Mihály Arkangyal: A világ elmozdulása az Aranykorba  1/2. rész

2013. március 24.

AA-Michael-55Közzétette: Steve Beckow

 Köszönet ismét Ellen-nek a szupergyors átiratért! Az interjúban Mihály arkangyal a jelenlegi eseményekről beszél. Ennek összefoglalását külön tesszük közzé.

Egy óra egy Angyallal – 2013. március 25.

Graham Dewyea (GD): Helló! Üdvözlet az „Egy óra egy angyallal” c. műsorban Linda Dillonnal, a Szeretet Tanácsának csatornájával és a „The Great Awakening” [A nagy felébredés –. a ford.megj.] írójával, valamint Geoffrey West-tel a Greenprint for Life-tól. Örülök, hogy veletek lehetek! Graham Dewyea vagyok.

A mai vendégünk Mihály arkangyal. Ezzel át is adom a szót neked, Geoffrey!

Geoffrey West (GW): Köszönöm, Graham! Üdvözlet és áldás mindenkinek! Rengeteg kérdésre keresünk ma este választ! Ezért csak ennyit mondok: üdvözlünk Mihály arkangyal!

Köszönjük, hogy ismét csatlakozol hozzánk!

Mihály arkangyal (AAM): Én is üdvözöllek benneteket, drága szíveim! Mihály vagyok, a béke arkangyala, a szeretet harcosa és főként ez esetben a hírek hozója. Nekem is örömömre szolgál, hogy veletek lehetek és hogy hozhatom nektek a kardom, a pajzsom, az igazság kék lángját és hogy veletek nem csupán a globális dolgokat beszélhetem meg, hanem a szívetek titkait és a bennük rejlő dolgokat.

Hiszen ezek oly gyakran ugyanazok és ezek egyszerűen csak visszahatnak, visszahatnak, visszahatnak! És ez különösképp igaz arra, amint ti ezen az átalakulási folyamaton mentek kereztül; arra, amit ti Felemelkedésnek, elmozdulásnak tekintetek!

Tehát örülök annak és nagy megtiszteltetés az, hogy itt lehetek! Drága barátaim! Hol szeretnétek kezdeni?

GW: Nos, sok helyen kezdhetnénk. Úgy gonodolom, hogy talán indíthatnánk Obama izraeli látogatásával. Obama elnök – mint azt sokan tudják – Izraelben járt. És meglehetősen köztudott az, hogy Obama és az izraeli miniszterelnök – Netanyahu – nincsenek baráti viszonyban, bár Obama és az izraeli elnök Shimon Peres úgy tűnik, hogy nagyon is egy oldalon állnak.

Volt egy esemény, ami normális körülmények között nem tűnt volna gyanúsnak; az, hogy az elnöki limuzin lerobbant Izraelben. Nos, azzal, hogy Netanyahu múlt novemberben Romney támogatásával erőteljesen kimutatta azt a vágyát, hogy beleavatkozzon Obama megválasztásába valamint azzal, hogy Netanyahu-nak a saját országában igen sok nehézsége van, az a tény, hogy az autó egy izraeli látogatás során lerobbant, legalább szokatlannak mondható, de inkább gyanús.

Volt valami ez esemény mögött vagy ez csupán egy üzemanyaggal kapcsolatos probléma volt úgy, ahogyan azt hírül adták?

AAM [kuncogva]: Egy üzemanyaggal kapcsolatos probléma megfogalmazás abszolút helyénvaló, de a kérdés az, hogy ki a felelős az üzemanyagért? Nos, sem ma, sem máskor nem azért jövök, hogy üzemanyagot [olajat] öntsek a tűzre.

GW: Az igaz!

AAM: De az nem fontos – sok tekintetben – hogy Obama járműve lerobbant, leállt és nem tudott mozdulni? Ez sok dolgot jelentett. Nos, egy tekintetben ez olyan volt, mint egy támadás, mint egy nagyon apró támadás az Egyesült Államok elnöke ellen, aki – igen – védtelen volt ebben a helyzetben!

