Kedves Olvasók!

Előre bocsátanám, hogy mint minden anyagnál a Kristályhangon, itt is kiemelendő, hogy mindenki a saját ( folyamatosan változó) rezgésszintjén képes befogadni az információkat. Ezért, ha nem tudtok koncentrálni egy szövegre, vagy túl heves reakciókat vált ki belőletek és nem érzitek a megerősítést a lelketek mélyén, nincs visszacsatolás,  akkor arra kérnélek benneteket, ne is olvassátok tovább, mert csak összezavar  vagy feleselgesen dühöngtök miatta…

Köszönettel, Scarlett

A „VESICA PISCIS” REJTELME

 Ronna Herman, Megszentelt Írnok: LM-10-2012

A „Vesica Piscis” [más néven halas tál vagy halhólyag – a ford. megj.] kép a mi Istenatyánk/Istenanyánk egységesített szimbóluma. A legfőbb Teremtő két fő aspektusa a teremtés kozmikus középpontjával [méhével] és a „Vesica Piscis”-szel a közepén. A „Vesica Piscis” egy Fényportál. Ez a teremtés középpontja és az egységes tudatosság forrása. A teremtés magában foglalja a mindig terjedő, számottevő, egybefonódott köröket közöttük a „Vesica Piscis” portállal, mely egy életvirág szimbólumot alkot. A „Vesica Piscis” ösvényt formál a spirituális és materiális világok között.

AZ EGYSÉGESÍTETT ISTENATYA / ISTENANYA

 

FEHÉR RÉSZ:

A „Vesica Piscis” a Teremtő „napjainak”– a társteremtő fiainak és lányainak – kozmikus középpontja. Ez a kozmikus kehely területe is egyben, melyből a Teremtő Fényének törhetetlen részecskéi óriási kozmikus sugarakon keresztül az univerzumba áramlanak.

A „VESICA PISCIS”, A HÁROMSZOROS LÁNG ÉS A HETEDIK SUGÁR IBOLYA LÁNGJA

A hetedik sugár és az ibolya lángjának korszaka a mi evolúciós felemelkedési folyamatunk kezdeti indítópontjaként működik, ami által az Isteni Tudatosság háromszoros lángja drámaian mozdítja elő annak a Földre és az emberiségre gyakorolt közvetlen hatását. Gyorsulása közben a frekvenciája felpörög vagy feltekeredik, létrehozva így a központi arany láng körüli kék és rózsaszín egységébe történő egyesülést. E tekeredés következménye a rózsaszín és kék lángok összekeveredése, mely létrehozza a szent ibolya tűzet – egy isteni alkímia, melyből minden disszonáns vagy össze nem hangzó energia pozitív életerő szubsztanciává alakítható vagy formálható át. Ez a tisztítás szükségszerű, mert mi, a napgyermekek vagy a „Fény gyermekei” a mi Istenatyánk/Istenanyánk sugárzása által ismételten magunkhoz vonzhatjuk a Teremtő Fényének törhetetlen részecskéit.

A két egybefonódott kör a mi Istenatyánk / Istenanyánk egységesített szimbólumát alkotja, a legfőbb Teremtő két elsődleges aspektusával és közepén a Teremtés kozmikus középpontjával [méhével], a „Vesica Piscis”-szel. Ez a szimbólum mélyen a mi isteni sejtünk gyémántmagjába van belekódolva, és amikor a Teremtő Fényének törhetetlen részecskéi ezt aktiválják, lobogó háromszoros lánggá válik.

 

Mihály arkangyal elmondja nekünk, hogy a Háromszoros Láng ősi rajza épp megfelelő volt a mostani időre; habár nem igazán azt ábrázolja, amit a szimbólum valójában jelképez, és a rajz sem volt pontos (élethű). Az emberiség nem állt készen a teljes magyarázatra, bár az Ösvényen járóknak segített abban, hogy felfedezzék, hogy van egy éterikus védőpajzs lenyomat a felsőbb mellkasunk területén át, mely tartalmazza a három Isteni Sugár energiáit.

