Archive for augusztus, 2012


Beszélgetés az emebri tudatról:

Interjú Michael Talbot- tal a Holografikus Univerzum című könyv szerzőjével 1991-ből (magyar felirattal, 27:45)

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZAg1ZruaHWI

Köszönet a linkért Elinornak!

 

Reklámok

Mihály Arkangyal üzenete 2011/07

Ronna Herman közvetítése

A felemelkedés folyamata

Szeretett mestereim!

Mindenekelőtt szeretnénk tisztázni, hogy MI NEM a felemelkedés. Az evolúciótok jelenlegi [2011. július] helyzetében, a fizikai test felemelkedése csupán néhány nagyon fejlett avatár (istenség földi megtestesülése) számára lesz lehetséges, akik megnyitották az emberiség felemelkedésének útját a magasabb tudatosság következő szintjére. A szeretett Jesua (Jézus), sok más nagy avatárral és az angyali birodalommal együtt, előkészítette az utat és elvetette a Teremtő Fényének kozmikus magjait, felkészülvén erre a rendkívüli folyamatra.

Annak érdekében, hogy ebben az időben a fizikai testben felemelkedjetek, szinte teljesen át kellene alakítanotok a fizikai testeteket az Isteni Fény frekvenciáira és a lelketek dalának harmonikus frekvenciáit fel kellene emelni arra a legmagasabb szintre, mint amilyenek az ötödik és az afölötti dimenziók rezgésszintjei. Hiú ábránd azt feltételezni, hogy lehetséges átalakítani a fizikai test harmadik-negyedik dimenziós sűrűségét egy ötödik dimenziós fénytestbe egy élettartam alatt.

Ti – az előőrs, a Csillagmag, a Fény Törhetetlen Részecskéi – adjátok az üzemanyagot ahhoz, hogy aktiváljátok a felemelkedés magjait, melyek 2,000 éven át el voltak vetve a Földön. Az emberiség egy tisztulási szakaszban van, egy sokkal nagyobb tudatossági kiterjedés előkészületében, ami – ahogy végigsöpör a Földön – egyre több lélekre van hatással, és ennek eredményeképp exponenciálisan előmozdítja őket.

Az evolúciós változások jelenlegi szakaszában, az ösvényen igyekvők / tanítványok fizikai teste, olyan folyamatban van, mely során a Teremtő Fényének átalakító energiájával töltődik fel. A magasabb tudatosság sejtjei ébrednek és az átalakulás alkímiai formulájától duzzadnak. Az auramező csodálatos részeinek negatív / torzult rezgési frekvenciájú mintáktól való megtisztulási folyamatában vagytok, melyek elhalványították az aurátok fényét és a fizikai járművetekben (testetekben) való torzulások megnyilvánulásához vezettek.

A sejtekből álló testbe toxinok (mérgek) szorultak, melyeket ki kell szabadítani, vagy ki kell onnét tisztítani, hogy ismét egységesíteni tudjátok a többszintű testszerkezetetek harmonikus rezgésű frekvenciáit. A fénytest sejtjei elhomályosultak, az auramező ködössé vált és negatív energiával telt meg. Az isteni sejtek még jelen vannak bennetek és körülöttetek; ezek csupán kisebbek lettek és elhomályosultak a táplálékhiány ideje alatt. Ez olyan, mintha folyamatosan fertőzött étellel lettetek volna etetve, mely egy hosszú időtartam alatt a fizikai járműveteket lerombolja. Az egóra vágyódó test csalafinta, szívós és folyamatosan több és több testi szenzáció és önkielégülés keresése felé fog tuszkolni, mely gyakran végzetes eredményekkel jár.

Meg kell értenetek, hogy a testetek különféle részei sokféle frekvencia-mintával rezonál, amely függ a csakra-rendszeretek forgásától és tisztaságától. Mindig maximális harmóniára kellene törekednetek a magasabb valótok minden egyes szintjén, melyeket egyesítetek magatokban. Legyetek tudatában annak, hogy ez egy soha véget nem érő folyamat, hiszen a Teremtés minden szintjének van egy veleszületett vágya arra, hogy eljusson a tudatosság következő, magasabb szintjére.

Gondolkodjatok el arról az elképzelésről, hogy az emberiség négy valóságot tapasztal egyidejűleg: fizikai, mentális, érzelmi és asztrális. A fizikai / mentális világban, ahol a testetek és a fizikai érzékeitek vannak a figyelem központjában, az egészségi állapototok meghatározza, hogy mennyire vagytok interaktívak a fizikai világban, és hogy mennyire élitek át az élményeket. A magasabb birodalmak tudatosságába vezető fejlődésetek egy fokozatos ébredési folyamat, ami által a bökdöső/bölcs lelketek és a közvetlen magasabb énetekre / lelketeken túli énetekre ébredtek.  Ahogy a Fel-Világos-ultság ösvényére lépek, elkezditek egy tudatos/figyelmes tudatosság felépítésének folyamatát. Először a Lényetek fizikai aspektusaira (oldalaira) kell figyelnetek: a fizikai járművetekre (testetekre), a csakrarendszeretekre, az érzelmi természetetekre és a mentális képességeitekre. Fokozatosan, bizonyos idő elteltével, miután egyensúlyba jöttök, harmonizálódtok és egyesítitek bizonyos mértékben a egységes tudatosságot a fizikai létállapototokban, készek lesztek arra, hogy hozzáférjetek a magasabb negyedik / alacsonyabb ötödik dimenziós valóságaitok rezgési mintáihoz, bölcsességéhez, sajátosságaihoz és képességeihez. Ez az alapfolyamat, melyet néha úgy hívunk, hogy a tudatosságban történő felemelkedés.

Van egy éteri testetek, mely a fizikai, mentális és érzelmi testeitek teljes, hiteles másolatát tartalmazza. Amikor meghaltok vagy elhagyjátok a testeteket, az ezüstfonal (ahogy néha ezt nevezik) elszakad és teljesen elhagyjátok a fizikai testeteket, mely azonnal elkezd bomlásnak indulni. Ami maradni fog az a finomtest külseje, mely asztrális érzelmi és mentális anyagból áll, melynek szét kell oszlódnia, mielőtt a Lélek a tudatos tudatosság következő szintjére lép. Elmagyaráztuk korábban, hogy a fel nem ébredt lelkeket hogyan kerülnek olyan helyekre, melyeket úgy is nevezhetnénk, hogy Intenzív Gondozási Egységek, ahol a Teremtő Szeretete/Fénye folyamatosan árad minden egyes lélek auramezőjére és azon át mindaddig, amíg a rossz minőségű energia negatív burka teljesen át nem alakul.

Mindamellett, fontos, hogy értsétek, hogy a halál/átmenet, az élet utáni folyamat gyökeresen megváltozott. Soha többé nem megy egy lélek sem a sűrűbb asztrális síkokra a földi reinkarnációra várva. Ha öntudatos emberek vagytok, akiknek a lélek-dala rezonál a magasabb negyedik / alacsonyabb ötödik dimenzióval vagy még magasabbakkal, automatikusan a megfelelő síkra juttok, ahol szinte minden ugyanúgy néz ki, mint az a valóság, amit hátrahagytatok, csak sokkal lenyűgözőbb, sokkal csodálatosabb és sokkal örömtelibb, szeretőbb és békésebb. Teljes tudatosságban fogtok átmenni a mennyei világok kapuin. Megfigyelőként újra megnézitek az elmúlt életeteket és búcsút mondhattok azoknak, akik közel állnak hozzátok és kedvesek nektek; bár ők lassan elhalványulnak a háttérben – kivéve, ha ők a közvetlen lélekcsaládotok tagjai.

Ismétlem, azok a frekvenciák, melyeket kibocsátotok, vagy amelyeken rezonáltok, meghatározzák majd, hogy melyik dimenzióba vagy melyik dimenzió al-szintjére juttok majd, és hogy a kozmikus információnak mely szintjeit lesztek képesek elérni. Az auramezőtök olyan, mint egy köpeny, mely körülveszi az éteri / asztrális testeiteket, és ez szintén egy fényköpeny vagy a negatív, nem-harmonikus energiák takarója, amelyeket felhalmoztatok a sok múltbeli élettapasztalataitok alatt. Energiaegységekből álltok: mentális, érzelmi, fizikai, asztrális és spirituális egységekből. Meg kell tanulnotok és el kell fogadnotok azt a tényt, hogy egy erőteljes energia teremtményei vagytok, az Isteni Tudatosság egy eredeti szikrája. Mint egy ön-tudatos társteremtő, energiavezetők is vagytok a saját erős gondolataitok, tetteitek és szándékaitokon keresztül.

Egy energia-forgószélben léteztek: ezek az energia erők magukban foglalják mind az ősi életerő szubsztanciát (anyag, lényeg), az alacsonyabb dimenziók fél-spektrumú fényét, vagy a Teremtő fényének, a tudatosság magasabb világainak bámulatos, mindent körülölelő, törhetetlen részecskéit. A mentális elmeállapototok és az érzelmi természetetek minősége vagy rezgése meghatározza a teremtő igyekezetetek kimenetelét. Mint társteremtők, megformázzátok és létrehozzátok majd a kreatív ötleteiteket / gondolataitokat és aztán meg kell tapasztalnotok az eredményét a gondolataitok és tetteitek megvalósult kifejezésének – melyet az univerzális törvények szintén előírnak.

A kozmikus energiaerők hatékony vezetőivé váltok. Váljatok tudatos megfigyelőkké és gyakoroljátok az elfogulatlanságot. Ne engedjétek meg magatoknak, hogy mások által kreált negatív energia örvényébe kerüljetek. Tanuljatok meg biztosan és irányítottan állni, mint a szent energiátok vezetői. Ne engedjétek meg senkinek, hogy nyugalmatokat és harmonikus természeteteket megzavarja. Mindemellett kérjük, hogy ne feledjétek, hogy ha időnként emberi pillanataitok vannak, álljatok meg, vegyetek mély lélegzetet és térjetek vissza a központba, mintha egy kirobbanó ibolyalángot küldenétek, hogy átalakítson és megolvasszon bármilyen disszonáns energiát. Néha túl szigorúak vagytok önmagatok megítélésében. A tökéletesség nem elvárt, drága szíveim.

A felső és lelketeken túli énetek ragyogása az, ami fokozatosan átjárja és áthatja a fizikai és érzelmi testeiteket, ily módon fokozatosan engedjetek ki bármilyen felhalmozott negatív, asztrális hulladékot. Minden ember lelken túli összetett fénye fokozatosan feloldja az asztrális síkok fertőzött, torzult rezgésű mintáit, melyet a múltban úgy neveztek, hogy „kollektív tudatosság”, az emberiség negatív gondolati mintái. Szeretet, békesség és öröm – ezek a fő jellemzői a lelken-túlinak. A legtöbb ember gondolatai általában hirtelenek és figyelmetlenek. Az agyhullámaitok rezgéseinek csökkentése vagy a tudatosság egy alfa állapotban történő megtartásának megtanulása éles összpontosítást eredményez a megélt gondolati folyamataitokban és egyértelmű irányt mutat a tudatalatti elmének. Az alfa mestertechnikák mélyre ható és erőteljes eszközök. A tudatos gondolkodású elmétek megérti, de a tudat alatti elmétek az, mely feldolgozza és végrehajtja a bejövő információt. Ha alfa-mesterekké válnátok és meg tudnátok tartani a tudatosság megfelelő alfa-szintjét, akkor képesek lennétek beszélni és kommunikálni a tudat alatti elmétekkel. Amint felépítitek azt a képességeteket, hogy közvetlenül tudjatok kommunikálni a mély, ösztönös, belső elmétekkel és a megszentelt elmétekkel, ez az akaraterőtökön túlra jut, hiszen azt fogjátok észrevenni, hogy természetes módon a legjobb döntéseket hozzátok meg és a jó dolgokat cselekszitek a céljaitok eléréséhez.

A felemelkedési folyamat akkor kezdődik, amikor a lelki önmagad – a fizikai önmagad irányítójaként – visszanyerte a megfelelő helyét. Ez olyan, mintha egy gyújtókapcsolót felkapcsolnának a DNS-etekben, mely tartalmazza a tökéletes Ádám / Éva Kadmon fénytestetek tervrajzát. Egy sor, szunnyadó kód aktiválódik a fény magasabb frekvenciáin keresztül, melyet elkezdetek egyesíteni. Ezek a fényrezgési minták különleges színkódokat és színharmóniákat tartalmaznak, melyek hatással lesznek minden sejtre és szervre a testi formában. A sejtek fokozatosan elkezdik lekötni és átváltoztatni a fényt és ezek a fénnyel teli sejtek elkezdik majd áthatolni és befolyásolni a fizikai járművet (testet).

Aztán elkezdődik az átalakulási folyamat, mely által a test minden részén raktározott mérgek, érzelmi sérülések, fájdalmas emlékek és tapasztalatok előkerülnek, létrehozva így egy tömeg kényelmetlen fizikai tünetet: sajgást és fájdalmat a test különböző területein, influenzaszerű tüneteket, fejfájást, memóriazavart és ideiglenes eszméletvesztést – hogy néhányat ezek közül megnevezzünk.

