Latest Entries »

visionKedvesek, beszéljünk a szeretet azon minőségéről, amit víziónak neveznek. Pozitív vízióval [látomással, elképzeléssel] rendelkezni azt jelenti, hogy egy vágyott jövőt fest meg magának az ember. Egy víziókkal rendelkező ember megváltoztathatja a világot. Egy magasztosabb vízió lehet például az illető világbeli történésekre adott pozitív reakciója. Egy ilyen vízió bátorrá teszi őt ahhoz, hogy kívánságának megfelelően a legfelsőbb jó érdekében ténykedjen és eszerint is cselekedjen. Azzal, hogy kitart személyes életében víziója mellett – a tiszta szellem kifejeződéseként – végül a szándék szintjén is fel fogni nőni ebbe a tudatba és szerepe. És ez fogódzót biztosít számára, hogy életútját azzal a teljes hittel és bizalommal járja be: minden, ami őt érinti, jó. Az ember minden igyekezetét megáldja az univerzum, ami a magasztos víziókkal kapcsolatosak és az egyéni spirituális növekedés magvát termeti meg és plántálja el benne. Ha az ember kiterjesztett spirituális tudattal tekint az életre, akkor erényes viselkedése lesz az egyetlen út, aminek értelmét látja.

Ha pedig mindenki magasztos víziókkal keresi az igazságot, akkor növekedni fog az őszinteségre való érzékenység és így az ember sokkal világosabban tud betekintést nyerni saját spirituális szívébe. Megbecsüli spirituális természetének tökéletességét és elégedettebb lesz önmagával és a módra, ahogyan a világra reagál. Az egyén világi kötöttségei és kívánságai maguktól oldódnak fel a magasztosabb szándékban és víziókban, és felszabadulnak a korlátolt vágyaktól és ennél több után kutatva növekszik a hit és bizalom a jóakaratú univerzum iránt.

És minél jobban átadja magát az egyén magasztos vízióinak, annál erősebben vezeti lépteit az univerzumi kegyelem. Jövővel kapcsolatos víziója kiteljesedik a mindenség tökéletessége iránt érzett hálában, ami életében minden egyes megtett lépéssel bontakozik ki szeme előtt. Az egyén megteremt egy személyes víziót, ami egyidejűleg ismeri el az anyagi sokszínűséget és a spirituális egységet.

elégedettFelismeri, hogy minden megtestesülésben a tudat egy egyéni szikrája lakik, ami egyszerre minden élőlény szívében jelen van.

Felismeri, hogy minden megtestesülésben a tudat egyéni szikrája lakozik, ami minden lény szívében egyszerre létezik.

Ezért az értelmezést tekintve víziója tiszta, tökéletes és egyetemes. Ha pedig mindenkiben megérik egyéni szinten a spirituális felismerés, akkor a személy víziói is egyre jobban kirajzolódnak, és azok élete természetes alkotóelemeivé válnak. Ez pedig mélységesen megváltoztatja az érzékelést és a tudatot, ami az élete.

Képes lesz a teljes valóságot úgy szemlélni, ahogyan azt Isten teremtette, beleértve önmagát is.

Látja, hallja és megérti az élet egységét tudatos szívén keresztül.

Szíve megérti, hogy minden a karakterétől függ, attól, hogy szívének tisztának kell lennie ahhoz, hogy a világban megtestesüljön spirituális víziója.

Tudatában van, hogy ez azt jelenti, hogy senkit se bántson meg vagy, hogy ne legyenek még bántó gondolatai sem, amik megtestesülhetnek az anyagi teremtésben.

Felesküdött, hogy fejleszti felsőbb emberi potenciáljait és ennek rendeli alá érzékelését, régi viselkedésmintáit és alacsonyabb szintű hajlamait.

A szeretet, együttérzés és mindenki szolgálatának erői ébrednek fel benne.

Isten mennyei természetének örök tökéletességére úgy tekint, ami minden élőlényben folyóként áramlik keresztül.

Hogy fenntartsa vízióját, céljára összpontosítva kitartónak kell lennie igyekezetében és cselekedetiben.

Tudnia kell ehhez hol tart spirituálisan és képesnek kell lennie egy magasabb fókuszpontból szemlélnie önmagát.

Betekintést nyer a dolgok állásáról és kitekintést arra, ami lehetséges lehet.

Megtalálja az önmagában rejlő bölcsességet, hogy harmóniába kerüljen a szellemivel. Ez a folyamat egy jó ítélőképességet, összpontosítást és egészséges emberi felfogást kíván meg.

A magasabb víziókra való ráhangolódás rendszeres gyakorlata, az élet kiegyensúlyozott szemléletével ajándékozza meg. A céljai vizualizálásával és a bennük való hittel sokkal jobban és erőteljesebben lesz képes vízióit manifesztálni [a földi világban megjeleníteni].  Összhangba hozva emberi vágyait és spirituális vízióját felismeri lelke jelenlétének célját.

És ha elég bátor az új földre való lépéshez, akkor azon igyekszik, hogy megtestesítse a szükséges minőségeket ahhoz, hogy igaz vízionárussá váljon.

Mivel az általa választott úton egyre gazdagabb bölcsességre tesz szert, folyamatosan újraértékeli életét, hogy a rejtve maradt potenciálokat felfedezze, hogy kreatívan gondolkodjon, új lehetőségeket kutasson fel és hogy a passzivitásba való süllyedés helyett aktívan élje életét.

A magasztosabb vízió egy látószög, ahonnan mindenki egészként tekinthet étéletére. Mindegy mennyi spirituális információt kaphat az ember – csak annyit fog tudni feldolgozni, amennyire az egyéni képességei aktuálisan lehetővé teszik. Az információ ilyetén megértése a felvételi és integrációs folyamatok kapacitása miatt korlátozódik. Ezért meg kell érteni és fel kell fogni, hogy mindig több a tanulandó, mint amennyit éppen képes az ember felvenni és nem szabad türelmetlennek vagy keménynek lennie önmagával, ha még nem elég nyitott további információk befogadására. Minél nagyobb [fejlettebb] a tudás megértésének képessége, annál nagyobb a kapacitás, hogy befogadható legyen a keresett bölcsesség.

elégedettségHa pedig minden felé a jobb valóságba vetett hittel fordulunk és megtartjuk a csodálkozás képességét, minden jóra fordul az ember életében.

Ha az ember egyéni életéről vagy a kollektív életről egy magasztosabb vízióval rendelkezik, akkor fontos emlékezni arra, hogy hinni kell abban, hogy ez a vízió már megvalósult az életben és már manifesztálódott, és hogy átélhetővé vált.

Búcsúzóul szeretnélek bátorítani benneteket, hogy tudatosítsátok és értsétek meg egyéni spirituális víziótokat és befogadóképességetek mértékét, terjesszétek ki jobban, teljesítsétek ki egy ima, egy elmélyedés és spirituális tudatosság által.

Gabriel Arkangyal vagyok

 

Csatornázta:©2009-2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah)

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://www.therainbowscribe.com /http://www.movingintoluminosity.com

Kedves Olvasók!

Íme egy ok-okozati eszmefuttatás és egy spirituális gyakorlat Ashtar parancsnoktól vagy éppen akitől… de mindenképpen felemelő, hasznos és tanulságos! Jó olvasást! Scarlett

ASHTARSzeretett földi Barátok!

Itt Ashtar beszél. Miközben a fény kozmikus sugarak formájában egyre a Földre áramlik, egyre láthatóbbá válnak az árnyék különféle formái és struktúrái. Ezáltal nyílik lehetőséged döntéseket meghozni. Hosszú időn keresztül olyan mélyen hálózott be a sötétség, hogy igazából nem volt választási lehetőséged. Vak és süket voltál a fényre. Olyannyira eltávolodtál tőle. De ez nem térbeli eltávolodás volt, mert a fény mindig jelen van, ez az érzékeidet érintő eltávolodás volt, az árnyék és az ott található dolgok felé fordulásodé.