De valójában a fény lehorgonyzása történt; egy emberi tapasztalat rögzülése, melyet olyan sokan tapasztalnak szerte a világon minden időben – hogy nem megy az autótok ilyen vagy olyan okból.

És ez nem okoz hatalmas frusztrációt nektek, amikor megtörténik? És azt gondoljátok, hogy ez egy olyan helyzetet eredményez, ahol nem álltok bőségben és ami fölött nincs hatalmatok!

Tehát ez azt mutatja számotokra, hogy ugyanazok a helyzetek történnek meg a fedélzeten. Ugyanakkor arra is esélyt adott ez a helyzet, hogy megmutassa a résztvevők emberiességét, hogy nagyon mélyen lehorgonyozzák Gaia-ban a fény egy különösen erős részét; olyat, mint egy világítótorony.

Tehát sok szokatlan dolog történt ezen utazás alatt – hogy így mondjuk – de a kudarc [kedvezőtlen fordulat] nem volt engedélyezve. Hiszen a forgatókönyv – az én forgatókönyvem – és a jövőbeli forgatókönyv – még ebben a környezetben is – a béke.

GW: Hmmm. Nos, van néhány izraeli publikáció – ezek közül Haaretz az egyik – amelyek úgy tűnik, mintha túlságosan is szemtelenek lennének a cikkeikben a felálló és megszólaló zsidókkal szemben. Úgy tűnik, mintha azt jeleznék, hogy sok izraeli ember, és sok fiatal ember a békét várja és meg akarja engedni a palesztínoknak, hogy a béke nevében saját földterületük legyen.

Nos, tanúi voltunk egy kicsit Obama alapelgondolása kinyilatkoztatásának, ahol sok fiatal ember tűnt úgy, mintha meglepte volna az újságírókat azzal, hogy támogatta Obama észrevételeit.

Az egyik cikk Obama-t masszőrnek nevezte, aki óvatosan masszírozza az információkat az izraeliekbe, miközben nem csupán azt adja az embereknek, amit ők hallani akartak, hanem a kőkemény igazságot is megosztja velük.

És biztos vagyok benne, hogy Obama pontosan tudta, hogy mit csinál. A cikkben egy nő azt mondta, hogy úgy érezte, hogy az izraeliek azért éljenezték Obama-t, mert az ő vezetőik nem tudták azt az igazságot elmondani, amit ő elmondott és hogy az nagyon is felüdítő volt

Hogyan fogja Izrael jövőjét rövid és hosszú távon befolyásolni ez az utazás, a felszólalások és az ő [Obama] jelenléte mindenütt alakítani?

AAM: Nos, hosszú távon béke lesz; időszak. De beszéljünk a rövidtávról! És helyesen mondod a politikai elemzésedben, hogy az izraeli vezetés – és nem egyszerűen egy vagy két személyről beszélünk, hanem a vezetésről – készen áll arra, hogy a palesztínokat elfogadja és hogy vállalja a következményeit annak, amit ez maga után von; azt, hogy békét hoz erre a területre és hogy ez hullámszerűen továbbhat arra az egész térségre, amit ti Közel-Keletnek neveztek.

És így az, amit Obama tett az valóban az volt, hogy egy masszőr volt, de ő óriási mennyiségű táplálékot is adott a gondolkodásnak. És amit még tett az az volt, hogy azoknak, akik hasonló-gondolkodásúak – mondhatom úgy, hogy fényes elméjűek – megnyitotta azt a lehetőséget, hogy igazolják önmagukat; hozzájárult ahhoz, hogy igazolják önmagukat.

Sok fiatal izraelben fénymunkás és fényhordozó. És úgy jönnek, mint a béke hordozói; úgy jönnek, mint a béke védelmezői; a koruk és nem az akkulturalizáció miatt.

