Mihály Arkangyal az első Sedona-i Konferencián; a keleti parti vihar és a nyugati parti földrengés

2012. október 29.

Közzétette: Steve Beckow

 

Graham, Linda és én egy rövid időre jöttünk ma össze (2012. október 29-én) csupán azért, hogy megkérdezzük Mihály arkangyalt, mi történt a színfalak mögött az első konferencián.

Ő nem csupán a jelentőségéről, a megbecsüléséről és a hatásáról beszélt nekünk, hanem azt is elmagyarázta, mi történt a rendkívüli időjárással Észak-Amerika mindkét partvidékén és megkért bennünket, hogy ne vonjuk be magunkat abba a drámába, amit a média a viharok körül kreált, stb.

Szintén hozzátette ezeket a szavakat bátorításként: „Én…azt üzenem a Keleti-parton élő embereknek, hogy maradjatok a középpontotokban! Kérjetek tőlem védelmet! Kapcsolódjatok Gaia középpontjához és biztonságban lesztek!”


Graham Dewya (GD): Helló és üdvözlünk mindenkit az Egy óra egy angyallal c. műsorban Linda Dillonnal, a Szeretet Tanácsának csatornájával, valamint a „The Great Awakening” [A nagy felébredés –. a ford.megj.] írójával és Steve Beckow-val a 2012 Scenario oldal szerkesztőjével. Graham Dewya vagyok.

Mivel a Sedona-i konferencián vagyunk Arizonában, a heti műsorunkat Mihály arkangyallal fogjuk kezdeni, aki körülbelül csupán tíz percig fog velünk tartózkodni, majd következik a vele készített 2012. szeptember 17-i műsor archívuma, melyben a Felfedésről, a NESARA-ról, a nemzetközi eseményekről és a Felemelkedésről beszélt nekünk. [az archív műsort a jelenlegi beszélgetés nem tartalmazza! – a ford.megj.]

És ezzel át is adom a szót neked, Steve.

Steve Beckow (SB): Köszönöm, Graham. És igen, itt vagyunk Sedona-ban. Épp most fejeztük be az első konferenciát és közeleg a második. Mihály arkangyal! Úgy gondolom, csodás lenne, ha megtárgyalhatnánk veled a konferencia színfalak mögötti oldalát, a konferencia jelentőségét, jelentését, stb.

És aztán talán mondhatnál a hallgatóinknak néhány szót a keleti partvidéki viharról, valamint a nyugati partvidéki földrengésről is; arról, hogy ezek emberek által generált események voltak-e és mennyi kár várható, valamint hogy mit kellene az embereknek erről gondolniuk. Nos, ezzel Mihály arkangyal, üdvözöllek a műsorban!

Mihály arkangyal (AAM): Üdvözlet! Mihály arkangyal vagyok, a szeretet arkangyala, a béke harcosa, a Sedona-ban és természetesen az Új Jeruzsálemben is jelen lévő arkangyal. Örömömre szolgál, hogy veletek lehetek. Természetesen ez az öröm ideje és ez volt az egyik fő ok, ami miatt összejöttünk; ez, amit ti 2012 Scenario Konferenciának neveztek; az InLight összejövetel, mely minden valószínűség szerint újra és újra meg fog történni, de nem azért, mert csupán szükség van a rezgésszámotok emelésére, hiszen ez már megtörtént. Az, hogy családként, lelki társakként, egységként jöttök össze azért van, hogy örömmel és nevetéssel, imával és szórakozással vegyétek körül egymást.

Igen. Tudom, hogy ez sok munkát igényelt, drága barátaim. De nincs fogalmatok arról, milyen tökéletes. Tehát igen, engedjétek meg, hogy megosszam veletek azt, hogy pontosan mi is történt. Természetesen megtörténtek az előadóitok általi csodálatos prezentációk is a közönségetek részvételével.

De a fény mértéke – ha használhatom ezt a kifejezést – a fény összegyűjtésre és összeszedésre került és térben és időben ide lett hozva úgy, mint egy fénysugár, mint egy katalizátor, mint egy átadás, mely a szeretet sugárzását szétszórja mindenfelé a világon.

Ez, barátaim a cselekvésben való egység. Ez a szívbeli tudatosság. Ez a megfigyelőkként való egybegyűlés a működés érdekében. Nem egy egyszerű valamit hajtottatok végre – és erről jut eszembe, hogy ez az energia tovább növekszik és terjed – tehát nem egy egyszerű dolgot hajtottatok végre az idő és tér kontinuumban [folytonosságban], mely három napon át tartott, és ami nagyszerű dolog!

Hanem ez tovább is növekszik és növekszik és növekszik és ezzel a második infúzióval, a második konferencia nagyon gyors megtörténtével – hiszen a fénymunkások, fényhordozók már özönlenek a Sedona-i bejárathoz – megjelenik egy ugrásszerű robbanás, melyről Albert Einstein oly gyakran beszélt. És ez a teremtés ugrásszerű robbanása.