A következő szint az auramező újraépítésében magában foglalja az érzelmi testet és a tudatosság asztrális síkjait. Amint a fizikai testetek kialakul, képes lesz egyre több és több finomrezgésű fénysejtet egyesíteni. A negyedik-dimenziós valóságotok elkezd szétporladni és az érzéki világotok elkezd eltorzulni és összezavarodni. A vallási nézeteitek szerkezete elkezdhet szétesni, sebezhetővé tesz és vezetés vagy irányítás nélkül hagy benneteket. Ebben a pontban van egy magasabb én-egyesülés, ami által a felsőbb énetek lelken túli felülete, mely a lélek-csillagban (nyolcadik csakra) tartózkodott, elkezdi a magasabb frekvenciájú fénycsomagok impulzusait / fénysugarait küldeni a megszentelt elméteknek, megszentelt szíveteknek és az egész csakrarendszereteknek. Ezek a fénysugarak aktiválják az intuitív képességeiteket és szintén tartalmaznak éltető információkat ahhoz, hogy jobban megértésétek, kik vagytok valójában és szintén aktiválhat egy nagyszerű (isteni) elégedetlenséget belül.

Az gyémánt mag isteni sejtje egyre több és több isteni fényt egyesít, mely aktiválja és növeli a isteni tudatosság sugarainak erejét a megszentelt szívetek központjában. Ez a folyamat a ti isteni tervetekbe van programozva és szintén kódolva van a DNS-etekben. Erre az időre a sejtjeitek már elkezdtek úgy reagálni a fényre, mint az ő fő energiaforrásukra. Ez a legfőbb oka annak, hogy az ösvényen igyekvők gyakran gyökeresen megváltoztatják az étrendjüket, hogy csökkentsék a sűrű ételeket, így a fizikai és érzelmi testeik törhetetlen fényrészecskékkel – az istenek eledelével – telítődnek.

Amint mélyebbre és mélyebbre mentek a finomított fény világaiban, a fizikai érzékek elkezdhetnek erősödni és a szín és hangtudatosságotok növekszik. A fizikai érzékek növekedése azt jelenti, hogy az auramezőtök sejtjei elkezdik megtisztítani azt a sűrű, korlátozó energiáktól, melyek sok ezer év alatt alakultak ki. A homályos börtön, mely eltompította az érzékeket és rabszolgaságban tartotta az emberiséget, fokozatosan megfürdik a fénysejtekben, mely azt fogja eredményezni, hogy az auramező ragyogóbbá válik, amint a lelkek egyre jobban és jobban ébrednek az önmagukban lévő isteni erővel. A fizikai testnek fokozatosan fel kell vennie újból az élő fény átalakító hatásait azért, hogy visszanyerje az eredeti testi formáját, mely minden ember számára meg volt tervezve.

Szeretteim, ne vessétek tekinteteteket a káoszra és a pusztulásra, melyek a Földön uralkodnak napjainkban. Úgy éljétek meg minden napotokat, hogy a megszentelt szívetekben és napenergia központotokban tartózkodtok, így egyesíthetitek a fizikai járművetekbe a Teremtő fényének maximális mennyiségét, és aztán ezt az értékes ajándékot leküldhetitek a Föld magjába és kiküldhetitek a formák világába. Legyetek tudatában annak, hogy a bolygó körül lévő, világot szolgálók egyesített erőfeszítései megváltoztatják a helyzetet. A nagyobb jóért tevő erő vagyunk, és ezt nem lehet megcáfolni. Örökké a ti hűséges vezetőtök és oltalmazótok vagyok. Én vagyok Mihály Arkangyal.

Közvetítette: Ronna Herman

Magyar nyelvű fordítás: Vénusz

Forrás: http://lightworkers.org/channeling/134866/process-ascension-archangel-michael-through-ronna-herman

Ingyenes energiát mindenkinek!

Keshe-Alapítvány promóciós videója magyar felirattal:

http://www.youtube.com/watch?v=UWg3WNMqMpc

angol / német / spanyol nyelvű verzió:

 http://www.youtube.com/user/keshefoundation

SaLuSa – 2012. augusztus 22.

 Mike Quinsey közvetítése–

Biztosak lehettek benne, hogy a sötét hatalmak miatt nincs ok az aggodalomra, mert károkozó próbálkozásaikat időben rövidre zártuk. Már egy ideje gátat szabtunk aktivitásuknak és ezt továbbra is folytatjuk.

A felejtés mélységeivel néznek most szembe (ahová kerülnek) és onnan nincs menekvésük. Birodalmuk darabrajaira hullik szét és nincs számukra visszaút. Mégis megfigyelünk közöttük néhány olyan egyént, akik „saját szakállukra” még mindig tudnak hatni csatlósaikra. De szövetségeseink minden téren jól haladnak előre és sok vitás kérdés tisztázása lezárulhat talán már e hónap végén.

Eközben ti is egyre gyorsabb tempóban ébredtek fel és felismerésetek tovább fokozza az erősödő FÉNY erejét. Örülünk, hogy megértettétek, hogy mi zajlik a színfalak mögött és kevésbé aggódtok létezésünk nyilvános felfedésének késedelme miatt. Most már tudjátok, hogy előre meghatározott utatok a felemelkedésetek és ehhez mérten a továbbiak kevésbé jelentősek. Időben értesültök a sötét erők forgatókönyvéről és örömötökre, további információval szolgálunk a rátok váró csodás életetekről. Már sokan jól informáltak közületek, de mindehhez még sok mindent hozzá tudunk fűzni, hogy teljességében álljon össze a kép. De itt most zárjuk is le ezt a negatív témát és  meghagyjuk majd a civilizációtok történelemkönyveinek, amik az Akasha-krónikákban közelebbi tanulmányozásra olvashatóak lesznek. Minden valaha megtörtént eseményt, eredeti formában ott tárolják és lehetőség van bárkinek újbóli átélésre, ha az illető ezt szeretné.

Tudjuk, hogy fárasztó nap, mint nap a jelentős események bekövetkezésére várni; de meg fogjátok élni az örömteli események beteljesedését. Végül saját magatok tapasztalhatjátok meg az átváltozás bizonyítékait és még többet, ami eddig még nem volt nyilvánvaló. A korrupt tisztviselők letartóztatása folyamatban van, sokan menekülnek és megpróbálják elkerülni a következményeket. De nem számít, mert nincs menekvés, mindig fény derül az igazságra. Ne pazaroljátok az energiát az illető személyek iránt érzett dühre. A jövőtök sokkal fontosabb, mint az övéké és erre kell összpontosítani! Nem mintha képtelenek lennétek pillanatok alatt az áthangolódásra, de minden tapasztalásotok így izgalmasabb és érthetőbbé válik.

Ha az utolsó hetekhez értek, több részletet is megosztunk majd veletek, hogyan tudtok felkészülni a felemelkedés miatti változásokra. De nincs semmi, ami nehézséget vagy kellemetlenséget okozhatna. Olyan lesz majd, mintha a sötét korból kilépve, egy álomországba találnátok magatokat, ahol minden az örömötöket és a boldogságotokat szolgálná. Még nem lesz minden teljesen tökéletes és néhány változtatást továbbra is végre kell hajtani, de eddigi életetek elnyomásának minden formáját a hátatok mögött hagyjátok, így valóban örömtelivé váltok.

Már annyira kevés idő van hátra, az is egyre gyorsul; próbáljátok meg figyelmeteket a rátok váró nagyszerű jövőre fordítani. Mindent felülmúl majd, amit csak elképzeltetek és a személyes változásaitok is jól fogadjátok majd. A fizikai testből való előrehaladás – egy olyan testbe, ami a magasabb rezgésszintekhez tartozik, csodás érzés lesz majd. Minden fájdalomtól megszabadulni, ami eddig fizikai testetek sajátja volt, felemelő lesz számotokra. Az a szint, amire léptek, olyan magas rezgésszinttel rendelkezik, hogy testetek képtelen lesz olyan dolgokat magával cipelni, ami kevesebb a tökéletes, eredetijének tervrajzánál. Érzékeitek kitágulnak és kiélesednek. A test nem fog úgy elfáradni, mint eddig tapasztaltátok, ezért nem is lesz szükségetek hosszú alvóperiódusokra sem. Beiktathattok pihenő fázisokat, ha szükséges, de a benneteket körülvevő környezet is energetizálni fog. A mostani alacsonyszintű saját rezgésetek és a környezetetek alacsony rezgése nagyon nehezek, ezért van szükségetek alvásra, hogy közben testetek regenerálódhasson.

De miközben testetek sejtjei kristályos sejtekké alakulnak át, testetek egyre jobban hozzászokik az új létmintához. A végeredmény az alvó periódusok rövidülése lesz, tehát rövidebb idő is elegendő lesz a feltöltődésre, egyesek ezt már most érzékelik magukon. Az alvási periódusok sem lesznek annyira rendszeresek; és képesek lesztek rövidebb idejű alvással is kijönni. 

Hasonló változás lesz tapasztalható az evési szokásaitok terén is. Kevesebb élelem is elegendő lesz számotokra és olyan ételek vonzanak majd, amik frissek, hamisítatlanok és nem tartalmaznak kémiai adalékanyagokat. A testetek egy szent templom, ha jól bántok vele, jól szolgál majd benneteket és alig – ha egyáltalán- betegszik meg. De ha „Junk Food”-dal”, tehát tápanyagban szegény ételekkel tápláljátok testeteket, akkor testek is „szegény”-es marad, ez így végződik, még ha több idő is kell a látható jeleihez. A kezdetekben még fiatalnak és egészségesnek néztek ki, de a folyamatos testetekkel szembeni táplálkozási visszaéléseknek meg lesz az eredménye. A kor előrehaladtával pedig a létfontosságú szervek felmondhatják a szolgálatot, ezek nehezen lesznek képesek az újbóli regenerálódásra. A jó hír az, hogy minél magasabb lesz a saját rezgésszintetek, annál kevésbé vonzanak benneteket a nehéz ételek, mint például a vörös húsok. Kövessétek testetek reakcióit, milyen tápanyagot kíván és előnyötökre válhat, ha több érzéssel bántok vele.

Gondolkodjatok el azon, mit is kívántok az élettől, és legyetek tudatában, hogy több elégedettségre és boldogságra leltek, ha konkrét módon ügyeltek magatokra. Ez még kihathat arra is, hogy mivel foglaljátok le a szellemeteket, mert a káros hatású gondolatmenetek, hamar lecsökkentik a saját rezgésszinteteket is. Ez pedig további olyan rezgéshullámokat vonz be, amik nagy valószínűséggel még mélyebbre süllyesztenek és így tönkre tehetnek minden lehetőséget, hogy időben felkészüljetek a felemelkedésre. Tudjuk, hogy egyes lelkeket egyáltalán nem izgatja, hogy mi történik velük, ezért egyértelműen segítségre szorulnak. Amire már gyakran emlékeztettünk benneteket, hogy függetlenül a benneteket érintő  körülményektől, mindig van segítség a közelben. Tehát, kérjetek bátran segítséget és valamilyen formában meg fog érkezni hozzátok; de ne várjátok azon nyomban.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról és tudom mindannyian már több életciklust végigcsináltatok a Földön és ezért vegyétek hasznát tapasztalataitoknak. Csendesedjetek el, figyeljetek a Felettes Énetek hangjára: – jó tanácsot kaptok majd; de azt fejlődésetek érdekében követnetek is kell. Másrészt a fennmaradó idő rövid, de még elégséges, hogy meghozzátok a végső döntéseteket, hogy megváltozzatok, hogy valós önmagatokká váljatok: ez pedig nem más, mint egy csodálatos lélek, teli határtalan SZERETETTEL. Minden jót kívánunk Nektek!

Köszönet, SaLuSa!

Mike Quinsey

Csatornázta: Mike Quinsey

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://www.treeofthegoldenlight.com

A meditáció, mint segítség

2012.június 13.

A meditációról gyakran elhangzik, hogy segít az elme megnyitásában, és az új megállapítások azt sugallják, hogy az emberek számára elkerülhetővé teszi a mentális csapdákat, melyek elnyújtják a problémamegoldást.

A meditációs módszerek nem csak a tárgyaló feleknek és vezetőknek tudtak segíteni, hogy megtalálják az újszerű megoldásokat a kihívásokra, de talán a kórosan lehangolt [depressziós] vagy más mentális betegségben szenvedő embereknek is segít, akik nem látják a kiutat az őket kínzó problémákból, állították a kutatók.

A pszichológusok azt találták, hogy csupán néhány hétnyi gyakorlás után azok az önkéntesek, akik a „mindfulness” [érzékelés kiteljesítésére irányuló gyakorlatot, pontosabb jelentését lásd: http://www.mentalfit.hu/mindfulness.html ] gyakorlatot tanulták, jobbak voltak a problémamegoldó stratégiák váltogatásában azoknál az önkénteseknél, akik nem tanulták a módszert.

A meditáció gyakran a tudatosság határainak kibővítését célozza. A tudósok az utóbbi években felfedezték, hogy a meditáció különféle formái előnyös módon változtathatják az elméjüket, úgy mint megszabadulni a gondolatok elterelésétől, emelni a figyelem időtartamát, enyhíteni a fájdalmat, erősíteni az érzelmi és a mentális kitartást, élesíteni az elmét és még a szexualitásban is segíthet.

A kutatók, a Ben-Gurion Egyetem, Negev, Izrael [Ben-Gurion University of Negev in Israel] pszichológia tanszékének három pszichológusa megjegyezte, hogy a meditáció gyakran hangsúlyozza, hogy az illetőnek a jelenben kellene élnie és elkerülni a múlton való rágódást. Mint ilyen, úgy érveltek, hogy a meditáció segíteni tudott az embereknek tartózkodni a merev, rövidlátó gondolkodástól.

A megállapításaik online május 15-én a PloS ONE újságban jelentek meg.

Einstellung vizeskorsó feladat [Einstellung water jar task]

A kutatás az ún. “Einstellung water jar” feladattal kezdődött. Az Einstellung németül ”hozzáállást” jelent- ebben az esetben a “gépesített” problémamegoldó tudatállapotot jelenti, az adott probléma sajátos módszerrel történő megoldására való hajlamot, annak ellenére is, hogy jobb megoldások is vannak, egyenesen az illető orra előtt.

