Latest Entries »

nyuszikaKedves Olvasók!

Örök ez a téma, de mindig fontos felfrissíteni, főleg ilyen hajtépő időjárásban! :)

Kívánok mindenkinek egy szép tavaszköszöntő ünnepet! Szeretetfényes üdvözlettel, Scarlett

***

belső erőKedvesek, beszéljünk a szeretet azon minőségéről, amit belső erőnek nevezünk. Az ember lelkében van otthon az univerzum egyik legerőteljesebb ereje, ami az egyén istenihez fűződő kapcsolatának legmélyebb lélekszintjével függ össze. A lélek egy rejtett tudással rendelkezik, és aki lényének magját felismeri ebben a kapcsolatban, az a vezettetés, gyógyulás vagy remény idején lelke felé fordulhat. Itt megtanulja lelkiismeretétől, miként lehessen vezetve belső világának megkülönböztető szent ereje által. Amikor következetesen hallgat lelkiismeretének hangjára, ami Isten hangja, akkor ő testesíti meg a béke és morál spirituálisan fejlett lényét.

Az egyén lelke spirituális lény, az életet irányító erők pedig spirituális természetűek. Ezek az értékek határozzák meg a mindennapokat és ez az erő kerül kifejezésre a lelkesedésben, a kreativitásban, az intuícióban és az istenivel való kapcsolatban. Csak miután az ember önmagában kutat a fény után, csak akkor juthat hozzá saját erejéhez. És ha ezzel az erővel összhangban van, amin keresztül kifejezi a szellemi síkot, akkor az élet az igazságot és örömet tükrözi vissza és az ember felismeri, hogy kicsoda valójában és hogy miért jött ide a Földre.

Amikor az ember belső erejét és spirituális bátorságát használja, egy olyan minőséget testesít meg, mely olyan személyként mutatja, aki megvalósította egyéni isteni mivoltát. Ez a megvalósítás olyan erővel ruházza fel, ami csakis belülről fakadhat és ami világossá teszi, hogy több az ember, mint aminek látszik: az élet tervének alkotóeleme. Amikor az ember úgy dönt, életét a lélekszint vezetésével éli, világában mindennel és mindenkivel harmóniában és szeretetben marad. Ha pedig megérti, hogy mindenki rendelkezik ezzel a belső erővel, az öngyógyítás erejével, akkor felébresztheti valódi természetének legbensőbb részéből saját lelkének értékes és új erejét és így azt érzi, hogy része, alkotó eleme a nagy univerzumnak.

Ez alapján az emberiség boldogsága és feloldozása annak függvénye, hogy mindenki önállóan a nemes és önzetlen mellett döntsön és életét az istenivel összhangban élje. És ha az emberek kapcsolódnak a bennük lakozó isteniséggel, akkor az élet kirakós darabkái egy képpé állnak össze és megoldást találnak minden problémára.

Ha az ember visszavonja erejét a külvilágból és oda irányítja ahová való a szív-központjába, akkor minden válasz világossá válik.

Szükséges tudatosítani, hogy a kimondott szavak teszik ki egy egyén jellemét és az ő megítélésének alapját. Ha hangosan mondják ki a szavakat, akkor azok rezgéssé alakulnak át, amik energiákat hordoznak és így hatással vannak másokra, véleményformálóak vagy mások cselekedeteit hangolják, alakítják át. A szavak hullámai elterülnek az időben, néha akár több generáción keresztül. Az átgondoltan kiejtett szavak a mély jelentés áldását hordozzák magukban, megmaradnak az emlékezetben és kapcsolódnak az emberekhez, így gazdagítják azok életét. Egy szóval gondolatokat és rezgéseket küldünk a Föld mágneses mezejébe, abba az energiamezőbe, ami a Föld valóságát teremti meg. Ha ismerjük a szavak valódi erejét, akkor tudjuk azt is, hogy a szavak ereje befolyásolja az egyén energiáját és az embertársakét is, mivel a szavak rendelkeznek azzal a képességgel, hogy az energiákat egy bizonyos irányba hangolja és ellenőrizze.

Létezik egy egyre növekvő globális tudata az együttérzésnek és a bölcsességnek, ami mindenkit felszólít arra, hogy a szeretet szintjéről és kevésbé a félelem szintjéről cselekedjen. Ez az új erő összekapcsolja az embereket lelkükkel, más emberekkel és a bolygóval. Így válik teremthetővé egy jelentőségteljes, hálával, örömmel és beteljesedéssel teli értelmes élet. Ha az ember a külső személyiségét összhangba hozza  saját lelkével, akkor hozzáférhet lelkének valódi erejéhez és rátalál a békével, szeretettel és boldogsággal teli világba vezető útra.

Közben minden tapasztalatra és érzésre eszközként tekint, mely segít, hogy többet tanulhasson önmagáról és a világról, amiben él. Minden tapasztalat egy lecke, amiben egy ajándék rejlik és az ember elkezd bízni benne és elkezdi hinni, hogy az élet folyama pontosan azt nyújtja mindenkinek, amire szüksége van a növekedéshez.

A hiteles, önmagában megerősödött emberek nem függnek semmi külső dologtól, ahhoz, hogy teljes mértékben értékesnek vagy teljesnek érezhessék magukat. Mindenki javát szolgáló élet mellett döntenek és felismerik a kapcsolatot minden élő között. Magukhoz hívják az univerzum energiáit, hogy azok támogassák őt spirituális növekedésében.

Mivel bíznak valódi erejükben, így minden szükségessel rendelkeznek, hogy megoszthassák fényüket a világgal. Ez a hiteles erő a megingathatatlan belső tudásból fakad, hogy egy olyan dolog részesei, ami önmaguknál nagyobb. Ez erejük, önbizalmuk, bizonyosságuk és képességük forrása, hogy határokat szabjanak, miközben megőrzik rugalmasságukat. A hitelesség erőt kölcsönöz, mert az ember tudja, hogy az életnek teljes értelme van, képességeit produktívan használja és ezzel a környezetében békével és harmóniával járul hozzá az emberek életéhez. Hogy teljes mértékben kikövezhetővé váljon az őszinteséghez és igazsághoz vezető út, az egyéni növekedésre és fejlődésre szükséges összpontosítani. A legszebb ajándék, amivel rendelkezhet az ember, ha jól érzi magát a bőrében és őszinte önmagával. Ha bizalmi kapcsolatok építéséről van szó, akkor nincs más meggyőzőbb és jobb érv, minthogy az ember azon dolgozik, hogy a lehető legjobbat hozza ki belőle; mert amit adsz, azt kapod vissza.

Sugározzon belőletek valódi és hiteles erőtök mindenen keresztül, amihez hozzáértek és pusztán jelenléteteken keresztül is legyetek ÁLDÁSA ennek a világnak.

Gabriel Arkangyal VAGYOK.

 

Csatornázta: ©2009-2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah)

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: www.therainbowscribe.com, www.movingintoluminosity.com

 

  Kedves Olvasók!

A minap egy séta alkalmával átléptem egy vízelvezető rács fölött és alatta apró zöld kis növényeket pillantottam meg, amik buzgón a fény felé nyújtózkodtak, de még a rács alatt voltak. Ekkor arra gondoltam, még ha sikerül is túlnőni a rácsot a növényeknek, akkor is lesz valaki, aki majd megtapossa vagy visszavágja a hajtásokat és a kis növény soha nem tud úgy élni, ahogy a természete diktálja és rögtön bevillant a gondolat, hát igen, talán MI is ilyen fura helyen növekvő zsenge növények vagyunk…igyekszünk, tisztítunk, harmonizálunk, gondolat-ellenőrzünk, meg kitartunk, meg fénytáramoltatunk, meg szépséget keresünk, meg boldogságot teremtünk, meg minden …de a rács még mindig a fejünkön van és egy darabig még így kell éldegélni…mert csak ha sokan igyekeznek a fény felé növekedni, akkor lesz az élet a bolygón igazán mindenki számára élhető…Hát a most következő rövidke írás is erről szól, megtetszettek Lisa Renée tavaly októberi, de még aktualitás gondolatai a helyzetünkről, nekem segített egy kicsit átkeretezni a mindennapi emberi játszmákat és drámákat, talán nektek is segít valamiben. Jó olvasást! Scarlett

1280x

Tudatfolyosó részlet

 Záró gondolatok

Nem szabad elfelejtenünk, hogy ma a Földön az emberiségben megfigyelhető negatív egók többsége, a negatív idegen-beavatkozás kollektív tudatra gyakorolt elme-kontrolljának köszönhető. Ezek az idegen konstrukciók és azok rabszolga sorba döntő korlátozó elme- és a tudatfunkciói szisztematikusan kijavításra, helyreállításra és feloldásra kerülnek. De sok emberi generáció fonódik egymásba az elmét ellenőrzése alatt tartó idegen struktúrákon keresztül, így hamisan határozzák meg, hogy kik is valójában [hamis énkép]. Sok ember működésében zavart hitrendszert és viselkedésmódot örökölt a biológiai családján és a kulturális programozása révén, melyek alapja a mélységes félelem és gyűlölet. Ez a programozás a hosszú távú fejlődés folyamatán keresztül oldódik fel. Tudjuk, hogy szörnyű halálesetek kapcsán jöhet létre az új tudat-növekedés. Ebben az esetben az életnek meg kell újulnia. De az, amit mi hihetetlen erőszakként figyelünk meg, a régi rezsim halála, mint átmeneti-folyamat, a régi ego halála.