Hiszen az ő életkoruk és hitrendszerük miatt nem ugyanazok a háborúról való elképzeléseik, mint nekünk; mint a Holocaust, a zsidómészárlás, mely évszázadokon át folyt Európa-szerete és máshol is. És sok fiatal szívében mélységes vágyakozás van a béke megteremtődése felé.

Nos, az érdekesség az, hogy hasonló vágyakozás, visszatükröződés van sok idősebb ember szívében is a béke felé. Ők belefáradtak a konfliktusba. Belefáradtak a háborúskodásba. Nem arról van szó, hogy feladják azt az elképzelést, hogy Izrael egy szent vállalkozásba fogott, melyet mind fent, mind lent egy nagyobb vagy kisebb mértékűnek értelmeznek. De az az elképzelés, Izrael szent elképzelése és vállalkozása nem pusztítja el a palesztínok szent vállalkozását az ő saját földjük, a saját szabadságuk, a saját jogaik megteremtésében.

És amit elérnek – igen, Obama szavai által, melyek katalizátorként hatottak – az a tárgyalásba való beleegyezés nem csupán a továbbmenetel tekintetében, hanem hogy olyan utakon menjenek tovább, melyek az összhang, szerződések és mozgalmak tekitnetében kézzelfoghatóak; melyek a megegyezés egy olyan szintjére érnek, ahol minden érintett egyenlő.

Olyan gyakran – és nagyon jó témát választottál barátom; egy olyat, melyben nagyon is érintett vagyok – a palesztín-izraeli konfliktusban, ellentétben ott van az a magja annak, amiről a konfliktus szól.

Ez a vágy a kontrollra, a támadásra. És van egy hit, egy alapvető meggyőződés a halálban, a pusztulásban, a hiányban, a korlátozásban; az, hogy nincs elég ahhoz, hogy mindenkinek jusson.

Ezek az emberek ezer és ezer évig éltek ezen a földön együtt. A hitrendszer, a vallási, kulturális és politikai hitrendszer az, ami ezt a helyet konfliktusba taszította. De ennek az elengedése, a könyörület, e vállalkozás, az elhatározás lelkülete, a mélységes vágyódás és tett a béke iránt az, ami ennek véget fog vetni.

Tehát azt mondom nektek, hogy azok a szavak és az az energia, melyet Obama és az ő társasága vitt ebbe a találkozóba, ebbe a látogatásba az, ami megnyitja az ajtót; ez egy nagyon feltűnő jelzés ahhoz, hogy egy döntési helyzetet találjanak.

GW: A sorok közt itt azt olvasom – és abban, amit te mondasz Mihály – hogy a fiatalok és még néhány idősebb izraeli az, akik a békét keresik.

A tény, hogy Netanyahu még hatalmi vagy vezetői helyzetben van az országban azt sugallja, hogy valami olyan dolog történt a vezetésben, ami nem kifejezetten méltó az élethez.

Netanyahu fénykezelés alatt áll jelen pillanatban?

AAM: Bizonyos tekintetben egy enyhe fénykezelés alatt áll. Nem teljesen – mondjuk úgy. Nos, azt is eláruljuk, hogy van egy követője a közép-tartományban azok közül, akik fenn akarják tartani a status quo-t [régi állapotot]. És e status quo fenntartásának egy része nem csupán a hiányban és a korlátozottságban való meggyőződés, hanem a hatalom, jólét és szabadság-pozíciók megtartásának vágya is benne van.

És ez nem az a fundamentális alap, amire Izrael – vagy sok más nemzet, ha már itt tartunk – építve lett. Tehát látni fogjátok, hogy az ő pozíciója és hatalma csökken.

GW: Nos, térjünk át Olaszországra és Ferenc pápára, aki találkozott különböző világvallások vezetőivel a múlt héten. Az ő szerény stílusában, melyet megfigyelnek vele kapcsolatban úgy döntött, hogy nem ül a szokásos pápai trónra, hanem inkább egy egyszerű fotelban foglal helyet; egy bézs karosszékben.