A jobb oldali kör egy színjátszó kék (vagy világoskék), mely az Istenatyát jelképezi; a bal oldali kör egy színjátszó rózsaszín, ami az Istenanyát mutatja és a harmadik, a középső, aranyszínű rész (mely a „Vesica Piscis”-szimbólum), a Teremtés kozmikus középpontja [méhe].

Mihály arkangyal és a Fény Kozmikus Tanácsa

Ronna/Megszentelt Írnok

Legdrágább barátaim! Érdekes, ahogyan Mihály arkangyal megvédte a tudatosságomat számos más felfedéstől és a „Vesica Piscis”-szel kapcsolatos információtól mindaddig, amíg kész nem lett arra, hogy beleszője az információt az üzeneteibe vagy az al-univerzumokkal (szub-univerzumokkal) kapcsolatos rajzokba. Évekkel ezelőtt már hallottam a „Vesica Piscis” kifejezést; bár nem értettem és nem is voltam eléggé kíváncsi ahhoz, hogy mélyrehatóan beleássam magam a témába. Nagyon érdekesnek tartom, ahogyan Mihály az információkat átadja nekünk, ahogyan apránként és részenként kinyilvánítja azokat számunkra, így az át tud szűrődni a tudatosságunkba és fokozatosan tud kitárulkozni. Ez a folyamat történt a Fénypiramisokkal, a Végtelen Lélegzettel, a Világpiramissal, a Világot Szolgáló Piramissal, a Teremtő Fényének törhetetlen részecskéivel is és most legutóbb az Újjászületés és Gyógyítás Ametiszt Piramisával is. Az al-univerzális információk és illusztrációk körülbelül hat havi időtartam alatt kerültek letöltésre az elmémbe. Egész hosszú ideig tartott, hogy a fogalmakat tisztázzam az elmémben, és hogy megfelelően rajzoljam meg az illusztrációkat. Most, a nagy változás e kritikus időszakában, szeretett Mihályom elmondta nekem, hogy itt az ideje megosztanom ezt a meghökkentő információt mindannyiótokkal.

Mindig arra ösztönzött, hogy a legfrissebb információt osszam meg először a szemináriumaimon a hallgatóimmal és aztán egy későbbi időpontban a tömegek számára is bemutatjuk. Elmondja ennek okát, így a gondolatok Csírája az ötödik dimenzióbeli Fénypiramisban el tud raktározódni, ahol sokkal könnyebben hozzáférhetővé válik azok számára, akiknek elég magas a rezgésük ahhoz, hogy a bölcsesség kozmikus raktárába kopogtassanak. Mindazonáltal, a felemelkedés és fejlődés folyamata drámai módon gyorsul és ő [Mihály arkangyal] arra utasított, hogy ezen új információk közül többet osszak meg mindannyiótokkal az elkövetkezendő hónapok során.

Amikor Mihály arkangyal ezeket mondta, a mi Istenatyánk/Istenanyánk nem két elkülönült Lény volt, hanem egy egységes LÉNY volt két megszemélyesült minőségben, erényben és aspektusban. El voltam ámulva és túlcsordultam az örömtől. A tudatosság univerzális szintjén nincs elkülönülés, nincs ellentét.

Azt is közölte nekem, hogy a mi gyémántmag isteni sejtünkben van egy kristálymag atom, mely magában foglalja a „Vesica Piscis” mandalát.

A mi Istenatyánk/Istenanyánk ezen univerzum Hatalmas Központi Napjában lakozik és az ő esszenciájuk egy oldala a mi megszentelt szívközpontunkban rejlik. Mint ahogyan gyakran megtörténik, további megerősítést kaptam a SPIRIT SCIENCE SEVENTEEN c. YouTube videóból, melyet Randy Monk küldött nekem. Körülbelül három perc után a videóban egy emberi megtermékenyített petét mutattak. A megtermékenyítést követő huszonnégy órán belül a pete kettéválik és létrehozza a „Vesica Piscis” szimbólumot. Továbbra is osztódik, így megalkotva az Életvirág mandalát. A képaláírás ez volt: „MI VAGYUNK A TEREMTÉS EREDETE”. Ez egy óriási megvilágosodás volt számomra és bámulatos világosságot és megértést hozott magával hatalmas öröm mellett, mely a megszentelt szívközpontomból áramló szeretetenergiával járt együtt. A MI SZERETETT ISTEN-SZÜLEINK NEM „OTT KINT” VANNAK! ŐK MINDIG VELÜNK VANNAK! A MEGSZENTELT SZÍVÜNKBEN REJTEZNEK.