Nagyon szenvedünk, ha a valóságban érzékeljük a negatív ego kifejeződését, így az a nagy feladat, hogy mindent elengedjünk. Szeretnünk kell Önmagunkat, úgy amilyen állapotban MOST vagyunk és nem csak akkor, amikor majd ilyenek meg olyanok vagyunk, mert azt gondoljuk, ilyennek meg olyannak kell lennem. Ez egy jelentős előrelépés a Föld bolygó felemelkedési idővonalában, és nagyon komplex a feladat, ha az a szándékunk, hogy mindent átalakítsunk, amit valaha is földlakókként megismertünk.

1gart1Legyetek részei ennek a világban, de ne azonosuljatok vele. Gyakoroljátok a jóságot, a SPIRITUÁLIS keresztény [kristály] elveket életek során és legyetek tudatában, hogy a szeretet biztonságot nyújtó oltalma alatt álltok, ne féljetek. Sokan csalódottak lesztek az átszűrődő dolgok miatt, mintha a sötétség világuralmi kontrollját erősebben szorítaná kezében. Mindaz, ami el volt rejtve eddig, a felszínre kell, hogy kerüljön, hogy megtisztuljon és felszabadulhasson. Az emberiség ezeket a jeleket tudatának egyéni fejlettségi szintjén fogja érzékelni az anyagi világban, vagy többségében a negatív ego-retorikára fog hagyatkozni [negatív séma]. Legyetek türelmesek és tartsatok ki, miközben összegyűjtitek az igazság gyöngyszemeit spirituális utazásotok során és soha ne tévesszétek szem elől a szeretet erejét – ez maga Isten.

Kérlek benneteket, csak azt vegyétek magatokhoz, ami spirituális növekedésetek szempontjából hasznos és hagyjatok el minden mást.

Köszönet a bátorságotokért és a fegyelmezettségetekért, hogy az igazság keresői vagytok!

 „Én vagyok a megtestesült független és korlátok nélküli kozmikus törvény. Én vagyok Isten, független vagyok és szabad!

Búcsúzom a legközelebbi találkozásunkig, maradjatok a saját avatár-krisztus-szófia-szív sugárzó erő útján. Legyetek szeretetteljesek önmagatokkal és másokkal szemben egyaránt.

szerető szívvel:

Lisa

Szerző: Lisa Renée

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://www.torindiegalaxien.de/a-lisa13/102014bewusstseinskorridor.html http://energeticsynthesis.com

 

 

Archangel-UrielEgyesülni, békét teremteni

Itt Uriel, Isten fénye!

Szeretett lények, most talán síkotok legnehezebb és legsürgetőbb témájával foglalkoznék, a béke elérésével.

Nem fogok azokkal az erőkkel foglalkozni, melyek megakadályozzák a békét és melyek profitálnak az ellenségeskedésből, hanem megmutatom a béke alapjait, mert szavaim a szeretet és a béke magvai, melyek talán a ti szívetekben vernek gyökereket.

Minden viszály az egy-esüléssel oldható fel.

A harmadik szint anyagi világában a dualitás megélése a legfontosabb szemszög számotokra. A duális világ lehetővé teszi számotokra a döntést, a különbözőséget. Ezzel a különbözőséggel, ezzel a „mássággal” válik csak érzékelhetővé az élet, a fény és a teremtés sok aspektusa.

Egy kép szépsége nem utolsó sorban a fény és a sötétség játékából fakad. Így a dualitás, vagy az anyagi sűrűség harmadik szintje sem „rossz”, hanem különleges.

Minden lélek magja az egységet kutatja és visszavágyik a teljesség harmóniájába. A szellemi otthonotoktól való elválasztottságot, és az egység elvesztését belső sebesülésként élitek meg. Az ego kialakulása kiegyenlítésként adatott a sebzett lélek védelmeként. Az ego csak a duális világot ismeri, amire teremtették, a megkülönböztetéssel és a különféle mérhető faktorokkal és jellemzőkkel azonosul. Az ego önmaga érdekében értékel és rendez, hogy biztosítsa a túlélést. Az önvaló, a lélek számára ez a duális ellentétek felismerését jelenti, az elveszett oldal fellelését, és hogy így tapasztalja meg a teljességet. Így találnak egymásra a párok, kiegészítik egymást és egy harmonikus egységet teremtenek. Ami a szívben lehorgonyzott szeretetben virágzik ki.

Az ego számára, mely a dualitás terméke, a duális ellenpólus nem a kiegészülést jelenti, hanem a másság általi fenyegetettséget és az ellen-kező pólust.

Ebből fakadnak a hatalmi harcok, a „nemek harcai”, az elnyomás, a függőség és a birtoklási vágy.

Hogy egy párkapcsolat miként alakul, az első sorban önmagatok erősségétől függ. Egy erős én (magabiztos), bízik (önmagában), nyitott és kész az elfogadásra (önelfogadásra). Egy önmagát megvalósító ember szeretetben és békében él.

Egy kapcsolat sikerét nem a lemondás és az alárendelődés biztosítja – mindkettő az ego fogalma – hanem a partneretekkel és az önmagatokkal szembeni nyitottság és őszinteség.

Ez a felismerés csak lassan jutott el az emberek tudatáig, és ennek alapján változnak kapcsolataitok. Ami a párkapcsolatok számára helyes, az a csoportokra is igaz. Csak utóbbi esetében a helyzet még összetettebb. A csoportok energiája minden egyes tag energiájának sokszorozódása és egy egyedi energiát hoz létre. Létrejön a csoport tudatmezője, melynek az ereje függ a csoport erősségétől és az egyes tagok csoporttal való azonosulásától.

Az így létrejövő „csoportszellem” bizonyos módon bekebelezi a csoport tagjait, akik ennek köszönhetően biztonságra és erőre tesznek szert. Egy csoporthoz való tartozás az ember veleszületett szükséglete, arra emlékeztet benneteket, hogy egy nagy közösség tagjai vagytok és abból az irányultságból fakad, hogy az egységbe visszavezető útra lépjetek.

Egy csoport szellemét különböző tartalmak, alkalmak alkotják legyen az spirituális vagy anyagi szintű, tehát az egyes tagok egóját és önvalóját is visszatükrözheti. A lélek szintjén a csoportok rendelkezhetnek megerősítő és támogató funkcióval, a DÖNTŐ tényező itt az irányultságban és az egymással való bánásmódban rejlik. Ha csoportjaitok a duális világon belül formálódnak, akkor először elhatárolódnak és ezután lépnek kapcsolatba a „külvilággal”, más csoportokat együttműködő partnernek, ’kívülállónak’, konkurenciának, vagy ellenségnek tekintenek.

Ezt a működésmódot minden szinten megtaláljátok, a baráti körben, a sportklubban, a vallási közösségekben, politikai pártokban, de ez érvényes a népcsoportokra és az államokra is.

Így lehetőség nyílik a csoport keretein belül az egyén számára, hogy túllépjen az elhatárolódás/elszigetelődés érzésén, de ez gyakran csak kifelé projektálódik [vetül, helyeződik át] és így kikerül a tudat tudatos mezejéből/szintjéből.

Ez manipulálhatóvá teszi az egyéneket és ez szolgál a végtelen sok földi szenvedés alapjául.

Az elkülönültségtől való félelem és a csoport-egység fenyegetése az egyéneket minden értelmetlenség ellenére még mindig háborúba sodorja.

Az egyesülés békét teremt.

Hogy feltárulhasson a béke ösvénye, vegyük szemügyre még egyszer a párkapcsolatokat és hogy ott hogyan teremtitek meg az egységet.

Hogy a partneretekkel békében és harmóniában élhessetek, ehhez a legfontosabb feltétel az egyének belső békéje, mert a megoldatlan belső konfliktusok a külvilágban tükröződnek vissza, hogy ilyen úton tudatosodjanak és váljanak megtapasztalhatóvá.

Aki belső békével él, az nem csak igyekezni fog, hanem meg is teremti ezt a külvilágban, önmaga körül.

Felvirágzik a szeretet és az együttérzés az ilyen kapcsolatokban, képesek vagytok könnyedén a partneretek helyébe képzelni magatokat és a véleménybeli különbözőségekre együttesen megoldást találni.

Párként közös környezetetekre egyre harmonizálóbb, béketeremtőbb befolyással vagytok.

Nagyobb csoportokban ugyanezek az elvek érvényesülnek, aki belső megértésből fakadóan érzi magát csoporttagnak, az az illető hozzájárul a csoport harmóniájához.

Aki azonban egója erősítése, valamint hiányosságainak és félelmeinek kompenzálása miatt csatlakozik egy csoporthoz vagy hogy elismerésre, befolyásra és hatalomra tegyen szert, az az illető önmagát gyöngíti és elveszíti a benső erejét. Így nagy a veszély, hogy a manipuláció és a csoportkényszer fog dominálni a döntéshozatala során. A véleménykülönbségeket a csoporton belül lehetőség szerint elnyomják és az ettől különböző véleményt nem tolerálják.

Az ilyen típusú csoportok fenyegetettségként tekintenek a külvilágra és ennek megfelelő energiát terjesztenek/gerjesztenek.

De a békét a Földön a szabad, önmagukat meghatározó [ismerő] lények teremtik meg.

Szeretett fényem, ahhoz, hogy megtapasztalhasd a békét a világban, azt először önmagadban kell megtalálnod.

Soha ne becsüld alá az egészre gyakorolt hatásodat, te vagy az isteni energia hordozója és csatornája, rajtad keresztül gyakorol hatást a szellemi világ.

Te hordozod az isteni fényt, szeretetet, szabadságot és békét párkapcsolatodban és minden csoportban, amivel a tudatmezőkön keresztül kapcsolódsz.

A következő hetekben a rezgések ismételt általános emelkedése megy végbe. Ennek a frekvenciának a hullámaival láthatóan növekedni fog minden békét és megértést támogató tevékenység befolyása. Használd ki ezt a segítséget, hogy életedet külső és belső békével alakíthasd.