Egyre több ember fordul újra a fény felé és ennek a felismerés a következménye. Mielőtt dönthetsz és tudatos döntést tudsz hozni, szükséged van a felismerésre. Mindig azt ismétlik Neked, hogy a teremtő benned van. Másutt nem fogod megtalálni. És éppen ez a belső mélységben való keresés szokatlan sok ember számára. Túl sokáig kötötte le figyelmedet a külvilág, bíztál abban, amit a fizikai szemeddel és fizikai füleddel érzékeltél, és ami a mi perspektívánkból tekintve, a fizikai mérhetőség korlátolt lehetőségei miatt, csak nagyon keveset közvetített feléd. Ez lekorlátolt téged. Leszűkített. Így nem vagy hozzászokva, hogy a teremtő szemszögéből- AKI VAGY- szemléld a külvilágot. Úgy vélekedsz, ha szembesülsz egy helyzettel és ez nem tetszik neked, akkor az ellen harcolnod kell. A harc mindig szenvedéshez vezet. Így azt erősíted, ami ellen harcolsz, ahelyett hogy megszabadítanád magad a helyzettől. Minden helyzet és minden, amit a fizikai szemeddel és füleddel érzékelsz egy hatás [reakció, okozat]. Az ok az akció, a teremtő frekvenciák, amiket te választottál. Mindig te voltál a teremtő és mindig az is maradsz. Minden gondolat, minden szó, minden érzelem teremt valamit minden pillanatban. Eközben pedig másodrangú [a folyamat szempontjából], hogy Te tudatosan vagy tudattalanul gondolkodsz, beszélsz vagy érzel. Ez energiává válik és ha elegendő energia dúsul fel, formát teremt magának, gyakran egy bizonyos helyzetet vagy találkozást az életedben. Léteznek egyéni formák és kollektív társadalmi formák. Ha szeretnél megváltoztatni vagy feloldani egy helyzetet az életedben, tudnod kell, hogyan teremtetted, milyen gondolatokkal, milyen szavakkal, milyen érzelmekkel. Ezután tudod megváltoztatni a gondolatok, szavak és érzelmek frekvenciáit, mert csak így tudod megváltoztatni vagy feloldani őket. Ez a felismerés. Ezt követi az elfogadás. Fontos, hogy semmit se utasítsunk el. Minden, amit elutasítasz, táplálsz is egyben az elutasításoddal. Erősebb lesz általa. Tudatosítsd azt, amit gondolsz. Mert minden gondolat, a tudatalatti gondolatok is, teremtő energiával rendelkeznek. Szánj időt az elcsendesedésre, a gondolatok tudatos csendjére és a tudatos cselekvésre. Találd meg a számodra megfelelő meditációs technikát, hogy tudatos gondolataid és érzelmeid békésen elcsendesedhessenek. Ezután irányítsd figyelmedet a tudattalan gondolataid és érzelmeid felé. Részletkérdés, hogyan érzékeled őket, ha vihart érzékelsz önmagadban vagy érzelmeket, képeket látsz vagy tudatalattid gondolatait hallod fejedben. A lényeg, hogy érzékeld őket és nem veszel el közben tudatalattidban. Különben nem tudsz tudatosan közbeavatkozni. Hallgasd meg önmagad egyszer tudatosan, anélkül, hogy értékelnéd vagy ítélkeznél felette. Ez a tudatalattid tudatos érzékelése és elfogadása. Ezután hagyd el ismét tudatalattid megfigyelését, de maradj még elcsendesedve. Kerülj kapcsolatba szíveddel. Érezz hálát, amiért megtudtál önmagadról valamit, amit előtte nem tudtál. Most már tudod, miért alakultak ki bizonyos szituációk az életedben. Légy hálás ezért a felismerésért. Lehetőséget biztosít számodra, hogy választhass. Hogy tudatos gondolataid és érzéseid számára felkínálhasd a tudatalatti gondolataidat is, amik előbbit megváltoztathatják. Olyan döntést hozz, amit felkínálhatsz a tudatalattid számára támogató gondolatok és érzések formájában. Emlékezz olyan helyzetekre, amikor boldog voltál, amikor biztonságban, védettségben és oltalmazva érezted magad vagy fantáziád segítségével teremts meg ilyen helyzeteket. Érzékeld a benned rejlő kreativitást, tudatosítsd a belső teremtőerődet. Ezután ajánld fel ezt a másfajta valóságot tudatalattid számára. Pontosan olyan valódi, mint a tudatalattid valósága. Szeretettel áramoltasd tudatalattidba és engedd, hogy a gyógyulás megtörténhessen. Ne erőltess semmit. Ez egy lehetőség, hogy tudatosítsd a belső teremtődet és hogy ismét kezedbe vedd az irányítást, amit már oly régóta elengedtél. Oly hosszú idő telt már el irányítás nélkül életedben. A legfontosabb, hogy mindezt tudatosítsd. Ne a formákra koncentrálj, hanem a gondolatok, szavak és érzések teremtő energiáira. Tudatosítsd, milyen energiával rendelkeznek bizonyos szavak. A szenvedély szó tartalmazza a szenved-ve él-ést, annak megteremtését [eredeti szövegben: Leidenschaft- szenvedély szó tagolt tükörfordítása: Erschaffen von Leiden: szenvedést teremteni]. Gyakran inkább a lelkesedés képességét értitek alatta. Ennek a teremtő rezgésnek ez egy pozitív energiája. Ily módon kutasd folyamatosan a szavakat, amik egyszerűen elhagyják a szádat, vagy amiket másoktól hallasz. Az érzelmek [emóció] az elszigeteltség érzéséhez kötődnek, a belső teremtődtől való elszigeteltséghez. Az érzések [érzet] a szívből erednek és mindig csordultig teltek szeretettel és összekapcsolnak a belső teremtőddel. Generálj, teremts érzéseket önmagadban csupán azért, hogy átérezhesd őket. Okozzanak Neked örömet érzéseid, élvezd őket.

Ekkor ébred fel benned a kreativitás, az érzések és a korlátozó dogmák elkezdenek feloldódni és a változás magától következik be. Figyeld meg hogyan változik meg a valóságod. Más rezgéseket érzékelsz, ezekre fókuszálsz és ez által kelnek életre. Ha egyre több ember találja meg ezt az utat a belső teremtőhöz és átveszik az irányítást életük felett, akkor ily módon a kollektív valóság megváltoztatása táplálva lesz és felgyorsul. Döntsd el, hogy olyan akarsz lenni, aki megnyitja magát ennek az útnak, vagy olyan, aki csak később hagyja magát elragadni. Ez a döntés is hatással lesz egyéni és kollektív szinten is életedre. Ki és mi akarsz lenni? Tudatosan dönts. Ez közelebb fog vinni belső teremtődhöz. És így csökkeni fog a ’távolság’ az angyalokhoz és fénylényekhez, akik folyamatosan körülötted vannak. Minden dimenzió összefonódott egymással. Nincsenek térbeli távolságok köztük. Ez egy váltás az egyik valóságból a másikba.

Még ha elméd azt is mondja, hogy mindezt képtelen felfogni és talán közelében sem érzed magad annak, amit Neked most elmondtam, de valahol érzed szívedben, érezd szívedben és hallgass rá, mert ő megértette.

Jó utat kívánok a pillanatnyi földi energiákon keresztül. Ússz együtt az új energiák áramával és csodákban lesz részed. Csodákban, amik örömmel töltik meg szívedet.

Ashtar

 

Csatornázta:©Blandina Gellrich

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://www.licht-der-seele.net

Kapcsolódó cikk: https://kristalyhang.wordpress.com/2014/07/19/a-szavak-es-az-agy-2014-05-02/

 

Kedves Olvasók !

Úgy 10 éve azt mondtam volna erre a szövegre, hogy ez idegesítő pozitív agymosás és aki így él az nem a valóságban él…most már (ahogy átestem a pozitív agymosáson) úgy gondolom, ez a természetes és másnak is ki kéne tapogatnia ezt a fajta valóságot. :) S.

 GabrielA pozitív spirituális beállítottságról/morálról

Kedvesek, beszéljünk a szeretet minőségéről, melyet pozitív spirituális beállítottságnak vagy morálnak neveznek. Az ember ezen a minőségen keresztül az érzelmek széles spektrumát tapasztalja meg és ezen felül képessé teszi magasztos inspiráló kreációk megteremtésére.

Egy ilyen ember úgy hiszi, hogy az élet minden helyzetében a legjobb hozzáállás a türelem, hála és mindenek előtt a pozitív hozzáállás. Meggyőződése, hogy jó számára, ha minden lehetőségben meglátja a növekedés lehetőségét és ezzel másokat is ösztönöz környezetében.

Hisz abban, hogy minden jó meg fog történni vele és még a nehéz helyzetek is végül áldásként alakulnak számára. Folyamatosan látnia kell a jót másokban, mert a pozitív oldal kiemelése bátorítani fogja és megajándékozza őket a megbecsülés érzésével. Családjaik, kollégáik és közösségük tagjai tudják, hogy minden helyzetben számíthatnak pozitív hozzáállásukhoz és ez a fajta beállítottság ragadós és másokat is arra késztet, hogy szeretettel és optimizmussal tekintsenek a jövőbe. Egy ilyen inspiráló szellem erőteljes, mert elhatározta pozitív marad függetlenül attól, hogy milyen körülményekkel kell szembesülnie.

Egy felemelő érzés kreatív erő, mely lehetővé teszi az ember számára a növekedést és a kiteljesedést, ill. a felfedező úton járva megmutatja az új tündöklő lehetőségeket. Ez az átjáró az új látásmódokhoz és változásokhoz és egy erőteljes és pozitív impulzust teremt, ekkor a tudat ráhangolódik a Mostra és a pozitív érzésre. Ha minden napot egy ilyen felemelő hozzáállással élünk meg, gyakorolva a feltétel nélküli önszeretetet, akkor az ember pozitív gondolkodásával, az optimizmus és a lehető legnagyobb szabadság magasabb szintjeire emeli fel önmagát. És más emberekkel kapcsolatba kerülve mindig talál lehetőséget, hogy őszinte dicséretet mondjon. Felismeri a másik szívében rejlő jóságot, barátságos lényét és arra törekszik, hogy csak a pozitívat lássa meg a másik emberben és nem annak a hiányosságait. És ez a szeretetteljes igyekezet segít másoknak erejük visszaszerzésében és a felemelkedésükben.

Tudatosítva az életében jelen lévő áldást, napjának kis darabkáját arra fordítja, hogy hálát adva szemléli életét és azokat a dolgokat, amiket szeret. Azok az emberek, akik ilyen hálásak a rendelkezésükre álló dolgokért, sokkal figyelmesebbek, lelkesebbek, céltudatosabbak, odafigyelnek és tele vannak energiával –szemben azokkal az emberekkel, akik nem vesznek tudomást az élet ajándékairól. Azzal, hogy ezt a minőségű szeretetet, ezt a pozitív hozzáállást és életmorált fenntartják, látják minden megtörténő dologban a lehetőséget, hogy elégedettségre és felismerésre tegyenek szert és a körülöttük lévő embereknek új nézőponttokkal szolgáljanak.

Mindenkinek magának kell felelősséget vállalni azért, hogy az életéből a legjobbat hozza ki, ezért különösen oda kell figyelni az embernek arra, amit gondol, amivel az idejét tölti és hogy merre irányítja figyelmét.

A gondolkodásnál fontos, hogy a szív véleményét is kikérjük. Mert ha összehangolódunk a szellemi síkkal, akkor semmi nem állhat az ember útjába, mert az ember folyamatosan azt teszi, amitől a szíve dalra fakad. Ha valakit megajándékozunk egy mosollyal vagy megölelünk, akkor ez fényesebbé teszi a környezetet és a szív megnyílik, és az ember felismeri: az élet minden szeletkéjét szereti.

Ennek a fontos egyéni tudatváltozásnak a megteremtésével és gyakori elcsendesedésre szánt idővel, egyszerűen megtapasztalva a létezést, felemeljük az érzéseinket és ez csodákra képes. Közben bensőleg emel fel, ha megfürdünk a napfényben, sétálunk egyet a természetben vagy magunkba szívjuk a világ csodáit és szépségét. Csupán attól már sokkal jobb életünk lesz, ha változtatunk a belső hozzáállásunkon. Ez a belső hozzáállás a kulcs, hogy az ember eredményesen változtassa meg viselkedését, megtapasztalva közben a legnagyobb boldogságot. Az igaz boldogság egy érzelmi állapot és egy ember egyéni döntése is, aki rendelkezik a bátorsággal, hogy kövesse saját szívének és megérzéseinek hangját. Az őszinte és jó szándékú karakterrel rendelkező ember belülről sugárzik, egész életében felemel és inspirál. Mindenki örül a váratlan segítségnek és annak, aki ezt meg tudja adni. Ha képesek vagyunk pozitívan hatni egy másik ember életére, akkor ez pozitív nyomokat fog hagyni a saját életünkön is. Minden érintett felbátorodik és az érzékelés egy magasabb szintjére emelkedik. Ha megosztjuk másokkal saját életünk gazdag tapasztalatait és az egyéni, így egyedülálló életszemléletből nyert bölcsességünket és közben nem hagyjuk ki sebezhetőségünket és tévedéseinket, ahogyan sikereinket sem, példaként szolgálhatunk mások számára, inspirálva és felemelve őket.

think-pink-wallpapers_22857_1024x768A többi ember is meg fogja érteni, hogy nem kell egyedül szembenézniük a kihívásokkal. Mindegy kivel vagyunk éppen együtt: ha boldogok vagyunk vele és pozitív hozzáállásunkkal a következő időszakban inspiráljuk, akkor neki is segítünk, hogy ő is a környezetében élőket bíztassa, és pozitív módon érintse meg lelküket.

