Mr Keshe az energiaeszközök eladásáról feltett kérdésekre válaszol

A Keshe Alapítvány 3-4 KW áramgenerátorának eladása

2012. augusztus 11. szombat 14:16

Mr. Keshe- a következőket találtam:

1 – A pénzügyi rendszer össze fog omlani a 20000 eurós 3000 Wattos eszközök miatt (a hazámban 300 euró az átlagkereset)

2 – A monopóliumok tönkremennek, és egy új monopólium lép majd a helyükbe, ami 350 eurós éves díjat fog fizetni.

Mr. Keshe, tudja hogy ezen a bolygón az emberi lények 75%-a napi 2 dollárból él? És azt várja, hogy 20000 eurós eszközökkel javíthat az életükön? Szóval, ez nem valami komoly. Én személy szerint azt gyanítom, hogy az Ön nagy szavai mögött hatalomvágy és kapzsiság van. Milyen kár hogy olyan sok ember fog majd kiábrándulni. Remélem, hogy ez csak egy stratégiai húzás, és nem a végcél. Ha Ön emberbarát, akkor sok sikert kívánok, azonban ha csak játszadozik… égre emelt tekintettel ad azoknak, akik megérdemlik. Viszont mindig lesznek kivételek!

1. PONT

Ez egy érdekes felvetés, ami korábban már többször is felmerült különböző formában a fórumon.

Hadd magyarázzam el azoknak, akik még nem tudják, hogyan működünk a Keshe Alapítvány különböző szektoraiban, és akkor majd jobban megértitek, hogyan fog működni az új egyetemes rend, mint ahogy én és a Keshe Alapítvány tagjai is működtünk az utóbbi években.

Igen, a 3-4KW-os rendszer 5000 euró, a 10KW-os pedig 20000 euró lesz, és ezek az árak nem fognak változni.

Például, hogy összehasonlítsuk a jelenlegi 3KW-os napelemes rendszerekkel, a 19500 eurós ár Belgiumban és a legtöbb európai országban nagyon olcsónak számít.

Amiben különböznek, hogy míg a napelemek egy meleg, derült napon működnek, addig a Keshe Alapítvány egységei 24 órás rendszerrel bírnak.

Ezért, ha időarányosan vizsgáljuk a teljesítményt, az Alapítvány áramegységeinek körülbelül 30000 euróba kéne kerülniük.

Most pedig térjünk át a Keshe Alapítvány működésére és arra, hogyan lehet fizetni munkánkért és a rendszerekért, amit eddig biztosítottunk, és amit a jövőben is biztosítani fogunk. Azok, akik használták és még jelenleg is használják rendszereinket, legyen az egészségügyi, űrbéli vagy energetikai céllal, felvállalhatják a következő fizetési módokat, hogy kifizessék rendszereinket és technológiánkat.

Mondok egy példát hogyan működtettük és számláztuk az Alapítvány egészségügyi szektorát évek óta. Továbbra is e szerint fogunk eljárni a többi szektorban is.

Mindenki, aki velünk dolgozott az egészségügyi szektorban elmondhatja, hogy ha találunk egy olyan önkéntest, akiről megbizonyosodhatunk, hogy betegségének visszafordításából tanulni tudunk a rendszereink segítségével, akkor ez esetben mondunk egy árat az önkéntesnek az eljárásról, amit közösen hajtunk végre.

Megjegyzendő, hogy az önkéntesek azért fizetnek az Alapítványnak, hogy rendszereket dolgozzunk ki számukra, és ezáltal megtanulhassuk betegségük visszafordításának módját. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy segíthessünk másoknak a jövőben, és ezzel egyidőben elkészíthessük a végleges űregészségügyi egységet.

Általában amikor mondunk egy pénzösszeget az önkéntesnek, onnantól kezdve nem foglalkozunk azzal, hogy az önkéntes ki tudja-e fizetni az Alapítványnak az összeget a rendszerekért, amit számára megépítünk a folyamathoz.

