Ashtar / 2013. március 6.

Philipp közvetítése

Rodon az Agartha-i, valamint Gaia belső és külső birodalmainak egyesülése

ASHTARKedves Philipp!

Köszönöm, hogy általad újra beszélhetek hozzátok. A mostani alkalom egy különleges lesz, mert szeretném az embereket megajándékozni. Az ajándék az igazság, a ti valós származásotokról és kapcsolatotokról a fivéreitekkel és nővéreitekkel, Gaia Belső Földjéről. Amikor eddig a Felfedésről [Disclosure] beszéltünk, többségében Csillagtestvéreiteket említettük és azt, hogy ők a ti családotok.

Mindig felhívtuk rá a figyelmet, hogy a Föld Belsejében is élnek testvéreitek, akik még közelebb vannak hozzátok, kvázi a „lábatok alatt élnek”. Gaia belső birodalmai olyan lélegzetelállítóak és mindent felölelnek, mégis csak oly keveset tudtok családotokról, a Belső Földön. Már utaltunk rá, hogy a Felfedés, különösen Gaia Belső Földjének birodalmaival való kapcsolat igazságát is magában foglalja.

Még mindig túlságosan az égboltra szegezitek tekinteteteket és kéritek, hogy a Csillagtestvéreitek jöjjenek el hozzátok. De eközben elfelejtitek, hogy a Belső Földdel való csatlakozásotok szinte majdnem fontosabb, mert ők, Gaia belső Földjének családjai, jelentős részeteket képezik és ezeket a részeket össze kell illeszteni, mielőtt tovább haladhatna előre a fejlődés Gaian. A Felfedés ezt is magában hordozza: A Külső Föld és a Belső Föld családjainak találkozása és újraegyesítése.

Ebből az okból kifolyólag szeretném megragadni az alkalmat, és ez különös megtiszteltetés számomra, hogy Rodont, Agarthai fivéreteket bemutassam nektek. Ő az Agarthai nép képviseletében érkezik, akit azzal bíztak meg, hogy a Belső Föld minden birodalmát képviselje – és azokból számos akad, de erről majd később többet – és hogy kapcsolatba lépjen a földfelszíni családdal. Most megkérem Rodont, hogy vegye át a helyem és folytassa ezt az emberekhez szóló üzenetet:

Kedves Család:Rodon vagyok. Köszönöm Ashtarnak, hogy átvehetem a szót és beszélhetek hozzátok. Amint azt Ashtar elmondta, népem képviselője vagyok, mely a Föld Belsejében él. Birodalmunkat Agarthanak hívják, mi pedig az Agartha-iak vagyunk. Mi olyan nép vagyunk, akik az 5. dimenziót teljes körűen integrálták és azon vagyunk, hogy Felemelkedjünk a 6. dimenzióba. Kérlek értsétek meg, hogy a ti és Gaia Felemelkedése, valamint a mi Felemelkedésünk  elválaszthatatlanul összekapcsolódik egymással, mert kölcsönösen „függünk” egymástól. Mi csak akkor tudunk Felemelkedni, ha ti is így tesztek. „Ami kint az bent” [ami fent az lent], értitek?

Ilyen régóta vagyunk az oldalatokon, követtük Atlantisz bukását és sokáig tartott, míg ezt a fájdalmas élményt feldolgoztuk. Ti mindannyian, akik itt vagytok Gaian és jelentkeztetek a most zajló átalakulásban való segítségnyújtásban, valamilyen formában kapcsolódtok Atlantisz bukásához. Ez a tapasztalat minden inkarnációtokon elkísért, fájdalmat, szomorúságot és megmagyarázhatatlan álmokat okozva. Ez a mostani inkarnációtokban feloldásra kerül, és ha szabadna hozzátennünk, a legtöbbetek ezt már sikeresen a háta mögött hagyta.

Annyira vágyunk arra, hogy végre egyesülhessünk veletek. Gaia Belső Birodalmaiba menekültünk, mert tudtuk, hogy a Külső Föld a sötétség irányába fejlődik. Mi elmenekültünk ez elől a fejlődés elől, hogy a Külső Földi fivéreinket és nővéreinket támogathassuk megőrizve magas tudatállapotunkat.

Gaia belső birodalmaiba ereszkedtünk le és egy új otthonra leltünk. Igyekeztünk, hogy megmutassuk nektek a szeretet és a boldogság útját, újra és újra. Fájdalmas volt számunkra, amikor láttuk, hogy ösvényetek az egyre mélyülő sötétségbe vezet.

Az általatok választott ösvény nagy és romboló hatást gyakorolt Gaiara. Olyan sikeresek voltatok a megteremtett valóságotokban, hogy megfeledkeztetek az egyedüllétetekben arról, hogy el vagytok választva származásotoktól, fivéreitektől és nővéreitektől. Cselekedeteitek komoly és fenyegető veszéllyé vált Gaia számára.

