Arktúriai csoport / 2012. szeptember 23.

Marilyn Raffaele közvetítése

Mi, az Arktúriai csoport ismét eljöttünk, hogy erőt adjunk és segítsünk mindenkinek, akik talán nyugtalanságot vagy csalódottságot éreznek azokkal az eseményekkel kapcsolatban, amelyekről úgy hittétek, hogy mostanra már megtörténnek, viszont mégsem történtek meg. Ne menjünk bele harmadik dimenziós megfogalmazásokba azzal kapcsolatban, hogyan kellene a dolgoknak kinézni, drágáink, mivel sok minden történik, aminek nem vagytok a tudatában.

Mi sokakat látunk most felébredni, bár ők ezt talán nem adják tudtára a családjuknak vagy a barátaiknak. Ők halkan kezdik kérdezgetni a körülöttük lévőket arról, amiről azt hitték, hogy az igazság. Ők az összhang hiányát tapasztalják ’az általános politikával’ kapcsolatban és kezdik észrevenni, hogy sok olyan módszernek, mely a világot mozgatja, vége van és elavult. Nem biztosak abban, hogy mindez mit jelent és a bensőjükben csendesen elmélkednek, de ez szükséges rés a leplen, és ha egyszer a rés kialakult, több és több fény fog beáramlani rajta.

Látjátok, drágáink, TI teremtitek meg az új világot az ébredő tudatosságotok által és azáltal, hogy látjátok és ismeritek az élet igazságát és annak minden formáját. Egy új dimenzióba ébredtek és a folyamatban közlik veletek, hogy annak érdekében, hogy ezt megtegyétek, magatok mögött kell hagynotok a korábbi rezonanciákat. Ez sokak számára egy megtorpanást okozott, mert ők ezt úgy értelmezték, hogy mindent el kell vetniük, amit szeretnek. A küzdelem abból a téves hiedelemből ered, hogy ezek a dolgok többé nem lesznek az életük részei. Mi ezt sok alkalommal elmondtuk, de megismételjük megint. Semmilyen valós dolog nem tűnhet el soha, mivel minden, ami valós, azt az Isteni Törvény a helyén tartja. Nektek csupán azoknak a dolgoknak az elképzelését kell elengednetek, amelyek a birtokotokban vannak.

Sokan vannak olyanok, akik nem veszik ezt az információt komolyan. Ők azt mondják maguknak: „Ó, ők biztosan nem erről vagy arról beszélnek.” Igen, mi minden olyan hamis dologról beszélünk, melyet fogságban tartotok, bármilyen kellemesnek tűnjön is. A dualitás pálcájának másik vége a jó. Látjátok, hogy a legtöbben, akik a spiritualitást tanulmányozzák, hajlandók a „rosszat” illúzióként látni, de képtelenek észrevenni azt, hogy az úgynevezett „jó” is csupán ugyanolyan illúzió, drágáink. A fejlődésetek következő szakasza az, hogy mind a jó, mind pedig a rossz megjelenésén keresztüllátva meglássátok a mögöttük lévő spirituális valóságot. Minden az Isten kifejeződése. Nincs semmi más. Ez az, amit kezdtek megérteni és ez az, ahonnét az ellenállás ered.

Amit kívül láttok, az nem más, mint az Isteni Valóság elme által való értelmezése egy olyan formában, melyet képesek vagytok megérteni. Például: Sokan keresnek társat. Egy férfi és egy nő az elválasztás érzetéből adódóan készek erre, hiszik és megteremtik ezt. Amikor egy személy rájön arra, hogy sosem tud elválasztódni a tökéletes társtól, az Isteni Tudatosságtól, az elme ezt értelmezni fogja és külsőleg ezt megfelelő kapcsolatként fogja kinyilvánítani. Ez színtiszta misztika [rejtelmesség, titokzatosság]. Ezek új és bonyolult igazságok sokaknak ahhoz, hogy elfogadják, mivel azt tanították nektek, hogy mindenért, amire szükségetek van, egy olyan Istenhez imádkozzatok, aki rajtatok kívül helyezkedik el. De ha elolvassátok ezt, akkor készek vagytok e következő mély és erőteljes lépést megtenni.

