Kedves Olvasók!

Íme néhány gondolat Steve Beckow tollából az örök kérdés: a  felemelkedés természetét illetően.

Hirtelen? Fokozatos? – Nekem mindegy mindaddig, amíg fel nem emelkedünk

2012. szeptember 25.

Szerző: Steve Beckow

Matthew Ward

Emberek! Mint tudjátok, legnagyobb tiszteletem Matthew Ward-é. Ameddig csak vissza tudok emlékezni, Matthew a higgadt és bölcs tanácsaival átsegített minket az aggodalmainkon és félelmeinken. És Hatonn is ugyanezt tette.

De arra kértek, hogy ismét szóljak hozzá a Felemelkedéssel kapcsolatos nézeteihez – miszerint ez fokozatosan és nem egy adott napon – mint 2012. december 21-én – fog megtörténni.

Személyesen nincs fogalmam arról, mikor fog vagy mikor nem fog megtörténni. Minden, amit személy szerint tenni tudok az, hogy azok különböző nézeteiről, akikben megbízom nyilatkozom úgy, mint ahogy már eddig is megtettem a következő cikkekben, mint ahogy Stephen Cook ma korábban már megemlítette.

http://the2012scenario.com/2012/09/gradual-vs-sudden-views-of-ascension-part-1

http://the2012scenario.com/2012/09/gradual-vs-sudden-views-of-ascension-part-2-salusa/

http://the2012scenario.com/2012/09/gradual-vs-sudden-views-of-ascension-part-3-archangel-michael/

http://the2012scenario.com/2012/09/gradual-vs-sudden-views-of-ascension-part-4-archangel-michael/

SaLuSa

Itt jön a nehézség arról, hogy többet mondjak a témáról. A „több”, amit ma mondanék, egyszerűen csak ugyanazt az észrevételt foglalná össze, amit SaLuSa és Mihály arkangyal mond: a Felemelkedés hirtelen fog megtörténni 2012. december 21-én vagy azt megelőzően. Mattew szerint ez fokozatosan fog megtörténni, és talán még az idén.

Nem lényeg, hogy az eredeti vizsgálódás hogyan történhetne meg, mert csupán ugyanannak a dolognak az újrafogalmazásában vagy a további fejtegetésében végződne mindig, vagyis abban, hogy a Felemelkedés bekövetkezésének két nézete van. A végeredmény már társítva lett [mindenkinél valamelyik nézethez] és ez csupán akkor lesz feloldva, ha 86 nap múlva elérkezik az időpont.

Mi itt, a 2012S-nál természetesen arra törekszünk, hogy az olvasóink kedvéért „jól csináljuk”. De ha egy pillanatra el tudnánk különíteni ezt a hivatásos kimenetet egy olyan személy pszichológiai vagy ego-vezértelt kimenetétől, aki „akarná” vagy „szeretné” jól csinálni, akkor személy szerint nekem nem szükséges „jól csinálnom”.

Nekem nem okoz problémát megtalálnom, hogy valamit rosszul csináltam, mondtam vagy helyeseltem. Nem próbálok rossz lenni. A megfelelő gondossággal járok el és használom minden kritikai képességemet. De nem érzem azt, hogy szükséges jól csinálnom. Az én nézőpontom szerint ez elsősorban a szív elmeszesedéséhez valamint egy hatalmas mértékű ön-kiszolgáláshoz és önelégültséghez, másodsorban pedig mentségekhez és az összképirányításához vezetne. Nem helyes cselekedet. Nem fogékony. Nem megnyugtató.

Sok, erre az évre tervezett dolog nem valósult meg vagy ha mégis, akkor a vártnál később teljesült. Alkalom adtán én is jeleztem, hogy a NESARA-val és a felfedéssel kapcsolatos előrejelzések 100%-a eddig még nem valósult meg. Ezeknek vannak okai, mint azt Matthew is nagyon szépen kifejtette a legutolsó üzenetében.

Egyrészt, a sötét cabal sokkal tovább kitartott, mint az tervezve volt és nagymértékű erőszakkal válaszolt, mely nem sérti a szabad akarat törvényét (sok ezek közül nem tartozik ide és ezek meg is lettek akadályozva, bár ezekről ritkán hallunk). A karmikus kiegyenlítés szüksége miatt a terv eltolódott.

Másrészt a galaktikusok tartják magukat a törvényekhez és tisztelik az univerzális parancsokat. Gyakran nem tudnak cselekedni vagy türelmesen kell várniuk, pontosan azért, mert tiszteletben tartják a törvényeket és a mi szabad akaratunkat.

Hasonló körülmények között, a cabal egyszerűen lebombázná a helyet és az ő PR szerveiket odaállítaná, hogy úgy munkálkodjanak, hogy úgy tűnjön, mintha ők a demokrácia védelmének oldalán lennének. Idézhetném példának okáért a Murrah épület bombázását, ami azért történt, hogy a PATRIOT törvényt elfogadhassák, vagy a násznép ezreinek halálát, vagy a tűzifát gyűjtő nőket Afganisztánban és Pakisztánban és a londoni bombázásokat.

Ha Mattew-nak igaza van, és ha az a nézet helyes, miszerint fokozatos lesz a felemelkedés, természetesen szomorú leszek. De Matthew még azt mondja, hogy fel fogunk emelkedni; csak nem azon menetrend alapján, melyet én támogatok. Ha neki igaza van, akkor tovább fogok munkálkodni a Felemelkedésért. Számomra nem lényeges, hogy – mondjuk – ez egy hónappal később és fokozatosan történik-e meg. Mindaddig, amíg megtörténik.

Ha nekem arra van szükségem, hogy a felemelkedésem fokozatosan és ne hirtelen történjen meg, hogy mindvégig élvezzem a NESARA előnyeit, hogy a csillagcsaládommal keveredjek és vegyüljek, és hogy szolgáljam a világ szegényeit és rászorulóit, akkor boldogan megteszem. A mennyország várhat egy hónapot. Egy örökkévalóságunk van arra, hogy élvezzük.

Magyar nyelvű fordítás: Vénusz

Forrás: https://service.mail.com/dereferrer/?target=http%3A%2F%2Fthe2012scenario.com%2F2012%2F09%2Fsudden-gradual-it-matters-not-to-me-as-long-as-we-ascend%2F%23more-145969&lang=en