A HÁROM ISTENI SUGÁR ÉS AZOK FUNKCIÓJA A SZUB-UNIVERZÁLIS TAPASZTALATUNKBAN

RONNA/MEGSZENTELT ÍRNOK

Az eredeti univerzális/szub-univerzális rajzokban, melyeket Mihály arkangyal továbbított nekem, a paradicsomi gyermekek körét alulra helyezte, mely enyhén átfedi a „Vesica Piscis” rajz alsó részét. Ő [Mihály arkangyal] arra is ösztökélt engem, hogy rajzoljak egy hullámos vonalat a középponton keresztül – a Yin/Yang-hoz hasonlóan. Ez a szimbólum reprezentálja a válaszfalat a dualitásban – a Teremtés pozitív és a negatív aspektusait. A hímnemű és nőnemű (női és férfi) Isteni Szikra hordozza a materiális világokban a Felsőbb Teremtő pozitív és negatív aspektusait. Ez azt jelenti, hogy a férfias energia egyesíti a pozitív – vagy elektromos – tulajdonságot, míg a nőies rész megtestesíti a mágneses, fogékony vagy negatív kvalitást. Ez arra indíttatja mind a tulajdonságokat, mind pedig az erőket, hogy kreatívan jelenjenek meg. Ezen minőségek valódi értelmezésében nincs jelentősége a jónak és a rossznak. Ebben a példában a „negatív” szó egy elektromos alkalmazásként kerül használatra – önmagáért; a negatív nem az aktív erő, bár erővel rendelkezik. Ez a szub-univerzum a férfias és nőies energiák egyesüléseire épül.

A HÁROM ISTENI SUGÁRNAK – amint azok a mi szub-univerzális, nagy központi napunkba sugároznak – mi csupán a minőségeit, tulajdonságait és jellegzetességeit tudjuk megnevezni. Ezen a ponton ebben az Univerzumban létező sok más szub-univerzumokkal kapcsolatban kevés ismeretünk van azok Isteni Terveikről/Tervrajzaikról/Vázlataikról. Minden, amit nekem mondtak csupán annyi, hogy sok különböző szélességűek (mint egy pite szeletei), a Teremtés összetett-(sokszoros) rezgésszintjével, melyek széles és összetett variációt tartalmaznak. Az Univerzumunkban lévő szub-univerzumunk a legtöbb más szub-univerzumhoz képest fiatalnak mondható.

Mindazonáltal – a mi egyedülálló Isteni Tervrajzunknak/küldetésünknek köszönhetően – egy mellettünk lévő kisebb szub-univerzummal való összeolvadás előkészületi fázisában vagyunk. Mint ez az egyesülési folyamat, az új Arany Galaxis, melyről sok évvel ezelőtt beszélt nekünk – az éles fénnyel megvilágító Nagy Központi Nap helyét foglalja majd el a mi új, kiterjedt szub-univerzumunkban.

AZ ISTENI AKARAT ÉS ERŐ ELSŐ SUGARA elsődlegesen a MENTÁLIS SUGÁR, mely univerzális szinten az ISTENATYÁBAN ölt testet. Ez a Sugár magában hordozza az igazságnak, a hősiességnek, a dinamikus erőnek, a cél egyszerűségének és a tisztánlátásnak az energiáit / tulajdonságait. Ez egy kifelé-fókuszáló Sugár és a mi Univerzumunk három Isteni Sugarából a legerősebb, amint a mi szub-univerzumunkba sugárzódnak.