Emiatt amint tudatjuk az árat az önkéntessel, utána az ő becsületességén múlik, hogy ki tudja-e fizetni az eljárás költségének egészét, vagy csak egy részét.

Fontos tudni, hogy amikor azt látjuk, hogy tudásunk hiányos az önkéntes betegségéről, a rendszerek kifejlesztése és annak költsége független az önkéntes anyagi helyzetétől, és tudjuk, hogy a teljes költséget lehet, hogy nekünk kell majd állni.

Másrészről, teljesen tisztában vagyunk azzal, hogy a legtöbb esetben az önkéntesek már évek óta betegek, és nincsenek olyan anyagi helyzetben hogy fizetni tudjanak, mivel főleg állami segélyből élnek.

Ezért gyakran egyszerűen csak azt mondják, hogy nem engedhetik meg maguknak az eljárást, vagy hogy csak nagyon keveset tudnak fizetni. Általában azt mondják, hogy egyáltalán nem tudnak fizetni, mert így vissza kéne fogniuk az étel- és energiafogyasztásukat hogy kifizethessék az eljárást.

Ilyen esetekben hogy eleget tegyünk emberi kötelességünknek és megosszuk az élet ajándékát, ingyen felajánljuk és ellátjuk ezeket a feldolgozó egységeket az önkéntesek számára, és eladományozzuk a rendszereket nekik és családjuknak, hogy új életet kezdhessenek. Az élet ajándékát minden esetben tárt karokkal fogadják; figyelemmel kísérjük ahogy az emberek és családjaik élete pozitív változáson megy át.

Némely esetben több időt és felszerelést áldozunk az adományozott rendszerekre, mint a kifizetett egységekre.

Ahogy a társadalom szerkezetének átalakításán fáradozunk, ahogy a családom és néhány alapítványi tag, akikkel együtt dolgoztam tanúsíthatják, hogy hajnali 3-ig vagy 4-ig dolgozok, hogy másnapra megépítsem ezeket a rendszereket ezeknek az embereknek, akiket csak egyszer láttam, és akik nem engedhetik meg maguknak, hogy fizessenek azért, amit csinálok nekik. És mindezt csakis azért, hogy életüket kényelmesebbé tegyem.

Egyszerű oka van annak, hogy így dolgozom:

Egész életemben abban hittem, azt az egy gondolatot és életfelfogást észben tartva, hogy ha egy ember megkért arra, hogy szabadítsam meg a fájdalmától és a szenvedéstől, mindig a szentíráshoz fordultam: „ne utasítsd el az előtted álló ember kérését, mert az ő arca az én arcom, és azáltal, hogy őt megtagadod, olyan mintha engem tagadnál meg”.

Így minden ember élete és arca számomra értékes; nem alszok sokat, hogy segíthessek azoknak, akiket nem is fogok többé látni, amint új életet kezdenek, miután betegségük kezelése véget ért.

Az előző évben a Keshe Alapítvány a megkötött szerződések által nagyjából 1000000 euró értékben adományozott feldolgozó rendszereket és technológiákat azoknak, akik nem tudtak fizetni. Ezek az emberek úgy fordultak az egészségügyi részlegünkhöz, hogy tisztában voltak anyagi helyzetükkel, mi pedig nem hagytuk cserben őket, erkölcseinknek megfelelően jártunk el munkánk során.

Sosem ellenőrizzük le pénzügyi hátterüket, és ha észrevesszük, hogy visszaélnek a bizalommal, megőrizzük nyugalmunkat, mert tudjuk, hogy árulásuk visszahat majd életükre a jövőben, és még többet fognak a társadalomnak fizetni tisztességtelenségük miatt.

Ugyanezek az elvek vonatkoznak az áramellátó egységekre is; azok fizetnek, akik önként fizetni tudnak, és a rendszereik fenntartásáért is fizetni fognak.

Akárcsak az egészségügyi szektorunkban, azok akik nem tudnak fizetni, és elmagyarázván helyzetüket az Alapítványtól kértek egy rendszert, garantáltan ingyen egységeket kapnak a Keshe Alapítványtól minden előfeltétel nélkül.