Az Egység tudatában csak a béke lehetséges.

Megáldalak Téged minden Létező forrásának feltétel nélküli szeretetével.

Uriel vagyok

Csatornázta: Günther Wiechmann

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: www.guentherwiechmann.de

 

Kedves Olvasók!

A most következő szöveg elmondása szerint a Szíriusz-csillagrendszerből érkező energiákat földelhetünk le.   

Arról mindenképpen beszámolhatok, hogy személyesen leteszteltem és számomra igazán érdekes élmény volt, mert már az olvasáskor képek és színek villantak be és éreztem, ahogy ezek az energiák áramlanak lefelé… …mindenesetre úgy döntöttem megér egy próbát lefordítani, hátha valaki számára szintén hasznos és mélységes élmény lesz majd!

Jó olvasást! Scarlett

Szíriusz A

Szíriusz fényközvetítés és a multidimenzionális fénytest újrakalibrálása

Csillagmagközvetítés 2015 -részlet

A hatások érzékelése

Valamilyen szinten minden egyes ember érezni fogja ennek a beáramló energiának a hatását különösen, ha érzékeny a napenergia besugárzására. De a szíriusz hullám hatása a tobozmirigy aktivitásától és a befogadás feldolgozásától függ. Egy ember, akinek a tobozmirigye inaktív, bizonytalanságként, dühként és kollektív „haragként” érzékeli a hullámokat. Ha aktiválódik a tobozmirigy az energiaátadásra és ezen dolgozik az ember, akkor ettől eltérhetnek a tünetek.

A tobozmirigy veszi a hatalmas fénykódokat és eljuttatja a fénytestbe és a fizikai test DNS-struktúrájába. Mivel a fény-kódolás „feszültsége” olyan magas, esetleges mellékhatások léphetnek fel, mint szédülés, hányinger, álmatlanság, izomgörcsök, aggódás és rémálmok. Ezek a tünetek átmenetiek, miközben a test és a fénytest ráhangolódik az új frekvenciákra, ami lehetővé teszi a multidimenzionális tudat „valós” érzékelését.

ResizedImage600251-eyeofhorusEz egy szíriuszi „Hórusz szeme szimbólum”, amit az ősi egyiptomi misztérium-iskolákban tanítottak a szíriuszi mesterek a beavatottaknak. A kép azt mutatja, hogy a tobozmirigy az emberi agyban elsődleges helyet foglalt el a manifesztációk megteremtésében, ami a „Hórusz szeme” szimbólum értelme és célja volt.

Tehát, ha Hórusz szemét vagy a tobozmirigyet erőteljesen áthatja a Szíriusz csillagrendszer fényközvetítése, ez azt jelenti, hogy a teremtés és manifesztáció hatalmas energiái lendültek mozgásba. A földi tanácsok új ÉLET és tudat-sablonokat kapnak a Földön.

Így megértitek, hogy minél erőteljesebbnek érzitek a hatásokat, annál jobban vagytok részesei az új-Föld-valóság-teremtés hullámának. Akik nem képesek fogni a fényközvetítést, azok a valóságkeretben fogják folytatni életüket, amíg nem állnak készen arra, hogy tanulmányaikat áthelyezzék multidimenzionális keretek közé, ami ebben a pillanatban valósul meg.

Sok őrző van, spirituális segítő, elsődlegesen az arkangyalok és delfin/cetféle-angyalok, akik éppen ezzel foglalkoznak most.

A delfin-angyalok olyan fénylények, akik a Szíriuszon keresztül az Androméda-galaxisból érkeznek, hogy a Földdel dolgozzanak. Hordozzák a krisztus tudat [kristály-tudat] arany-fény-frekvenciáját, ami szükséges a multidimenzionális utazáshoz. Ők az időcsomók és időspirálok őrzői és mesterei, amik az időutazások és a magasabb frekvenciás teremtés mesteri szintű működtetésének alapjait képezi. Szeretetteljes energiájuk támogatja az emberiséget az időutazások és a magasabb tudatszintek mesterré válásának kezdetében.

Az új fénytest és a tér/idő újrakalibrálás

Az új fénytest-korrekció egy arany- és gyémánt fényű multidimenzionális geometrikus járművet hoz létre. Ez a jármű „rács”-szintekből és „áramló”szintekből áll, ami lehetővé teszi a lények számára, hogy a fény és tudat különböző dimenziói között mozogjanak, miközben leföldelve vannak [energiáik lehorgonyozva vannak a Földön] és fenntartják a szív/Föld–csillag/Föld szívkapcsolatot, ami az új valóságbeli élethez fontos.

A „rács”-szintek geometriai struktúrák, amik egy bizonyos dimenzió sablonjait hozzák létre, és a fénytest lehetővé teszi az ember számára, hogy összekapcsolódjanak, ha létrejön a háló. Az „áramló”-dimenziók a rácsok közötti tiszta energiából tevődnek össze és mozgásként, érzelemként/érzésként tapasztalhatóak meg.

A fénytest eme két aspektusa együttesen működik, hogy létrehozzák a multidimenzionális járművet. Ez a jármű a szívben összpontosul és innen származik minden tudatos teremtmény egyensúlyi centruma. Ha szívetek középpontjában tartózkodtok, akkor az időn és téren kívüliben tartózkodtok, az általatok választott szintnek és teremtésnek megfelelően, amit létre akartok hozni.

Miközben hozzászoktok ehhez az „újra-kalibráláshoz”, el fogjátok engedni az időről, múltról-jövőről alkotott régi 3D-s koncepciókat és kezditek meglátni, hogy az idő egy spirális vagy körkörös energia, ami bármelyik pillanatban bármelyik irányban elmozdulhat, ami egészében függhet az egyéni vagy kollektív választástól/döntéstől.

infinity13Ez a kép adja vissza legtisztább módon a tér-idő-folyam koncepcióját multidimenzionális összefüggésben. A múlt és a jövő folyamatosan áramlik, és bármikor elmozdulhattok a „múltba”, „jövőbe” vagy egyszerre mindkettőbe. Sokféle körülményben és idővonalban vagytok képesek egyidőben létezni és az általtok meghozott döntések, kihatnak esszenciátokra és létezéseteket mindenben befolyásolja. Döntéseitek határozzák meg valóságotokat a most-pillanatban…határozzátok meg ti a tér-idő-folyamot.

Miközben ezekkel az új korrekciókkal dolgoztok és megtestesítitek az új fénytestet, megnyíltok a tapasztalás és létezés sokszínűségének megvalósítása és érzékelése előtt. Köztetek egyesek teljesen tudatos időutazókká válnak és elkezdtek tudatos módon mozogni a párhuzamos életek között. Elkezditek megérteni, hogyan formálja a jövő a múltat a jelenben, és ez lehetővé teszi számotokra, hogy részt vállalhassatok a fény és szeretet folyamatos teremtésében. Elfogadtok mindent, ami vagytok és elfogadjátok lényetek „mágiáját” a teremtés és fény minden szintjén.

SiriusmeditationMeditáció és az új szíriuszi fénytest-korrekciók aktiválása -GYAKORLAT

Miközben magatokra öltitek ezt az új Szíriusz-rendszerből származó fényt, arról tájékoztatnak a szíriuszi mesterek, hogy az energiára való összpontosítás során fontos mély lélegzetet venni. A szív-központ nyomás alatt van, mert neki kell a fénykódok teljes erejét integrálnia, ezért segít, ha közvetlenül a tüdőbe lélegeztek és a test és a fénytest ezen területét növelitek és harmonizáljátok.

Keressetek egy csendes helyet, ahol leülhettek. Jobb ezt a meditációt ülve végrehajtani a hanyattfekvés helyett, mert úgy jó, ha a hatalmas energiák a hátatokon keresztül áramlanak le a Földbe.

Koncentráljatok a szív-középpontotokra és kezdjetek el mélyen lélegezni…belégzés és kilégzés, és a lassuló légzésetekkel ellazul a testetek is. Nyissátok meg egyéni csatornátokat a Földbe, keresztül haladva az elsődleges csakrátokon le a Föld szívébe [Ha jól sejtem: férfiak 1-es, nők 2-es csakra-ford. megj.]. Lélegezzétek át a harmóniát a Földanya szívveréséhez kapcsolódva, miközben Ő a kozmikus szívhez igazítja sajátját.

Vigyétek vissza szívetekbe ezt az energiát és lélegezzetek mélyen. Nyissátok meg a csatornát felfelé a korona csakrán és a lélek-csillag csakrán keresztül fel a kozmikus magasságokig és hallgassátok és lélegezzétek mélyen harmóniában az isteni szívvel. Figyelmeteket helyezzétek vissza a szívetekbe. Most összehangolódtatok és leföldeltétek magatokat [lehorgonyoztátok ezt az energiát]. Most, ha szeretnétek, hívhatjátok a szíriuszi mestereket, a delfin-angyalokat, arkangyalokat és elohimokat vagy a csillagmestereket, hogy ezekben az időkben veletek dolgozzanak.

Nyissátok meg tobozmirigyeteket, hogy a szíriuszi rendszerből érkező fénykód-üzenetet befogadhassátok. Miközben a tobozmirigyet elárasztja a fény és megindul a testben, lélegezzetek továbbra is mélyen és földeljétek le az energiát testeteken keresztül a Földbe.

Egyszerűen lélegezzetek tovább és földeljétek le az energiát, míg nem érzitek testetekben a harmóniát és a nyugalmat. Talán ezt meg kell ismételnetek és egész nap folytatnotok kell, amíg a fénykódok a helyükre nem kerülnek.

