KesheFoundationA tudósok helyzete

Oly sok tudóst hallgattattak el, sebesítettek meg, száműztek el szülőhelyükről, börtönöztek be, kínoztak meg, és akár meg is öltek munkájuk miatt és mert közreműködtek a tudomány fejlődésében nemzetük és az emberiség érdekében. Mindezt a szervezetek parancsára tették, az ún. hatalmas emberek, vagy nemzetek, vallások és egyéb csoportok vezetőinek jóváhagyásával a politikai és/vagy pénzügyi haszon érdekében. Ezek a tudósok ellen elkövetett embertelen támadások és a fájdalom, amit ezzel nekik, családjuknak, és az emberiségnek okoztak szörnyű tettek, amiket sosem lehet elfeledni.

Az igazság a tudósok üzenetében, amit az emberiségnek adtak messze túl fogja élni ezeket a pillanatnak páváskodó, hazug alakokat és a jelentéktelen hatalom ún. vezetőit. Idővel a tudósok ellen elkövetett bűntetteik szégyent hoznak majd ezekre a Föld porából lett vezetőkre.

Ezek a bűntettek a legszörnyűbbek, amit a tudósok ellen elkövettek a hatalom ezen emberei és szolgáik a teremtés minden szintjén. Ezek a szakadatlan támadások ugyanolyan súlyosak, vagy talán még súlyosabbak, mint a múlt és a jövő vallási prófétáinak megölése.

A jövőben mi lesz ezeknek az ún. vezetőknek a lelkével, akiket az ún. kormányok, vallási-, pénzügyi-, vagy tudományos csoportok támogatnak? Mi lesz az eltévelyedett szolgáik lelkével, akik végrehajtják gazdáik parancsait?

Ahogy galamb módjára összegyűlnek a tudósok, és ahogy a világ jelenlegi vezetői keselyű módjára együtt vadásznak, a kapzsi emberek, az ilyen-olyan fajta vezetők, és cinkosaik – akik bűnöket követnek el tudósok ellen – sorsa biztosan száműzetés lesz az univerzum legalantasabb bugyraiba, ami ezeknek az ún. vezetőkként tetszelgő parasztok lakhelye lesz az idők végezetéig.

Ugyanez lesz a sorsa utódaiknak is, mindegyikük lelke az univerzum legsötétebb részeire lesz kárhoztatva, ahol sosem fognak fejlődni és senki sem fog nekik segíteni megvilágosodni. Ezeknek a vezetőknek a lelke és utódaiké is – akik ősapáik szándékosan tévelyedett tetteiből szereztek anyagi javakat – örökké azon az emberi lélek alatti szinten fog maradni, ami a legeslegalacsonyabb a teremtés minden világában.

Óvakodjanak azok, akik azt fontolgatták vagy most is fontolgatják, hogy útjába állnak minden élet fejlődésének a teremtés minden világában, ami új tudomány kifejlesztésével és közzétételével, továbbá tudósok intellektusán keresztül lehetséges. A tudósok Isten hírnökei az intellektus, a társadalom, és az ember fizikai fejlődésében. Az igaz tudósok helyzete Isten szemében ugyanolyan, mint a vallás zászlaja alatt összegyűlő lelkek számára a prófétáké. Emiatt egy bűntett egy olyan hírnök ellen, aki egy tudós, megegyezik az Isten vallási prófétáinak lelke ellen elkövetett bűntettekkel. Nem csoda, hogy a Föld bizonyos civilizációi stagnáltak évszázadokon keresztül a történelem folyamán, mivel egyik nemzet vagy faj elárulta a lélek hírnökeit, míg egy másik elárulta a tudásét. Ezek a hírnökök egyenlők státuszukban és abban a küldetésükben, ami az ember életének javítását szolgálja a mai és jövőbeli világokban, továbbá azt is, hogy az ember fizikai teste és lelke fejlődhessen a Földön és az univerzumban.

Ezzel a tudomány hírnökeit ugyanabba a státuszba helyezzük mint a lélek, a múlt és a jövő vallásainak hírnökeit. Mostantól nem fog egyik sem a másik nélkül létezni a jövő prófétáiként. A tudásnak ez a két világa harmóniában kell, hogy legyen egy testként és lélekként az együttélés jelenlegi univerzális törvényeinek megfelelve. A közeljövőben az emberi fajnak sikeresen csatlakoznia kell az univerzális közösséghez ahhoz, hogy kiélvezhesse a harmóniát, amit az univerzális közösségekben megvalósítottak és azokat a szépséges dolgokat, amiket az univerzumban teremtettek.

M T Keshe

Iráni atomtudós

A Keshe Alapítvány alapítója

 

Magyar nyelvű fordítás: Norfeus

Forrás: http://www.keshefoundation.org

 

Reklámok