Latest Entries »

H102EarthAura4-5x7Üdvözlet az Arktúriai Csoporttól!

Annyi fény áramlik az emberiségből, mint még sohasem. Ez a kiáradó fény folyamatosan növekszik és összhangban van minden egyes személy kibontakozó tudatosságával. Vannak néhányan, akik korábban képtelenek voltak egy mosolyt is csalni az arcukra, amikor egy idegennel találkoztak, viszont közülük már sokan örömmel megteszik ezt… ezek az egyszerű tettek mind személyes, mind pedig globális elmozdulást is mutatnak. A fény kifejezésének képessége az adott személy tudatállapotától függ, így kérünk, hogy ne ítéljetek meg egyes embereket, ha esetleg spirituálisabbak másoknál. Mindenki a saját, legfelsőbb tudatosságában létezik, és ahogy ezt teszi, egyre több dolog nyilvánul meg belőle.

A világi harcok és fájdalmak visszatükrözik az emberiség régiből az újba történő utazását, és felfedik a hosszú idők óta bizonyos helyeken és személyekben lakozó, sűrű energiákat. Azok, akik nyitottak és fogékonyak rá, minden nap észreveszik, hogy az igazság még sosem látott mélységekben bontakozik ki bennük és többé nem rezegnek együtt az őket korábban még érdeklő dolgokkal. Figyeljetek az intuíciótokra, drágáink, mivel általa iránymutatást kaptok! Próbáljátok meg kiszabadítani magatokat az univerzális, harmadik dimenziós világ-tudatosságból, mely jó vagy rossz utat tulajdonít minden egyes helyzetnek!

Sose adjatok hatalmat semminek… ez a kulcs! Csupán EGY HATALOM van, és csupán ez VAN! Az emberiség színpadán van jó és rossz – ez a dualitás és szeparáció világtudatosságának külső kifejezése. Vegyétek észre, hogy a jó képek többé nem valóságosabbak, mint a rosszak, mivel mindkettő a dualitást tükrözi vissza, drágáink! És mindkettő csupán egy-egy véglete a dualitásnak.

Az emberek nagyon sokat dolgoznak azért, hogy a „jó” oldalukat mutassák, de előbb vagy utóbb kiderül a másik oldal is, mivel amíg létezik a dualitás és elkülönülés tudatossága, addig ez meg fog nyilvánulni – nincs olyan tudatosság, mely ne nyilvánulna meg! Teremtők vagytok, drágáink! Nem alacsonyrendű emberek, mint ahogyan azt veletek régóta elhitetik!

Szeretnénk beszélni nektek a veszteségről, amely kíméletlen és fájdalmas megtapasztalás lehet azok számára, akik olyan nagyon ragaszkodnak a kényelmesen kialakított életükhöz. A veszteség magában hordozza a puszta szomorúságát annak, hogy valami vagy valaki nem lesz többé… legalábbis nem úgy, mint korábban. A veszteséget általában sajnálattal, szomorúsággal, frusztrációval és reménytelenséggel kísérve tapasztaljátok meg és gyakran eszeveszett kereséssel akarjátok visszahozni azt, ami elveszett. A visszatekintés és a bizonyos helyek, emberek és elmúlt megtapasztalások utáni vágyakozás lelassítja a spirituális felébredést, mivel az új igazságok nem tudnak behatolni a tudatosságba, hiszen az nem nyitott és telve van még a régi dolgokkal.

A feledés fátyla, mely az inkarnációval együtt jár, sokaknál azt jelenti, hogy csak abban hisznek, amit látnak, hallanak, ízlelnek, érintenek vagy szagolnak, és így nagyon erősen ragaszkodnak bármihez, mely reményt, gyönyört, kényelmet vagy örömöt ad.

Fontosnak tartjuk megemlíteni itt, hogy a régi energiák megtisztításának folyamata tudatos emlékezést ad sok régi eseményre. Ez nem ugyanaz, mintha sóvárognánk az után, hogy ezek újra visszatérjenek! A tisztítási folyamatban érezhetitek a szomorúság vagy veszteség érzését, de el is akarjátok ezeket engedni és ki akarjátok szabadítani belőletek… ne próbáljátok meg újrateremteni vagy fenntartani a múltat, ha az jó volt és ne próbáljatok meg megszabadulni tőle, ha rossz volt! Mindenféle veszteség megnyilvánul mostanság, mivel az az energia, mely ezeket megteremtette és fenntartotta, eltűnőben van!

A földi élet célja a tanulás és a fejlődés! Nem jelenti azt, hogy örökké fenn kell maradni! Annak célja, hogy a földi megtapasztalást választottátok az, hogy az igazság tudatosságának lehető legmélyebb rétegeit érjétek el a megtapasztalások segítségével. A növekedés tudat alatt történik a kezdők (fiatalabbak) számára, de azok, akik ezt az üzenetet olvassák, nem fiatal lelkek és ők megpróbálják a tapasztalatokat leckékként felfogni. Ők ezt kérdezik maguktól: „Mit kell ebből megtanulnom? Milyen meggyőződést vagy tévhitet tartok még a tudatosságomban fenn, mely ilyen megtapasztalásként nyilvánult meg?”

A földi tapasztalatok nem mindig bonyolultak és szomorúak, mivel az öröm az az érzés, mely a legközelebb áll Istenhez és ez a benneteket születésetektől fogva megillető jogotok! A harmadik dimenziós hitrendszerben eonok óta tartó tudatlanság miatt gondoljátok azt, hogy olyan sok fájdalmas esemény teremtetett. Vannak olyanok, akik még nem engedik meg maguknak az öröm megtapasztalását amiatt a téves meggyőződés miatt, hogy az embernek szenvednie kell és meg kell vonnia magától dolgokat ahhoz, hogy spirituálissá váljon. Ez nonszensz… a túlzott vallásosság fecsegése! Keressétek meg azokat a dolgokat, melyek örömöt és vidámságot hoznak az életetekbe és élvezzétek, miközben megpróbáltok nem figyelni arra, hogy egy idő után ezek elmúlnak! Ahhoz, hogy egy új és magasabb rendű dolog meg tudjon nyilvánulni, el kell engedni másokat!

A veszteséggel járó fájdalmak normálisak és nem kell nekik ellenállni, mivel ha valaminek ellenálltok, akkor annak erőt (hatalmat) adtok! A komoly spirituális tanítványok hibát követhetnek el, amikor azt mondják: „Ó, nem szabad erre gondolnom! Nem szabad ezt éreznem… ez nem valóság, ez csupán illúzió!” Amikor megtapasztaljátok a veszteséget és az azzal járó érzelmeket, engedjétek, hogy megnyilvánuljanak, érezzétek át őket és fogadjátok el, amit megtapasztaltok! A spiritualitás sosem a megtagadásról szól! Megtapasztaljátok majd, hogy valójában semmit sem kell megtagadnotok! Aztán elkezdtek emlékezni arra, hogy a külső megnyilvánulások csupán ideiglenesek és valójában semmi sem választhat el benneteket attól, amik, és akik vagytok! A fájdalom csökken és elmúlik, aztán folytatjátok az utatokat – de most már mélyebb szintű tudatosságban!

Itt az idő, hogy vállaljátok az isteni mivoltotokat és felelősséget vállaljatok az általatok teremtett dolgokért! Egy olyan ponton vagytok, ahonnét a tudatosság egy mélyebb rétegébe tudtok elmozdulni. Erre sokan készen állnak, de egyesek nem hajlandók ezt megtenni, mivel néhányaknak meg kell tapasztalniuk a veszteség érzését annak érdekében, hogy az a komfort zónájukon kívülre zökkentse őket. Azért szükséges bizonyos emberek, javak és korábban kényelmes, valamint örömteli tapasztalatok elvesztése hogy az adott személyt a következő fejlődési szakaszába mozdítsa el. A veszteség megtapasztalása egy adott személyt arra késztet, hogy felfedezzen és megteremtsen új, gyakran magasabb szintű örömöket, békét és fényt… ez által visszatükrözve azt, ami már készen áll belül, de még nem lett felfedezve.

A veszteség egy érzékelhető megtapasztalás. Semmi valóságosat nem lehet elveszíteni annál fogva, hogy a törvény szerint az Isteni Tudatosságban az végtelen módon megmarad. Nem vagytok egyek az Isteni Tudatossággal! Ti vagytok az Isteni Tudatosság! (Nem az emberi mivoltotokban, hanem a valódi esszenciátokban!) Ez válik a ti új tudatállapototokká… annak az utazásnak az eredménye, melynek során a teljes elkülönülés érzetéből elérkeztek az egység felfedezéséig. Emberi nézőpontból úgy tűnhet, hogy ez egy nagyon hosszú időt vesz igénybe, de valójában sok különböző ösvény van és mind ugyanarra a hegyre vezet… van, amelyik kanyargós, van, amelyik viharos és van, amelyik egyenes.