Szeretett testvéreim és barátaim! Már beszéltünk nektek arról, hogy milyen megszentelt kapcsolatban állunk egymással. A szív, a lélek és a küldetés egységében és kapcsolatában állunk. És ti tovább léptetek.

Most nem szeretném azt sem, hogy bármely hallgató vagy olvasó, akiknek nem volt lehetősége fizikailag Sedona-ban, vagy az Új Jeruzsálem kapuinak megnyitásán ott lenni veletek, hogy bármilyen módon, alakban vagy formában úgy érezze, hogy nem volt részese ennek. Hiszen részesei voltatok! Igen, arról beszélek, hogyan tudtok otthonról részt venni. Ez a csatorna „megszidott” engem, mert úgy érezte, hogy olyan híreket említettem, melyekről úgy gondolta, hogy meglepetések lesznek.

De nem csupán ezt teszem. Amit mondtam, és amit ismét mondok mindannyiótoknak, azoknak, akik összegyűltek és össze fognak gyűlni Sedona-ban és azoknak, akik a saját otthonuk kényelmében gyűlnek össze, hogy megvan a helyetek. A szíveitek össze vannak kapcsolódva. Nálatok van az energia. A fényt építitek.

És amit tesztek – bár nem teljesen veszitek észre a mi megszentelt kapcsolatunkban, geometriánkban, mérnöki munkánkban ezt, de – e fény nagy részének, ennek az emelkedett rezgésnek és frekvenciának megkapjátok az ajándékát. Tehát adjátok, megtartjátok és megkapjátok. Drága szíveim! Az egész egyensúly erről szól. És ez az, amit tesztek. És ez túlmutat a felfogóképességen!

És ha úgy alakulna, hogy látni akartok bennünket a Harmadik Szemetekkel vagy a szívetekkel, vagy a Negyedik Szemetekkel, akkor azt látnátok, hogy az egész mennyen és a Sedona-i sziklaszirteken angyalok és mesterek táncolnak örömükben.

Kaptatok egy feladatot, magatokra vállaltátok és éltetek a lehetőséggel. És nem volt egyetlen lény sem az előadók, a szervezők vagy a résztvevők között, aki nem fogadta volna be az energiát és ne hasznosította volna.

És nyitott szívvel, kíváncsi elmével és tiszta, összpontosított céllal működtek együtt. És aztán szintén nyitottá tették maguknak, hogy megkapják a fényt nem csupán egymástól, mely leírhatatlan és fenomenális volt és túlmutatott azon a valóságon, melyet ismertek, és amelyet normálisnak gondoltok. Hanem szintén lehetővé tettétek magatoknak, hogy ennek a Tanácsnak, a Mennyei Társaságnak [és az Isteni Forrásnak] vegyétek át a fényét.

Az Isteni Forrás nem megszokott módon fejezte ki a jelenlétét. Ez egy ritka megjelenés [így]. És ő és az ő fia megáldott benneteket. Ez egy összehangolást, egy igazodást teremtett a rezgésetekben, mely mélyebb és magasabb, mint amit valaha is ismerni fogtok. Igen, örültem annak, hogy jelen lehetek és hogy a többiekkel együtt – ezekkel a csodálatos előadók, csatornák és keresők sorával – én is hozzátehettem az energiámat.

Ez az energia, amelyről beszéltem egy ugrásszerű robbanást idézett elő és kérdezhetitek, hogy ez mit jelent? Sokatoknak nagyon negatív látomása van arról, hogy mit jelentenek a gyorsan növő felhők és a sugárzás terjedése.

De ez, drága szíveim, nem más, mint a fény és szeretet, öröm és hála gyorsan növekvő felhője. És ez nem csupán a tiétek, hanem kiterjedt. Ez a miénk. Erről jut eszembe, hogy a csillagtestvéreitek teljes létszámban megjelentek [a konferencián] és ismét ott lesznek.

Kérjétek meg Lindát. Igen, ezt az „utasítást” adom neki. Kérjétek meg és én is meg fogom [kérni őt], hogy mutassa meg nektek, hogy demonstrálja, hogy ti is megtapasztalhattátok a csillagtestvéreitek örömét.

Rábíztátok magatokat a Fényre és ez a löket. Ez volt az a cselekmény, melyre szükségünk volt az emberi fajtól. Az, hogy gyorsítsátok fel [bizonyos dolgokat] az időtökben és a világotokban. Igen, tudjuk, hogy visszaszámoltok. Nos, mi is.

És a mi visszaszámlálásunk a ti szíveitek és a ti szeretetetek nagysága. Ott vagytok. Barátaim! Sejtitek már mit teljesítettetek?

SB: Igen, sejtjük Uram. És nagyon köszönöm neked! Talán szintén tudsz segíteni a konferenciáról a keleti partvidékre visszautazó embereknek abban, hogy megtudják, hogy vajon hatással volt-e rájuk ez a vihar és a keleti parton lévő embereknek abban, hogy megtudják, mekkora károkozásra készüljenek a vihar miatt, és hogy vajon ez egy emberek által gerjesztett erő volt-e és hogy a galaktikusok mit tesznek ennek az enyhítése érdekében, kérlek!