Az a kérdés hogy mi fog történni, amikor milliók próbálnak hozzájutni ezekhez az egységekhez, és hogy képesek leszünk-e ingyenes egységekkel ellátni minden nemzet polgárait, mint például Afrika esetében?

A válasz igen.

Felvázoljuk programunkat a kormányoknak, ők pedig cserébe elmagyarázzák hogy szerintük hogyan kéne ezt kivitelezni ahhoz, hogy a Keshe Alapítvány programjának áramellátásával a nemzetek társadalmi szerkezete és pénzügyi rendszere érintetlen maradhasson. A háznak, kocsinak, stb. szánt energiából befolyó adókból ki lehet fizetni a nektek nyújtott szolgáltatások egy részét, függetlenül attól, hogy milyen kicsi és jelentéktelen szolgáltatásokról van szó.

Így hogyha havi 300 eurós jövedelmetek van és mostanában havi 30 eurót fizettek az áramért, mostantól valószínűleg továbbra is fogtok valamennyit fizetni az áramfogyasztásért, amit az Alapítvány technológiái biztosítanak a kormányoknak. Viszont azzal a különbséggel, hogy a kormányotoknak nem kell több milliárd eurót költenie áramgenerátorok építésére és működtetésére, és több milliárd eurót fizetnie minden évben külföldi üzemanyagért, hogy működtethesse az áramgenerátorokat egy-két órán keresztül minden nap, mint ahogy a legtöbb afrikai országban is történik, amit nagyon jól ismerek, mert évekig üzleteltem ezen a kontinensen.

Mostantól azok a csekély összegek, amiket a kormányotoknak fogtok önként fizetni az energiáért amit a mi rendszereinkből és technológiánkból nyertek, a nemzetetek vagyona lesz és néhány szolgáltatást ki lehet belőle fizetni: gyermeked iskoláztatását, idős édesanyád gondozását vagy várandós feleséged felügyeletét.

Mostantól őszintének kell lennetek magatokkal és előtérbe kell helyeznetek nemzetetek és embertársaitok számára azokat a szolgáltatásokat, amiket ingyen kaptok tőlünk.

Mostantól az emberek nem fognak kibújni az adó alól, hanem örömmel fizetik be őket hogy támogassák az emberi fajt. A közelmúltban és a jelenben is láthattuk, hogy az emberek nem így cselekedtek, az európai nemzetek a jelenlegi krízishelyzetben találták magukat az adófizetés kerülése miatt, ami rengeteg ember számára okozott szenvedést. Szenvedést, amit ők okoztak maguknak és nemzetüknek. Ezek az emberek olyan gyarlók, hogy a kormányukat okolják saját mulasztásukért, amiért kibújtak az adófizetés alól.

Mostantól mindenkinek meglesz mindene, ami egy élvezetes élethez kell; többé nem kell félni a víz- és áramszámláktól, minden a társadalom javát fogja szolgálni.

Egyetlen gyereknek sem kell gyertyafénynél tanulnia a 21. században. Mostantól a falvak Afrikában ugyanúgy ki lesznek világítva mint Teherán utcái vagy Los Angeles, hogy védelmet és örömöt vigyenek azok életébe akik a fényben részesülnek.

Azok akik naponta 2 USA dollárt keresnek, ingyen fognak hozzájutni az energiarendszerekhez, és cserébe azáltal hogy életmódjuk javul, a jövőben ugyanúgy hozzájárulnak nemzetük és társadalmuk gyarapodásához.

2. pont

A jövő űrfelfedezésével kapcsolatban – amit 2014-ig el kívánunk kezdeni – nem fogunk az embereknek azért fizetni, hogy kényelmesen éljenek járműveinkben, viszont gondoskodni fogunk minden szükségletükről, ők pedig utastársaikat fogják szolgálni erőfeszítésükkel és szaktudásukkal, hogy megfeleljenek embertársaik elvárásainak.

Az űrutazás terén a Föld határain és az emberi intelligencia kicsi elméjén túl nem lesz értéke az eurónak és a dollárnak.

