FORDÍTÓKAT KERESÜNK CSAPATUNKBA: GREG GILES CSATORNÁZÁSAIHOZ (FGF-ASHTAR), MEGFELELŐ ANGOL (ESETLEG MÁS EURÓPAI) NYELVTUDÁSSAL!

JELENTKEZÉS: scarlett@planetmail.com

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **

ARIEL ARKANGYAL / A 12 FÉNYTESTI SÍK (1-4)

A fénytest első síkja

*********************

Amikor az első aktiválás megtörtént a legtöbb embernek úgy tűnt, mintha a DNS-ben kiégett volna egy villanykörte: „eljött a hazatérés ideje”. És ugyanígy érzett a test is. Fellelkesedett, ami egyszerűen gyönyörű volt, és ezt mondta: „eljött az idő, hogy csökkenjen a sűrűségem”. Legtöbbeteknek kézzelfogható „influenzája” volt. Amit a legtöbb ember „influenzának” nevez, azt mi „mutációs tünetnek” hívjuk. Amikor csökken testetek sűrűsége, akkor ezzel egyidőben tendenciaszerűen felléphet fejfájás, hányinger, hasmenés, pattanások, kiütések, és olyan influenzaszerű tünetek, mint az izom- és ízületi fájdalmak. És ha visszaemlékeztek, akkor 1988-ban influenza járvány tört ki, ami tulajdonképpen fény-járvány volt.

A modem emberi génkutatás a DNS 99%-át hulladéknak tekinti, mivel „nem tudjuk, valójában mit jelent”. Tény, hogy az emberi DNS tartalmazza minden, a Földön élő egyed genetikai anyagának bizonyos részét, ezenkívül egy olyan genetikai anyagot is, amelybe holografikusan kódolva van az emberiség minden tapasztalata, valamint saját inkarnációitok holografikus rácshálójának tapasztalatai, és még az öt szomszédos univerzumban párhuzamosan felemelkedő 383 bolygó érző lényei genetikai kódjának részei. DNS-etek tartalmaz továbbá látens kódolást is, amely alapján fizikai testetek fénytestté tud átalakulni.

1988 márciusa előtt, genetikai kódjaitoknak mindössze 7%-a volt aktív. Aztán a szellem a fény-test első síkján úgy aktivált egy egész sor látens kódot, hogy beengedett egy fény- és hangszekvenciát. Ezek az újra aktivált kódok egy jelet adtak a testnek, amely előidézte a DNS mutációját, valamint a sejtek energia feldolgozásának alapvető átállását.

Egy fénytesti síkot azzal mérünk, hogy sejtjeitek mennyire képesek a „fényanyagcserére”. A sejtek ezen új tevékenységének kiindulópontja a jelenlévő adenozin-trifoszfát (ATP) mennyisége. A fénytest aktiválása előtt a sejtfunkciókhoz szükséges energia egy energiatermelő és -raktározó rendszerből származott, ami az energiát ide-oda mozgatta az adenozin-difoszfát (ADP) és az ATP között. Az ATP a sejtekben lévő összeköttetés az energiaraktárral. A mitokoridnumokban változik át a táplálék sejtenergiává, amely aztán hozzákötődik az ATP-hez. Az ATP-ben van egy három foszfátcsoportból álló lánc, amely a molekulából szármázik. Ha egy ATP molekula elveszti külső foszfát-csoportját, akkor egy ADP molekula lesz belőle. A vegyi kötés felszakadása energiát szabadít fel, amivel a sejt végrehajthatja feladatát, mint pl. a fehérjeképzést. Az ADP energia és egy foszfátcsoport felvételével ismét ATP-vé tud alakulni. Az ATP és az ADP foszfátcsoportokat ad le és vesz fel, hogy energiát nyerjen a sejt funkcióihoz. Ez a biológiai energia zárt rendszere, amelynek öregedés és halál a következménye. Nem vesz fel új energiát.