Az önkénteseknek először egy számítógép képernyőjén a három korsó képét mutatták. Mindegyik korsót egy bizonyos mennyiségű víz tárolására képesnek írták le. A résztvevőknek egy csészébe adott mennyiségű vizet kellett átönteniük a lehető legegyszerűbb, legrövidebb módon, ezt a három korsót használva.

Az első feladatuk a következő képlettel volt a legjobban megoldható: “A korsó mínusz B korsó mínusz kétszer C korsó”. Például A korsó 22 egységnyi vizet tartalmazhatott, B korsó 57 és C korsó 10 egységnyit, a cél pedig a csészébe 15 egységnyi öntése volt. Ha valaki a B-vel, vagyis 57-tel kezdett, és kivonta A-t és 2C-t – értelemszerűen 22-t és 20-t- az eredmény 15 lett.

Az önkénteseknek eztán a probléma olyan verzióit adták, melyek ugyanezen vagy még egyszerűbb képlettel megoldhatóak voltak: mind az “A plusz C” és “A mínusz C” stratégiával. Például A korsó tartalmazhatott 18, B korsó 48, C korsó 4, a cél pedig 2 öntése volt a csészébe. Ha valaki B-vel, vagyis 48-cal kezdett, és kivonta mind A-t és 2C-t – értelemszerűen 18-at és 8-at- az eredmény 22 lett.

Viszont az eredmény 22 lehetett akkor is, ha valaki az egyszerűbb, rövidebb A és C -18 és 4- összeadását használta.

A legegyszerűbb megoldás

A kutatás résztvevői 12, legalább 3 éves Vipassana néven ismert buddhista meditációs tapasztalattal rendelkező önkéntesből, plusz 15 meditációs tapasztalattal nem rendelkező személyből álltak. A kutatók azt találták, hogy a tapasztalt meditálók jelentősen [“szignifikánsan”] jobban képesek voltak a stratégiák váltására – például az előző példabeli két sikeres stratégiából az egyszerűbb használására, mint a meditációs tapasztalattal nem rendelkező személyek.

“Az eredmények szemléltetik, hogy a mindfulness módszer kevésbé automatikussá, szokásaink és múltbéli tapasztalataink által kevésbé elvakítottá tesz minket, és képessé tesz a lehetőségek jobb megfontolására, a dolgok új [friss] módon és jobban a ‘kezdők elméjével’ való tapasztalására” – mondta Jonathan Greenberg kutató.

Egy másik kísérletben, Greenberg és 2 kollégája 64 meditációs tapasztalat nélküli résztvevőt vettek és véletlenszerűen két azonos méretű csoportra osztották őket, melyekből az egyik hat hetes meditációs képzést kapott. A periódus végén mindegyiküket tesztelték a vizeskorsó feladattal, és a meditációs képzést kapottak jelentősebb mértékben [szignifikánsan] voltak képesek a stratégiák váltására, mint a meditációs képzést nem kapottak. Mivel egyik csoport sem rendelkezett előzetes meditációs gyakorlattal, ez a tanulmány képes volt a meditáció hajszálpontos megjelölésére, mint a hatás felelőseként, vagy mint ezzel ellentétben mondják, bármely tényező [faktor] a meditáció első helyen való kereséséhez vezethet [a kutatót].

“A mindfulness módszer csupán néhány hét gyakorlás alatt megváltoztatja azt, ahogyan gondolkodunk”- mondta Greenberg a LiveScience-nek.

A ‘dobozon kívül’ gondolkodni

Az emberek kóros lehangoltságának [depressziójának] és öngyilkos gondolataiknak ismétlődő, lehetségesen ártalmas gondolkodásmódokból történő kimozdításában való segítés lehetősége mellett a mindfulness gyakorlat segíthet az embereknek a mindennapos helyzetekben, állítják a kutatók.

“A házastársak, akik ismétlődően ugyanazon civódásokba és veszekedésekbe kerülnek képesek lehetnek a kör megtörésére és a dolgok új [friss] szemszögből való szemlélésére”, állította Greenberg. A klinikusok sokrétű és átfogóbb szemléletmóddal képesek megítélni a klinikai helyzeteket. Az újszerű megoldási módok keresésében jobbakká válhatnak a tárgyaló felek a viták eldöntése során. A vezetők jobban képesek lehetnek a ‘dobozon kívül gondolkodni’ [eddigi gondolkodásmódjuk határait átlépve] és a nem hatékony meglévő eljárásokat, új és megfelelőbb eljárásokkal helyettesíteni.”

“Az régi, megszokott és nem hatékony problémamegoldó módok elengedésének nehézsége a hatékonyabbak kedvéért, sok mindennapos tevékenységünk alapja”, tette hozzá Greenberg. “A tanulmány eredményei szemléltetik, hogy az ilyen nehézségek megoldására, ezek a problémamegoldó újítások már néhány hét alatt elérhetővé válnak, megtanulhatók.”

Szerző: Charles Choi

Magyar nyelvű fordítás: TL

Lektorálta: Scarlett

Forrás: http://www.livescience.com/20921-meditation-helps-depression.html

2012. augusztus 14.

Közzétéve Steve Beckow által (18 old.)

Augusztus 13-án Ashtar elmagyarázta nekünk azt a számos szövetséget, mely a galaktikus jelenlétet alkotja jelenleg a Föld körül, valamint a nagyméretű anyahajók éjszakai eget történő elárasztásának alaprajzát, továbbá a világ vezetőinek megfékezését és annak hatását a világ társadalmára, politikájára és pénzügyeire, illetve azt, hogy a galaktikusok hogyan fognak hozzá olyan dolgoknak, mint a titkok felfedése, valamint sok más dolgot, melyek segítenek nekünk megtudni, hogy csillagtestvéreink hogyan munkálkodnak velünk együtt és hogy jelenleg mit tesznek az érdekünkben.

Kétségkívül egy jól tájékoztató interjú. Köszönöm Ellen-nek a feljegyzéseket.

Egy óra egy Angyallal és Ashtar-ral 2012. augusztus 13-án [rádióműsor címe]

Graham Dewyea: Helló és üdvözlünk mindenkit. Egy órát töltünk egy angyallal és Linda Dillonnal, aki a Szeretet Tanácsának csatornája és a „The Great Awakening” [A nagy felébredés – ford. megj. ] írója, és Steve Beckow-val a 2012 Scenario tulajdonosával. Én Graham Dewyea vagyok.

Mai vendégünk Ashtar Parancsnok. Ezennel át is adom a szót neked, Steve.

Steve Beckow: Nagyon köszönöm, Graham és üdvözlünk a műsorban, Ashtar, mint mindig.

Ashtar: Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek, és hogy újra veletek lehetek. Igen, és mivel ezt jobban szeretem, hívj egyszerűen Ashtar-nak.

SB: Köszönöm, Ashtar. Mielőtt elkezdenénk, szeretnék bevezetőképp két kérdést feltenni neked. Az első az, hogy a galaktikusok miért döntöttek úgy, hogy az olimpia záró ünnepségén nem jelennek meg és a második kérdésem az, hogy kérlek, ossz meg velünk bármit, amit csak tudsz az állítólagos 150 mérföld széles Androméda hajóról, amiről azt beszélik, hogy látható a délnyugati égen mind Észak-Amerika Csendes-óceáni partjairól, mind pedig egész Ausztráliából.

A: Úgy döntöttünk, hogy nem avatkozunk be és nem jelenünk meg bármily feltűnő módon az Olimpián. A megjelenésünket számos eseményen feljegyezték már, de nem akartunk beavatkozni egy világméretű örömteli alkalmon, ahol nagyon sokan nagy élvezettel vesznek részt és ez nem volt egy olyan helyzet, ahol véleményünk szerint szívesen láttak volna bennünket. Szóval, valójában ilyen egyszerű a válasz.

SB: Rendben.

A: Ez egy olyan lehetőség volt, ahol jelenlétünket teljes egészében tudathattuk volna? Igen. De nem úgy tekintették volna, mint egy szívesen vett, vagy ártalmatlan, vagy barátságos megjelenést. Úgy nézték volna, mint egy beavatkozást a záró eseménybe, ahol hatalmas erőfeszítéseket tettek és nagyon sokan nagy megpróbáltatásokat éltek át annak érdekében, hogy egy szép eseményt hozzanak létre. Ez az, amiért úgy döntöttünk, hogy nem mutatkozunk be – vagy ahogyan ti hívjátok nem „fedjük fel magunkat”.

SB: Oké. És tudnál nekünk valamit mondani kérlek a 150 mérföld széles Androméda hajóról?

A: Ez egy remek hajó és igen, ugyanúgy, mint több más hajó is jelenleg, szabad szemmel látható. Tehát nem csak Ausztráliából és a Csendes-óceáni partokról, hanem több más helyről is látható. És sok más hajó is van, amik ugyanilyen nagyok, és amiket majd felfedezhettek az éjszakai égbolton, így az emberek kezdenek hozzászokni ehhez, sőt, sokan már hozzá is szoktak.

Nagyon sok nagyméretű hajó látható és ezek számos flotta részei, amelyek Gaia, a Föld, a ti földgolyótok körül helyezkednek el, ezért ezen objektumok jelenléte – mondjuk így – az éjszakai égen egyre szemmel láthatóbbá válik.

SB: És el tudnád mondani, hogy hova nézzenek az emberek, hogy meglássák a hajókat, amelyek itt fognak állomásozni?

A: A keleti parton kelet és észak-kelet felé kell nézni 12 és 1 óra között. Egy tojás formájú, fehér színű hajót fognak látni, ami szintén egy Androméda hajó… ha az eget óraként szeretnétek szemlélni, akkor ez körülbelül 10 vagy 11 óra között lenne.

A középnyugati területeken [USA-ban – a ford.] egyenesen – ahogy ti gondoljátok – a fejetek fölött van. Ez egy intergalaktikus [galaxisok közötti] flotta hajója. Ezek közül több is látható. Ez úgy tűnik, mintha kékes árnyalatú lenne és esténként sokkal korábban tűnik fel, úgyhogy nem tudjátok elhibázni bár olyan, mint egy esti csillag vagy kora esti csillagok. De ez egyenesen felettetek van, ha hátrahajtjátok a fejeteket. Ha Kansasban vagy Iowa-ban lennétek, elég lenne a kora esti órákban egyenesen felfelé nézni. Nem kell megvárni a sötétedést.

A déli féltekén már az Androméda hajók is láthatók. És a felfedett, vagyis a szabad szemmel is látható hajók száma egyre nő; ezek az erős hajók nem csak a terjedelmük miatt láthatóak; kétségkívül nagyon tisztán láthatóak különösen vörös színben… de vannak szivárvány-színű hajók – vörös, zöld, kék, sárga színben – és tojás-formájúak is.

És szeretnénk kiemelni, hogy bár csőszerűnek látszik, viszont a végei görbék. Tehát olyan, mintha egy tojást oldalára fektetnétek, és nem állítva néznétek.

Nos, ezt azért tesszük, mert része a küldetésünknek és a célunknak; azért, hogy egyszerűen nyilvánvalóbban jelenjünk meg az emberek előtt, hogy megszokjanak minket és ezt oly módon tegyük, ami nem kelt félelmet; egyszerűen hogy észrevehessék, hogy ami ott van, azt korábban nem volt megfigyelhető.

SB: Rendben. Köszönöm. Van még hátra négy és fél hónapunk a Felemelkedés előtt. Sok ember kíváncsi arra, hogy vajon mit lehet elérni ilyen rövid idő alatt. El tudnád magyarázni nekünk Ashtar, ebből az előnyös helyzetből a Felfedést?

A: Nos, mint tudjátok, és mint ahogy beszéltem róla mind ezen a csatornán mind pedig más csatornákon keresztül, a Felfedés már elkezdődött. És amit az éjjeli – sőt, néhányan a nappali – égbolton láttok, és amit még fogtok látni a nappali égbolton, az egyre inkább tagadhatatlan lesz.

Van egy megegyezésünk mind a mi oldalunkon, mind pedig veletek – azokkal, akikről úgy gondoljátok, hogy a politikai vezetőitek – a hajóink megjelenésével és ennek elismerésével kapcsolatban. Erről jut eszembe, hogy ez messzemenőleg fontosabb, mint bármelyik hajónk megjelenése; ez az elismerés nem más, mint a jelenlétünk elismerése, a mi békés, kollegális, segítőkész jelenlétünké. Az efféle bemutatkozás csak néhány percet vesz igénybe, ezt ti is tudjátok. És ezt számos módon meg is tesszük.

De tudni kell azt is, hogy ha valami egyszer megtörtént, utána minden elkezd megváltozni: az egész bolygótok, az egész kollektív pszichétek, a dolgok működéséről alkotott értelmezéseitek, a helyzetetek mind az univerzumban, mind pedig a bolygótokon. Ez nem tart hónapokig és természetesen még kevésbé tart évekig.

És tudjuk, hogy nem próbálunk meg bármiféle megtévesztő várakozást kelteni bennetek. De teljes előrelátásunk van és engedjétek meg, hogy úgy tegyünk, ahogy meg is fog történni még most, a nyári hónapokban, a nyár legmagasabb pontján.

SB: Rendben. Mielőtt rátérnénk arra, ami a mai alkalmunk fő témája, szeretnék még egy kérdést feltenni neked, csak hogy tisztázzunk néhány dolgot. Úgy gondolom, hogy az emberek – néhány ember – szeretné pontosan tudni, hogy milyen szövetségek vannak itt – és valószínűsítem, hogy nagy számban vannak ilyenek, de talán szorítkozhatunk csak a legfontosabb szövetségekre.