Mostanra megmutattuk egészségügyi-, űr- és energiaköltségvetési modellünket, amit a társadalom többi része is követni fog.

A Keshe Alapítvány űrtechnológiai szektorában ugyanezen elv alapján fogunk eljárni a munkánkért kapott fizetséget illetően.

Az űrutazásért való fizetés ugyanúgy fog történni, és ugyanazt az elvet fogjuk alkalmazni az űrtechnológiáknál is, amit jelenleg az egészségügyi szektorban használunk.

Ez lehetséges lesz a kormányok számára, mint az iráni kormány esetében is, ahol ingyen adtuk át nekik technológiánkat. Ugyanez lesz igaz a jelenlegi úgynevezett harmadik világ nemzeteire is.

Ugyanígy teszünk majd a jövőben az egyénekkel is, ingyen adjuk át nektek szaktudásunkat és technológiánkat hogy kidolgozhassátok saját rendszereiteket, amikkel nemzeteitek előtt megnyílnak az univerzum kapui.

Nem csak azokat az elit és gazdag embereket visszük majd ki az űrbe akik fizetni tudnak.

Nem utasítjuk vissza a szegény földművest Afrikában aki nem tud fizetni, mert ő lehet a kolóniák vezetőinek ősapja az emberiség jövőjében.

Mint ahogy az Egyesült Államok jelenlegi vezetőjének esetében is láthattuk, mélyen tisztelt Barack Obama az amerikai nép elnöke, miközben családja még mindig Afrikában van.

Az emberiségnek ez a szabadsága hogy születési helytől függetlenül fejlődjön újra és újra meg fogja ismételni magát egészen addig amíg az ember elég érett nem lesz hogy megértse, a bőrszínre épülő előítélet nem más mint a színt megfigyelő ember agyának tévedése, mivel a teremtő minden színben és formában van jelen az univerzum bugyraiban.

Mi a Keshe Alapítványban mindig is azt mondtuk, hogy vakok vagyunk minden bőrszínnel kapcsolatos tévedésre, annak módjára ahogy az ember a teremtőjét próbálja megismerni vagy arra ahogy társadalmának viselkedését politikai meggyőződésén keresztül vizsgálja.

Nem vagyok álmodozó, inkább egy ember a társadalom legmagasabb szintjein szerzett 20 évnyi üzleti tapasztalattal. Három kontinensen dolgoztam és vezettem üzleti tevékenységet.

Láttam a rendszert, és dolgoztam is benne, hogy megbizonyosodjak róla, hogy ezúttal minden embernek meglesz mindene amire csak szüksége lehet, ami kényelmét elégíti ki és nem pedig kapzsiságát.

Ezért kérlek titeket, tartsatok egyvalamit észben, ne próbáljatok meg okoskodni azzal hogy félrevezetitek magatokat azért hogy megindokolhassátok gyerekes életeteket. Bízzatok abban a hitben, hogy a társadalom javáért és nem saját kicsinyes életetekért dolgoztok. Éljetek azért hogy mindenkit szolgáljatok, és ne panaszkodjatok, hogy nem mindenki szolgál titeket, és ne indokoljátok ezt azzal, hogy eláruljátok önmagatokat, családotokat, a nemzetet és az emberi társadalmat.

3. pont

Ennél a pontnál hadd magyarázzak el egy fontos dolgot az olvasóinknak, ami minden ember életében a legnagyobb változás lesz, és ami mostantól megváltoztatja minden társadalom és nemzet szerkezetét.

Ahogy mindannyian emlékeztek, az elmúlt hónapokban bejelentettük ezen a fórumon, hogy forradalmi áttörést értünk el a tudományos világban egy új technológia kifejlesztésével.

Ezzel az új technológiával – amit a közeljövőben világszerte közzéteszünk – biztosítottuk, hogy egyik kormány sem tarthatja vissza az energiaszolgáltatást bármely nemzettől vagy személytől függetlenül attól hogy hol éltek a földön, mert a plazmareaktor technológiánkon keresztül fogunk áramot biztosítani a bolygó határain túlról bármely pontra ahol csak szükség van rá.