Néhányan a többi vezetők közül optimizmust mutattak Ferenc stílusváltása miatt. A többi vallási vezető tudatában van annak az információnak, melynek Ferenc pápa? A felsőbb rendű információnak? És ők közösen kezdik majd el a változásokat a vallási meggyőződések összehangolásában világszerte? Ez erőteljes dallam lesz Ferenctől és a vallások irányából?

AAM: Elkezdődött! Döngicsélnek. Rájöttek, hogy ez egy fülbemászó dallam, mely vonzó, melynek csodálatos dallama van és ismétlődik a szíveikben. Ferenc alapvetően vetette el a trónt! Őt nem hatja át ennek a stílusnak a „fénye”.

És legelső dolog amit tesz az, hogy más vallásokat emlékeztet arra, hogy az ő szerepük a szolgálat és hogy a vezetés az szolgálat; az, hogy ők minden fajta, minden bőrszín pásztorai. De az ő feladatuk az is, hogy összegyűjtsenek, hogy utat mutassanak alázattal és türelemmel, megbocsátással és könyörülettel.

Tehát Ferenc elkezdte elmondani, hogy nincs szükségünk arra, hogy irányítsanak bennünket. Nem tudjuk megtalálni a középutat, a béke és a valódi testvériség ösvényét azzal, hogy megpróbáljuk az embereket irányítani. És ez egy ajándék volt. Ó, és drága szívem, ő még csak épp, hogy elkezdte. Jeleket kértetek! Nos, láthatjátok! Nem? Sok területen! De figyeljetek erre az egyre! És adhatok egy nyomvonalat nektek? Kövessétek a pénzt!

GW: Hmmm! Fondorlat! Oké! Nos, itt akkor most… mondtad korábban vagy valaki [Sanat Kumara] mondta korábban, hogy Ferencet áthatja Szent Ferenc szelleme és hogy tovább fog lépni ebben a szerepeben és hogy ő tudatában van a galaktikus családunkkal és kapcsolatban van velük.

Korábban ez nem volt világos; talán egyértelművé tehetnéd ezt. A többi vallási vezető tudomására is kerültek ezek a dolgok? Tudatában vannak ennek és nyitottak felé?

AAM: Nem lett még teljes mértékben felfedve. De teljes mértékben utalva lett rá. És így … [nevetés] Bocsánat! Nevetek, mert ez egy csodálatos idő, melyre vártunk. Nos, engedjétek meg, hogy azt sugalljam nektek – nem, engedd meg, hogy egyszerűen csak elmondjam neked barátom, hiszen egy újságíró vagy. Számos galaktikus volt jelen ezen az összejövetelen. A galaktikusok jelenléte teljes mértékben sejtetve volt. És a mellékes beszélgetések során teljes mértékben beszélgetési téma volt.

De Ferenc elsődleges figyelme nem arra irányul, hogy a galaktikusok napirendjét áttolja, hanem hogy egyszerűen engedje mindenkinek megtudni, hogy ők részesei voltak ennek a területnek és a pápaság hosszú ideje a tudatában volt az ő létezésüknek. De az ő elsődleges napirendi pontja az, hogy a különböző vallások és szekták, valamint az emberek között megteremtse a kapcsolatot, a közösséget és a békét.

Tehát ez a fő szempontja. De belesző nagyon sok más dolgot is. Tudatában van a galaktikusoknak? Nagyon régóta tudott róluk! Pontosabban élete nagy részében tudott a létezésükről. És így nem arról van szó, hogy ez nincs a napirendi pontjai között. Ott van. Ez csupán nem az első dolog benne!

Vége az 1. résznek!

Csatornázta: Linda Dillon

Magyar nyelvű fordítás: Vénusz

Forrás: http://goldenageofgaia.com/2013/03/archangel-michael-on-the-worlds-movement-into-the-golden-age-march-24-2013-part-12/