Ezen felül egy kis időre egyedül kell pihennetek, aludnotok és átélni a folyamatot. Igyatok sok vizet és tartástok magatokat hidratálva. Gyakran fürödjetek vagy tusoljatok. Készíthettek rózsaszín Himalája sókristályos fürdőt.

Munkához illő kristályok a gyémánt [ :) ], tiszta kvarc, tanzanit, lápisz lazuli, azeztulit, arany turmalin és fekete turmalin , obszidián. Vagy amilyen kristály-kísérő által megszólítva érzitek magatokat.

Michael Arkangyal

Csatornázta: Celia Fenn

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://starchildglobal.com/channels-and-articles/the-sirius-transmission-and-the-multi-dimensional-light-body-upgrade/

visionKedvesek, beszéljünk a szeretet azon minőségéről, amit víziónak neveznek. Pozitív vízióval [látomással, elképzeléssel] rendelkezni azt jelenti, hogy egy vágyott jövőt fest meg magának az ember. Egy víziókkal rendelkező ember megváltoztathatja a világot. Egy magasztosabb vízió lehet például az illető világbeli történésekre adott pozitív reakciója. Egy ilyen vízió bátorrá teszi őt ahhoz, hogy kívánságának megfelelően a legfelsőbb jó érdekében ténykedjen és eszerint is cselekedjen. Azzal, hogy kitart személyes életében víziója mellett – a tiszta szellem kifejeződéseként – végül a szándék szintjén is fel fogni nőni ebbe a tudatba és szerepe. És ez fogódzót biztosít számára, hogy életútját azzal a teljes hittel és bizalommal járja be: minden, ami őt érinti, jó. Az ember minden igyekezetét megáldja az univerzum, ami a magasztos víziókkal kapcsolatosak és az egyéni spirituális növekedés magvát termeti meg és plántálja el benne. Ha az ember kiterjesztett spirituális tudattal tekint az életre, akkor erényes viselkedése lesz az egyetlen út, aminek értelmét látja.

Ha pedig mindenki magasztos víziókkal keresi az igazságot, akkor növekedni fog az őszinteségre való érzékenység és így az ember sokkal világosabban tud betekintést nyerni saját spirituális szívébe. Megbecsüli spirituális természetének tökéletességét és elégedettebb lesz önmagával és a módra, ahogyan a világra reagál. Az egyén világi kötöttségei és kívánságai maguktól oldódnak fel a magasztosabb szándékban és víziókban, és felszabadulnak a korlátolt vágyaktól és ennél több után kutatva növekszik a hit és bizalom a jóakaratú univerzum iránt.

És minél jobban átadja magát az egyén magasztos vízióinak, annál erősebben vezeti lépteit az univerzumi kegyelem. Jövővel kapcsolatos víziója kiteljesedik a mindenség tökéletessége iránt érzett hálában, ami életében minden egyes megtett lépéssel bontakozik ki szeme előtt. Az egyén megteremt egy személyes víziót, ami egyidejűleg ismeri el az anyagi sokszínűséget és a spirituális egységet.

elégedettFelismeri, hogy minden megtestesülésben a tudat egy egyéni szikrája lakik, ami egyszerre minden élőlény szívében jelen van.

Felismeri, hogy minden megtestesülésben a tudat egyéni szikrája lakozik, ami minden lény szívében egyszerre létezik.

Ezért az értelmezést tekintve víziója tiszta, tökéletes és egyetemes. Ha pedig mindenkiben megérik egyéni szinten a spirituális felismerés, akkor a személy víziói is egyre jobban kirajzolódnak, és azok élete természetes alkotóelemeivé válnak. Ez pedig mélységesen megváltoztatja az érzékelést és a tudatot, ami az élete.

Képes lesz a teljes valóságot úgy szemlélni, ahogyan azt Isten teremtette, beleértve önmagát is.

Látja, hallja és megérti az élet egységét tudatos szívén keresztül.

Szíve megérti, hogy minden a karakterétől függ, attól, hogy szívének tisztának kell lennie ahhoz, hogy a világban megtestesüljön spirituális víziója.

Tudatában van, hogy ez azt jelenti, hogy senkit se bántson meg vagy, hogy ne legyenek még bántó gondolatai sem, amik megtestesülhetnek az anyagi teremtésben.

Felesküdött, hogy fejleszti felsőbb emberi potenciáljait és ennek rendeli alá érzékelését, régi viselkedésmintáit és alacsonyabb szintű hajlamait.

A szeretet, együttérzés és mindenki szolgálatának erői ébrednek fel benne.

Isten mennyei természetének örök tökéletességére úgy tekint, ami minden élőlényben folyóként áramlik keresztül.

Hogy fenntartsa vízióját, céljára összpontosítva kitartónak kell lennie igyekezetében és cselekedetiben.

Tudnia kell ehhez hol tart spirituálisan és képesnek kell lennie egy magasabb fókuszpontból szemlélnie önmagát.

Betekintést nyer a dolgok állásáról és kitekintést arra, ami lehetséges lehet.

Megtalálja az önmagában rejlő bölcsességet, hogy harmóniába kerüljen a szellemivel. Ez a folyamat egy jó ítélőképességet, összpontosítást és egészséges emberi felfogást kíván meg.

A magasabb víziókra való ráhangolódás rendszeres gyakorlata, az élet kiegyensúlyozott szemléletével ajándékozza meg. A céljai vizualizálásával és a bennük való hittel sokkal jobban és erőteljesebben lesz képes vízióit manifesztálni [a földi világban megjeleníteni].  Összhangba hozva emberi vágyait és spirituális vízióját felismeri lelke jelenlétének célját.

És ha elég bátor az új földre való lépéshez, akkor azon igyekszik, hogy megtestesítse a szükséges minőségeket ahhoz, hogy igaz vízionárussá váljon.

Mivel az általa választott úton egyre gazdagabb bölcsességre tesz szert, folyamatosan újraértékeli életét, hogy a rejtve maradt potenciálokat felfedezze, hogy kreatívan gondolkodjon, új lehetőségeket kutasson fel és hogy a passzivitásba való süllyedés helyett aktívan élje életét.

A magasztosabb vízió egy látószög, ahonnan mindenki egészként tekinthet étéletére. Mindegy mennyi spirituális információt kaphat az ember – csak annyit fog tudni feldolgozni, amennyire az egyéni képességei aktuálisan lehetővé teszik. Az információ ilyetén megértése a felvételi és integrációs folyamatok kapacitása miatt korlátozódik. Ezért meg kell érteni és fel kell fogni, hogy mindig több a tanulandó, mint amennyit éppen képes az ember felvenni és nem szabad türelmetlennek vagy keménynek lennie önmagával, ha még nem elég nyitott további információk befogadására. Minél nagyobb [fejlettebb] a tudás megértésének képessége, annál nagyobb a kapacitás, hogy befogadható legyen a keresett bölcsesség.

elégedettségHa pedig minden felé a jobb valóságba vetett hittel fordulunk és megtartjuk a csodálkozás képességét, minden jóra fordul az ember életében.

Ha az ember egyéni életéről vagy a kollektív életről egy magasztosabb vízióval rendelkezik, akkor fontos emlékezni arra, hogy hinni kell abban, hogy ez a vízió már megvalósult az életben és már manifesztálódott, és hogy átélhetővé vált.

Búcsúzóul szeretnélek bátorítani benneteket, hogy tudatosítsátok és értsétek meg egyéni spirituális víziótokat és befogadóképességetek mértékét, terjesszétek ki jobban, teljesítsétek ki egy ima, egy elmélyedés és spirituális tudatosság által.

Gabriel Arkangyal vagyok

 

Csatornázta:©2009-2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah)

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://www.therainbowscribe.com /http://www.movingintoluminosity.com

Kedves Olvasók!

Íme egy ok-okozati eszmefuttatás és egy spirituális gyakorlat Ashtar parancsnoktól vagy éppen akitől… de mindenképpen felemelő, hasznos és tanulságos! Jó olvasást! Scarlett

ASHTARSzeretett földi Barátok!

Itt Ashtar beszél. Miközben a fény kozmikus sugarak formájában egyre a Földre áramlik, egyre láthatóbbá válnak az árnyék különféle formái és struktúrái. Ezáltal nyílik lehetőséged döntéseket meghozni. Hosszú időn keresztül olyan mélyen hálózott be a sötétség, hogy igazából nem volt választási lehetőséged. Vak és süket voltál a fényre. Olyannyira eltávolodtál tőle. De ez nem térbeli eltávolodás volt, mert a fény mindig jelen van, ez az érzékeidet érintő eltávolodás volt, az árnyék és az ott található dolgok felé fordulásodé.