A változás lényege hogy birtokában vagyunk a tudásnak és az áramellátó technológiának, ami ugyanúgy működik mint a kommunikációs műholdak.

A következő hónapokban leteszteljük az első műholdas áramellátó rendszert, ami lehetővé teszi olyan rendszerek használatát amik nem földi alapú rendszerek, hanem légköri áramrendszerek.

Ezeket a rendszereket az Alapítványnak kellett kifejlesztenie az SSP program részeként, ami megteremtette ezt a lehetőséget. Az előző tizenkét hónapban fejlesztettük ki ezt a technológiát. Szeretnénk megint megköszönni mélyen tisztelt Elnök Úr kutatási hivatalának hogy biztosították ennek a fejlesztésnek a magvait négy évvel ezelőtt.

Az űrbeli áramműholdak (SPS) lesznek az új áramfejlesztő rendszerek mérföldkövei a földi és a mélyűri utazások számára. Ahogy jelenleg anyagot használunk plazma előállítására, mostantól a plazmát fogjuk anyag előállítására használni, továbbá könnyebb közvetlenül elnyelni a fényt a naprendszer csillagából minthogy hagyni a plazmát anyaggá válni és utána visszakonvertálni plazmává hogy kibocsáthassa mágneses mezőit.

Az az igazság, hogy a kábelezés és a különböző fűtőanyagok elégetésére használt nagy generátorok ideje lejárt.

Mostantól egy nemzetnek sem költenie az energia előállítására, egyszerűen csak az új tudás felhasználásával elég mezőt tudunk kibocsátani ahhoz hogy az ember által készített rendszerek és az emberi test megkapja a megfelelő mennyiségű mezőt, amivel kielégítheti energia- és ételszükségletét.

Ezeknek az SPS rendszereknek az az előnye, hogy azonnal felhasználhatók mint megfoghatatlan számítógépes kommunikációs műholdak az Alapítvány SSP programja számára.

Ezekben az új rendszerekben a fénysugár plazmájának különböző mágneses mezőit használják a kommunikációra, amihez nem kell bináris technológia vagy egy számítógép fizikai hardvere.

A jelenlegi műhold és számítógépes rendszerek lekorlátozzák a kommunikáció sebességét fénysebesség alá, most viszont az SSP rendszerek esetében már  arra van szükség hogy a fénysebesség fölött működjenek.

Ez a technológia már teljesen bemutatásra került a szabadalmainkban, nincs bennük semmi új, viszont mára már egy teljesen új irányba fejlesztettük tovább a plazmatechnológia ismeretén keresztül.

Az átvitel és az alapvető erő mezői felhasználhatók a mélyűri kommunikációra oly módon, hogy a válasznak nincs időkésése.

Ezeknek az űrben használatos rendszereknek a prototípusai jelen pillanatban is tesztelés alatt állnak, és hamarosan az Alapítvány ezen tesztek eredményeit közzé is teszi.

Ezért mostantól nincs szükség földi erőforrásokra az energiához, szükségtelenek lesznek a bonyolult áramgenerátorok és elektromos rendszerek.

Tulajdonképpen az emberi idegrendszer is hasonló elven működik, azonban a tudományos világ sosem ismerte ezt fel. Már több mint két éve próbálgatjuk ezt a technológiát az egészségügyi részlegünkben, hogy megerősítsük ezen elv helyességét és azt, hogy ez a technológia felhasználható a Keshe Alapítvány űrprogramjában.

Bebizonyítottuk hogy ez az igazi módja az energia létrehozásának és az információátvitelnek az univerzumban, ezért kifejlesztésre került egy módszer ami egyszerre képes kommunikációra és áramtovábbításra.

Mi csak annyit tettünk hogy kifejlesztettünk egy hasonló rendszert, ami kielégíti az ember igényeit az energiára és kommunikációra a földön és az űrben.