A Galaktikus Szövetség, az Ashtar Parancsnokság, a Külső Galaxisok Egyesült Erői ide tartoznak. El tudnád magyarázni nekünk, hogy milyen viszony van ezek között? Például része-e az Ashtar Parancsnokság a Fény Galaktikus Szövetségének?

A: Igen, része.

SB: Tehát, akkor mi különbözteti meg általánosságban az Ashtar Parancsnokságot a Fény Galaktikus Szövetségétől (FGSZ)?

A: Nos, azt mondhatnám, hogy én, de nem hiszem, hogy a kollégáim ezt így elfogadhatónak tartanák.

Néhányan egy meggondolatlan fiatal férfinak neveztek (Steve: voltaképpen az Istenanya nevezte így), de valójában ez távol áll tőlem. Én jobban inkább a pásztor, és a béke fenntartója vagyok. Mi kollégák vagyunk és szövetségesek. És amire nem szoktatok gondolni: barátok vagyunk. Sok esetben van egy leszármazási vonal és egy kapcsolat abban, hogy az univerzumban hogyan utaztunk és áradtunk.

Szóval, ez nagyon is egy együttműködő kapcsolat. Ez nem úgy működik, ahogy néhányan gondolják, azaz, hogy amit valaki tesz, arról a másik nem tud. Egyszerűen ez egyáltalán nem így van. Mi nagyon összetartozó szövetségesek vagyunk. És ezen belül – természetesen – vannak szövetségek.

Tehát, az Ashtar Parancsnokság – ahogy ti gondoljátok – egy kar vagy flotta. Mint tudjátok, millió hajónk van – nem, egyáltalán nem közvetlenül a bolygótok felett, de természetesen nagyon közel keringenek hozzá. És így nagyméretű logisztikai feladatot kell ellátni az intergalaktikusok (galaxisok közötti) és a Fény Galaktikus Szövetsége között. És a parancsnokságom ennek a része és eleme.

Mi igyekszünk független karként dolgozni, mert saját küldetésünk és célunk van. És a küldetésünk és célunk az, hogy nagyon specifikusan dolgozzunk a saját magunk felfedésén a Földön, továbbá a sok haderő – amit mi inkább erőnek neveznénk – bolygótokra történő érkezésén, valamint az együttélés, a kollegialitás, a változás és a technológiai fejlődés elindításán.

De ne gondoljátok, hogy nem dolgozunk együtt. Ez egyszerűen egy óriási félreértés lenne.

SB: Oké, köszönöm.

A: És egész jól összefoglaltad. Ezek a biztosító csoportok, mint tudjátok. Az Intergalaktikusok, a Külső Galaxisok Egyesült Erői, a Fény Galaktikus Szövetsége és igen, az én parancsnokságom.

SB: Nos, néhány ember úgy gondolja, hogy a Galaktikus Szövetség és a Fény Galaktikus Szövetsége nem ugyanaz. Igaz ez?

A: Igen, ez egy olyan megkülönböztetés, amit mi csináltunk, de nektek nem kell ezt tennetek.

SB: Rendben. El tudnád ezt magyarázni, kérlek?

A: Ha lenne egy olyan helyzet a Földön, amihez számos légierővel kellene rendelkeznie a ti… a ti felderítő erőiteknek, akkor például szükségetek lenne tengerészetre, amik a haditengerészettel dolgoznak. Nos, a Galaktikus Szövetség együtt dolgozik a Fény Galaktikus Szövetségével. Szóval, gondoljatok erre úgy, mint egy… egy olyan erőre, ami együttműködően dolgozik, de mégis független mind szervezetileg, mind előírásokban, mind küldetésben, mind célban.

SB: Rendben. És említetted a galaktikusokat és az intergalaktikusokat. El tudnád magyarázni, hogy mi a különbség a kettő között, kérlek?

A: Ez nagyon egyszerű. Ez csak megkülönböztetés kérdése. Csak attól függ, milyen messziről jöttek és milyen kötelezettségeik vannak, valamint milyen tapasztalataik voltak. Hogy értsétek, mi a multiverzum minden részéről jöttünk és néhányan közülünk függetlenül érkeztek ide, nagyon régen. De ez nem azt jelenti, hogy nem tudtunk arról, hogy a többiek is vágynak arra, hogy idejöjjenek és hogy részesei lehessünk a bolygótok feltárásának.

Szóval, ez inkább abban különbözik, hogy milyen messziről jöttünk és nem másban.

SB: És amikor azt mondod, hogy „milyen messziről”, akkor azt a Földhöz képest érted?

A: Igen, pontosan.

SB: Rendben. Köszönöm. És…

A: És hogy melyik dimenzióból és melyik univerzumból.

SB: Ashtar, biztos vagyok benne, hogy ehhez egy teljes műsor kellene. Tudnál néhány szót mondani a Külső Galaxisok Egyesült Erőiről? Nem hiszem, hogy azokon kívül, akik hallottak már Grener-ről bármit is tudnak róluk. A „külső galaxisok”-ról van szó. A külső galaxisok mivel vannak összefüggésben? Honnan származnak ők, Ashtar?

A: A külső galaxisok azok, amit ti úgy mondanátok, hogy az univerzum legtávolabbi részei. Szóval, nagyon gyakran történik ez, bár Külső Galaxisok Egyesült Erői-ben szintén nagyon sok a nagy mennyiségű plejádi energia, de a tagjai, családjai és erői sok olyan bolygóról és rendszerből származnak, amikről ti nem is tudtok…mint például [Zeres?], vagy CCC; olyan bolygók, amelyek a földi emberek számára nem könnyedén ismerhetőek.

SB: Oké, köszönöm. Most talán rá is térhetünk a mai alkalmunk fő témájára.

Csillagtestvéreink, akik a Föld körül vannak, sok dimenzióból és – ahogy mondjátok – sok univerzumból érkeztek ide és máshogy gondolkodnak, mint mi. Fontosnak tartjuk azt, hogy megtudjuk, hogyan gondolkodtok helyzetekről és problémákról.

Szerettem volna egy próbát tenni arra, hogy bemutassam, ti hogyan gondolkodtok. És amit választottam az a titoktartás szükségessége. Gyakran mondjátok, hogy szükséges bizonyos dolgokról nem beszélni. Választhattam volna más területet is, de ez tűnt úgy, hogy jól illusztrálná azt, hogy a csillagtestvéreink hogyan gondolkodnak.

Feltehetnék neked néhány kérdést a titoktartás szükségességéről?

A: Igen, feltétlenül. Szívesen elmagyarázom ezt és bármi mást is, amit szeretnél előhozni.

SB: Köszönöm. Rendben. Melyek azok a témák általánosságban, amelyeket a galaktikusok úgy éreznek, hogy titokban kell tartani és miért? És nem válaszolhatod azt, hogy ez titok!

A: [nevetés] Ó, de te nem szabhatod meg nekem, drága barátom, hogy mit mondok, vagy mit nem mondok!

SB: Ez igaz! [nevetés]

A: Mégsem fogom azt mondani, hogy ez titok. De tudjátok, mit? Vannak olyan dolgok, amelyekről úgy döntünk, hogy nem beszélünk róla. De engedjétek meg, hogy ezt az együttműködés lelkületében tegyük és az együttműködés lelkülete az, amit még megértetünk a hallgatóitokkal és a drága önvalótokkal is.

Elsőként, nem vagyunk hajlamosak sok információt titokként kezelni. Ezt csak előre akartuk közölni azért, hogy míg erről beszélünk, addig ez folyamatosan előttetek legyen.

Vannak olyan dolgok, amiket nem beszélünk meg az emberekkel egyszerűen azért, mert nem érthetnétek. Nos, ezt nem úgy mondom, mintha lekicsinylő akarnék lenni, de egyszerűen vannak olyan módjai a működésünknek – mint például a technológia – ami messze van attól, amit jelenleg elérhettek és amit nem tudnátok még megérteni.  

De most beszéljünk a titoktartástól és valójában, amit mondotok az a következő: „Miért tartotok olyan sok információt meg arról, hogy hol vagytok, hogy vagytok, mikor jöttök, hogyan működtök, mi az pontosan, amit hoztok és pontosan mit fogtok tenni? Miért tartjátok ezt olyan nagy titokban?”

A legfőbb oka, hogy titokban tartunk dolgokat – és úgy gondolom, hogy ez itt vonatkozik minden testvéremre számos erőtől – a legfőbb oka annak, hogy mi bizonyos témákban nem osztunk meg információkat egyszerűen az, hogy nem szeretnénk bármiféle félelmet kelteni. Tehát mi közeledtünk – ti ezt nagyon jól tudjátok – gyakran mondjátok, hogy túl halkan közeledtünk, de mi évszázadokon át tényleg óvatosan közeledtünk azért, hogy ti, az emberi faj, ami hajlamos volt – nem most, de a múltban igen – nagyon lassan haladni, így ti bizonyos ötletekhez vagy dolgokhoz hozzá tudtatok szokni.

Most, mi szintén megtartottunk egy szintet a titoktartás terén, és ez esetben még gondolhatjátok azt, hogy azért vannak elrejtve, mert nem akartunk hevességet okozni vagy kiváltani azt bármilyen szinten. Ez nem csak az univerzális törvények ellen van, de azon törvények ellen is, amelyek betartásához mindannyian ragaszkodunk. És mindannyiunk rendelkezik viselkedési szabályzattal (magatartáskódex-szel), amit úgy ismertek, mint magatartás, előírás, bár ezek nincsenek úgy rendszabályozva, amiről ti azt mondanátok, hogy törvények.

De mi nem szeretnénk heves reakciót kiváltani. Ezért sok kötelezettségünket titokban tartjuk, egyszerűen – a múltban ez az – azért, hogy ne legyen megtorlás, mert ez teljesen meghiúsítaná nem csak a küldetésünket és célunkat, de óriási károkat okozna bolygótokon és az emberiség fejlődésében.

Tehát, amit a terveink bizonyos részével kapcsolatban titokban tartottunk gyakorta szintén azért volt, mert nem akartuk, hogy valótlan várakozásokat idézzünk elő bennetek. Millió és milliárd változóval működünk nem csak a saját erőinket és flottáinkat tekintve, hanem az egész emberi változókat is – hiszen olyan gyorsan gondoljátok meg magatokat, mint ahogy az idő változik.

SB: Ezzel nagyon is tisztában vagyok.

A: Tehát, nem mondjuk túl gyakran: „Ekkor, ezen a napon,…” bár már mondtuk, hogy „Nézzetek fel az égre most ebben az időben és megfigyelhetitek.” De ez azért van, mert gyakran titokban tartjuk ezeket. De a mi interakcióink során és még a flották közötti kommunikációnkban is nagyon kevés olyan dolog van, amit megtartunk magunknak.

Amiről hajlamosak vagytok azt gondolni, hogy titok – és engedjétek meg, hogy biztosítsunk afelől, hogy ugyanarról a dologról beszélünk, mert ez szintén az egyik terület… jobban hozzá vagyok szokva, mint mások, hogy az emberekkel beszélek – amikor azt mondjátok, hogy van egy titkotok az általában azért van, mert nem akarjátok megosztani az információt, nehogy azzal bárkit megsértsetek vagy megbántsatok, vagy mert valaki megbízott bennetek és arra kért, hogy bizalmasan kezeljétek.

Nos, vannak olyan helyzetek, amikor azt mondjuk, miközben bizonyos lényekkel beszélünk a bolygótokon: „Itt van néhány információ, de nagyon óvatosan kezeld, mert nem vagyunk egészen felkészülve arra, hogy tömegesen elterjedjen…” mert nem akarunk sem diszharmóniát okozni, sem félelmet kelteni vagy elmondani, hogy mit szándékozunk tenni néhány helyzetben. Mert még ezekben az időkben is vannak olyanok a bolygótokon, akik valóban megtorlást szeretnének.

Nos, meg lehet ezt tenni? Nem. Mert a legtöbb ilyen dolgot már gondosan kezeltük. Tehát ez egy… ez egy hiábavaló erőfeszítés lenne, de még a fölösleges erőfeszítésekben is – ha bizonyos kormányok vagy erők szeretnék megtorolni és úgy találnák, hogy a megtorlásuk értelmetlen volt – lenne ok a csonkításra, félelemre és szomorúságra. Nos, ez az, amiért néha egyszerűen nem beszélünk ezekről a dolgokról, mert nem szeretnénk az emberekben szorongást kelteni.

Ami a közösségetekkel történik – és azt kell ajánlanom mindannyiótoknak, nem csak azoknak, akik ezt a műsort hallgatják, hanem mindenkinek ezen a bolygón, aki nagyon hirtelen szorongást tud előidézni önmagában, aki engedi a félelmet eláradni önmagában és aki a bátorságot, a bizalmat és hitet értékeli – az nem más, mint amit te, drága Steve úgy neveztél, hogy isteni minőségek (tulajdonságok), de amit mi olyan egyszerűen használunk, mint a létezés tapasztalata.

SB: Tudom, hogy isteni felhatalmazásod van arra, hogy útjába állj egy hamis zászló alatt végrehajtott hadműveletnek (false flag operation), de néha úgy tűnik, hogy amikor egy ’false flag’ műveletbe közbelépnek, vagy más körülmények keletkeznek, akkor a cabal [sötét erők] végrehajt egy „Mandzsúriai jelölt”- merényletet [programozott bérgyilkos], mint például amit Denverben tettek, és amint Steven Greer producer és rendező hamarosan megjelenő filmjében az apával történt.

Ez az az eset, amikor a galaktikus erőknek nincs felhatalmazásuk arra, hogy beavatkozzanak egy ’Mandzsúriai jelölt’- merényletbe?

