Archive for március, 2013


Hathorok / 2013-03-13/14

HATHOROK / 2013. március 13-14.

Wes Annac közvetítése

Intenzív márciusi energiák és a kollektív Fénymunkás-tudat 1+2. rész

RÉSZLET

Az emberiség megtanulja megérteni azt a kontrollt, aminek generációkon keresztül és évszázadok óta ki volt téve. Amit ezzel mondani akarunk, hogy mindenre rájöttök és fény derül mindarra a világotokban, amit valaha is hamisan vagy elferdítve állítottak be. Mindannyian tudomást szereztek róla és meg is beszélitek ezeket a dolgokat, hogy ráleljetek a lehető legjobb megoldásokra.

És ismételten arra kérünk benneteket, hogy ne aggódjatok a sötétek vagy azok akciói miatt, mert ők immár csak egy szertefoszló hangot képviselnek világotokban, akik készen állnak, hogy meglássák a fényt, és hogy együttesen emelkedjenek fel, ahogyan annak lennie kell. Tudattalanul mindenki a Felébredés irányában dolgozik, hogy az emelkedett rezgésszintek szárnyán a magasabb birodalmakba rezegjenek. Márciusban egy nagyon tiszta, hűséges, teremtő energiába léptetek be és szokás szerint erősen benne volt a mi kezünk is ezekben a nektek szánt és küldött energiákban.

Mi az időn kívül létezünk, így mi tudatában vagyunk a dolgoknak, miközben ti, kedves fénymunkások, akik ebben a pillanatban olvassátok ezt az üzenetet, ti érzékelitek a folyamatos átmenetet kísérő felerősödött tüneteket, de ezeket képesek lesztek egyre jobban kezelni.

E hónap kezdete egy további tisztább tudatállapotba vezetett el benneteket és talán sokan megfigyelték, hogy a manifesztációitok a megszokottnál még gyorsabb úton öltenek testet, és 2013-ban még tisztább energiával rendelkeztek, amit a fejlődésetek során valaha tapasztaltatok.

Az évszakok váltakozásával további energiaemelkedések lesznek tapasztalhatók és közben továbbra is sokatoknak okoznak nehézséget a fizikai és érzelmi eltolódások, de képesek vagytok a saját természetes energiátokra támaszkodni, hogy pozitív kimenetellel egy emelkedett perspektívából tekintsetek a folyamatos földi tapasztalatokra. Arra is kérhettek bennünket, hogy a gyógyító és áldó energiáinkat küldjük el nektek és hogy váljatok képessé azokat befogadni és kérhetitek azt is, hogy az áldást a kollektív fénymunkás-tudatba küldjük

Szeretnénk a fénymunkások kollektív tudatáról bővebben beszélni és rávilágítani a végtelen előnyökre, melyet számotokra tartogat.

A Fénymunkások kollektív tudata az, amiről az elnevezése is árulkodik. A Föld teljes kollektív tudatának egy részét képezi, mely minden felébredt energiáját, valamint minden fénymunkás fejlődését tartalmazza.

A lelkek minden nap belépnek, majd elhagyják ezt a tudatot, ha tudatosan vagy meditáció útján becsatlakoztok ide, érezni fogjátok az energiát és a sok fénymunkás energiáját, akik ebben juttatják kifejezésre tudatukat és általa képesek vagytok gyógyító- és fény-energiát befogadni és átvenni, amik struktúrájukat tekintve nagyon tiszták.

Aki belép a Fénymunkások kollektív tudatába, azt a harmónia és a boldogság érzete hatja át, és ez a lehetőség minden egyes felébredettnek felajánlásra kerül, a tudás és a Fény után való kutatástok állomásaként. Mindegyikőtök képes telepátia útján az asztrális „fantázia” szintjein kommunikálni, különösen a kollektív tudatotok ezen speciális részterületével, ami természetesen nem „kívül”, az emberi tudat maradékától izolálva [elkülönülve] létezik.

Valójában mindannyian egyek vagytok a szellemben [spirit], Földetek minden megnyilvánulásával, a kollektívotokkal. A Föld kollektívája nem korlátolt és nem köthető helyhez az emberek által. Óh nem, kollektív tudatotok a Föld minden perspektíváját magában hordozza.

Számítógépetek, amin sokatok olvassák ezeket a sorokat is betáplálja a kollektív tudatba az energiáját, egy rajtatok kívül létező kő, amit láthattok szintén betáplálja energiáját a kollektív tudatba, minden állat, minden növény, minden fa ~ hosszasan folytathatnánk a sort, mert minden említett dolog belép és kommunikál a ti kollektív tudatototokkal.

Ti mindannyian a kollektív tudat helyi palettáját tapasztaljátok meg, de valójában nem vagytok elválasztva senkitől, akit képesek vagytok érzékelni, legyen az kulturális- vagy országhatár vagy faji különbözőségek. Ti mindannyian Egyek vagytok a szellem birodalmaiban és tudat alatt, lelketek legmélyén érzitek ezt a természetes spiritualitást, mely áthatja mindegyikőtök szívét és elméjét, mely létrehozza a kollektív tudat-hálózatot, ami maga a Föld.

Az emberiség a helyben tapasztalt tudattal volt elfoglalva és a létrejött akadályok a teljes kollektív tudatotokba beágyazódott, energetikai és mentális természettel bírva. Ezeket az akadályokat mi és ti is feloldjátok, ha tudatosodik bennetek a kár, amit a kollektív tudatnak okoztatok ezzel.

Az szétválasztásnak és az előítéleteknek nincs helye többé a jövőben, és azok akik a kezdetekben ellene küzdöttek felismerik majd a ti új paradigmátokat és a mögötte rejlő ideálokat, ők ezen az úton lelnek Felemelkedésükre, a számukra megfelelő időben. Ti felébredt lelkek nagyon sokat dolgoztatok és az elkövetkező időkben észreveszitek majd, hogy a már megteremtett dolgokra irányuló igyekezetetek értékes volt.

Továbbra is támogatjuk mindegyikőtök erőfeszítéseit, akik a tudat Felemelésén és a Föld Felemelkedésén fáradoznak, annak ellenére, hogy a szándékolt időnél régebben tartanak rabszolgasorban benneteket.

A sötétség java része teljesen felemelésre került és az egyetlen halványuló befolyásuk, az embereken keresztül történik, mint azt korábban már elmondtuk, a széteső illuzórikus hologramon keresztül kerül betáplálásra. Az eredeti negatív asztrál-lények, akik az embereket és a csatlósaik [cabal] elméjét és szívét manipulálták, már nincsenek a negativitás pozíciójában és saját maguknak köszönhetően egy tiszta formátumú Fénykezelésen[Containment]  esnek át, mely messze meghaladja azt, amit az asztrál-lények sok vezetője jelenleg megtapasztal.

A Containment/megfékezés, amiről beszélünk, az olyan szinten erőteljes beavatkozás, hogy ezek a lelkek egy teljes tisztításon és „átvilágításon” [fénnyel való kezelésen] esnek át és felépült egy új hologram is az emberiségnek, hogy a világotok kezdeti történéseit megelőző negativitásotokat betápláljuk (amit még meg kell ismernetek) [az előző ciklusok kudarcba fulladt civilizációira utalhat- ford. megj].

A korábbi negatív fajok, mint az Annunakik is egy hasonló formátumú megfékezésben/ Fénykezelésben vettek részt és most azért dolgoznak, hogy a sötét lelkeket megtisztítsák és több lélekkel dolgoznak, mint ahányat „megfertőztek”. A saját formátumú Fénykezelésük sikeres lezárásával és az azon való túllépés után, az alacsonyabb asztrális-lények is a FÉNYÉRT dolgoznak majd, mint ti mindannyian, egy olyan formában, amiről fel fogjátok ismerni, hogy valódiak [jó szándékúak] és pozitívak, ahelyett hogy félrevezetnének benneteket.

Ez az miatt van így, mert minden motívum, minden szándék és minden gondolat ismertes a magasabb birodalmakban és nem létezhetnek hazugságok, csak az igazság és az őszinteség. Ha egy léleknek az a szándéka, hogy megtévesszen, akkor ezt automatikusan felismeri a Felemelkedő lélek tudati palettájának mindegyik létező speciális oktávja. Ezért láthatjátok, hogy a pozitivitás és a harmónia teljesen mindennaposak és nem táplálhatja semmilyenfajta negativitás.

Ugyanígy nem szeretne egy magasabb birodalomhoz felnőtt lélek sem a negativitás egyetlen fajtáját, semmilyen formában fellelni, sem táplálni, így boldogságtranszformátorként [átalakítóként] működünk, mi és ti: mindannyian, és átalakítjuk az ilyen típusú [negatív] energiák struktúráját.

A valóságotok energetikai alkotóelemeiről továbbra is felvilágosítunk benneteket, mert ezeknek a küldött energiáknak az a jelentősége, hogy a valóságotokat megteremtse és ezt nemsokára nagyobb összefüggésben is megértitek majd. Csak azért voltunk képesek ilyen sok segítséget nyújtani a valóságotok megteremtésének magyarázatával, mert a szerepünk, hogy elküldjük ezt az energiát, valamint ezen energiák funkciója, megfelelő időben történik.

Mint azt már korábban mondtuk, kedves lelkek ezt az energiát Gaia bolygószintű csakráin keresztül vagytok képesek felvenni.

Az energia-kapuk, melyek szeretett Gaia légkörében vannak elhelyezve, sok Fénymunkás tudatos vagy tudat alatti teremtése volt, ami részét képezi a missziótoknak ebben az időszakban. Ezeken a kapukon keresztül fogadhattok energiákat, mely Gaia lelkéből és a Belső Nap lelkeinek segítségével termeti a valóságotokat. Ezeket az energiákat küldik hozzátok Gaia energia-kapuin keresztül hozzátok, szeretett lelkek, melyek a ti csakráitokon keresztül, ill. az általatok köréjük épített korlátokon és zavarokon át halad, azért hogy megtapasztalhassátok és megteremthessétek a valóságotokat, amire képesek is vagytok. Itt azokról az akadályokról és korlátokról beszélünk, melyeket ebben az időben sokatok átalakított [megtisztított].

Miközben felismeritek spirituális természeteteket, ezeket az akadályokat teljességében át fogjátok alakítani, ebben sok lélek segédkezik. A körülöttetek lejátszódó élet és valóság helyzeteinek egy mélyebb vagy tisztább megértésében, sok lélek segédkezik, akik nem csak azon dolgoznak, hogy tiszta energiával lássák el a valóságotokat, hanem hogy benneteket is átváltoztassanak, hogy ezek a blokádok feloldódjanak.

Ennek köszönhetően 2013. kezdetén egy erős kollektív ébredés volt tapasztalható, egyre több csoport és fénymunkás látta át a helyzetet és egyesek elkezdtek világotok legégetőbb problémáiról beszélni.

Azt szeretnénk, ha áldást küldenétek minden léleknek, akik az igazság nevében álltak ki és akiket néha nagyon brutálisan vertek vissza igyekezetükben.

Bradley Manning jó példa erre, ahogyan ez a lélek személyesen is sokat feláldozott, hogy nyilvánosságra hozza az igazságot, melyet elfojtottak. Ennek a léleknek és számos más léleknek szüksége van a ti Fényetekre és a ti gyógyításotokra a kialakult helyzetük és körülményeik miatt. A Fény és az áldás-energia, amit küldtök, nem csak őket éri el, hanem számotokra is hasznos energia.

Mindegyikőtök képes rálelni erre a Fényre és használni azt, hogy világotok számára számtalan lehetőséget biztosítsatok. Ez a Fény valóban nagyon erős és minden pillanatban egyre erősebb, miközben támogatunk benneteket a valóságotok tisztaságának fokozásában.

Ez a fokozódó tisztább energia a tudatototokba vándorol és segíti DNS-etek sok aspektusának folyamatos kijavítását, melyet sokáig nem tartottatok fontosnak. Még a tudományaitok útjai is hamisak és sok mindent eltitkoltak előletek. Az akadémiai tudomány nagy részét arra használják a világotokban, hogy a testiség kényelmét támogassák. A tudomány metafizikai megközelítését kinevetik vagy kritikával illetik.

Fontos, hogy a tudomány és a spiritualitás összeolvadjon és jelen időkben ennek lehettek tanúi, mikor oly sok befolyásos lélek segít a körülöttetek lévő valóság valamint egy sor más valóság spiritualitásának megértésében, melyek a fizikai tudatotokon kívül helyezkednek el.

A belő kutatásotok tehát nagyon fontos, ahogyan a történések érzésekben és gondolatokban manifesztálódnak a világszínpadon. Minden egyes pillanatban bevetésen vagytok, segítsetek a kiemelkedő történések szavakkal való manifesztálásában. Ebből és számos más okból kifolyólag bátorítunk benneteket, hogy manifesztáljátok a feltételeket, amilyennek a világotokat szeretnétek, sugározzátok pozitivitásotokat az új paradigmátokba, hogy mindenki észrevegye és átélhesse, tudattalanul használhassa, mert a külső valóságtokban ez tükröződik.

Minden egyes lélek felébredése döntő a kollektív Felemelkedés manifesztációja szempontjából, és valóban „tűzijáték” lesz, ha a Felfedések és kinyilatkoztatások a köztudatba kerülnek. A bőség fog uralkodni a világotok minden színterén, így személyesen mindenki megtapasztalhatja azt, ami joggal megillet benneteket és sok Fénymunkás fog segíteni, hogy az energiákat átvezessék önmagukon [lehorgonyozzák], mely a jövőt és annyi lélek belépését segíti elő ahány csak lehetséges. 

Igen, igen, a Fénymunkások sok frontra kihatnak és munkátok inspirál benneteket, hogy a magasabb birodalmakba pillantsatok be. Ez mindegyikőtökre igaz és a szerep amit magatokra vetettek, még ha nincs is az az érzésetek, hogy a „történések középpontjában” vagytok, de erősebbek vagytok , mint az felismerhettétek és minden egyes megtapasztalt darabka nehézséggel, nagy mennyiségű pozitív energiát és rezgéseket tároltatok magatoknak, melyek apró pozitív események formájában mutatkoznak meg az életetekben.

Ezek a pozitív történések egyre hatalmasabbak lehetnek, ha helyesen használjátok őket, mint ahogyan a pozitivitással is bántok minden egyes pillanatban. Miközben a negativitás és a nehézségek megpróbálnak felkúszni és meggyőzni benneteket, hogy ti nem teremtetek szuverén jövőt, amiért oly régóta dolgoztok, szeretnénk a figyelmet felhívni arra, hogy ez kétkedés és ennek a befolyása el fog halványodni és nem fog akadályozni benneteket, kivéve, ha ezt megengeditek.

Tehát, ha utat engedtek ennek a befolyásnak, az a negativitás miatti kétségbeesésből fakad, mely megpróbál fogva tartani benneteket, mert a Földön jelenleg minden felerősödik, mivel a Felemelkedés egy önmagában gyorsuló fázisban van.

