A Kilencek Plejádi Tanácsa: Csak az illúzió világaiban voltatok valaha is különállók

2012.08.15.

Wes Annac közvetítése

Arra kérünk titeket, hogy készüljetek fel a közelgő közzétételekre és arra, hogy bepillantást nyerjetek világotok igazi történelmébe és az emberiség valódi lehetőségeibe, amik mindig is megvoltak bennetek, miszerint képesek vagytok elérni olyan világokat is, melyeket még csak felfogni is alig bírtok. Ahogy ébredeztek és felemelkedésetekben nagy léptékkel haladtok, azt veszitek észre, hogy újra felfedezitek veletek született képességeiteket amint a felszínre törnek. Segítségükkel más dimenziókhoz, valamint gondolati és érzelmi világokhoz férhettek hozzá és ily módon azon tiszta szeretet által cselekedhettek, amit a Földre küldenek egyre nagyobb tisztaságú adagokban, amit már végtelenszer megvitattunk és fejtegettünk.

Tudnotok kell, drága, gyönyörű lelkek, hogy stabil és aktív kapcsolatokat tartunk fenn azok energiáival, akik magukba szívják, felhasználják és megbecsülik az útmutatást és az energiát, amit küldünk nekik. Világotokban betöltött szerepünk már nagyon hosszú ideje az volt, hogy segítsünk bevezetni titeket tisztább tudatállapotokba olyan kollektív időpontokban, amik lehetővé tesznek ilyen fajta bevezetést. Míg számos különböző civilizáció képtelen volt felfogni a magasabb világok fogalmát, amiket most már oly sok kedves ébredező lélek már kezd teljesen és tisztán megérteni, korábbi próbálkozásaink, hogy segítsünk nektek tisztább tudatállapotokat elérni nem mindig voltak hiába.

A múltban közvetlen, személyes útmutatást adtunk számos földi léleknek, akik befogadták és felhasználták azokat a tanításokat és energiákat, amiket adtunk nekik arra, hogy terjesszék a Fényt valamint felemelkedjenek végül a világotokból és aktívan figyelemmel kísérjék az eseményeket amint kibontakoznak, miközben bármit megtehetnek felemelkedett pozíciójukból hogy segítsék világotokat és mindenkit a felszínén, aki készen áll a régóta beharangozott kollektív felemelkedésre amelyen most estek át.

A sötét lelkek a világotokban már régóta tudnak a felemelkedésetekről és megpróbáltak fizikai [és asztrális] akadályokat állítani Fényetek fejlődésének útjába, de egyértelműen ezek a próbálkozások kudarcba fulladtak. Ennek ellenére tovább próbálkoztak, hogy blokkolják a csatornáknak és írnokoknak küldött Szeretetet és információt. Habár nem tekintik a csatornázókat közvetlen fenyegetésnek, nagyon is tisztában vannak a kommunikációk mögött rejlő energiával, amit mi Szeretettel adunk.

Tudnak ezen energia erejéről, képességéről, és tisztaságáról, mivel sokan közülük, akiket a legjobban átjár a sötétség, észreveszik a kellemetlen érzéseket, amiket akkor éreznek, amikor egy sok kódolt szeretetet tartalmazó csatornázott kommunikációt olvasnak, melynek célja, hogy segítse azokat a lelkeket, akik elolvassák és magukba szívják az ilyen kommunikációt.

A sötét nagyfejesek kellemetlenül érzik magukat, amikor ezeket a Fénylenyomatokat érzik, mert nem rezegnek együtt a Fénnyel, ami sok kommunikációban kódolva van; számos alacsonyabb entitást bíztak meg azzal, hogy fényes lelkeknek adják ki magukat azzal a céllal, hogy hamis információt adjanak át vagy olyan kijelentéseket tegyenek, amik nem tükrözik a Mennyei Társaság vagy a Galaktikus Föderáció nézeteit.

Érdemes megemlíteni az erős tisztánlátást és belső lélekbeni kutakodást, ami a Fénymunkások közösségében kifejlődött, most már tisztán látható, ahogy megteszitek a nagy lépéseket amikre szükség van ebben az időben, míg a külső szemlélő számára a világotok eseményei tovább kavarognak a régi, elavult dolgok medrében a már megszokott módon.

