Arktúrusziak / 2013. január 13.

Suzanne Lie közvetítése 

ÉLET A MULTIVALÓSÁGOKBAN

1. RÉSZ

1301CommunicationPortals-2

KEPIER BESZÉL: Üdv, Kepier vagyok. Mint azt talán tudjátok Mytre és én együtt voltunk az arktúruszi anyahajón, hogy az éjszakai látogatók segítségére legyünk a Felemelkedési folyamatukban. Mytre most Isteni kiegészítésével Mytriaval szolgál, és én az Arktúrusziakkal dolgozom közvetlenül az éterben, kicsivel a Felemelkedő Gaia folyamatosan növekvő alap-frekvenciája felett. Közvetlenül az emberi kifejeződési formámmal dolgozom, aki egy, a számtalan verzióval rendelkező Felemelkedő Föld 2013-as évében öltött testet. Azért beszélek veletek most, hogy egy rövid bevezetést adjak nektek a többszörös valóságokról/realitásokról. 

A multivalóságokhoz tartoznak a párhuzamos valóságok, az alternatív valóságok és a többdimenziós valóságok. Egyes multivalóságok azonos kifejeződési frekvencián rezegnek és más valóságok különböző kifejeződési frekvenciákkal rezonálnak. Ezért a multivalóságokat, melyek minden harmadik/negyedik dimenziós frekvenciaköteggel együttrezonálnak, ezeket párhuzamos valóságoknak vagy alternatív realitásoknak nevezzük. Másrészt a realitásokat, melyek ugyanazt a tapasztalatot képviselik, különböző frekvenciaszinten, ezeket többdimenziós valóságnak nevezzük.

 Mivel a Föld bolygó magasabb dimenzió felé tolódik át, ezért a párhuzamos/alternatív valóságaitok is különböző frekvenciákon fejezik ki a formát. Ezért a párhuzamos és alternatív realitások hasonló mintázatba olvadnak egymásba, mely az élet folyamatosan változó verziói. Adok nektek egy rövid leírást az egyes realitásfajtákról. Hogy ez könnyebben menjen, ebben az üzenetben az Alap-Vonal-Realitásokat tárgyaljuk meg.

Párhuzamos valóságok

Egy párhuzamos valóság mindig akkor keletkezik, ha egy fontos vagy-vagy döntést hoztok meg, mely magában hordozza a lehetőséget, hogy megváltoztassátok az életeteket. Ha pl. úgy döntötök, hogy egy bizonyos feladatot elhagytok, akkor létrejön egy párhuzamos valóság, melyben kitartottatok a feladat mellett. Észlelésetek elsődleges fókuszpontja – ahonnan én is beszélek HOZZÁTOK [közvetítőre utal]- nem tudhat semmit, erről a párhuzamos valóságról, de a többdimenziós lelketek igen. 

Többdimenziós lelketek feljegyezte hosszú utazásotokat a Forrástól a formák világáig és szeretné minden egyes lehetséges opcióját megtapasztalni. Miközben tudatotok a veletek született többdimenziós gondolkodás által visszatér az ötödik dimenziós LÉNYETEK-hez, könnyedén képesek lesztek kiszámolni az Alap-Vonal-Valóságotokat, mely előtör, ha vagy-vagy döntéseket hoztok meg. Ezen a módon minden tapasztalatból optimálisan kivonhatjátok a tanultakat, megosztva párhuzamos valóságaitokat a Forrással.

Miközben Alap-Vonal-Valóságotok a fizikai világ, nem lesztek tudatában a ténynek, hogy minden létező valóság minden lehetséges verziója egy párhuzamos vagy alternatív valóságban kerül megtapasztalásra. Ezen kívül különbséget kell tenni a párhuzamos és az alternatív realitások között. A személyiségetek egy párhuzamos valóságban hasonlít az Alap-Vonal-Valóságotokbeli személyiségetekhez.