Asztrális tájak nyílnak meg sokatok előtt az álmodási időszakban. És felismeritek, hogy ti kreáljátok ezeket és az ott tanult leckék, a lélekkénti növekedéseteket szolgálják és eközben egyre tudatosabbá váltok életetek eseményeivel kapcsolatban.

Azok, akik fogékonyak a jelenlétünkre üzeneteket is fogadhatnak tőlünk vagy talán személyesen is találkozhatnak velünk és [szellemi] vezetőitekkel és Felettes Énetek kifejeződési formáival, akik veletek vannak, ők is szintén megjelenhetnek álmaitokban valamilyen formában. Ennek oka, hogy ti is és mi is tanítani szeretnénk, és szeretnénk, ha megtanulnátok a módszereket, mellyel a magasabb dimenzióbeli valóságokba vezet, hogy egy megfelelő módszer álljon rendelkezésetekre, hogy az ilyen típusú valóságokban létezhessetek.

Oly sok erőt, sok tudást és sok képességet horgonyoztatok le és olyan tudatállapotokat idéztetek elő, mely a fizikai emberiséggel szemben támasztott elvárásokat messze meghaladja és a látszólag szilárd és megváltoztathatatlan valóságot, egy áttetsző és hullámzó, könnyen változó valóságként fogadtátok el, amit ti színezetek és teremtetek, mindegyikőtök.

Ti vagytok a teremtők, akik olyan területeket térképeznek fel, mint egy festő a lenvászna előtt állva. Mindegyikőtök, aki ezt elfogadja művésszé válik ~ el tudnátok képzelni, hogy tájakat festetek és beleugrotok, hogy megtapasztalhassátok őket?

El tudjátok képzelni, hogy egy olyan valóságot hoztok létre, ahol minden könnyen formálható és átélhető, testet öltve egy ilyen valóságon belül tanulva? Pontosan ezt tettétek, kedves szenvedést tapasztalt fivérek és nővérek és azért jöttetek, hogy ráleljetek önmagatokra, hogy begyűjtsétek földi tapasztalataitokat a tudat ezen frekvenciájából és területéről. Ezeket a tapasztalatokat, már előtte megteremtettétek és most már olyan jók vagytok, hogy most, ebben a pillanatban is termetetek.

Ti magatok hoztátok létre ennek a valóságnak a sablonjait, egyre teremtve és teremtve, most pedig Énetek kifejeződésének egy másik formájában létezve tapasztaljátok meg teremtéseteket. Most megtanuljátok, hogy hátrébb lépjetek a teremtésetektől, és felismeritek és megvalósítjátok a végtelen lényetek aspektusait, akik valójában vagytok.

Mi támogatunk benneteket ebben a tapasztalásban és ha a tudatszintetekkel eléritek az 5. dimenziót sokatok természetes gyógyító és alacsonyabb dimenziós bolygók fel-emelője lesz, aki küldetését bátran hajtja végre. Továbbra is meglátogattok alacsony dimenziójú bolygókat és csillag-rendszereket, hogy támogassátok őket a fejlődésükben. A Föld kiemelkedően a legnehezebb bolygó az inkarnálódott többség számára, hogy elhozza a Fényt, de hogy ezt megtehessétek és megláthassátok, ezt egy mosollyal az arcotokon tettétek.

Miközben az utolsó benyomásainkat és örömünket fejezzük ki ebben az üzenetben, tudatotok felemelkedő szintje kapcsán, azt szeretnénk mondani nektek, sarkaiból fordul ki a világ és rátaláltok a tiszta örömre és boldogságra, ha ez megtörténik és az egész univerzum fel fog emelkedni. Ezt metaforikusan és valódi értelmében is értjük szeretett lelkek, mert ez a valódi erő, melyet magatokban hordoztok.

Köszönet a Hathoroknak a Föld-Nap-Asztrál szintekről

Csatornázta: Wes Annac

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://wesannac.com/2013/03/14/part-2-the-hathors-of-earths-solar-astral-planes-releasing-preconceptions-the-march-intensification-and-the-collective-lightworker-consciousness/

 

Reklámok

Mihály Arkangyal: A világ elmozdulása az Aranykorba  1/2. rész

2013. március 24.

AA-Michael-55Közzétette: Steve Beckow

 Köszönet ismét Ellen-nek a szupergyors átiratért! Az interjúban Mihály arkangyal a jelenlegi eseményekről beszél. Ennek összefoglalását külön tesszük közzé.

Egy óra egy Angyallal – 2013. március 25.

Graham Dewyea (GD): Helló! Üdvözlet az „Egy óra egy angyallal” c. műsorban Linda Dillonnal, a Szeretet Tanácsának csatornájával és a „The Great Awakening” [A nagy felébredés –. a ford.megj.] írójával, valamint Geoffrey West-tel a Greenprint for Life-tól. Örülök, hogy veletek lehetek! Graham Dewyea vagyok.

A mai vendégünk Mihály arkangyal. Ezzel át is adom a szót neked, Geoffrey!

Geoffrey West (GW): Köszönöm, Graham! Üdvözlet és áldás mindenkinek! Rengeteg kérdésre keresünk ma este választ! Ezért csak ennyit mondok: üdvözlünk Mihály arkangyal!

Köszönjük, hogy ismét csatlakozol hozzánk!

Mihály arkangyal (AAM): Én is üdvözöllek benneteket, drága szíveim! Mihály vagyok, a béke arkangyala, a szeretet harcosa és főként ez esetben a hírek hozója. Nekem is örömömre szolgál, hogy veletek lehetek és hogy hozhatom nektek a kardom, a pajzsom, az igazság kék lángját és hogy veletek nem csupán a globális dolgokat beszélhetem meg, hanem a szívetek titkait és a bennük rejlő dolgokat.

Hiszen ezek oly gyakran ugyanazok és ezek egyszerűen csak visszahatnak, visszahatnak, visszahatnak! És ez különösképp igaz arra, amint ti ezen az átalakulási folyamaton mentek kereztül; arra, amit ti Felemelkedésnek, elmozdulásnak tekintetek!

Tehát örülök annak és nagy megtiszteltetés az, hogy itt lehetek! Drága barátaim! Hol szeretnétek kezdeni?

GW: Nos, sok helyen kezdhetnénk. Úgy gonodolom, hogy talán indíthatnánk Obama izraeli látogatásával. Obama elnök – mint azt sokan tudják – Izraelben járt. És meglehetősen köztudott az, hogy Obama és az izraeli miniszterelnök – Netanyahu – nincsenek baráti viszonyban, bár Obama és az izraeli elnök Shimon Peres úgy tűnik, hogy nagyon is egy oldalon állnak.

Volt egy esemény, ami normális körülmények között nem tűnt volna gyanúsnak; az, hogy az elnöki limuzin lerobbant Izraelben. Nos, azzal, hogy Netanyahu múlt novemberben Romney támogatásával erőteljesen kimutatta azt a vágyát, hogy beleavatkozzon Obama megválasztásába valamint azzal, hogy Netanyahu-nak a saját országában igen sok nehézsége van, az a tény, hogy az autó egy izraeli látogatás során lerobbant, legalább szokatlannak mondható, de inkább gyanús.

Volt valami ez esemény mögött vagy ez csupán egy üzemanyaggal kapcsolatos probléma volt úgy, ahogyan azt hírül adták?

AAM [kuncogva]: Egy üzemanyaggal kapcsolatos probléma megfogalmazás abszolút helyénvaló, de a kérdés az, hogy ki a felelős az üzemanyagért? Nos, sem ma, sem máskor nem azért jövök, hogy üzemanyagot [olajat] öntsek a tűzre.

GW: Az igaz!

AAM: De az nem fontos – sok tekintetben – hogy Obama járműve lerobbant, leállt és nem tudott mozdulni? Ez sok dolgot jelentett. Nos, egy tekintetben ez olyan volt, mint egy támadás, mint egy nagyon apró támadás az Egyesült Államok elnöke ellen, aki – igen – védtelen volt ebben a helyzetben!

De valójában a fény lehorgonyzása történt; egy emberi tapasztalat rögzülése, melyet olyan sokan tapasztalnak szerte a világon minden időben – hogy nem megy az autótok ilyen vagy olyan okból.

És ez nem okoz hatalmas frusztrációt nektek, amikor megtörténik? És azt gondoljátok, hogy ez egy olyan helyzetet eredményez, ahol nem álltok bőségben és ami fölött nincs hatalmatok!

Tehát ez azt mutatja számotokra, hogy ugyanazok a helyzetek történnek meg a fedélzeten. Ugyanakkor arra is esélyt adott ez a helyzet, hogy megmutassa a résztvevők emberiességét, hogy nagyon mélyen lehorgonyozzák Gaia-ban a fény egy különösen erős részét; olyat, mint egy világítótorony.

Tehát sok szokatlan dolog történt ezen utazás alatt – hogy így mondjuk – de a kudarc [kedvezőtlen fordulat] nem volt engedélyezve. Hiszen a forgatókönyv – az én forgatókönyvem – és a jövőbeli forgatókönyv – még ebben a környezetben is – a béke.

GW: Hmmm. Nos, van néhány izraeli publikáció – ezek közül Haaretz az egyik – amelyek úgy tűnik, mintha túlságosan is szemtelenek lennének a cikkeikben a felálló és megszólaló zsidókkal szemben. Úgy tűnik, mintha azt jeleznék, hogy sok izraeli ember, és sok fiatal ember a békét várja és meg akarja engedni a palesztínoknak, hogy a béke nevében saját földterületük legyen.

Nos, tanúi voltunk egy kicsit Obama alapelgondolása kinyilatkoztatásának, ahol sok fiatal ember tűnt úgy, mintha meglepte volna az újságírókat azzal, hogy támogatta Obama észrevételeit.

Az egyik cikk Obama-t masszőrnek nevezte, aki óvatosan masszírozza az információkat az izraeliekbe, miközben nem csupán azt adja az embereknek, amit ők hallani akartak, hanem a kőkemény igazságot is megosztja velük.

És biztos vagyok benne, hogy Obama pontosan tudta, hogy mit csinál. A cikkben egy nő azt mondta, hogy úgy érezte, hogy az izraeliek azért éljenezték Obama-t, mert az ő vezetőik nem tudták azt az igazságot elmondani, amit ő elmondott és hogy az nagyon is felüdítő volt

Hogyan fogja Izrael jövőjét rövid és hosszú távon befolyásolni ez az utazás, a felszólalások és az ő [Obama] jelenléte mindenütt alakítani?

AAM: Nos, hosszú távon béke lesz; időszak. De beszéljünk a rövidtávról! És helyesen mondod a politikai elemzésedben, hogy az izraeli vezetés – és nem egyszerűen egy vagy két személyről beszélünk, hanem a vezetésről – készen áll arra, hogy a palesztínokat elfogadja és hogy vállalja a következményeit annak, amit ez maga után von; azt, hogy békét hoz erre a területre és hogy ez hullámszerűen továbbhat arra az egész térségre, amit ti Közel-Keletnek neveztek.

És így az, amit Obama tett az valóban az volt, hogy egy masszőr volt, de ő óriási mennyiségű táplálékot is adott a gondolkodásnak. És amit még tett az az volt, hogy azoknak, akik hasonló-gondolkodásúak – mondhatom úgy, hogy fényes elméjűek – megnyitotta azt a lehetőséget, hogy igazolják önmagukat; hozzájárult ahhoz, hogy igazolják önmagukat.

Sok fiatal izraelben fénymunkás és fényhordozó. És úgy jönnek, mint a béke hordozói; úgy jönnek, mint a béke védelmezői; a koruk és nem az akkulturalizáció miatt.

Hiszen az ő életkoruk és hitrendszerük miatt nem ugyanazok a háborúról való elképzeléseik, mint nekünk; mint a Holocaust, a zsidómészárlás, mely évszázadokon át folyt Európa-szerete és máshol is. És sok fiatal szívében mélységes vágyakozás van a béke megteremtődése felé.

Nos, az érdekesség az, hogy hasonló vágyakozás, visszatükröződés van sok idősebb ember szívében is a béke felé. Ők belefáradtak a konfliktusba. Belefáradtak a háborúskodásba. Nem arról van szó, hogy feladják azt az elképzelést, hogy Izrael egy szent vállalkozásba fogott, melyet mind fent, mind lent egy nagyobb vagy kisebb mértékűnek értelmeznek. De az az elképzelés, Izrael szent elképzelése és vállalkozása nem pusztítja el a palesztínok szent vállalkozását az ő saját földjük, a saját szabadságuk, a saját jogaik megteremtésében.

És amit elérnek – igen, Obama szavai által, melyek katalizátorként hatottak – az a tárgyalásba való beleegyezés nem csupán a továbbmenetel tekintetében, hanem hogy olyan utakon menjenek tovább, melyek az összhang, szerződések és mozgalmak tekitnetében kézzelfoghatóak; melyek a megegyezés egy olyan szintjére érnek, ahol minden érintett egyenlő.

Olyan gyakran – és nagyon jó témát választottál barátom; egy olyat, melyben nagyon is érintett vagyok – a palesztín-izraeli konfliktusban, ellentétben ott van az a magja annak, amiről a konfliktus szól.

Ez a vágy a kontrollra, a támadásra. És van egy hit, egy alapvető meggyőződés a halálban, a pusztulásban, a hiányban, a korlátozásban; az, hogy nincs elég ahhoz, hogy mindenkinek jusson.

Ezek az emberek ezer és ezer évig éltek ezen a földön együtt. A hitrendszer, a vallási, kulturális és politikai hitrendszer az, ami ezt a helyet konfliktusba taszította. De ennek az elengedése, a könyörület, e vállalkozás, az elhatározás lelkülete, a mélységes vágyódás és tett a béke iránt az, ami ennek véget fog vetni.

Tehát azt mondom nektek, hogy azok a szavak és az az energia, melyet Obama és az ő társasága vitt ebbe a találkozóba, ebbe a látogatásba az, ami megnyitja az ajtót; ez egy nagyon feltűnő jelzés ahhoz, hogy egy döntési helyzetet találjanak.

GW: A sorok közt itt azt olvasom – és abban, amit te mondasz Mihály – hogy a fiatalok és még néhány idősebb izraeli az, akik a békét keresik.

A tény, hogy Netanyahu még hatalmi vagy vezetői helyzetben van az országban azt sugallja, hogy valami olyan dolog történt a vezetésben, ami nem kifejezetten méltó az élethez.

Netanyahu fénykezelés alatt áll jelen pillanatban?

AAM: Bizonyos tekintetben egy enyhe fénykezelés alatt áll. Nem teljesen – mondjuk úgy. Nos, azt is eláruljuk, hogy van egy követője a közép-tartományban azok közül, akik fenn akarják tartani a status quo-t [régi állapotot]. És e status quo fenntartásának egy része nem csupán a hiányban és a korlátozottságban való meggyőződés, hanem a hatalom, jólét és szabadság-pozíciók megtartásának vágya is benne van.

És ez nem az a fundamentális alap, amire Izrael – vagy sok más nemzet, ha már itt tartunk – építve lett. Tehát látni fogjátok, hogy az ő pozíciója és hatalma csökken.