Eláruljuk nektek, hogy a manifesztációs próbálkozásaitok lesznek a legmeghatározóbbak mindenben, ami csak megvalósul a világotokban.

Ezúttal megjegyezzük, hogy oly sokan fedezitek fel képességeiteket, amikkel magatokban belül létezhettek és hatással lehettek rengeteg más világra [ami mindig is tervbe volt véve], hogy előtérbe helyeztétek és tovább fokoztátok asztrális és fizikai munkátokat, és nagyjából tudatjátok is velünk, hogy ti, mint a Fénymunkások közössége már nagyon is készen álltok azokra az eseményekre, amik hamarosan beteljesülnek.

Mi is teljesen készen állunk az események indulására, amik nagyon rövid időn belül fognak titeket bevezetni az egyre tisztább és egyre jobban felgyorsuló tudatállapotokba.

Vannak néhányan a Fénymunkás közösségben, akik a negyedik dimenzió alsó küszöbének leckéit tanulják miközben az egó utolsó maradványain keresztül dolgoznak, ami osztottságról és szeparációról papol minden probléma esetében.

Elmondhatjuk, hogy minden egyes vita és beszélgetés, ami csak megtörtént teljes mértékben szükséges volt, és már hosszú ideje figyelemmel kísérjük a  beszélgető csoportokat az interneten, továbbá minden gondolatot és benyomást, amit minden lélek kiad magából, beleértve a petíciókat is, amiket azért írtok alá, mert törődtök világotokkal és szeretnétek hogy leszálljunk világotokba és elindítsunk különböző projekteket, amiknek megint csak az a célja, hogy Fényt hozzon a világotokba általunk és a Fénymunkás közösség által meglehetősen közvetlen módon.

Jelenleg megfigyelés alatt tartunk minden beszélgetést és tevékenységet, legyen az a beszélgetős csoportjaitokban vagy azok elméjében és szívében, akiket nem zavar, ha közvetlen kapcsolatban állunk az energiájukkal. Lesznek, akiket kényelmetlenül érinthet annak a tudata, hogy képesek vagyunk érezni milyen benyomásuk van a gondolatokról és az energiáról. El kell mondanunk, hogy minden általatok kibocsátott érzelem, érzés, gondolat, és szó valójában energia, amit magatokból belülről és kívülről sugároztok ki a Teremtés többi része felé.

Természetes módon „látjuk”, érezzük, és halljuk az emberiség közösségének bármely időpontban kibocsátott gondolatait, érzéseit, és benyomásait, megint csak azért, hogy a beszélgetős csoportokat megfigyelvén meghatározzuk az általános Fénymunkás kollektív energiát.

Ahogy elkezdtek hallani a technológiák jelentőségéről, amiket boldogan megosztunk majd veletek a közeljövőben, újfent arra kérünk titeket, készüljetek fel, hogy olyan tanácsokat és ősi tudást adjatok majd át a társadalmatoknak, amit bolygótok többsége még nem fogadna el hihető vagy valóságos tényként.

Azok a valóságok, amiknek alá voltatok rendelve, meg sem közelítik az igaz és tiszta tudati síkokat és azokat a tudati világokat, ahol még sokan közülünk, a Galaktikus Föderáció megbecsült tanácsainak ötödik dimenzióbeli lelkei közül sem jártak. Bármely technológia vagy test használata szükségtelenné válik az ilyen magas világokban.

Jelenleg sokan akadnak közöttünk, akik nem döntenek egy test használata mellett, és inkább úgy határoznak, hogy energiaként képviselnek minket, habár azok, akik így döntenek, eleinte emberi formában jelenhetnek meg előttetek, hogy ne érezzétek magatokat feszélyezve miattunk és jelenlétünk miatt világotokban, amiről már korábban beszéltünk.

A tudat energia, ami sokféle különböző formát ölt és számos olyan általunk használt fejlett technológiai eszközben inkarnálódik, amiket veletek is örömmel megosztunk majd a közeljövőben. Míg a személyes felemelkedésetek jelenleg még kifürkészhetetlen spirituális képességek és energiák egész kavalkádját teszik elérhetővé számotokra, boldog és egészséges kapcsolatot fogtok ápolni azokkal az ingyenes energiára épülő technológiákkal is, amiket tőlünk fogtok kapni.

