Mihály Arkangyal: Itt az ideje kinyilvánítani önmagatokat 1. rész

Közzétette: Steve Beckow  2013.január 28-án  

AA-Michael-55Mihály Arkangyal folytatja ma értekezését arról, hogyan kezdjük el az Új Föld társ-teremtői munkánkat. Elmondja nekünk, hogy ettől a pillanattól kezdve az isteni jellegek gyakorlása folyamatos elfoglaltságunk lesz, egészen addig a napig, amíg mi újra eggyé nem válunk a Forrással. Ezen isteni jellegek a kezdete, a közepe és a vége munkánknak az Új Föld felépítésében.

Ő azt mondja, hogy itt az ideje, hogy kinyilvánítsuk önmagunkat, és elkezdjünk azon munkálkodni, hogy létrehozzuk az Új Kort a Földön. Ideje, hogy cselekedjünk. A tettek, amiket megteszünk most azok, amiért idejöttünk a Földre, hogy megtegyük azokat. Ezek az okok azok, amiért csatlakoztunk az emberi kollektívához ezen időszakban. Azt mondja nekünk, hogy osszuk meg azt hogyan változunk, és biztosít minket arról, hogy a Földet korábban elárasztó energiák továbbra is áradnak, és valójában növekszenek. Részletesen elmondja azokat a dolgokat, amelyeket megtehetünk Gaia szolgálatáért és a közösségért ezen időben. Köszönjük szépen Ellen-nek a kivételesen gyors munkát.

Egy óra egy Angyallal, 2013. január 28-án Mihály Arkangyallal

Graham Dewyea: Üdv, és Isten hozta önöket az Egy óra egy Angyallal című műsorunkban, Linda Dillon-nal, a Szeretet Tanácsa közvetítőjével, és A nagy ébredés című könyv szerzőjével, valamint Steve Beckow-val, a Gaia Aranykora honlaptól.

Öröm mindannyiótokkal együtt lenni.

Mai vendégünk Mihály Arkangyal. Így ezennel át is adom a szót neked, Steve.

Steve Beckow: Köszönöm, Graham. És Isten hozott, Mihály Arkangyal.

Mihály Arkangyal: És üdv mindannyiótoknak. Isten hozott mindenkit. Én hozom békémet, szeretetemet, kék lángom igazságát. Hozom nevetésemet és örömömet.

Elhozom neked azt, hogy elengedj bármit, amitől vágysz megszabadulni, mivel ez az ideje és lehetősége annak, hogy egyszerűen csak továbbadd nekem ezt a súlyt, ezt a terhet, bármit, ami nem az örömről, a szeretetről, a bájosságról, a kedvességről és a figyelmességről szól. Igen, a béke harcosa vagyok. A szeretet Arkangyala vagyok.

Hosszú idővel ezelőtt átadtam nektek a kardomat és a pajzsomat, és ti ezeket sokféle módon használtátok. De az is hasznos, hogy egyszerűen arra használjátok, hogy megszakítsátok, elvágjátok a kötelékeket, régi hitekhez, régi fájdalmakhoz, régi sérelmekhez, régi sérülésekhez. És én örülök, hogy együtt lehetünk ezúttal, és minden este, hogy segítséget nyújtsak nektek ebben a próbálkozásban.

De mi tudjuk, hogy nem ez a fókusza és a lényege annak, amiről ma beszélgetünk. De mégis ki óhajtom terjeszteni magam ebben a modorban. Kedvesem, hol kívánod ma kezdeni?

SB: Köszönjük, Uram. Nos, úgy vélem, hogy tudod, és te is meg kívánod osztani ugyanezt a vágyat, hogy a következő 60 perc legyen lehetőség arra, hogy halljunk többet tőled arról, hogy mit kellene a fénymunkásoknak tenniük ahhoz, hogy felépítsék, és közösen megteremtsék az Új Földet.

A múlt héten egy kicsit érintetted a belső munkát, az isteni jellegek mesteri szintre emelését. De nagyon boldog lennék, ha hallhatnék sokkal többet arról a témáról. Ám azután arról is, hogy elmozdulhatunk-e külső társadalmi területre, és hallhatnánk arról, hogy mit kellene tennünk nekünk, fénymunkásoknak a külső világban ahhoz, hogy felépíthessük az Új Földet, különösen a békét a világon, a megkülönböztetés, az üldöztetés és más konfliktus források megszüntetéséért, bármi is az, amit át akarsz adni nekünk, bármi is az, ami lehetővé teszi számunkra, hogy beinduljunk, miközben figyelembe kell vennünk, hogy nincsenek igazán pénzügyi forrásaink arra, hogy például konferenciákat tartsunk.  