A: Nincs felhatalmazásunk, ahogy mondtad, hogy beavatkozzunk. De egyszerűen az, hogy van felhatalmazásunk arra, hogy beavatkozzunk, nem jelenti mindig azt, hogy meg is tennénk. Az efféle beavatkozások következményei… És nem hibáztathatjuk mindenért a cabalt. Egyszerűen sok olyan nagyméretű emberi zűrzavaros viselkedés van még a bolygótokon, amit nem a cabal vagy más láthatatlan erő irányít. Ők egyszerűen olyan emberi lények, akik elferdültek. De engedjétek meg, hogy egy pillanatra félretegyük ezt.

Egyszerűen az, hogy nekünk engedélyünk van valamire, nem jelenti mindig azt, hogy gyakoroljuk is azt a felhatalmazást. A végkifejlet – ismétlem – nem értitek a lehetséges variációk számát. És nem elutasítóan mondom; egyszerűen ez azért van, mert nem rendelkeztek a technológiával vagy az anyagiakkal ahhoz, hogy meghatározhassátok, hogy a beavatkozás milyen variációkat eredményezhet.

A másik dolog az, amit meg kell beszélnünk azzal kapcsolatban, amikor a titoktartást elemezzük az az, hogy ti nem tudjátok – és ezek nagyméretű titkos műveletek – nagyon gyakran nem ismeritek, hogy milyen szinten lépünk közbe. Ez azért van, mert nem akarjuk, hogy a közbeavatkozás látható vagy felfedezhető legyen oly módon, mint valami, ami kívülről érkezik az emberi területekre.

Időnként effajta beavatkozásokat viszünk végbe és a felelősséget valamelyik csoportunk vagy erőnk vállalja azok közül, akik már a földön vannak és néha effajta közbeavatkozásokat egyenesen az egyik flottánkról teszünk meg. De mindentől függetlenül sok olyan beavatkozást végzünk, amiről ti is tudtok. És ez egy jó dolog, mert a közbelépések működnek, a helyzetek nem ostromok és az események nem történnek meg, ha közbelépéseink sikeresek voltak.

SB: Szeretném, ha elismernéd, hogy halljuk azt, hogy nem fogjátok engedni megtörténni – mondjuk úgy, hogy – egy ’false flag’ műveletet, de mikor egy rettentő nagy tömeget látunk lövöldözni Denverben és az emberek kérdezgetik maguktól: „Nos, várj egy percet. Azt hittem, a galaktikusok nem engedik ezeket a dolgokat megtörténni.” És azt is mondják: „Nos, azt hittem, hogy a sötéteket megfékezték” és „Azt hittem, hogy le vannak tartóztatva” és össze vagyunk zavarodva.

Nem tudjuk, hogy ez a tömeg, ami Denverben lövöldözik, mit jelez. Azt, hogy a galaktikusok képesek beavatkozni vagy azt, hogy nem? Vajon megvédenek minket vagy sem? Hozzá tudnál szólni ehhez, kérlek?

A: Igen, be tudunk avatkozni. Nem mindenki van kijelölve arra, hogy feltartóztatásra kerüljön és ez kétségkívül a mi fejedelmünk, Mihály Arkangyal és az ő légiói pártfogása alatt van, akinek légiójához én is tarozom. De amit szintén az atrocitásokon kívül – és igen, beszélhetünk Denverről – látsz az nem más, mint az emberek millióinak felébredése.

SB: Igen. Ez egy nagyon fájdalmas út az emberek számára…

A: Igen, ez az.

SB: …felébredni.

A: És emberi döntés volt, ami azt a helyzetet gerjesztette – emberi döntések, nem a mi döntéseink és kétségtelenül nem isteni döntések.

Ez egy olyan helyzet ahol be lehetne avatkozni? Igen. De minden nap vannak lövöldözések és mészárlások az utcáitokon, ahol be tudunk avatkozni.

SB: Úgy érted, hogy felhatalmazásotok van rá?

A: Igen. Engedélyünk van és gyakran meg is tesszük. De időnként a helyzet és a kimenetel és a felébredés szintje, és az áldozat… Ne feledd az áldozatot. És tudjuk, hogy ez talán valami olyan dolog, amit a legtöbb hallgatótok nem akar hallani. De azon lények áldozata, akik az életüket elveszítették, és a családok, akik áldozatul estek, szintjén egy, lélek-egyezség szintjén történt. Tehát ez nem hiábavaló áldozat. Ez sehol sincs a hadviselés feláldozási ’erőfeszítéseihez’ képest.

Ugyanúgy, amiről azt gondoljátok, hogy tragédia – ahol sok ember együtt hal meg vagy elhagyják együtt a bolygót –, e mögött is egy lelki egyezség van azért, hogy a tudatosságukat megemelhessék, hogy részvétüket építsék, hogy bizalmat építsenek. És erre azt mondjátok „Ez nem növeli a bizalmunkat”. És én azt mondom, hogy szerintem növeli. Úgy látjuk, hogy azzal kapcsolatban, hogy az emberi zűrzavar mire képes növelte az egymásba vetett bizalmatokat és kétségkívül emelte a szánalmatokat és az éberségeteket.

SB: Ez azt jelenti, hogy a denveri lövöldözés nem a cabal általi akció volt, hanem egy zavarodott személy tette?

A: Azt mondom, hogy ez sokkal összetettebb annál, ahogy ti gondoljátok. Ez nem egy egyszerű sötét erők általi vagy cabal által tett cselekmény volt. És igen, benne voltak összezavarodott személyek is.

SB: És ez egy példa arra a dologra, amit titokban szükséges tartani?

A: Igen.

SB: Rendben. Úgy, hogy megpróbálod nem megszegni a titoktartást, tudnál beszélni arról, hogy mi az oka annak, hogy ezt titokban kell tartani, csak hogy értsük a gondolkodásotokat?

A: Van egy irányzat sok emberi és hibrid lény között abban, hogy egy helyzetre úgy nézzenek, mintha az borzalmas lenne – és tudjuk, hogy ez a helyzet teljesen iszonyatos, és sok fénymunkás és csillaglény van, akik ott voltak segédkezni, mint tartalékerők – de van egy irányzat, mely szerint azonnal hibásakat kell keresni és szemrehányást kell tenni – és ez a cabal sötét oldala. És amit ez által tesz az nem más, mint külső dolgokra tolja a felelősséget. Mintha lenne egy külső erő, ami irányít ahelyett, hogy azt mondaná, hogy „Ez a legrosszabb emberi viselkedések egyike, aminek tanúi lehettek. És ezt teszi a zűrzavar és az erőszak támogatása.”

És az egyike azoknak a dolgoknak, amiket ti, mint közösség tanultok az, hogy utáljátok az erőszakot és tudjuk, hogy ez így van, de valójában sokan közületek nagyon távol észlelitek az erőszakot. Tehát, könnyű elítélni és iszonyodni attól, ami több ezer mérföldre van tőletek. Ez nem jelenti azt, hogy kevésbé valós bármilyen erőszak.

És nézvén a helyzeteket, azt mondjátok: „Nos, ezek nem mi vagyunk. Ez nem az emberi közösség. Ezek kétségkívül nem a fénymunkások. Ezek nem a földi csapatok. Ez a cabal.”

És elárulom nektek – és fontos, hogy megértsétek, amit mondok, még akkor is, ha nem esik jól nektek – nem lehet mindent a cabalra fogni. Túl könnyű magatokon kívülre helyezni a felelősséget.

Megtanultuk ezt a leckét. És ez nem okoz mást, mint mégnagyobb elkülönülést.

SB: Nagyon szeretném ezt a témát folytatni veled, egy jövőbeli alkalommal. Talán nagyon hasznos lenne ezt a területet megvizsgálni.

Azt mondtad, hogy nem mindenki van kijelölve arra, hogy feltartóztassák. Mik a feltételei ennek, Ashtar?

A: A feltartóztatás feltétele, hogy olyan helyzetben kell lenni, ami által fájdalmat, szenvedést tudtok okozni, hiszen iszonyú tetteket vittetek végbe és nem próbáljátok meg vagy fogadjátok el az energiát, ami a Földre és az összes emberi lényre érkezik.

De elsősorban ez nem jelenti azt, hogy jelentéktelenebb játékos vagy. Ezek azok, akik olyan pozícióban vannak, amiket úgy neveznénk, hogy lényeges megbízatás – néhányan ismertek, néhányan nem; de ezek azok az emberek, akik az első rendű jelöltjei a feltartóztatásnak. A többieken dolgozunk, mint tudjátok – de talán nem mindenki tudja – de rajtuk sok más módon dolgozunk, de mondhatnánk úgy is, hogy kisebb feltartóztatás.

De amikor a „feltartóztatás” szót használjuk, arra utalunk, amit Mihály Arkangyal fénydoboznak nevez, jobb hasonlat híján.

SB: Azt értem, hogy Bashar al-Assad nincs feltartóztatva (megállítva). És úgy hiszem, amikor a hallgatók ezt hallják, talán azt mondták, hogy például ő megfelel a feltételeknek, amiket te felvázoltál.

Használnád Bashar al-Assad példáját arra, hogy segíts többet megérteni?

A: Nos, valójában őt most feltartóztattuk.

SB: Ő meg lett állítva. Rendben.

A: Mert – ne feledjétek – nem mindenkit tartóztatunk fel egy heves pillanatában. Rajtuk dolgozunk, rajtuk dolgozunk, rajtuk dolgozunk, és amikor már nincs jel a változásra, akkor elhelyezzük őt ide – a kollektíva hasznára. Gondoljatok erre ilyen módon. És mi magunkat a kollektíva részének tartjuk – tudom, hogy ti nem gondoljátok mindig ugyanezt.

És amikor szörnyű gyilkosságok történnek, lelkifurdalás nélkül, és elszántságot tapasztalunk a folytatáshoz, azon megbeszélések ellenére, amelyeket a hajóinkon és a Földön teszünk, megtesszük a következő lépést.

SB: Rendben. Nos, úgy gondolom, egyáltalán nincs értelme megkülönböztetni egymástól a szárazföldieket és a galaktikusokat.

A: Mi is úgy gondoljuk, drága szivem. Mi is úgy gondoljuk.

SB: Köszönöm. Tudom, hogy sok ember kíváncsi arra, hogy milyen gyorsan működik a feltartóztatás. Vajon szokássá válik-e, hogy ez néhány ember kegyetlen tetteit megállítja-e a bolygón. Úgy gondolom, általában mindannyian érintettek vagyunk a történések sebességében. Tudnál valamit mondani a feltartóztatás folyamatáról?

A: A feltartóztatás tulajdonképpen nagyon gyorsan történik. És ez felgyorsult olyan jelentésben, amit ti gyorsaságnak neveztek, és amit mi is gyorsaságnak nevezünk. Ahogy ti mondanátok, a második szintre léptünk. A nagy bűnözők többsége, engedjétek meg, hogy így beszéljünk róluk – azok, akik egyszerűen nem akarnak megváltozni – hengerekbe lettek zárva, fényes dobozokba, és azon dolgozunk, amit ti második rétegnek (tengelynek) neveztek. Úgy gyanítjuk, hogy ezt hétvégéig be is fejezzük.

Tehát a változások, amik történnek, és amiknek tanúi lesztek társadalmi, politikai és pénzügyi téren, tulajdonképpen nagyon közel vannak és nagyon gyorsak.

SB: Nos, ez jó hír.

A: És ha érdekel a sebessége annak, ahogy a dolgok kibontakoznak, akkor ebben nem vagytok egyedül. Vártunk, és vártunk, és vártunk sok időn keresztül erre a kibontakozásra és erre a felemelkedésre, erre a tudatváltásra, az eredeti terv visszatérésére. Azért jöttünk, hogy résztvevői, tanúi és segítői legyünk – ahogy csak tudunk – ennek a folyamatnak, mert túl nagy a jelentősége ahhoz, hogy kihagyjuk. Engedjétek meg, hogy ezt így mondjuk.

SB: Idejöttetek a Földre, de lehetett volna biztosan sok, rengeteg bolygó, hasonlóan a Földhöz, ahol a sok szövetség segíthetett volna. Amikor azt mondod, hogy ez túl nagy lehetőség volt ahhoz, hogy kihagyjátok, a Földre érted vagy az egész Felemelkedési törekvésekre?

A: Az egész Felemelkedési törekvésekre. Az igazság az, hogy a királyságok, az emberek, a bolygó, a szeretet és az, hogy fizikai testtel rendelkeztek, és hogy nagyon közel van a rezgésetek a miénkhez. Tehát ez…ez nekünk olyan, mintha a testvéreinknek segítenénk.

És talán nem tudtátok, hogy nektek vannak testvéreitek, de vannak.

SB: Köszönjük. Egyszer kérdeztem Mihály Arkangyalt egy személyes felolvasás alkalmával, hogy mi jön azután és azt válaszolta, hogy egy 200 éves szabadságot értek el ez után, majd továbbmegy a Felemelkedés a hetedik dimenzióba és ugyanazt teszitek újra.

Az a helyzet, hogy ezt a Felemelkedést újabb Felemelkedések követik majd? Ez olyan, mint a dolgok hullámzása? Vagy, hogy van ez? Egy szinten van egy Felemelkedés aztán egy másik Felemelkedés van egy másikon is? Mi az isteni terv ebben a vonatkozásban?

A: Gondoljatok úgy rá, mint egy hullámhatásra, és ez a hatás előrehaladó és kifelé tartó irányba megy. Tehát, ha a hullámhatásokat nézitek, ahogy kifelé tartanak, mikor felemelkedtek, és ahogy Gaia is felemelkedik, akkor van egy hullámhatás nem csak az emberi dimenziókban, hanem az egész univerzumra hatóan is… Tehát, ez a hullámhatás sokkal szélesebb körben elterjed, mint azt ti el tudjátok képzelni.