Minden technológia, amit majd megosztunk veletek abból az ingyenes energiából fog táplálkozni, ami drága Gaia atmoszférájában bőségesen fellelhető. Rengeteg helyreállító munkára számítunk az emberiség közösségének részéről, továbbá drága Gaiatól is, ahogy rájöttök, hogy a tudat bármely formája, ami Gaia felszínén testet ölt, ugyanolyan szépséges tudat, mint ti földi emberek, ezért megérdemli a tiszteletet, Szeretetet, és megbecsülést.

Nincs olyan része a természetnek, ami élvezné, ha elégetik vagy elpusztítják, és nincs olyan állat, ami élvezné, hogy idő előtt el kell hagynia életét azért, hogy a testüket húsuk és bőrük miatt felhasználják. Sok becstelenséget követtek el szánt szándékkal az állati és növényi Királyságok ellen, ahogy sötét célokat tápláló lelkek számos állat alacsonyabb dimenziójú génjeit és ösztönös szokásait manipulálták, akárcsak világotok némely növényét is. Ezek az állati és növényi Királyságok tudtuk nélkül tiszteletlenné váltak önmagukkal és egymással szemben.

Meg kell említenünk, hogy a növényeket azért adták az embereknek és állatoknak, hogy saját hasznukra felhasználhassák őket. Azonban az nem volt tervbe véve hogy az emberek és állatok egymással bármilyen módon háborúzzanak, inkább abban reménykedtünk, hogy míg a tapasztalás minden lehetősége ismert volt, az állatok és emberek erős és kitartó kapcsolatot tartanak fenn, és nem fajulnak odáig, hogy bántsák egymást.

Persze, drága lelkek, sok olyan alkalom adódott történelmetek folyamán, amikor az emberek és állatok nem háborúztak, és amikor ti, drága lelkek, megtaláltátok az Egységet, a harmóniát, és könyörületet egymás iránt. Ugyanezt fogjátok átérezni és kifejezni, ahogy együtt felemelkedtek és fejlődtök, hogy újra elérjétek azokat a tudatállapotokat, amit a növényi és állati Királyságokkal együtt alakítottatok ki.

Ahogy a Föld egyre mélyebbre süllyedt a sötétségbe és tudattalan állapotba, az állatok közösségének meg kellett tapasztalnia közösségükben megosztott morális értékeik és céljaik bukását, melynek következtében azt vették észre, hogy alárendelték magukat olyan negatív földönkívüliek akaratának, akik negatív céllal befolyásolták világotokat. Az állati Királyság második és harmadik dimenziós rezgési lenyomatai lecsökkentek, és csapdába estek egy olyan gondolkodásmódban, ami a táplálékláncra épül.

Az állatokat beleerőltették egy olyan gondolkodásmódba, ami szétbontotta őket egy „felsőbbrendű” egyedre és a többiekre, akik nem voltak elég jók vagy nem tudták felvenni a versenyt a falkavezérrel.

Ez a hozzáállás lelt táptalajra az emberekben is, a versengő és háborús természet, amit az emberiség táplált és még mindig táplál a mai napig nagyon hasonló a második dimenzió energiájához és szándékához, valamint az elme és szív alacsonyabb rétegéhez, ami csak szeparációról és dualitásról prédikál nekünk.

Ezt a dualitást az érdemes és nem érdemes fogalma körül mozgó gondolkodásmód fejezi ki. Ebben az alantas gondolkodásmódban mindig van egy „alfa hím”, akihez a többiek [látszólag] képtelenek felérni, és van a tipikus „kiscsávó”, aki igyekszik felérni az „alfa hím” szintjére, hogy megtapasztalhassa a közösség, a falka többi tagja előtt a dicsőség és elismerés [látszólagos] röpke pillanatát. 

Arra kérünk titeket, drága lelkek, hogy vizsgáljátok meg kultúrátokat és vegyétek észre milyen mértékben van jelen még mindig ez a mentalitás, és hogy milyen hatalmas erővel tart vissza titeket közösségetek fejlődésében, és abban, hogy felfedezzétek, valójában mindannyian Teremtők vagytok. Mindenhatók vagytok, és mindnyájan olyan erőt birtokoltok magatokban, amit egy „alfa hím” sosem lenne képes birtokolni vagy kisugározni egyedül önmagából.