Másrészt az alternatív realitásokban alternatív módjait fedezitek fel személyiségeteknek hasonló helyzetekben, mint az Alap-Vonal-Valóságotokban. Ezért az alternatív realitások összehasonlíthatók az Alap-Vonal-Valóságokkal, de TI  ugyanazt a helyzetet egy másik személyiség által tapasztaljátok meg. Így különböző személyiségjegyeket, sőt különböző Isteni minőségeket fedezhettek fel hasonló, de valamivel másabb helyzetekben.

Miközben elsődleges tudatotok a felső negyedik és alsó ötödik dimenzióba terjed ki, gyakran „átrezeghetnek” [összeolvadhatnak] párhuzamos és alternatív realitások az Alap-Vonal-Valóságotokba. Ezen a módon futnak össze a párhuzamos és az alternatív realitásaitok egó-énetek egy folyamatosan növekvő egységévé, mely egybeolvad a többdimenziós LÉNYETEKKEL.

Ha az észlelési fókuszpontotok valóban felemelkedik az ötödik vagy a- fölötti dimenzióba, akkor megszemlélhetitek minden párhuzamos és alternatív realitásban, harmadik/negyedik dimenziós Énjeiteket. Ebből következően képesek lesztek, a legtöbb információt és tanítást az alsóbb világok idejéből kinyerni. A magasabb dimenziós kifejeződési módotok szemszögéből képesek lesztek, LÉNYETEK nagyszámú manifesztációját ítélkezés nélkül szemlélni.

Az egyik oka, amiért nem vagytok tudatában a párhuzamos és alternatív valóságoknak, miközben 3D-s formátokat megtartjátok, hogy nagy a lehetősége az önbírálatnak. Önmagatok megítélése nagyon zavaróan hatna felemelkedési folyamatotokra. Így a legtöbb Felemelkedő úgy dönt, hogy azokat a realitásokat észleli, amiről azt gondolja, hogy használhatja és/vagy meggyógyíthatja őket.

Azért adom át nektek ezt az információt most, hogy egy mélyrehatóbb tudással rendelkezzetek a számtalan többszörös valóságaitokról. Így Mytre és Mytria utazását könnyebben tudjátok követni, miközben ők megtapasztalják az összetett realitásaikat. Megosztják veletek élményeiket, hogy könnyebben állíthassátok össze a képet a komplikált, polarizált realitásotok sok verziójáról.

A 3D-s szemellenzőtök most lekerül. Ha nem készítitek fel magatokat az valódi világra, akkor annyira lehengerelhet benneteket, hogy a Felemelkedéseteket leszűkíthetitek vagy megállíthatjátok. Ezen túl gyakran egyszerűbb mások élményeit megérteni, mint a sajátotokat. Mivel mások tapasztalatának példáján tanuljátok meg, az ő kihívásaik által, az együttérzést és a szeretetet, így szervesen részetekké válik, hogy a saját kihívásaitokkal szembenézve, szeretettel telibb és együttérzőbekké váljatok önmagatokkal szemben.

Talán Mytre és Mytria végre készen áll, hogy lezárják az előkészületeiket az összekapcsolódáshoz, az egyesüléshez…

MYTRE BESZÉL: Mytria és én „felkészültünk” az összeolvadásunkra, miközben szorosabbra vonjuk az elménk, a szívünk és a testünk kommunikációját. Többet voltunk egymástól külön, mint együtt, de a közösen eltöltött idő mindkettőnk életét a Felemelkedés ösvényére irányította. Mindig szerettük egymást és minden alkalommal, amikor összeolvadtunk, a testünket is egyre nagyobb egységnek éreztük. Volt egy olyan tapasztalatunk is, amit egyikünk sem érzett előtte soha.

Úgy tűnt alszunk, de együtt „ébredtünk” egy világban, melyet egyikünk sem élt meg valaha tudatosan. Először olyan érzés volt, mintha sűrű ködben lennénk, melyen kis részben átdereng a Fény, mely úgy tűnt csillámlik, mint egy ki– és bekapcsolódó villogás. Alig láttuk egymást, ezért megfogtuk egymás kezét, miközben a szikrázó ködben útnak indultunk.