Amikor a fénytest-mutáció aktiválódott, egy sor látens DNS kód felvillant, amelyek a sejtekben egy új irányvonalat szabtak meg. Az első utasítások egyike az volt, hogy közölték a sejtekkel, hogy a fényt új energiaforrásként kell elismernie. A sejttudat először nem tudja, mit kezdjen ezzel az információval. Amikor azonban a sejtek megfürödtek a fényben, akkor a mitokondriumok (amelyek nagyon fényérzékenyek) elkezdték felvenni az új szín- és hangaktiválást, és robbanásszerűen ATP-t termeltek. A sejtek azonban még nem vettek elég fényt fel ahhoz, hogy stabilizálják a foszfátkötést. Ezért az ATP gyorsan visszaalakult ADP-vé, és a sejtanyagcsere drámaian felgyorsult. Összegyűlt mérgek, régi traumák, elraktározott gondolatok és érzések oldódtak ki, belekerültek a testbe, és az influenzához hasonló tüneteket okoztak. A régi módszer szerint a fizikai forma két részre osztotta az agyi funkciókat: jobb és bal hemiszférára [agyféltekére]. A tobozmirigy és a hipofízis is borsó nagyságúra zsugorodott a dió nagyságú után. Az aktiválás révén az agy kémiája is elkezdett megváltozni, és új szinapszisok keletkeztek.

 A fénytest második síkja

**************************

A második síkon a hatodik dimenziós, éteri másolatotokat átjárja a fény. Elkezdi elengedni a negyedik dimenziós struktúrákat, amelyek inkarnációitok karmikus tapasztalataihoz kötnek benneteket. Ennek eredményeképpen lehet, hogy kissé zavarodottnak, irányt vesztettnek érzed magadat, és gyakran van „influenzád”. Minden valószínűség szerint az ágyban fekszel, és azt kérdezed magadtól: „miért vagyok itt?” és „ki vagyok én?”. Eközben talán megsejted, hogy lehet valami „szellem”-féle az életedben. Itt szeretnénk meghatározni egy további fogalmat. Amikor a „lélek” fogalmat használjuk, akkor szellemednek arról a differenciált részéről beszélünk, amely fizikai testeden keresztül gyűjt tapasztalatokat. Amikor a szellemről beszélünk, akkor arról a differenciálatlan részre gondolunk, amely tökéletes összeköttetésben van a Forrással.

A fénytest aktiválásának második szakaszában tehát elengeditek a negyedik dimenziós struktúrákat, ami megváltoztatja a geometriák forgásszámát az érzelmi, mentális és spirituális testetekben. Ebben a szakaszban nagyon gyorsan változol. Legtöbbször tisztán fizikai tüneteket észlelsz, és valószínűleg nagyon fáradt vagy.

A fénytest harmadik síkja

***************************

Ebben a szakaszban fizikai érzékszerveid különlegesen élénken működnek. Előfordulhat például, hogy két emelet magasságából sem bírod elviselni a kuka szagát. Mindenre nagyon érzékeny leszel: nem bírod elviselni a széket, amin ülsz, vagy a ruhát, amit viselsz.

A fénytest harmadik síkján az emberek gyakran újra felfedezik a szex örömét. Ezért nem csoda, hogy 1989 áprilisa óta – amikor a Föld és lakói fénytestének harmadik síkja aktiválódott – növekedett a születések száma. Minden, ami most történik, a fizikai testedre összpontosul.

A test elkezd azzá fejlődni, amit „biotranszduktor-rendszernek” nevezünk.

Tested arra lett teremtve, hogy dekódolja és feldolgozza a fényenergiát, majd átvigye a bolygóra. Ez a funkciója elcsökevényesedett az elszakadás játszmájában. Érzékszerveid finomodása az első jele annak, hogy tested elkezdte „bio-transzduktor” működését. A felettes lélekből differenciálatlan fény folyik az ötödik dimenziós tengely-tonális vonalakba. A bőr felületén lévő tengely-tonális forgáspont-metszéshelyeken képződik az ötödik dimenziós tengelyes keringési rendszer. A tengelyes rendszer aztán kitágul, eléri a sejteket, és aktiválja az ott lévő forgáspontokat. A fénytest első és második síkján a test még fényben fürdött, itt azonban, a harmadik, síkon a tengelyes rendszeren keresztül fókuszálódik a fény minden sejtbe. A mitokondriumok itt már felismerik, hogy a fény „táplálék”, és több ATP-t termelnek. Mivel a sejt a fényből értékes energiát nyer, kevesebb ATP válik ADP-vé. Mivel a tengelyes rendszer a felettes lélekből a sejtekben lévő forgáspontokba szállítja az energiát, amelyek olyan hang- és fényfrekvenciákat hoznak létre, amik megváltoztatják a sejtmolekulák atomi forgásszámát (különösen az oxigénatomokét). Ha emelkedik az ATP molekulák atomjainak forgásszáma, akkor új funkciók keletkeznek. A három foszfátcsoport, amelyek az ATP molekula szárát képezik, a differenciálatlan fény antennái lesznek, a molekula szimmetrikus feje pedig egy prizma, amely a fényt egy finom színspektrumra bontja fel úgy, hogy a még szunnyadó DNS kódok fel tudják használni. A fénytest aktiválása előtt az RNS olyan hírvivőként működött a sejtekben, amely csak egy irányba közvetített. A DNS aktív 7%-tól hozott utasításokat a sejt többi részébe, pl. azt a parancsot, hogy melyik fehérjét kell szintetizálni. A fénytest harmadik síkján az RNS már mindkét irányban közvetít. Most már az ATP antennák (prizmák) által használható színfrekvenciára felbontott fényt visszafelé is tudják szállítani a DNS pályán. A fénytest minden új síkjával szunnyadó genetikai kódok ébrednek fel, és továbbadják az információt az RNS-eknek, amelyek eljuttatják a sejt többi részébe.