Amint csak lehet, vegyetek észre és engedjetek el mindenféle veszteséget kísérő félelmet, mivel ami már egyszer meg lett teremtve, az újra is teremthető, és ha spirituálisan éberek vagytok, akkor az egy magasabb és jobb formában fog megnyilvánulni a későbbiekben. A félelem az egyik legnagyobb korlátja az éberség kibontakozásának, legyen az akár az ismeretlentől, akár valami kézzel fogható dologtól való félelem. A félelem egy nagyon alacsony rezgésű energiát hordoz és visszatükrözi a szeparációban való meggyőződést… elkülönülés a jótól (az Istentől) vagy bármitől, amit az kifejez nektek!

A mai lecke arról szólt, hogy el kell engedni minden belső és külső függőséget. Az emberiség arra teremetetett, hogy használja és élvezze a földi dolgokat, de tévesen arra a következtetésre jutott, hogy azt képzeli, ezek nélkül nem tudja túlélni. Mindig jusson eszetekbe az, hogy minden külsőség a mélyebb spirituális valóság materiális részét mutatja (úgy, ahogyan az elme azt értelmezi).

Éljetek, szeressetek, örüljetek, énekeljetek, táncoljatok, játsszatok, tanítsatok, tanuljatok, szolgáljatok, engedjétek, hogy benneteket is szolgáljanak, de sose feledjétek el, kik vagytok!

Mi vagyunk az Arktúriai Csoport

Csatornázta: Marilyn Raffaele

Magyar nyelvű fordítás: Vénusz

Forrás: http://www.onenessofall.com/newest.html

 

 

Archangel-UrielItt Uriel, Isten Fénye!

Szeretett lények, sorsotok a bőség és a beteljesedés. Ezt már gyakran hallottátok és most ezt várjátok.

De mit is jelent tulajdonképpen a bőség?

Például nem fogyasztási cikkek túlkínálatát, ami meggondolatlan és szabályozatlan fogyasztást provokál, és ami testi túltelítődéshez vezet.

Az élelmiszerek túltermelésének, amit később megsemmisítenek, nincs semmi köze a bőséghez.

Hogy helyesen értelmezzük és megéljük a bőséget, először nézzük meg mit is jelent a beteljesedés [amikor kitölti életed a bőség].

Ismered az érzést, amikor a szerelem tölti ki lényed, amikor túlcsordul a szíved, amikor magadhoz ölelnéd az egész világot, hogy részesévé válhassanak a szerelmednek?

Lényedet a gyász is teljesen kitöltheti, elragad a fájdalom és minden más eltörpül és elveszíti jelentőségét.

Mindkét esetben, a gyásznál és a szerelemnél, a saját szükségleteid a háttérbe szorulnak vagy feloldódnak. Egyik esetben sincs semmi, ami csak megközelítőleg olyan jelentőséggel bír, mint a saját élmény.

Aki egy bőséggel teli életre tekint vissza, az önmagában kiegyensúlyozott és nem hiányol semmit, nem rabja a beteljesületlen kívánságoknak.

Azonban a kívánságok beteljesítése csak ritkán vezet bőséggel teli léthez, mert a beteljesedés egy belső állapot.

A beteljesült állapot feltétele, a saját lélekkel való intenzív kapcsolat, ami kizárja az elkülönülést.

Aki emlékezik a Mindennel való Egység élményére, tudja mit jelent a legmagasabb beteljesedés.

A bőség és a beteljesedés azt jelenti, teljes kapcsolatban állsz.

Aki teljesen kapcsolódik, az nem fog hiányt szenvedni, mert a teljes kapcsolat természetesen mindenki számára a saját teremtő erővel való kapcsolatot is jelenti.

Bőségben élni aktív állapot, kevésbé a passzív fogyasztással, mindinkább a tudattal áll összefüggésben.

A tudat teremti meg az életkörülményeket, nem fordítva.

A teljes tudat elérése nem jár szükségszerűen túlzott anyagi bőséggel, azonban azt nem is zárja ki.

A tulajdon sem jó sem rossz, nem fejezi ki egy ember értékét vagy tudatállapotát.

Ezt már különböző mester bemutatta.

Ez az egyéni döntés kérdése és az egyén szabad akaratán múlik, hisz végül a szív a meghatározó.

Aki szívében kapcsolatban áll az élettel, a szeretettel és a kozmosszal, aki mélyen belülről becsüli és éli az isteni törvényeket, az mindig bőségben fog élni. A sok helyen megmutatkozó uralkodó hiány teszi oly elképzelhetetlenné a bőségben való életet.

De a hiány is hasonlóan viselkedik, mint a bőség. A hiány megtapasztalása szempontjából nem jelentős, hogy kézzel fogható-e az anyagi szűkösség vagy sem, mert a veszteségtől való félelem és a kevés birtoklása már önmagában a hiány érzetét kelti.

A félelem és az önállótlanság a hiány motorja.

A félelem és az önállótlanság már évszázadok óta fémjelezte és befolyásolta az emberiséget. Az uralkodók a tömegek manipulációjára használták és hosszú ideig megfelelő nevelési eszköznek tartották a gyermekek számára.

Elég ebből!

Az ég úgy rendelkezett bőségben gazdag életbe vezet Benneteket.

A bőség felé vezető út a szívben indul, a szeretettel és az önvalóval való kapcsolatban, a félelmek (szorongások) átalakításával, mert az önállóságba, a szabadságba vezető első lépés belső folyamat. Meg fogsz bízni a belső hangodban és rátalálsz a belső biztonságra.

Ezután kezdődik a külső út, és elkezded tudatosan alakítani környezetedet. Szíved kormányoz és kívánságaid, vízióid elkezdenek körvonalazódni.  

Elkülönülsz attól, ami fejlődésed útjában áll és a belső szabadság az életedben is megmutatkozik.

Most megteremetted a teret, hogy életedet kreatívan alakítsd, visszatalál erődhöz és teremtő erőd magához vonzza a megfelelő történéseket és segítséget, hogy megvalósítsd terveidet.

Az anyag követi a szellemet és Te bőségben élsz.

Szeretett lényem, röviden és általánosítva, ez a felemelkedés útja, de te is végiglépkedsz rajta az általad választott módon.

Az élet bősége és az egyéni kreatív kiteljesedés szabadsága nem jöhet kívülről, mint egy lottónyeremény, benned rejlik, és azt szeretné, Te emeld őt anyagi szintre, mert Te vagy a Te saját teremtőd.

Szívesen kísérlek Téged szeretetemmel és áldásommal, hívj és engedd, hogy támogassalak Téged.

Uriel vagyok

Csatornázta: Günther Wiechmann

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: www.guentherwiechmann.de

 

 

hathor_4Hathor üzenet a Föld számára Tom Kenyon közvetítésében

AZ ÉLETFA

Úgy látjuk, hogy ti vagytok maga az Életfa és az Élő Misztérium. Ennek az az oka, hogy finomenergia-testeteknek ezernyi energiacsatornája van, amiken keresztül a kozmosz egyéb dimenzióiból spirituális fény érkezik hozzátok.

Ezek olyanok, mint a fa ágai, és ezért nevezünk benneteket és ezt a meditációt az Életfának.

A jógik a finomenergia-csatornákat nadinak hívják. Ebben a meditációban a teljes nadirendszereteket aktivizálni fogjátok, abból a célból, hogy spirituálist fény bejuttatásával megkönnyíthessétek a lét magasabb rezgésű tartományaiba való bejutásotokat.

Az idő felgyorsulása és a Káoszcsomópont kiterjedése miatt sokatok tapasztal fokozott fizikai, érzelmi, kapcsolati és interdimenzionális nehézségeket. A Fa ágainak – saját testeteknek – több fénnyel való feltöltése a fény magasabb frekvencián való rezgése miatt nagy segítségetek lehet. Egyúttal a tudatosság magasabb állapotaiba való átmenet is lágyabb lehet.

Bár ezt a meditációt egy adott időpontban végezzük, bármikor kedved szerint újra felidézheted és ilyenkor mindig hasznodra fog válni.

HeilungA Világmeditáció

A Világmeditáció május 31-én 17:30-kor EDT (Eastern Daylight Saving Time) szerint (magyar idő szerint 23:30). Az energiák megindítása 30 percig fog tartani tehát 18:00 EDT-ig (magyar idő szerint szombat éjfélig). Az energiák hullámai 24,5 óráig lesznek aktívak, vagyis június 1. 18:00 EDT-ig (magyar idő szerint vasárnap éjfélig).

Ezen időszak alatt a meditáció alkalmazása mindvégig nagyon erőteljes és hatásos lesz.

A meditáció középpontja a New Yorkban tartott „Az Élet Fái” rendezvény lesz. Ez a csoport elő fogja állítani azokat az energiákat, amik lehetővé fogják tenni a hullám globális kiáradását.