Tehát, ha tudnál nekünk egy képet adni arról, hogy mit tegyünk az Új Föld társ teremtésében, azt nagyon üdvözölnénk.

MA: És ezen az oldalon is örömmel üdvözöljük, hogy van rá mód, hogy megszólítsuk e témát. Mivel az Új Föld felépítése abból is jön és árad, hogy új lényetek lehorgonyzott intergalaktikus és többdimenziós. Elmondtam a múltkori látogatásomkor, hogy egy ideje már ezen dolgoztok, és így mi nem óhajtjuk semmilyen módon tagadni, vagy kicsinyíteni a munkát, amit már elvégeztetek – mert az nagyszabású volt – és így hadd kezdjük azzal.

Kezdjük azzal, hogy mindannyian belenéztek a tükörbe, akár igazi az, akár éteri, fizikai, mentális, érzelmi. Nézzetek bele a tükörbe, és lássátok kik vagytok, annak az igazságát, akik vagytok, nem egyszerűen csak a látványt, amit megalkottatok, vagy a ruházatot (testet), amit felvettetek erre a rövid vállalkozásra ( ezen életre), és ismerjétek el a munkát, az elengedést, a takarítást, a tisztítást és a feladatokat, amikre úgy gondoltok mint jó tettekre, szerető tettekre, a figyelmesség, a kedvesség tetteire, a politikai aktivitásra és a társadalmi aktivitásra.

Nézz magadra, és kezdd pontosan ott, azáltal, hogy hitelt adsz magadnak arra, hogy az esedékes, azzal, hogy megingathatatlan szeretetet adsz magadnak, ami a te járandóságod. Mert édes angyalok, ti megdolgoztatok érte. És igen, ezt a kifejezést nagyon különlegesen használom, mert a legtöbbetek úgy gondol erre, erre a szóra, hogy „keresni”, mintha az pénzhez kötődne, mintha az vagyonhoz vagy bőséghez lenne kötve.

Tehát, mikor azt gondolod, „Mit tettem én, hogy kiérdemlem a bőséget, kiérdemlem a nyugalmat, kiérdemlem a képességet, hogy előre haladjak oly módokon, ahogy azt választom és óhajtom és társ-teremtem?” akkor gondolj arra, amit már megvalósítottál. És abban mi nem akarjuk, hogy elmulasszátok azon tényt, hogy ti már dimenziók között emelkedtek, hogy ti, Gaiával együtt horgonyt eresztettetek a dimenziók közt az Ötödik dimenzióba, hogy ti dolgoztok és bemutatjátok, és segítséget nyújtotok az egész emberi kollektívának a Harmadik dimenzióban, hogy eltakarítjátok a régi Harmadik dimenzió maradványait. Tehát, ott kezdjétek el, és azután hadd szárnyaljunk együtt.

A hangsúly azon van, hogy mi nyugszik ott belül és ekképpen kifelé hogy mutatja meg magát, a ti társadalmi, politikai, gazdasági, kommunális arénátokban, az nagyon fontos. Ha nem tiszteleted – és én mély, áhítatos, szerető, tiszteletet és értéket értek ezen – önmagadat, önmagadért úgy, ahogy most vagy abban, amit én ruházatnak nevezek, ha nem tisztelted nagyobbik énedet, a végtelen énedet, az örök énedet, ha nem kezded ott szeretettel és nagyrabecsüléssel önmagadért, akkor hogyan terjeszted azt ki mások felé?

Milyen alakban, vagy formában mutatod meg, vagy terjeszted ki magadat olyan módokon, melyek jelentősek és szilárdak? Mert amiről most értekezünk az Új Föld felépítésének és lehorgonyzásának ügyében, az nem egyszerűen egy múló divat, vagy egy fellobbanó szeszély. Mi egy jelentős elmozdulásról, és ezen bolygónak a megváltozásáról beszélünk, amit ez a bolygó tesz, megmutat, és megtapasztal, és hogy az hogyan tükröződik át és Gaiával bennetek, mindannyiótokban.

