Herak a Szíriuszról 1. / 2012. július 21.

Frank Scheffler közvetítése

 

Legyetek üdvözölve, kedves fénnyel áldott Csillagtestvérek!

Teljes tudatotok visszaszerzése során egy vízválasztó fejlődési szakaszhoz érkeztetek.

Mit is akarunk mondani ezzel?

A teljes galaktikus tudatotok visszanyerésében, olyan folyamatok alakítanak benneteket, ami a fejlődésetekben való visszalépést lehetetlenné teszi. Ezek a szervezetetekben olyan magkristályok*, amik ha aktiválódnak, többé semmilyen energia nem képes leállítani a fejlődés menetét. Ismételten szeretnénk az „Énok kulcsai” című könyvre felhívni a figyelmet és itt a 311. számú kulcsot kiemelni:

14. Bekezdés:

A fő cél a Luminárok kollektív mezőiből való magvak elvetése, azzal a szándékkal, hogy az Atya szellemi erejéből származó végtelen lehetőségek kiteljesedése, örömet hozzon.

15. Bekezdés:

Az isteni értelem fényenergia tisztulási programjainak kiteljesedése, szükségessé teszi a folyamatos isteni magkristályok képződést. Ezen a kiteljesedésen keresztül az entropikus** területek (kevésbé kívánatos világok) újra helyreállításra kerülnek, vagy tökéletlen teremtésként elbuknak.

16. Bekezdés:

Ebben az univerzumi kiterjedésben minden időkben, egyszerre két teremtés valósul meg – amit mi az „isteninek” (spirituálisnak) és a „fizikainak” nevezünk. 

17. Bekezdés:

Az „Isteni teremtés terve” egy létezést megelőző tervezet, ami magkristályokból tevődik össze.

21. Bekezdés:

A teremtő Isteneknek szükségük van bizonyos mechanikai formákra, hogy letesztelhessék kreatív késztetéseiket. Ezért jöttek létre a fizikai világok.

22. Bekezdés:

A fizikai világokat modellek segítségével hozzák létre, amik tartalmaznak egy lépcsőzetes evolúciós tervet, ami biokémiai stádiumok sorozata. Ezért működnek a fizikai világok „időcsúsztatott”- dimenziókkal, mert a tudat-aktivitás isteni programjának alárendelődnek.

23. Bekezdés:

Más szavakkal: Az „időcsúsztatás”-t a magkristályforma alakítja ki, amit kiterjesztenek a fizikai világra.

Ezért az „időcsúsztatás” tulajdonképpen egy fizikai választóvonal a teremtés energiarácsai és az ember között, milliós fényévek formájában; a magasabb spirituális valóság szemszögéből azonban, az embert csupán a tudata választja el Istentől és a felismeréstől, hogy az „isteni terv” minden idők közvetlen emberi jelen ideje.

29. Bekezdés:

A spirituális és a fizikai teremtések kapcsolata egy tudatminta-sablonon*** keresztül jön létre, ami érintkezik a spirituális gondolatvilágokból származó magkristállyal, hogy az a magkristály fizikai formát öltve, kiteljesedhessen a teremtés fizikai rétegeiben.

A foton-övön keresztül a magformák a tudatminta sablonok által kerülnek be az energiahálóba, amik a fizikai teremtés rétegeit aktiválják.

Ez a kulcs leírja az aktiválási folyamatot, így alaposan felkészít azzal a lénnyel való találkozásra, akik ti valójában vagytok, hiszen magatokban hordozzátok az egész univerzum energetikai információit [lenyomatát].

Mint azt már sok csatornázó közvetítette, jelenleg csak készenléti állapotban vagytok/voltatok [stand-bye modus]. Erről az állapotról az inkarnációtok előtt ti magatok döntöttetek, mert részt akartatok venni a lélek izgalmas tapasztalataiban és főnix madárként akartatok felemelkedni hamvaitokból, hogy újra folytathassátok az örök élet játékában való részvételt. Azonban van egy nagy különbség az eddigi inkarnációs ciklusokhoz képest. Az „Isteni színjáték” ezúttal, sokkal átfogóbb mértékű. Megszigorították a feltételeket ebben a sűrűbb és alacsonyabb energiaformában.

1.Szándékosan eltávolítottak egy akkordot [teremtés szerkezeti eleme] a naprendszeretekből, ami felborította a naprendszer teljes plazmaterületének egyensúlyát és ez messze kihatott az egész univerzumra.

2.A DNS-etek majdnem minden funkciójától megfosztottak benneteket.

3. Ezért az egész területet a bolygótok körül karantén alá helyeztük és létrehoztunk egy hologramot, amit már egy korábbi (fotókkal illusztrált) közvetítésben megemlítettünk.[ford. megj.: a karantént az FGF szerint időközben feloldották, lsd. Üzenet a Fény Galaktikus Föderációjától 2012.06.28.]

