredzik. Ezen felgyorsulással tudatosságunk elmélyül, és világosan tudjuk látni, és meg tudjuk érteni, hogy minden szenvedésünk és válságunk oka a tudatosság hiánya volt.

A mi érdes kultúránkban a dualisztikus gondolkodás uralkodott, és bele voltunk gabalyodva az elszigeteltségbe, az elválasztottságba és saját magunk kételyébe. Az életünk fel volt osztva a férfi/nő, a világos/sötét és a szeretet/félelem ellentéteire. Meg kellett ismernünk mindkét oldalt, azért, hogy megtanuljuk az ellentétes pólusokat, hogy elmozdulhassunk az egység és az egyensúly állapotába. A feldolgozás, az ébredés, a gyógyulás és a kiegyensúlyozás évei fájdalmas folyamat volt, mivel nehéznek találtuk, hogy behódoljunk az egységnek. Most úgy tűnik, hogy nincs más választásunk, csak hogy a felszínen tartsuk magunkat, mivel az isteni energiák áramlata rendkívül gyorsan mozog. Ez a fejezet a Hopi öregek nyilatkozatából egy olyan dolog, ami folyton visszatér hozzám, és találóan fejezi ki azt, amivel most sokan szembe találjuk magunkat…

Van egy folyó, amelynek nagyon gyors a folyása. Az olyan nagy és gyors, hogy lesznek olyanok, akik félni fognak. Ők kapaszkodni fognak a partba. Ők azt fogják érezni, hogy szét vannak szakítva, és sokat fognak szenvedni. Tudd, hogy a folyónak megvan az úti célja. Az öregek azt mondják, hogy nekünk el kell engednünk a partot, bele kell löknünk magunkat a folyó közepébe, nyitva kell tartanunk a szemünket, és a fejünket a víz felett kell tartanunk.’
http://soundofheart.org/galacticfreepress/content/energy-report-march-april-2013-kate-ann-spreckley

7.) Az utóbbi 72 órában sok felhő űrjármű bukkant fel körülöttünk, és sokan mások is megtapasztalják ezt. Ahogy az energiák megnövelik a bolygón a tudatosságot mindenki más is kiterjed, és egyre többen és többen képesek meglátni azokat. Ez annak a jele, hogy mennyire intenzívekké válnak ezek az energiák, és a járművek közelebb tudnak hozzánk jönni energetikailag. Ők mindig itt voltak, csak arról van szó, hogy ahogy az új Föld energiák bejönnek, ők gyakrabban fognak felbukkanni.

angels-cloudships-orbs-rainbow-WOW2-1024x747

8.)Idézet  Arany Fénytől “Jó estét, mi vagyunk az Angyalok Tanácsa, Mihály, Gábriel és Rafael Arkangyalok. Ma este csatlakozott hozzánk a Plejádok Tanácsa is. A felhőűrhajó, amit a csatornázó látott, az egy plejád űrjármű volt, és mi fel akartuk erre hívni a figyelmet.