Ahogy te tudod, ahogy megírtad, ahogy megosztottad, ahogy hallottad tőlünk, ha az áldásokra és az erényekre fókuszálsz, ha az isteni jellegekre összpontosítasz, akkor bizonyossággá teszed és annak az igazságává válsz. Beszéljünk a hatalom megformálásáról és erejéről. És mi ez alatt nem azt értjük, ahogy az használva volt, ellenőrző forgatókönyvként.  Mi ezt úgy értjük, hogy hatalom egyénként, és ekképpen csoportként, vagy egy nagy kollektívaként, amely magára vállal egy ösvényt. És ez a szabadság, az elszántság ösvénye, egy életmódé, egy létezési formáé, amely azokra az isteni jellegekre van alapozva.  

Titeket lehet, hogy fáraszt, hogy ezt halljátok tőlem mondani. Az nem számít. Mi egyébként is folytatni fogjuk azzal, hogy azt mondjuk, hogy a kezdete, a közepe és a vége az Új Föld megteremtésének az az, hogy ezeket az isteni jellegeket beépítitek magatokba. Tehát, az egész napodon át, az ébren töltött óráid és az alvás órái alatt, mindig megkérdezed magadat, „Érzem-e, megtapasztalom-e, olyannak érződik-e ez, mint a derű, tisztaság, kegyelem, törődés, mértéktartás, körültekintés, öröm?”

És ha az nem olyan, ezt addig csinálod, amíg ez teljesen a második természeteddé nem válik, ha nem érződik ilyen módon, megpihenhetsz egy pillanatra, és azt mondod, “Nos, ez milyen érzés? Ez egyszerűen csak a réginek az előbukkanása, hogy az eltávozzon? Ez egy ősi vaszana? Ez valaki másnak az energiája a kollektívből, amelyet én segítek meggyógyítani és megtisztítani?”

Te röviden meghatározhatod, ha ezt választod – és én azt mondom, hogy az nem a választásban van, az nem annak a szükségszerűségében van, hogy ráismerj, mert egészen őszintén, ha az nem az isteni jellegekről szól, ha az nem a szeretet védőernyőjéről szól, akkor egyáltalán semmi értelme nincs arra egy másodpercet sem szánni. De az emberi természet olyan, még ezen a ponton, hogy te szereted megérteni merre tartasz, tehát haladj előre. De használd kék lángom igazságát, mikor azt teszed, kérlek. Számomra megtiszteltetés és öröm, hogy segíthetek neked ezen a  módon.

Azután az ki fog terjedni személytől, személyig, személytől személyig. Te nem lehetsz modortalan, kegyetlen, érzéketlen, elutasító, arrogáns, vagy másokat ellenőrzés alatt tartó a személyes, személyek közti kapcsolat bármilyen formájában, beleértve magadat, és azután azt mondod, kívül, „Hogyan építem én az Új Földet?” mert az nem működik. Az az alapozás. Azok a pillérek. Az az alap. És az könnyebbé és könnyebbé válik, nem csak azért, mert te folyamatosan, tudod, el leszel árasztva az Anya és az Atya energiáival.

Mi nem hagytuk abba azon energiák árasztását. Ti nem állítottátok meg az áradást a Menny Társaságától, a Szeretet Tanácstól, a csillag fivérektől és nővérektől. Mindez folytatódik tovább.

Gaia, az ő elmozdulásában, szintén eláraszt benneteket az életben lét édes örömével, hogy a formádban lehetsz úgy, ahogy soha azelőtt azt nem ismerted. Lehet, hogy voltak pillanataid, amikor egy ősi erdőben, vagy egy tónál, vagy egy óceánnál, vagy egy barlangban, ahol érezted ezt az üdvözült kapcsolatot, de most ő eláraszt téged, és ez az új természetszerű.

Így a hajlandóságod, hogy egyszerűen ebben az összekapcsolt állapotban tartózkodj, és az összekapcsoltság érzésével, nem csak az emberi kollektívához, de mindenhez, ez jelentősen, látványosan növekedni fog minden egyes nap, minden egyes órában.