Egyre több ember fordul újra a fény felé és ennek a felismerés a következménye. Mielőtt dönthetsz és tudatos döntést tudsz hozni, szükséged van a felismerésre. Mindig azt ismétlik Neked, hogy a teremtő benned van. Másutt nem fogod megtalálni. És éppen ez a belső mélységben való keresés szokatlan sok ember számára. Túl sokáig kötötte le figyelmedet a külvilág, bíztál abban, amit a fizikai szemeddel és fizikai füleddel érzékeltél, és ami a mi perspektívánkból tekintve, a fizikai mérhetőség korlátolt lehetőségei miatt, csak nagyon keveset közvetített feléd. Ez lekorlátolt téged. Leszűkített. Így nem vagy hozzászokva, hogy a teremtő szemszögéből- AKI VAGY- szemléld a külvilágot. Úgy vélekedsz, ha szembesülsz egy helyzettel és ez nem tetszik neked, akkor az ellen harcolnod kell. A harc mindig szenvedéshez vezet. Így azt erősíted, ami ellen harcolsz, ahelyett hogy megszabadítanád magad a helyzettől. Minden helyzet és minden, amit a fizikai szemeddel és füleddel érzékelsz egy hatás [reakció, okozat]. Az ok az akció, a teremtő frekvenciák, amiket te választottál. Mindig te voltál a teremtő és mindig az is maradsz. Minden gondolat, minden szó, minden érzelem teremt valamit minden pillanatban. Eközben pedig másodrangú [a folyamat szempontjából], hogy Te tudatosan vagy tudattalanul gondolkodsz, beszélsz vagy érzel. Ez energiává válik és ha elegendő energia dúsul fel, formát teremt magának, gyakran egy bizonyos helyzetet vagy találkozást az életedben. Léteznek egyéni formák és kollektív társadalmi formák. Ha szeretnél megváltoztatni vagy feloldani egy helyzetet az életedben, tudnod kell, hogyan teremtetted, milyen gondolatokkal, milyen szavakkal, milyen érzelmekkel. Ezután tudod megváltoztatni a gondolatok, szavak és érzelmek frekvenciáit, mert csak így tudod megváltoztatni vagy feloldani őket. Ez a felismerés. Ezt követi az elfogadás. Fontos, hogy semmit se utasítsunk el. Minden, amit elutasítasz, táplálsz is egyben az elutasításoddal. Erősebb lesz általa. Tudatosítsd azt, amit gondolsz. Mert minden gondolat, a tudatalatti gondolatok is, teremtő energiával rendelkeznek. Szánj időt az elcsendesedésre, a gondolatok tudatos csendjére és a tudatos cselekvésre. Találd meg a számodra megfelelő meditációs technikát, hogy tudatos gondolataid és érzelmeid békésen elcsendesedhessenek. Ezután irányítsd figyelmedet a tudattalan gondolataid és érzelmeid felé. Részletkérdés, hogyan érzékeled őket, ha vihart érzékelsz önmagadban vagy érzelmeket, képeket látsz vagy tudatalattid gondolatait hallod fejedben. A lényeg, hogy érzékeld őket és nem veszel el közben tudatalattidban. Különben nem tudsz tudatosan közbeavatkozni. Hallgasd meg önmagad egyszer tudatosan, anélkül, hogy értékelnéd vagy ítélkeznél felette. Ez a tudatalattid tudatos érzékelése és elfogadása. Ezután hagyd el ismét tudatalattid megfigyelését, de maradj még elcsendesedve. Kerülj kapcsolatba szíveddel. Érezz hálát, amiért megtudtál önmagadról valamit, amit előtte nem tudtál. Most már tudod, miért alakultak ki bizonyos szituációk az életedben. Légy hálás ezért a felismerésért. Lehetőséget biztosít számodra, hogy választhass. Hogy tudatos gondolataid és érzéseid számára felkínálhasd a tudatalatti gondolataidat is, amik előbbit megváltoztathatják. Olyan döntést hozz, amit felkínálhatsz a tudatalattid számára támogató gondolatok és érzések formájában. Emlékezz olyan helyzetekre, amikor boldog voltál, amikor biztonságban, védettségben és oltalmazva érezted magad vagy fantáziád segítségével teremts meg ilyen helyzeteket. Érzékeld a benned rejlő kreativitást, tudatosítsd a belső teremtőerődet. Ezután ajánld fel ezt a másfajta valóságot tudatalattid számára. Pontosan olyan valódi, mint a tudatalattid valósága. Szeretettel áramoltasd tudatalattidba és engedd, hogy a gyógyulás megtörténhessen. Ne erőltess semmit. Ez egy lehetőség, hogy tudatosítsd a belső teremtődet és hogy ismét kezedbe vedd az irányítást, amit már oly régóta elengedtél. Oly hosszú idő telt már el irányítás nélkül életedben. A legfontosabb, hogy mindezt tudatosítsd. Ne a formákra koncentrálj, hanem a gondolatok, szavak és érzések teremtő energiáira. Tudatosítsd, milyen energiával rendelkeznek bizonyos szavak. A szenvedély szó tartalmazza a szenved-ve él-ést, annak megteremtését [eredeti szövegben: Leidenschaft- szenvedély szó tagolt tükörfordítása: Erschaffen von Leiden: szenvedést teremteni]. Gyakran inkább a lelkesedés képességét értitek alatta. Ennek a teremtő rezgésnek ez egy pozitív energiája. Ily módon kutasd folyamatosan a szavakat, amik egyszerűen elhagyják a szádat, vagy amiket másoktól hallasz. Az érzelmek [emóció] az elszigeteltség érzéséhez kötődnek, a belső teremtődtől való elszigeteltséghez. Az érzések [érzet] a szívből erednek és mindig csordultig teltek szeretettel és összekapcsolnak a belső teremtőddel. Generálj, teremts érzéseket önmagadban csupán azért, hogy átérezhesd őket. Okozzanak Neked örömet érzéseid, élvezd őket.

Ekkor ébred fel benned a kreativitás, az érzések és a korlátozó dogmák elkezdenek feloldódni és a változás magától következik be. Figyeld meg hogyan változik meg a valóságod. Más rezgéseket érzékelsz, ezekre fókuszálsz és ez által kelnek életre. Ha egyre több ember találja meg ezt az utat a belső teremtőhöz és átveszik az irányítást életük felett, akkor ily módon a kollektív valóság megváltoztatása táplálva lesz és felgyorsul. Döntsd el, hogy olyan akarsz lenni, aki megnyitja magát ennek az útnak, vagy olyan, aki csak később hagyja magát elragadni. Ez a döntés is hatással lesz egyéni és kollektív szinten is életedre. Ki és mi akarsz lenni? Tudatosan dönts. Ez közelebb fog vinni belső teremtődhöz. És így csökkeni fog a ’távolság’ az angyalokhoz és fénylényekhez, akik folyamatosan körülötted vannak. Minden dimenzió összefonódott egymással. Nincsenek térbeli távolságok köztük. Ez egy váltás az egyik valóságból a másikba.

Még ha elméd azt is mondja, hogy mindezt képtelen felfogni és talán közelében sem érzed magad annak, amit Neked most elmondtam, de valahol érzed szívedben, érezd szívedben és hallgass rá, mert ő megértette.

Jó utat kívánok a pillanatnyi földi energiákon keresztül. Ússz együtt az új energiák áramával és csodákban lesz részed. Csodákban, amik örömmel töltik meg szívedet.

Ashtar

 

Csatornázta:©Blandina Gellrich

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://www.licht-der-seele.net

Kapcsolódó cikk: https://kristalyhang.wordpress.com/2014/07/19/a-szavak-es-az-agy-2014-05-02/

 

Kedves Olvasók !

Úgy 10 éve azt mondtam volna erre a szövegre, hogy ez idegesítő pozitív agymosás és aki így él az nem a valóságban él…most már (ahogy átestem a pozitív agymosáson) úgy gondolom, ez a természetes és másnak is ki kéne tapogatnia ezt a fajta valóságot. :) S.

 GabrielA pozitív spirituális beállítottságról/morálról

Kedvesek, beszéljünk a szeretet minőségéről, melyet pozitív spirituális beállítottságnak vagy morálnak neveznek. Az ember ezen a minőségen keresztül az érzelmek széles spektrumát tapasztalja meg és ezen felül képessé teszi magasztos inspiráló kreációk megteremtésére.

Egy ilyen ember úgy hiszi, hogy az élet minden helyzetében a legjobb hozzáállás a türelem, hála és mindenek előtt a pozitív hozzáállás. Meggyőződése, hogy jó számára, ha minden lehetőségben meglátja a növekedés lehetőségét és ezzel másokat is ösztönöz környezetében.

Hisz abban, hogy minden jó meg fog történni vele és még a nehéz helyzetek is végül áldásként alakulnak számára. Folyamatosan látnia kell a jót másokban, mert a pozitív oldal kiemelése bátorítani fogja és megajándékozza őket a megbecsülés érzésével. Családjaik, kollégáik és közösségük tagjai tudják, hogy minden helyzetben számíthatnak pozitív hozzáállásukhoz és ez a fajta beállítottság ragadós és másokat is arra késztet, hogy szeretettel és optimizmussal tekintsenek a jövőbe. Egy ilyen inspiráló szellem erőteljes, mert elhatározta pozitív marad függetlenül attól, hogy milyen körülményekkel kell szembesülnie.

Egy felemelő érzés kreatív erő, mely lehetővé teszi az ember számára a növekedést és a kiteljesedést, ill. a felfedező úton járva megmutatja az új tündöklő lehetőségeket. Ez az átjáró az új látásmódokhoz és változásokhoz és egy erőteljes és pozitív impulzust teremt, ekkor a tudat ráhangolódik a Mostra és a pozitív érzésre. Ha minden napot egy ilyen felemelő hozzáállással élünk meg, gyakorolva a feltétel nélküli önszeretetet, akkor az ember pozitív gondolkodásával, az optimizmus és a lehető legnagyobb szabadság magasabb szintjeire emeli fel önmagát. És más emberekkel kapcsolatba kerülve mindig talál lehetőséget, hogy őszinte dicséretet mondjon. Felismeri a másik szívében rejlő jóságot, barátságos lényét és arra törekszik, hogy csak a pozitívat lássa meg a másik emberben és nem annak a hiányosságait. És ez a szeretetteljes igyekezet segít másoknak erejük visszaszerzésében és a felemelkedésükben.

Tudatosítva az életében jelen lévő áldást, napjának kis darabkáját arra fordítja, hogy hálát adva szemléli életét és azokat a dolgokat, amiket szeret. Azok az emberek, akik ilyen hálásak a rendelkezésükre álló dolgokért, sokkal figyelmesebbek, lelkesebbek, céltudatosabbak, odafigyelnek és tele vannak energiával –szemben azokkal az emberekkel, akik nem vesznek tudomást az élet ajándékairól. Azzal, hogy ezt a minőségű szeretetet, ezt a pozitív hozzáállást és életmorált fenntartják, látják minden megtörténő dologban a lehetőséget, hogy elégedettségre és felismerésre tegyenek szert és a körülöttük lévő embereknek új nézőponttokkal szolgáljanak.