És igen, az a helyzet, hogy folyamatos helyváltoztatás van, és ezt tudjátok a Forrástól. És ahogy haladtok előre, még lesz másik fejlődés és másik fejlődés és másik fejlődés.

SB: Nos, állítsuk szembe azt, amit Kuthumi mondott azzal, amit Mihály Arkangyal mondott. Kuthumi azt mondta, hogy „Mikor felemelkedtek, mi is fel fogunk emelkedni. És ő a Felemelkedett Mesterekre célzott ezzel. De Mihály Arkangyal azt mondta, hogy „egy 200 éves szabadságot értek el ez után, majd továbbmegy a Felemelkedés a …” más dimenziókba.

Nos, ez azt sejteti, hogy valamennyi idő el fog telni. Értem, hogyan. Ha mi a harmadik dimenzióban felemelkedünk, az alattunk lévők is felemelkedhetnek. De egy kis nehézségem akad a kettő közötti idő és az újabb Felemelkedés megértésében. Nem tűnik a felszínen úgy, hogy van egy hullámhatás. Segítenél ezt megértenem, kérlek?

A: Igen. Amire Mihály célzott a ti esetetekben és sok más esetében is az a 200 év, amire vágytok, hogy egy Aranykorban éljetek, az ötödik, hatodik és hetedik dimenzióban, mert szeretnétek ott lenni, hogy a munkátok gyümölcsét élvezhessétek.

SB: Rendben. Engedd meg, hogy rátérjek egy másik dologra. Vannak az univerzumban máshol is folyamatosan bekövetkező Felemelkedések?

Úgy értem, tömeges felemelkedések.

A: Többé-kevésbé.

SB: Igen, úgy értem, hogy tömegesen.

A: Gondolhatjátok úgy is, mert mindig van személyes felemelkedés és elmozdulás. De egy ilyen nagy esemény, mint amilyen ez a Felemelkedés, amin keresztülmentek, olyan nagy esemény, ami ritkaság. Nos, gondolj arra, hogy ha egy kavicsot dobsz az univerzumba, az mindent megváltoztat. És nem változtat meg semmit. De a hatása ennek a kavicsnak mindenütt érezhető.

Nos, néhány esetben ez alkalmat ad – mert ez így működik – alkalmat szolgáltat a felemelkedett mestereknek – legalábbis ti így nevezitek őket. De ez nem jelenti azt, hogy önmagukat, legbelsőbb eszenciájukat hátrahagyják. Ez a lényük kiterjedését növeli, amit ők szeretnének, és amivel egyesülnek is. Ez nem teszi őket képtelenné arra, hogy benneteket elérjenek, mert ti egy új valóságban vagytok, ahol a megközelíthetőség teljes mértékben lehetséges.

Tehát, az energiátok emelkedik; az univerzum energiája emelkedik.

De vannak olyan helyzetek is, ahol a hullámzás kifelé tart – úgy gondolunk ezekre, mint a mélység vagy a nyugalom. A hatás érezhető, de nem lényeges. Ez egy kisebb módosítás. Ez az, amiért ide jöttünk, az egész középpontjába, ahonnét a kavics el lesz dobva. Részesei akarunk lenni ennek a tapasztalásnak és segíteni akarunk benne, mert nektek szükségetek van rá.

És ez a mi utazásunk része. A megegyezésünk arról szól, hogy segítünk nektek ebben a részben.

Tehát, mint az emberek, mint a földi lények, megtapasztaltátok, hogy nem vagytok egyszerűen csak egyedül az univerzumban, hogy a felébredés, az elmozdulás nagyon is alapvető még akkor is, ha nem dimenziókon keresztül mozogtok. A felébredés annyira alapvető, hogy mindent megváltoztat.

És amit ez okoz az nem más, minthogy közelebb hoz benneteket nemcsak hozzánk, de egymáshoz is. Nem eredményez elszigeteltséget; nem hoz létre olyan helyzetet, amiben úgy érzitek, hogy meg kell védenetek magatokat; ezzel felismeritek, hogy egy olyan közösség tagjai vagytok, amely létezéséről korábban még nem is tudtatok.

És ez a tényező, az felemelkedés egy tényezője… És ez az, amiért olyan sokan izgatottak a Felfedés miatt. Ez nem egyszerűen a hajóink láthatóvá válását jelenti. Ez szinte nem is fontos. Ez annak a felismerése, hogy egy nagyobb közösség tagjai vagytok, egy nagyobb univerzumé, hogy bizonyos tekintetben egy olyan közösség vagytok, melyre az emberi lények valójában még sosem gondoltak.

SB: Amikor azt mondod „Ez az, amiért ide jöttünk, az egész középpontjába…” mit értesz az alatt, hogy „az egész középpontjába”? Nem a Földre célzol, ugye? Mire célzol?

A: Mi annak a középpontjába jöttünk, ahol ez a Felemelkedés megtörténik. Nos, ha a teljes vállalkozásunkra gondolunk – a bolygó, az energia, a Forrás terve, az emberiség elmozdulása – mi ennek a tevékenységnek a közepébe helyeztük magunkat. Nem vagytok mindig tudatában annak, hogy mi e tevékenység közepébe helyeztük magunkat, de ez így van. És ezt már nagyon régen megtettük.

SB: Ez nagyon érdekes. Mint fénymunkások, sokszor oly módon reagálunk, melyeket nem mindig mértünk fel vagy gondoltunk eléggé át. Könnyen fellelkesülünk a hamis információktól és egy rossz vonatra szállunk, mint ahogy Obama elnökkel is történt. És egy bizonyos mértékű tanultságra van szükségünk, hogy néhány dologra hogyan reagáljunk. Amikor tartózkodsz bizonyos dolgokkal kapcsolatos magyarázatoktól, amikor azt mondod, hogy ezt szükségszerű titokban tartani, mi az a reakció, amit a fénymunkásoktól vársz?

A: Az a reakció, amit a fénymunkásoktól várunk nem más, mint közömbösség, amivel rendelkeznetek kellene és ezt szükséges lenne gyakorolnotok. Ez nem megkülönböztetés akar lenni, egyszerűen tiszteletben kell tartani azt, hogy van néhány dolog, amiről úgy döntöttünk, hogy nem beszélünk róluk olyan szabadon, olyan nyíltan és különösképp nem rádióhullámokon keresztül.

SB: És miért a tisztelet, Ashtar? Milyen tulajdonságok vagy helyzetek tiszteletére kéritek a fénymunkásokat?

A: Arra kérünk, hogy tartsátok tiszteletben az integritásunkat és azt a tudást, hogy mi szeretetből és segítőként vagyunk itt. Sok súlyos testi sértést megakadályoztunk már. Megosztottunk technológiákat. Nem tekintélyt várunk, csak kölcsönösséget.

Ha egy baráttal vagy kollégával kapcsolatban álltok – de mi magunkat sokkal közelebb érezzük hozzátok, mint kollégákhoz – és ő egyszerűen azt mondja neked: „Ezt teljesen nem mondhatom el most. Beszélhetnénk ennek a részleteiről később? Mert ez jelenleg még változóban van, és nem akarlak elkeseríteni azzal, ami még változik.” nem tisztelnétek meg annyira, hogy azt mondjátok: „Rendben”?

SB: De, igen.

A: Ez az, amit mi kérünk.

SB: Ha tudnád, ha megfigyelnél minket és lenne néhány olyan viselkedésmód a fénymunkások között, mely nem termékeny, mit ismernél fel jelenleg a fénymunkások között, amik nem feltétlenül termékeny viselkedésformák?

A: Kétség, harag, szorongás, félelem, csalódottság és a haszontalanságérzet. Ez talán a legnagyobb tényező, amit nyugtalanítónak találunk, ez az a tényező, amit nagyon sok fénymunkás érez: az, hogy haszontalanok, de ők…

[megszólal a zene]

…ők nincsenek teljes tudatában ennek, sőt még nem is használják a teremtőkészségüket. És ez az, ami haragot, kételkedést és szomorúságot okoz.

Hagyjuk most ezt, drága barátaim. És segítsünk olyan módon, ahogy tudunk, és azzal, amit csinálunk.

SB: Köszönöm, Ashtar. Nagyon felvillanyozó volt.

A: Béke veled, barátom.

SB: Köszönöm!

A: Viszlát.

[vége]

 Magyar nyelvű fordítás: Vénusz

Forrás: http://the2012scenario.com/2012/08/ashtar-acknowledgement-of-our-presence-need-not-take-months-only-minutes/

A Fény Galaktikus Szövetségének Üzenete

2012.08.25

A csikótól a paripáig

A jövővel kapcsolatos hazárdírozást nem ajánlanánk nektek. Ehelyett azt javasolnánk, hogy vegyétek figyelembe és tegyetek óvintézkedéseket annak érdekében, hogy javítsátok az esélyeiteket a felemelkedésre; nem kell halogatni, nem kell kibújni alóla és nem kell elutasítani a felelősségeteket azért, hogy egy olyan valóságot hozzatok létre, mely arra használ (kihasznál) benneteket, hogy amit választotok magatoknak, a gondolataitokon, szavaitokon, szándékaitokon és tetteiteken keresztül manifesztálódjon. Ez az, amit tanácsolunk nektek; azt tanácsoljuk, hogy készítsetek leltárt magatokban. Elemezzétek és soroljátok be magatokat, a sok oldalatokat és megjelenéseteket. Amit teljesítménynek ítéltek – és a teljesítmény szóval nem díjakra, trófeákra vagy versenyekre gondolunk, melyeket megnyertetek vagy pénzösszegre, melyeket tudtatok keresni. Amit teljesítmény alatt értünk az, hogy önmagatok mely területeit tudtátok megerősíteni, mely képességeiteket tudtátok önmagatokban fejleszteni és hogyan tudtatok együtt dolgozni, foglalkozni és szocializálódni másokkal.

Példának okáért, azt kérjük tőletek, hogy nézzétek meg, hogy csupán ezen az egy inkarnáció alatt, amire jelenleg emlékezni tudtok, mely területeken érzitek úgy, hogy fejlődtetek. (Csak azt kérjük, hogy összpontosítsatok erre az életre, mivel nem emlékeztek a többire és így természetesen nem tudjátok figyelembe venni azokat az elemzésetek során.) Tehát, mely területeken érzitek úgy, hogy gyengeséget vagy hiányosságot mutattatok? Mely területeken látjátok úgy, hogy figyelemre, tapasztalatokra és leckékre volt szükség ahhoz, hogy segítsenek fejlődni nektek ezeken a területeken és mely területeken érzitek azt, hogy megkaptátok ezt a fejlődést és mely területeken érzitek azt, hogy szükségetek van még további leckékre és növekedésre? Bizonyos esetekben könnyű lehet megválaszolni ezt a kérdést, de más kérdésekre a válaszok csak alapos átgondolás után jönnek majd, miután figyelmesen megvizsgáltátok és elgondolkodtatok az egész életeteken, nem csupán a felnőttkoron, de egészen visszamenve olyan messzire, amennyire csak vissza tudtok emlékezni a nagyon korai és fejlődőképes gyermekéveitekre, hiszen sok lecke már ott elkezdődött számotokra.

Nem vártuk meg azt, hogy elérjetek bizonyos kort azért, hogy elkezdjünk segítséget nyújtani abban, hogy megtanuljatok valamennyi leckét, amikről kifejeztétek, hogy érzésetek szerint szükségetek megtanulni a fejlődésetek miatt ebben az életetekben. Néhány esetben a tanításotokat már akkor kezdtük, amikor totyogó kisgyerekek voltatok, ahogy ti utaltok erre az életszakaszra. Vissza tudtok emlékezni ilyen messzire? Emlékeztek a hiányosságok megtapasztalására a személyiségetek bizonyos területein vagy arra, hogy hogyan hatottatok egymásra másokkal? Ha össze tudjátok hasonlítani azokat a korai éveket azzal a lénnyel (személlyel), amelyek ma vagytok, láttok változásokat? Tapasztaltok fejlődést vagy érlelődést ezek közül bármelyik területen?

Sokan úgy érzitek, hogy a fejlődésetek egy része annak tulajdonítható, hogy egyszerűen idősebbek lettetek és komolyodtatok (érlelődtetek). Mi kétségtelenül megértjük ezt, és néhány esetben természetesen ez is a helyzet, de azt mondjuk, ne fogadjátok ezt mindig el, mert e leckék közül néhányat a tapasztalat és leckék nehéz útján tanultatok meg újra és újra nem pedig az egyszerű érlelődés folyamata által. Szeretnénk tisztázni, hogy sokatok látott bizonyos hiányosságokat a korai gyerekkortól a felnőttkorig, egy vagy több előző inkarnációjában és az egyszerű és természetes érlelődési folyamat nem oldotta meg ezeket a problémákat számotokra. Ezért, erősen azt tanácsoljuk nektek, hogy gondolkodjatok el minden személyiségbeli tulajdonságotokról, melyeket gyermekként birtokoltatok és hasonlítsátok össze azzal a személlyel, akiről úgy érzitek, hogy ma vagytok. Ez nagyon fontos és nagyra értékelnénk, ha megosztanátok a válaszaitokat velünk az on-line közösségeiteken keresztül, hiszen ismét fogjuk vizsgálni a válaszaitokat, mert úgy érezzük, ez egy nagyon fontos gyakorlat a mai napon. Szintén tanácsoljuk nektek, hogy folytassátok ezt a gyakorlatot óvatos reagálással a jelenlegi inkarnációtok egész forgására.

