Emlékeztető az Aethos (Hathor) meditációra 2012. november 4-én:

A Világmeditáció

A Világmeditáció célja, hogy hozzájáruljon a bolygó érzelmi légkörének rezgési minőségéhez.

Mivel éppen ebben a térben és időben öltöttetek testet, ezért ez elvitathatatlan jogotok és képességetek. A bolygó lakosaként jogotok van a kedvező eredmények erősítésére.

A Világmeditáció speciális célja, hogy felgyorsítsa, hogy az emberi közösség felismerje az összekapcsolódottságát, és így átjárót hozzon létre az emberiség történelmének kollektív fertőjéből és káprázatából olyan új kulturális látásmód kialakulása felé, ami az emberiség magasabb rendeltetésének kibontakozását valósítja meg. Ennek megvalósítása képzelőerőd – akaratod és szándékod erejének –felhasználásával, és a kettősségtől mentes állapotban rejlő teremtési lehetőségek megragadásával történik.

A Világmeditáció 2012. november 4-én 15:00 és 16:00 PST (csendes óceáni idő) között lesz. Bár a világmeditáció globális, csomópontja Seattle-ben (Washington állam ) lesz, az Új Valóságok Művészi Nevelése (The Art of Seeding New Realities) című Hathor tanfolyam utolsó órájában.

A meditáció időtartama alatt az Aethos belép a tanfolyam résztvevői által létrehozott térbe. Ebből a csomópontból pedig az Aethos ki fog terjedni a világ minden táján hozzánk és a Világmeditációhoz kapcsolódóra.

Nem számít, hogy a bolygón fizikailag éppen hol vagy. Sőt, a Seattle-ben november 4-én, délután 3-kor (PST) kezdődő meditáció hatására létrejövő energia huszonöt órán keresztül fog hatni. Vagyis a tizedik dimenzióból eredő Aethos a résztvenni szándékozók számára november 5. délután 4-ig (PST) fog rendelkezésre állni.

Ezalatt a 25 óra alatt bármikor bekapcsolódhatsz.

Lényegében bármikor csatlakozhatsz a meditációhoz, amikor az emberiségnek az összekapcsolódottság gondolatformáját szeretnéd közvetíteni. Amikor együttesen egyre mélyebb fázisait éritek el a bolygóméretű átalakulásnak, azok, akik rá vannak hangolódva az összekapcsolódottság valóságára, tudni fogják, hogy mikor kedvező ennek a gondolatformának embertársaik felé való kisugárzása ennek a meditációnak a felhasználásával.

Ha vállalkozol a meditációra, fontos megérteni, hogy nem közvetlenül befolyásolod az események kimenetelét, hanem szeretetteljes gondolatformát sugárzol az emberek közösségének. Az, hogy az emberek személy szerint mit választanak, és mit nem az összekapcsolódottság felismerése terén, az egyéni szuverén megfontolásuk függvénye.

Ezen túl az Aethos nem avatkozik bele az emberi tudatba, és nem is képes rá. Az ember saját maga kell, hogy döntsön arról, hogy ráhangolódik-e az Aethos rezgésére. Másképp megfogalmazva, az Aethos nem cselekszik. Csupán kisugározza saját lényegét, a tudat kettősségektől mentes állapotát.

A Meditáció

Elsőként azt tanácsoljuk, hogy hallgasd az Aethos Hangmeditációt harminc percig. Ezalatt tartsd a figyelmedet a szívcsakrádon, vagy esetleg egy másikon, ha intuitívan úgy érzed, hogy az jobb lenne.

A meditáció meghallgatása után maradj csendben és tartsd továbbra is figyelmedet a szívcsakrádon (vagy amelyikkel dolgoztál). Miután nagyjából egy percig így maradtál, képzeld el, hogy egy részed (értsd: a KA tested, vagy az Étheri Ikerpárod) föléd emelkedik, bárhol is legyél a Földön. Képzeld el és érezd, hogy ez a második éned, ami pontosan úgy néz ki, mint fizikai önmagad, a bolygó fölé emelkedik mintegy 100 km magasságba, ahol megfogod a többiek kezét, akik a Föld egyéb pontjain csatlakoztak a meditációhoz.