Meg akartuk mutatni neki, hogy mi beborítjuk őt és a bolygót, valamint a lényeket a bolygón, csodálatos szeretet, fény, éter realitás, átláthatóság, szépség, fenség és a kegyelem szárnyaival. A szivárvány Isten kegyének és fenségének egy szimbóluma, és a bőség megvalósul Istenben és a Forrásban való hit által. Meg akartuk mutatni a csatornázónak, hogy mi szeretjük őt, és törődünk vele, ahogy más lényeket is, és ezért helyeztünk el egy különleges bőség üzenetet ( a születési évével és a „hiszünk Istenben” idézettel) neki szánt ajándékként mai utazásán.
Világaink komoly módon való kereszteződése kezdődött el most, az angyali birodalommal, más bolygó rendszerek lényeivel és galaxisaival, és a felemelkedett Mesterekkel, akik egységbe csatlakozva segítik új földetek társ-teremtését, az új otthonokat azért, hogy a magasabb dimenziójú világokban létezzetek, amelybe mindannyian beléptek. Minden lény meg van invitálva, hogy csatlakozzék ezen világhoz, és azok, akik képesek növelni tudatosságukat, spirituális tudatosságukat és frekvenciájukat, növekvő mértékben tudatában vannak ennek. Ez az új föld már létezik és az időn kívül van, csak arról van szó, hogy ti és mi együtt lélegezzük azt létezésbe egyazon időben, ugyanakkor, mikor az már létezik.
Egy nehezen érthető koncepció a harmadik dimenzióban, de ugyanakkor igaz. Reméljük, hogy az emelkedettség üzenetei és a tudatosságé, mint ez az üzenet és más üzenetek is az interneten elkezdenek átszivárogni a többségi társadalomba, hogy minden lénynek legyen arról tudomása, hogy mi történik a bolygótokkal és ezeknek a világoknak a 3-as, 4-es és 5-ös dimenzióknak a kereszteződésével most…mindenki az univerzumban fel lesz emelve egy másik szintre; ez egy univerzális történés mindenhol, nemcsak a Föld bolygón, habár a ti Föld bolygótok magába foglalja az emberi fajt, egy kísérleti fajt, amely most testben emelkedik fel egy magasabb dimenzióba, egy másik kísérlet, ami először történik meg a történelemben, és ez csodásan manifesztálódik a világotokban…
Ahogy elkezdtek megbízni abban, hogy ez a felemelkedési tapasztalat valódi, hogy ti valóban egy új Föld felé és magasabb dimenziókba mozdultok el, elkezdtek jobban bízni a Forrásban és az olyan magasabb dimenziós lényekben, mint az angyalok, a felemelkedett mesterek, és ők a ti csillag családotok. A bőség, amely elérhető mindannyiótok számára ebben az új világban, az a Forrásban, vagy az „Istenben” való hit kiterjesztése, ekképpen a csatornázónak szánt üzenet ma az, hogy „Bízzatok Istenben”, vagyis a „Forrásban és a magasabb világokban bízzunk meg”.
 Van most egy üzenet a Plejádoktól. Mi mindannyian a Forrásból való kiáradások vagyunk…mi a Plejad Tanács, ti, az angyalok, a felemelkedett mesterek, és minden élőlény szerte az univerzumban és az összes univerzumban… most van itt az ideje a „függöny felemelésének”, amely olyan mintha levennétek a szemellenzőket, hogy a korábbi 3-ik dimenziós világ mögé láthassatok, ami lassan visszavonul a távolba, vagyis megszűnik egy szempontból; a régi holografikus valóságnak nincs több forrás energiája, hogy fenntartsa azt, ezért aztán minden összeomlik a régi világban; ezért omlik össze a bank rendszeretek, a régi Föld összeomlásban van, ennélfogva ezek „süllyedő lyukak”, és az egész paradigma olyan, mint egy holografikus „sátor”, ami tele volt fújva levegővel, és az összes levegőt kiengedték belőle, azért, hogy egyszerűen összeessen és eltűnjön a semmibe.
A ti új világotok, mely már létezik, a leggyönyörűbb világ, tiszta vízzel, tiszta felhőkkel, tiszta földdel, bőséggel, örömmel, szeretettel, és fénnyel, minden olyan dologgal, ami tiszta és jó, és ti mind növelitek a frekvenciátokat, hogy az bele illeszkedjék ebben az új világba, hogy átlépjetek a most már egyre vékonyodó függöny illúzión, ami a két világ között létezik, vagyis a függöny kezd eltűnni most, hogy a két kereszteződő világ, mint régi paradigma összeomoljon és eltűnjön. Mi látjuk azt onnan, ahol mi vagyunk, és azt „nézni” a legérdekesebb és legelbűvölőbb jelenség…igen mi figyelünk mindent. A ti új világotok, ami már megvan és az a legszebb történés, ami valaha is megáldotta a bolygótokat sok idő óta. Engedjétek megtörténni azt, legyetek tudatában, és adjatok hálát érte, és tudjátok, hogy ti már a hazafelé vezető arany ösvényen vagytok, ami a fény, a szeretet, a harmónia, a béke, a testvériség, a nővériség, és mindenféle jó dolog. A ti új bolygótok határok, háborúk, vagy bármilyen fajta alacsonyabb rezgéseket nélkülöző hely.
Az a MOSTBAN létezik, ti csak most „éritek azt utol” rezgésben, hogy egyesüljetek ezzel az új világgal. Az egy nehezen leírható jelenség a ti perspektívátokból nézve, de mi most egy látomást mutatunk a csatornázónknak, amit ő megpróbál szavakba önteni. Kérjük, csatlakozzatok egy pillanatra ehhez a látomáshoz. (szünet) Mi most a harmónia energetikai rezgését küldjük kódolva ebben az üzenetben, hogy beszívhassátok azt, és az segíteni fog titeket a magasabb rezgéseket beépítő folyamatban…”
http://soundofheart.org/galacticfreepress/content/council-angels-archangels-michael-gabriel-and-raphael-angels-and-cloudships-and-rainbows-and