AZ ISTENANYA univerzális szinten a SZERETET / BÖLCSESSÉG MÁSODIK SUGARÁT hordozza. Ez főként egy ÉRZELMI SUGÁR, mely előhozza a szeretet-energiát, hogy meggyújtsa a Gondolat-magokat az Istenatya elméjéből annak érdekében, hogy az Isteni Tervrajz a Teremtés materiális síkjain létrejöjjön. E Sugár fő fókusza – amint ez kivetül a mi szub-univerzális nagy központi napunkba – az, hogy a tudást bölcsességé alakítsa, és hogy ezt a bölcsességet szeretettel és részvéttel nemesítse.

A HARMADIK SUGÁR – A GYERMEK-SUGÁR – egyenlő mértékben tartalmazza a mentális és érzelmi tulajdonságokat. Ez az aktív intelligencia Sugara, mely – más tulajdonságokkal együtt – magában foglalja azt a vágyat, hogy az Istenatyánk Akaratát és az Istenanyánk Szeretetét/Bölcsességét arra használjuk, hogy hatékony társteremtőkké váljunk a létezés materiális síkjain. A Harmadik Sugár-Lelkek Tervrajzában szintén találhatók emlékkód-sejtek, melyek egy mély, benső vágyat csepegtetnek a békéltetőkké válás iránt valamint egyensúlyra és harmóniára való törekvést hoznak létre az alacsonyabb dimenziós tapasztalásokban.

A HARMADIK SUGÁR AZT AZ ERŐT SUGÁROZZA, MELY SEGÍT AZ EMBERISÉGNEK TÖKÉLETESÍTENI, ÉS MEGTISZTÍTANI A MENTÁLIS ÉS ÉRZELMI TESTJEIKET, VALAMINT SEGÍT AZON VÁGY KIALAKÍTÁSÁBAN, HOGY TÖKÉLETESÍTSÉK A TÁRSTEREMTŐI KÉPESSÉGEIKET. Ez a Sugár a tolerancia, az engedékenység, az egység és kultúra minőségeit is hordozza. Ez a NAPOK sugara (az Istenatyánk/Istenanyánk gyermekeié), ami által az Istenatyánk dinamikus, mentális energiája az Új Teremtés Gondolat-magvait előreküldi. A dinamikus, előrefelé mozgó energia egybeolvad Istenanyánk Második Sugár-rezgéseivel. Az Istennő, aki megtestesíti a TEREMTÉS KOZMIKUS KÖZPONTJÁT, megkapja ezeket a bámulatos Gondolat-magvakat, melyek a Csillagmag-gyermekekbe keverednek a Szeretet/Bölcsesség tulajdonságaival együtt.

MIHÁLY ARKANGYAL: Szeretett mestereim! A Teremtő Fényének egyre nagyobb és nagyobb mértékű beépítése csodálatos ajándék, de egyben óriási kihívás is! A felemelkedés felgyorsult ösvényén lévőknek belsejéből – azok asztráltestéből és csakrarendszeréből – ősi rezgésminták emelkednek ki. Ezek a visszamaradt, sűrű rezgések nem tényekre alapozódnak, hanem torzult értelmezések, melyek az állati/emberi tudatosságból származnak. Ez gyakorta csatatere az alacsonyabb és magasabb mentális és érzelmi képességek közötti fennhatóságoknak. Meg kell tanulnotok túllátni azoknak a személyiségén és egóján, akikkel kapcsolatba kerültök, és akik Lelke szeretetének esszenciáját keresitek. Az ön-tudatosságnak el kell tolódnia a személyiség-tudatosságból a lélek-tudatosságba. Fel kell építenetek (fejlesztenetek kell) az ISTENI KÖZÖMBÖSSÉGETEKET A NEGATIVITÁS FELÉ, így központosított állapotban tudtok maradni a Megszentelt Szívetekben, mely hozzáférést biztosít az ISTENI ERŐTÖK TARTÁLYÁHOZ.

A legbiztosabb jele annak, hogy hozzáférést kaptatok a Megszentelt Szívetekhez és az Isteni Tudatosság Atommagjához bensőtökben az nem más, mint az ÖRÖM egy állandó állapota és a SZERETET ellenállhatatlan érzése. E magas rezgés sugárzása a Megszentelt Szívetek Központjából a Napenergiátok Központján keresztül hatást fog gyakorolni mindenkire és mindenre körülöttetek. Ahogy a Szeretet/Fény/Élet áldott esszenciája kisugárzik a Fény magasabb dimenzióiból, úgy kell nektek is kifelé sugározni az Élő Fény részét az emberiségre és az egész világra.