A többiek kezének megfogása az általunk „összekapcsolódottság”-nak nevezett gondolatforma szimbolikus megjelenítése. Ez felismerése és elfogadása annak, hogy a teljes emberiség össze van kapcsolódva és ez az összekapcsolódottság a személyek egyéni különbözőségének megtartása mellett létezik.

Nagyon is lehetséges, hogy akinek a kezét tartod, nagyon nagy távolságban él tőled a Földön. Lehet, hogy teljesen másként látja a valóságot, mint te. Lehet, hogy vallásos és lehet, hogy nem, ahogyan te is. Valószínűleg teljesen más kihívásokkal néz szembe, mint te, hiszen akinek a kezét fogod, teljesen más helyhez és emiatt kulturális környezethez kell igazodni. Mindezen különbségek dacára össze vagytok kapcsolódva.

Belépsz az összekapcsolódottság óceánjába, ahol rajtad kívül a Dévák isteni birodalmai, a Föld szellemei, az elementálok, a Föld milliárdnyi létformája, sőt maga a Föld is megtalálható. Akik képesek több dimenziót érzékelni, megérezhetik, hogy milyen intergalaktikus intelligenciákkal és égitestekkel összekapcsolódni, tehát a Nappal és a Központi Nappal, vagyis a Tejútrendszer közepén levő fekete lyukkal.

Látjuk, hogy vannak köztetek, akik annyira csüggedtek embertársaik szintje miatt, hogy számukra nagyon nehéz, ha nem lehetetlen a többi ember kezét megfogni. Ha te is ilyen személy vagy, azt javasoljuk, hogy a természet lényeivel, szellemeivel fogjátok meg egymás kezét, így járulva hozzá az átalakulás esélyéhez.

Felkészülés a Világmeditációra

Ha úgy döntesz, hogy csatlakozol a Világmeditációhoz, arra kérünk, hogy kezdj el rendszeresen gyakorolni az Aethos Hangmeditációval. Ennek a felkészülésnek az a célja, hogy megismerkedj az Aethos-szal való kapcsolat során létrejövő tudatállapotokkal.

Ha nehéz élethelyzettel kell éppen megbirkóznod, azt tanácsoljuk, hogy naponta legalább egyszer hallgasd meg. Segíteni fog más tudatállapotba kerülni, csökkenteni fogja a gondjaid nehézségét és/vagy növelni fogja képességedet a kezelésükre.

Végeredményében felemelkedsz, mi pedig azt szeretnénk, ha a lehető legtöbb felemelkedett csatlakozna a Világmeditációhoz. Mindezt másképp megfogalmazva: ha kusza élethelyzeted szálait kell kibogoznod, az Aethos Hangmeditáció napi használata saját hasznodra válik, majd emiatt a Föld közösségének (sangha) javára.

Emellett akkor is bátorítunk az Aethos Hangmeditáció személyes fejlődésed eszközeként való használatára, ha nem szándékozol résztvenni a Világmeditáción.

Az Aethos Hangmeditáció: Végső gondolatok

Nagy örömmel és nagy reményekkel telve nyújtjuk át az Aethos Hangmeditációt. Bízunk benne, hogy nagyobb belső békét hoz el számotokra és jobb képességeket, világotok kaotikus eseményeinek kezelésére.

Arra is számítunk, hogy az Aethos saját kettősségtől mentes világodba is megnyitja a kaput, és így, mint teremtő lények ötvözni tudjátok létetek egyediségét a kettősségtől mentesség erejével.

Áldjon meg ez az egyesülés benneteket és összes kapcsolataitokat.

A Hathorok

Aethos Hangmeditáció 30 perces verziójának letöltése

Reklámok