Nézőpontunk szerint ez a Világmeditáció annyiban különös, hogy az energiahullám kibocsátása előtt a fény Buddhai Birodalmaiból való erőteljes beáramlását is megindítjuk. Az átvitel forrása Vajradhara, a Hang Ős-Buddhája lesz.

Az új teremtés hangkódjai már önmagukban is hatalmas erőt képviselnek, és ezzel az energetikával kiegészítve meg fogják sokszorozni a hullámok rátok gyakorolt kedvező hatását.

A Világmeditáció a következőkben ismertetésre kerülő hangmeditációból, majd az ezt követő elcsendesülésből áll.

A Világmeditáció első szakasza

A meditáció első részében a Belső Kristálypalota c. hangokat fogod hallgatni, amit már korábbi Világmeditáció során is alkalmaztunk. Most azonban a hangokat teljesen más módon fogod felhasználni.

Első lépés:

Az első lépés nagyjából 5 perc hosszú. Ezalatt a testedet világító fényrostok hálózataként képzeled el. Ahogy ezekre a nadikra, – fény csatornákra – összpontosítasz, a tisztelet, a megbecsülés, a hála koherens érzésébe lépsz, ami elmélyíti a megtapasztalást, és egyúttal fel is erősíti azt.

Ebben a lépésben elképzeled, hogy a nadik megnyílnak a kozmosz interdimenzionális részei felé és rendkívül kedvező hatású és életerősítő energiákat vonzanak magukba.

Második lépés:

A meditáció második lépése is mintegy öt perc hosszú. Észre fogod venni, hogy a zene is teljesen megváltozik, ahogy ehhez a részhez érsz. Ebben részben a figyelmed a tobozmirigyre és a fej középső részére irányul. A teljes rész folyamán elképzeled, hogy egy lótuszvirág nyílik a fejed tetején. Lehetővé teszed így, és hagyod, hogy a kozmikus energiák a koronacsakrádon át a tobozmirigyedbe jussanak.

Harmadik lépés:

Ez a rész is öt perces, és a hangok ugyanazok, mint az első lépésben. Ekkor újra azt képzeled el, hogy tested nadik (finomfény-csatornák) hálózata, és hogy jótékony és életerősítő energiákat vonzanak a kozmoszod interdimenzionális részeiből.

Van még egy nagyon fontos végső lépés. Érezd, hogy összekapcsolódtál a Földdel, így a nadikon belépő energiák lejuthatnak a Földbe, a lábaidon és a pránacsatornádon keresztül. A pránacsatorna a test középvonalában haladó energiavezeték, a fej tetejétől a gátig (a nemi szervek és a végbél közötti rész) ér. Ennek az a célja, hogy le tudd földelni azt a hatalmas mennyiségű mennyei energiát, amit várhatóan össze fogsz gyűjteni.

Ha kihagyod a meditáció ezen részét, lehet, hogy lebegni fogsz a boldogságban egy darabig, de használhatatlanná válsz önmagad és mások számára. Ez pedig nem célja a meditációnak.

A meditáció igazi célja, hogy gyengéden megemelje a nadijaid rezgésszintjét, a fényrostokét, a TE saját Életfádét, hogy megkönnyítse a tudat magasabb rezgésű tartományaiba való átváltozásodat.

A Világmeditáció második szakasza

A második szakasz az elcsendesedésé.

Csak maradj magadban, és figyeld a testedben/lelkedben/szellemedben végbemenő finomenergia-mozgásokat. Ha olyan környezetben vagy, ahol ez lehetséges, azt javasoljuk, hogy feküdj is le és helyezkedj teljes nyugalomba. A helyzetedtől függetlenül hagyd, hogy tizenöt percig önmagadban legyél a meditáció aktív szakasza után.

Összefoglalás

A meditációt a magasabb tudatosság felé való átalakulásotok kritikus pontján adjuk át. A Világmeditációt úgy időzítettük, hogy úgymond a Kozmikus Tojás megrepedése legyen.

Ez a meditáció egy energetikai kulcs, ami megnyithatja előtted a fénybirodalmak kincseit, és lehetővé képes tenni, hogy át tudj lépni az előtted álló szűk kapun.

A Hathorok

2014.03.26

Tom gondolatai és megfigyelései

A meditáció

A Hathorok leírása teljesen tiszta, nem látom, hogy bármit hozzá kéne tennem. Így csak néhány ponthoz írok némi kiegészítést.

Az első, amiről szólok, az maga a meditáció. Ahogy a Hathorok megjegyezték az üzenetben, már használták ezeket a hangokat korábban is. A mostani meditáció lépései azonban teljesen mások, mint a korábbiak, így mindenképpen az itteni leírás szerint járj el, nem pedig a Belső Kristálypalota című üzenetben leírtak szerint.

A Világmeditáció Manhattanben május 31-én (szombat) 17:30 EDT-kor (nálunk 23:30 CEST) kezdődik. Itt is utánanézhetsz és kiszámolhatod a saját időzónád szerinti időppontot:

http://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html

A meditáció első energiahullámának kibocsátása harminc percig, 17:30-18:00 (Magyarországon 23:30-24:00) fog tartani. Azonban az energia tovább fog kiáradni még további 24 órán át. (Magyarországon vasárnap este éjfélig). Ebben az időszakban akármikor, akárhányszor bekapcsolódhatsz, kedved szerint.

Az első szakasz Belső Kristálypalota c. hangmeditációjához vezető linket megtalálod a megjegyzéseim végén.

A Világmeditáció fontos része a második tizenöt perces szakasz, az elcsendesedés lépése. Ez a rész életbevágó, mert ezalatt fogod tudni beépíteni az első szakaszban összegyűjtött dinamikus energiákat. Nagyon javaslom, hogy ne lépd át a csendes befelé figyelési részt.

Utazás a fák mitikus birodalmába

Nem, nem hagyott el a humorérzékem.

„Az Élet Fái” c. előadás létrehozását eredetileg az a személyes meggyőződésem indokolta, hogy az anyag és a lélek nem feltétlenül áll egymással ellentétben. Annak ellenére, hogy sok vallási és spirituális hagyomány ezeket (a lelket és az anyagot) látszólag szöges ellentétben állók találkozásának tartja, mégis lehetséges lenne a tudat egy tökéletesen koreografált egységeként megtapasztalni.

Ám ahogy az esemény közeledett, egyre nagyobb gondban voltam. Nem tagadhattam le azt a tényt, hogy Földünkről hétről-hétre, ha nem napról-napra egyre több növény és állatfaj tűnik el. Az ökológiai rendszert kikezdtük és nem vesszük tekintetbe saját pusztulásunk hírnökeit.

Hogyan lehetnék képes emelt fővel az Élet Fáiról tisztességes előadást tartani, amikor biológiai létünk legelemibb részeit vesszük semmibe? Hogyan is vezethetnék bárkit a mitikus birodalmakba, amikor a fák biológiai birodalma és a bolygó összes élőlénye támadás alatt áll?

Tudat alatt lezártam az eseménnyel kapcsolatos energiáimat, félretettem az egészet és más dolgokkal kezdtem foglalkozni. Azonban, ahogy az idő közeledett, nem tudtam tovább tagadni, hogy belefagyasztottam magam ebbe az elképzelésbe.

Végül arra gondoltam, hogy lemondom a rendezvényt és visszaadjuk mindenkinek a befizetett összegeket.

Végső kétségbeesésemben „M”-hez fordultam spirituális útbaigazításért. Őt ti Mária Magdalénaként ismerhetitek. Judy-val az oldalamon kérdeztem M-t, hogy mi lehet az, ami a pszicho-spirituális bénultságomból kivezethet.

A maga megszokott ékesszóló módján, amit nem tudok idézni, M azt mondta, hogy a fájdalom és a szomorúság miatt vagyok lelkileg megbénulva. Ez azért van így, mert annyi értékes élet elvesztésének voltam szemtanúja. Az élet pusztulásának legfőbb oka pedig a Föld égbekiáltó semmibe vétele azon kultúra által, aminek én magam is részese vagyok.

Azt tanácsolta, hogy álomban keressem fel az Élet Fáit abban a három mitikus birodalomban, amit be szándékoztam vonni. Mutattassam meg velük a kivezető utam, tanácsolta.

Nem megyek bele a részletekbe, mert túl hosszúra nyúlna. Elég annyi, hogy már majdnem hajnal volt, mire át tudtam törni saját spirituális bénultságom falain.

Már most világossá vált számomra, hogy a New York-i szeminárium életem legerősebb rendezvénye lesz.

Nem egykönnyen jelentek ki ilyesmit. Az is világos, hogy ilyen rövid idő alatt lehet, hogy nagy kihívás számodra fizikailag New Yorkba eljutni. Ha azonban lehetséges, helyedben én minden követ megmozgatnék, hogy ott lehessek. Mivel 2015-ben alkotószabadságon leszek, legalább még egy év, ha nem több, mire a keleti parton újra fogok tanítani.