Tehát a vágyad arra az, amiért mi ezt a társalgást folytatjuk ma, hogy igazán elfoglaltakká váljunk, és megalkossuk az Új Földet, ami elkezdett kiterjeszkedni. Azon vágyad, hogy lásd a tükröződését annak, ami valóban benned van egy nagy külsődleges, hatalmas, nagyszabású módon, az már majdnem egy késztetés, nem egy kényszer, de egy ösztönös késztetés. Az olyan mintha az igazi Északot keresnéd, és megvan az iránytű készleted, és te nem térsz le az utadról. 

Nos, ahogy azt korábban mondtam neked, ez azt jelenti, hogy nincsenek éles hangok az iránytűben, vagy a radaron? Igen, vannak. De egyre többször és többször találsz társ-teremtőként, teremtő fajként ilyen akadályokat és kívül-belül lévő törmeléket – mert tisztítás zajlik odakinn; az a leghatározottabban bizonyos, hogy az akadály kevesebb, és kevesebb, és kevesebb lesz.

Te azt mondod nekem, „Mihály, hogy kezdjem el?” És amit én javaslok nektek, és nem csak egyszerűen rátok értem a Gaia Aranykora honlaptól, vagy az InLight Rádiótól, hanem mindannyiótokra, szeretett barátaim, fény fivéreim és nővéreim, amit én mondok mindannyiótoknak, hogy ti már elkezdtétek, felépítettetek egy platformot, amelyen belül működni fogtok, hogy teljes részt vállaljatok az Új Föld megteremtésében.

Az azt jelenti, hogy kezdjünk el cselekedni. És sokatok számára – és én ezt csak a szeretet értelmében mondom – sokan közületek kivételesen tartózkodóak vagytok az előrelépéshez abba, amire úgy gondolnátok, mint közösségi vagy magán tett. Azt mondod nekem, “De Uram, persze, hogy tartózkodóak vagyunk. Mi sokszor elmondtuk barátainknak és családjainknak, hogy ez, vagy az fog történni. Elfelejtetted 2012. december 21-ét? Sokan vannak, akik egyszerűen úgy néznek ránk, mintha szomorúan tévednénk, és egy másik bolygó rendszerből származnánk. ”

Nos, tulajdonképpen, a legtöbbetek onnan is származik.

És amit én mondok nektek, igen, vannak akadályok, ez a törmelék és a félelem. Ez az attól való félelem, hogy előre lépsz, és kinyilvánítod magadat, és nyitott leszel a kritikára, a gúnyra, a csalódásra, és merem állítani, hogy a félelemtől való kudarcra. Mindennek, barátaim, el kell távoznia. És ez az, ahol ma kezdtem, azáltal, hogy azt mondtam, adjátok oda nekem, adjátok St. Germain-nek, adjátok az Anyának, adjátok Jézusnak, adjátok oda őrzőiteknek, de hagyjátok azt elmenni.

És miért hagyod azt elmenni? Mert az nem kedves és szerető önmagaddal szemben. 

Tehát mi azt kérjük tőletek, hogy az Új Föld megteremtésében lépjetek előre konkrét, látható, jelentőségteljes módokon. Nos, mit jelent az? Nos, el fogom nektek mondani, hogy az mit nem jelent. Mi nem azt kérjük tőletek, hogy sétáljatok a palánkon. De mi azt kérjük, azt kívánjuk, és igen, felajánljuk, segítséget nyújtunk abban, hogy ragyogtassátok fel fényeteket folyamatosan, naponta, látható módon. És nem számít, hogy milyen küldetést választasz, mert az egyedi a lélek célodat, a választásaidat, az utadat tekintve.

De amit én igenis javaslok nektek ezen elmozdulási, átalakulási idő alatt, hogy sokan, ha még nem tapasztaltátok meg, jelentős elmozdulást fogtok megtapasztalni abban, amit tenni akartok. Még akkor is, ha ugyanahhoz a munkához térsz vissza, ugyanahhoz az elfoglaltsághoz, amit 20 éve végzel, az érzésed azt tekintve, hogy hogyan teszed azt, és az, amit valójában teszel és amit megvalósítasz, az az elmozdulás.

Ideje kinyilatkoztatni magadat. Ez a legnagyobb előrelépés az Új Föld megvalósításának iránya felé.