Történjen bármi az életben, az sem nem jó sem nem rossz. Csupán elmélyíti az egyéni életszemléletet. És mindegy hogyan végződik, mert mindig úgy zárul le, ahogy annak lennie kell. Ha valaki megőrzi pozitív hozzáállását, elismeri a kellemes eredményeket és képes tanul minden tapasztalatból, akkor egyre feljebb és feljebb haladhat a kiteljesedésben.

Az embereknek fel kell ismerniük, hogy óriási hatással lehetnek a közvetlen környezetükben élőkre. A legtöbb, amit egy pozitívan gondolkodó ember tehet az, hogy ellátja az embereket, akikkel kapcsolatba kerül erővel, bátorsággal és megbecsüléssel. Ők az új korszak út-törői. Az ő feladatuk a világ meggyógyítása és mindenki más morális felemelése. Nem veszítik el szem elől szándékaikat és mindig megkeresik a lehetőségeket, hogy a szeretet állapotába emeljék fel önmagukat és hogy egyre tisztábbá-fényesebbé váljanak. Már az örömet okoz számukra, ha jót tesznek valakivel, vagy ha boldoggá tehetnek másokat. Mindenki vágyik arra, hogy megbecsüljék és elismerjék. Időt fordítani arra, hogy valakivel elbeszélgessünk az érdeklődéséről, céljairól és képességeiről, (ön)bizalmat ébreszt az emberekben olyan területeken, ahol feltehetőleg ez hiányzott. Már most jobban teszik a dolgukat az emberek és kivirulnak, ha bókolnak nekik és megerősítik őket pozitív irányultságukban. Az egyéni érzelmi állapot és az egyéni gondolatok, mint tavon fodrozódó hullámokként haladnak a környezetetekben. Ez a belőletek sugárzó energia mindent és mindenkit megérint és a boldog érzéseknek pozitív és felemelő hatásuk van másokra, ill. nyomatékosan hozzájárulnak a bolygó jövőbeli magasabb sorsának kiteljesedéséhez.

Maradjanak szíveitek emelkedett és inspirált állapotban, most távozom.

Gábriel Arkangyal vagyok

 

Csatornázta: ©2009-2015 Marlene Swetlishoff

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás:  http://www.therainbowscribe.com

http://www.movingintoluminosity.com

bluebird (1)Kedves Olvasók!

Mostanában olvasgattam mindenfelé spirituális témákban, hogy mi az, amit még valóban nem mondtak el már ezerszer és mi most a „menő spirituális fejlődési abrak”számunkra ..ekkor rátaláltam egy számomra ismeretlen Cobra-párti szerzőre, tőle olvashattok majd egy érdekes fénymunkásokat ébresztő-ostorozó cikket lejjebb…aztán olvastam Celia Fenn Michael Arkangyal féle 2015-ös Gyémánt út címet viselő előrejelzéseit, ez is elgondolkodtatott, mert nem állhat jól a szénánk (vagy lehet épp ellenkezőleg), ha már kék- gyémánt- gyerekek leszületésére van szükségünk, akik azért jönnek, hogy támogassák a Föld formai átalakulását, a Teremtő manifesztációját …aztán a következő néhány velős sort is érdemesnek találtam lefordítani – részlet Lisa Reneé csatornázásából 2015.01.18 http://www.energeticsynthesis.com:

„Az emberiség történelmével, a negatív földönkívüliekkel és sötét manipulációkkal, valamint az asztrális test fragmentálásával összefüggő ok-okozati történések, olyan faktorok, melyek a spirituális-érzelmi fejlődést akadályozzák. Az emberek átnevelését [szemének felnyitását] támogató felemelkedési modell nélkül, lelkük és spirituális testük táplálása és gyógyítása nélkül, nem jön létre ez az esemény [spirituális fejlődés]. Természetből fakadóan minden dolog növekszik, formát ölt és felvirágzik, ha megfelelő táplálékkal, figyelemmel és egy modellel [tervvel, sablonnal] látják el, mely segíti az egyént a kiterjeszkedésben [fejlődésben].  Ha egy ember lelkét nem bölcsen ápolja, hanem tudatlanságból kifolyólag vadhajtásokat növeszt, soha nem lesz képes a sötét világ mélységes káoszából felemelkedni.…

Ha a lélek tartja ellenőrzése alatt az idegrendszert, akkor ez lehetővé teszi a tudatos cselekvést. Az ember felelős a tetteiért és TISZTA tudattal kell döntenie, mivel a felettes lélekintelligencia adja meg a döntő beleegyezést. Ha a [felettes] lélek nem áll kapcsolatban a testtel, akkor ez lehetővé teszi a sötét erők számára, hogy kihasználják ezeket az embereket. Ha nem vagytok sem tudatosak, sem nem látjátok át a helyzetet, akkor lényegében azonosulhattok a sötét erőkkel, akik [így] felülírhatják „beleegyezéseteket”. Ez az oka, amiért az őszinte szándékotok, az őszinte beleegyezésetek és autoritásotok döntő jelentőséggel bír. Ez a folyamat építi fel lélek-testeteket [teszi elérhetővé fénytesteteket] és ruházza fel a magasabb tudatszintek  beleegyezésével.”

+++

Ne féljetek a strangelet-bombáktól

Ez egy felhívás, ami minden felébredt emberhez szól

Az évek során számos közvetítő személy, informátor és más tanító mutatta meg magát ezen a bolygón. Különböző témakörökben sok fontos információt osztottak meg velünk, de végső soron mindegyik a Felemelkedésre és ennek a bolygónak a felszabadítására lyukadt ki.

Ennek a bolygónak az állapota semmiféleképpen nem mondható normálisnak. A diszharmónia nem természetes. A más bolygókkal való kapcsolat hiánya sem normális. A Forrás/a Teremtő maga a harmónia, az egység és az öröm. Mi csillagmagok ennek tudatában voltunk. Az univerzum különböző szegleteiből érkeztünk, hogy segítsünk. Vettük a fáradtságot és idejöttünk, hogy itt öltsünk testet és sok nehézségen kell keresztülmennünk, annak ellenére, hogy megvolt mindenünk, amire szükségünk volt, egy paradicsomi élet ezen a [földi] börtönön kívül.

Nem maradtunk ott. Hanem letelepedtünk valahol egy elővárosi házban, olyan munkahelyen dolgozunk, amiről tudjuk, hogy nem ez a legfelsőbb célunk – azért hogy fedél legyen a fejünk felett. Soha nem rendelkezünk elegendő idővel, hogy azt tehessük, amihez kedvünk van, és amit nem engedhetünk meg magunknak. Vannak terveink, álmaink, melyek kivitelezéséhez sosem marad elég energiánk. Soha nem látjuk meg a hozzánk valóban hasonló embereket – míg meg nem halunk és nem kell mindent újból kezdenünk. A komfort csak apró darabkái jutnak nekünk, ami semmi a bolygón folyó harchoz képest és az élethez, amit élhetnénk.

Olyan sok a szemlélődő ember, akik a frontvonalban [ücsörögve] hallgatja meg a különböző információs forrásokból származó híreket, szinte mintha csak egy jó filmet néznének.

Ők nem azok, akik mi vagyunk. Nem ezért jöttünk ide. Azért jöttünk, hogy felszabadítsuk ezt a bolygót.

Sok ember további információkra vár, de ahogyan ez az agartha-i közvetítő elmagyarázza [lsd. forrás], már elegendő információval rendelkezünk, hogy beteljesítsük küldetésünket.

A legtöbb igazi információval szolgáló forrás elmagyarázta nekünk, hogy MI vagyunk azok, akik segíthetünk. És a legtöbb ember, akikkel találkozom, nem veszi észre azt az erőt és hatalmat, amivel valóban rendelkezik ahhoz, hogy a helyzetet sikeresen megoldjuk.

Ahogy Cobra elmagyarázta, a jelenlegi helyzetben túszok vagyunk – a sötétek fogságában. Ők azzal fenyegetnek, hogy ha csillagcsaládunk közvetlenül segítene, akkor egy strangelet bombát [***lsd. magyar link ](kvantumanomáliákra épülő bomba) vagy valami hasonlót robbantanának fel. Ez az egyetlen oka, hogy nincs kapcsolatunk más bolygókkal és amiért annyi itt a szenvedés.

Egy strangelet-bomba mindent elpusztítana a fátylon belül ezen a bolygón, azonban amint elérné a fátylat, a csillagcsaládunk azonnal megállítaná. Mit is mond ez nekünk? Hogy megvan a teljes erejük/hatalmuk, hogy megállítsanak egy strangelet-bombát vagy más sötét ármányt. Az egyetlen ok, amiért nem tisztázhatják azonnal ezt a helyzetet, hogy a fátylon belüli technológia és a kvantumanomáliák a fényerők erejét és hatalmát nagyon korlátozza. Ha kívülről próbálnának meg erőszakkal behatolni, akkor egy ilyen bombát vagy más megtorlást vetnének be.

Pont ebből az okból kifolyólag vettük MI a fáradtságot, hogy ide jöjjünk és testet öltsünk ebben a káoszban. Így bentről nyithatunk meg egy hidat. Ha erőteljes meditációkat, vizualizációkat vagy más típusú fénymunkát végzünk, valóban kis lyukakat nyitunk meg a fátyolban. Ez tény.

Igen, sok ember megtesz minden tőle telhetőt, hogy megsokszorozzák a szeretetet a mindennapjaikban. Ez a különleges helyzet célzott szándékunkat igényli. Megköveteli, hogy közvetlenül ráhangolódjunk a feladatra és hogy együttműködjünk, térben és időben összekapcsolódva, mert a változásoknak térben és időben kell megtörténniük.

Ha csak kevesen vagyunk, csak kis lyukak keletkeznek és meglehetősen gyorsan be is zárulnak. De ha elegendően vagyunk, akkor elég nagyok lesznek a lyukak, hogy „átférhessen” rajta a csillagcsaládunk és hatástalanítson mindent, ami eddig megakadályozta, hogy megtörténjen az eltolódás [Felemelkedés].
Pillanatnyilag nem vagyunk elegen. Ez azt jelenti, csillagcsaládunknak nagyon lassan és óvatosan kell eljárnia, hogy ne indítson be semmi sötétséget, ami azt jelenti, hogy a Felemelkedés elhúzódik. Ki akarja ezt?