A következőkben röviden leírom, hogy mi fog történni és miért érzek így.

A New York-i tanítás három mély hang-alámerülés lesz.

Az első hang-alámerülés: A Világfa

Ez egy sámáni kutatóút lesz saját alvilágunkba (tudattalan elménkbe) a szomorúság, a kétségbeesés, a reménytelenség és a sajnálkozás érzelmi mintáinak átalakítása céljából. Támogatásunkra lesz ennek a feladatnak a végrehajtásában a Tah’zukan, a Felső-, vagy Mennyei Világok lélekhangjainak énekese. Évekkel ezelőtt találkoztam ezzel a különleges sámáni erővel, és azóta együtt is dolgozunk. Tah’zukan energetikai világokat létre-énekel, és ezek segítik a hallgatót, hogy át tudja alakítani belső akadályait és negatívitását. Különlegesen fejlett a mennyei birodalmak áldásainak átadási képessége. Ezek az energetikai áldások áthaladnak a psziché – számomra ennyi év után is elképesztően és ámulatba ejtően mély – rétegein is.

Az alsó világgal folytatott munka után Tah’zukan a mennyei világokkal foglalkozik, és újra áldást ad át a fény ezen magasabb birodalmaiból.

A második hang-alámerülés: A Bölcsesség Fája

Ez a rész a kundalini gyengéd, mégis erőteljes aktivizálása lesz. A második hang-alámerülés során felemelkedik Kundalini Shakti a gerinc mentén a korona csakráig (Sahasrara). Ezen keresztül elérjük a Samadhi-t a jógi transzállapotot. A spirituális fény ezen birodalmaiból a Bölcsesség Fájának „magasabb ágairól” gyűjtünk ismereteket. Ez azért lehetséges, mert a fizikai és a finom testeink a kozmosz élő információ-tárházai.

A harmadik hang-alámerülés: A Bódhifa

Ebben az utolsó szakaszban belépünk a Bódhifa mitikus birodalmába, ami alatt Guatama Buddha megvilágosodott. A Bódhifával való kapcsolatfelvétel után többféle hangmeditáció fogja megnyitni az elme megvilágosodott állapotait. A Bódhifa alatt tartózkodva meditatív állapotban meghívom és átjárót nyitok Vajradhara, a Hang Ős-Buddhája számára. Ezek a sajátos átalakító energiák teremtési hangkódokat közvetítenek, amelyek az újfajta egyéni és közös teremtés útjának időszakára készítenek fel. Vajradhara új teremtési hangkódjai nem csak a teremben fizikailag jelenlévőkre fognak hatni, hanem az egész világra, sőt a létezés összes birodalmának érző lényére is.

Ez a három mély hang-alámerülés önmagunk láthatatlan, mégis fénnyel teli birodalmaiba, az újfajta teremtőenergiák mérhetetlen hullámát indítja meg. A spirituális erő átadás hatására helyreállítva és megerősödve új megértéssel és lehetőségekkel térhetünk vissza életünkbe, kapcsolatainkba és világunkba.

Az esemény utolsó harminc percében közösen fogunk belépni a korábban leírt Hathor Világmeditációba. Mi fogunk csomópontként szolgálni a jótékony energiáknak a világ számára történő kiárasztásakor.

Rendkívül jelentőségteljesnek tartom, hogy a Hathorok a Világmeditációt közvetlenül Vajradhara (a Hang Ős-Buddhája) minden érző lény számára való megnyilvánulása utáni időpontra tették.

A teremben fizikailag jelen lenni az új teremtési kódok közvetítésekor mindenképpen vízválasztó és az életet gyökeresen átalakító lesz.

További információkat a new yorki Élet Fái eseményről közvetlenül a Symphony Box Office weboldalán találsz, ahol jegyet is tudsz rendelni, vagy a honlapom www.tomkenyon.com Calendar részében.

Akár tudsz csatlakozni fizikailag hozzánk New Yorkban, akár nem, szeretném kinyilvánítani mély személyes megbecsülésemet, hogy részt veszel a következő Hathor Világmeditáción.

Nyilvánvalóan egyetértek a Hathorokkal abban, hogy szűk a kapu, ami előttünk áll. Nekem a szűk kapu azt kifogástalan rezgésállapotot jelenti, ami szükséges ahhoz, hogy saját lényünk magasabb birodalmaiban is a középpontunkban tudjunk maradni.

Másképpen kifejezve, hogy hogyan maradhatunk a mennyekben – saját tudatunk örömteli természetében -, miközben körülöttünk a világ egyre nagyobb káosz felé örvénylik.

Rumi, a perzsa költő soraival szeretnék búcsúzni, mert azt gondolom, hogy a hatalmas személyes és közös átalakulásra – a forma gyors és gyökeres megváltozására – vonatkozó fontos igazságot mond ki:

„A szomorúság az örömre készít fel. Kérlelhetetlenül kisöpör mindent a házadból, hogy az öröm megtalálhassa a befelé vezető útját. Lerázza a sárga leveleket szíved ágairól, hogy új zöld levelek nőhessenek a helyükön. Kihúzza a korhadt gyökereket, hogy helyettük új gyökerek fejlődhessenek rejtetten a mélyben. Bármilyen bánat eméssze is szíved, sokkal jobb dolog fogja helyét átvenni.”

Rumi

Kattints ide, ha le akarod tölteni a Belső Kristálypalota hangmeditációt.

Kérjük, vedd figyelembe, hogy ezt a hanganyagot nem szabad sehol máshol közzétenni.

©Tom Kenyon 2014. Minden jog fenntartva. másolhatod, eloszthatod ezt az üzenetet bármilyen médián, amennyiben nem változtatod meg, és feltünteted a szerzőt, feltünteted a teljes másolásvédelmi nyilatkozatokat és Tom webcímét: www.tomkenyon.com. A Listening rész meditációi személyes meghallgatásra készültek és Tom Kenyon írásos engedélye nélkül nem lehet másolni, vagy továbbadni. Nem szabad ezeket semmilyen webhelyen közreadni, vagy közösségi média oldalon közzétenni és nemzetközi szerzői jog védelme alatt állnak. Minden felvétel, amit nem a saját honlapomon (www.tomkenyon.com) találsz az engedélyem nélkül és így törvénytelenül kerültek oda.

Fordító: © Bagi Ákos www.lelekmod.hu 2014 Minden jog fenntartva. Másolhatod, meg- és eloszthatod ezt az üzenetet bármilyen médián, amennyiben nem változtatod meg, és feltünteted a szerzőt, feltünteted a teljes másolásvédelmi nyilatkozatokat és a fordító webcímét.

Magyar nyelvű fordítás: Bagi Ákos

Forrás: www.lelekmod.hu, www.tomkenyon.com

 

Kedves Olvasók!

Akinek már flottul megy  a ho’oponopono, annak ajánlom ezt a gyógyulási formát is, egy régebbi 2010-es anyag. Érdemes ezt is kipróbálni! S.

***

dna-activationÜdv Kedvesek!

Az elmúlt hetekben megismerkedtem az arktúruszi gyógyító csapattal, akiket hívni lehet, ha testileg vagy lelkileg nem vagy jól.

Az egész galaxisban ők rendelkeznek a legmodernebb kristály-fény-technológiával, ami közvetlenül a sejtekben és DNS-szinten gyógyít.

Az arktúruszi gyógyító csapat egy „felkéréssel” hívható és aztán az ember leül vagy lefekszik és befelé figyel. Világosan érezhető, amikor ’dolgoznak’ az emberen.

Néha bizsergést érezni, néha nyomást,vagy egy testrész könnyebbé válik, érezhetsz meleget, húzó érzést vagy mintha megemelnének, eltolnának vagy elforgatnának. Szívesen kiigazítják a medenceferdülést is stb. Ezeket közben mind világosan lehet érzékelni, ehhez nem kell különösebb tisztánérzékelés.

Feltűnt nekem, hogy a kezelések után nem csak energetizáltabb és lazább lettem, hanem kiegyensúlyozottabb és a bőröm úgy tűnt megfiatalodott.

Egyébként egyáltalán nem szörnyű, ha közben elalszik az ember. :-) Félálomban vagy álomszinten már láttam is az arktúrusziakat és beszéltem is velük. Lord Arkturus-t meleg arany fénysugárként érzékeltem.

Csak ajánlani tudom, az arktúrusziak egész különleges nép, akik rendkívüli bölcsességet és szívmelegséget sugároznak magukból. Néha lehunyt szemmel látok egy arcot vagy érzek egy kezet, ami a karomon nyugszik.

A gyógyító csapat azonban nem csak arktúrusziakból áll, hanem az egyéni személyes gyógyító brigád tagjai is jelen vannak, akik használják az arktúruszi technológiát. A személyes szellemi vezetők, az angyalok, a mesterek és a lélekcsalád tagjai eközben szintén megjelenhetnek, és szemügyre vehetik az állapotunkat.