Úgy tűnt van gravitáció és kemény a talaj a lábunk alatt. Azonban ez a gravitáció kisebb mértékű volt, amit mi korábban megszoktunk, még az anyahajóénál is kisebb volt az erőssége. Így mentünk/lebegtünk a láthatatlan világban. Végül felismertük, hogy a valóságok között vagyunk és össze kellett kapcsolnunk szívünk elméjét, hogy összpontosíthassunk egy formával rendelkező valóság létrehozásában és/vagy megtalálásában.

Végül arra a következtetésre jutottunk, hogy egyfajta membránban vagyunk, mely a különböző frekvenciával rendelkező valóságok között áramlott. És aztán villanásszerűen mindketten felismertük, hogy az Akasha-FeljegyzésekBEN vagyunk. Az Akasha-Krónika egy élő membrán, melyek a valóság különböző frekvenciái között rezegnek. Minden egyes Akasha-Feljegyzés, minden egyes tapasztalat és érzés molekuláris mintáját tárolja, melyek egy oktávval lejjebb rezegnek és ágyazódnak be, az Akasha-membránok és az Akasha-Feljegyzések között.

Egyikünk sem olvasott előtte tudatosan az Akasha-Krónikában, de észrevettük, hogy ezt most megtehetnénk, hogy kiigazodjunk. Még egyszer összekapcsoltuk tudatunkat, hogy képességeinket felerősítsük. Mytria a Nagy [Mennyei] Anyával dolgozott és felvette a kapcsolatot minden többdimenziós érzelmeivel és érzeteivel, és én erősen kiterjesztettem a többdimenziós gondolkodásmódomat és az erőt a szándékos gondolatokhoz. Együtt sokkal többek lehettünk, mint egyedül voltunk.

Egymás szemébe néztünk, lábujj a lábujjhoz, szív a szívhez és fej a fejhez, egységgé kapcsoltuk össze tudatunkat. Egy szeretetteljes jó érzéssel átadtam magam az ő képességeinek „áttöltéséhez”, ahogyan ő is „felvette” az általam küldött képességeimet. Ez a membrán-valóság nem rendelkezett az idő minőségével, hogy meddig maradtunk így összeolvadva, nem tudtuk megbecsülni. De a kölcsönös [energia]csere révén, megosztottunk egymással minden egymástól elkülönülten átélt tapasztalatot.

Hirtelen kipattantak a szemeink és egymás szemébe néztünk, ez olyan érzés volt, mintha SOHA nem váltunk volna el egymástól. Nehéz ezt a belsőmben érzékelhető eltolódást szavakba önteni. Úgy tudnám leírni, mintha tökéletesítettek volna. A folyamatosan jelenlévő vágyódás érzését, amitől szenvedtem, mióta elhagytam Mytria-t és megérkeztem az anyahajóra, felváltotta a biztonság és egység nyugodt érzése. Mytria azt mondta nekem, hogy ugyanezt érezte. 

Más szívvel álltunk ott, míg nem láttuk, hogy a köd felszáll. Láthatóvá vált, amint a finom ragyogó világító részecskék változó energiamintázatokká kapcsolódtak. Gondolataink teljes egységében egyszerre nyújtottuk ki a kezünket és megérintettük a hozzánk legközelebb lévő mintázatokat. Azonnal a régi Földre, Atlantisz bukása előtti sok ezer évvel ezelőtti időbe kerültünk és láttuk az első Plejádi kolóniáinkat.

Éppen Lyra-ból, az otthoni világunkból érkeztünk, kalandokat keresve. Társadalmunk kicsiben kezdete, de néhány generáció után megsokszorosodott. Több ezer éven keresztül boldogan és békességben éltünk… Azonban a könnyed élet kialakította és támogatta azok kreativitását, akiknek szíve a hatalom után vágyott, akik mások ellenőrzésére törekedtek, hogy mások felett hatalmat gyakoroljanak.