Ez azt is jelenti, hogy az a kevés csillagmag, akik valóban részt vállalnak és kezdeményeznek, számszerűen a sötétek alatt van. Más szavakkal, olyan munkát végeznek, amihez több emberre lenne szükség.

A fényerők terve az volt, hogy az esemény 2012 áprilisában kerül kivitelezésre. Megtörténhetett volna ebben az időpontban, ha a mi részünket eljátszottuk volna.

Mi nem vagyunk passzív szemlélődők. Mi vagyunk a teremtők. Megvan a szerepünk.

Megnézni ezt a filmet, megcsináltatni azt a frizurát, meginni amazt az italt a haverokkal várhat.

Mind megtehetjük ezeket a dolgokat, majd ha nem erőszakolják meg minden áldott nap az embereket, az állatokat, a növényeket és a bolygót.

Nézzetek körül, nézzétek meg milyen állapotban van a világ. Ez talán elég fontos.

Minden vasárnap szánhattok 20 percet arra, hogy ezt megtegyétek:

Heti felszabadító meditáció (Istennő vortex) minden vasárnap  19:00 GMT -20:00 Magyarország

Heti bolygómeditáció minden vasárnap 15:00 GMT-16:00 Magyarország

144 000 ember kell hozzá, akik valóban megteszik, hogy kioldhassunk egy nyílást a felemelkedéshez. 1 millió csillagmag jut 7 milliárd emberre – ez nem sok. De már több mint 144 000 ember felébredt egy bizonyos szinten. De eddig 5000 és 10.000 közötti résztvevő volt csak.

Ajándékaitokat és kreativitásotokat sok helyzetben kamatoztathatjátok.

Ne feledjétek kik is vagytok valójában.

 

Szerző: Untwine

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://transinformation.net/fuerchtet-euch-nicht-vor-den-strangelet-bomben/

http://recreatingbalance1.blogspot.de/2015/01/dont-be-afraid-of-strangelet-bombs.html

 

*** http://felemelkedes.blogspot.hu/2014/03/a-foldi-karanten-vegjateka.html

 

 

transmissionsKedveseink!

Mi, az Arktúrusziak ismét üdvözlünk benneteket közvetítésünk fennmaradó részében. Azzal a magyarázattal zártuk előző üzenetünket, hogy szorosan összefonódik a tudat a 3D mátrixon belüli fizikai formátokkal és a Föld tudatával a 3D mátrixon belül.

Így van leföldelve egyéni 3D mátrixotok és így olvadt össze a bolygószintű 3D mátirx-szal. Miközben beengeditek a fény magasabb frekvenciáit 3D mátrixotokba, ez azonnal megosztásra kerül Gaia bolygószintű testének 3D mátrixával. Gaia minden fényt felerősít és visszaküld nektek.

A kölcsönös elfogadás eme formája az időtlen magasabb fényfrekvenciák vissza- és beáramlásaként lép fel, egy fokozódásban, hogy a bolygószintű és az egyéni mátrix átalakulhasson. Ily módon válik lehetővé az időhöz kötött egyéni és bolygószintű formájú hologramok számára, hogy az időhöz láncolt kifejeződéseiket az időtlen antianyag világába engedhessék el (emelhessék fel).

Ezzel egyidőben az antianyag kivetíti formanélküli fényáramlatát a fizikai Föld mátrixába. Így fog lépcsőzetesen összehangolódni [szinkronná válni] tudatotok és végül formátok a kölünböző dimenziókban és dimenziókból. Tudatotokkal az általatok kiválasztott dimenzióba tudtok „becsatlakozni”, oly módon, hogy a valóság adott dimenziójába külditek az összekötő erőt, a feltétel nélküli szeretetet.

Miközben feltétel nélküli szeretetetekkel összekapcsolódtok ezzel a dimenzióval, multidimnezionális ÖNVALÓTOK adott különleges kifejeződése „egyéni tapasztalatként” emelkedik ki. Megnyitjátok tudatotokat az által, hogy „kulcsotokat” kiveszitek a „zárból”. ÖNVALÓTOK magasabb rezgésű kifezésformái az időn túlival rezegnek együtt. Mikor ismételten visszaléptek 3D életetekbe, megtehetitek ezt egy másodpreccel mielőtt elhagytátok volna azt.

Ezen felül nem is hagyjátok el igazán. Ugyanis fizikai tudatotokat terjesztitek ki multidimezionális Önvalótok magasabb frekvenciái felé. Így ti NEM mentek, hanem bi-lokalizáltok. Ez a bilokalizálás Önvalótok magasabb kifejeződései számára természetes, mert az időn kívülivel együttrezegni lehetővé teszi számotokra, hogy ’egyidejűleg’ tarthassátok fenn több mint egy valóság tudatos megélését.

Amint teljességgel összekapcsoljátok multidimenzionális elméteket harmadik dimenziós agyatokkal képesek lesztek tudatos tudatotokat kiterjeszteni LÉNYETEK sokszoros kifejeződéseibe az EGY-en belül a MOST-ban. Mikor először ébredtek rá multidimenzionalitásotokra, feltehetőleg csak egy kifejeződési formát lesztek képesek érzékelni LÉNYETEKBŐL, miközben megtartjátok fizikai formátokat.

Fizikai formátok, mint egy száraz levél „eléghet” a magasabb rezgésű Önvalótok tüzében. Ezért, amíg nem aktiváljátok belső fénytesteteket és Kundaliniteket, nehéz lesz Önvalótok valódi „tüzét” megtartani fizikai formátokban. Fordítva a multidimenzionális elmétek nem fog formátokra korlátozódni, mert van egy szűrője, így csak a 3D mátrixotok frekvenciái kerülnek letöltésre, amiket fizikai formátok be tud fogadni. Önvalótok kvantum kifejeződésének eme egyirányú áramlása szakadatlanul összekapcsolja multidimenzionális elméteket harmadik dimenzionális agyatokkal.

Fizikai tudatotok és testetek csak ehhez a multidimenzionális információhoz,  csak a multidimenzionális tudatotokon keresztül tud hozzáférni. Sokan közületek hatalmas változásokat élnek meg testükben, miközben az hozzáigazodik a magasabb dimenziós fénytestének kifejeződési formájához.

Fénytestetek folyamatosan magotokon belül a Kundalini energiában és multidimenzionális elmétekben lelhető fel. Multidimenzionális fénytestetek ezekből a helyekből szivárog át lassan földi testetekbe és lassan és biztosan átalakítja 3D mátrixotokat magasabb frekvenciájú rezgéssé.

Emlékezzetek arra , hogy az átalakulás formátokhoz nem tesz hozzá vagy vesz el elemket. Amikor új elemek adódnak a folyamathoz, hogy az eltolódás létrejöhessen, azt Átalakításnak nevezik. Az átalakulás folyamatában nem kerül semmi hozzáadásra és semmit sem vesznek el. Ehelyett minden sejt és minden atom egy magasabb rezgésű kifejeződési formába alakul át.

pillangó-metamorfEzért hasonlítotok a pillangó hernyó formájára, ami pillangóvá alakul át. A hernyó és a pillangó DNS hajszál pontosan megegyeznek. Azonban a hernyó formája az ágakon való araszolásra korlátozódik, hogy új leveleket találjon táplálkozásához.

A pillangó pedig felemelkedik a levegőbe, hogy egy magasabb szintről érzékelje az életet. Ezek az apró, törékeny teremtmények több ezer kilométert tesznek meg törékeny szárnyaikon, hogy teljesítsék életük körforgását. Ti is pillangók vagytok, akik tudatukkal MOST úton vannak, de a hernyó még egyelőre az „ágon” marad.

Ennek következtében ti vagytok a hernyó földelt eleme, ahogyan a pillangó átalakult eleme. Mialatt tudatotok folytatja a kiterjedést, betlejesíti földi testetek életciklusát, hogy átalakulhasson multidimenzionális önvalótokká.

Közületek sokan élik át ezt a pillanatot. Ezért tudatotok lépésről lépésre utazik a hernyótól a pillangóhoz, hogy aztán ismét visszatérjen a hernyóhoz. Ez ennek a szinkronizációnak a részét képezi, mert sokan közületek önként jelentkeztek, hogy fenntartsák MINDKÉT formát, a „pillangóét” és a „hernyóét” is, amíg Gaianak szüksége van a segítségetekre.

Azonban végezetül a pillangó-lényetek szabadságával fogtok azonosulni és készen álltok majd, hogy elengedjétek a korlátokat, hogy a legközelebbi tápláló levélhez araszoljatok. Ekkor elkezdtek lépésről lépésre haladni a földi testetekből a multidimenzionális fénytestetekbe.

Amint teljességében felveszi átalakuló formátok a magasabb dimenziók fényének ajándékát, élő portálként szolgáltok, ami megosztja a fényt Gaia testével. A fény magasabb rezgései, amiket beemeltek a tobozmirigyetekbe, keringeni fog lefelé minden csakrátokon keresztül, hogy megossza a fényt Gaiaval.

Ily módon könnyítitek meg Gaia nagy tömegű bolygótestének az átalkulását. Gaia ezután összefűzi a fény ajándékát, ami ő maga és minden rajta élő Felébredett és befogadja egy „kvantum-levesbe” és megosztja fokozatosan minden rajta élő emberrel, állattal, növénnyel és fizikai hellyel.

Egy olyan idővonalon tartózkodtok, amin elvállaltátok, hogy egyidőben vesztek részt az ötödik és az a feletti dimenzióba való bolygószintű és személyes átalakulásban. Ha környezetetek az általatok viselt formával együtt eltolódik, NEM fogtok megválni földi életetetektől.

Ehelyett földi életetekkel együtt fogtok átalakulni. Ne aggódjatok tehát, hogy a dolgok NEM lesznek mások. A mi széleskörű szemszögünkből nézve a dolgok [már] jelentékeny mértékben mások. De mivel ti ugyanazt a „különbséget” tükrözitek vissza, mint a valóságotok, ezért úgy tűnik az életetek változatlan marad.

Ezért arra kérünk bennetket , hogy „időtökből” szánjatok egy pillanatot és emlékezzetek vissza a 10 évvel ezelőtti személyes életetekre és a bolygóéra. Más szavakkal kifejezve, menjetek vissza a múltatokba, hogy megtapsztalhassátok, hogyan alakult át, tolódott át a folyamatos változásoknak köszönhetően jelenetek egy jövőbe. Ha e szerint tekintetek a múltatokra, a jelenre és a jövőre, az idő elkezd feloldódni a MOSTBAN.

Arra szeretnénk emlékeztetni, hogy a tudás eme magja, amit megosztottunk veletek, életről életre került földi testetekbe beültetésre. Néha ez a mag sziklákra hullott, ahol nem tudott gyökereket ereszteni és a tudást felszárította a forró napfény. Néha ez a mag egy vízzel teli medencében landolt, ahol nem tudott túlélni és megfulladt a zavaros mocsárban.

