Marix Szíriusz – 2013. február 18.

Sarinah Aurelia csatornázása

A Mennyei Birodalmakba való felemelkedés soha nem ér véget, azonban egyre könnyedebb lesz!

Miközben a beáramló Isteni energiák mindenen és mindenkin átáramolnak, még a teljesen megkövült szíveket is áthatják, szabad a pálya mindannyiunk összetalálkozásához!

Időközben a legtöbbetek számára jól érzékelhető, ami bennetek és a külvilágban zajlik.

Néha olyan érzésetek lehet, mintha lebegnétek vagy mintha a szeretet tengerében úsznátok.

Bár az is lehet, hogy az átváltozás olyan erős bennetek, hogy majdnem automatikusan a valódi lényeteket élitek meg, akik mindig is voltatok!

Földi Angyalok, Felemelkedett Mesterek, Mentorok, a Belső Föld követei vagy a Fény Galaktikus Föderációjának tagjai. Mindegy mit éreztek legbelül kik vagytok, hogyan éltek, legyen bárhol az otthonotok, legyen bármi a hivatásotok, legyen bárki akit szerettek, biztosak lehettek benne, hogy mindent helyesen tettetek és mindannyian nagyon büszkék vagyunk rátok!

Mindegy milyen kemény, milyen sorsszerű drámával kellett szembenéznetek, az elmúlt évek nagyon fontosak voltak, mert ezekben az időszakokban, amikor feltehetően azt gondoltátok soha nem leltek küldetésetek okára, pontosan ez a fázis tett azzá, akik jelenleg vagytok!

Csodálatos, hatalmas, erős, szeretetteljes, bölcs és együttérző lények vagytok, akik megalkotják az Új Földet, akik éppen azon vannak, hogy új élettel teli partnerséget kössenek azokkal, akik éppen azon vannak, hogy küldetésüket a többiekkel együttesen teljesítsék be!

Néha hiányzik még részetekről egy átfogóbb látásmód, így gyakorta nem látjátok az erdőtől a fát, de ez több mint érthető, végül is ez csak gyakorlat kérdése!

Hisz sok reinkarnáción keresztül tartózkodtatok a dualitásban, a feledés fogságában és sok életen keresztül foglalt le benneteket a negatív karma feloldása, nem csak egyéni, hanem kollektív szinten is!

De a karma régi szó, mely törlésre került az Isteni dekrétum által, az emberiség élő [testben történő] Felemelkedése alkalmából!

Egyes Olvasók sok gyászt, fájdalmat vagy traumatikus élményeket tapasztalhattak meg, mert éppen a szeretett hozzátartozók és barátok miatt hatalmas a fájdalmuk, amikor ők a szellemi hazába utaznak, gyakran teljesen hirtelen, anélkül, hogy búcsút vehettetek volna tőlük. Így az elhunytak a másik oldalra távoztak, amikor elhagytak benneteket testük halálával!

De a ti élő testben történő Felemelkedésetek lehetővé teszi, hogy a szeretteitekkel egyesüljetek, így NEM kell várnotok, míg ti magatok is test nélkül lebegtek át a szeretet alagútján!

Éppen akkor, amikor szívetek elnehezül és felüti fejét a szomorúság, akkor fontos a bizalom [hit]! A saját élettervetekben való bizalom, hogy az inkarnációtok előtt pontosan tudtátok, milyen tapasztalatokra kívántok szert tenni és miért. Tudnotok kell, hogy soha nem büntettétek magatokat életetek megtervezésével, így minden értelmet nyer, még akkor is, ha ezt éppen nem tudjátok kikövetkeztetni. Később hálásak lesztek a kőnek, mely az utatokban volt, mert ezek nem hátráltattak, hanem az utat mutatták!

Szeretnénk arra is kitérni, hogy bízzatok az Isteni vezettetésben, mert csakis elengedéssel tudnak oda vezetni benneteket az Angyalok, a Szellemi vezetők [mentorok], amire éppen szükségetek van, amire vágytok!

Néha előfordul, hogy az orrod előtt csapódik be az ajtó, amin be akartál menni, de gondolod meg, fontos, hogy eltávolodj ettől az ajtótól, tehát engedd el és őrizd meg hitedet! Tehát ne essetek kétségbe, ha egy kívánság egyelőre nem akaratotok szerint teljesedett be!

Mert a növekvő energiák vonzásával új lehetőség, új esély kínálkozik, ami lehet még jobb, még intenzívebb, még több boldogsággal telített, mint amit elveszettnek hittél!

Én Marix, tulajdonképpen az új fénnyel telített érzékelésről akartunk beszélgetni Sarinahval. De megegyeztünk, hogy ezt a témát majd a legközelebbi interjú alkalmával tárgyaljuk meg.

Bár az új korszak fénnyel telített érzékelése biztosan nem a témák ’nonplusultrája’! A legfontosabbak a TETTEK, a kivitelezés, az ÉRZÉKELÉSEN keresztül történő emberi találkozások, a vonzódás, a közelség, az együttérzés, hogy mindezt szeretettel/élettel töltsétek meg, mert ti szolgáltok modellként mások számára, akik már az energiátok puszta érintésével, megkapják a számukra helyes irányba terelő impulzust.

Köszönöm nektek és búcsúzom erre a pillanatra…

Kedves barátok soha ne feledjétek, mérhetetlenül szeretünk benneteket.

Köszönet Marix

Sarinah

Csatornázta: Sarinah Aurelia

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://marix-sirius.over-blog.de/article-marix-aus-sirius-der-lebendige-aufstieg-in-die-himmelreiche-endet-nie-wird-allerdings-immer-leicht-115467903.html

Reklámok