Mihály Arkangyal üzenete / 2012. október 8.

Közzétette: Steve Beckow

A béke a lélek felkiáltása, a szellem éneke. A béke a világ természetes állapota; a béke az, amihez minden visszatér. Minden a béke után sóvárog és minden a békében pihen meg. A béke az a hely, ahová ez a világ utazik. Semmi sem tarthatja vissza attól, hogy elérje a békét és ráeszméljen arra.

Eljön az idő a világok ügyeiben, amikor a szétesés erői többé nem tudnak ellenállni a vonzás erőinek; amikor a gyűlölködés és a megosztás többé nem tudják legyőzni a szeretetet és a békét. Jön egy visszatükröződés a világok tanácsaiban. Jön egy visszanyomás és egyik ember sem fog tudni ellenállni mások megbecsülésének és nem tudja azt elmulasztani.

Ebben az időben a földi emberek meg fogják látni a béke kiáramlását, mely mindent legyőz, ami megosztott, megsebzett és elpusztult. A Legfelsőbb döntése szerint a Föld, mely eonok óta pusztítás és háború útjain tengődött, ismét vissza fog térni a béke útjaira. A Földön végigsöprő szeretethullám ellen a politikai és katonai vezetők tehetetlennek fognak bizonyulni.

Az emberek megerősödtek a Tudatosságban és olyan szavakat mondtak Csendben, melyeket senki sem utasíthat el. Azt mondják, hogy a Földön többé nem lesz a háborúskodás megtűrve – és a mennyek feleltek. Hamarosan nem működnek majd fegyverek a Földön és eljön az idő, amikor a kardokat csupán ekének használják majd.

Hogyan készüljünk a békére? A béke egy állapot a lényünk lényegében, mely kifelé járja az útját. Általános szeretetben és harmóniában ölt testet. Csupán annyit kell tennünk, hogy elhárítjuk az akadályokat a béke növekedése és kibontakozása elől. A béke egy döntés és egy átadás. A béke egy elhatározás és egy emlékezés.

A béke több mint egy ellenszegülés az egymással szembeni fegyverviselés ellen. Ez egy elhatározás az iránt, hogy lehetővé tegyük mások becsületes részesedését, mások személyiségét, mások választott útját és céljait. A béke az egyik isteni minőség és ugyanabban a kertben nő, mint ahol az öröm, részvét, szeretet, harmónia és egység. Mind együtt járnak a békével, mint ugyanannak a kúszónövénynek a gyökerei.

Most itt az idő – a régi állítás szerint – amikor a béke ismét uralkodni fog a Földön és az emberiség – mindennel együtt, ami úszik, jár vagy repül -, vissza fog térni az eredeti szeretet-kötelékhez. A Föld gyermekei többé nem fognak háborúzni. A Föld gyermekei egybegyűlnek majd szeretetben és visszaállítják az Édenkertet. Mert ez volt a Föld. Most is ez és ez is lesz.

A Földön soha többé nem fognak fegyverek dördülni. Sosem fognak az emberek sikoltozni és haláltusában meghalni. Egy új kor közeledik, mely harmóniát hoz és visszaállítja a jótékonyságot, hogy többé ne veszítsük újra el. A hatalmas próbának vége és sok tudást szereztetek általa. E kék bolygó számára eljött az idő, hogy visszatérjen a mennybe és a mennynek, hogy visszatérjen a Földre.

Minden térd meg fog hajolni az Egy előtt. Hogy az Egység meg legyen védve, soha többé nem lesz senki másvalaki ura. Akik beszálltak a hajóba, hogy visszatérjenek az Egyhez, azok végtelen utazása egy egyenes és szabad úton fog ismét folytatódni. Minden, ami görbe, ki lesz egyenesítve. Most itt az idő, hogy lehulljon a függöny egy háborús világra és felemelkedjen egy békésre.

Magyar nyelvű fordítás: Vénusz

Forrás: http://the2012scenario.com/2012/10/archangel-michael-the-declaration-of-world-peace/

Reklámok