Azt tanácsolom nyomtassátok ki a „felkérést”, hogy az kéznél legyen a fotelnél vagy az ágynál. Jó időzítés elalvás előtt is. Egy ülés körülbelül ½ és 1 óra közötti ideig tart.

 

Audio-anyagként is lejátszhatjátok [németül: Download Audio mp3 (zum mitsprechen)] a kérést és egyszerűen felmondhatjátok utána, cetlik nélkül, ez még kényelmesebb ;-)

Az mp3-at nyugodtan letölthetitek.

Tapasztalataim szerint minden esetben végeznek egy DNS-szkennelést és álomszinten információkat kaptok róla, hogyan álltok a személyes felemelkedésetekkel és energiáitokkal.

A kristálytechnológia ennél ugyanis még többet tud, képes támogatni az egyént a személyes felemelkedése folyamán.

Lent megtaláljátok a szöveget, amit fel tudtok mondani.

 

Sok szeretettel és intergalaktikus üdvözlettel

Alexis

***

 

Üljetek le vagy feküdjetek hanyatt, utána mondjátok a következőket

 

„Hívom a szellemi vezetőimet és az angyali vezetőimet, hogy legyenek most itt a közelemben, és hogy vegyenek körbe támogató fény-gömbjükkel, áramoltassák fényüket és szeretetüket mélyen önvalómba.

 

A legjobban megfelelő arktúruszi szeretetlények támogatását és energiáját hívom, valamint Lord Arkturust, aki a gyógyítást felügyeli. Kérlek vegyetek körbe tisztító és tápláló fényetekkel és áramoltassátok a fényt létezésem minden aspektusába és testembe.

Arra kérlek, hozzátok le a fény-kristály-technika hengerét létem fölé.

Miközben a fény-kristály-rezgés az energiámmal dolgozik, azt kérem, minden negativitás, blokk, stagnáló energia és betegségtünet alakuljon át magasan rezgő fénnyé, egy szeretettel teli és tápláló minőséggé. Azt kérem, hogy haladjon végig az arktúruszi fény-kristály technika az egész testemen és segítsen az elengedésben és a gyógyulásban.

 

(Szükség esetén:) Azt kérem, hogy a fény-kristály technika testem egy bizonyos részére koncentráljon és a tisztítása és gyógyítás ezen a területen felerősödjön, ugyanis….

 

Hálás lennék, ha tudnátok segíteni a betegség vagy blokk eredtének felismerésében, hogy azt megérthessem, megbocsáthassak önmagamnak és elengedhessem.

Nyitott vagyok és befogadom az arktúruszi gyógyító csapatot és az ő arktúruszi fény-kristály-technológiájukat. Hálásan köszönöm.“

 

Csatornázó/Szerző: Alexis ©

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás:http://sternensaaten.de

Kedves Olvasók!

Lesz aki most egy jót fog nevetni… lesz aki felhúzza magát…de lesz aki nyitva tartja mindegyik szemét! Jó olvasást! S.

spotkanie-noc-kameleon-ufo

***

ASHTARMi, galaktikus családotok a veletek való fizikai kapcsolatfelvétel folyamatának megszervezésén dolgozunk, mely előttetek áll.

Kapcsolatfelvételünk egyéni szinten történik, lent, szeretett bolygótokon, Gaia-n. Nem lesz tömeges landolás, sem a hajó fedélzetére történő „felsugárzás“. Sokkal inkább azokat fogjuk meglátogatni, akik energiájukat egy bizonyos szintre emelték, mely összehangolható a miénkkel.

Ne ragadjon el benneteket semmiféle megtévesztés. Egy ilyen találkozás sokat követel az energiatesteinktől. A mi energiánk más szinten van és bizonyos fokig le kell csökkentenünk, hogy a ti szintjeitekkel boldoguljunk. Ez a szint a minimum, további csökkentése komoly károkat okozhat nekünk. Ez az ok, amiért félúton kell találkoznunk.

Mit várhattok a kapcsolatfelvételtől? Hogyan történik?

Biztosíthatunk benneteket, hogy nem fogunk hirtelen előttetek állni félelmet keltve bennetek vagy bármely más kellemetlen érzést okozva nektek. A kapcsolat olyan helyzetben történik meg, ami ismerős lesz számotokra.

Mindegyik kapcsolatfelvétel egyéni lesz, úgymond az egyéni szükségletek szerint személyre szabva. Rengeteg lehetőség van célunk – a veletek való találkozás – elérésére anélkül, hogy ’halálra’ rémisztenénk benneteket.

Egyeseknél ez egy séta alkalmával történhet meg, vagy amikor lazítani kezdtek a televízió előtt. Másoknál a meditációra való előkészületekkor, otthonuk biztos nyugalmában. A lehetőségek végtelenek, de még egyszer: Mindig szem előtt tartjuk a ti javatokat.

Bár mindegyik kapcsolat egyéni lesz és személyre szabott, mindegyik kapcsolatfelvétel ugyanazt az alapelvet fogja követni:

A kapcsolat úgy történik, miközben ti éberek vagytok.

Nem alvás közben vagy meditáció közben történik. Akkor történik, amikor teljességében ébren vagytok, és testetekben le vagytok horgonyozva [földelve]. Mindegyik érzékszervetekkel megtapasztaljátok. Pont olyan lesz, mintha egy kedves családtaggal vagy egy baráttal találkoznátok. És valóban a családotok is vagyunk!

Készíthettek képeket és felvételeket. Terjesszétek ezeket, ahogy csak lehetséges. Felismeritek, mekkora befolyása lesz ennek a felfedési folyamatra? Nagyléptékben gondolkodjatok és még annál is nagyobban. És igen, tudjuk mennyire kedvelitek a selfie-ket [önmagunk fotózása egyedül v társaságban] és előre örülünk a kreativitásotoknak, hogy képeket készítsetek velünk.

Felmerül a kérdés, hogyan kommunikáljatok velünk. Először is, mi is annyira érdekeltek vagyunk a veletek való kapcsolatteremtésben, mint ti. Mi is „idegesek” leszünk és megértjük milyen idegesek lehettek, amikor velünk találkoztok. Hallgassatok egyszerűen szívetekre és kövessétek tanácsát. És pontosan tudni fogjátok, hogyan viselkedjetek a kapcsolatfelvétel közben.

„Mikor történik meg a kapcsolat?“ – ez a következő kérdésetek. Ahogy fent mondtam, megtörténik, ha energiaszinteteket megfelelően megemeltétek, és ha eljön a legjobb alkalom a találkozásra.

De sok kapcsolatfelvétel már meg is történt. Mert egyre többen eléritek a szükséges energiaszinteket, így kapcsolatfelvételeitek az ’egekbe szökkennek’.

Szavak nem elegendőek, hogy kifejezzük mély örömünket, hogy szemtől szemben találkozhassunk veletek.

Menjetek békével és érezzétek biztosnak az irántatok érzett soha véget nem érő szeretetünket.

Galaktikus családotok nevében

Fivéretek

Ashtar

Csatornázta: Philipp

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: Ashtar: Der Kontakt steht bevor

Ide kapcsolódó korábbi anyag: http://kristalyhang.wordpress.com/2012/08/22/marix-az-elso-finomra-hangolt-es-egyeni-kapcsolatfelvetel-2012-07-19/

Kedves Nővérek és Fivérek a Földön!ASHTAR

Itt Ashtar. Üdvözöllek Téged. Ma egy olyan részedről szeretnék beszélni Neked, ami arra vár, hogy újra felfedezd. Sokat olvastál már ezen részedről. Néha belső Istennek, néha belső fénynek, néha autentikus énednek, néha teremtő részednek, néha lelkednek nevezve.  

Más korokban további kifejezéssel illeték ezt a részt Elméletileg tudod, melyik részről van szó, mégis kicsit idegen számodra. Régóta próbálsz kapcsolatot teremteni ezzel a belső részeddel és feltérképezni azt. De ez egyáltalán nem olyan egyszerű vállalkozás. Már nincs annyira letagadva, mint a korábbi időkben. Ennek oka, hogy a földi emberek már nem nyelik le egyszerűen ezt a letagadást. Mire volt jó ez a letagadás és hogyan jött létre?