20 évvel ezelőtt a telefonok és számítógépek a földkábelre voltak utalva, most viszont mindenkinek van mobiltelefonja és szinte senkinek sincs már szüksége vezetékes telefonra. Hirtelen azt tapasztaltuk, hogy rövid időn belül Afrika kis falvai a semmiből csatlakoztak a világ kommunikációs hálózatához.

Ugyanezt a technológiai áttörést értük el az energiánál is. Hamarosan nem kell majd a naprendszerből, erőművekből és villanyvezetékekből nyerni az áramot, mert az energiaforrás abban a rendszerben lesz, amihez az energia kell, az energia pedig ingyen elérhető lesz a föld atmoszférájának határáról.

Lehet hogy hamarosan készek leszünk bemutatni ennek a technológiának a teljes erejét az egyik nemzetközi előadásunkon.

Talán néhányan majd megértik az alapvető változást az ember mindennapi életében, amit a Keshe Alapítvány forradalmi és működőképes technológiája tesz lehetővé, ahogy azt már korábban bejelentettük a következő címszó alatt: „Nem tudok sokat”.

Isten hozott az űr, az energia és az egészség valódi világában. Remélem nem panaszkodtok 350 eurós fizetés miatt, mert több időtök van szolgálni mint panaszkodni amiatt, hogy nincs elég időtök, mert túlságosan is élveztétek a szabadságot, amit a mi új technológiánktól kaptatok.

4. pont

A Keshe Alapítvány vezérkari tagjainak kiválasztása. Számos kommunikációt kaptunk a technológia átadásáról a kormányoknak, amit távozásom után egyesítve az ENSZ-nek és az IEH-nak (Igazságosság Egyetemes Háza) is tovább fognak adni.

Hadd magyarázzam el részletesen ezt a dolgot, hogy mindnyájan megértsük ki fogja hamarosan ellátni az Alapítvány ügyeit. Egy igazságos tanács lesz, és minden kormányt képviselni fog a világ minden olyan régiójából, ami az ENSZ zászlaja alá tartozik, és egy tagját fogja alkotni a háromtagú világtanácsnak.

Aztán az IEH mint második tanácstag fogja képviselni az összes vallást és hitet, a világtanács harmadik tagját pedig az IEH-n keresztül fogja a világ összes vallási vezetője kiválasztani. Összegyűjtenek egy nyolc fős listát a világ eminens tudósaiból, és ebből egyet kiválaszt az ENSZ a világtanács harmadik tagjának.

Ily módon a föld sorsát kiegyensúlyozottan fogja meghatározni a társadalom három fő része: a vallás, a politika és a tudomány.

Így az emberiségnek jobb esélye van harmonikus döntéseket hozni az igazság fizikailag teljesen bizonyítható tényeire építve a tanács tudományos képviseletén keresztül, továbbá korrekt hozzáállással és megközelítéssel a föld minden vallásán keresztül. Ezeket a döntéseket fogják megvalósítani miután megvitatták a tanács ENSZ politikai karával.

A Keshe Alapítványnak ez az egyetemesen megválasztott háromfős vezérkara fog a föld béketanácsaként működni a jövőben, hogy az emberiség társadalmát javítsa a földön és a földön kívül.

Egy nemzetnek sem lesz egyéni beleszólása és a nemzetek semmilyen gyülekezete sem térítheti el a békét a földön alattomos tevékenységeikhez, ahogy azt már megfigyelhettük az ENSZ jelenlegi működésében és néhány vallási intézmény esetében akik mind a jelenben mind pedig a múltban saját privát érdekeiket tartották szem előtt ezen a bolygón.

Ennek következtében nem adtunk senkinek semmit, viszont a világbéke tanács (WPC) által mindenki számára elérhetővé tettünk egy harmonikusan működő társadalmi modellt.

Reméljük hogy a közeljövőben az emberi faj megtalálja a békét, a viselkedés és a kommunikáció békés módját önmaga és a világközösség számára.

M T Keshe

Magyar nyelvű fordítás: Norfeus

Forrás: http://soundofheart.org/galacticfreepress/content/mr-keshe-answers-questions-about-sale-energy-devices-and-more

Reklámok