GW: Nos, térjünk át Olaszországra és Ferenc pápára, aki találkozott különböző világvallások vezetőivel a múlt héten. Az ő szerény stílusában, melyet megfigyelnek vele kapcsolatban úgy döntött, hogy nem ül a szokásos pápai trónra, hanem inkább egy egyszerű fotelban foglal helyet; egy bézs karosszékben.

Néhányan a többi vezetők közül optimizmust mutattak Ferenc stílusváltása miatt. A többi vallási vezető tudatában van annak az információnak, melynek Ferenc pápa? A felsőbb rendű információnak? És ők közösen kezdik majd el a változásokat a vallási meggyőződések összehangolásában világszerte? Ez erőteljes dallam lesz Ferenctől és a vallások irányából?

AAM: Elkezdődött! Döngicsélnek. Rájöttek, hogy ez egy fülbemászó dallam, mely vonzó, melynek csodálatos dallama van és ismétlődik a szíveikben. Ferenc alapvetően vetette el a trónt! Őt nem hatja át ennek a stílusnak a „fénye”.

És legelső dolog amit tesz az, hogy más vallásokat emlékeztet arra, hogy az ő szerepük a szolgálat és hogy a vezetés az szolgálat; az, hogy ők minden fajta, minden bőrszín pásztorai. De az ő feladatuk az is, hogy összegyűjtsenek, hogy utat mutassanak alázattal és türelemmel, megbocsátással és könyörülettel.

Tehát Ferenc elkezdte elmondani, hogy nincs szükségünk arra, hogy irányítsanak bennünket. Nem tudjuk megtalálni a középutat, a béke és a valódi testvériség ösvényét azzal, hogy megpróbáljuk az embereket irányítani. És ez egy ajándék volt. Ó, és drága szívem, ő még csak épp, hogy elkezdte. Jeleket kértetek! Nos, láthatjátok! Nem? Sok területen! De figyeljetek erre az egyre! És adhatok egy nyomvonalat nektek? Kövessétek a pénzt!

GW: Hmmm! Fondorlat! Oké! Nos, itt akkor most… mondtad korábban vagy valaki [Sanat Kumara] mondta korábban, hogy Ferencet áthatja Szent Ferenc szelleme és hogy tovább fog lépni ebben a szerepeben és hogy ő tudatában van a galaktikus családunkkal és kapcsolatban van velük.

Korábban ez nem volt világos; talán egyértelművé tehetnéd ezt. A többi vallási vezető tudomására is kerültek ezek a dolgok? Tudatában vannak ennek és nyitottak felé?

AAM: Nem lett még teljes mértékben felfedve. De teljes mértékben utalva lett rá. És így … [nevetés] Bocsánat! Nevetek, mert ez egy csodálatos idő, melyre vártunk. Nos, engedjétek meg, hogy azt sugalljam nektek – nem, engedd meg, hogy egyszerűen csak elmondjam neked barátom, hiszen egy újságíró vagy. Számos galaktikus volt jelen ezen az összejövetelen. A galaktikusok jelenléte teljes mértékben sejtetve volt. És a mellékes beszélgetések során teljes mértékben beszélgetési téma volt.

De Ferenc elsődleges figyelme nem arra irányul, hogy a galaktikusok napirendjét áttolja, hanem hogy egyszerűen engedje mindenkinek megtudni, hogy ők részesei voltak ennek a területnek és a pápaság hosszú ideje a tudatában volt az ő létezésüknek. De az ő elsődleges napirendi pontja az, hogy a különböző vallások és szekták, valamint az emberek között megteremtse a kapcsolatot, a közösséget és a békét.

Tehát ez a fő szempontja. De belesző nagyon sok más dolgot is. Tudatában van a galaktikusoknak? Nagyon régóta tudott róluk! Pontosabban élete nagy részében tudott a létezésükről. És így nem arról van szó, hogy ez nincs a napirendi pontjai között. Ott van. Ez csupán nem az első dolog benne!

Vége az 1. résznek!

Csatornázta: Linda Dillon

Magyar nyelvű fordítás: Vénusz

Forrás: http://goldenageofgaia.com/2013/03/archangel-michael-on-the-worlds-movement-into-the-golden-age-march-24-2013-part-12/

salusa-imagem-mais-real-deleSaLuSa / 2013. március 22.

Mike Quinsey közvetítése

Oly sok minden történik bolygótokon, hogy egyre több ember számára válik nyilvánvalóvá: a megígért változások jó úton haladnak a beteljesedés felé. Mindenesetre nem egyszerű idők ezek számotokra, akik a történések közepén vagytok. De ti magatok választottátok ki ezt az időpontot, hogy itt legyetek a Földön, – mint tapasztalataitok fontos részeként, mely a jövőbeni feladataitokra készítenek fel benneteket. Idővel közületek sokan más felemelkedő civilizációk mentoraivá léptek előre. Ez lesz a szolgálatotok formája, ha az értelmezés egy magasabb szintjét éritek el, mely a mesteri státusszal jár együtt. Ezek teljesen természetes előrelépések, hiszen egyre erőteljesebben éltek a FÉNYBŐL és azon vagytok, hogy másokat is felemeljetek magatokkal.

Az általatok megfigyelhető univerzális rend, azoktól a lelkektől származik, akik megértek a felismerésre, hogy semmi sem hatékonyabb a SZERETET erejénél és minden élet e körül forog és ennek köszönheti létezését. Most is felfelé emelkedtek tovább, összpontosul figyelmetek és megértitek a SZERETET hihetetlen erejét. A SZERETET maga az élet és ez a leghatalmasabb erő a világegyetemben, mely képessé tesz benneteket, hogy tovább folytassátok utatokat felfelé a dimenziókban. Időközben már számtalanszor informáltak benneteket, hogy az alacsonyabb dimenziókban gyűjtött tapasztalataitok valójában egy ’kísérletet’ jelentenek, hogy megtudjátok, hogyan találtok vissza valódi énetekhez, mint (eredendő) FÉNYLÉNYEK. Az alacsonyabb dimenziók soha nem voltak a ti valódi valóságaitok és soha nem is lesznek azok, mert az eredet-hazátok a csillagok között van, ahol ti teljes Egységben éltetek, a SZERETET egységeként.  A dualitás egy út volt, egy elválasztódás, kettéosztás, hogy a sötétséget és a FÉNYT is megtapasztalhassátok ugyanazon a dimenzión belül.

A FÉNY Galaktikus Föderációjától úgy véljük, hogy a tudatszintetekben olyan mértékű előrelépést tettetek meg, mely lehető teszi számotokra az Arany Kor felismerését és elképzelését [vizualizálását]. Ez egy csodálatos teljesítmény és mivel továbbra is erre összpontosítotok, felgyorsítjátok az idő múlását, így az manifesztálódhat számotokra. A FÉNY veszi át a kormányzást a Földeteken és ezért nem kell tovább aggódnotok a még meglévő sötétség miatt, mert ez a FÉNY nagy mennyiségű beáramlásával

átalakul. A problémáitok megoldása meg van és ezt a Szövetségeseink ültetik át [a valóságotokba]. Ezek a jótevő megoldások bevezetésre kerülnek és első helyen szerepel az ingyenes energia; de nem szabad mindent egyszerre elvárnotok, hanem egy folyamatos és jól megtervezett bevezetésre készüljetek. Mi nem kényszeríthetjük ki a fejlesztéseket, de a benne részt vállalókat támogatni fogjuk, gondoskodunk róluk és védelmet biztosítunk számukra.

Már régóta vártatok bizonyos látható változásokra, miközben sok dolog történt a színfalak mögött, mint a befolyásolás és az inspiráció. Ha nyíltan fogadjátok tanácsadó vezetésünket, biztosíthatunk róla, hogy bármikor kérhetitek és meg is kapjátok azt. Ha kérésetek mindenki javát szolgálja, megtesszük a lehető legtöbbet, hogy garantáljuk a szükséges segítséget. Gyakran láthatatlan Fénymunkásokként állunk oldalatokon, szeretettel és vezetéssel segítve benneteket. Természetesen folyamatosan Gaia Anyának is segítünk és észrevehettétek, hogy a történések, mely vele vagy a fizikai változásaival kapcsolatosak, meglehetősen enyhén zajlottak le. Valójában, minél magasabbra emelitek a tudatszinteteket, annál egyszerűbb lesz mindennek a kivitelezése.

Egyre több energiát fogadtok be a Földön kívülről, mely sok forrásból ér el hozzátok. A tavaszi Napfordulótok egy erőteljes példája ennek, és sok-sok ember érezhette hatását. Ez egy felemelő energia, amit ti „jó érzés faktornak” neveztek és a nyugalom, a béke csodálatos érzését hordozza magában. Tartsátok meg az érzést és észreveszitek, hogy egyes emberek érezni fogják bennetek a változást és nemsokára ez lesz a természetes állapototok. Képzeljetek el egy világot, teli lelkekkel, akik Eggyé váltak és folyamatosan FÉNYBEN és SZERETETBEN élnek – mert ez következik be az 5. dimenzió felé való haladásotok során. Egyesek közületek már nagyon közel járnak ehhez és ők lesznek, akik mások számára mutatják majd az utat. A ti példátokon keresztül sokan követnek majd benneteket az úton, amit ti egyengettetek. Csodálatos időszakban vagytok most, amikor gyakorlatilag minden lehetséges; ezért semmilyen módon ne korlátozzátok törekvéseiteket vagy az önmagatokba vetett hiteteket.

Miközben a sötétség – valamint a mögöttük álló felelősök – ki vannak téve a nyilvánosság Fényének, arra kérünk benneteket még egyszer, engedjétek az igazságosságot a saját medrében folyni. Tudjátok, hogy minden egyes lélek felelősségvonásra kerül az emberiség ellen elkövetett bűnökért; ezzel szemben a kisebb jelentőségű tévedéseket a tanulási folyamatotok részeként kell elismernetek. Ismételten hangsúlyozzuk, hogy ez lényegében nem egyenlő a büntetéssel, ti magatok hozzátok meg a döntést, hogy korrigáljátok és meghaladjátok a téves magatartásotokat. Isten nem ajándékoz meg a szabadad akarattal, hogy aztán a hibáitokat rója fel. Csak abban az esetben, amikor szándékos próbálkozás történik, hogy egy másik léleknek ártsanak vagy megöljék, ez az eset hív további tapasztalatokat életre, melyek megtanítják számotokra cselekedeteitek tévútjait. Ez a karma – és ez részét képezi az életterveteknek, amikor ezeket megtapasztaljátok. Minden a legnagyobb szeretettel és figyelemmel történik, hogy átsegítsenek benneteket a tapasztalataitokon. Szellemi vezetőitek és angyalaitok, sokkal többet tesznek, mint az általában köztudott és mindenkor elkísérnek benneteket az életutatokon.

A FÉNY Galaktikus Föderációjától magas rangú embereket ösztönöztünk, hogy igyekezetükkel a Felfedés valamilyen formáját mozdítsák előre. Azonban bizonyos szemszögből nézve ez alig szükséges, hiszen jelenlétünk az égboltotokon és a sok cikk és beszámoló megteszi ezt magától. Ez a nagy többséget nem fogja meglepni, de még mindig azon van a hangsúly, hogy milyen messzire mennek ezek a Felfedések, ha arról van szó, hogy a veletek való kapcsolatunkat nyilvánosságra hozzuk. Egyedül ebben a mostani évszázadban sok történelmi bizonyítékot találtatok rólunk és a veletek való sok évezrede tartó kapcsolatunkról. Ezt nem lehet tovább figyelmen kívül hagyni vagy tagadni, hacsak nem olyan merev valakinek a hitbeli meggyőződése. Szeretnénk egy olyan helyzetet, amikor a kormányaitok beismerik, hogy több mint 100 éve már kapcsolatban állnak velünk és megerősítik, hogy mindig szeretettel és békével közeledtünk feléjük. Ez talán egyesek dédelgetett kételyeit eloszlatná, mert azt hitették el velük, mi vagyunk a „szörnyek” a science-fiction regényekből és filmekből.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról, és gratulálnom kell a Fénymunkásoknak, hogy egy új rezgésszintre jutottak el, mely előre, az Új Korba repíti őket. Ugyanolyan fontos munkátok lesz, mint eddig, ha nem több, mivel felkészítitek a népességet az ’utolsó körre’ és az idővonalon való átkelésre. Tiétek a győzelem, és megillet benneteket a díj, és soha többet nem lesztek ’elválasztva Istentől’ és a valódi otthonotoktól a csillagok között. Szeretünk benneteket és szándékotokat, hogy megleljétek jövőbeni helyeteket mellettünk – mint valódi galaktikus lények.

Köszönet, SaLuSa!

Mike Quinsey

Csatornázta: Mike Quinsey
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: SaLuSa

 

Matthew / 2013-03-11

Matthew üzenete / 2013. március 11.

Suzanne Ward közvetítése

A társadalmi fejlődés gyorsasága; a vonzás törvénye; egó-tudat; Barack Obama; Hugo Chavez; vitatott témák különböző szemszögből; Fénymunkások, sűrűségek (dimenziók), Jogi és gazdasági kérdések; NESARA

Itt Matthew, minden lélek szívélyes üdvözletével erről az állomásról. Bárcsak láthatnátok a mi látószögünkből a Földet, ahogyan a nyugtalan utazása lecsengett, csendesebb vizekre érkezve. Valószínűleg a „csendes” szót nem fogjátok megfelelő szónak tartani. De talán ezt átértékelitek majd, „ha az Arany Kor minden csodája megérkezik”:

Sok civilizáció Isten által került felhatalmazásra, hogy a lineáris idő ezen pontján segítsék a Földet a biztonságos kikötőbe való megérkezésben. De a Föld teljes Felemelkedési ideje folyamára a bolygó lakói kötelezettséget vállaltak, hogy a társadalmi változásokat ők maguk kivitelezzék. Nincs egyetlen másik civilizáció sem, mely ezt megtehetné helyettetek, mert a Föld a ti világotok és a kollektíva akarata szerint kell megváltoznia.

Fénymunkások és azok, akik nem neveznék magukat azoknak, de szintén egy nemes és Istennek tetsző életet éltek, a Felemelkedés eme nehéz évtizedeiben, elnyertétek az egész univerzum Fénylényeinek legnagyobb csodálatát és tiszteletét.

Tudjuk, mennyire vágytok arra, hogy a számotokra megígért Arany Kor testet ölthessen. És csalódottak vagytok, hogy csak kevés jel bontakozott ki. Azonban a világszínpad mögött nagyban folynak az előkészületek és még a nagy médiák is beszámolnak olyan történésekről, melyek egy bátorító előrelépés felé mutatnak. Ezzel együtt azonban az átfogó változások nem jönnek el olyan gyorsan, mint azt ti szívesen vennétek.