És mit jelent az, hogy kinyilatkoztatod magad? Mit jelent az gyakorlati fogalmakban? Igen, én nagyon gyakorlatias Angyal tudok lenni. Az nem azt jelenti, hogy ki kell nyilatkoztatnod magad, hogy beszélgess az Őrzőiddel és az Angyalokkal és Arkangyalokkal napi szinten. Az nem azt jelenti, hogy kinyilatkoztatod magad, hogy tudod, és meglátogatod csillag fivéreidet és nővéreidet rendszeres módon.

De mit jelent az? Azt jelenti, hogy elkezded cselekedni és beszélni a szeretet tetteit.

Nagyon gyakran, az emberek közti kapcsolatok, tekintettel nélkül arra, hogy milyen az elrendezésük, meg vannak terhelve ellenőrzéssel, politikai cselszövéssel, arra való vággyal, hogy negatív módon romboljanak, kontrollálják az emberek gondolatait és tetteit, és hogy lekicsinyeld magadat, hogy olyan módokon mutasd be magad, amiről elhiszed, hogy az elfogadható azok számára, akikkel kapcsolatban állsz, akár a családod, a partnered, a környezeted, vagy a munkahelyed az. 

Azt a lekicsinylést teljes mértékben meg kell ma állítani. Ti, mindannyian, jelentőségteljes, hatalmas lelkek vagytok, energia lények, akik azért jöttetek a Földre ezen változási időben egyszerűen annak okán jöttetek, hogy részesei legyetek annak, és a változás katalizátorai és ügynökei, és – annak – Angyalai legyetek. Tehát, ha nem veszel részt, és nem mutatod be, és nem testesíted meg a változást, akkor megtagadod azt, aki vagy. Becsapod magadat azt a tapasztalatot tekintve, amiért a Földre jöttél.  

Nos, ha megpihensz egy pillanatra, és visszagondolsz más életekre, más valóságokra, vagy akár másik bolygó béli helyzetekre, már megtetted azt korábban. Nincs arra szükség, hogy megismételd azt, mivel az csak nyomorúsággal, szomorúsággal, fájdalommal és sérelemmel végződött a magad és mások számára egyaránt.

Sokan közületek el is fognak kezdeni új törekvéseket. Te teljesen meg akarod változtatni azt, amit csinálsz, nem csak belsőleg, vagy nem csak személyek között, egy magánéleti helyzetben, de azt is, amit a külső világban teszel. Lehet, hogy nagyon elkülönülve fogod érezni magad attól, amit a múltban tettél. Ne hagyd figyelmen kívül, vagy ne kicsinyeld le azokat az érzéseket, azokat az ösztönzéseket, azokat a hajlamokat, mert az nem csak ez az oldal, hanem a saját lélek Önmagad, aki arra ösztönöz, hogy világosabb kiegyenlítődésbe kerülj küldetéseddel és céloddal. 

Tehát, néhányatok számára az ugyanaz lesz, mint amit a múltban tettetek egy zajosabb, világosabb, bőségesebb módon. És azután néhányatok számára teljesen új vállalkozások fognak elkezdődni.

A hit – és ez az amiért ott van az, amire úgy gondolsz, mint a pénzügyi támogatás hiányára, és az jelentkezni fog  – de annak a hite, hogy nem tudsz megtenni valamit annak okán, hogy nincs pénzed, az meg lesz semmisítve. Amit te teszel az annak a hitrendszernek az áttörése abba a hitrendszerbe és tudásba, annak a rögzítésébe, hogy Gaia bősége, annak minden vagyona, annak minden erőforrása, és messze azon túl is, teljes mértékben a rendelkezésedre állnak. Tehát az akadályoztatáson, amire te külső támogatásként gondoltál – mert legtöbben közületek a pénzre és az anyagiakra külső támogatásként gondoltok – át fogtok törni.

Így új szabályok nyomdokain fogtok előre haladni. A radikális változás ügynökeiként fogtok előre lépni. Úgy léptek színre, mint a fókuszált energia és tett ügynökei. Azért, hogy minden – és igen, a gyakorlat teszi a mestert tökéletessé – minden, amit tesztek összhangban lesz azzal, akik vagytok és az Eggyel. 

[vége az 1. résznek]

Csatornázta: Linda Dillon

Magyar nyelvű fordítás: Golden Lotus

Forrás: http://goldenageofgaia.com/2013/01/archangel-michael-it-is-time-to-declare-yourself/#more-163411

 

 

Reklámok