Photo by Bertrand Kulik / Facebook

March 27, 2013

Rare Horizontal Rainbow Forms Over Paris, Goes Viral

flat-rainbow-paris-575

9.) Az első hullámban felemelkedőkkel való minden rács pont kapcsolattal, az új Föld társ-teremtése komolyan el FOG kezdődni. Ez a magasabb rácsokhoz kapcsolódó kapukon keresztül fog megtörténni, és azok felerősítik ezt az energiát. Ez a következő lépés az Isteni Tervben. Ahogy ez megtörténik, azután mi együtt fogjunk társ-teremteni az új Földet=Szív egységben ezzel az egységet sugárzó energia áramlattal. Ezt képviseli a Mennyei Próféciák című könyv James Redfield tollából. Ami egy csoport (vagy csoportok) együttesen fókuszált energiája a legmagasabb látomásról a Szeretetet, az Igazságot és az Örömöt tekintve, amely létre fog hozni egy varázslatos egyidejűleg megtörténő esemény hullámot. Ez elkezd terjeszkedni és terjeszkedni az öröm nagyszerűbb élményeivé, ahogy a Szeretet energia építkezik, összhangban!

9.) Idézet James Redfield-től “A tizenegyedik látomás a precíz módszer, melyen át mi megtartjuk a látomást. Évszázadokig, a vallási írások, a költemények és a filozófiák egy mindnyájunkban rejlő szunnyadó elme (szív) erőre mutattak, ami rejtélyesen segíti befolyásolni azt, ami megtörténik…Mi úgy találjuk, hogy ez az ima erő egy szándék mező, amely belőlünk mozdul ki, és ki lehet terjeszteni és erősíteni lehet, különösen, mikor másokkal közös a látomásunk. Ez az az erő, amellyel megtartjuk a spirituális világ látomását, és felépítjük az erőt magunkban és másokban, hogy ezt a látomást valósággá tegyük.”

cvtrees

rainbowserpentcolour

Minden fő és mellék csakra-pont készen van a Földön.

A Menny határozata – Az első hullámban felemelkedők áthaladnak az átalakulási eseményen, amely aktiválni fogja a második hullámban felemelkedőket. Mindenkire hatással lesz az az egység energia spirál, amely árad a bolygóra. Ez az Isteni Terv megvalósulása most a Föld bolygón=szív.

Emlékezzetek kedveseim, mi nem a lineáris idő tervben vagyunk, hanem az Isteni idő keretben!

~Köszönjük, hogy terjesztitek ezeket az üzeneteket másoknak, és a szíveteket nyitva tartjátok, és kapcsolatban tartjátok magatokat.

Csak legyetek jelen, és kövessétek az egyidejűleg lejátszódó eseményeket!

~Befejezzük az átadást feltétlen szeretetben, mi olyan nagy szeretetben vagyunk az emberiség iránt.