Mindenkinek magának kell felelősséget vállalni azért, hogy az életéből a legjobbat hozza ki, ezért különösen oda kell figyelni az embernek arra, amit gondol, amivel az idejét tölti és hogy merre irányítja figyelmét.

A gondolkodásnál fontos, hogy a szív véleményét is kikérjük. Mert ha összehangolódunk a szellemi síkkal, akkor semmi nem állhat az ember útjába, mert az ember folyamatosan azt teszi, amitől a szíve dalra fakad. Ha valakit megajándékozunk egy mosollyal vagy megölelünk, akkor ez fényesebbé teszi a környezetet és a szív megnyílik, és az ember felismeri: az élet minden szeletkéjét szereti.

Ennek a fontos egyéni tudatváltozásnak a megteremtésével és gyakori elcsendesedésre szánt idővel, egyszerűen megtapasztalva a létezést, felemeljük az érzéseinket és ez csodákra képes. Közben bensőleg emel fel, ha megfürdünk a napfényben, sétálunk egyet a természetben vagy magunkba szívjuk a világ csodáit és szépségét. Csupán attól már sokkal jobb életünk lesz, ha változtatunk a belső hozzáállásunkon. Ez a belső hozzáállás a kulcs, hogy az ember eredményesen változtassa meg viselkedését, megtapasztalva közben a legnagyobb boldogságot. Az igaz boldogság egy érzelmi állapot és egy ember egyéni döntése is, aki rendelkezik a bátorsággal, hogy kövesse saját szívének és megérzéseinek hangját. Az őszinte és jó szándékú karakterrel rendelkező ember belülről sugárzik, egész életében felemel és inspirál. Mindenki örül a váratlan segítségnek és annak, aki ezt meg tudja adni. Ha képesek vagyunk pozitívan hatni egy másik ember életére, akkor ez pozitív nyomokat fog hagyni a saját életünkön is. Minden érintett felbátorodik és az érzékelés egy magasabb szintjére emelkedik. Ha megosztjuk másokkal saját életünk gazdag tapasztalatait és az egyéni, így egyedülálló életszemléletből nyert bölcsességünket és közben nem hagyjuk ki sebezhetőségünket és tévedéseinket, ahogyan sikereinket sem, példaként szolgálhatunk mások számára, inspirálva és felemelve őket.

think-pink-wallpapers_22857_1024x768A többi ember is meg fogja érteni, hogy nem kell egyedül szembenézniük a kihívásokkal. Mindegy kivel vagyunk éppen együtt: ha boldogok vagyunk vele és pozitív hozzáállásunkkal a következő időszakban inspiráljuk, akkor neki is segítünk, hogy ő is a környezetében élőket bíztassa, és pozitív módon érintse meg lelküket.

Történjen bármi az életben, az sem nem jó sem nem rossz. Csupán elmélyíti az egyéni életszemléletet. És mindegy hogyan végződik, mert mindig úgy zárul le, ahogy annak lennie kell. Ha valaki megőrzi pozitív hozzáállását, elismeri a kellemes eredményeket és képes tanul minden tapasztalatból, akkor egyre feljebb és feljebb haladhat a kiteljesedésben.

Az embereknek fel kell ismerniük, hogy óriási hatással lehetnek a közvetlen környezetükben élőkre. A legtöbb, amit egy pozitívan gondolkodó ember tehet az, hogy ellátja az embereket, akikkel kapcsolatba kerül erővel, bátorsággal és megbecsüléssel. Ők az új korszak út-törői. Az ő feladatuk a világ meggyógyítása és mindenki más morális felemelése. Nem veszítik el szem elől szándékaikat és mindig megkeresik a lehetőségeket, hogy a szeretet állapotába emeljék fel önmagukat és hogy egyre tisztábbá-fényesebbé váljanak. Már az örömet okoz számukra, ha jót tesznek valakivel, vagy ha boldoggá tehetnek másokat. Mindenki vágyik arra, hogy megbecsüljék és elismerjék. Időt fordítani arra, hogy valakivel elbeszélgessünk az érdeklődéséről, céljairól és képességeiről, (ön)bizalmat ébreszt az emberekben olyan területeken, ahol feltehetőleg ez hiányzott. Már most jobban teszik a dolgukat az emberek és kivirulnak, ha bókolnak nekik és megerősítik őket pozitív irányultságukban. Az egyéni érzelmi állapot és az egyéni gondolatok, mint tavon fodrozódó hullámokként haladnak a környezetetekben. Ez a belőletek sugárzó energia mindent és mindenkit megérint és a boldog érzéseknek pozitív és felemelő hatásuk van másokra, ill. nyomatékosan hozzájárulnak a bolygó jövőbeli magasabb sorsának kiteljesedéséhez.

Maradjanak szíveitek emelkedett és inspirált állapotban, most távozom.

Gábriel Arkangyal vagyok

 

Csatornázta: ©2009-2015 Marlene Swetlishoff

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás:  http://www.therainbowscribe.com

http://www.movingintoluminosity.com

bluebird (1)Kedves Olvasók!

Mostanában olvasgattam mindenfelé spirituális témákban, hogy mi az, amit még valóban nem mondtak el már ezerszer és mi most a „menő spirituális fejlődési abrak”számunkra ..ekkor rátaláltam egy számomra ismeretlen Cobra-párti szerzőre, tőle olvashattok majd egy érdekes fénymunkásokat ébresztő-ostorozó cikket lejjebb…aztán olvastam Celia Fenn Michael Arkangyal féle 2015-ös Gyémánt út címet viselő előrejelzéseit, ez is elgondolkodtatott, mert nem állhat jól a szénánk (vagy lehet épp ellenkezőleg), ha már kék- gyémánt- gyerekek leszületésére van szükségünk, akik azért jönnek, hogy támogassák a Föld formai átalakulását, a Teremtő manifesztációját …aztán a következő néhány velős sort is érdemesnek találtam lefordítani – részlet Lisa Reneé csatornázásából 2015.01.18 http://www.energeticsynthesis.com:

„Az emberiség történelmével, a negatív földönkívüliekkel és sötét manipulációkkal, valamint az asztrális test fragmentálásával összefüggő ok-okozati történések, olyan faktorok, melyek a spirituális-érzelmi fejlődést akadályozzák. Az emberek átnevelését [szemének felnyitását] támogató felemelkedési modell nélkül, lelkük és spirituális testük táplálása és gyógyítása nélkül, nem jön létre ez az esemény [spirituális fejlődés]. Természetből fakadóan minden dolog növekszik, formát ölt és felvirágzik, ha megfelelő táplálékkal, figyelemmel és egy modellel [tervvel, sablonnal] látják el, mely segíti az egyént a kiterjeszkedésben [fejlődésben].  Ha egy ember lelkét nem bölcsen ápolja, hanem tudatlanságból kifolyólag vadhajtásokat növeszt, soha nem lesz képes a sötét világ mélységes káoszából felemelkedni.…

Ha a lélek tartja ellenőrzése alatt az idegrendszert, akkor ez lehetővé teszi a tudatos cselekvést. Az ember felelős a tetteiért és TISZTA tudattal kell döntenie, mivel a felettes lélekintelligencia adja meg a döntő beleegyezést. Ha a [felettes] lélek nem áll kapcsolatban a testtel, akkor ez lehetővé teszi a sötét erők számára, hogy kihasználják ezeket az embereket. Ha nem vagytok sem tudatosak, sem nem látjátok át a helyzetet, akkor lényegében azonosulhattok a sötét erőkkel, akik [így] felülírhatják „beleegyezéseteket”. Ez az oka, amiért az őszinte szándékotok, az őszinte beleegyezésetek és autoritásotok döntő jelentőséggel bír. Ez a folyamat építi fel lélek-testeteket [teszi elérhetővé fénytesteteket] és ruházza fel a magasabb tudatszintek  beleegyezésével.”

+++

Ne féljetek a strangelet-bombáktól

Ez egy felhívás, ami minden felébredt emberhez szól

Az évek során számos közvetítő személy, informátor és más tanító mutatta meg magát ezen a bolygón. Különböző témakörökben sok fontos információt osztottak meg velünk, de végső soron mindegyik a Felemelkedésre és ennek a bolygónak a felszabadítására lyukadt ki.

Ennek a bolygónak az állapota semmiféleképpen nem mondható normálisnak. A diszharmónia nem természetes. A más bolygókkal való kapcsolat hiánya sem normális. A Forrás/a Teremtő maga a harmónia, az egység és az öröm. Mi csillagmagok ennek tudatában voltunk. Az univerzum különböző szegleteiből érkeztünk, hogy segítsünk. Vettük a fáradtságot és idejöttünk, hogy itt öltsünk testet és sok nehézségen kell keresztülmennünk, annak ellenére, hogy megvolt mindenünk, amire szükségünk volt, egy paradicsomi élet ezen a [földi] börtönön kívül.

Nem maradtunk ott. Hanem letelepedtünk valahol egy elővárosi házban, olyan munkahelyen dolgozunk, amiről tudjuk, hogy nem ez a legfelsőbb célunk – azért hogy fedél legyen a fejünk felett. Soha nem rendelkezünk elegendő idővel, hogy azt tehessük, amihez kedvünk van, és amit nem engedhetünk meg magunknak. Vannak terveink, álmaink, melyek kivitelezéséhez sosem marad elég energiánk. Soha nem látjuk meg a hozzánk valóban hasonló embereket – míg meg nem halunk és nem kell mindent újból kezdenünk. A komfort csak apró darabkái jutnak nekünk, ami semmi a bolygón folyó harchoz képest és az élethez, amit élhetnénk.