Szerencsére ez a mag néha termékeny talajra is hullik és gyökereket ver. Ez azokban az életekben történik meg, amikor emlékeztek ÖNVALÓTOKRA. Azokban a valóságokban történt meg, amikor felismertétek, hogy nagy fénylények voltatok, akik egy kis földi testben értek földet, hogy emlékezzetek az igazságra és hogy másokat is emlékeztessetek.

Azonban sok Gaia testén eltöltött életetek magányos volt és nehéz volt emlékezni, mert az az időszak kemény volt számotokra, ahhoz hogy az igazságról merjetek beszélni. Valóban sokan azok közül, akik meg merték osztani belső tudásukat, bünetést kaptak, megkínozták vagy akár meg is ölték őket.

Amikor ez megtörént egy heg maradt a lelken, ami arra figyelmeztet benneteket, hogy legyetek óvatosak, mielőtt ismét az igazságról beszélnétek. Ez a heg okozta az igazság elfeledését, még akkor is, amikor biztonságos volt a tudás megosztása. Néha sok Gaia élet és halál kerekén töltött inkarnációba telt, mielőtt emlékeztetek volna és/vagy mertetek az igazságról beszélni, amit nem tudtatok elfelejteni.

Mi most azt mondjuk, a Föld átalakulásának szeretett csoporttagjai, hogy ez a harsonák hívó szava. Ez az üzenet a MOSTOTOKBAN a hívó szó, hogy emlékezzetek és hogy ezt megosszátok. Osszátok meg azt, amire mindannyian egyformán emlékeztek, osszátok meg oly módon, ahogyan jelenlegi testetek a legkreatívabbnak találja.

Ha kreatív módon teszitek ezt meg, akkor tudatotok kiterjed, ami nagyobb kitratást kölcsönöz nektek. Egyszerűen elmesélhettek egy „történetet” egy könyvben, írhattok egy nagyszerű „dalt”, megalkothattok egy szép „táncot” vagy festhettek egy csodás „képet”. Ha üzeneteteket áthatja a kreativitás, akkor létrehoztok önmagatok számára egy biztonsági hálót.

Ehhez hozzájárul még, hogy önvalótok részeit nagyon kedvelitek majd, mert általuk fejezhetitek ki kreativitásotokat és ez visszahúz benneteket a multidimenzionális létezésetekbe, ahol minden IGAZSÁG létezik.

Ezért kedvesek, most lezárjuk ezt a közvetítést és előre megköszönjük a csodálatos hozzájárulásotokat, amiről tudjuk, hogy megosztotok a felemelkedő bolygótokkal.

Jelenlegi formátok talán nem tartható fenn az Új Föld dicsfényéig, ami egy természetes és mindennapos tapsztalat lesz. Azonban mostani életeteket a mesterré válásba vezető lépéssel zárjátok be. Felemelkedett mesterként képesek vagytok formát termeteni, ott és akkor ahol akarjátok.

Emlékezzetek arra, hogy mivel az Új Föld időtlen, ezért nem létezik a sietség sem, hogy megérkezzetek oda. Nem késhettek el, mert nem létezik az idő. Miközben lezárjuk ezt a közvetítést, arra emlékeztetünk, hogy függetlenül attól, LÉNYETEK melyik verziója fogadja magába ezt az üzenetet, meditáljatok és kapcsolódjatok ÖNVALÓTOK magasabb rezgésű kifejeződésével.

Lényetek ezen [magasabb] frekvenciájáról egy hívást küldtök ki minden párhuzamos, alternatív, magasabb és alacsonyabb dimenzionális kifejeződési formáinak, hogy MOST van itt az idő! Ezekkel az utolsó szavakkal az ibolya fény robbanását küldjük számotokra, amiben sütkérezhettek, amíg csak szükségesnek érzitek.

Áldás

Az Arktúrusziak

 

Csatornázta: Suzanne Lie

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://suzanneliephd.blogspot.hu/2014/12/second-transmission-to-earth-arcturians.html

Kapcsolódó “metamorfotikus” üzenet ;)

https://kristalyhang.wordpress.com/2014/03/30/emanuel-nem-fogtok-kudarcot-vallani-2014-03-11/

 

 

Egy kis ÚJévi tündérkedés, hasznos tanácsokkal!

Érdemes végighallgatni!

tündérfényes üdv, Scarlett

***

1. Bőség tündére

2. Bizalom tündére

3. Hála tündére

4. Jámborság tündére

5. Kiengesztelés tündére

6. Barátság tündére

7. Újjászületés tündére

8. Életöröm tündére

9. Felszabadultság tündére

10. Inspiráció tündére

11. Belső hang tündére

12. Megismerés tündére

***

***

Ezoera alias Jocó küldi Nektek kreációját az ünnep alkalmából:

A szeretet ünnepén

***

Szeretetben, boldogságban és békességben gazdag új évet kívánok Mindenkinek a következő videóval,

gyerekkorom nagy kedvence volt ez a könyv és a belőle készült film is csodálatos!  Scarlett

***

Kedves Olvasók!

Különösen így a szeretet ünnepének küszöbén, fogadjuk meg az Arktúrusziak tanácsát és töltsük csordultig szívünket a feltétel nélküli szeretet időtlen fotonjaival és ragyogtassuk meg őket fénytestünkben, hogy az bolygónkhoz és annak minden lakójához eljuthasson! Jó olvasást! S.

 

Arcturian

Kedves ünnepelt földi vendégek és lények!

Isten hozott benneteket spontán földi üzenetünkben. Más dimenziók és idővonalak őrzői velünk összekapcsolódva tiszteltek meg minket ebben a közvetítésben. „Lényeknek” fogjuk nevezni őket, mert ez a közvetítés fény-kódokon keresztül érkezik, amit az emberek, állatok és növények informatív „tudásként” képesek felvenni tudatukba.

Mindegyikőtök fajotoknak, formátoknak és tudatotoknak megfelelően kapja meg az információkat. Igen, földi növény- birodalmatok is nagyon eleven és izgalommal fogadja minden közvetítésünket. Üzenetünket azzal kezdjük, hogy egy kicsit meséljünk nektek a fényről, hogy könnyebben lefordíthassátok fénynyelvünket jelenlegi földi kifejeződési formátoknak.

A fény egységekben létezik, amiket fotonoknak neveznek. A fotonok nem rendelkeznek sem sűrűséggel sem töltéssel, és az „idő” határain túl mozognak. Tehát a fény elsődleges alkotóeleme valóban időtlen.  Így veletek a fénynyelven keresztül beszélünk. Mivel fizikai formátok számtalan fotonnal és protonnal rendelkezik, amik a fénysebességen túl utaznak, természetszerűleg fénylények vagytok, akik egy földi testben rejlenek.

Ezért multidimenzionális tudatotok magasabb frekvenciái és földi testetek nagy részei az időn túl léteznek. „Lényetek” magasabb frekvenciái a harmadik dimenziós földi hologramon túli rezgésszinten vannak. Más szavakkal kifejezve, fizikai formátok lényegi alkotóelemei nem korlátozódnak a harmadik dimenziós Földre.

Földi testetek tudatotok alacsonyabb frekvenciáit tartalmazza, ahogyan hatalmas mennyiségű félelem alapú érzelmet is. Ezek az érzelmek tudatotokat a túlélés szintjére csökkentik. Mikor testetekben a túlélési módozat szerint túlteng az adrenalin, az lecsökkenti tudatotokat az alacsonyabb szintű valóság-küzdelembe vagy félelembe.

Ezért emlékeztetjük a külső-csapatunkat, hogy a Földről való elmenekülés szándéka nincs összhangban a veletek született feltétel nélküli szeretettel, ez a félelem egy anomáliája. Ezért azt tanácsoljuk nektek, hogy figyelmeteket ne a sötétség elleni küzdelemre irányítsátok, ill. ne akarjatok elmenküli egy jobb helyre. Ehelyett koncentráljatok a boldogság örömteli érzésére, ami a feltétel nélküli szeretetben áramlik szüntelenül.

Gondolataitok az agyatokból jönnek, érzelmeitek azonban a testeteken belülről származnak. Sok ember azt mondta, hogy az érzelmeket nem lehet kontrollálni, ez akkor igaz, miközben félelem alapú tudatotokat tapsztaljátok meg. De amint arra gondoltok, hogy feltétel nélküli szeretetet küldtök minden kihívás és/vagy stresszhelyzetbe, érzelmeitek mesterévé váltok. Mesterként képesek vagytok ellenőrzésetek alatt tartani érzelmeiteket, mert képesek vagytok tudatállapototok ellenőrzésére.

Tudatállapototok határozza meg érzékelésetek fokát. Ha alacsony tudatszitnen tartózkodtok, akkor a félelem hatja át a gondlataitokat, hogy azok még több félelmet teremtsenek, ahelyett hogy a veletek született feltétel nélküli szeretet hatná át őket. Másrészt, ha szívetekből/magotokból éltek, akkor saját központi napotok fénye és számtalan fotonotok testeteket egy fényteli galaxissá változtatja. Testetek minden atomja Napként funkcionál, ami körül számtalan forgó bolygó kering. Ha ily módon gondoltok önmagatokra, már nem nagy ugrás hittel felismerni, hogy fénylények vagytok.

Nem kell fénytestet létrehoznotok vagy akár átbliccelni egy fénytestbe. Ehelyett öleljétek magatokhoz a tényt, hogy veletek született ÖNVALÓTOK maga a fény, ami beágyazódott az anyagba (szellem/fény az anyagba/formába), hogy a harmadik dimneziós valóság frekvenciáit megtapsztalhassátok.

Erre azt is mondhatjátok: „Ha én egy mester vagyok, miért kéne magamra ölteni egy alacsonyabb rezgésű testet?” Erre a kérdésre két válasz van. Elsősorban ti, külső csapatunk tagjaként azért öltöttetek magatokra fizikai testet, hogy szeretett Gaiankkal bensőséges kapcsolatba lépjetek, aki készen áll a fénytestébe való átalakuláshoz. Másodsorban próbaként „öntöttétek” magatokat formába. Egész univerzumunk a valóság magasabb oktávjai felé mozdul el. Ha előre próbálni tudtok erre az eseményre, azzal, hogy egyéni formátok rezgésszintjét felemelitek, jobban fogjátok érteni és becsülni, mennyire nehéz egy komplett bolygónak, naprendszernek, galaxisnak és lokális univerzumnak a fény magasabb oktávjára hangolódni és átalakulni.