Köszönjük a mai értékes energiaráfordításotokat, és azt üzenjük nektek, hogy a kérdéseinkre adott válaszaitok nagyon fontosak és mérhetetlenül fejlesztik a megértésünket és a képességeinket, hogy segítsünk nektek ezen a nagyon fontos és esetenként nehéz életszakaszotokban. Amint már mondtuk, már a vége felé jártok. Van egy részetek, amely együtt szalad az elején, de szintén sokan vagytok, akik e csapat mögött vonulnak, de eláruljuk nektek, hogy mindannyian nagyon közel vagytok ahhoz, hogy ezt a versenyt befejezzétek és mi, a Fény Galaktikus Szövetségének tagjai és a ti felemelkedett családotok mindent megteszünk, amit csak tudunk azért, hogy a célba vezessünk benneteket.

A fejlődéseteket már eonok – számtalan évszázad – óta figyeljük. Néhányatokat az utazásotok egy fiatal csikótól egy nagy és erős paripáig vezetett. Látjuk a fejlődéseteket és csodáljuk azt, hogy milyen messzire jöttetek. Ha láthatnátok, milyen nagyot nőttetek, értetek és erősödtetek, és milyen bölcsekké, tanultakká és tapasztaltakká váltatok oly sok különböző és alapvető területen, repülnétek, mert ez a teljesítmény repítene benneteket ebben az utolsó negyed-mérföldben a vége előtt. Sosem engednétek semmilyen akadályt – függetlenül attól, hogy látszólag milyen hatalmas – hogy az utolsó lépéseiteket bármilyen módon megakadályozza. Minden akadályt – függetlenül attól, milyen óriási – csupán egy újabb kihívásnak látnátok, és ezt az óriási hegyet úgy emelnétek fel, mintha egy kis szikla lenne a fejetek felett és messze eltaszítanátok az utatokból. Ez az, amit tennétek és ez az, amiért mi oly sok időt töltünk és törődünk azzal, hogy elmagyarázzuk nektek, milyen sokan milyen messzire jutottatok és hogy milyen nagyon közel vagytok a célvonalhoz. A történeteteket átfésülve tisztán láthatjuk, sokatok hol mutat hiányosságokat bizonyos területeken. Eljött az idő arra, hogy minden kimenetet megoldjatok, nem lényeg, milyen nagy vagy kicsi. Nincs más, csak a jelen – ahogy már mondtuk -, és ez sosem volt ennél igazabb, minthogy most rögtön. Néhányatok számára nem lesz holnap és ezzel nem a holnapi nap utáni napra akarunk utalni. Metaforával fejezzük ki és tisztázzuk ezt: tehát nem lesz kérdés holnap, mikor nem tapasztaltok meg egy bizonyos eseményt. Amit ez alatt értünk az, hogy néhányatok számára nincs jövő időszak arra, hogy megcsinálja ezt a belső munkát. Ezt most kell megtenni. Nem lehetett bizonyos okokból korábban megtennetek – ez mindig érthető -, és nem lehet bizonyos időszakban megtenni – abban az időszakban, amit ti jövőként érzékeltek. Ezt most rögtön kell megtenni. Ez az ablakotok. Használjátok ki teljesen.

Azért vagyunk itt tömegesen, hogy segítsünk nektek. A nagyság e szintjén sosem kaptatok semmiféle segítséget. Egyáltalán nincs indok arra, miért ne tudna minden egyes ember az előtte álló minden egyes akadályon átjutni. Akár belső, akár külső dolgok ezek, nincs jelentősége; nincs semmi, ami annyira félelmetes lehetne számotokra, hogy ne jussatok túl rajta. Elég egyértelműek voltunk? Szeretnénk, ha megértenétek a sürgősség benne rejlő szintjét, hogy minden egyes ember közül hányatoknak van rögtön szüksége arra, hogy mindent eldobjon az életében, amely nem létfontosságú a túlélésetekhez és arra a munkára összpontosítson, amire azért van szükségetek, hogy jobbítsatok magatokon, hogy néhány területen fejlődjetek, hogy elhagyjatok szokásokat, hajlamokat és negatív gondolat- és viselkedési mintákat, amik azt szolgálják, hogy benneteket az alacsonyabb dimenziók felé húzzanak le. Mi az, ami nincs hasznotokra? Mi az, ami visszatart attól, hogy megtapasztaljátok a felsőbbrendű éneteket egy magasabb létezésben?

Úgy érezzük, hogy sokatok tisztán meghatározta, mely területek ezek és kérjük, hogy dolgozzatok ezeken a területeken és ez esetben – emlékeztetünk benneteket – nincs sokatok számára holnap, tehát a munkát most kell megtenni, ma kell elkezdeni, máris azután, hogy befejezitek a nektek szóló üzenetünk elolvasását. Nincs jobb idő és nincs más idő, csak most, sokatok számára. Ismét kérjük, hogy osszátok meg velünk, hogy mi az, amiről úgy érzitek, hogy nem szolgál benneteket, ami lehúz és meg fogjuk próbálni – de nem tudjuk megígérni – hogy kitalálunk nektek valamennyi játéktervet vagy leckét, vagy tapasztalást, ami segíteni fog nektek túljutni ezeken a hiányosságokon, ezen a problémán. A barátaitok vagyunk, és a családotok, és nem szeretnénk egy pillanatra sem látni, hogy bármelyikőtök elbukik.

A bukás szót nem tanácsoljuk túl gyakran használni nektek. Ez egy olyan szó, amit csak a következő szövegkörnyezetben kellene használni: ’Sosem bukok el.’ és úgy érezzük, hogy még jobb elkerülni e szó használatát, és ehelyett válasszátok ezt: ’Mivel semmi sem tud vagy fog az utamba állni, sikerülni fog nekem, mint mindig, hogy elérjek minden egyes célt, melyet elhatároztam, elérni. Egy erőteljes és örökkévaló spirituális lény vagyok, és nem engedek semmit, hogy megállítson vagy késleltessen abban, hogy mindent, amit szeretnék megtapasztalni mikor és hogyan szeretném. Ez az én nyilatkozatom.” Azt tanácsoljuk nektek, hogy ezt a nyilatkozatot minden egyes nap mondjátok el, egy nap többször is, ha úgy érzitek, szükséges ahhoz, hogy emlékeztessen arra, kik vagytok, mik az erősségeitek, mit akartok és mit fogtok elérni. Úgy érezzük, hogy sokatoknak ez segíteni fog abban, hogy nagymértékben túljusson a sokatok számára utolsó akadályokon, mielőtt minden korábbi álmotok, a ti csodálatos valóságotokká válik.

Mi vagyunk az ábrándozó társaitok és teremtőitek, a Fény Galaktikus Szövetsége.

Csatornázta: Greg Giles

Magyar nyelvű fordítás: Vénusz
Forrás: http://www.ascensionearth2012.org/2012/08/message-from-galactic-federation-of_25.html

 

A Fény Galaktikus Szövetségének üzenete

2012. 08. 24.

A végső kihívás legyőzése

Elhatárolni magatokat múltatok részeitől és alacsonyabb rendű önmagatoktól, kihívás lehet néhányatok számára, de ezek azon kihívások, amikkel szembenézni érkeztetek ide. Sokan közületek nem sétalovaglásra jöttek ide, mert azzal nem arathattátok volna le azt, amit meg kívántatok ebből tapasztalni. Vegyetek minden utatokba kerülő kihívást remek alkalomnak, mert ez az amiért léteznek, lehetőségek sorozata, egyik a másik után. Ezen lehetőségek, ha sikeresen kiaknázzátok őket, meg fognak ajándékozni benneteket végül mindennel, amit valaha is kívántatok. Ilyen mindegyikük, és ha ennek fényében nézitek őket, megadhatják nektek a megfelelő gondolkodásmódot és megtaláljátok ezen kihívások legyőzési módjait.

Kitartásotok és akaratotok ezen kihívásait és tesztjeit rossz hírnek tekinteni, oknak a kiszállásra, a letörésre, úgy érezve, hogy a dolgok sohasem fognak megváltozni vagy javulni, ez nem a sikerhez vezető kedvező gondolkodásmód. Ez a fajta gondolkodásmód jobban elősegíti a kudarcot és nem a kudarcért érkezett ide bármelyikőtök is, vagy használta ezt bármelyikőtök is saját egyetemes életében. Az a fajta gondolkodásmód, hogy abbahagyni, kudarcba fulladni, panaszkodni, lehetővé tenni a változásoknak és akadályoknak hogy jobban tornyosuljanak előttetek, megállítsanak benneteket, akadályozzanak benneteket az egy gondolkodásmód, amit néhányatok csak felszedegetett ideérkezése után, mert ha olyanok lettek volna viselkedéseitek, magatartásaitok és jellemvonásaitok mint amit most itt bemutattok, sohasem kerültetek volna elsőként kiválasztásra ezen feladatokra.

Szeretnénk, hogy tudjátok ezt. Szeretnénk, hogy tudjátok közületek minden egyes lélek ki lett választva erre a küldetésre, mivel ti mindezért cserébe azt mutattátok a felvételi bizottságnak, hogy nyertesek, harcosak lesztek, olyanok akik sohasem hagynak egy kihívást veszendőbe menni, verhetetlenek, és olyanok akik sohasem hagynak egy lehetőséget az útszélen parlagon heverni. Mindannyian hihetetlenül erős belső tulajdonságokkal rendelkeztek, ebben biztosak lehettek, mert ez az amiért ebben az időben ideérkeztetek, és ennek nincs más oka. Tudván ezt, tudva hogy egy magasabb rendű alapanyagból érkeztetek, egy kivételes örökségéből a munkának, sikernek, energiának, elszántságnak, akaratnak és erőnek, érzitek most már, hogy fel tudtok emelkedni válaszolva ezen előttetek hagyott kihívásokra, mielőtt megkaptok mindent, amit valaha is kívántatok és ígértetek magatoknak összes itteni erőfeszítéseitekért cserébe?

Tudjuk, hogy meg tudjátok ezt csinálni, az egyetlen kérdés az, hogy tudjátok-e hogyan kell. Ez az a kérdés, amire csak ti tudtok válaszolni és várjuk mai hozzászólásaitokat és kérjük közületek azokat, akik ebben az időben kihívásokkal néznek szembe, kihívásokkal megváltoztatni néhány viselkedési mintát magukban vagy esetleg változtatni haladási irányukon a változtatásokon keresztül külső világukban, meg tudják ezt csinálni. Adjátok bele minden erőfeszítéseteket és látni fogjátok a sikert, mint az egyetlen végkifejletet számotokra, vagy láttok más végkifejletet, olyat amit sohasem tapasztaltatok azelőtt, elmúlt történelmetek során, egy történelem ami elvisz benneteket ezen alacsonyabb dimenziós világ határain túlra? Ezek után most elmentek felszedegetni a rossz szokásokat, tendenciákat és elkezditek tapasztalni a kilépést, engedve, hogy egy pár akadály közétek és azon sors közé álljon amit akartatok, amire törekedtetek és ami elé utaztatok sok eonnyi időn keresztül?

Ez a kérdésünk ma mindannyiótok felé, és várjuk válaszaitokat, mint mindig tesszük, mert tanulunk sokukból ezen folyamaton keresztül, és nem szeretnénk, hogy most szemérmesek legyetek minthogy majdnem mindig együtt vagyunk ott. Már szinte behatoltunk az oly régóta közöttünk álló láthatatlan falba. Folytassátok haladásotokat és mi folyamatosan húzni fogunk benneteket, ez mai ígéretünk nektek. Továbbra is mindent megteszünk amit lehet, hogy láthassuk mindazokat közületek, akik a felemelkedést kívánták maguknak a magasabb birodalmakba, kivívják ezt a célt. Mi mindaddig támogatunk benneteket és együttműködünk veletek, mindent megteszünk, amit lehet, hogy segítsünk benneteket mindaddig, míg erőfeszítéseket tesztek önmagatok megsegítésére.

Ez az, amiről már jó ideje beszélünk magunk között. Kigondoltunk módokat és módszereket, hogy jobban segíthessünk benneteket itteni utatokon az utolsó pár méterén keresztül ennek a kihívási „versenynek”. Úgy érezzük sokan vannak közületek annyira közel, mégis bizonytalanul ülve egy kerítésen [határvonalon], ahogy ez történt. Úgy érezzük, lesznek közületek olyanok, akik sikeresen fel fognak emelkedni a magasabb birodalmakba és érezzük lesznek olyanok akik a kiszállást fogják választani, vagy meg fogják nyirbálni erőfeszítéseiket, és megelégednek egy alacsonyabb dimenziós rezgésszinttel. Nem szeretnénk azt látni, hogy bárki is kiszállna most ennél a pontnál, amikor oly messzire jutottatok, és ha utazásotokat megmérhetnénk egy mérőszalaggal, azt mondhatnánk most csupán centiméterekre vagytok mindattól amiről valaha is álmodtatok, hogy lehetséges számotokra.

Értitek mit jelent ez? Értitek, hogy amit lefestettünk nektek az valami olyan varázslatos, élvezetes, izgalmas, energetizáló, szórakoztató és titokzatos dolog, hogy ha esetleg jobban megértitek mi az ami rátok vár rögtön sikeres erőfeszítéseitek után itt, eldobnátok-e minden egyes olyan dolgot életetekben ami nem volt teljesen szükséges túlélésetekhez, csak hogy képesek legyetek összpontosítani minden időtökben az erőfeszítést és energiát, hogy kopogtassatok az előttetek álló ajtón és sikeresen, büszkén keresztülsétáljatok rajta, dicsőséges diadallal. Ha egy pillanatra el tudnátok képzelni, hogy milyen létezni ebben a csodálatos királyságában a magasabb birodalmaknak, úgy érezzük pontosan ez az amit tennétek és ez az amiért ilyen mélységben belementünk próbálva leírni szavakkal nektek, amivel esetleg felidézhetjük bennetek képmás emlékét, ami hasonlít világunkra.