A Fény Ösvénye, melyet megteremtetek drágáim, visszavezet benneteket a Fény birodalmaiba, ahol a Megszentelt Szeretet, öröm, béke és harmónia uralkodik. Legyetek tudatában annak, hogy mindig a közelben vagyunk, hogy vezessünk, irányítsunk, inspiráljunk és megvédjünk benneteket. Mindig a ti hűséges társatok vagyok!

Én vagyok Mihály arkangyal!

 **EZ A CIKK A WIKIPEDIA SZÓTÁRBÓL KERÜLT LETÖLTÉSRE:

A „Vesica Piscis” kétségkívül az egyik legteljesebb geometriai kép mind az ősi, mind pedig a modern idők vonatkozásában. Alapvetően két, egymást átfedő kör metszete. A „Vesica Piscis” (beleértve a belső részét és/vagy az általánosabb kétdimenziós változatot) többek között az alábbiakat ábrázolja:

1.) Az Isten és Istennő összekapcsolódását, mellyel egy utódot teremt;

2.) Jézus Krisztus, a Hal szimbólumát;

3.) A művészetben egy hegyes (kicsúcsosodott) sugárkoszorúként használt oválist a középkori szobrászatban és festészetben;

4.) A nőnemű istennő hüvelyét;

5.) Az alapvető motívumot az Élet Virágában;

6.) Az Élet Fájának egy fedőrétegét;

7.) A sokszögeket formáló erőt;

8.) A négyzetgyökök és a harmonikus méretarányok geometriai leírását;

9.) A mérhetetlen erő és energia forrását.

1.)             A legősibb hagyományokban a Felsőbbrendű Lényt egy körrel ábrázolták, mely a LÉNYT akként szimbolizálta, hogy kezdet- és végnélküli; folyamatosan létezik, tökéletesen megformált és mélységesen szimmetrikus. Egy második kör hozzáadása jelölte az egység kiterjedését a férfi és női, az Isten és Istennő dualitásának kiterjedésébe. A metszés által a két kör, az Isten és Istennő egy Isteni Ivadékot teremtett. A „Vesica Piscis” motívumnak (és ennek a származékai, az Élet Virága, és a geometria alapismeretei) évezredekre visszamenő történelme van, és gyakorlatilag kétségkívül előre keltezi a jelen korszak főbb vallásait.

2.)             Az Isten és Istennő fia vagy lánya társítva van az egymást metsző körökkel – az eredményképp szolgáló háromdimenziós alakzat némiképp hasonlít egy amerikai focira. Jézus Krisztus esetén, a kétdimenziós forma szintén szimbólumként szolgált a halak csodájában. (A „farok” szintén arra szolgált, hogy sokkal könnyebben azonosítható legyen a sík alak forrása.) E szimbólum belsejéből eredő spirituális erőt szintén átadja.

3.)            A „Vesica Piscis” egy olyan forma, mely két azonos sugarú, egymást keresztező kör metszete, ahol mindkét kör középpontja a másik kerületén helyezkedik el. A név szó szerint azt jelenti, hogy „egy hal hólyagja”.

4.)            A Yin/Yang nem egymással szembenálló erők (dualitások), hanem kiegészítő ellentétek; láthatatlanok (elrejtett, nőies) és láthatók (manifesztált, hím), melyek egy dinamikus rendszer részeiként egy nagyobb egészben hatnak egymásra. Mindennek van egy yin és egy yang aspektusa, mivel a Fény nem tud sötétség nélkül létezni és viszont. De ezen aspektusok közül mindkettő erőteljesebben manifesztálódhat bizonyos objektumokban és apadhat vagy átáramolhat az időben.

Csatornázta: Ronna Herman

Magyar nyelvű fordítás: Vénusz

Forrás:http://www.ronnastar.com/messages-aam/messages-aam/607-aam-10-2012.html

Reklámok