Olyan sok a szemlélődő ember, akik a frontvonalban [ücsörögve] hallgatja meg a különböző információs forrásokból származó híreket, szinte mintha csak egy jó filmet néznének.

Ők nem azok, akik mi vagyunk. Nem ezért jöttünk ide. Azért jöttünk, hogy felszabadítsuk ezt a bolygót.

Sok ember további információkra vár, de ahogyan ez az agartha-i közvetítő elmagyarázza [lsd. forrás], már elegendő információval rendelkezünk, hogy beteljesítsük küldetésünket.

A legtöbb igazi információval szolgáló forrás elmagyarázta nekünk, hogy MI vagyunk azok, akik segíthetünk. És a legtöbb ember, akikkel találkozom, nem veszi észre azt az erőt és hatalmat, amivel valóban rendelkezik ahhoz, hogy a helyzetet sikeresen megoldjuk.

Ahogy Cobra elmagyarázta, a jelenlegi helyzetben túszok vagyunk – a sötétek fogságában. Ők azzal fenyegetnek, hogy ha csillagcsaládunk közvetlenül segítene, akkor egy strangelet bombát [***lsd. magyar link ](kvantumanomáliákra épülő bomba) vagy valami hasonlót robbantanának fel. Ez az egyetlen oka, hogy nincs kapcsolatunk más bolygókkal és amiért annyi itt a szenvedés.

Egy strangelet-bomba mindent elpusztítana a fátylon belül ezen a bolygón, azonban amint elérné a fátylat, a csillagcsaládunk azonnal megállítaná. Mit is mond ez nekünk? Hogy megvan a teljes erejük/hatalmuk, hogy megállítsanak egy strangelet-bombát vagy más sötét ármányt. Az egyetlen ok, amiért nem tisztázhatják azonnal ezt a helyzetet, hogy a fátylon belüli technológia és a kvantumanomáliák a fényerők erejét és hatalmát nagyon korlátozza. Ha kívülről próbálnának meg erőszakkal behatolni, akkor egy ilyen bombát vagy más megtorlást vetnének be.

Pont ebből az okból kifolyólag vettük MI a fáradtságot, hogy ide jöjjünk és testet öltsünk ebben a káoszban. Így bentről nyithatunk meg egy hidat. Ha erőteljes meditációkat, vizualizációkat vagy más típusú fénymunkát végzünk, valóban kis lyukakat nyitunk meg a fátyolban. Ez tény.

Igen, sok ember megtesz minden tőle telhetőt, hogy megsokszorozzák a szeretetet a mindennapjaikban. Ez a különleges helyzet célzott szándékunkat igényli. Megköveteli, hogy közvetlenül ráhangolódjunk a feladatra és hogy együttműködjünk, térben és időben összekapcsolódva, mert a változásoknak térben és időben kell megtörténniük.

Ha csak kevesen vagyunk, csak kis lyukak keletkeznek és meglehetősen gyorsan be is zárulnak. De ha elegendően vagyunk, akkor elég nagyok lesznek a lyukak, hogy „átférhessen” rajta a csillagcsaládunk és hatástalanítson mindent, ami eddig megakadályozta, hogy megtörténjen az eltolódás [Felemelkedés].
Pillanatnyilag nem vagyunk elegen. Ez azt jelenti, csillagcsaládunknak nagyon lassan és óvatosan kell eljárnia, hogy ne indítson be semmi sötétséget, ami azt jelenti, hogy a Felemelkedés elhúzódik. Ki akarja ezt?

Ez azt is jelenti, hogy az a kevés csillagmag, akik valóban részt vállalnak és kezdeményeznek, számszerűen a sötétek alatt van. Más szavakkal, olyan munkát végeznek, amihez több emberre lenne szükség.

A fényerők terve az volt, hogy az esemény 2012 áprilisában kerül kivitelezésre. Megtörténhetett volna ebben az időpontban, ha a mi részünket eljátszottuk volna.

Mi nem vagyunk passzív szemlélődők. Mi vagyunk a teremtők. Megvan a szerepünk.

Megnézni ezt a filmet, megcsináltatni azt a frizurát, meginni amazt az italt a haverokkal várhat.

Mind megtehetjük ezeket a dolgokat, majd ha nem erőszakolják meg minden áldott nap az embereket, az állatokat, a növényeket és a bolygót.

Nézzetek körül, nézzétek meg milyen állapotban van a világ. Ez talán elég fontos.

Minden vasárnap szánhattok 20 percet arra, hogy ezt megtegyétek:

Heti felszabadító meditáció (Istennő vortex) minden vasárnap  19:00 GMT -20:00 Magyarország

Heti bolygómeditáció minden vasárnap 15:00 GMT-16:00 Magyarország

144 000 ember kell hozzá, akik valóban megteszik, hogy kioldhassunk egy nyílást a felemelkedéshez. 1 millió csillagmag jut 7 milliárd emberre – ez nem sok. De már több mint 144 000 ember felébredt egy bizonyos szinten. De eddig 5000 és 10.000 közötti résztvevő volt csak.

Ajándékaitokat és kreativitásotokat sok helyzetben kamatoztathatjátok.

Ne feledjétek kik is vagytok valójában.

 

Szerző: Untwine

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://transinformation.net/fuerchtet-euch-nicht-vor-den-strangelet-bomben/

http://recreatingbalance1.blogspot.de/2015/01/dont-be-afraid-of-strangelet-bombs.html

 

*** http://felemelkedes.blogspot.hu/2014/03/a-foldi-karanten-vegjateka.html

 

 

transmissionsKedveseink!

Mi, az Arktúrusziak ismét üdvözlünk benneteket közvetítésünk fennmaradó részében. Azzal a magyarázattal zártuk előző üzenetünket, hogy szorosan összefonódik a tudat a 3D mátrixon belüli fizikai formátokkal és a Föld tudatával a 3D mátrixon belül.

Így van leföldelve egyéni 3D mátrixotok és így olvadt össze a bolygószintű 3D mátirx-szal. Miközben beengeditek a fény magasabb frekvenciáit 3D mátrixotokba, ez azonnal megosztásra kerül Gaia bolygószintű testének 3D mátrixával. Gaia minden fényt felerősít és visszaküld nektek.

A kölcsönös elfogadás eme formája az időtlen magasabb fényfrekvenciák vissza- és beáramlásaként lép fel, egy fokozódásban, hogy a bolygószintű és az egyéni mátrix átalakulhasson. Ily módon válik lehetővé az időhöz kötött egyéni és bolygószintű formájú hologramok számára, hogy az időhöz láncolt kifejeződéseiket az időtlen antianyag világába engedhessék el (emelhessék fel).

Ezzel egyidőben az antianyag kivetíti formanélküli fényáramlatát a fizikai Föld mátrixába. Így fog lépcsőzetesen összehangolódni [szinkronná válni] tudatotok és végül formátok a kölünböző dimenziókban és dimenziókból. Tudatotokkal az általatok kiválasztott dimenzióba tudtok „becsatlakozni”, oly módon, hogy a valóság adott dimenziójába külditek az összekötő erőt, a feltétel nélküli szeretetet.

Miközben feltétel nélküli szeretetetekkel összekapcsolódtok ezzel a dimenzióval, multidimnezionális ÖNVALÓTOK adott különleges kifejeződése „egyéni tapasztalatként” emelkedik ki. Megnyitjátok tudatotokat az által, hogy „kulcsotokat” kiveszitek a „zárból”. ÖNVALÓTOK magasabb rezgésű kifezésformái az időn túlival rezegnek együtt. Mikor ismételten visszaléptek 3D életetekbe, megtehetitek ezt egy másodpreccel mielőtt elhagytátok volna azt.

Ezen felül nem is hagyjátok el igazán. Ugyanis fizikai tudatotokat terjesztitek ki multidimezionális Önvalótok magasabb frekvenciái felé. Így ti NEM mentek, hanem bi-lokalizáltok. Ez a bilokalizálás Önvalótok magasabb kifejeződései számára természetes, mert az időn kívülivel együttrezegni lehetővé teszi számotokra, hogy ’egyidejűleg’ tarthassátok fenn több mint egy valóság tudatos megélését.

Amint teljességgel összekapcsoljátok multidimenzionális elméteket harmadik dimenziós agyatokkal képesek lesztek tudatos tudatotokat kiterjeszteni LÉNYETEK sokszoros kifejeződéseibe az EGY-en belül a MOST-ban. Mikor először ébredtek rá multidimenzionalitásotokra, feltehetőleg csak egy kifejeződési formát lesztek képesek érzékelni LÉNYETEKBŐL, miközben megtartjátok fizikai formátokat.

Fizikai formátok, mint egy száraz levél „eléghet” a magasabb rezgésű Önvalótok tüzében. Ezért, amíg nem aktiváljátok belső fénytesteteket és Kundaliniteket, nehéz lesz Önvalótok valódi „tüzét” megtartani fizikai formátokban. Fordítva a multidimenzionális elmétek nem fog formátokra korlátozódni, mert van egy szűrője, így csak a 3D mátrixotok frekvenciái kerülnek letöltésre, amiket fizikai formátok be tud fogadni. Önvalótok kvantum kifejeződésének eme egyirányú áramlása szakadatlanul összekapcsolja multidimenzionális elméteket harmadik dimenzionális agyatokkal.