Tudjátok, hogy minden energia egy bizonyos frekvencián [hullámhosszon] rezeg. És mivel az energia semleges és nem rendelkezik ítélőképességgel, ezért nem tud különbséget tenni a között, ami kívánatos, és ami nem az. És ha az emberek gondolatai és érzelmei kilövellnek a világűrbe, akkor az univerzum következetes módon azt az energiát küldi vissza, mely a kibocsátott energiához illik, függetlenül attól, hogy mihez igazodott a „kibocsátó” – a vonzás törvénye szakadatlanul érvényben van.

De a legtöbb lélek a világotokban mit sem tud róla, hogyan működik ez az energia és teremtő erő. Ahhoz igazodnak [Arra fókuszálnak], amit már nem akarnak és ezáltal még többet teremtenek belőle. És mert sok ember a gyász, a düh és a kétségbeesés energiáját bocsájtja ki a világ helyzetével kapcsolatban, amiben élnek- a társadalmatok, mint egész érintett ebben a helyzetben és ezért a fejlődés csak lassan halad előre.

További ok, amiért a dolgok csak csigatempóban haladnak előre, az az emberek többségének hiányos értelmezéséből fakad, akiket továbbra is korlátoz a harmadik dimenziós tudat. Ők nem tudják, hogyan működik a belső dialógus, ahol minden válasz és igazság fellelhető. A lélekszintű tudás nélkül a tudat az egó-szemszögből hívja le az információkat. És mivel az egó csak korlátozott, gyakran merev egyéni ötletekkel és világnézetekkel rendelkezik, ebből fakadóan alig képes egy másik szemszögből tekinteni a dolgokra és nem tud különbséget tenni az igazság és a megtévesztés között.

Erre szeretnénk egy példát hozni. Mi és számos Fénykövet elmondtuk az igazságot Barack Obamaval kapcsolatban, aki egy magasan fejlett lélek és egy spirituálisan magasan fejlett, ősrégi bölcsességgel megáldott civilizációból származik. A Legfelsőbb Egyetemes Tanács kérte fel, hogy hagyja el az otthonát, hogy felvállalhassa az Egyesült Államok vezetésének küldetését és hogy világotokat a béke, a jólét és az egység időszakába vezesse el.

Elmagyaráztuk, hogy ez a küldetés, a politika világában összpontosul, mely az Arany Kor teljes körű tervének részét képezi, mely megfelel Gaia harmonikus és a természettel összhangban lévő jövőképével. Ekkor lesz Gaia bolygószintű teste és a rajta élő összes életforma egyensúlyban, mert minden maga lesz a Fény. Arra kértünk benneteket, hogy küldjetek Fényt Obama elnöknek, mert hamarabb hozza el az egyensúlyba kerülés napját.

A korábbi üzenetekben azt is megemlítettük, hogy a sötét erők szívóssága a társadalmatok 10 éves fejlődésbeli lemaradásába került. Azonban ez a tény nem akadályozta egy másodperccel sem a Föld Felemelkedését – ez az időterv lett kitűzve- a késlekedés azonban Obama küldetését erősen meggátolta, mivel az Illuminátus befolyásos embereinek még mindig hatalmában állt a munkáját aláásni, meghazudtolni és tönkre tenni.

Sötét ténykedésük nagyrészt azért lehetett ilyen sikeres, mert sok ember észlelése még mindig a harmadik sűrűséghez kötődő hozzáállást tanúsított, és „Obama-ellenes-energiát” negatív érzületet bocsátottak ki. Ez az energia a sötét erők „zsebében” landolt és lehetővé tette számukra, hogy az elnök terveit, melyek Gaia fejlődését előre vihetnék, csírájában elfojtsák.

Érethető, ha megkérdőjelezitek, hogyan lehetne Obama a Fény harcosa, ha pilóta nélküli repülőgépeket vet be, hogy életeket oltson ki. Innen tekintve a dolgokat megfeledkezünk a távirányítású gépek lényegéről, mely a háborús történések mihamarabbi befejezésére törekszik, az áldozatok számának minimalizálása mellett.

A harmadik sűrűségnek megfelelően reagált a földi civilizáció katonasága, amikor ahhoz tartották magukat, hogy az ellenség felszámolása egy békefenntartó folyamat, egészen addig, amíg ők győzedelmeskednek. Így ment ez évezredeken keresztül a háborúban érintett felekkel, bevetve az adott idő legmodernebb fegyvereit. A mostani időkben ezek a pilóta nélküli gépek, melyekkel egyes topterroristákat lehet célba venni, kevesebb pusztítás végezve ezzel, mint egy földi offenzívával. 

Kétségtelenül felróható, hogy ez a módszer nők, férfiak és gyermek életét is követelheti, akik senkinek nem akarnak ártani. A háború brutális igazsága, hogy a harci egységek mellett sok civil is megsebesül és meghal – és nem szeretnénk külön még a pszichés sérülésekre kitérni, mely egy háborús övezetben minden lelket érint.

Ezzel kapcsolatban hangulatotokat emelheti, ha felismeritek, hogy a szív és a lélek további megnyitásával, senki sem lesz hajlandó, semmilyen körülmények között és semmilyen célból mások életét kioltani.

Szeretnék a nemrégiben elhunyt venezuelai Chavez elnök nevét felemlíteni, akit az Egyesült Államok nagy médiakonszernjei, mint „rossz fiút” állítottak be, aki állítólagosan a saját országának érdekei ellen cselekedett. Azonban Chavez csupán az országát és más latinamerikai országot érő Illuminátus befolyás ellen volt. És kiűzésükben meglehetősen nagy sikereket ért el.

Chavez nem tévedett abban, amikor az állította rákja nem természetes úton alakult ki. Az Illuminátus ellenőrzése alatt álló médiák „összeesküvési elméleteket gyártónak” titulálták. Azt kondicionálták belétek, hogy elhiggyétek, hogy minden összeesküvéssel kapcsolatos dolog, teljes ostobaság. Chavez eltökéltsége, hogy kiszabadítsa országát az Illuminátus szorításából és hogy a nem kedvezményezettek életét jobbá tegye, nem illett a sötét erők forgatókönyvébe. Tisztában voltak vele, hogy egy Chavez elleni merénylet lázadást szíthatott volna és megnehezítette volna dolgukat, hogy visszanyerjék az ellenőrzést Venezuela nagy mennyiségű természeti földkincse felett. És mivel rendelkeztek a lehetőséggel, hogy beindítsanak nála egy rákos megbetegedést, meg is tették. De teste azonban nem adta fel olyan gyorsan a harcot, mint az várták.

Mi ismerjük az igazságot erről a két férfiről [Obama, Chavez]. Az egyik szelleme a harmadik sűrűség foglya, mint a politikai és ideológiai pro és kontra szereplők vitatott személye. De ez a helyzet nem csak nemzeti vezető személyiségek esetére szorítkozik– ez minden területen így van, ahol a világotokat érintő vélemények nem egyeznek! Ez a pro és kontra, jobb és bal minden helyzetben vitatémát generál – felizzítja az indulatokat és az egyensúlytalanság állapotában rögzítheti a helyzetet.

Gondoljatok arra, hogy egyes kormányok nukleáris fegyverek arzenáljain ülnek és azt mondják, nekünk ez nem gond, de nektek nem lehet ilyenetek, mert nem bízunk meg bennetek. És azok a kormányok, akiket eltiltanak az ilyen típusú fegyverek birtoklásától, egyszerűen bízzanak meg az ilyen fegyvereket birtokló kormányok szándékaiban?

Ha a „nukleáris fegyverekkel rendelkező” országok leghangosabb helyeslői ugyan olyan csökönyös állami vezetőkkel találkoznának, akik szintén rendelkezni akarnak ilyen fegyverekkel, akkor racionálisan elbeszélgethetnének a helyzet perspektíváit tekintve. Ha csak egyszerűen beszélnek róla, már elmozdulhatnának a pozíciójukból és arra az ésszerű következtetésre jutnának, amit az egészséges emberi elme is javasolna, hogy az egyetlen út, ha ezek a fegyverek soha nem kerülnek bevetésre, tehát a teljes nukleáris lefegyverzés a helyes út.

Különösen az Egyesült Államokban vitatott téma a lőfegyverekkel való visszaélés. Bizonyos fegyverek és muníció eladását megtiltani kívánók annyira csökönyösen ragaszkodnak véleményükhöz, mint akik folyamatosan a „második alkotmányos kiegészítésre, az önvédelemhez való jogra” hivatkoznak, mely szerint megilleti őket az általuk kívánt fegyverekhez és töltényekhez való joguk. Mindkét oldalnak lépeseket kell tennie egymás irányába, hogy az elképzeléseikből egy megegyezés születhessen és a halálos esetek száma csökkenhessen.

Egyik kérdés sem oldódik meg egy éjszaka leforgása alatt, de ez lesz a kezdet és a legvégén minden típusú fegyvert betiltanak majd. Emlékezzetek arra, hogy a lineáris világ még mindig társteremtő státuszban van, és a kontinuumban minden kívánságotok szerint létezik. És látni fogjátok, hogy az Arany Korban a Földön nem lesz helye a fegyvereknek és ez a ti döntésetek.

A terhesség megszakítás egy további vitás téma, ahogyan a nemzeti gazdaságokon elkövetett kapitális bűntettek, a munkanélküliség és az energia előállítás módja. És mivel ez foglalkoztat minket, ahogyan számos további helyzet a világotokban életbevágó jelentőségű és jelentős nyugtalanságokkal járnak együtt, ez még nem jelenti azt, hogy még mindig a sötétek diktálnak. Az Illuminátusok közül egyesek átléptek a Fénymunkások közé. Mások meghaltak és voltak, akik elegendő Fényt fogadtak szívükbe a téli Napforduló alkalmával, hogy még életben tarthassák testüket, utóbbiaknak dönteniük kell, hogy a Fényhez csatlakoznak életükben vagy a halálba távoznak. Mindamellett azok az Illuminátusok, akik képesek voltak messzemenően káoszt okozni eltávolításra kerültek pozíciójukból vagy a befolyásuk lehetősége került beszüntetésre.

Polgárháborúk továbbra is dúlnak, mert mindkét fél tiszta szívből hisz céljai jogszerűségében. Egyes esetekben már gyermekként beléjük nevelték a bosszúhadjárat szükségességét. Hasonlóan erős érzelmek irányítják a „szabadságért” harcolókat, akik országuk stabilitásának veszélyeztetőit látják a zsarnoki uralkodókban. Mások azért harcolnak, hogy vallásuk félresiklott dogmáit megtarthassák, melyet a hitetlenek nem kérdőjelezhetnek meg. De ezek az elszánt vitafelek egymás után a kölcsönös előnyre alapozva végül a tárgyalások és az együttműködés mellett döntenek.

A vélemények a nemrégiben újra felszabadult és függetlenné váló országokban, hogy hogyan kell egy országot kormányozni, erősen eltérnek egymástól. De hadd említsük meg újfent, hogy polgáraik szívében nincsen sötétség. Egyszerűen csak újdonság számukra az önrendelkezés vagy a demokrácia és az emberek arra törekednek, hogy egy olyan kormányzási formát találjanak, mely a legmegfelelőbben szolgálja mindenki javát.

Az imént említett legkeményebb vitapartnerek sincs sötét szándékaik. Nem a gonoszság az, ami nem hagyja őket eltántorítani a csökönyös hozzáállásukból. Úgy, mint minden a harmadik sűrűségben fogságba esett lélek gondolkodásmódja és hitrendszere, az egóhoz kötődik és a győzelmet minden esetben a saját oldalukon akarják betudni.

Szeretett Földi Család, ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy mindenkinek egy véleményen kell lennie a világotokban, mielőtt ezek a forrongások alább hagynak. Mi azt szeretnénk ezzel mondani, hogy ezeknek a konfliktusoknak a megoldása első sorban ott kezdődik, hogy a felek készen állnak és megértik, hogy másokat mi mozgat. És ez így fog történni!

A Föld lépésekben emelkedik fel egyre magasabb rezgésszintekre, ahol az intuitív megértés, a kivilágosodás-megvilágosodás! megtörténik, amit ti „emberi természetnek” neveztek. A vitás kérdések összeegyeztethetetlen hozzáállásokkal lecsillapodik és egy harmonikusabb vitát eredményez, mely egy olyan megoldásra lesz kiélezve, ami mindenkinek megfelelő lesz.

Ezért most van a legnagyobb szükség rátok, mint soha korábban. A Fény, amit itt-létezésetekkel egyszerűen kisugároztok a világba, megérinti mások életét. És amikor eltántoríthatatlanul kiálltok az mellett és igazodtok ahhoz, ami az életeteket felemeli és gazdagítja, kiterjesztitek a Fényt a kollektív tudatba és felgyorsítjátok az Arany Kor pompás manifesztációját.

A Föld-i embereknek kevésbé az egójuk irányába kéne igazodniuk, feladva az egyéni szűkös szellemi hozzáállásukat és el kell kezdeniük szívből élni. A SZERETET a leghatalmasabb erő a kozmoszban és a kulcs az ellenségeskedés, a gyűlölet, a szegénység, a közöny és az erőszak lezárásához, mely kibillentette világotokat egyensúlyából. A Szeretet a kulcs a békéhez, a jóléthez, az Egységhez és a spirituális fejlődéshez.

Érthető, ha csodálkoztok, hogy a Föld elérte a negyedik sűrűséget. Hogyan képes a legtöbb lakosa a harmadik sűrűségben létezni? Tudományosan megközelítve két fajta sűrűség létezik. Az egyik a tömegre és a helyre vonatkozik, ahol a tömeg megtalálható – A Föld a negyedik sűrűség alsó határán található és folyamatosan halad előre, fölfelé, míg el nem éri az ötödik dimenzióban található rendeltetését.

A másik sűrűség egy lélek evolúciós fejlettségi szintjét írja le – ez az elért fejlettségi szint vagy tudatszint. Ez a kétfajta sűrűségnek nem kell szükségszerűen megegyeznie. Technikailag és intelligenciájukban messzemenően fejlett civilizációknál például előfordulhat, hogy szemernyi spirituális tudattal sem rendelkeznek.

A mai földi népesség a lélekfejlettségi szintet tekintve a harmadiktól a hetedik sűrűségig terjed. Az odaadó Fénymunkások a spiritualitás negyedik szintjén helyezkednek el – elszántan követve spirituális útjukat – de vannak, akik kicsit lemaradtak; ők még mindig azzal vannak elfoglalva, hogy ne ítélkezzenek, hogy önmaguknak és másoknak megbocsássák hibáikat, bűntudatuk van, rossz a lelkiismeretük, birtoklási vágy vagy más alacsony rezgésszintű gondolatot bocsátanak ki, amin túl kell lépniük. Ebben a szellemben haladva tovább az ötödik és a magasabb dimenziót képviselő kevés lelket kristály- vagy indigó gyerekeknek nevezitek, vagy más civilizációk képviselőjeként élnek közöttetek [csillagmagok-ford. megj].

Így megbeszéltük a lényegi okokat, amik a világotokban végbemenő fejlődést befolyásolják, de léteznek még további okok is. Például, hogy minden jogi ügyet, a megfelelő jogi útra kell terelni. És nem kell itt felhívnotok a figyelmünket arra, hogy ezek a fogaskerekek nem forognak túl sebesen.

