URIEL Arkangyal / 2013. február 6.

Günther Wiechmann közvetítése

IDENTITÁS

Itt Uriel, Isten Fénye.

Szeretett Lények, jelenleg viharos időket éltek meg. A Föld minden szegletében látható és érzékelhető, hogy a nagy megtisztulás megkezdődött. Talán a természeti elemek kontroll nélküli hömpölygésként hatnak rátok, és úgy tűnhet mindenütt csak pusztítás tapasztalható, legyen az szél, tűz, víz vagy a földlemezek eltolódása.

És mégis ez egy megtervezett, finoman végrehajtott, Gaia által választott tisztítás és az áldozatok száma is csekély marad. Aki most elmegy, az már lélekszinten eldöntötte magának és ez semmit nem mond ki a lélek érettségéről vagy fejlődési szintjéről.

Minden a nagy terv szerint halad, ami a Mostban íródik, és ami már ősidők óta létezik. Sok lélek számára a tudat Felemelkedésével zárul ez az inkarnációs ciklus, hogy egy más formában kezdjen neki újra. Mások nem öltenek többet testet, hanem a szellem szabadságával utaznak a végtelen térben vagy összeolvadnak az Egységgel.

A nagy tisztulás közben a párhuzamos világok szorosan összefonódnak és néha úgy tűnhet számotokra, hogy egy pillanat alatt változik meg a világ vagy hogy minden változás egyszerre kerül visszavonásra. Ez rendkívül összezavarhat benneteket, mert kaotikusnak és kontroll nélkülinek tűnhet, ráadásul ez minden életterületet érint.

Utolsó alakalommal a kapcsolatok változásáról beszéltem, most szeretnék a munkavilágotokra kitérni, mert ezt a területet is kell, hogy érintse az alapos újraigazítás.

A régi energiában, semmi nem formálta olyan erősen az emberek identitását, mint a hivatás, a betöltött pozíció és a belőle származó profit. Ez a korábbi időkben a biztos irányultsággal és a renddel volt egyenlő.

De egy ilyen minta, csak olyan emberekkel működőképes, akik Isteni magjuktól elválasztottak és alárendelődnek, hogy biztonságra leljenek.

Nos, aki nincs tudatában Önmagának, az feladja a szabadságát, hogy egy olyan identitást vegyen fel, mely a formális struktúrája okán, biztonságot ígér.

Az új energia, mely egyre erőteljesebben láthatóvá válik az emberekben, az egyéniség, a szabadság, az önállóság, az örömteli együttélés és a eszmecsere irányába áramlik. Ez az energia nem illeszkedik a formális struktúrákba, mert ez az energia az ember szívközéppontjához kapcsolódik és így az Isteni maggal áll összeköttetésben.

Így jön létre a szívből, az öntudat és az identitás.

A nagy tisztulás fázisához a szív általános felébredése is hozzátartozik, tudatában lesztek Önvalótoknak [Lényeteknek]!

Ha ez bekövetkezik, akkor a régi struktúrák börtönné válnak.

A kötelesség, hogy naponta egy ’idegen identitást’ öltsetek magatokra és hogy dicséretesen végezzétek a dolgotokat, megbetegít benneteket, mert nem tudjátok hasznosítani a hozzátok áramló energiát, mert az a másik irányban áramlik. Ennek következményeként elveszítitek az energiátokat, kiégtek és depresszívvé váltok. Ezzel egyidőben növekszik bennetek egy másik életre való vágy, egy látomás.

A szívetekben egy új erőt éreztek, mely azt mondja nektek, hogy nem akartok így tovább élni és jönnie kell valami újnak. – De minek??

Egyesek közületek hirtelen veszítik el az ’idegen identitásukat’, mert az átváltozás már javában zajlik. Az imént még politikus voltál, most meg hirtelen senki vagy? Még az imént eladónő voltál, és most…?

Aki ebbe a helyzetbe kerül, nem csak az anyagi biztonságát veszíti el, hanem egy komplett, művileg strukturált életet.

Szeretett Lényeim, képesek vagytok felfedezni a nagy veszteség mögött felcsillanó Isteni terv lehetőségét?

Igen, valóban nyugtalan és viharos időket éltek, és a legerősebb és legnagyszerűbb lelkek inkarnálódtak, hogy ezt a fázist használják fel, hogyaz emberek új világát formába öntsék.

Ez a gyöngéd átmenet, melyet azért választottatok, hogy lehetőséget biztosítson mindenki számára a magasabb tudatba való Felemelkedéshez, mely belülről oldja fel a struktúrákat, megteremti az újat és a régit elmossa.

A biztonságot önmagadban találod meg, hívnak a szívedbe Téged, hogy felfedezd valódi Önmagad és hogy éld a valódi identitásodat. Az elméd, az egód csak a régi struktúrákat ismeri, melyek érvényessége lejárt. Így kénytelen leszel a felbukkanó félelmeiddel szembenézni, mert csak így szabadíthatod meg magad tőlük, belülről.

Minden félelem, kétség és bizonytalanság mögött a szeretetet fogod felismerni, mint az univerzum leghatalmasabb erejét. Megtalálod önmagadban a szeretetet, mint a legnagyobb Isteni teremtőerőt, e szerint fogsz létezni, élni, dolgozni, mely az egyéni Lényed kívánsága szerint való.

Ha mások számára adsz munkát, ügyelj a változó energiákra és gondoskodj róla, hogy az új időkhöz igazodj. Teremts szabad teret, ahol csak lehetséges és oldd fel azokat a kereteket, melyek akadályozzák a munkatársaidat. Aki már most használja az új energiát, annak nagy sikere lesz. A siker mindenki nagy és tartós megelégedésén lesz látható. Szeretteim, ti mindannyian egy új világ építőmesterei vagytok, legyetek büszkék erre a kiváltságra.

Eljött az ideje, hogy végzetetekre leljetek. Az oda vezető út belülre vezet, így kezdődik. Használjátok ki a lehetőségeiteket és a számtokra rendelkezésre álló eszközöket, hogy megvalósítsátok a belső szabadságot. A külső szabadság onnantól kezdve már csak egy lépésre van.

Köszönöm a nagyszerű munkátokat, és megáldalak benneteket Mindenek Forrásának feltétel nélküli szeretetével.

Uriel vagyok

Csatornázta: Günther Wiechmann

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: www.guentherwiechmann.de