Ez a földi CD technikához hasonló. Minden CD-re hatalmas mennyiségű információt lehet eltárolni. Képzeld el, hogy egy hatalmas mennyiségű információ egy vörös spektrumra, és egy óriási mennyiségű adat egy kék spektrumra van eltárolva. Egy vörös lézersugár megérinti a felületét, és leolvassa a vörös információkat. De te semmit sem tudsz a kék spektrumról. Egy kék lézerrel azonban végigmegy a CD-n, és minden kék adat a rendelkezésedre áll. A fény, illetve a színfrekvenciák nagyonhasonlóan „olvassák le” a DNS-ben lévő információkat. Amíg a színspektrumot nem fordítják le, addig nem tudhatod, hogy mi van benne. A fénytest mindegyik síkjának megvan a maga szín, illetve hangjelzése.A szellem így tudja végbevinni a lassú átalakulást a fizikai testben. Azegyoldalú DNS-RNS információs kapcsolat és az ATP-ADP energiakeringés zárt rendszerek voltak, amelyek biztosították a degenerációt. Az egyetlen valóban lehetséges változás a pusztulás volt.

A fénytest aktiválása révén új, nyitott rendszerek fejlődhetnek ki, amelyek végtelen energiát és információt bocsátanak a test rendelkezésére. Megkezdődött a párbeszéd tested és szellemed között.A fénytest első két síkján még megfordítható a folyamat, mivel az ATP és az RNS még nem fejlesztette ki új funkcióit. A harmadik síktól azonban a mutáció már olyan előrehaladott állapotban van, hogy nem lehet leállítani. Ez az oka annak, hogy miért aktiválódott a bolygó és a bolygó lakossága. A fénytest harmadik síkja egy egészen egyszerű ok miatt aktiválódott: hogy semmi se zavarja a folyamatot. Ezzel az aktiválással létrejött egykapcsolódási pont is a Föld és más, a fizikai síkból felemelkedő
bolygók között, amely szinkronban tartja az összes bolygót. Hiszen nemcsak ez a bolygó emelkedik fel, hanem az egész dimenzió, és az egész asztrál sík! Ha ez befejeződik, akkor nem lesz fizikai és asztrális sík.  Ezt az egész folyamatot a Forrás „belélegzésének” nevezzük.Modellünkben a Forrás (az Egy-pont, a Minden-Ami-Van, Isten) a teremtőerő ki- és belégzésén keresztül nyilvánul meg – méghozzá egy nagyon lassú kilégzés, és egy nagyon gyors belégzés révén. Egyszer egy fényközvetítő megkérdezett bennünket, hogy miért tart több milliárd évig ezen a síkon
az elszakadás játszmája, és utána miért 20 év alatt kell mindennek megfordulnia. Képzeld el, hogy te vagy az Egy, és úgy döntesz, hogy a síkokon lezajló progresszív individuáció milliárdnyi részecskéit megtapasztalod. Olyan ez, mint egy kihúzható gumiszalag. Egyre jobban és jobban elérted az individuációt, a gumiszalag egyre jobban és jobban megfeszül, amíg eléri azt a pontot, ahol már nem feszíthető tovább. Itt távolodtál el a lehető legmesszebbre Egységedtől, és a feszültség óriási. Megfordulsz tehát, és elengeded a gumiszalagot – elszakadásodat. Mi történik? Nagyon gyorsan pattansz vissza az Egységbe. Ezen a bolygón olyan elszakadási játszma folyik, amely időközben kipróbált már minden lehetséges szerepcserét és interakciót. Eljátszottatok már minden karmikus kapcsolatot. Ezért megkezdődik a belégzés.