Egyes jogi eljárások a gazdasági kényszerek alapján működnek és a régi rendszerből az újba való átmenetet tudatosan lassítják, hogy kiküszöbölhető legyen a félelem és a káosz. Ezek a messzemenően kiható folyamatok nem csak az Illuminátus által a szegényektől elrabolt javak felkutatását, visszaszolgáltatását és elosztását célozzák meg, hanem a gazdasági- és pénzügyi átmenetet segítségével azt egy biztonságosabb arany- és nemesfém alapra helyezik; további cél még a szigorúbb bankgazdasági szabályok, valamint a fair kereskedelem, igazságos tarifák, adók és fizetések bevezetése.

Ezen a gazdasági területen a NESARA, rövidítése a “National Economic Security and Reformation Act” -nek (A Nemzeti Gazdaság(oka)t Biztosító és Újrastruktúráló Törvény) egyes körökben jól ismert, de az emberek nem feltétlenül értik lényegét és ezen nincs mit csodálkozni. Az Amerikai Egyesült Államok kormányának honlapján a NESARA-t, mint “National Economic Stabilization and Recovery Act” (A Nemzeti Gazdaságot Stabilizáló és Védő Törvény) fordítják le, ez egy teljes félreinformálás, tele hamis igazságokkal, mint egyes csatornázott üzenetek, melyek nem egy köztiszteletben álló Fénykövettől származnak, hanem sötét lényektől.

A NESARA jelentésének félreértése azt a nézőpontot is osztja, hogy a NESARA csupán ez az egy törvény. És ez mennyire téves! A NESARA nem kevesebb, mint a világ átalakítása és spirituális megújítása – az Arany Kor generálterve.

Léteznek különböző kifejezések interpretációi a Fénykövetek részéről, mint „jóléti program” vagy hasonló utalások, a NESARA gazdasági vonatkozásában. Ezek a félreértelmezések érintik a nagy pénzösszegeket is, amiket állítólag a Földön mindenkinek a rendelkezésére bocsájtnak, nagy összegeket kiutalva speciális projektek létrehozásának céljából és pénzeket, amik mindenki adósságát lenulláznák.

NESARA egyik lényegi pontja a kamatingadozás, a fizetések és juttatások megrövidítésének és megvonásának- különösen a nemzetközi devizaalapok esetében- és a nagy pénzösszegek visszajuttatása, melyek az Illuminátus bankszámláin találhatók. De a törvény fő célja a hatalmas egyenlőtlenségek feloldása a világotokban a „birtoklók” és a „nem birtoklók” között. Ezt az egyenlőtlenséget ki kell egyensúlyozni, úgy hogy az Illuminátus által jogtalanul felhalmozott javakat arra használják, hogy az elszegényedett népesség szűkösségét csillapítani lehessen olyan gyorsan, ahogyan csak lehetséges és számukra ismét egy biztos fogódzót felajánlva.

A NESARA aktában szereplő rendelkezés, mely az USA teljes  kormányának visszalépését követeli, már nincs érvényben. Annak okán, hogy több mint 12 évvel ezelőtt az akkori elnök egy magas rangú Illumináns volt, aki áttért a másik oldalra és most egy aktív Fénymunkás lett– és akkoriban a kongresszusban majdnem mindenki vagy az Illuminatus tagja volt vagy az ő befolyásuk alatt állt. Örüljetek, hogy ez ma már nincsen így!

Anya [Suzann Ward-ra utal, a csatornázóra], az Olvasóknak, akik többet szeretnének megtudni a NESARA-ról, például, hogy miért az USA-ban kezdődött egy törvény formájában a világméretű átalakulás terve, kérlek csatolj ide egy összefoglaló információt a NESARA-ról ide [2006. augusztus 13. speciális kiadás a NESARA-ról] Köszönöm.

Ismételten biztosítunk benneteket, hogy legyen bármi, ami negatívan befolyásolja az életeteket, idővel egymás után megszűnik. Ez magában foglalja a kényszermunkát és a nők elnyomását; igazságtalan törvényeket, politikai döntéseket vagy előírásokat; kegyetlen kulturális szokásokat; az ipar minden formájú környezetszennyezését, a chemtraileket és az élelmiszerekben található vegyszereket, a pornográfiát, a tudatkontrollt, beleértve a szórakoztatóipar félrevezető ábrázolásait: földönkívüliek szörnyekként való bemutatását; gazdasági monopóliumokat, a hajléktalanságot és az ártatlanok börtönökben való fogva tartását. Minden, ami lelketeket, testeteket vagy szellemeteket károsítaná megszűnik, ha a társadalmatok továbbra is veszi az akadályokat és megvalósítja az Arany Kort.

Ebben az univerzumban minden Fénylény tisztel benneteket az eltántoríthatatlan bátorságotokért, az ötletgazdagságotokért, a türelmetekért és a Fényért végzett odaadó munkátokért. Soha nem voltatok a feladataitokban magatokra hagyva – a világegyetemes családotok tagjai, akik köztetek élnek, és akik az égboltotok habjait szelik, mindig támogattak benneteket. Amíg a hajók legénységei hozzátok nem csatlakoznak, addig technológiájukat használják fel, hogy milliárd módon segédkezzenek, amiről az előző üzenetben beszámoltunk.

De mára elbúcsúzunk, feltétel nélküli szeretettel, ami mindig is létezett és létezni is fog.

_______________________________

BÉKE és SZERETET
Suzanne Ward
 

Csatornázta: Suzanne Ward

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás:http://www.matthewbooks.com/mm/anmviewer.asp?a=161&z=2

Szíriuszi Fénytestvérek / 2013.  március 23.

Shogun Amona közvetítése

sirA teremtés játéka

Kedves földi Testvérek! A szeretet és a Fény nevében üdvözlünk benneteket a létezés eme pillanatában – mi vagyunk a szíriuszi Fénytestvérek. Most- hogy kezdetek magatokhoz térni és ráhangolódtok [belső] csatornáitokra – hozzátok áramolhatnak az energiák és frekvenciák és felvehetitek  magatokba a szeretet rezgéshullámait. Tőletek függ – hogy ezt szeretnétek-e vagy sem – hogyan döntötök. Isteni teremtmények vagytok és ti választotok – mi az amit befogadtok és mit nem. A ti szándékotokat – kívánságotokat – fogadják el mindig a magasabb dimenziókban és fénybirodalmakban.

Minden kívánságotokat hallanak és ütemeznek – az ég nem ítélkezik, ahogyan a bennetek rejlő félelmeitekkel sem tesz így – semleges szinten a kívánság csupán energia, amit kisugároztok a teremtés birodalmába és a Forrás minden kívánságotokat meghallgatja. A Forrás végtelen szeretete mindent elhoz a létezésetek szintjére – amit valaha is gondoltatok – amit valaha gondoltok. Ez egy semleges folyamat – ami mindig – a minden létező Egységgel közvetlenül történik. Felmerülhet bennetek a kérdés – hogyan jön létre az igazságtalanság és a szenvedés, ennek oka pedig nem más, mint a félelem. A félelem hosszasan kísért benneteket a harmadik dimenziós észlelésben, de ez most megváltozik itt és most – a ti döntésetek alapján – a szándékotok alapján. Így kezditek megérteni a teremtés játékát és felismeritek a teremtő Éneteket. A nappali tudatotokban néha olyan energiákkal kerültök kapcsolatba – melyek a még a régi elszigetelt paradigmát tartalmazzák és sok olyan témáról hallotok, melyek foglalkoztatnak és eltérítenek. Tudjátok, hogy ez a TI döntésetek, a Ti választásotok, amit minden pillanatban a szándékotok szerint irányíthattok.

Kedves Fénytestvérek – ismerjétek fel, hogy már mindent magatokban hordoztok – egyszerűen mindent.  Lényetek legmélyén tökéletesek vagytok és szívetekben mindig is azok voltatok, akit kerestek – a valódi lényeteket. Itt vagyunk, hogy szeretettel emlékeztessünk benneteket- kik is vagytok. Mi a nővéreitek és fivéreitek vagyunk – a fénycsaládotok a csillagokból – a szíriuszi Fénytestvérek vagyunk és Egyek vagyunk.

Szeretettel, örömmel és lekötelezve………….Shogun Amona

Csatornázta: Shogun Amona

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://www.shogun-amona.net/channeling-botschaften/sirianische-lichtgeschwister/

4

SIRIUS-FILM világpremier / 2013. 04. 22.

Végre eljött az idő! Dr.Steven Greer (Disclosure Project/ CSETI/Orion Project…) és csapata 2013. április 22-re tűzte ki a SIRIUS Disclosure film világpremierjét. A SIRIUS Disclosure filmben szó esik a földönkívüli civilizációkról – kapcsolatfelvételi tapasztalatok a földöntúli látogatókkal –új és ingyenes energiatechnológiák, amiket eddig titokban tartottak vagy elnyomtak – és még sok más téma. A SIRIUS film elsőként fűzi össze az emberiség történelmét.

Disclosure is in the Air……

Forrás: http://siriusdisclosure.com/

The World Premiere of the film: Sirius

We are thrilled to announce the World Premiere of Sirius
April 22, 2013 – Earth Day ! – 7:30 pm
Regal Cinemas L.A. LIVE Stadium 14 in the Premiere House Theater.
1000 West Olympic Blvd. Los Angeles 90015

The Earth has been visited by advanced Inter-Stellar Civilizations that can travel through other dimensions faster than the speed of light. They use energy propulsion systems that can bring us to a new era. Humans have also developed these systems but those in power have suppressed them in order to keep us at the mercy of fossil fuels. It is time for you to know…and this documentary will let you in.

Through your generous support we were able to make this film.

Please join us for the World Premiere.

Tickets available ONLY at www.SiriusDisclosure.com

 

 

Arktúriai Csoport / 2013. március 23.

Marilyn Raffaele közvetítése

Mi, az Arktúriai Csoport üdvözlünk mindenkit, aki úgy döntött, hogy olvassa ezeket az üzeneteket! Nagyon érdekes hírekkel érkezünk ma, mivel látjuk, hogy a változások nagyon hamar végbemennek és egy új világrend van kialakulóban. Itt az ideje, hogy a Fény több módon nyilvánuljon meg, mint amire ti számítottatok, és ami megvalósításának érdekében olyan keményen dolgoztatok. Álljatok készen arra, hogy a világotok minden rendszerében meglássátok a változásokat, mivel az energia olyan szintet kezd elérni, melyen a változás meg tud mutatkozni. Ne üljetek és várjatok, hanem végezzétek úgy a napi teendőiteket, hogy tudatában vagytok a szívetekben annak, hogy minden a tervnek megfelelően alakul. Ne próbáljátok meg elképzelni vagy előre látni különleges változásokat, mivel az az események természetes kibontakozását befolyásolja az aktuális energiáktól függően és azokra a személyes gondolatokra van alapozva, mely meghatározza, hogy a dolgoknak hogyan kell megjelennie. Pihenjetek! Legyen a szívetek tudatosságában, hogy az Isteni Én tudja, hogyan és hol kell manifesztálódnia, és hogy nektek nem kell megmondanotok neki, hogy mit tegyen, és hogyan tegye azt. A ti feladatotok az, hogy tudjátok az igazságot és bízzatok benne!

Szeretnénk ma beszélni nektek a változás ezen energiáiról és arról, hogy azok milyen hatással lesznek a földiekre. Nagyon sok emberben fogtok látni viselkedésbeli változást bizonyos gondolatokkal kapcsolatban; olyanokkal, melyekkel szemben annyira nagyon hajthatatlanok voltak korábban. Látni fogjátok, hogy az üzleti élet sokkal inkább emberközpontúbb lesz és inkább szolgálat lesz a célja, semmint az, hogy elvegyen a mástól. Elkezditek majd meglátni, hogy a fiatalok sokkal érettebb gondolatokat fognak mutatni az életről, a létezésről és hogy az idősebb generációk figyelni fognak rájuk és nem azt fogják hajtogatni, hogy ők túlságosan fiatalok ahhoz, hogy ismerjék még a világot! E fiatalok közül sokan nagyon fejlett lelkek és azért vannak itt, hogy segítsenek az energiák változásában! Nehéz számukra megérteni azt, hogy a hatalmi pozíciókban lévők közül miért olyan sokan élik, hiszik és erőszakolják másokra az elavult, ósdi és nagyon fejletlen dolgokat.

Mindig a félelem az, ami valakit a régi harmadik dimenziós energiában tart – az a (gyakran csak elképzelt) félelem, hogy a változás milyen hatással lesz majd személy szerint rájuk. A félelem gyakran úgy jelenik meg, mint egy kirobbanás valami olyan új ötlet ellen, ami sokakat szolgálhatna, de ami zavarhatná is egy ember személyes komfort-zónáját.

A félelem az, melyet a változás megpróbált és az igaz meggyőződés szolgált is a régi időben; ez fog majd megjelenni – személy szerint nekik – a hiány és korlátozottság terén (dualitás és elkülönülés). Ők még nem veszik észre, hogy túlságosan beleintegrálódtak a Fény magasabb energiáiba, ami egy jobb életként jelenik meg.

Akik félnek, azok, tévesen azt hiszik, hogy minden, ami nem illik az ő személyes, jelenlegi hitrendszerükbe, az csak rossz lehet! Gyakran látjátok ezt megtörténni szervezett vallási csoportokban olyankor, amikor nógatni kell őket, hogy új és más gondolkodásmódokat fogadjanak be bizonyos dolgokkal kapcsolatban. A változás az lesz, hogy elfogadják majd, hogy a tanításaik eddig a pontig lehet, hogy helytelenek voltak – a nagyon rendszerezett vallások egói el fogják fogadni azt, hogy lehet, hogy helytelenek voltak. Ezt napi szinten látjátok a politikusoknál, akik közül sokan visszautasítják a változás minden formáját, mivel az megrázná azt az alapot, melyre ők az újraválasztásukat építik; viszont nem azért, mert a változás jó lenne az embereknek, akik őt megválasztották a szolgálatra.

Várjátok a változást, drágáink! Hiszen egy új világrendet hoztok létre a tudatosságotok megvilágosodása által. Az Igazság egy tudatossága meg fog nyilvánulni úgy, mint a létezés, cselekvés és élet jobb útja – változás. Látni fogjátok, hogy az egészségügyi rendszereitekben, a vallásaitokban és az oktatási rendszeretekben változások lesznek; egyre több és több személy ébred majd fel és fedezi majd fel az Egy-séget! A munkátok sem fog ellenállni a változásoknak, amikor azok megjelennek, mivel ezek a tanújelei egy új világtudatosság megnyilvánulásának. Nem azt mondjuk, hogy minden új gondolat, mely felmerül azért van, hogy azt elfogadjátok, hiszen mint mindig, használnotok kell az intuíciótokat! Azt mondjuk, hogy itt az idő arra, hogy nyitottak legyetek és ne ragaszkodjatok mereven ahhoz, ami a múltban működött.