Soha nem tudtuk, hogy az idő lassú növekedése lehetővé tette a szabadságot, hogy bensőnket kutassuk, amit a Földön találtunk. Tehát nem sejtettük, hogy közülünk egyeseknek olyan szükségleteik vannak, hogy mások fölé helyezzék magukat és hogy irányítsák őket. Kezdetben a „többiek”, akik felett uralkodtak, nem humanoidok [emberszerűek] voltak. Így az állatokat, növényeket és a bolygó testét bántalmazták, megbánás tanúsítása nélkül. Végül a „kevesek” kiterjesztették uralmukat, hogy a saját fajtársaikat is elnyomják és ártsanak nekik.

Konfliktus keletkezett a két különböző kifejeződési mód között, melyek gyorsan harcokká, végül háborúvá nőtte ki magát. Az erőszak kicsúcsosodott, egészen addig a pontig, amíg a Föld bolygó testében keletkezett károk olyan pusztítóak voltak, hogy el kellett hagynunk a paradicsomot, amit háborús övezetté alakítottunk át. A béke, amit új otthonunkon kerestünk, a ’kevesek’ és a ’sokak’ által egyaránt megsérült, akik addig éltek az elutasításban, amíg már túl késő volt. Víziónk lezárult, amikor szomorúan vártunk, hogy megsebzett társadalmunk tagjai újra űrhajóinkra léptek, hogy egy újabb otthont keressen maguknak.

Abban a tudatban tértünk vissza a ködbe/membránba, hogy megtudtuk miért kellett annyit szenvednünk a galaktikus háborúban – a társadalom Lényének szolgálatában és más világok szolgálatával. Magunkra mindig áldozatként tekintettünk, de saját társadalmunk volt az, mely elindította a karmikus ciklust „energia be, energia vissza”.

Ekkor megértettük, hogy mi a Föld bolygó Akasha-FeljegyzéseiBEN voltunk, és sejtettük, hogy addig kell ott maradnunk, amíg nem informálódunk teljesen a Föld VALÓDI történelméről. Ezért az utunkat az első Földre szállásunkkal folytattuk. Igen, újra a Földre érkeztünk, hogy hasonló hibákat kövesünk el. Megint elhagytuk a Földet, hogy Gaia világotokat helyrehozhassa. Ez az oka, amiért most a Plejádokbeliek annyira odaadóan Gaia-nak szentelik magukat.

Végül a Föld Akasha-Feljegyzéseiben találtuk magunkat körülbelül 2013-ban, a valósági-idővonalban, amit szeretnénk meglátogatni. Azonban világossá vált számunkra, hogy mielőtt lezárul tanulmányunk, szükséges ennek az idővonalnak a számtalan párhuzamos és alternatív valóságát megvizsgálnunk. Ezeket az információkat legfrissebb adatok szintjére kellett hoznunk, mivel a Felemelkedő embereket kell tájékoztatnunk a valódi történelmükről.

Sokan, akik a „sötétek” voltak egy valóságban, azok egy alternatív realitásban a „megmentők”. Ahhoz hogy egy harmadik/negyedik dimenziós realitást az ötödik dimenzióba és a fölé változtassunk át, szükséges, hogy a valóság-idővonalak EGGYÉ olvadjanak. Ezért szükséges a különböző realitások polarizált kifejezésmódjainak és alternatív lehetőségeinek az egységgé való összeolvasztása.

Amint összevegyülnek ezek a harmadik/negyedik dimenziós polaritások és realitások, akkor Gaia és lakói is könnyebben összevegyülhetnek a többdimenziós valóságok magasabb teremtéseivel, döntéseivel és kifejezésmódjaival. A Felemelkedők, humanoidok [emberszerűek] és nem humanoidok, akiket meglátogatunk, azok ennek az ÖSSZEOLVADÁSI-akciónak az úttörői.

 Csatornázta: Suzanne Lie

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://suzanneliephd.blogspot.co.uk/

Reklámok