AAM: A galaktikusok csillapítják a vihart akkor is, amikor beszélgetünk és mi is azt tesszük. Ez nem egy emberek által gerjesztett vihar. Ez egy időjárási jelenség. De szintén értsétek meg, hogy ez egy kiegyensúlyozás, különösen Észak Amerika egyensúlyba hozatala. Ez egyfajta tisztítás. Nem drámai.

Igen, természetesen legyetek figyelmesek [gondosak] és ügyeljetek a figyelmeztetésekre is. De ne folyjatok bele abba a drámába, melyet a médiátok gyárt! Maradjatok a szívetekben [középpontotokban]! Legyetek megfontoltak a fizikai valóságotokban! Most sok fénymunkás, akik Sedona-ból a keleti partvidék felé tartanak – és hangsúlyozom, hogy lehetséges [nem biztos], hogy – nagyon apró megszakításokat tapasztalhatnak.

Engedjétek meg, hogy elmagyarázzam, amit valójában csinálunk! Minden egyes helynek, ahol ültök, minden egyes lépésnek, amit megtesztek, minden egyes embernek, akire ránéztek, minden egyes embernek, akik súrolják a tereteket, átadjátok a fényt, a rezgést és a sugarakat a közös emberi rezgésben.

Kapuőrök vagytok. Útmutatók vagytok. Amint átmentek a vidéken, átadjátok ezt. Nagyszerű gyógyítást és energiamunkát csináltok. Tehát ne csüggedjetek, ha a barátaitok enyhén elfordulnak. Egyszerűen legyetek tudatában annak, hogy velünk és értünk dolgoztok!

Mindig sok szó esik a cabal erőiről és arról, hogy trükkös kis terveik vannak. Nos, drága szíveim, semmi trükk nincs ezzel a tervvel kapcsolatban. A fénymunkások és fényhordozók, akik úton vannak, terjesztik azt a rezgést, melyet épp megkaptak.

Az energia és a pusztítás a nyugati partvidéken egy mérleg volt. Gondoljatok rá úgy, hogy Gaia enyhíti a nyomást az egyik oldalon, amint a nyugati rész energiája elengedi a nyomást. Gondoljatok erre úgy, mint egy nyomás-szelep. Hogy a földrengés egy enyhe mozgás volt, hogy ezeket elengedje. Nincs kár. Minimális hatás, amint a keleti részen az energia növekedett.

Most dolgozunk Gaia-val is, nem csupán ott, ahol valami esemény történik, amit a ti emberi kifejezésetekkel „problémának” neveznénk, melyre viharként gondoltok, mely el lett távolítva az atmoszférátokból és így az egyensúly lentről, Gaia repedéseiből jött, a mélységekből. Tehát nem csupán a Keletről és a Nyugatról szólt ez az egész. Ez a fent és a lent kiegyensúlyozása is volt.

SB: Rendben. Ismerem Linda mai programját, Uram. Ne haragudj, hogy félbeszakítottalak. De hozzászólnál kérlek nagyon-nagyon gyorsan két más dologhoz is? Félreértelmeztünk olyan dolgokat, melyekről úgy gondoltuk, hogy egy-két napja éjszaka Sedona felett hajókat láttunk? Talán a következő héten megmutatkoznak?

És szintén néhány szót említs kérlek Obama elnökről és aztán elengedjük Lindát, hogy folytassa a mai programját.

AAM: Igen, de mielőtt megteszem, üzenném a keleti parti embereknek is, hogy maradjatok a középpontotokban. Kérjetek tőlem védelmet. Kapcsolódjatok Gaia középpontjához és biztonságban lesztek.

Nos, a hajók mindig jelen vannak. Mindig ott vannak. Lesz olyan megnyilvánulás, melynek személyesen szemtanúi lehettek majd? Igen. De nem szeretném az izgalmat letörni. Ott lesz.

Másodszor: Obama elnök teszi a dolgát és ezt nagyszerűen végzi. Tartsátok a fényt neki és a családjának! És tartsátok meg a hitet is!

Menjetek békével és menjetek szeretettel, barátaim. Menjetek és ünnepeljetek a vörös szikláknál és a kék égnél. Végzitek az én munkám és a Forrás munkáját is. Búcsúzom!

SB: Nagyon köszönöm, Uram! Búcsúzunk!

A műsor után Linda hozzátette (és nem hiszem, hogy zavarná őt, hogy megosztom veletek):

Linda: Húh! El sem tudod képzelni, mi történt! Ez olyan volt, mint …. hűha! … Megmutatta nekem a fény terjedését. Nagyszerű volt. Amíg beszélt, filmet mutatott nekem! Nagyszerű!

Magyar nyelvű fordítás: Vénusz

Forrás: http://the2012scenario.com/2012/10/archangel-michael-on-the-first-sedona-conference-the-east-coast-storm-and-the-west-coast-earthquake/