Eljött a hazatérés ideje. A fény közvetítőinek azokat az embereket nevezzük, akik asszisztálnak ebben az átalakulási folyamatban. Ezért vagytok itt. Néhányatok az egész ciklus alatt itt volt. Mások csak a játszma felépítésében működtek közre, és úgy döntöttek, hogy itt maradnak, hogy lássák, hogyan működik. Ha lineárisan néznéd az időt, akkor az idő és minden párhuzamos idő, túloldalán lennél, aktiválnád, és fénnyé válnál.

Egy bolygó nem egy pillanat alatt emelkedik fel, hanem teremtésének pillanatától kezdve. És ez az oka annak, hogy ilyen sok életet éltetek itt le. Vannak köztetek olyanok is, akik csak most jöttek ide, hogy segítsenek, és ez is jól van így.

A fénytest negyedik síkja

**************************

A fénytest negyedik síkján lépsz be az ún. mentális szakaszba. 

Ez erőteljes változásokat idéz elő agyad kémiájában és elektromagnetizmusában. Ha ezen a ponton vannak még szabályozó kristályok az étertestedben, akkor ezek nagyon kellemetlenné válhatnak. A következmény: fejfájás, látás- és hallászavarok, mellkasi fájdalmak. Ezek a kristályok akadályozzák meg, hogy az ötödik dimenziós másolatotok fényvonalai kapcsolatba léphessenek egymással. 

Mellkasi fájdalmak azért keletkeznek, mert a szíved egyre mélyebb síkokon nyílik meg a folyamatban. Ha az agy bizonyos részei megnyílnak, akkor látási és hallási képességeid elkezdenek megváltozni. Ezen a negyedik síkon egy egészen új funkció kezdődik. Mindkét agyféltekéd egyszerre akar égni, ha azonban valami meg akarja akadályozni ezt, akkor meglehetősen rosszul érezheted magadat. A legtöbb ember érzi, hogy valami elektromos dolog zajlik az agyában. Lehet, hogy szó szerint elektromosságot érzel a fejbőrödön vagy a gerincedben. Megkapod az első kóstolót a nem lineáris gondolkodásból, ami vagy örömteli, vagy félelmetes lehet számodra. Mentális változás zajlik benned.Mentális tested azt mondja magának: „na mi van, mi történt, úgy látom nem én vagyok a főnök”.A fénytest negyedik síkján általában feltűnik valaki az életedben, aki azt mondja: „a legfontosabb az életben, hogy gondolkodás nélkül kövesd a szellemedet”. Mentális tested hirtelen azt mondja: „lehet, hogy valaki más ellenőriz, mert úgy néz ki, hogy nem én”. Ekkor elkezdi másképp szemlélni magát, és hirtelen már nem is olyan biztos benne, hogy mi reális, és mi nem. Szellemed mindenesetre sok mintát és a realitás hatalmas képeit küldi át energiatesteiden.A negyedik síkonsejteni kezded, hogy van szellem. Hirtelen impulzusokat kapsz eddig ismeretlen területekről, és úgy gondolod, hogy talán követned kellene ezeket. Mentális tested azonban felkiált: „Álljon meg a menet! Mi történik itt?” Természetesen kezében akarja tartani a világ ellenőrzését, és mindez rosszul esik neki, mivel érzi, hogy minden meg fog változni.

Minden megváltozik, amit eddig reálisnak tartott. Lehet, hogy időnként beindul telepatikus, vagy tisztánlátó képességed. Ebben a szakaszban szinte minden emberben létrejön a megérzés képessége. A mentális test azonban megint el akar nyomni mindent. Érzi, hogy veszélybe kerül, ha megnyílik az érzelmi test. A mentális test nézőpontjából az érzelmi tested életveszélybe sodor téged. A hullámokban rád törő megérzések nagyon kellemetlenek is lehetnek, ugyanakkor azonban nagyszerűek is.

„Mindennel kapcsolatban vagyok. Vannak itt olyan emberek, akikkel valószínűleg már korábban is találkoztam. Valahonnan ismerlek, nagyon ismerősnek tűnsz.” Megsejted, hogy van értelme itt létednek.

Forrás: http://www.angyalitarsasag.hu/fenytestunk-kialakulasanak-fokozatai-2resz.html