Nos, hadd meséljek ma egy történetet. Ez a te történeted, mint ahogyan minden földi lény története. Lemúrián, Atantiszon és a korábbi korszakokban – óh azok is voltak – tudatában voltál ennek a részednek. Érezted és szeretted őt. Mindennemű észlelésed középpontja volt. Tisztelet és elfogadás övezte. Mert ez a rész a te esszenciád, ott van az eredeted, valódi természeted, amit ma autentikus énednek neveznek. Ez tartalmazza minden teremtés eredetét, így azt is, amit ma a legnagyobb titoknak neveznek. Az akkori korokban ez nem volt titok. Ennek minden ember tudatában volt. Eme belső részedből, ami a magod, ebből kiindulva gondolkodtál, láttál, éreztél, hallottál, szagoltál, ízleltél. Aztán elkezdődött a korszak, amikor sötétebb lett. A sötétség, a sötét idők azok a korok, ahol e mag körül több réteg lerakódik, így megszűnik a hozzáférésed az esszenciádhoz. Valami titokzatos, rejtett lett belőle és az embereket eltérítették a belső isteni magjukhoz vezető ajtóktól és bejáratoktól. Így elkezdték kívül keresni a részt, amit önmagukban már nem találtak meg. Sok tükör volt, sok istent imádtak. Olyannak tűntek neked, mint ez a belső részed. Ezek az istenek a te szemszögedből nézve médiumok voltak, hozzáfértek egy istenhez, mely az univerzumokat irányítja. Képesek voltak gondolataikkal manifesztálni, rendelkeztek többek között gyógyító képességekkel, volt karizmájuk és sok más, amit te már nem találtál meg önmagadban. Ezek közül az istenek közül egyesek a fényvilágokból, míg mások a sötét világokból érkeztek. 

Mivel te már nem érezted az esszenciáddal való kapcsolatot, gyakran nem tudtad ezt megkülönböztetni [ford. megj.-fényes vagy sötét]. Észlelésed a „kisebbrendűség” érzéséhez kapcsolódott pl. elkezdted csodálni a másik lényeknél azt, ami tulajdonképpen természetes és magától értetődő. Minden, ami „magától-értetődő” különlegessé vált. Így ezek közül az istenek közül egyesek, akik a fényvilágokból jöttek, hogy tükreitek legyenek a Földön, annyira élvezték ezt a csodálatot, hogy ebből az anyaghoz való tapadás keletkezett és ’normális’ embereké váltak és egy inkarnációs ciklusban találták magukat – mint ahogyan te is – és elveszítették isteni képességeiket. A sok (nem csak 12) DNS szálból csak 2 testesült meg. A többi DNS-szál a fizikai testen kívüli területekre kerültek. 

A fő különbség a sötét és fénylények között, hogy a sötét világokban nincs jelen a szeretet. A szeretet az, ami a fényt hozza. Amikor egy lény sötétségben tartózkodik, akkor a sűrű és súlyos energiában tartózkodik.  Nem lát, hall és érez semmit. Így alakultak ki a fizikai érzékszervek, amiknek tájékozódásra volt szükségük.  Milyen messze tud látni a fizikai szem? Képes látni a szeretetet, ami mindenütt jelen van? Képes látni a sok élményt, amit sok lény már örökkön megszerzett? Képes látni az angyalokat, akik mindenütt – a Földön- jelen vannak? 

Pillanatnyilag erősebben áramlik az energia a fényvilágokból a Földre. Ez magával hozza a felébredést. A szeretet visszaköltözik a Földre. A szeretet fényt hoz. Így világosabban felismered a Föld struktúráit és hogy azok milyen hatással vannak.

E felismerés által képes vagy különbséget tenni és dönthetsz, mi az, amit szeretnél elengedni és mi az, amivel kapcsolatba szeretnél kerülni. Jelen pillanatban először az elengedésről van szó és a belsővel való kapcsolódásról. Kiterjedsz és növekedéseddel újra összekapcsolódsz a DNS-szálaiddal, amik eddig a fénytestedben pihentek. Így kiterjeszted a fizikai testedet a fénytested felé. Ez a kiterjedés akkor történik meg, amikor elengeded a magod, az esszenciád körül lerakódott rétegeket úgy, hogy megtisztítod és átalakítod, meggyógyítod és aztán integrálod őket. Így fedezed fel a benned rejlő Istent, a teremtőt. Felfedezed, hogy mindegyik gondolat teremtő erejű. Így minden egyes lélegzeteddel létrehoztál valamit. Néha gazdagságot, néha szükséget. Mindig is teremtőként éltél és mindig is az maradsz. Ez az egyetlen forma, amit nem tudsz feloldani, mert ez a feltétel nélküli szeretet. A teremtés feltétel nélküli. Így jöttél létre egykor ebből a feltétel nélküli szeretetből és még mindig belső magodban/magadban hordozod azt. Te azonos vagy vele. Minden más forma, ami egy lény feltétel nélküli szeretete által került kifejezésre feloldható – azok a formák is, amik feltételeket tartalmaznak [feltételekhez kötöttek]. Ezek a formák mind nem eredet-iek. Ha tudatában vagy, hogy ez az eredetiség nem kívül, hanem mélyen legbelül található, akkor kezdetét veszi a tudatos teremtés. Minden többi más tudat-talan [ nem tudatos] teremtés.

Így meghívlak Téged, lélegezz mélyen ki és be. Érzékeld gondolataidat kicsi gyerekekként, akik játszani akarnak. Mit játszanak éppen? Mit éreznek most a játék során? Félelmet? A félelem a vakság és az önvaló-elfelejtésének kifejeződése. Küldj nekik szeretetet és így fényt. Mi történik? Figyeld csak.

Fontos a mostani időkben, hogy elkezdesz tudatosan gondolkodni, tudatosan látni, tudatosan hallani és tudatosan érezni anélkül, hogy értékelnél és elemeznél. 

Ekkor megkezdődik a kapcsolatfelvétel az eredeti önvalóddal. 

Mély szeretettel és elkötelezve

Ashtar

Blandina Gellrich:

Felhívás fényszolgálatra

Egyes köztetek bizonyára ismerik Dr. Ihaleakala Hew Len, egy hawaii terapeuta történetét. Egy pszichiátrián orvosként gyógyította a beteg embereket a világ számára inkább szokatlan módon. Minden nap visszavonult az irodájába és sorjában maga elé vette a páciensek aktáit. 

Miközben azokat áttanulmányozta egy empatikus kapcsolatot teremtett az adott beteggel. Érezte, amit a páciens érzett. Hol dühöt, agressziót, hol szomorúságot, kétségbeesést…Ezután belső teremtő aspektusához kapcsolódott annak tudatában, hogy teremtő lényként megteremtette a feltételeket, hogy ez a páciens most agresszív vagy erőszakos. 4 mondat követte: Sajnálom, kérlek bocsáss meg, köszönöm Neked, szeretlek. Ezt minden nap megismételte minden páciens aktájával. Soha nem látta a pácienseit Rövid idő leforgása alatt egyre több beteg lett egészséges. Az egykor agresszív és erőszakos páciensek elbocsáthatóvá váltak. A gyógyulás bekövetkezhetett, mert Dr. Len meggyógyította önmagában azt a részt, ami mindezt megteremtette. Ez egy rövid összefoglaló mindazoknak, akik nem ismerik Dr. Len történetét. 

Dr. Len munkásságára és Ashtar fenti üzenetére támaszkodva felhívást intézek egy fényszolgálatra. Ennek feltétele, hogy képes vagy a benned rejlő teremtő aspektussal összekapcsolódni. Légy tudatában annak, hogy valamely időben, valamelyik inkarnációd valamelyik gondolata vagy cselekedete hozzájárult ahhoz, hogy társteremtőként kivette részét a Föld mai és elmúlt korszakainak struktúrájának kialakításában. Eljött az idő, hogy meggyógyítsd ezeket a gondolataidat és cselekedeteidet, hogy ezzel meggyógyítsd az ebből eredő hatásokat és formákat a Földön. Ebből környezetedben jó hatások jöhetnek létre. Ha ezt sok ember megteszi, akkor nagyobb hatás érhető el és a Föld struktúrájáig hatolhat. Fontos, hogy ezt naponta tedd meg, mindegy milyen időben. Ez csupán néhány percet vesz igénybe.

Ha szeretnél ebben részt venni, akkor fogalmazd meg belső tiszta szándékodat néhány szóban. Mindenki, aki külsőleg is szeretné szándékát jelezni, az küldjön egy e-mailt ide:lichtdienst.anmeldung@channelausbildung.de“. Ha közben le szeretnél jelentkezni, mert szükésged van egy kis szünetre vagy egyszerűen más dolgok foglalkoztatnak, akkor küldj ide egy e-mailt: „lichtdienst.abmeldung@channelausbildung.de“. Később újra visszajelentkezhetsz. Mindegy milyen formában fogalmazod meg a részvételi szándékodat, gondolatilag vagy egy e-mail elküldésével. Én naponta összekapcsolódom egészen 2014. 09.30-ig mindenkivel, akik részt vesznek. Ezáltal a fényszolgálat szálai összességében összefutnak és felerősödnek. A szellemi világ azon lesz, hogy a résztvevők számát hatványozzák. 

Ennek a napi menete (időponttól függetlenül) a következőképp alakul, amíg részt veszel benne:

Annak tudatában, hogy valamelyik időben, valamelyik életben egy vagy több cselekedeted hozzájárult ahhoz, hogy a Földön létezik a félelem, a szenvedés,a szükség stb. kapcsolódj össze a belső teremető aspektusoddal. Ne értékelj, ne ítélkezz. Fogadd el és légy tudatában teremető erődnek, mely eredendően jó szándékú volt és szeretetteljes és még mindig az is. Ezután kapcsolódj össze empatikusan a következő személyekkel ill. intézménnyel vagy országgal. 