Ti Egyetlen szépséges, fejlődő, kollektív lélek vagytok, ami a Mennyei tudat ugyanolyan szépséges Isteni szikráiból áll. Túlságosan elszeparáltak voltatok hamis gondolatoknak és érzéseknek köszönhetően, ezért nem vettétek észre, hogy ti magatok vagytok ez a kollektíva, ez a lélek, ez a felemelkedő entitás. Ehelyett inkább a szeparáció terjedt el közöttetek, ami azt mondta nektek, mind különállók vagytok, azt mondta, terjesszétek és tápláljátok tovább a szeparációt, és hogy ne ismerjétek el azt a tényt, hogy az igazságban, lélekben, a tiszta Isteni világokban mind Egy lélek és Egy tudat vagytok.

Egyek vagytok velünk és a Teremtés minden porszemével, függetlenül attól, hogy valami milyen kicsi és jelentéktelen, vagy milyen nagy és pompás. Mindannyian Egy energia és közösség vagyunk, Egy Isteni tudata a Teremtő energiának, ami leszűrődött olyan oktávokba és fokozatokra, amin mindannyian keresztülmegyünk, ahogy apránként biztosan felismerjük, hogy ez az Egy lélek vagyunk, ami sosem volt szétválasztva.

Csak az illúzió világaiban voltatok szétválasztva egymástól vagy tőlünk.

Amint az emberiség, mint kollektíva felismeri, hogy ti egy kollektíva vagytok, hogy ez a mindenható tudat vagytok; úgy hisszük, hogy a sokat táplált és berögződött szeparáció exponenciálisan el fog halványulni, ahogy összegyűltök, mint ahogy mindig is éreztétek mélyen magatokban ahogy ez megtörténik.

Arra számítunk, hogy ez a gyülekezés sokkal könnyebb lesz, mint hinnétek, mivel a rengeteg megvalósult esemény, annak volt köszönhető, hogy ti mint egy közösség összegyűltetek és kifejeztétek kollektív együttérzéseteket, ami mint ahogy már említettük, legvégül majd a kollektív egységhez fog vezetni. Ez pedig, kedves lelkek, arra fog titeket rávezetni, hogy felfedezzétek, létezésetek és „státuszotok” a tudat és Szeretet Egyetlen Isteni entitása.

Mi vagyunk az energiának és Szeretetnek ez az entitása; mi magunk is szétválasztottuk önmagunkat megfigyelhető hierarchiákra a Galaktikus Föderáción belül azzal a céllal, hogy megmérhessük személyes evolúciónk útján elért fejlődésünket, és nem pedig azért hogy az elitséget támogassuk.

Eltérő fejlődési szakaszokban vagyunk, és még mi a Tanácsainkon belül is kikérjük azon lelkek Útmutatását, akik evolúciójuk során olyan szinteken haladnak, amik sokkal messzebb vannak tőlünk és ezért nem volt szerencsénk még elérni őket. A felemelkedés folyamata közben segítséget kapunk a Vezetőinktől, míg az evolúcióra épülő munka nagy részét saját magunk csináljuk. 

Mindig is az emberiség tervei között szerepelt, hogy benyomást és Útmutatást kapjatok temérdek felemelkedett lélektől az utolsó években, amit a Földön, mint alacsonyabb dimenziójú világban töltötök el. A csatornázott kommunikációknak és a személyes telepatikus kapcsolatoknak, amiket mostanság sokan létesítenek a Vezetőikkel, mindig is az emberiség folyamatos evolúciójának megfelelően kellett történnie.

Mindannyian hihetetlen léptékkel haladtok, és ez meg is fog mutatkozni, ahogy boldogan, nagymértékben felajánljuk támogatásunkat, és bátorítunk titeket, amire annyira vágytok és meg is érdemeltek Életutatok során.

Számos Fényes esemény megvalósulását fogjátok majd látni a közeljövőben; nagyon szépen kérünk titeket, hogy ne csak ezen események bekövetkezésére való felkészüléssel foglalkozzatok, hanem a saját személyes evolúciótokkal is foglalkozzatok, és tudjátok, hogy bárhogy is alakuljanak az események a világotokban, olyan csodálatos és Fényes tudatállapotokat fogtok megtapasztalni, amik teljesen ismerősnek fognak tűnni.