Felemelkedőink között egyesek még mindig azt hiszik, hogy nagyon jó, ha nagyon igyekeznek, ha határtalanul türelmesen várják, hogy „övéké” lesz és „megkapják” majd a felemelkedést. Ebben a meggyőződésben a felemelkedés jutalom, mert „jó emberek”. De nincs szükségetek jutalomra, mert már felemelkedtetek.

Nem azért jöttetek ezekben az időkben a Földre, hogy fejlődjetek.

Hanem áthelyeztétek Önvalótokat, hogy fenntarthassatok egy tudatállapotot, ami elég alacsony egy harmadik dimenziós formához és ami elkísér bennetket ezen az extrém hosszú időn keresztül, hogy felnőhessetek. Azok erőfeszítéseinek köszönhetően, akik MOST FELNŐTTEK, sok gyermek képes, valódi Énjük kiterjesztett képességeit már fiatal korban felfedni.

Ezek a „gyerekek” azokkal a képességekkel rendelkeznek, amit a Felnőtteknek [felébredetteknek] évtizedekig tanulniuk kellett, hogy mesterré válhassanak. Ennek oka, hogy TI, a mély sötétség és kemény valóság korszakába születtetek, de tudatotokat mégis eléggé kiterjesztettétek, hogy a fény élő portáljai lehessetek. Élő kapuként magasabb rezgésű tudatotokkal képesek voltatok felvenni a fényt a Napból és még a központi Napból is.

Így osztottátok meg a Fényt Gaiaval és közösen leföldeltétek [lehorgonyoztátok ] a bolygón. A fény egy fotonja elhagyja a Nap vagy csillag felszínét és átutatzik a téren, hogy abban a pillanatban lépjen be formátokba, amikor a foton elhagyta a csillagot. NEM telt el idő, mert a fotonok az idő korlátain túl „mozognak”.

Tudjuk, hogy ez a koncenpció nehezen érthető 3D-s agyatok számára, de az agy csupán a harmadik dimenziós valóság mátárixának illúziója, amiben jelenleg tartózkodtok. A 3D-s agyatok az azonnali-utazást nem tudja felfogni. Ezért iródott a forgatókönyv, amiben létezik az idő. Hiszen a fizikai világban „időre” van szükség, hogy áthaladhassatok a téren. Ezét voltatok elszakítva attól, ahonnan indultatok.

Ily módon alakultak ki a harmadik dimenziós polaritási formák. Fizikai valóságotokban nagy ellentettség feszül a jó és a rossz polaritása között. Ezek az „ellentétek” polaritásnak hatnak, mert harmadik dimenziós tudattal nem észlelitek a közöttük lévő végtelenség és időtlenség spektrumát.

A köztes középpontja, a mag olyan frekvencián rezeg, ami gyakran láthatatlan harmadik dimenziós érzékelésetek számára, és harmadik dimenziós érzékelésetekkel a spektrum alacsonyabb frekvenciaszélei tűnnek egyedüli valóságnak. Így tűnnek egy spektrum frekvenciaszélei egymástól elválasztott gondolati, érzelmi, tárgyi és koncepcionális ellentéteknek.

Miközben földi tudatotokat egyre jobban és jobban visszairányítjátok és kiterjesztitek multidimenzionális tudatotokba, egyre többet fogtok megtapasztalni a „köztes”-ből [az ellentétek közöttiből]. A földi testekben található fotonok milliárdjai valóban MINDENT érzékelnek a polaritás közöttiből. Ez a köztes maga az ITT és MOST.

A ki- és belélegzésen keresztül folyamatosan fotonjaitokat cserélitek egymással, látszólag különálló lényekként a látszólag harmadik dimenziós bolygótokon. De ha időtlen fotonokkal vagytok feltöltve, és testetek ugyanazokból az elemekből tevődik össze, mint bolygótok, akkor így a Földet is időtlen fotonokkal töltitek fel.

Így a látszólag harmadik dimenziós Földetek egy óriási elemmel rendelkezik, amiben a fotonok azonnal más fényfrekvenciákra zúdulnak, ami folymatosan áthatja az „időt” az időtlen MOST-tal. Így befolyásolják intenzvíven harmadik dimenziós valóságotokat a magasabb rezgésű valóságok, amik érézkelésetek  „köztesével” rezeg együtt.

Miközben tudatotok a harmadik dimenziós mátrixot felgyorsulva haladja meg, elkezditek elengedni az idővel kapcsolatos tapsztalataitokat. Ekkor elkezdtek emlékezni arra, hogy az idő és a tér valóban ugyanannak a harmadik dimenziós mechanizmusnak a vetületei. A magasabb rezgésű dimenziók valóságában az „idő” minidig MOST van és a „tér” mindig ITT.

Az idő csak az alacsonyabb világokban fejeződik ki rendszeres folyamként és a tér csak azért tapsztalható meg, mert idő szükséges a benne való haladáshoz. Amint megszabadultok az idő illúziójától, a tudatotok megszabadul a 3D mátrixától és a tudatos érzékeléseteket kiterjeszthetitek, hogy belefoglalhassatok magasabb dimenziós valóságokat is.

Ez a tudatkiterjesztés támogat benneteket abban, hogy emlékezzetek, az idő és a tér is a tudatotokon keresztül jön létre az anyag antianyaggá válása során fellépő belső és külső impulzusok (mint egy fekete lyukban) és az antianyag anyaggá válása során (mint egy fehér lyukban).  Értitek azt, hogy hogyan vagytok TI magatok a portálok/kapuk?

Ez a belső és külső áramlás kereszteződik egy ponton, amikor a tér és az idő az ötödik dimenzió és az a fölötti EGYSÉG áramlatában összetalálkoznak. Amint rendelkeztek ezzel a tapsztalattal az ötödik dimneziós tudatotoknak köszönhetően – akkor is ha földi testben tartózkodtok- akkor a 3D mátrix jelentősége szertefoszlik számotokra.

Ha tudatosan élitek át a tér és idő áramlatát, ami jelenleg a mostani testeteken keresztül halad, kiterjed a tudatotok, hogy magához ölelje valódi multidimenzionális Önvalótokat.

Az élet és a halál felveszi az egy testbe való születést és az abból való távozást, de a „test” csak egy a sok párhuzamos, alternatív vagy magasabb rezgésű testek közül. Valójában sokatok, akik ezt a közvetítést olvassák, egyfajta elengedés-érzésük van, mintha meghalnátok vagy, hogy életetek nagy elemei lezárultak volna. Ezzel egyidőben bizonyos módon gyarapodásbeli érzéseitek is vannak, mint egy újjászületés.

Az történik, hogy életetek azon alkotóelemei, amik a magasabb tudatállapotok számára már nem elfogadhatók vagy elviselhetetlenek, elfolynak, hogy ne korlátozhassák tovább magasabb szintű érzékeléseteket. Ezen korlátozások elengedésével/halálával kiterjed tudatotok, hogy magába fogadhassa a gyarpodás/újjászületés koncepcióit, érzékelését és tapasztalatait a mindennapi életetekben.

Ha befelé irányítjátok tudatotokat, érzékelhetitek azt a gyarapodást, amit beengedtetek a valóságotokba. Ekkor tudatotokat kifelé fókuszálva felismerhetitek, hogy mi az, amit TI közvetítetek a világotokba. Más szavakkal, nem csak az áramlat befogadói és elengedői vagytok, hanem ti magatok vagytok a forrás is.

Forrásként és a galaxis magjaként érthetitek meg a legjobban, hogyan úszik a kozmikus tengerben a tér és az idő. A múlt, a jelen és a jövő a MOST kifejeződéseiként úsznak ebben a tengerben, amit tudatotok segítségével valóságként észlelve elfogadhattok vagy elutasíthattok. Önvalótok kifejeződésének minden lehetősége az ITT ÉS MOST-on belül áramlik a kozmikus tengerben.

Formátok anyaga és tudatotok antianyaga kölcsönhatásban vannak és szellemként keverednek össze az anyaggal, majd az anyag visszatér a tiszta szellembe. Galaxisotokon belül sok csillag létezik. Egyesek ezek között a csillagok között elbliccelnek életetekből [távoznak], míg mások születőben vannak.

Tudatotok számtalan életre a 3D mátrix formához lett hozzákötve.MOST haza akar térni, valódi otthonába, multidimenzionális testébe akar felnőni.

Mára befejezzük közvetítésünket, hogy ezt az információt egyéni és bolygószintű formátokba integrálhassátok.

„Holnap” visszatérünk, hogy folytassuk közvetítésünket. Azt tanácsoljuk nektek, hogy engedjétek szavainkat, hogy tágas multidimenzionális Önvalótok kozmikus tengerében áramoljanak.

Addig is küldjük feltétel nélküli szeretetünket.

Az Arktúrusziak

 

Csatornázta: Suzanne Lie

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://suzanneliephd.blogspot.hu/2014/12/arcturian-transmission-to-earth-part-1.html

 

reFelragyogni a fénytestben

Van egy alacsony frekvencia a Földön, amit Gaia „hagyni fog, hogy távozzon” miközben felszabadítja bolygótestét a 3Ds-mátrix óriási korlátaitól. Ez a mátrix Atlantisz bukása közben jött létre, amikor a Föld teljes pusztulásban volt. A 3D-mátrix „hálóként” működött, hogy felfogja a Földet, amikor az az alacsonyabb frekvenciákba zuhant.

Sajnos a Földet megmentő háló, előre nem láthatóan veszélybe is sodorta a bolygót. Lassan felszívódott az alacsonyabb rezgésű háló és mélyen behatolt Gaia bolygótestébe. Csak Gaia magja, amit a Lemúriaiak a Föld belsejében védtek, volt biztonságban a 3D-s háló harmadik-/negyedik dimenziós frekvenciáitól, ami arra szolgált, hogy megmentse a bolygót. Ahogy ez az embereknél is van, ha egy komoly sérülést szenved el testük, pl. a lábukon, ami ezt a sebesülést elszenvedte, lehet tovább lesz gyenge, mint a másik láb. A „tovább” azt jelenti, míg fel nem ragyog a fény-testében. Amint az ember felragyog a fénytestében, a fénytest helyettesíteni fogja a fizikai lábat, ami az ötödik dimenzióval és az felettivel rezeg együtt. Hasonló módon, ha Gaia felragyog a „bolygófényben”, akkor fel fogja adni a 3D-mátrix hálóját. A verziót, ami egyszer a természetben védelemként szolgált. Ez valóban a Föld ökológiai rendszerének egy életet szolgáló komponense. A virágzat megvédi a gyümölcsöt, ezután lehullik, majd a gyümölcshéj védi az édes magot.