Az evolúció a tudatosság egy új és fejlett állapotához vezetett, ahol a téves hiedelmeket fel kell oldanotok a semmibe, hiszen ezek semmik. Készen álltok arra az igazságra, hogy nincs egy Isten rajtatok kívül, akikhez imádkozzatok. Bár fontos megérteni azt, hogy az, hogy van Isten, nem az éneteknek – az emberi fejletlen énnek – a téves érzékelése, hanem a valódi lényed, a Felsőbbrendű Éned az, ami mindig jelen van és mindig is jelen volt. Minden, amire szükséged van, az benned van. A fejlődés nem más, mint a megvalósítás, a gyakorlás és fokozatos eltolódás a tudatosság mélyebb állapotába. Ez nem egy éjszaka alatt történik; ez egy folyamat. De ehhez megszereztétek a megfelelő felkészültséget a korábbi küzdelmes és kereső életeitek során.

Amint elkezditek megérteni, hogy minden, amit láttok, hallotok, ízleltek, érintetek vagy szagoltok az az Isteni Tudatosság és annak része, és hogy ezt az elme attól függően értelmezi, hogy milyen az adott személy tudatosságának állapota, akkor elkezdtek megszabadulni a félelmeitektől. Minden az elme értelmezése: a Mindenütt jelenvalóság (autók, szállítmányozás, stb.), a Mindentudás (találmányok, új ötletek minden szinten) és a Mindenhatóság (gyógyítás, az események ráeszmélés által való feloldása) is. Nincs semmi más, csak Isten és az egész utazás lényege az erre való ráébredés.

Közületek azok, akik választanak, gyorsan elmozdulnak a Fény egy nagy energiájába, így nem tudnak magukkal vonszolni semmilyen alacsony rezgésű energiát, melyet az elmúlt életeitek százai során halmoztatok fel. Ezeket most elengeditek. Fizikai sejtszintű elengedés történhet, amint a régi sebek, betegségek és fájdalmak újraaktiválódnak. Egyszerűen úgy is érezhettek, mint egy általános energiahiány, fejfájás, stb. Az érzelmi tisztulás megjelenhet depresszió, düh, irracionális félelmek formájában, vagy olyan érzelmek megtapasztalásában, melyeknek úgy tűnik, hogy nincs indoka vagy oka. A mentális tisztulás látszólag megjelenhet a dédelgetett elgondolások elvetésében. Egész hitrendszerek omolhatnak hirtelen össze, hagyva a személyeket összezavarodni és küzdeni azért, hogy biztonságos talajt találjanak. De ha hajlik arra, hogy elengedje, akkor az igazság helyettesíteni fogja azt, ami el lett engedve és a személy egy teljesen új helyen találja meg a talajt. Drágáink! Ezek a tapasztalatok nagyon bonyolultak is tudnak lenni, főleg amikor egy személy nem érti, hogy mi történik és mindent egy harmadik dimenzióbeli nézőpontból értelmez. Ez az, amiért egy bizonyos ponton felül a spirituális utazást gyakran „mindennapos meghalásnak” nevezik. Mi értjük és látjuk a fájdalmatokat, de nem végezheti senki a munkát helyettetek. Ez a ti utazásotok és csupán ti dönthetitek el, hogy vajon menjetek vagy sem a felvilágosodás ösvényén.

Nincs egyéb kényszer a régi hitrendszeretekből való kimozdulásra, csupán a kényszer arra, hogy tudjátok azt, hogy minden készültségben van most arra, hogy ha megtörténik, választhassatok. Sokan vannak olyanok, akik még beszélnek, beszélnek, tanfolyamokra járnak, metafizikai könyveket olvasnak, de nem lépnek túl azon a hiten, hogy Istent valamilyen formula, cselekvés, eszköz vagy személy által lehet megközelíteni.

Elmondjuk nektek, hogy TI vagytok azok és a ti választásotok az, hogy elfogadjátok vagy elutasítjátok ezt az igazságot és e szerint cselekedtek-e.

Mi vagyunk az Arktúriai csoport.

Csatornázta: Marilyn Raffaele

Magyar nyelvű fordítás: Vénusz

Forrás: http://www.onenessofall.com/newest.html

Reklámok