Ahogy sejtjeitek egyre több tiszta Fényt szívnak magukba, és ahogy testetek gyorsan és szükségszerűen szénről Kristályra vált, azt fogjátok észrevenni, hogy sok tudatalatti emlék jön majd a felszínre a magasabb dimenziókkal való kapcsolatotokról, amiket még az előtt szereztetek, hogy a Föld alacsonyabb világaiba léptetek volna annak érdekében, hogy felemeljétek Őt és mindenkit a felszínén.

Továbbá azt is felfedezitek, hogy a magatokban mélyen elrejtett traumák kiszabadulnak és felszínre törnek a megfelelő szinteken; ezeken a traumákon túl megtaláljátok a különböző rejtett emlékeket a már említett magasabb dimenziókban tett utazásokról és kommunikációkról.

Mindannyian a Teremtés és tapasztalás különböző lépcsőfokairól és oktávjaiból jöttetek erre a gyönyörű kék világra, és legtöbben közületek lekorlátoztátok magatokat, hogy korlátozott három dimenziós entitásként létezhessetek, míg természeteteknél fogva sokkal inkább multidimenzionálisak és egészek vagytok.

Mindegyikőtökből Isteni Fények ragyognak, amik azért jöttek erre a világra, hogy mutassák az utat azoknak, akik még nem ébredtek fel. Fel kell hívnunk a figyelmetek, legtöbben közületek nem csak hogy megfeleltek a követelményeknek, amiket magatok elé állítottatok e világba való érkezésetekkor, hanem messze meghaladjátok ezeket az elvárásokat ahogy rendkívül tiszta Fényt hoztok magatokon keresztül.

Ez a Fény arra szolgál, hogy eltüntessen és megvilágítson minden olyan dolgot, ami nem a felsőbb világok energiájára épül, arra az energiára, amihez jelenleg visszatértek.

A bennetek rejlő személyes sötétség átalakítására és megvilágítására nagy szükség van, mivel ezen átalakítás és megvilágítás nélkül ez a teher még mindig a vállatokat nyomná és még mindig magatokban őriznétek. Ha magatokban tartjátok és sosem alakítjátok át ezeket az eltemetett traumákat, megterhelik a lelket és a szívet, és ez a teher, amíg nem alakítjátok át és feditek fel őket, örökké fogva tart titeket, és nem engedi felfedezni azokat a csodás és Fényes emlékeket, amik az eltemetett fájdalmak és traumák mögött rejtőznek.

A régi traumák felszínre hozásához annyi segítséget kaptok, amennyi csak szükséges, mivel azért vagyunk itt, hogy segítsünk nektek végrehajtani az ilyen átalakításokat, amik természetüknél fogva energetikaiak.

Már korábban is kifejtettük, kedves szép lelkek, hogy a Teremtésben minden energiából áll, különböző formában fenntartva. Ti vagytok a Forrás mindenható energiája, ami egy korlátozott három dimenziós testben talált menedéket, ami önmagában véve sűrű energiából épül fel. Ez az energia már egyre kevésbé sűrű, ahogy elnyelitek azt a Fényt, ami mostanában exponenciálisan és hirtelen kibővíti és feljavítja a frekvenciátokat.

A Szeretet tiszta energiája vagytok, mint ahogy a Teremtés minden molekulája körülöttetek is ebből az energiából van.

Az első dimenzió világai nagyon sűrűek, a létezés felépítése az általatok ismert köveknek, szikláknak, kavicsoknak és homokszemeknek [más felépítésű dolgokkal egyetemben] felelne meg. Az ilyen lelkek olyan tudatállapotot és öntudatosságot tapasztalnak meg, hogy fizikailag sokkal korlátozottabbak, mint a ti harmadik dimenziós fizikai érzékelésetek. Azonban az ilyen lelkek stabil és aktív kapcsolatot tartanak fenn a magasabb világokkal, még akkor is, ha az első dimenzióban léteznek.