Észrevételek a hologrammal kapcsolatban:

A hiányzó akkord [teremtés szerkezeti eleme] miatt kellett létrehoznunk a hologramot, mert nélküle a Nap „önmagába omlani” látszott. Ez megnehezítette volna a teremtés folyamatának egészét, vagy akár a végét is jelenthette volna.

Ha valóban megvalósult volna a Nap felrobbanása, akkor ezek a rezgésbeli különbségek az egész univerzumban érezhetővé váltak volna. Sokan erre azt mondhatják, igen, de sok Nap van olyan stádiumban, hogy áttér egy másik természetes állapotba. Ez igaz is, de a magasabb intelligencia pontosan követi a Teremtő terveit, miszerint további tudatugrásoknak kell fokozniuk a sűrű anyagi tapasztalások folyamatát. Ezért volt fontos a galaxisotok kvadránsát egyensúlyban tartani. Sajnos ebben az „Isteni színjátékban” gyakran előfordulnak kiszámíthatatlan dolgok is, amik a szabályok kereteit feszegetik. Ez történt a ti naprendszeretekben is. Ezen kívül bizonyos sejtszintű tudatmintázati változtatásokra is sor került, ami a Teremtő tervével csak nehezen volt összeegyeztethető. 

De beterveztek biztonsági rendszereket is a tudatmintázatba, amik a felemelkedési folyamatokat felgyorsítani hívatottak.

1. A felemelkedett mesterek az elmúlt 13 000 év alatt útmutatással szolgáltak a felemelkedési folyamattal kapcsolatban.

2. Energetikai úton, véletlenszerű jelenteket játszanak be tudatotokba, hogy emlékezzetek rá, kik is vagytok valójában. De maga a folyamat nem véletlen, hanem az isteni terv része.

Ebben az univerzumban az evolúciós és tudatkiteljesítő eljárás abszolút meghatározott menetrenddel működik.   

Ti, mint fénylények, szeretnétek mindent megtapasztalni és tapasztalásotok utolsó betervezett eseménye, a 26.000 éves ciklus befejezése és a központi Napból, Alcyone-ból származó energiára való ráhangolódás, ami kiegészítőleg katalizálja emberi testeteket a felébredés folyamatában.   Közvetítő médiumunk gyakran elmeséli a különböző fénykörökben [közösségekben, csoportokban], hogy a felemelkedéshez nem kell az egész bolygónak „felébredni”, elegendő egy sejtmag, ami tudattalan szinten másoknak üzen, hogy haladjanak tovább útjukon.Egy cunami hullám is egy „kis” energialökésből indul, anélkül, hogy az egész tengert egyben kellene megmozdítania. Ilyen természetű a tudattalan szellem is. Kedves Csillagtestvérek, mi is e szerint a terv szerint létezünk, mert mi sem ragadunk a stagnációban, felkészülünk a közelgő fizikai kapcsolatfelvételre és ezt szeretnénk közvetítőnkön keresztül is csatornázni, amiről még ő sem tudott eddig. 

Az idő érik és a dolgok komolysága fokozódik. Már beszéltünk Nektek róla, hogy a Teremtő tervei szerint, mi leszünk a kapcsolatokért felelő lények a 3./4. és 5. dimenzióban, ennek a későbbiek során természetesen velejárója egy intenzívebb együttműködés veletek.  Néhány személy ezen a bolygón már kapcsolatban áll velünk. Javarészt ez az asztrális síkon történik. A mi részünkről, bizonyos csoportok már bemutatkoztak kormányaitoknak. Azonban a veletek való kapcsolatot nem kizárólag a kormányokon keresztül szeretnénk felvenni, ezért fontos, hogy megértsétek, segítség lenne olyan csoportosulásokhoz csatlakoznotok, akik egyértelműen a fizikai és a szellemi együttműködés létrehozásán dolgoznak. Mint önálló egyének, önmagatokkal összhangban, saját magatok hozzátok létre az „első kapcsolatfelvételt”, mert kormányaitoktól nem számíthattok útmutatásra eben az ügyben.

Szívetek tiszta hangjára hagyatkozva hozzátok létre a kapcsolatot velünk és egyidőben saját magatokkal is. Senki ne várjon felsőbb utasításra, ahogyan ti ezt mondani szoktátok. Nemsokára teljes tudatosságotok birtokában lesztek és ilyen lényeknek nincs szükségük utasításokra. Minden tudás bennetek rejlik, ezért tárjátok szélesre a kapukat és meglátjátok majd, ki vár rátok a túloldalon…

VAGYOK, AKI VAGYOK…

Úgy legyen.

SELAMAT Herak Szíriusz.

Csatornázó: Frank Scheffler © Copyright 2012

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://sternensaaten.de

Magyarázatok:

*magkristály: a gondolatformák beültetésének kulcspontja

**entropikus: a centropikus ellentéte, az anyag negatív hanyatlása és elfajulása 

***mintasablon: egy mérce/minta, amely szétosztja azt az információt, ami a helyhez kötött tudatterület teremtésébe ment