Putyin,

Obama,

EU,

Tibet.

Példaként szolgálnak bizonyos strukturált formák, szenvedés, hatalom stb. hatásaiként. Miközben minden empatikus kapcsolat során röviden érzékeled, mit érez a személy (vagy intézmény vagy ország). Ezután lehetőleg hangosan mondd a következő mondatokat tisztelettel és teli szeretettel:

Sajnálom,

Kérlek bocsáss meg,

Köszönöm,

Szeretlek.

Ha ezt hosszabb ideig csinálod, akkor ez mélyen gyógyító lesz számodra és változásokat idézhet elő a környezetedben. Talán közösen változásokat is elérünk a politikai történésekben. 

Én magam már jó ideje naponta gyakorlom és a tapasztalat mondatja velem: a

Ho’oponopono nagyon hatásos.

Fontos:

Ha az e-mail-es be- és kijelentkezést használod, tudd, hogy nem nézek bele az e-mailekbe, sem a számukat nem tartom nyilván, sem hogy kitől jönnek. Ezért erre az e-mail címre ne küldj információt, üzenetet vagy bármi mást. [A német csatornázó Blandina Gellrich megjegyzése]

Csatornázta: Blandina Gellrich

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://www.licht-der-seele.net

Bagdi Bella: HO’OPONOPONO 

bach__blumen__bume__grserÜdvözlet, drágáink!

Sokatoknál észrevesszük, hogy elkezditek elfogadni és megérteni az életetekben végbemenő változásokat… egyesek még azt is mondják: „Miért nem jutott ez előbb eszembe?” Az emberek kezdik elveszíteni a változástól való félelmüket és ez a fejlődés fontos lépése. Ez így működik. Sose féljetek új dolgokat kipróbálni! Mert ha utána azt tapasztaljátok, hogy nem működik, akkor sincs gond! Nem szakad le az ég! Az, hogy egy személy megtanul minden szinten nyitottá válni új dolgokra és a változásra, lehetővé teszi számára, hogy hasonlóképpen, minden szinten kapni is tudjon – és így megnyílik a belső ajtó!

Sokan – az úgynevezett „idősebb generáció” – továbbra is abban a meggyőződésben él, hogy nincs jobb módja bizonyos dolgokat megtenni, mint ahogyan azt ők az életük tapasztalatai során megtanulták. Nekik kényelmes a megszokás, ők még azt is visszautasítják, hogy más módon lássák a világot és a spirituális fejlődés lehetőségeiről is lemaradnak. Az, hogy megengeditek magatoknak, hogy az új dolgokat egy másik szemszögből nézzétek, nem jelenti azt, hogy boldogtalanul kellene leélni az életeteket, hogy ne találhatnátok örömöt a munkátokban vagy a tetteitekben! Nem jelenti azt sem, hogy a jelenlegi cselekvéseitek és látásmódotok – legyen akár globális vagy csupán személyes – rossz lenne vagy meg kellene változtatni! Nyitottnak maradni egyszerűen olyan akaratlagosságot jelent, mely szerint elengeditek a ragaszkodást és nem vagytok annyira hozzákötözve a már ismert dolgokhoz és ahhoz a felfogáshoz, hogy minden változás lehetetlen.

Az Arktúriai Csoport szeretne most az energiáról beszélni nektek. Az energia minden dolog esszenciája, mivel ez minden forma Isteni Tudatossága és szubsztanciája. A legtisztább energia, a fehér Fény. Ezt minden egyes személy a saját tudatossága szintjén értelmezi. A fényudvar, amit a szentek és mesterek körül látni az egyszerűen az ő energiamezőjük – tiszta fénnyel töltve, hogy így mindenki láthassa.

Az energia – mivel Mindenütt jelenlévő Tudatosság – sosem veszhet el, csupán alakot válthat. Tudatában vagytok mindenkor ennek és meg is tapasztaljátok ezt az energiát, de nem mindig tudatosul bennetek az, hogy mit éreztek. Érzékelhettek elnehezülést bizonyos helyeken – mint például a csatamezőkön, melyek még mindig a félelem és szenvedés rezgését hordozzák. A bárok gyakran egy nagyon erőteljes, harmadik dimenziós energiát hordoznak, melyeket azonnal meg lehet érezni. Sokan tapasztaltátok már a katedrálisok vagy egyszerűen egy falusi kis templom békéjét és fényét, ahol az idők során már sokak által elmondott imák szinte a fény energiájának „jelenlétét” alakították ki. A természet gyógyító energiája egy érintetlen erdőben vagy egy csordogáló patakban szinte mindenki által érezhető és ez az oka annak, hogy ezeket a hathatós és megszentelt helyeket meg kell védeni!

Minden ember megtapasztalja az energiát, de nem mindig értik meg, hogy mi az, amit éppen éreznek. A csatornák gyakran azt mondják: „Az energia még nem megfelelő” ahhoz, hogy ez vagy az megtörténjen. Ez azt jelenti, hogy annak az energiának a szintje és összhangja, mely ahhoz kell, hogy egy bizonyos esemény megtörténjen, még nem érkezett el. Minden élőlény érzi az energiát és a saját tudatossági állapota alapján értelmezi azt. A tudósok gyakran fizikai dolgokkal magyarázzák, a pszichiáterek érzelmiekkel, míg egyes értelmiségiek ötletekként vagy az agy erejeként értelmezik az energiát… ezek a meglátások az adott személyek tudatállapotától és hitrendszerétől függenek. Az állatok nagyon fogékonyak az energiára és reagálnak is rá. Könnyen megérzik a félelmet, haragot, szeretetet és mindent, jöjjön az emberből vagy állatból.

A szín és a megszentelt Sugarak a Forrás-energia különböző aspektusai; tiszta Fényből tevődnek össze, melyek a Fény egyedi rezgési minőségeit hordozzák. Amint a fejlődés egyre mélyebb szintekre jut, olyan új színek jelennek meg, melyeket korábban még nem lehetett látni. Minden aurának változó színe van, és ez az adott személy energiáját mutatja. Ezért van az, hogy bizonyos személyeket adott színben rajzolnak meg, vagy jobban mutatnak adott színekben. És ezért van az, hogy a bíborvörös színt egy pompás színnek tekintik (tökéletes társítása a vörös – fizikai – és kék – mentális – színeknek!) Az ősi gyógyító templomokban színterápiát alkalmaztak azért, hogy összhangba hozzák a rezgési frekvenciákat. Ezt napjainkban is alkalmazzák egyes gyógyítók.

Használjátok ki az ibolya lángot (a hetedik sugár), amint azt Adamus/St. Germain tanította, mivel ez az átváltozás vibrációs energiája. Árasszátok el magatokat vele és árasszátok azt az egész világra, sőt ha indíttatásotok van rá, akkor másokra is (anélkül, hogy bármiféle célt határoznátok meg). Gyakran használjátok ezt az eszközt a meditációtok és a belső munkálkodásaitok során, mivel az ibolya lángja könnyebbé alakítja át a sűrű energiákat. Minden energia Fény, de annak rezgéseit lealacsonyították a fejletlen, harmadik dimenziós tudatosság gondolatai és hitrendszere, így ezt lassabb és sűrűbb rezgésszintre hozták… Fény vs. sötétség –> dualitás!

Az emberi szem még képtelen érzékelni a könnyebb, gyorsabb rezgéseket és ezért van az, hogy sokan nem látják a Vezetőiket vagy azokat, akik fénytestben vannak, és azt hiszik, hogy az anyagi/fizikai sík az egyetlen, ami van. De ez a felfogás meg fog változni!

Az EGYség miatt, minden rezgésszint hasonló gondolatokat és embereket vonz magához. Ez kapcsolatokat teremt… függetlenül a pénztől, státusztól vagy bármitől, mint ahogyan azt a világ hinné. A kapcsolatok a rezonancia ugyanazon szintjén jönnek létre. Ezért van az, hogy sokan vonzódnak a Fényhez, keresik a saját Fényüket, de nem tudják, hogy az belül van, és így kifelé tekintenek, másokra.

A változás e hathatós idejében a fizikai, érzelmi és mentális testetek vibrációs frekvenciái könnyebbé válnak, és ezért van az, hogy sokaknak fizikai tünetei jelentkeznek – pl. időnként szükségük van lefeküdni vagy lepihenni. A régi, sűrű energiák elengedése, melyeket életeken át tároltatok a fizikai, érzelmi és mentális testeitekben sok alapvető, fizikai energiát igényel, és sokan kimerülnek annak ellenére, hogy semmiféle szemmel látható oka lenne. Bízzatok a folyamatban, pihenjetek, amikor szükségetek van rá és igyatok sok, tiszta vizet! Ez a folyamat egy bizonyos ponton véget ér majd, követve a tisztítást, a könnyebb energiák integrációját és a DNS-aktivációt, amelyre készen álltok.