Ez egyik oka nektek küldött napi üzeneteinknek, emlékeztetni benneteket arra, amit elfelejthettetek, emlékeztetni benneteket arra, mi az, ami itt van, ez volt az ok, ez volt a motivációja elsősorban az útnak indulásra ezen a hosszú, nehéz és kihívásokkal teli utazáson. Itt vagyunk emlékeztetni benneteket arra, miért vagytok itt és mi az, ami vár rátok a diadalmas győzelem után, amikor áthúztátok magatokat korlátozó határain alacsonyabb dimenziós világotoknak és alacsonyabb dimenziós önmagatoknak, engedve magatokat felszárnyalni ebbe a hihetetlenül gyönyörű királyságba, amit minden egyes napon otthonunknak hívunk. Ez az ami rátok vár, és ez nem olyan dolog, ami kihívások és erőfeszítések nélkül elérhető. Ez az, amit mindegyikőtöktől látni szeretnénk, érezhettek akár úgy, hogy van sok területe életeteknek ami szerepet játszik visszahúzásotokban alacsonyabb szakaszaiba ennek a multidimenzionális Világegyetemnek, vagy érezhetitek akár azt, hogy jó úton haladtok a felemelkedéshez vagy sem, szeretnénk azt látni, hogy mindannyian óriási erőfeszítéseket, energiát, összpontosítást és eltökéltséget fektettek abba, hogy minden szempontból sikeres legyen küldetésetek és ittlétetek célja.

Egész küldetésetek során soha nem volt üres hely a lógósoknak, a kiszállóknak, azoknak akik féltek felgyűrni ingujjukat és bepiszkolni a kezüket – hogy úgy mondjuk – és most sincs üres hely ezen személyek számára. Minden egyes személy közületek talán a saját különleges oka miatt van itt, de mindannyian ugyanazon általános okért vagytok itt, és ezen ok megerősíteni önmagatokat, ahogyan megerősíteni közösségeiteket és a körülöttetek lévő világotokat is. Ez az, amiért itt vagytok és itteni munkátok segíteni fog egész Világegyetemetek megerősítésében. Mint már tájékoztattunk róla benneteket, ami itt,viszonylag kis bolygótokon történik hatással van minden egyes bolygóra ebben az egész Univerzumban. Szeretnénk, hogy ezt minden egyes napon szem előtt tartsátok és ha lehet gondoljátok végig a kiszállást vagy a küldetés feladását, amikor úgy érzitek egy bizonyos kihívásról, hogy túl nehéz lehet számotokra legyőzése.

Emlékeztetünk benneteket arra, hogy sohasem hagytátok bármilyen kihívás is legyőzzön benneteket és ez az amiért itt vagytok és megkérdezzük tőletek, miért kezdtétek el most ezen negatív mintákat. Utazásotokban nem juthattatok volna el eddig a pontig, ha kihagytatok volna bármilyen előző kihívást is, akkor itteni alacsonyabb dimenziós inkarnációitok megállítottak volna benneteket. Egyértelművé kívántuk tenni, hogy az egyetlen kihívás és akadály, ami úgy tűnik valaha is lelassított vagy elkezdett megtölteni kétséggel és bizonytalansággal benneteket, az néhány kihívás vagy akár az egyetlen kihívás ami előttetek áll ma, és elmondjuk nektek ne hagyjátok, hogy ez az egy vagy éppen egy kevés könnyen megsemmisíthető kihívás most megállítson benneteket és véget vessen a ti hihetetlenül hosszú és eddig a pontig sikeres utazásotoknak és álmaitoknak, amiket tartósítottatok magatokban a sok évezred alatt. Elmondjuk nektek, hogy ez a választás a tiétek, de ha úgy döntötök kitartotok, tovább csináljátok, folytatjátok a harcot, akkor mi is folytatni fogjuk veletek együtt a harcot minden egyes utolsó lépésénél a rövid útnak, ami hátra van utazásotokból.

Itt vagyunk rögtön mellettetek, együtt harcolva veletek minden egyes napon. Partnereitek vagyunk, csapattársaitok, szövetségeseitek, a Fény Galaktikus Szövetsége.

Csatornázta: Greg Giles

Magyar nyelvű fordítás: Lily-of-the-valley

Forrás: http://www.ascensionearth2012.blogspot.com

Felvételek Gaia csodás szépségéről (8:22) HD minőségben, aláfestő zene: Loreena McKennitt – Night Ride Across the Caucasus

Relaxációnak is kiváló!

Earth amazing sights:

http://www.youtube.com/watch_popup?v=W-Zk8WqCAf4&feature=related

 Hálás köszönet a linkért Elinornak!

Metatron: Tér/Idő, Időutazások, Teleportáció és Happyend

Tyberonn közvetítése / 2012. július 27.

2. rész Tér-Idő-Multidimenziók

Üdvözöllek Mester!

Metatron vagyok, a Fény Ura és a feltétel nélküli szeretet nevében üdvözöllek benneteket!

Álljatok meg egy pillanatra és szánjatok egy kis időt, hogy érezhessétek az energiát, csukjátok be a szemeteket és érezzétek, amint egy energia-selyemgubó körbeölel benneteket,…  a kíséret  gyülekezik.

Sok témáról beszélünk majd, középpontban az idő, az időutazás, a dualitás lényege és a teleportálás áll. 

Mindannyian Isteni minőséggel rendelkeztek. Az Isteni intelligencia képviselőjeként és fénylényként, … kérünk benneteket gyarapítsátok tudásotokat, azzal, amit most megosztunk veletek.

12-12-12 többdimenziós aspektusa

A 2012-es évben, pontosan 12.12.12-én, a Földi szintetek 12 dimenzióban emelkedik fel. Ez kristály minőségű összefüggő átalakítás [koherenes transzformáció]. A kreativitás felerősödik és sokak számára exponenciálisan csökkennek majd a dualitás „kanyarai”[nehézségei]. Ez azt jelenti, megerősödik a többdimenzionális átjárhatóság, de egyúttal nem jelenti azt is, hogy a háromdimenziós valóság eltűnik.

Az „ emberi” Földi dimenziós tapasztalás a dualitásban egy hiteles [akkreditált] és tisztelt tanulási folyamat, attól függetlenül, hogy különböző Isteni intelligenciával rendelkező lények utaznak oda [élnek ott]. Mielőtt Felettes-énetek által engedélyt kaptok a multidimenziós és párhuzamos rendszerek valóságába való utazásra, amik sokkal összetettebbek, átfogóbbak és nyitottabbak, képesnek kell lennetek megfelelően és felelősségteljesen használni a gondolataitok teremtő energiáját. E célból érkeztetek a Föld egyetemére…, hogy első kézből, a fizikai materializáción [anyagszintű teremtésen] keresztül láthassátok a gondolataitok és érzelmeitek konkrét eredményét.

Ez pontosan az oka, miért jött létre az idő és a tér illúziója, és ez a látványos „Fata Morgana” -t annyira erősnek teremtette az Isteni én, hogy a külső érzékeiteket a dualitás egyetemére kell fókuszálnotok, amit fizikai valóságnak neveznek. Egy ilyen „lineáris” fókusz hozta létre az érzékelési filtert, ami látszólag blokkolja a multidimenzionalitást, hogy az emberiség számára lehetővé tegye a földi tapasztalást. Ha a fejlődés egy bizonyos „fényhányadost” elér, akkor és csak akkor döntötök úgy megnyíltok és hidat vertek a multidimenziós észlelésetekhez. Ez az, amiről 2012. szól.

De emlékezzetek, hogy ti emberek, amikor alszotok, szinte mindig utaztok a térben és időben. Ez kiegyensúlyozó hatást gyakorol az éber állapotban és az alvás közben szerzett tapasztalatok között. Miközben a legtöbben ezt nem ismerik fel, elmondjuk, hogy a mély alvás-álom szakaszban, a napközbeni tapasztalataitokat dolgozzátok fel.  Ebben az „alvó” állapotban nagy gonddal ellenőrzi a „Felettes-énetek” azokat a tapasztalásokat, amiket szeretnétek életetekben megvalósítani. Végtelen sok lehetőség közül választotok, majd a  fejlődéseteket legjobban elősegítő tapasztalásokat állítjátok össze.

A neurológia rendszeretek irányítja a korlátozott háromdimenziós fizikai természet tér- és időérzékelését, ez a létrehozott struktúra megfelelően szolgál benneteket. A kiválasztott fizikai tapasztalásotok egyes lineáris idővonalai, a fedőszint, amin életetek folyama áramlik. Egy átfogóbb valóságban végtelen sok szint van felfelé és lefelé a megvalósított fejlődésetekben, ami egy felfoghatatlan és csodálatos hálózat…, és ezt mindannyian megtapasztaljátok majd egy magasabb látószögből, hogy így fejezzük ki magunkat.

Tehát miközben közületek oly sokan a rosszul értelmezett és rossz koncepciók, lefelé irányuló spiráljának foglyaként próbálnak kijutnionnan, emlékezzetek, hogy körülöttetek minden egy teremtett illúzió, és ti mindannyian társteremtői vagytok ennek az „álomnak”. Életetek a Földön, mindannak ellenére, amit sokan gondolnak róla, egy nagyszabású „design” és nagyszabású céllal készült. Tudjuk, hogy nem könnyű így tekinteni a Földre. Még azok az életciklusok is, amiről azt gondoljátok tévesek voltak, hatalmas lecke-potenciállal rendelkeznek [tanulságosak].

Nos, a dimenzionalitás témájával kapcsolatosan,… fontos felismernetek és úgy szemlélnetek, az általunk átadott információkat, hogy akadémikusaitoknak ezeket még el kell fogadniuk [bizonyítaniuk kell].  Az anyag spektrumokat alkot úgy, mint a fény. A spektrum egyik végén az anyag a másik végén az antianyag található. De nem állnak egymással ellentétben, hanem más rezgéshullámmal rendelkeznek.  Ti mindannyian, kivétel nélkül rendelkeztek a teleportáció és az időutazás veletek született képességével. A valós származásotok [forrásotok] az antianyag vagy az anyagtalan spektrumában helyezkedik el. Egyidejűleg léteztek sok-sok valóságban. Amint egy bizonyos szintű fejlődést elértek és fegyelmezettek vagytok, akaratotok erejét, megfelelően összpontosítva és megfelelő szándékot követve, ugródeszkának használva – 3D-s egó-személyiségeteket  elhagyva – képesek vagytok másik idősíkokra átlépni. Az idő-hologrammok hasonlítnak kicsit a színekhez. A 3. dimenziós emberiség elsősorban egy színben koncentrálódik.

Biztosíthatunk benneteket, hogy a mostani életetek, a jelenlegi civilizációtok, a „MOST” jelene mellett, az úgynevezett múltbeli és jövőbeli életciklusok és civilizációk mellett az Omni-Földön létezik. Ezért léteztek ti most és a ti ’most’-otok, egyidőben a „MOST-BAN”  

Ugyanarra a területre, ha elutaztok és meglátogatjátok például az „ókori” Egyiptomot, Görögországot vagy Rómát, akkor az ókori civilizáció idejében élő emberek, ugyanazon a területen életben vannak és betérnek a pompás építményeikbe, templomaikba, piramisaikba stb., amik abban az időben tökéletes formában találhatók. Az idő-rezgéshullám-összegződés miatt nem láthatjátok őket és ők sem titeket. Ez egyszerű és logikus, mert a fizika dimenzionálisan elválasztja az időt a tértől. A civilizációk virágkora és „ősi” romjai egyszerre léteznek. Úgy haladtok át egymáson, mint a szellemek.

Mindezt az elkövetkező évszázadokba megértitek majd. És valóban ellenőrizhető válik, geo-matematikai fogalmak és egyenletek segítségével, amiket jelenkori tudósaitok nem értenek, és nem tudnak megoldani. Mindezt érdekes módon, mégis el tudják képzelni a Science-Fiction szerzőitek.

2012-ben sokan közületek megtehetik, hogy globálisan utazzanak el, más országokat, más kultúrákat meglátogassanak, amik egyidőben léteznek a bolygótokon. Hatalmas nagy különbségek vannak a faji-népesség, a vallások, a nyelvek, a zene és művészetek terén. Időt, fáradtságot vesz igénybe, hogy a 3. dimenzióban utazhassatok, hogy láthassátok ezeket. Ugyanígy léteznek elmúlt és jövőbeli korszakok és idők, amik egyszerre léteznek.  Mindegyik a saját energiahullámhosszán és az egyedülálló idő-hologrammján belül; de pontosan azon az Omni-Földön, ahol ti is éltek.

12-12-12

Nemsokára 12-12-12-én Arkansas és Brazília kristályoszlopa tengelytónusúan [axialtonálisan] összekapcsolódik, a napkorongok kisugároznak és mindenki összekapcsolódik a 144-kristályhálóval. A 144 kristályrács dupla-penta-dodekaéderén található legfontosabb 12 felülete összekapcsolódik a kitágult Föld 12 dimenziójával, ahogyan a DNS 12 szála is teljesen összekapcsolódik a ráccsal.  Ekkor kezdtek neki a jelentősebb veletek született képességeitek kifejlesztésének folyamatához.

12-12-12-es felemelkedés után, lassan valóban elkezditek megtapasztalni, hogy más időkbe és helyekre vagytok képesek eljutni, de ez csak a következő generációnál lesz látványosabb. A tér- és időmetszéspontok összekapcsolódnak és összemosódnak. [folyt. köv.]

 „Metatron vagyok és megosztom veletek ezeket az igazságokat.”

Ez így van…és így van ez!

Csatornázta: Tyberonn

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: www.Earth-Keeper.com

http://www.torindiegalaxien.de/h-metatron12/27raum-zeit.html