Metatron: Tér/Idő, Időutazások, Teleportáció és Happyend

Tyberonn közvetítése / 2012. július 27.

2. rész Tér-Idő-Multidimenziók

Üdvözöllek Mester!

Metatron vagyok, a Fény Ura és a feltétel nélküli szeretet nevében üdvözöllek benneteket!

Álljatok meg egy pillanatra és szánjatok egy kis időt, hogy érezhessétek az energiát, csukjátok be a szemeteket és érezzétek, amint egy energia-selyemgubó körbeölel benneteket,…  a kíséret  gyülekezik.

Sok témáról beszélünk majd, középpontban az idő, az időutazás, a dualitás lényege és a teleportálás áll. 

Mindannyian Isteni minőséggel rendelkeztek. Az Isteni intelligencia képviselőjeként és fénylényként, … kérünk benneteket gyarapítsátok tudásotokat, azzal, amit most megosztunk veletek.

12-12-12 többdimenziós aspektusa

A 2012-es évben, pontosan 12.12.12-én, a Földi szintetek 12 dimenzióban emelkedik fel. Ez kristály minőségű összefüggő átalakítás [koherenes transzformáció]. A kreativitás felerősödik és sokak számára exponenciálisan csökkennek majd a dualitás „kanyarai”[nehézségei]. Ez azt jelenti, megerősödik a többdimenzionális átjárhatóság, de egyúttal nem jelenti azt is, hogy a háromdimenziós valóság eltűnik.

Az „ emberi” Földi dimenziós tapasztalás a dualitásban egy hiteles [akkreditált] és tisztelt tanulási folyamat, attól függetlenül, hogy különböző Isteni intelligenciával rendelkező lények utaznak oda [élnek ott]. Mielőtt Felettes-énetek által engedélyt kaptok a multidimenziós és párhuzamos rendszerek valóságába való utazásra, amik sokkal összetettebbek, átfogóbbak és nyitottabbak, képesnek kell lennetek megfelelően és felelősségteljesen használni a gondolataitok teremtő energiáját. E célból érkeztetek a Föld egyetemére…, hogy első kézből, a fizikai materializáción [anyagszintű teremtésen] keresztül láthassátok a gondolataitok és érzelmeitek konkrét eredményét.

Ez pontosan az oka, miért jött létre az idő és a tér illúziója, és ez a látványos „Fata Morgana” -t annyira erősnek teremtette az Isteni én, hogy a külső érzékeiteket a dualitás egyetemére kell fókuszálnotok, amit fizikai valóságnak neveznek. Egy ilyen „lineáris” fókusz hozta létre az érzékelési filtert, ami látszólag blokkolja a multidimenzionalitást, hogy az emberiség számára lehetővé tegye a földi tapasztalást. Ha a fejlődés egy bizonyos „fényhányadost” elér, akkor és csak akkor döntötök úgy megnyíltok és hidat vertek a multidimenziós észlelésetekhez. Ez az, amiről 2012. szól.

De emlékezzetek, hogy ti emberek, amikor alszotok, szinte mindig utaztok a térben és időben. Ez kiegyensúlyozó hatást gyakorol az éber állapotban és az alvás közben szerzett tapasztalatok között. Miközben a legtöbben ezt nem ismerik fel, elmondjuk, hogy a mély alvás-álom szakaszban, a napközbeni tapasztalataitokat dolgozzátok fel.  Ebben az „alvó” állapotban nagy gonddal ellenőrzi a „Felettes-énetek” azokat a tapasztalásokat, amiket szeretnétek életetekben megvalósítani. Végtelen sok lehetőség közül választotok, majd a  fejlődéseteket legjobban elősegítő tapasztalásokat állítjátok össze.

A neurológia rendszeretek irányítja a korlátozott háromdimenziós fizikai természet tér- és időérzékelését, ez a létrehozott struktúra megfelelően szolgál benneteket. A kiválasztott fizikai tapasztalásotok egyes lineáris idővonalai, a fedőszint, amin életetek folyama áramlik. Egy átfogóbb valóságban végtelen sok szint van felfelé és lefelé a megvalósított fejlődésetekben, ami egy felfoghatatlan és csodálatos hálózat…, és ezt mindannyian megtapasztaljátok majd egy magasabb látószögből, hogy így fejezzük ki magunkat.

Tehát miközben közületek oly sokan a rosszul értelmezett és rossz koncepciók, lefelé irányuló spiráljának foglyaként próbálnak kijutnionnan, emlékezzetek, hogy körülöttetek minden egy teremtett illúzió, és ti mindannyian társteremtői vagytok ennek az „álomnak”. Életetek a Földön, mindannak ellenére, amit sokan gondolnak róla, egy nagyszabású „design” és nagyszabású céllal készült. Tudjuk, hogy nem könnyű így tekinteni a Földre. Még azok az életciklusok is, amiről azt gondoljátok tévesek voltak, hatalmas lecke-potenciállal rendelkeznek [tanulságosak].

Nos, a dimenzionalitás témájával kapcsolatosan,… fontos felismernetek és úgy szemlélnetek, az általunk átadott információkat, hogy akadémikusaitoknak ezeket még el kell fogadniuk [bizonyítaniuk kell].  Az anyag spektrumokat alkot úgy, mint a fény. A spektrum egyik végén az anyag a másik végén az antianyag található. De nem állnak egymással ellentétben, hanem más rezgéshullámmal rendelkeznek.  Ti mindannyian, kivétel nélkül rendelkeztek a teleportáció és az időutazás veletek született képességével. A valós származásotok [forrásotok] az antianyag vagy az anyagtalan spektrumában helyezkedik el. Egyidejűleg léteztek sok-sok valóságban. Amint egy bizonyos szintű fejlődést elértek és fegyelmezettek vagytok, akaratotok erejét, megfelelően összpontosítva és megfelelő szándékot követve, ugródeszkának használva – 3D-s egó-személyiségeteket  elhagyva – képesek vagytok másik idősíkokra átlépni. Az idő-hologrammok hasonlítnak kicsit a színekhez. A 3. dimenziós emberiség elsősorban egy színben koncentrálódik.

Biztosíthatunk benneteket, hogy a mostani életetek, a jelenlegi civilizációtok, a „MOST” jelene mellett, az úgynevezett múltbeli és jövőbeli életciklusok és civilizációk mellett az Omni-Földön létezik. Ezért léteztek ti most és a ti ’most’-otok, egyidőben a „MOST-BAN”  

Ugyanarra a területre, ha elutaztok és meglátogatjátok például az „ókori” Egyiptomot, Görögországot vagy Rómát, akkor az ókori civilizáció idejében élő emberek, ugyanazon a területen életben vannak és betérnek a pompás építményeikbe, templomaikba, piramisaikba stb., amik abban az időben tökéletes formában találhatók. Az idő-rezgéshullám-összegződés miatt nem láthatjátok őket és ők sem titeket. Ez egyszerű és logikus, mert a fizika dimenzionálisan elválasztja az időt a tértől. A civilizációk virágkora és „ősi” romjai egyszerre léteznek. Úgy haladtok át egymáson, mint a szellemek.

Mindezt az elkövetkező évszázadokba megértitek majd. És valóban ellenőrizhető válik, geo-matematikai fogalmak és egyenletek segítségével, amiket jelenkori tudósaitok nem értenek, és nem tudnak megoldani. Mindezt érdekes módon, mégis el tudják képzelni a Science-Fiction szerzőitek.

2012-ben sokan közületek megtehetik, hogy globálisan utazzanak el, más országokat, más kultúrákat meglátogassanak, amik egyidőben léteznek a bolygótokon. Hatalmas nagy különbségek vannak a faji-népesség, a vallások, a nyelvek, a zene és művészetek terén. Időt, fáradtságot vesz igénybe, hogy a 3. dimenzióban utazhassatok, hogy láthassátok ezeket. Ugyanígy léteznek elmúlt és jövőbeli korszakok és idők, amik egyszerre léteznek.  Mindegyik a saját energiahullámhosszán és az egyedülálló idő-hologrammján belül; de pontosan azon az Omni-Földön, ahol ti is éltek.

12-12-12

Nemsokára 12-12-12-én Arkansas és Brazília kristályoszlopa tengelytónusúan [axialtonálisan] összekapcsolódik, a napkorongok kisugároznak és mindenki összekapcsolódik a 144-kristályhálóval. A 144 kristályrács dupla-penta-dodekaéderén található legfontosabb 12 felülete összekapcsolódik a kitágult Föld 12 dimenziójával, ahogyan a DNS 12 szála is teljesen összekapcsolódik a ráccsal.  Ekkor kezdtek neki a jelentősebb veletek született képességeitek kifejlesztésének folyamatához.

12-12-12-es felemelkedés után, lassan valóban elkezditek megtapasztalni, hogy más időkbe és helyekre vagytok képesek eljutni, de ez csak a következő generációnál lesz látványosabb. A tér- és időmetszéspontok összekapcsolódnak és összemosódnak. [folyt. köv.]

 „Metatron vagyok és megosztom veletek ezeket az igazságokat.”

Ez így van…és így van ez!

Csatornázta: Tyberonn

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: www.Earth-Keeper.com

http://www.torindiegalaxien.de/h-metatron12/27raum-zeit.html

Reklámok