A lemúriaiak és a Belső Föld más tagjai a feltétel nélküli szeretet állandó működtetésével és a minden élettel való harmóniával védték Gaia édes magját. Ti, szeretett küldötteink, ti is óvhatjátok legkedvesebb barátnőnk Gaia édes magját feltétel nélküli szeretetetekkel és a minden élettel való harmóniával. Ahogy azt az utolsó üzenetünkben elmagyaráztuk, a feltétel nélküli szeretet a legjobb védekezés a sötétség elleni előrenyomulásban. Tudják, hogy uralmuknak vége szakad. Ezért kétségbe estek és érzik, nincs vesztenivalójuk. Ez a kétségbeesés nagy félelmet teremt azok körében, akik ezt másokra vetítik ki. Ez a félelem óvatlanná és kiszámíthatatlanná teszi őket, így pedig még veszélyesebbé válnak.

Szerencsére félelmük nyitottá teszi őket a változások előtt. Miközben csendben a színfalak mögött uralkodtak, háborúk megteremtésén fáradoztak, mindkét háborúzó felet egyszerre támogatva, így biztosítva nyerő helyzetüket, így biztosítva önbizalmukat és hatalmukat. Azonban a mások-felett-gyakorolt hatalom teljes mértékben a fizikai szintre és a negyedik dimenzió legalacsonyabb asztrális világaira korlátozódik.

Amint azonban a felemelkedő földlakók rezgésszintjüket az alacsonyabb asztrális szintekről felemelik, eltűnnek az elveszettek sötét csápjainak „hatósugarából”. Tudatszintetek a „burok”, ami felfelé törekvő fénytesteteket védelmezi. Ha eljön a „tavasz”, ami nemsokára itt van,  képessé váltok fizikai testetek levetésére és visszatérhettek multidimenzionális fénytestetek állapotába. Kedvesek, megértitek most, miért kell folyamatosan körülvenni önmagatokat feltétel nélküli szeretettel, a nagy változások eme korszakában. NEM létezik olyan sötétség, amit ne lehetne feltétel nélküli szeretettel meggyógyítani.

Ezért, mikor Gaia bolygótestének gyógyulást küldtök, akkor a bolygószintű megsebzőinek is küldjetek gyógyulást. Tudjuk, hogy sokat kívánunk tőletek. De a felemelkedéshez vezető kulcs: feltétel nélkül szeretni, feltétel nélkül megbocsátani és feltétel nélkül elfogadni minden életet. Tudjuk, nagy kihívás azokat feltétel nélkül szeretni, akik megsebzik világotokat.

Azonban a feltétel nélküli szeretet csak egy tudatfrekvenciával rezeg együtt, ami olyan magas, hogy fénytestetek fellobban. Ezen kívül, pedig csak azt tudjátok magatokból sugározni, ami bennetek van. Ezért csak akkor tudtok feltétel nélküli szeretetet küldeni, ha feltétel nélkül szeretitek Önmagatokat.

A sötétek MINDEN negatív programozása azon alapszik, hogy NE szeressétek Önmagatokat. Ha még jobban szeretitek Önmagatokat, ha feltétel nélkül szeretitek Önmagatokat, létrehozzátok a „virágot”, ami védelmezi a bensőtökben rejlő „édes gyümölcsöt” [magot]. SZÜKSÉGETEK van erre a védelemre, mert mindenkit aktív szolgálatra hívunk. MOST MINDANNYIAN halljátok a harsona hívását.

Arra kérünk benneteket, hogy elsősorban őrizzétek meg, tartsátok fenn tudatállapototokat. Egy fokozottabb tudatállapotban világosan fogadhatjátok üzeneteinket, amiket multidimenzionális Önvalótok magasabb rezgésű kifejeződési formáitól kaptok. Szeretettel kérünk benneteket, hogy alkossatok csoportokat hasonló „hullámhosszú” emberekkel, hogy létrehozhassatok egy támogató rendszert, ami segít sebezhető tapasztalatgyűjtésetek alatt a 3D-mátrix feloldásakor, ill. ami kiváltja a valódi fénytestetekben való felragyogást.

Kedves interdimenzionális Fényküldöttek, kérünk emlékezzetek arra, hogy mi, Önvalótok magasabb kifejeződési formái, esszenciánkban létezünk fizikai testetek magjában.

Arra kérünk, érezzétek multidimenzionális Lényeteket, miközben az a gerinc magján keresztül fizikai agyatokba áramlik. Miközben fizikai agyatok ráhangolódik belső fénytestetek ötödik dimenziós áramlatára, képesek vagytok hozzáférni multidimenzionális elmétekhez. Miközben kapcsolódtok multidimenzionális elmétekkel, kapcsolódtok multidimenzionális Lényetekkel.

Felismerjük, hogy harmadik dimenziós életetek sok kihívása átmenetileg lecsökkentheti tudatszinteteket.  Azonban azt is TUDJUK, hogy ti MI és mi TI vagyunk. Ezért állandó kapcsolatban állunk veletek és MINDIG kapcsolatban állunk veletek, hogy segíthessünk nektek, ha szükségetek van ránk. Kérünk használjátok „interdimnezionális telefonotokat” és hívjatok minket és mi küldeni fogjuk multidimenzionális fényeteket és feltétel nélküli szeretetünket.

Családotok, az Arktúrusziak és a Galaktikus Föderáció tagjai

Csatornázta: Suzanne Lie

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://suzanneliephd.blogspot.hu

 Kedves Olvasók!

Arktúruszi barátaink ebben a csatornázásban arra buzdítnak minket, hogy igyekezzünk meditatív állapotban használni a galaktikus postahivatalt és kommunikáljunk első körben felsőbb énünkkel és szerintem, ha már „profik” vagyunk, azzal akivel épp szeretnénk! Jó olvasást! Scarlett

GalacticMailA galaktikus postahivatal

Szeretett Fényküldötteink, kik Gaiat támogatjátok igaz rezgésszintjéhez való hazatérésében!

Igen Kedvesek, egy meglehetősen hosszú bevezető volt (1/2.rész), de számunkra nem létezik az idő és a szavak elválasztása.

Tudnátok egy pillanatot MOST arra szánni, hogy ÉREZZÉTEK üzenetünket? Nem az általunk írt szavakat fogjátok érezni, hanem az azt hordozó hullámot, a feltétel nélküli szeretetet, ami üzenetünket EGYSÉGES szívünkből továbbítja.

ÉREZZÉTEK, mennyire szeretünk benneteket. Amint elismeritek, hogy megérdemlitek feltétel nélküli szeretetünket és folyamatos vezetésünket, képesek lesztek megnyílni üzenetünk „rezgéshullám-ormája” előtt. Engedjétek meg ennek az üzenetnek, hogy beléphessen magasztos szívetekbe és magasabb tudatállapotaitokba, mely lehetővé teszi ennek a hullámformának a 3D-s nyelvi rendszeretekbe való átültetését.

Mi, magasabb dimenziós Önvalóitok, annál a folyamatnál tartunk, hogy vezetőkké képezzük ki önkénteseinket. Miközben gyors léptekkel haladtok valóságotok új érájába életfontosságú lesz, hogy jelen legyen egy leföldelt [energiáiban lehorgonyzott] népesség, akik magasabb dimenziós ÖNVALÓJUKKAL és a 3D-s földi testükkel kapcsolatot tudnak fenntartani.

Ekkor lesznek képesek az önkénteseink üzeneteiket földi-testben tartózkodó önvalójuk számára és Gaia átalakulóban lévő lakói számára átküldeni. Egyesek közületek embereket fognak vezetni, mások állatokat vagy elementálokat. Az elementálok segítik Gaia földjének, levegőjének, tüzének és vizének átalakulását, hogy a harmadik dimenziós bolygó átalakulhasson.

A cet-családunk lesz mindegyik vízi világ vezetője. Igen, kedvesek, A MOST-otokon belül sok „víziívilág” létezik a Földön. Az emberek, mint a „szárazföld őrzői” és a cetfélék, mint a „vizek őrzői” együtt fognak működni és támogatják Földanyát, hogy az visszatérhessen valódi rezgésszintjére. Ha egyéni felemelkedési folyamatotokat a bolygószintű felemelkedéssel kombináljátok, nem csak Gaia-t támogatjátok, hanem maga Gaia is jobban tud segíteni nektek.

A bolygószintű felemelkedés titka a minden élőlénnyel érzett Egységtudat! Ez azt jelenti MINDEN élet, azokat is ideértve, akiket ellenségnek érzékeltek.

Mindenki  rendelkezik a belső Fénnyel, függetlenül attól, milyen aprónak tűnhet. Ha nem rendelkezne a belső Fénnyel, akkor egyszerűen elpusztulnának. Még ha nem is vagytok tudatában, de egyéni belső Fényetek az, ami földi testetekben tart meg benneteket.

Ha ti, interdimenzionális küldötteink ráébredtek veletek született képességeitekre, együttesen multidimenzionális LÉNYETEK magasabb kifejeződési formáival, akkor vissza fogtok térni felemelkedett tudatszintetekhez, miközben még földi testet viseltek.

Megértjük, milyen nehéznek tűnik ez 3D tudatotok számára, ezért arra hívjuk fel a figyelmeteket, engedjétek meg nekünk, hogy emlékeztessünk miként kapcsolódhattok magasabb dimenziós LÉNYETEKHEZ és ezt a kapcsolatot miként tarthatjátok fenn.

[Suzanne Lie:]

Kedves Arktúrusziak!

Nem tudtam lezárni a nekünk szánt fenti csatornázást. Meditáltam és most szeretném lezárni. Kérlek támogassatok ebben, hogy emlékezzek, mit üzentek nekünk a meditációban.

Kedves Küldöttek!

Szívesen megismételjük üzenetünket aktuális állapototok számára, mivel ez valamivel alacsonyabb, mint előtte. De eme tudatállapot által képesek vagytok mindkét világ, a fizikai és az égi világok megtapasztalására.

Azt mondtuk, kedves Küldöttek, hogy MOST MINDANNYIATOK számára fontos, hogy ráébredjetek multidimenzionális LÉNYETEKRE. Mi, a galaktikus és égi családotok tagjai aktív szolgálatra hívunk benneteket.

„Aktív szolgálaton” azt értjük, hogy MOST fontos élnetek a küldetéseteket, ami ti magatok alakítottatok ki, mielőtt elvállaltátok ezt az inkarnációt.

Egyesekben talán felmerülhet a kérdés: „De mi az én feladatom?” Nem emlékszem rá.”

Ez rendben van így, kedves családtagok, nem kell emlékeznetek a harmadik/negyedik dimenziós tudatotokkal küldetésetekre. Elég bölcsek voltatok ahhoz, hogy elfelejtsétek ezt a „titkot”, míg eljött a MOST, hogy beteljesítsétek.