Látjátok drágáink, hogy ti teszitek ezt és hogy ti hozzátok létre az új világrendet? Ezért választottátok azt, hogy itt legyetek a Földön e jelentős időszakban. Ezt kértétek, ezért dolgoztatok és ennek megtörténését reméltétek. A lecke az, hogy minden olyan elképzelést, hitet és tanítást elengedjetek, mely a régi és elmúlt energiákkal rezeg együtt; nem számít, mennyire lenne kényelmes a saját kényelmetlenségetekben tartózkodnotok! Értsétek meg, hogy bármilyen új és más dologtól való félelem miatt sokan úgy döntenek, hogy pontosan ott maradnak, ahol vannak; és nem számít, mennyire nehéz vagy fájó dolog azon a helyen tartózkodni!

A félelem téves elgondolások és meggyőződések elfogadásán alapul, melyeket sok életen át, évszázadokon keresztül tanítottak nektek. A babonákat igazságként kezdtétek elfogadni és a tanulatlan tömegeknek tanított téves elgondolások váltak a világ törvényeivé. Az Istennel, házassággal, betegséggel, sőt még az ördöggel kapcsolatos elgondolások is általánossággá váltak; csupán azok számára nem, akik eléggé fejlettek ahhoz, hogy észrevegyék ezek személytelen illúzióját. Az emberiség elég fejlett most már ahhoz, hogy kidobja e képtelen dolgok nagy részét a szemétbe; olyanokat, mint amik arról szólnak, hogy ha egy kis szellőben ülsz, akkor megbetegedhetsz! Nos, most már nevettek ezen az elképzelésen, mivel fejlődésben ezen már túlléptetek. Sok, sok ilyen elavult felfogás és meggyőződés van, amihez még ragaszkodtok, mivel ezek igazak voltak a múltban; megjelentek, mivel egy általános hit volt bennük. Látjátok, hogy teremtők vagytok!?

Amikor zavarban vagytok és megkérdőjeleztek valamit, akkor szánjatok időt arra, hogy egyedül legyetek még akkor is, ha ahhoz ki kell szaladni a fürdőszobába. Menjetek belülre és kérdezzétek meg magatoktól, hogy az adott dolog hogyan rezonál azzal, amiről úgy gondoljátok, hogy igaz!? Együtt rezeg-e azzal vagy réginek és elmúltnak gondoljátok? Érezni fogjátok az energiát! Bízzatok abban, hogy mindig vezetve vagytok és hogy az intuíciótok egy fontos eszköz!

Sokan kellemesen csalódni fognak, amikor észreveszik, hogy az ég nem szakad le, amikor elengedtek egy régi, elavult hitrendszert! A hatalmas energiaváltozás miatt, mely most történik, úgy döntötök, hogy ebben az életben engedtek el mindent, ami visszatart benneteket a felemelkedéstől! Így sokan úgy találjátok, hogy a jó lehetőségek egymás után jelennek meg. Ez nehéz lehet és talán még azt is megkérdezhetitek, hogy talán eltévedtetek? De nem! Ti jó helyen vagytok! Ott vagytok, ahol lennetek kell és nagyon jó munkát végeztek!

Nézzetek szembe minden tapasztalattal úgy, hogy félelem nélkül tekintetek rájuk! Vizsgáljátok meg és érezzétek az energiáját még akkor is, ha kellemetlen! Kérdezzétek meg magatoktól: „Mit tanultam ebből a tapasztalásból?” Aztán tudván, hogy nem szükséges magatokkal vinnetek többé, döntsétek el, hogy elengeditek, miközben hálát adtok a leckéért, melyet megtanított, hiszen minden megtapasztalás – legyen az bármennyire kellemetlen emberileg – a spirituális lecke ajándékát hordozza magában!

Tegyétek ezt mindennel, ami még félelmet kelt bennetek! Tegyétek ezt mindenféle ítélkezés vagy kudarcérzet nélkül! Tegyétek ezt abban a tudatban, hogy a tapasztalatok útján fejlődik az ember! Emlékeztessétek magatokat arra, hogy ti döntötök és hogy spirituálisan készen álltok arra, hogy megtisztítsátok a nehéz megtapasztalástól ebben az életetekben mindazt, amit fizikailag, érzelmileg és mentálisan magatokkal hordoztatok életről életre. Sose feledjétek, hogy Isteni Lények vagytok, akiknek azért vannak emberi tapasztalatai, hogy tanuljanak, fejlődjenek és emlékezzenek!

A bennetek rejlő Isteni Valóság tudja, hogy mit kell tenni és hogyan! Az emberi lényeknek nem kell elmondani, mit kell tenniük! Elmerengve ezen az állításon sok félelem el fog tűnni belőletek! Kerüljetek ki az elmétekből! Központosuljatok a szívetekben és éljetek a jelen pillanatban feltétel nélküli szeretetet hordozva mindenki számára!

Mi vagyunk az Arktúriai Csoport!

Csatornázta: Marilyn Raffaele

Magyar nyelvű fordítás: Vénusz

Forrás: http://www.onenessofall.com/newest.html

Ashtar beszél / 2013. március 22

 Philipp közvetítése 

ASHTARAz Agartha-i Rodon népéről beszél

Ashtar: Nagy örömömre szolgál, hogy ismét beszélhetek veled! Rodon Agartha-ról az oldalamon áll és szeretne többet elmondani nekünk a népéről. Ezért át is adom a szót neked, Rodon!

Rodon: Rodon vagyok Agartha-ról. Üdvözlök mindenkit Szívtől-Szívig – a mi nyelvünkön ezt így mondjuk: “Alaoh!”

Köszönöm a lehetőséget, hogy többet beszélhetek a népemről. Mi mindig veletek vagyunk! Segítünk nektek és szeretünk benneteket! Így nagy örömömre szolgál – és megtisztel – hogy beszélgethetek most veled!

A márciusi napéjegyenlőség elmúlt és éreztétek az energiákat – mivel mindenki számára, aki az úton van, ez fontos és összhangban van a fejlettségével! Elsőként önmagatokban érzitek a változásokat, ezért menjetek a Szívetekbe, hogy észrevegyétek azokat!

Az emberek most többet és többet tudnak meg rólunk, a ti fivéreitekről és nővéreitekről, akik a Belső Földön élnek. Egy olyan nemzet vagyunk, akik eonok óta lakják a Föld belsejét. Itt “telepedtünk le” és vártunk addig, míg ti ott a felszínen megfelelően fejletté váltok arra, hogy újra kapcsolatba léphessünk veletek! Ez az idő most eljött!

Tudjuk, hogy milyen nagyon várjátok ti is ezt az újraegyesülést – bár még nagyon keveset tudtok rólunk! De eljött az idő, amikor többet tudhattok meg, mivel többé nem lesz lehetőség arra, hogy egy köpeny alatt titkoljuk el a létezésünket, mely leplez és eltakar. Itt az idő, hogy az emberiség számára ez az igazság megnyilvánuljon!

Ti nem vagytok egyedül sem az univerzumban, sem Gaia-n! Itt Gaia-n ti egy nagyobb emberi családhoz tartoztok, akik vágyakoznak a veletek való újraegyesülésre, bár nem voltatok korábban tudatában a mi létezésünknek!

Mindemellett ezt a fátylat fel kell lebbenteni! Mi fogjuk az első kapcsolatot megteremteni a kiválasztott közvetítőkkel, akik közelebb fogják hozni egymáshoz a mi világainkat! Ők mesélni fognak majd nektek rólunk, így fel tudtok majd készülni az újraegyesülésre – ami már a küszöbön áll! Amint már mondtuk nektek, a Felfedés magában foglalja a Benső Földről való családotokkal való újraegyesülést is!

Tehát, kik vagyunk mi? Amint már mondtuk nektek, mi azért mentünk a Belső Világba, hogy elkerüljük az Emberiség leereszkedését a sokkal sűrűbb anyagba! A Külső Világon élő szeretett fivéreinktől és nővéreinktől való elválás nagyon fájdalmas volt számunkra!

De reméltük, hogy egy napon az Emberiség e lefelé tartó spirál-folyamata véget ér és elkezdődik a visszahatás. És ez történt! Köszönjük a fejlődést! Gratulálunk!

Boldogok vagyunk, hogy többet mondhatunk magunkról nektek! Feltételezzük, hogy az írott sajtótokban kutattok irántunk és így többet fogtok majd tanulni rólunk!

Szerte az egész kontinenseteken sok dimenziókapu van, ami a mi világunkba vezet – bár ezek le vannak zárva, hiszen az emberi energiaszinteknek szüksége van arra, hogy először a miénkhez alkalmazkodjon, mielőtt képessé válunk az újraegyesülésre.

A mi világunkban való élet Szeretetet és Örömöt hordoz. Kellemes Fényünk biztosítja számunkra a világosságot és a hőt. Óriási tengerek övezik a földet. A mi lakóhelyeink és építményeink kristálystruktúrájúak, melyek hihetetlenül gyönyörűek!

Nálunk nincs az általatok ismert fizikai halál, hiszen az eltérő “életperiódusunk” sok generációt átível. Amikor az idő elérkezik számunkra arra, hogy új tapasztalásaink legyenek, mi csupán megváltoztatjuk [lecseréljük] a testünket.

Harmóniában és kölcsönös Szeretetben élünk együtt. A kapcsolatainkat arra alapozzuk, hogy mindenki számára a legjobbat hozzuk létre. Számunkra döntő fontosságú a partnerválasztásnál, hogy a kapcsolatunk megszentelt legyen, mivel ez arra való, hogy fenntartsuk és támogassuk a népünk fejlődését! Nálunk mindent betölt a Szeretet! Minden tettünk, minden gondolatunk és minden, ami történik a Szereteten alapul. Nem ismerjük az olyan érzelmeket, mint az irigység, ellenségesség, gond, fájdalom vagy harag.

Ha a testünknek szüksége van energetikai hangolódásra, akkor vannak melegítő technológiáink ezek megoldására olyan speciális helyiségek keretében, melyekben fényt és hangot kibocsátó kristályok rezegnek. Ez szolgál például arra, hogy egyensúlyba hozzuk a testünk energiáját. Hozzátok hasonlóan nekünk is vannak csakráink, melyeket harmonizálunk és egyensúlyba hozunk a technológiáinkkal.  A hang és a fény olyan, mint egy kulcs, mely egyensúlyba hozza a csakráink kapcsolatait. A beáramló frekvenciák megtisztítják a testünket és megteremtik bármilyen lehetséges disszonancia egyensúlyát.

Már van fogalmatok ezekről a technológiákról. Szeretnétek ti is használni ezeket a saját gyógyítási folyamatotok során? Csak kérjetek meg minket és az alvási időszakotok során odaviszünk benneteket – örülünk annak, ha segíthetünk nektek a csakráitok gyógyításában és kiegyensúlyozásában.

Nem szükséges megértenetek e számotokra is elérhető gyógyító technológiák célját. Ezek segítik az átalakulásotokat, de nem teszik meg helyettetek, mivel ti vagytok azok, akik megvalósítják az átalakulást! Ez azért nem lehetséges számunkra, vagy a csillagtestvéreitek számára, mert beavatkozás lenne a fejlődésetekbe és ez nem engedélyezett!

Ezen információnak fel kellene keltenie az érdeklődést a Belső Földbeli Családotokban! Ennek meg kellene nyitnia a szíveteket és ösztökélnie kellene a tudásunkat, mivel e folyamat által a mi újraegyesülésünk nagymértékben felgyorsul.

Minden Szeretet! Kövessétek az érzéseiteket és engedjétek meg a Szeretetnek, hogy hordozzon benneteket, mivel eljön a nap, amikor beteljesül az a vágyatok, hogy újraegyesültök mindennel, AMI VAN.

Nagyon szeretünk benneteket és nagyon várjuk az újraegyesülésünket!

Aloah,

Fivéretek, Rodon

Csatornázta: Philipp

Magyar nyelvű fordítás: Vénusz

Forrás:http://ashtarandphillip.blogspot.pt/2013/03/rodon-from-agartha-speaks-about-his.html#more

 

 

Egy óra egy Angyallal:

Ez egy új nap: Sanat Kumara beszél Ferenc pápáról, a Felemelkedési folyamatról, a Föld helyzetéről a Felemelkedésben, stb.

2013. március 18. / 2. rész

1. rész: https://kristalyhang.wordpress.com/2013/03/22/sanat-kumara-egy-ora-egy-angyallal-2013-03-18-1-resz/

sanat_kumara_11SB: Nos, nagyon lelkes vagyok és kérem, hogy menjünk tovább és kezdjünk bele a másik témánkba: a Felemelkedés témakörébe, melyről az elején beszéltél.

Úgy gondolom, hogy sok olvasónk és hallgatónk megpróbálja felfogni, hogy milyen szakaszai lesznek a Felemelkedésnek az elkövetkező hónapokban, és hogy milyen szakaszokon fogunk keresztülmenni. Minek kell megtörténnie, mielőtt beteljesül az a feladat, melyet a Felemelkedés jelképez?

Így például nagyon sok fénymunkás, fényhordozó, szeretetlény, akik a mai éjszaka – vagy később – hallgatják a műsorunkat teljesen eltérő részén tartanak az ő Felemelkedési szakaszaiknak és folyamatuknak, mint mondjuk egy olyan személy, aki teljesen tudattalan ezen a téren. Nos, tudattalannak lenni valójában nem számít, de tudattalannak lenni és harcolni a változásért már igen!

Tehát vannak még olyan szakaszok, melyekben a közösséget meg kell tisztítani, amelyen gyengéden át kell vezetni őket – ez a szerepe az útmutatóknak és a gyógyítóknak – az Ötödik Dimenzió energiájába. És ezt látni fogjátok egyre és egyre és egyre inkább. Az általatok – és általam is – vasana-nak nevezett tisztítás része az elengedés!

Nos, hallom, ahogy csikorgatjátok mindannyian a fogaitokat és azt kiáltjátok: „Ne mondd nekem, hogy még több tisztítást kell végezni!” Nos, ha nem mondom nektek, ha nem osztom ezt meg veletek, akkor majd azt mondjátok nekem: „Raj! Miért nem mondtad nekünk?” – így ez valóban egy veszteség, nem? (4)

Tehát elmondom nektek és megosztom veletek, szeretteim, fényangyalaim, hogy óriási dolgokat engedtetek el, tisztítottatok meg, oldottatok meg; emeltétek a frekvenciátokat, hangoltátok a rezgéseteket. És ha egyedül is voltatok ezen az úton vagy csupán egyetlen rögtönzött lélekcsoporttal is voltatok, akkor is azt mondjátok: „Itt vagyunk! Mi már 90%-ban otthon vagyunk!” És azt mondom nektek: igen, így van!

De amit szintén csináltok az nem más, minthogy az egész emberiség közösségét segítitek. Nos, idézzétek fel azokat a végzetes decemberi/januári beszélgetéseket, amikor azt javasoltuk nektek, azt osztottuk meg veletek, hogy ha a Felemelkedés a tervek szerint menne – mondjuk úgy, hogy az „A” terv szerint -, akkor körülbelül 30%-otok tenné azt meg.