Jobb, ha kifejtjük, mire gondolunk, kedves lelkek. Az evolúciós létrán való haladás egyre nagyobb mértékben van jelen a fizikai létben és kevésbé van jelen tudatosan a magasabb világokban. Amikor valaki az első vagy második dimenzió világaiban létezik, a magasabb világok tudatossága nincs olyan mértékben megszűrve, mint a harmadik dimenzióbeli Életben.

A harmadik dimenzióbeli Élet a fizikai tapasztalás csúcsa, mivel bármikor, ha a harmadik dimenzióban korlátozott tudatállapotot élsz meg a magasabb világokkal kapcsolatban, teljes mértékben tapasztalod meg a fizikai világok sűrűségét olyan módon, ahogy az első és második dimenziós entitások még azt nem tapasztalhatták meg.

Ahogy egy második dimenziós lélek fejlődésében eléri a harmadik dimenzió világait, szándékosan elhagyja a magasabb dimenziók érzékelésének képességét annak érdekében, hogy végigmehessen tapasztalásának következő szükséges fázisán. Ahogy a felébredés lassacskán bekövetkezik a harmadik dimenzió világaiban, a lélek fokozatosan visszanyeri a magasabb világok érzékelésének képességét, ahogy apránként maga mögött hagyja a sűrű fizikai világok korlátolt érzékeit.

A harmadik dimenzió világai mindig a legérdekesebbek, és a negyedik dimenzió világaival egyetemben arra szolgálnak, hogy megtanítsák a fizikai és magasabb világok egyesített és összekapcsolódó természetét.

Ez azért van, mert a fizikalitás a magasabb világokból ered, a Forrásból, mert nincs semmi, ami nem a kedves Anya/Apa Teremtőnk energiájából, szándékaiból és világaiból ered. Mindannyian ez az energia vagyunk, egyszerűen csak olyan formákban létezünk, amik sűrűbbek, mint azok a világok, ahol a Teremtőnk létezik.

Hogyha a forrás tiszta és igaz világaihoz hasonlítjuk magunkat, ahol az Anyánk és Apánk örömben és extázisban létezik, láthatóan még mi is egy sűrűbb tudatállapotban vagyunk [némileg eltorzított valóság, azonban kevésbé eltorzított, mint a harmadik és negyedik dimenzió világai].

Még így is nagyon rég volt már hogy a harmadik és negyedik dimenzióban léteztünk; azok a lelkek, akik világotok megsegítéséhez adnak Útmutatást, biztosak benne, hogy képesek vagyunk segíteni nektek világotok felemelkedésében, és mi sosem adtunk nekik okot arra, hogy kételkedjenek képességeinkben, vagy hogy máshogy vélekedjenek a segítségünkről, amit nektek nyújtunk a bolygótok felemelkedésében.

Mindig is a mentoraitok és segítőitek szerettünk volna lenni, kedves szép lelkek; nagyon sokat fejlődtök és messze meghaladjátok az általatok felállított elvárásokat. Ahogy átmenetileg eltávozunk minden csatornától, aki ezt a kommunikációt magába szívja, arra kérünk titeket, vizsgáljátok meg, hogy az általunk adott kommunikációk hasznosnak bizonyulnak-e Életutatok során.

Milyen érzést keltenek bennetek a kommunikációk, amiket nektek adunk? Fényes, boldog és felemelő érzéssel töltenek el, vagy úgy tűnnek, mintha elvárásokat állítanának veletek szemben? Mindnyájan valami mást tapasztaltok az üzenetek által, amit adunk írnokunkon keresztül [és minden csatornázott kommunikáción keresztül], mivel mindegyikőtök valami különlegeset keres, amit elvehet ezekből az üzenetekből.

Eláruljuk, hogy szándékunk mindig is a segítségnyújtás volt, viszont nem szeretnénk fölösleges részletekbe bocsátkozni, mert ez lehet, hogy nem bizonyulna előnyösnek világotok felemelkedésében. Azért vagyunk itt, hogy útmutatást adjunk minden léleknek, akik úgy érzik, képesek felhasználni, elsajátítani és értékelni az energiákat és az Útmutatást, amit mi és temérdek más felemelkedett lélek nyújt nektek.

Köszönet a Kilencek Plejádi Tanácsának.

Csatornázta: WesAnnac

Magyar nyelvű fordítás: Norfeus

Forrás: WesAnnac.com, AquariusChannelings.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklámok