Vizualizáció a béke ösvényét járók számára

Vizualizáljuk az élő Isten őrangyalait és az univerzum angyali birodalmait, ahogyan fényt küldnek a Közel-Kelet országai fölé.

A béke jelképe jelenik meg felettünk: Egy nagy szem, ami egy örvénnyé  alakul, amin keresztül az égből miriádnyi fénysugár tör elő. Ez az ég és a föld kapcsolatának jelképe, ami a ’gyermekek’ arcát az ’égi’ védelmező lények arcával kapcsolja össze.

A Föld uralkodói és fejedelmei elengedik a háború gondolatát, mert a fény és az áldás fényvillanásként jelenik meg az égbolton: „Áldottak a békeszeretők.”

A nagy földi tömegen túl, látjuk, hogy a béke petíciónkat Ó URAM NEKED áldozzák, hogy TE elküldhesd hozzánk Mihály Arkangyalt, akit keresztények, zsidók és muszlimok is egyaránt nagyra becsülnek. Jöjjön el hozzánk galambok körében és lépjen a Közel-Kelet földjére, hogy gátat vessen minden fajta negativitásnak. Mihály Arkangyal, Gabriel és Rafael Arkangyalok kíséretében érkezik, akiket a Forrás küldött, hogy megmentsenek minket a háborútól. Létrejön egy hatalmas fényfal, ami megvédi a Közel-Keleten élő gyermekeket, betegeket és gyengéket e szavakkal: „Uralkodjék a béke a Földön.”

Vizualizáljunk fényíveket a Föld minden városa köré, egészen Pyongyang-ig, Észak-Koreáig, ahol a Fény Testvérisége átalakítja a háború gondolatformáit a béke gondolatformájává. Látjuk világítani a nagy fénysugarakat, Észak-Korea és a keleti országok felett és testvériséget érzünk irántuk, egy szent szív pulzusát, ami összeolvad a béke galambjának képével.

Ó URAM, hagyd, hogy ezen galambok energiái befolyásolják a Föld minden katonai stratégáját, minden oldalon, hogy az emberiség egy erőszakmentes útra találjon. Terjesszük ki a szeretet és a béke gondolatformáit, míg egyek nem leszünk Istennel és érezzük az Isteni kapcsolat esszenciáját.

Érjünk meg arra a felismerésre, hogy egymással egy magasabb rendeltetésünk van és közös spirituális testtel rendelkezünk, melynek lényege fénytermészetű. Ebben a fényben az Isteni lények és birodalmaik kapcsolódjanak össze velünk és árasszák ránk a fény sugarát, amely a bölcsesség és a szeretet esszenciája.

Végül vizualizáljuk, hogyan fogadják be a fényt az emberek a háborús övezetekben és hogyan kezdik elfogadni az öt spirituális testünk mérhetetlen erényeit. Ezek az erények a tiszta értelem, az egység, a megingathatatlan türelem, a tökéletes tudás és a határtalan szeretet spirituális testei. Ez az esszenciája az Isteni minőségnek az emberi dimenzióban.

 

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://keysofenoch.com

http://www.schluesseldesenoch.org/html/botschaft_visualisation_und_ge.html

Reklámok