Szeretett Földanyánk hordozott benneteket, türelmesen teret engedve fejlődéseteknek, annak ellenére, hogy nagy károkat okoztatok neki. Amikor azonban a fejlődésetek az elpusztításával fenyegetett, segítséget kért és ez a segélykérés segítő szívekre talált.

A Csillagcsaládjainkkal együtt beavatkoztunk. Azt a megbízatást kaptuk, hogy a hajót, melyet eltökélten egy jéghegy felé kormányoztok, egy csendesebb és biztonságosabb vízbe irányítsuk. Biztosítanunk kellett, hogy akcióitok nem vezethetnek Gaia elpusztításához. Ezért gyakran beavatkoztunk, amikor technológiátok segítségével közel álltatok Gaia romba döntéséhez. Itt nem utolsó sorban az atomfegyver-technológiátokról beszélünk. Ezek a sikeres beavatkozások Csillagtestvéreitekkel szoros együttműködésben történtek.

Igyekezetünkkel párhuzamosan olyan szinten felemelkedtetek a beáramló kozmikus Fénynek köszönhetően, hogy egyre jobban sikerült eltávolodnotok az eredeti [negatív] csapásotoktól. Fejlődésetek lenyűgöző! Sikeresek voltatok és szívből gratulálunk hozzá nektek! Amikor azt mondjuk segítettünk nektek, akkor ez a ti fejlődéseteket a legkisebb mértékben sem karcsúsítja, mert a segítségünket csak úgy tudtátok elfogadni, hogy fejlesztettétek rezgésszinteteket. Láthatjátok, minden mindennel összefügg.

Messzemenőkig fejlődtetek és most már készen álltok, hogy nem csak a múltatokat ismerjétek meg, hanem hogy bölcsen és szeretetteljesen bánjatok azzal. Ha rövidesen még több igazsággal szembesültök és itt nem csak a velünk kapcsolatos igazságra gondolunk, akkor jó eséllyel nem fogtok a félelembe süllyedni. Mi a Belső Földről, örömmel nézünk a Külső Föld népeivel való újraegyesülésünk elé.

Származásotokkal kapcsolatos történelmeteket megismeritek majd. Ti vagytok azok, kedves Fénymunkások, akik fivéreiteknek és nővéreiteknek segédkeztek az igazság nyílt, őszinte és szeretettel való elfogadásában. Arra kérünk benneteket, ne ítélkezzetek arról, amit megtudtok majd. Az élet Gaian egy játék. Mindenki legjobb tudása szerint játssza ezt a játékot. Fogadjátok el mások véleményét, fogadjátok el, hogy vannak más álláspontok is és ne próbáljátok meg mások álláspontját megváltoztatni.  Szabad akarat, emlékeztek?

Nyújtsatok segítő kezet a Külső Földön élő fivéreiteknek és nővéreiteknek. Ez meglehetősen sokat kíván tőletek és ez az emberiség nagy vizsgája is lesz. Látjuk, hogy sikeresen elfogadjátok majd ezt az igazságot. Értsétek meg, hogy az igazság ilyen mértékű elfogadása döntő jelentőségű a fejlődésetek és a Csillagcsaládjaitokkal, valamint Gaia Belső Földjének családjaival való egyesülésetek szempontjából.

Ez az üzenet számtalan információt és energiát hordoz, mely bennetek emlékeket fog ébreszteni. Bánjatok szeretetteljesen az emlékekkel és legyetek tudatában, hogy képesek vagytok boldogulni ezekkel az életre keltett érzelmekkel, gondolatokkal és emlékekkel.

Nagyon hiányoztok nekünk és ha úgy érzitek honvágyatok van, akkor el sem tudjátok képzelni, mi mennyire vágyódunk a veletek való egyesülésre. Még valami a honvágyat illetően: közületek Fénymunkás közül, sokakra épp az elmúlt időkben tört rá a honvágy elmagyarázhatatlan és elszomorító érzése. Még akkor is, ha nem értétek el a szükséges energiaszintet, hogy testetekkel együtt lépjetek be birodalmunkba, energiatestetekkel álmotokban gyakorta látogattok meg minket.

Mindannyiszor, nagy örömmel, szeretettel ünnepelünk, amikor látogatóba jöttök hozzánk. Ti is annyira boldogok vagytok, hogy nálunk lehettek és annyira szomorúak, amikor mennetek kell. Sok esetben tehát, amikor feltör bennetek a honvágy érzése és nem tudjátok honnan ered, akkor meglehet, hogy ez az érzés a látogatásotok tudatalatti emlékeire vezethetők vissza és az azzal kapcsolatos boldogságra.

Most elhagylak benneteket, anélkül hogy valaha is tágítanék oldalatokról. Nemsokára újra beszélünk, és ennek már előre örülünk.

Alaoh (= Rodon üdvözlési formája, ami annyit jelent „szívem mélyéből”),

Fivéretek Rodon

Csatornázta: Philipp

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://wirsindeins.wordpress.com/2013/03/09/ashtar-spricht-rodon-der-agarther-und-die-wiedervereinigung-der-ausseren-mit-den-inneren-reichen-von-gaia-6-marz-2013/

 

 

Reklámok