Egy hazugságokkal és illúziókkal zsúfolt világban éltetek. Hogy küldetésetek tisztaságát megőrizzétek, elfedtétek azt világi tudatotok előtt. Látjuk, hogy egyre többen kiterjesztették tudatukat az ötödik dimenzióra és annál tovább.

Ezért minden nappal egyre jobban fogtok emlékezni küldetésetekre. Így lett eltervezve, hogy nem emlékeztek korábban ÖNVALÓTOKRA, míg „egyszerűen szemlélve” nem tudtátok „elrejteni” önmagatokat saját fény-testetekben. Tudjuk, hogy fizikai érzékelésetekkel nem láthatjátok fény-testeteket. Hogyan is tudhatnátok? Ez az alacsonyabb szintű érzékelés csak Gaia fizikai világára kalibrálódott.

MOST, mivel kedves önkénteseink ötödik dimenziós tudatukra ébredtek, nagyjából és vagy világosan érzékelhetitek, miért választottatok magatoknak testet a Földön, ebben a nagy átalakuló MOSTBAN.

Lassan rendelkeztek ezekkel a magasabb szintű gondolatokkal, érzelmekkel és érzékeléssel, mert tudatotok az ötödik dimenzión és azon túl hullámzik. Elárasztottunk benneteket fénnyel, mióta magatokra öltöttétek ezt a formát, hogy amennyit csak lehetséges segítsünk nektek, támogassunk és vezessünk benneteket, ha képesek vagytok érzékelni minket.

Sok néven ismertetek minket, és mi mindegyiket szívesen fogadtuk. Minket nem terhel a harmadik dimenziós ego, így számunkra mindegy, milyen eszközzel terjesztettétek ki tudatotokat a magasabb világokba. Egyszerűen örülünk annak, hogy emlékeztetek, hogy többek vagytok földi testeteknél, amit viseltek.

Miközben kiterjesztitek tudatotokat hozzánk, még messzebbre is kiterjedtek. Talán már észrevettétek tudatotok tágulását, hogy életeteket egy magasabb perspektívából szemlélitek. Ami egykor lehetetlen volt, az lesz az életcélotok és ami egykor visszahúzott az ingoványba az napról-napra elcsitul.

A tudatotokat lecsökkentő eseményeket, amik belekényszerítettek az illúzióba, jól kitervelték azok, akik félnek a változásoktól. Ők a „mások feletti uralom” spektrumához tartoznak és saját hatalmukat csak a mások feletti uralom érzésén keresztül képesek lemérni.

Ezek az elveszettek minden nap egyre több hatalmat veszítenek. MINDEGYIKŐTÖK, akik a negyedik/ötödik dimenzióba terjeszti ki tudatát, messze meghaladjátok fizikai hatótávolságukat. Ha feltétel nélküli szeretet küldtök nekik, azzal teljes mértékben összezavarjátok őket. Életük azon alapszik, hogy totális kontrollal rendelkezzenek minden és mindenki felett, amijük csak „van”. Ha feltétel nélküli szeretet küldtök, összezavarjátok viselkedési mátrixukat és nem tudják, hogyan reagáljanak.

Szerencsére közülük egyre többen kezdenek a „fénybe” nézni, hogy rátaláljanak ennek a különleges tapasztalatnak a forrására.

Mindazok, akik haraggal és uralkodással élnek, titokban szeretetre és barátságra vágynak. Arra trenírozták őket, hogy másokkal szemben önzőek és gátlástalanok legyenek. Ezért át lehet írni a tréningprogramot azzal, hogy feltétel nélküli szeretet és jóságot küldtök. Nem kell személyesen megtennetek, soha nem fogják megtudni, hogyan vagy kitől kapták ezt a segítséget.

Egyesek ellenállnak majd a feltétel nélküli szeretet gyógyító erejének, míg mások szívesen elfogadják azt. Látjátok, sok bátor önkéntesünk döntött úgy, hogy dolgozik a belső sötétségével. Egyesek köztük időszakosan tartózkodnak a sötétségen belül, amiben elvesztek, de amit egykor úgy döntöttek meggyógyítanak és újra visszatérnek a magasabb dimenziókba, hogy teljes mértékben meggyógyítsák őket.

Mi most a sötétségről beszélünk nektek, amiért eljöttetek a MOST-ba, mert hatalmas lehetőségek vannak a változásra. Egyesek köztetek megvilágítják a magasabb dimenziókba vezető valóság útját, míg mások segíteni fognak a nagy átalakulás káoszában rendet tenni és megint mások úgy döntöttek, hogy a sötétek gyógyításával foglalkozzanak.

Mivel világotok nagy változások fordulópontján helyezkedik el, azok a sötétek, akik diktálták a félelmet, háborút, éhínséget és fizikai katasztrófákat nagyon meg lesznek ijedve. Belül tudni fogják, hogy uralmuk véget ér és az egyetlen dolog, ami ellen nem tudnak harcolni, az a feltétel nélküli szeretetetek.

Miközben (félelem és düh helyett) feltétel nélküli szeretetet küldtök a valóságotokat láthatatlanul irányítóknak, megosztjátok a feltétel nélküli szeretet mennyei ajándékát minden más emberrel, hellyel, helyzettel és dologgal is. Igen kedvesek, a dolgok az emberek esszenciáján keresztül válnak élővé, a „használatuk” által.

MINDENKIT felkérünk, legyen külső „rendrakó” csapatunk tagja. Rendet fogtok teremteni a valóság alacsonyabb frekvenciáiban, oly módon, hogy felszabadítjátok a valóságot feltétel nélküli szeretetetekkel. Halljuk kollektív kérdéseteket:“Miért kéne felszabadítanunk? Nem kéne inkább legyőznünk?”

Kedves multidimenzionális család, emlékeztetnénk arra, hogy a legyőzés az, amit veletek tettek. Ha visszakülditek a sötétséget azoknak, akik számotokra létrehozták azt, akkor létrehoztok egy kapcsolatot a sötétséggel. Ez egy kétes trükk. Egy dolog, amit soha nem kellene megtennetek, hogy úgy cselekedjetek, mint ők, leszámítva, ha nem akarjátok támogatni őket.

Ha azt tesztitek velük, amit ők követtek el ellenetek, akkor „úgy cselekedtek, mint ők” és fogva tartanak benneteket a sötétség hálójában.

Miközben fizikai testtel rendelkeztek, fontosnak tűnik a fizikai világ. Fizikai érzékelésetekkel nem tudjátok észlelni a magasabb frekvenciájú fény áramlatait, amik minden nap egyre jobban és jobban belépnek valóságotokba. Fizikai érzékszerveitek nem képesek hallani folyamatos vezetésünket, sem nem érezhetik folyamatos feltétel nélküli szeretetünket.

A folyamatosan felétek áramló multidimenzionális fény és a feltétel nélküli szeretet tudata nélkül, fogolynak és magányosan érzitek magatokat egy ellenséges bolygón. Ez kedvesek, az ok, amiért égi és galaktikus családtagjaitokként közvetlenül hozzátok intézzük ezt az üzenetet.

Oly sok önkéntesünk zavarodott össze és veszett el a fizikai valóságban, amiért idejöttek, amit meg akartak gyógyítani. Ezért szánjuk ezt a kommunikációs energiát nektek, kik még ébren vagytok és tudatosítjátok ÖNMAGATOKAT.

A bolygószintű felemelkedés folyamata egy hosszútáv-futamhoz hasonlít. Azok, akik túl gyorsan startoltak elfáradtak a folytatáshoz. Azonban van egy „szállító”, ami kíséri a futamot, hogy felemelje azokat, akik nem tudnak tovább menni. A pihenésre szorulók gondját viselik, míg újra nem tudnak csatlakozni a „futamhoz”.

Azok, akik megtanulták, hogy következetes módon folytassák a „futamot”, megtanulták, hogy ez nem is futam, amit meg kell nyerni. Ehelyett ez egy olyan futam, amit le akarnak zárni. Hogy ezt megtehessék, maguknak kell szabályozniuk a tempót. Meg kell pihenniük, ha elfáradnak, enniük kell, ha éhesek és barátságokat kell kötniük más emberekkel a futam során.

Ez a futam pedig visszavezet ÖNMAGATOKHOZ, akit szeretnétek eggyé tenni, tökéletessé tenni. Ne aggódjatok azok miatt, akik „kiesetek a futamból” és akiket a „szállító” vett fel. Vissza fognak térni ebbe a közös csoportos erőfeszítésbe, amint megpihentek. Ezek az emberek még nem leltek rá egyéni tempójukra, amit egyéni idejükben huzamosabban képesek volnának megtartani.

Kedves család, emlékeztetünk arra, hogy gondosan bánjatok földi testetekkel, mert fénytestetekkel összehasonítva nagyon törékeny és táplálást, tisztítást, pihenést igényel, ill. szeretetre és nevetésre van szüksége. Végezetül kedves családtagok, arra emlékeztetünk, hogy mindennek rendszeresen eleget kell tennetek.

Kérünk emlékezzetek rá, hogy fizikai testetek mélyén, gerinccsatornátokban ott van multidimenzionális fénytestetek. Ebbe a belső fénytestbe küldjük az üzeneteinket, hogy azokat világosan vehessétek.

Amikor van „időtök” meditálni, elfoglalhatjátok fénytesteteket és lehívhatjátok üzeneteinket, valamint a feltétel nélküli szeretetet és a multidimenzionális fényt, amit folyamatosan küldünk a MOSTBAN.

Felismerjük, hogy földi testeket köti a tér és az idő. Ezért csak akkor lesztek képesek üzeneteink fogadására, ha „időt” fordítotok és egy „térben” vagytok, ahol meditálhattok, hogy tudatotokat a fény magasabb frekvenciáiba terjesszétek ki. A meditáció után tudatotok eléggé kitágult lesz ahhoz, hogy felsőbb lényetekhez forduljatok, hogy személyes üzeneteket kaphassatok multidimenzionális önvalótoktól, amit beleírt ötödik dimenziós fénytestetekbe. Ezen a módon fénytestetek úgy működik, mint egy postahivatal, ami átad minden üzenetet, amit felsőbb kifejezési formáitoktól kaptok túl téren és időn.

Kérünk emlékezzetek, hogy mi MINDIG veletek vagyunk. MINDIG felvehetitek velünk a kapcsolatot. Mi, galaktikus és égi családotok MINDIG veletek vagyunk.

Áldás Mi vagyunk valódi LÉNYETEK arktúruszi tagjai. Vissza fogunk térni tudatotokba, mert azt soha el nem hagytuk!

 

Csatornázta: Suzanne Lie

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://suzanneliephd.blogspot.hu/search?q=galactic+post

Követem

Értesítést küldünk minden új bejegyzésről a megadott e-mail címre.

Csatlakozz a 297 követőhöz