Fizikai tudatotok és testetek csak ehhez a multidimenzionális információhoz,  csak a multidimenzionális tudatotokon keresztül tud hozzáférni. Sokan közületek hatalmas változásokat élnek meg testükben, miközben az hozzáigazodik a magasabb dimenziós fénytestének kifejeződési formájához.

Fénytestetek folyamatosan magotokon belül a Kundalini energiában és multidimenzionális elmétekben lelhető fel. Multidimenzionális fénytestetek ezekből a helyekből szivárog át lassan földi testetekbe és lassan és biztosan átalakítja 3D mátrixotokat magasabb frekvenciájú rezgéssé.

Emlékezzetek arra , hogy az átalakulás formátokhoz nem tesz hozzá vagy vesz el elemket. Amikor új elemek adódnak a folyamathoz, hogy az eltolódás létrejöhessen, azt Átalakításnak nevezik. Az átalakulás folyamatában nem kerül semmi hozzáadásra és semmit sem vesznek el. Ehelyett minden sejt és minden atom egy magasabb rezgésű kifejeződési formába alakul át.

pillangó-metamorfEzért hasonlítotok a pillangó hernyó formájára, ami pillangóvá alakul át. A hernyó és a pillangó DNS hajszál pontosan megegyeznek. Azonban a hernyó formája az ágakon való araszolásra korlátozódik, hogy új leveleket találjon táplálkozásához.

A pillangó pedig felemelkedik a levegőbe, hogy egy magasabb szintről érzékelje az életet. Ezek az apró, törékeny teremtmények több ezer kilométert tesznek meg törékeny szárnyaikon, hogy teljesítsék életük körforgását. Ti is pillangók vagytok, akik tudatukkal MOST úton vannak, de a hernyó még egyelőre az „ágon” marad.

Ennek következtében ti vagytok a hernyó földelt eleme, ahogyan a pillangó átalakult eleme. Mialatt tudatotok folytatja a kiterjedést, betlejesíti földi testetek életciklusát, hogy átalakulhasson multidimenzionális önvalótokká.

Közületek sokan élik át ezt a pillanatot. Ezért tudatotok lépésről lépésre utazik a hernyótól a pillangóhoz, hogy aztán ismét visszatérjen a hernyóhoz. Ez ennek a szinkronizációnak a részét képezi, mert sokan közületek önként jelentkeztek, hogy fenntartsák MINDKÉT formát, a „pillangóét” és a „hernyóét” is, amíg Gaianak szüksége van a segítségetekre.

Azonban végezetül a pillangó-lényetek szabadságával fogtok azonosulni és készen álltok majd, hogy elengedjétek a korlátokat, hogy a legközelebbi tápláló levélhez araszoljatok. Ekkor elkezdtek lépésről lépésre haladni a földi testetekből a multidimenzionális fénytestetekbe.

Amint teljességében felveszi átalakuló formátok a magasabb dimenziók fényének ajándékát, élő portálként szolgáltok, ami megosztja a fényt Gaia testével. A fény magasabb rezgései, amiket beemeltek a tobozmirigyetekbe, keringeni fog lefelé minden csakrátokon keresztül, hogy megossza a fényt Gaiaval.

Ily módon könnyítitek meg Gaia nagy tömegű bolygótestének az átalkulását. Gaia ezután összefűzi a fény ajándékát, ami ő maga és minden rajta élő Felébredett és befogadja egy „kvantum-levesbe” és megosztja fokozatosan minden rajta élő emberrel, állattal, növénnyel és fizikai hellyel.

Egy olyan idővonalon tartózkodtok, amin elvállaltátok, hogy egyidőben vesztek részt az ötödik és az a feletti dimenzióba való bolygószintű és személyes átalakulásban. Ha környezetetek az általatok viselt formával együtt eltolódik, NEM fogtok megválni földi életetetektől.

Ehelyett földi életetekkel együtt fogtok átalakulni. Ne aggódjatok tehát, hogy a dolgok NEM lesznek mások. A mi széleskörű szemszögünkből nézve a dolgok [már] jelentékeny mértékben mások. De mivel ti ugyanazt a „különbséget” tükrözitek vissza, mint a valóságotok, ezért úgy tűnik az életetek változatlan marad.

Ezért arra kérünk bennetket , hogy „időtökből” szánjatok egy pillanatot és emlékezzetek vissza a 10 évvel ezelőtti személyes életetekre és a bolygóéra. Más szavakkal kifejezve, menjetek vissza a múltatokba, hogy megtapsztalhassátok, hogyan alakult át, tolódott át a folyamatos változásoknak köszönhetően jelenetek egy jövőbe. Ha e szerint tekintetek a múltatokra, a jelenre és a jövőre, az idő elkezd feloldódni a MOSTBAN.

Arra szeretnénk emlékeztetni, hogy a tudás eme magja, amit megosztottunk veletek, életről életre került földi testetekbe beültetésre. Néha ez a mag sziklákra hullott, ahol nem tudott gyökereket ereszteni és a tudást felszárította a forró napfény. Néha ez a mag egy vízzel teli medencében landolt, ahol nem tudott túlélni és megfulladt a zavaros mocsárban.

Szerencsére ez a mag néha termékeny talajra is hullik és gyökereket ver. Ez azokban az életekben történik meg, amikor emlékeztek ÖNVALÓTOKRA. Azokban a valóságokban történt meg, amikor felismertétek, hogy nagy fénylények voltatok, akik egy kis földi testben értek földet, hogy emlékezzetek az igazságra és hogy másokat is emlékeztessetek.

Azonban sok Gaia testén eltöltött életetek magányos volt és nehéz volt emlékezni, mert az az időszak kemény volt számotokra, ahhoz hogy az igazságról merjetek beszélni. Valóban sokan azok közül, akik meg merték osztani belső tudásukat, bünetést kaptak, megkínozták vagy akár meg is ölték őket.

Amikor ez megtörént egy heg maradt a lelken, ami arra figyelmeztet benneteket, hogy legyetek óvatosak, mielőtt ismét az igazságról beszélnétek. Ez a heg okozta az igazság elfeledését, még akkor is, amikor biztonságos volt a tudás megosztása. Néha sok Gaia élet és halál kerekén töltött inkarnációba telt, mielőtt emlékeztetek volna és/vagy mertetek az igazságról beszélni, amit nem tudtatok elfelejteni.

Mi most azt mondjuk, a Föld átalakulásának szeretett csoporttagjai, hogy ez a harsonák hívó szava. Ez az üzenet a MOSTOTOKBAN a hívó szó, hogy emlékezzetek és hogy ezt megosszátok. Osszátok meg azt, amire mindannyian egyformán emlékeztek, osszátok meg oly módon, ahogyan jelenlegi testetek a legkreatívabbnak találja.

Ha kreatív módon teszitek ezt meg, akkor tudatotok kiterjed, ami nagyobb kitratást kölcsönöz nektek. Egyszerűen elmesélhettek egy „történetet” egy könyvben, írhattok egy nagyszerű „dalt”, megalkothattok egy szép „táncot” vagy festhettek egy csodás „képet”. Ha üzeneteteket áthatja a kreativitás, akkor létrehoztok önmagatok számára egy biztonsági hálót.

Ehhez hozzájárul még, hogy önvalótok részeit nagyon kedvelitek majd, mert általuk fejezhetitek ki kreativitásotokat és ez visszahúz benneteket a multidimenzionális létezésetekbe, ahol minden IGAZSÁG létezik.

Ezért kedvesek, most lezárjuk ezt a közvetítést és előre megköszönjük a csodálatos hozzájárulásotokat, amiről tudjuk, hogy megosztotok a felemelkedő bolygótokkal.

Jelenlegi formátok talán nem tartható fenn az Új Föld dicsfényéig, ami egy természetes és mindennapos tapsztalat lesz. Azonban mostani életeteket a mesterré válásba vezető lépéssel zárjátok be. Felemelkedett mesterként képesek vagytok formát termeteni, ott és akkor ahol akarjátok.

Emlékezzetek arra, hogy mivel az Új Föld időtlen, ezért nem létezik a sietség sem, hogy megérkezzetek oda. Nem késhettek el, mert nem létezik az idő. Miközben lezárjuk ezt a közvetítést, arra emlékeztetünk, hogy függetlenül attól, LÉNYETEK melyik verziója fogadja magába ezt az üzenetet, meditáljatok és kapcsolódjatok ÖNVALÓTOK magasabb rezgésű kifejeződésével.

Lényetek ezen [magasabb] frekvenciájáról egy hívást küldtök ki minden párhuzamos, alternatív, magasabb és alacsonyabb dimenzionális kifejeződési formáinak, hogy MOST van itt az idő! Ezekkel az utolsó szavakkal az ibolya fény robbanását küldjük számotokra, amiben sütkérezhettek, amíg csak szükségesnek érzitek.

Áldás

Az Arktúrusziak

 

Csatornázta: Suzanne Lie

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://suzanneliephd.blogspot.hu/2014/12/second-transmission-to-earth-arcturians.html

Kapcsolódó “metamorfotikus” üzenet ;)

https://kristalyhang.wordpress.com/2014/03/30/emanuel-nem-fogtok-kudarcot-vallani-2014-03-11/

 

 

Egy kis ÚJévi tündérkedés, hasznos tanácsokkal!

Érdemes végighallgatni!

tündérfényes üdv, Scarlett

***

1. Bőség tündére

2. Bizalom tündére

3. Hála tündére

4. Jámborság tündére

5. Kiengesztelés tündére

6. Barátság tündére

7. Újjászületés tündére

8. Életöröm tündére

9. Felszabadultság tündére

10. Inspiráció tündére

11. Belső hang tündére

12. Megismerés tündére

***

Követem

Értesítést küldünk minden új bejegyzésről a megadott e-mail címre.

Csatlakozz a 303 követőhöz