De ez rendkívüli, példaértékű még most is, ha teljes mértékben észreveszitek azt a nagylelkű gesztust, amit tettetek. Tehát, azt mondtátok, hogy: „mindannyian megyünk majd!”. Tehát amit tesztek az nem más, minthogy kidolgozzátok [leporoljátok] a rajtatok lévő pordarabkákat és törmelékeket és gyengéden, tisztán, szeretetteljesen viszitek tovább az embereket, mivel ez az ösvénye az Ötödik, a Hatodik és a Hetedik dimenzióknak!

Ez nem durva! Ez nem kemény! Ez lágy, szerető, rugalmas és megfelelő. Ti körülbelül – hmmmm – 55%-on álltok, de ez nem jelenti azt, hogy a fennmaradó 45%-ot nem hoztátok magatokkal – legyünk nagyon is világosak ez ügyben! Hiszen minden, amit most tesztek, ilyen hatással bír és ezt a közösségért teszitek!

Tehát engedjétek meg, hogy nagyon is világosan mondjam ezt! Még e beszélgetés közben is – hiszen igen, ez egy magas szintű beszélgetés a pápáról, a felemelkedéstől, a kvalitásokról – amit mi valójában teszünk az az, hogy az emberi közösség energiáját tágítjuk a rádióhullámokon keresztül [konkrét rádióadás üzenetére gondol –ford.megj], sokkal távolabb, mint bármely rádióhullám. Felemeljük és beleöntjük – ahogyan kezdtem – az aranyló örömöt a bolygó teljes lakosságába!

Nos, ne gondoljátok, hogy – ó! – csak 55%-on állunk! Tovább kell mennünk! Ez nem így van! Nem hiszem, hogy ti valóban sokkal többet akartok hallani a tisztulási folyamatról! Ha lenne vagy akár lett volna – és ez az, amiről nem volt még szó – egy következmény, egy vasana, egy rosta, egy paradigma, egy hitrendszer – nem lényeg, minek nevezitek ezt – ha lett volna egy teljes belemerülés a fájdalomba, akkor még meglenne bennetek annak a lenyomata, a felfogása. Nem az aktív személyes vagy spirituális jellemvonása, hanem megvan a felfogási előzményetek, a tanítási és a gyógyítási képességetek!

És így segítetek azoknak, akik szintén megosztották azt a következményt.

Jelen pillanatban a következmények kifejezetten a következők: kontroll, sóvárgás és büntetés (5). Nos, nem beszéltünk valójában túl sokat a büntetésről és ez volt még az egyik alapvető eleme a régi harmadik világnak, ez a büntetésben való hit. És még a mai napon is Ferenccel, Ferenc pápával kezdtük a beszélgetésünket; arról beszéltünk, hogy vajon rászolgál-e a büntetésre vagy sem! Tehát ez az a tulajdonság, melyen jelenleg munkálkodtok.

Nos, a másik oldalon – mivel tudjátok, hogy bármi, amit az univerzális jogban teszek, az az egyensúlyról szól – munkálkodtok az egységen, az örömön, a bizalmon és a szereteten is.

Nos, honnét tudjátok, hogy – vagy lényeges-e egyáltalán, hogy tudjátok – hogy mi van a mérleg pozitív oldalán? Nos, ez fontos, mivel minden általatok kirekesztett kvalitás átmegy rajta és elmossa azokat! Azon, hogy „elmossa azokat” azt értem, hogy lemossa Gaia felszínéről őket és az emberi közösségből is kitisztítja! Nem olyan, mintha belesüllyednének a Földbe vagy a levegőbe! Ezek szó szerint elpusztulnak!

Egyrészt fogunk beszélni a számos univerzális törvényről. De amit ti tesztek az az, hogy lehorgonyozzátok a fentet és a lentet, lehorgonyozzátok a belült és a kívült és módosítjátok azoknak a legmélyebb lényegét, akik vagytok, majd visszasodorjátok azt a közösségen át úgy, hogy ne pusztítsátok el egyik lény egyediségét sem; azt egy nagyon pozitív módon sodorjátok vissza.

Nos, honnét tudjuk – beszéljünk a következő állomásról – hogy a következő szakaszban vagyunk? És örülnék, ha lenne egy műsor, melyben Mihály és a ti platformotok sok-sok-sok követője és hallgatója, valamint az InLightRadio hallgatói…szeretném hallani azoktól, akik az ötödik, a hatodik, a hetedik dimenzióban vannak, hogy mik a tapasztalataik.

Egy call-in show-t [behívós műsor] javasolok nektek, amelyben az emberek lehetőséget kapnak arra, hogy megosszák azt, hogy mi megy rosszul, de azt is, hogy mi megy jól velük. Szükségetek van erről többet is hallanotok, mivel ez ösztönözni fog benneteket és mindannyiótokat katalizálni fog arra, hogy még tisztábban, még vidámabban, még örömtelibben menjetek tovább!

De személyesen honnét tudjátok? A következő szakasz a gyönyörűség [boldogság, üdvösség] azon érzése, amiről te és a csatorna korábban beszéltetek már. Nos, mit jelent a gyönyörűség [boldogság, üdvösség]? Véletlenül épp ennek vagyok a specialistája! Csak csipkelődöm!

SB: Ó! Örülök, hogy egy specialistától hallhatom!

R: Valóban?

SB: Boldogan, Raj! Örülök, hogy hallhatom azt, amit a gyönyörűségről [boldogságról, üdvösségről] mondanod kell! Kérlek!

R: Akkor tudjátok, függetlenül attól, hogy mi történik – a lakásotokban, az otthonotokban, a világotokban – hogy van egy örömérzet, egy jó-érzet, egy teljes isteni kapcsolat-érzet, mely arra készteti a szíveteket, hogy énekeljen és dudolásszon és a testeteket, hogy vibráljon! Nem arról van szó, hogy nem törődtök másokkal, hanem arról, hogy a kívülállók többé nincsenek rátok hatással olyan módon, hogy kivigyenek a középpontotokból vagy letérítsenek a könnyed utatokról, mely „elerőtlenít” benneteket.

Tehát van egy érzékelés a boldogságban: az elkülönülés és a megfigyelő érzete. Nos, nem azt sugallom nektek, hogy a megfigyelő nem figyel meg és aztán mégis megfelelően cselekszik! És amikor boldogságban vagytok, az az egyik legnagyobb alkotóeleme, mondhatom úgy is, hogy ennek a világosságnak! Amikor az öröm állapotában vagytok és nem a tagadásban! De itt nem a csodaországban [boldog tudatlanságban] való életről beszélünk!

De jó tudni azt, hogy minden mozgásban van! És – szeretett barátaim – lehetetlenség a Mennyei Anya e végtelen és határtalan teremtésében az, hogy a dolgok ne legyenek mindig mozgásban! Ezek állandóan mozognak! Nem állnak meg! Még akkor sem, amikor azt mondjátok nekem: „Raj! Ez túl lassan mozog! Fel kell gyorsítani a dolgokat!” Nos, sok esetben nagyon is egyetértek veletek!

És aztán vannak olyan időszakok, amikor azt mondanám nektek, hogy várjatok! Maradjatok megfigyelők és szippantsátok be a nektár édes illatát, mely a szátokba jön a szájpadlásotokról! (6) Az Egy nektára! Ha túlságosan elfoglaltak vagytok, rohantok és keresitek, mi van a sarkon túl, akkor nem vagytok ennek a helyzetnek az isteni középpontjában.

Tehát a boldogság nem csupán a tisztaságot, hanem azt a képességet is magában foglalja; azt, hogy képesek legyetek nyugodtak lenni és megtenni egy óra alatt akár mérföld-milliókat. (7)

SB: Igen!

R: Ez örömteli! Ez gyümölcsöző! És ez teljesen más módon terem!

Nos, drága barátaim, talán napi szinten ezt nem veszitek észre! Tehát azt mondjátok: nos, nem hiszem, hogy üdvözült vagyok, vagy időnként üdvözült vagyok! Időnként úgy érzem, hogy a hála és öröm állapotában vagyok, de aztán visszaesek. Meghívlak benneteket, hogy látogassatok meg engem, hogy idézzétek fel a fent és a lent, a bent és a kint törvényeit! Amikor némiképp kívül érzitek magatokat, akkor egyszerűen kérjétek, hogy hozzanak vissza abba az összehangolt állapotba!

Nos, miután ezt elmondtam, vannak idők, amikor elérkeztek és visszanyúltok a harmadikba, hogy segítsetek a testvéreiteknek a továbblépésben és ilyenkor némiképp külső állapotban érzitek magatokat! És valójában akár még betegek is lehettek, mivel a rezgésetek megváltozott arra a pontra, ahol az az energia annyira visszataszító, hogy az már durva nektek! Durva az elméteknek, a szíveteknek és a testeteknek is.

Tehát amikor ez megtörténik és tudjátok, hogy a ti megszentelt feladatotokat végzitek, akkor egyszerűen kérjetek! Kérjétek mindannyiunkat, hogy segítsünk benneteket visszahozni az boldogságotok központjába!

Nos, miután sokkal szilárdabban lehorgonyoztok ebben, akkor a következő szakasz az, hogy már ott vagytok – ismétlem: ezek nem egyértelműen így kell, hogy legyenek, ezek nem osztálytermek falakkal és ajtókkal; az óceánon hajóztok! Folyékony! És ti a hajón vagytok és számos szakaszon és folyamaton mentek át.

A következő szakasz a teremtés. A tisztaság, a központosultság, az összehangoltság helyéről nincs más választási lehetőség! Nem tudtok nyugodtan maradni, bár egy nyugalmi ponton vagytok, mégis a teremtésbe mozdultok.

Nos, azt mondjátok: „Ez mind nagyon érdekes, Raj! De hová emelkedek én fel?” És amit üzenek nektek az az, hogy minden ilyen mozdulat maga a Felemelkedés! Ez a Felemelkedés újratervezése az emberi közösség számára!

Amikor a teremtés pontjára értek, akkor azt teszitek, hogy felfelé horgonyoztok le: a szívbélileg tudatos, ötödik dimenziós énetekbe! Hiszen akkor tudomásul veszitek, körülveszitek és belekerültök abba az energiába; mivel ez a kollektív energia. Aztán ott már nincs elkülönülés tőletek, tőlem vagy Mihálytól, a felemelkedettektől és egymástól! Ez egy társ-teremtés!

Tehát mondhatnátok: „Ezen a meghatározott teremtési projekten dolgozom!”, de ez összegyűjti mindenki energiáját! Aztán a szívbéli tudatosságotok teljességébe kerültök! Ez információforrás a testeteknek, az elméteknek és még az egótok ama részének is, mely annyira örömteli. Ez a része a ti egyedülállóságotoknak! De ti egyként vagytok otthon!

Tehát aztán jön a következő kérdésetek felém: „Azt mondod Raj, hogy a Felemelkedés személyes is és közösségi is?” Igen! Nos, még 2012. novembere és 2011. szeptembere előtt is voltak már olyanok, akik felemelkedtek és az ő lényük teljességében horgonyzott le.

Nos, ez azonnal szemmel látható volt? Nos, néhányak számára igen. A nagy általánosságnak? Nem! De észreveszitek! És amikor azt mondom, hogy „ti”, akkor drága hallgatóim, rátok értem! Észreveszitek a változást önmagatokban!

Azt mondjátok: „Nos, nem vagyok biztos abban, hogyan lássam ezt meg!” És azt mondom nektek: „Nagyobb örömben van részetek? Nagyobb a béke bennetek? A saját és Mihály kék lángja fényesebben ég? Képesek vagytok nagyon gyorsan és könnyedén megkülönböztetni, hogy mi igaz és mi nem? Hogy mi szolgál benneteket és mi nem? Hogy mi a legjobb ösvény és mi nem? Hogy mit akartok tenni és mit nem? Hogy kivel akartok lenni? Hogy mit szeretnétek tenni?” Mindezek a ti tisztaságotok és boldogságotok irányjelzői.

És ez az a pici pont, melyre szeretnénk, hogy fókuszáljatok! De igen, a közösség részéről is el fog jönni egy pont, amit egy csettintésnek fogtok látni. Ahol az árapály hulláma – nem! a Föld nem fog elmozdulni amiatt, mert mindenki az egyik oldalára megy – de olyan lesz, mintha az energia annyira jelentősen megváltozott volna, hogy a változás elhibázhatatlan; ezért egymásra fogtok nézni és azt fogjátok mondani, hogy: „Megcsináltuk!”

Nem egy távoli jövőről beszélünk! És el is mondom nektek, miért! Elsőként: a Mennyei Anya terve ezen energia lehorgonyzásával, a szeretet Földre való visszatérésével és Gaia felemelkedésével kapcsolatban hosszú ideje eltervezett. Nos, hosszabb időkeretekben munkálkodik? Igen, mint azt nagyon is tudjátok!

De mindazonáltal az emberek, az emberi közösség és az emberi lelkek döntése nem egy meghatározatlan idővonalon dolgozik. A ti természetetek – éljetek akár Afrikában, Isztambulban, Párizsban, Texas-ban, New York City-ben vagy Vancouver-ben – az, hogy „Most akarjuk!”. Így ti, ebben az újratervezésben szintén elhelyeztétek azt, amit mondanánk, és aminek én is örülök: a sokkal korlátozottabb időkeretet e dolgok megtörténtének! Ezért van az, hogy mindannyian olyan izgatottak vagytok! Elsimítjátok a dolgokat, hogy elhelyezzétek ezeket a megrövidített időkereteket a közösség számára, hogy egy legyen, mint egy egész; együtt Gaia-val az ötödikben!

Tehát ez nem csupán a mi tervünk volt! Ez a ti tervetek is! Van egy kifejezésetek, melyet gyakran mondotok egymás között: „Kifutok az időből! Tudsz még adni 10 percet?” És általában igen! Vagy a személy azt mondja, hogy: „Én is kifutok az időből! Adok neked ötöt!” Nos, ez az, amit a Mennyei Anyával és velem is tettetek.

Tehát azt mondtátok: „Egy kicsit túlmegyünk! Nem tudjuk ma megcsinálni! Adnál nekünk 10 percet?” És azt mondtuk, hogy igen! De nem azt mondtátok: „Adnátok nekünk 10 évet vagy 100-at?” Érted, amit mondok?

SB: Igen, értem! De van egy rész, ahol szerintem néhány hallgató egy kicsit összezavarodik. Talán megkérdezhetném! Azt mondtad, hogy 55%-on állunk. Nos, azt mondtátok, hogy 2012.12.12-én a Felemelkedés közepén tartottunk, így 5%-kal előrébb vagyunk most vagy a maradék 50% 55%-ánál tartunk?

R: Jó a kérdés! Ne feledjétek, mit mondtunk a 30%-ról!

SB: Rendben!

R: Tehát 50%-nál vagytok a folyamat szempontjából és az ugrásra készülődtök, hogy így mondjuk.

SB: Oké.