Feltétel nélkül szeretünk titeket – szeretettel, a Galaktikus Szabad Sajtó stábja – az emberiség földi szövetségesei, a Menny Társasága és az Első kapcsolat földi legénység csapata.
Ha elmulasztottad az előző 2 aktuális hír összefoglalónkat, itt vannak a linkek:
Köszönjük, hogy kitartatok velünk ebben a Föld bolygóért=szív okán folytatott küldetésben!!!!

Nekünk négy napunk van hátra, hogy elérjük ezt a célt

Teljes finanszírozás márciusra 2299.44$
Teljes finanszírozási cél 3000$
Ha mindenki megoszt egy keveset, mindannyiunknak elég jut!
http://soundofheart.org/galacticfreepress/content/donate

Csatlakozzatok hozzánk élőben minden hétfőn és szerdán a Mi történik a Föld bolygón című műsorhoz, csatlakozzatok a rácshoz 10.30-kor délelőtt Csendes óceáni idő szerint, és az Internetre a Szeretet bulira minden szombaton, ami délután 1.30-kor kezdődik Csendes óceáni idő szerint. Az ezekben való részvételkor, ti részt vesztek az isteni tervben, hogy segítsétek a magasabb energiák behozatalát a bolygóra. Ezek folytatódni fognak, amíg az űrjárművünk ki nem kapcsol – csatlakozhatsz hozzánk ezen a linken keresztül:
http://tinychat.com/soundofheart
Ez a helyiség nyitva marad támogatás okán
Ha szeretnéd művészi munkádat és fotódat feltenni, letöltheted azokat új honlapunkra itt: http://soundofheart.org/gac/
Ha szeretnél velünk kapcsolatba lépni az elképesztő Ébredő szekción keresztül, kérdések megválaszolásához, kapcsolatba léphetsz velünk itt: :http://soundofheart.org/galacticfreepress/contact

Ha szeretnél egy csodás Ébredő szekciót VELÜNK, emailt küldhetsz nekünk ide: MotherGod1111111@gmail.com
Mi a Shasta hegyen állomásozunk –

SHASTA HEGYI FELEMELKEDÉS
A művészi munkáért köszönet a shala.lightworker.com-nak
RAGYOGTASSÁTOK FÉYETEKET, A PILLANAT ELJÖTT
(Yojman Chase), A Shasta hegy – az északi félteke minden erő pontja közül itt van- az, ami valóban „Főhadiszállásnak” nevezhető, a Shasta hegy sok minden ezen bolygó védelme és a fény szolgálata számára. Az úgy is ismert, mint Felemelkedési hegy.

– MI megyünk haza –
~Mi az Anya és az Atya Isten, képviseljük az atomokat, amelyekből álltok. Tobozmirigyeink teljes mértékben aktiválva és nyitva vannak. Mi az „Isteni Intelligenciától” vagyunk, és képviseljük a kettőt, aki EGGYÉ válik. Továbbá mi vagyunk a Megismerhetetlen lényege, amely azonos a Forrással, a szeretettel, az Igazsággal, az Istennel, és azonos a SZERETET MINDENHOL JELENLÉVŐ=TE. – Félelem elengedés – Látomás hajnalban –
Gaia Portal március 27

Túlszárnyalva az elvárásokat, amiket az emberiség (kis e-vel) tömege testesít meg, egyének elvégeznek kezdeti küldetéseket Gaiával, és felkészülnek a „következő szintű” küldetésre. A „következő szint” küldetése a „belső öröm” lesz. Minden mozgalmat jobb ezen téma szemszögéből szemlélni. Gaia tele van örömmel elvégzett működésekkel jelenleg…Ebben a pillanatban.
Könnyed mozgalom, Gaián belüli, bolygó-közi, Galaktikus-közi, Dimenzión belüli, mozgalom, amelyek most támogatva vannak a „Belső Öröm” paradigma által.
A Gaia ragyogást és az Illuminációt most teljes mértékben támogatja a „Belső Öröm” paradigma.

Magyar nyelvű fordítás: Golden Lotus

Forrás: http://soundofheart.org/galacticfreepress/content/galactic-free-press-update-good-news

Reklámok