R: Amikor a lökés jött, még csodás lelkek voltak, akik egy kissé tartózkodóak voltak és azon problémáztak, hogy a szeretteiket hátrahagyják-e; annak ellenére, hogy óriási bátorítást kaptak. De ha ilyen módon szeretnétek, akkor úgy mondom, hogy: 55% azok aránya, akik a kerítés mögött állnak; a tartózkodó társaságé. Tehát nagyon jól csináljátok! 55%-otok kész arra, hogy menjen, így ha a vonal ma lenne meghúzva, akkor Gaia bolygó populációjának több, mint a fele készen állna a felemelkedésre; örömmel, boldogsággal teli és indulásra készen!

SB: Oké! Nos, ez óriási! Ez érdekes! Két kérdésem van, melyről szeretnélek megkérdezni a maradék időben. De lehet, hogy nem lesz mindkettőre időnk. Az egyik kérdés az, hogy segíts kérlek a hallgatóinknak megérteni az egyensúly fogalmát, mivel olyan sok hallgató értheti úgy, hogy 50% jó és 50% rossz; 50 ide, 50 oda. Ők inkább súlyban fognak gondolkodni és nem a középponthoz való visszatérésben, ahol a dolgok egyensúlyban vannak! Igaz? Ez az első kérdés.

A második kérdés pedig az, hogy egy picit hozzászólnál ahhoz, hogy miért mondják olyan sok más bolygóról és galaxisról, hogy figyeli a Földet e Felemelkedési folyamat során?

R: Az egyensúlyi pont az egy nagyon fontos dolog. És főként fontos, amint átmentek a harmadikból – még ha a megtisztult harmadikból is – az ötödikbe. Ti populációként – és most a földi történelemről beszélek – hajlamosak voltatok arra, hogy szélsőségekben gondolkodjatok, akár dualitásban, akár polaritásban. Ez vagy jó, vagy rossz. És arra is hajlamosak vagytok, hogy előre és hátra szaladgáljatok!

Nem akarjuk, hogy ezt tegyétek! Azt akarjuk, hogy az egyensúlyotok középpontjában maradjatok, mely a középpont, a szívetek nyugalmi pontja és hogy innét működjetek! Értsétek meg! Ezen az új úton nincs ítélkezés, de vannak dolgok, melyeket elengedtek. És azért beszéltünk nektek az általatok isteni tulajdonságoknak nevezett dolgoknak az egyensúly másik oldalára való elmozdulásáról; mert így a dolgok maradnak és a támaszpont is egyensúlyban marad.

Tehát például sokan közületek azt mondanák: „Nos, az igazság mérlegének egyik oldalán ott a kontroll, a sóvárgás, a büntetés. A másik oldalán ott a szeretet, öröm, üdvösség, nagylelkűség, gyengédség, kedvesség.” De amit ti csináltok az, hogy álltok és mindkettőt a kezetekben tartjátok, és a szívetekben horgonyoztok le. Lehetővé teszitek, hogy a szeretet oldaláról az energia átáramoljon arra az oldalra, melyet ti vasana-oldalnak neveztek. És ez kitolja, elmossa a vasana-t. Elengedi azokat.

Nos, ez nem enged benneteket kibillenni az egyensúlyotokból, mivel most, a másik kezetekben van egy kis kontroll és nagyon sok szeretet. Lehet, hogy van egy kis büntetés, de rengeteg nagylelkűség van. Érted, amit mondok?

SB: Igen!

R: De a kulcs az, hogy maradjatok a középpontban! Ne az egyik vagy a másik szélsőséges állapotban legyetek! Ez sosem fog benneteket szolgálni! (8)

SB: Tehát az egyensúlytalanság az, hogy valamelyik szélsőségben tartózkodunk és az egyensúly az, hogy a középpontban vagyunk, ahol az ember kiegyensúlyozott, objektív és központosított? Ez így helyes?

R: Igen. Összhangban van!

SB: Összhangban van! Igen! Oké. Mi a helyzet azzal a kérdéssel, hogy miért olyan sok bolygó és galaxis figyeli a Földet?

R: Nos, mindig is figyelték a Földet és mindig is érdekelte őket a Felemelkedési folyamat, mivel ez egyedülálló és rendkívüli; ez a Mennyei Anya tervének beteljesítése. Ez sokkal hatalmasabb dolog, mint bármilyen mozifilm, amit valaha is meg tudnátok alkotni a ti világotokban!

Tehát ennek óriási hatása van az egész univerzumban! És a tény, hogy az emberi faj elég érett ahhoz, hogy azt mondja, nem, mi mindenkire vigyázni fogunk, óriási hullámokat és ámulatot keltett a galaxisokban! Tehát ők nagyon közelről figyelik, hogy hogyan csináljátok ezt!

És hogy ez hogyan működik. Hiszen ez minta lesz más bolygószintű Felemelkedések számára; más világoknak, melyek ilyen módon szeretnék ezt csinálni!

SB: De nem az egész univerzum emelkedik fel, Raj? Mi nem csupán bolygó vagyunk, ugye?

R: Ti vagytok az elsők.

SB: Ah! Tehát mi vagyunk az első felemelkedő bolygó. Így érted?

R: Igen!

SB: Oké. Nos, erről még beszélnünk kell! Nagyon gyorsan kifutunk az időből! Köszönjük Raj!

R: Örülök, hogy itt lehettem! Áldásom rád, barátom!

SB: Nagyon szépen köszönöm!

R: Menj az öröm aranyló sugárzásával!

SB: Béke veled!

R: Búcsúzom!

SB: Búcsúzom!

[vége]

Lábjegyzet

(1)Az egész utazás Istentől Istenig tart, hogy felemelkedjünk Istenben és elhagyjuk a személyes énünket. Az utazás e része a duális tudatosságból az egyesítő tudatosságba tart, vagyis a harmadik dimenzióból az ötödikbe.

(2)Én nagyon nagy rajongója vagyok a Mennyei Anyának!

(3)A vasana egy archaikus, általában nehéz [zavaró] viselkedési minta, mely korábbi traumatikus események válaszaképp alakul ki.

(4)És valójában ezt Raj-jel, a Mennyei Társasággal megtettük nagyon sok alkalommal – mondtuk nekik, hogy nem akarunk tudni arról a dologról és aztán később megkérdeztük őket, hogy miért nem figyelmeztettek a csapdákra! Az ő feladatuk hatalmas és a legrosszabb esetben nagyon gyakran hálátlan…vagy legfeljebb csupán elfogadott.

(5)Milyen hasonló a sóvárgás, a kontroll és a büntetés a pénzhez, a szex-hez és hatalomhoz… azon csapdák hármas csoportja, melybe állítólag az emberek olyan gyakran beleesnek!

(6)„Idővel, amint a három csakra összekapcsolódik a hypotalamusszal, az „felvilágosult”. A halántéklebenyek új felébredése és a harmadik kamra misztériuma mellett megvitattuk egy új hormon kiválasztódásának okait (mely nem kapcsolatos a melatonin-nal vagy a serotonin-nal), melyet akkor tudtok megízlelni, amikor az a szájpadlásotokról jön le. Az íz meg fog változni, amint a kiválasztódás egy speciális körön megy keresztül, utasítva egész idő alatt az endokrin rendszert a felemelkedési folyamatotok biológiai valóságának további beavatására és a megújulásra. Nem a természetes édes ízre utalunk, melyet sokan tapasztalhatnak a torkuk hátsó részén. Sem nem a jóga-hagyomány Amritha-ja. Az Amrit nektár termelés együtt jár a tobozmirigy kiválasztásának 6-methoxy-tetrahydro-beta carboline  -jával és ez is édes. Ez az új hormon nincs csupán az ’édességre’ korlátozva és nem jár együtt a tágassággal. Ez mélyen átalakító; összefügg a világok és dimenziók közötti fátyol leleplezésével. Valaki „folyamatosan” megy befelé fókuszál; ez a tudatosság együtt jár az úttörő változásokkal az endokrin rendszerben. (http://www.asc-alchemy.com/assist.html)

(7)Egy meditációs elvonulásom alkalmával tapasztaltam ezt talán két évvel ezelőtt, amikor is egy magasabb dimenzió és nyugalom által tudatában voltam annak, hogy sok dolgot megteszek úgy, hogy nem mozdítom meg a lábamat sem. Hogy Raj ezt honnét tudta, azt rátok hagyom!

(8)Tehát az egyensúly nem egy arányt jelent, hanem azt, hogy a nyugalom középpontjában maradunk ahelyett, hogy a magas érzelmi perifériák között ingadoznánk. Nem vagyok biztos abban, hogy az emberek valóban értik ezt és lehet, hogy tévedek.

Csatornázta: Linda Dillon

Magyar nyelvű fordítás: Vénusz

Forrás: http://goldenageofgaia.com/2013/03/it-is-a-new-day-sanat-kumara-on-pope-francis-the-process-of-ascension-the-earths-place-in-ascension-etc/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=it-is-a-new-day-sanat-kumara-on-pope-francis-the-process-of-ascension-the-earths-place-in-ascension-etc

HERAK Szíriusz/ 2013. március 21.

Frank Scheffler közvetítése

A FÉNYMUNKÁSOK KÖZVETLEN FIGYELMÉBE!!!!

részlet

Legyetek üdvözölve kedves Csillagtestvérek!

Ma egy „figyelmeztető felhívást” szeretnék intézni felétek. Nem azzal a szándékkal, hogy félelmet keltsünk bennetek, hanem hogy tudatosítsuk bennetek, mekkora teremtő erővel birtok.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a tudatharc és a gazdasági háború is Gaia minden szintjén zajlik. Az asztrális sík egy magas frekvenciájú eltolódásának következtében, ami 2012.12.21-én következett be, a sötét erők tudatmezőket hoztak létre, hogy továbbra is tömegesen összezavarjanak benneteket.

Íme egy lista a lehetséges behatásokról:

A sötét erők a következő lehetőségeken keresztül próbálják gondolkodásotokat megváltoztatni:

1.

Frekvenciamanipuláció az egész mobilhálózaton keresztül (UMTS) és W-LAN hálózatok, bizonyos destruktív [romboló] energiákat modulálnak [táplálnak] mellé.

2.

A Földön minden adóállomás, ami a sötét erők ellenőrzése alatt áll a médiacsatornákon keresztül benneteket befolyásoló energiákat küldenek.

3.

Az összes szatellit és az ezekre rácsatlakozó földi állomások a sötét erőket szolgálják.

4.

Minden élő ember tudatszintjét képesek mérni Gaian. Ha különlegesen magas szint jelentkezik bárkinél, akkor azonnal zavaró akciók kerülnek beiktatásra.

5.

A gyógyszeripar szolgálatában álló orvosok és pszichiáterek gyógyszerekkel, oltóanyagokkal és különböző készítményekkel terhelik meg szervezeteteket.

6.

A HARRP készülékek pillanatszerűen képesek befolyásolni az időjárási folyamatokat, így tudatosan, manipulatívan irányítják az időjárás alakulását. A ti szinteteken léteznek radarképek, melyek tisztán megmutatják, hogyan húznak össze különböző felhőrétegeket más területekről, hogy sűrűbb felhőrétegeket stabilizáljanak. 

A csatornázó megjegyzése a 4. ponthoz:

Először fantasztikusnak hangzik a tudatszintmérés, azonban eszembe jutott egy történet, amit gyakran elmesélek, amikor különböző csoportokkal beszélgetek utam során.

Már több mint 40 éve foglalkozom az élő utasú űrhajózással.

A német rakétatudós Wernher von Braunról a következő történet kering a munkatársa beszámolójából: 1977-ben bekövetkezett halála előtt 3 évvel Wernher von Braun a Fairchild cégnél dolgozott. 1970-ben elhagyta a NASA-t és az említett cégnél tanácsadóként (később elnökként) helyezkedett el. Ebben az időszakban volt egy Carol Rosin nevezetű kolléganője, aki a következőket írja le: Egy nap von Braunnak előadást kellett volna tartania egy mérnökökből álló csapatnak. De egészségügyi okokból (akkor már rákban szenvedett) nem tudta megtartani az előadást. Ezért megkérte Carol Rosint, hogy tegye ezt meg helyette. Rosin kezdetben elutasította a kérést, mondván nem érezte magát kompetensnek. Végül nagy nehezen belegyezett, kiment a terembe és jegyzetek nélkül tartotta meg az előadást. Semmiféle technikai berendezés nem volt nála, ahonnan súghattak volna neki, mégis hallotta Wernher von Braun hangját a fejében. Ez 1974-ben volt, amikor még a kazettás magnókkal rögzítettünk anyagokat és nem is gondolhattunk okos telefonokra és síkképernyős tévékre. Ezért egyáltalán nem csodálkozom azon, hogy az emberek tudatmezőjét egyesével képesek megmérni.

Tovább Herakkal:

Nemrégiben több hírt is szereztünk azzal kapcsolatban, hogy most a reptiloid vonalak hatalmas zavaró mezőket hoztak létre a fent felsorolt lehetséges típusokból és arra használják őket, hogy a Felébredési folyamatot akadályozzák, ill. feltartóztassák.

A hang útján sugárzott információk is egy számotokra nem harmonikus frekvencián kerülnek sugárzásra. Minden nap 440 Hertz-es frekvencián keresztül nyilvánulnak meg a médiák. Az audióadások a 432 Hz-es tartományban harmonikusabbá tenne, ill. stimulálna benneteket. 

Végezetül, haladunk tovább az egész Föld stabilizálásával, de nem tudunk hozzáférni a teljes asztrális szint rendszeréhez, így ezeket az úgynevezett „sötét erők végső harcait” pillanatnyilag meg kell vívni és ki kell őket küszöbölni.

Ezek után a destruktív [romboló minőségű] hírek után, tisztában vagyunk vele, hogy sok minden már ismert számotokra csak szeretnék a bennetek rejlő érzékenységet tovább motiválni, a szív erején keresztül a Fény Galaktikus Föderációja, az Arkangyalok, az Angyalok, a Felemelkedett Mesterek és a Belső Föld lakóinak tolmácsolásában is.

Mint Fénymunkások minden eszköz a kezetekben van, hogy végleg eltakarítsátok ezeket a sötét erőket a közeledő „Arany Kor” útjából.

Ehhez az is tartozik, hogy minden napot, ahogy csak lehetséges egy meditatív [kiegyensúlyozott] hangulatban töltsétek. Ez az alaphangulat képessé tesz benneteket, hogy szívetek központjában maradhassatok [egyensúlyban], hogy a fent említett harcban felkészülve nézzetek szembe ezekkel a viharokkal.

Nagyon fontos faktor az is:

HOGY NE TÁMADJATOK EGYMÁSRA FÉNYMUNKÁSOK! 

Tovább Herakkal:

Üdvözletünket küldjük a hajóinkról, melyek továbbra is bevetésen vannak, hogy támogassák a tudatosodás folyamatát az Arany Korba és hogy haladásotokban megerősítsünk benneteket.

Úgy legyen.

SELAMAT Herak Sirius

Csatornázta: Frank Scheffler

Magyar nyelű fordítás: Scarlett

Forrás: http://nebadonien.wordpress.com