Az energia mindezeket magában foglalja, sőt, még ennél TÖBB, sokkal TÖBB is! Az energia az Isteniség kifejezésének vibrációs frekvenciája és amint a fejlődés során az igazságba egyre jobban belemerültök, a személyes energiamezőtök könnyebbé, fényesebbé válik majd, ami sokkal inkább mutatja a valós, igazi esszenciátokat!

Mi vagyunk az Arktúriai Csoport.

Csatornázta: Marilyn Raffaele

Magyar nyelvű fordítás: Vénusz

Forrás: http://www.onenessofall.com/newest.html

 

Jesus carrying a child on his backA bölcsesség és az inspiráció üzenetei

Nem fogtok kudarcot vallani
Kedveseim, itt vagyok, eljöttem, bár valóban nem úgy, ahogyan szeretném, de jelenleg másképp nem lehetséges. Kedves Szívek tapasztalataitok itt és most attól függnek, mennyire álltok készen a bizalomra és az elengedésre. Hogy mennyire kerülhetek közel hozzátok ezekben a pillanatokban, tőletek függ és attól, mennyire engeditek magatokat bízni, elengedni és azt befogadni, ami itt vár rátok ebben a pillanatban. Vegyetek egy mély lélegzetet Kedvesek és tudjátok veletek vagyok, annak ellenére, hogy ezek a szavak egy követ testén keresztül érkeznek. Tudjátok, hogy én vagyok itt nálatok, Lord Emanuel.

Ezek az üzenetek kódolva vannak, hogy lehetőségetek nyíljon mélyebb szinten fogadni engem, önmagatokon keresztül. Vegyetek egy mély lélegzetet Kedvesek és ott leszek veletek. Lélegezzetek tovább az orron keresztül, inhaláljátok be a Fényt és lélegezzetek ki szájon át, hosszan kilélegezve ennek a napnak kellemetlenségeit és gondolatait.

Kedveseim sokan közületek minden alkalommal így fognak tenni, amikor ezeket a szavakat olvassák és személyes életükben nagy jutalmat [sikereket] aratnak le. Azok közöttetek, akik képesek érzékelni az energiáját és az értelmét annak, amiket ezek a szavak hordoznak magukban, és ezek nem csak lapos szavak egy oldalon, ők még nem mélyednek el ebbe a tapasztalatba, nem merülnek el önmagukba, de mégsem cselekszenek tévesen, hisz tudjátok, minden egyén szuverén szabad akarata szerint így is cselekedhet, tetszés szerint, ez is mind rendben van. De ha még tétováznátok a mélyre merüléssel, most szeretettel arra terelgetnélek benneteket, hogy „merítsétek bele orrotokat” ebbe a tapasztalatba [próbáljátok ki], mert amit ott találtok, az a végtelen szeretet. Merüljetek bele a végtelen szeretet óceánjába, ami itt van. Engedjétek meg az energiámnak, hogy felerősíthessem ezt az érzést, hogy ne kételkedjetek abban, mi az, ami minden nap rendelkezésetekre áll, ha ti is akarjátok, és megengeditek, hogy úgy lehessen.

Nemes szívek, sokan folytatjátok utatokat az energiák felszabadításában. Ez a valóságban azt jelenti, hogy számos fájdalmas és nehéz dolog változtatja meg életeteket, azt a látszatot keltve, életetek egyre rosszabb, kaotikusabb, kiszámíthatatlanabb és inkább egy harcra hasonlít. Kedveseim, erősnek kell maradnotok annak tudatában, hogy ez el fog múlni, és annak ellenére, hogy olyan érzés mintha végtelenül folytatódna, bízzatok bennem, amikor azt mondom, ott lesztek a másik oldalon, annak ellenére, hogy ez a fejlődési fázis korábban jön, mint gondolnátok és túl elfoglaltak lesztek a tökéletesség és a csodák mély tiszteletétől, hogy emlékezzetek az egész harcra, amin keresztülmentetek.
És emlékezzetek a pillangó által bemutatott különleges átalakulásra. Ne feledjétek ennek a lénynek látszólagosan lehetetlen harcát, hogy kiszabadítsa magát a bábjából, és ne feledjétek pillangó-metamorfaz erőt, amit ez a lény ebből a harcból nyer és mindenek előtt a legfontosabb, ne feledjétek a pompát, amit magára ölt a pillangó, ne feledjétek a szépséget, a tökéletességet, a megkönnyebbülést és a kecsességet, amivel a pillangók első repülésüket viszik véghez, fel a messzi magasba és el a harctól, amiből kiszabadították magukat.
Harcotok egy múló emlék lesz, mely elhalványodik, míg el nem veszik örökre és az örök feledés tengerében fel nem emésztődik, ahol minden hasztalan dolog, minden emlék, szó, tett és cselekedet, melyek elősegítették fejlődéseteket el nem tűnnek benne. Örökre elfeledve.

Kedveseim, emlékezzetek erre, mikor régi energiáitok utolsó kimaradásán mentek keresztül, amik évmilliókon keresztül tartottak fogságban benneteket. És ezt nem megtévesztés céljából mondom nektek, mindent át kell éreznetek, amit lehet, miközben elhagyjátok ezt a szorult helyzetet, különben elzárva marad szervezetetekben. Át kell őket éreznetek, mielőtt örökre elhagyja önvalótokat. Ne arra használjátok a közelgő boldogságot, hogy átfessétek vagy elárasszátok vele a valóságot és azt, amivel szembe kell néznetek. Legyetek tudatában annak, hogy közelebb van, mint gondolnátok.

Valójában közületek sokan azért jönnek el, hogy felfogják nincs könnyebbik út, nincs lerövidítés és a valóság szemébe kell néznetek és fel kell vállalnotok a konfrontációt, ami miriádnyi út formájában érkezik. Lélegezzetek és legyetek mégis benne.

Tudjátok azt is, hogy ti vagytok a legerősebbek legerősebbjei. Tudom, hogy ezt most sokan megértik, mert így éreznek. Érzitek a mindenható erőtöket, tudom, hogy érzitek. Mindannyian átéltétek pillanatokat, amikor éreztétek ennek a hatalomnak és erőnek az érintését. Nem véletlenül vagytok itt, és ha tudnátok, mit értetek el, hogy ide jöhessetek, akkor ti is tudnátok, mint én, hogy győzelmetek biztosított.

Ti vagytok a bátrak legbátrabbjai, az erősek legerősebbjei, Isten Anya/Atya nem hibázik, és egy végtelen intelligencia választott benneteket erre a küldetésre, ami soha nem téved [nem hamis].

Folytassátok bátor Kedveseim, folytassátok. Közelebb vagytok, mint gondolnátok. Lélegezzetek most mélyen be és érezzétek ezt Kedvesek. Vegyétek erőmet, ha a tiétek cserben hagy. Győztesek vagytok. Ez az én ígéretem számotokra. Lord Emanuel VAGYOK és nem fogunk kudarcot vallani. Isten áldjon benneteket. Nem távozom még. Kérlek benneteket, ha akartok, szánjatok néhány percet, hogy elcsendesedjetek és megkaphassátok áldásomat. Köszönöm nektek. Megtiszteltetés benneteket, Szeretteimet szolgálni.

Csatornázta: Gillian Ruddy
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://lordemanuelingerman.blogspot.hu/2014/03/lord-emanuel-11marz-2014-ihr-werdet.html

 

newage1Üdvözlet Drágáink! Ismét eljöttünk, hogy a felemelkedésről beszéljünk nektek. A magasabb dimenziókba való felemelkedés különböző szintjein vagyunk. Nem mindenki fog felemelkedni ebben az időben, mivel sokan nem állnak készen arra, hogy a lelkük bensője teljességét megragadják. Mindazonáltal, mindenki megtapasztalja azt a Fényt, mely Gaia-ra érkezik ebben a hathatós időben és mindenkinek megvan a saját döntési lehetősége a növekedésre illetve annak elutasítására egyaránt.

 

Emlékezzetek erre, miközben megfigyelitek a bennetek és a világban végbemenő rengeteg változást. A változás nagyon lehangoló tud lenni azok számára, akik még afféle, életen át tartó tanításokhoz láncolják magukat, melyek többé nem a legfelsőbb jót szolgálják… viszont így működik a fejlődés. A fejlődés egy fokozatos (időnként nem is annyira fokozatos) elmozdulás az újba és a sokkal fejlettebb gondolkodásba, létezésbe és cselekvésbe… Ha a többség felébred és még több Fényt ad az univerzális tudatossághoz, a régi hitrendszer nem tudja ezt a növekedést megállítani.

 

Mivel mindannyian teremtők vagytok, a fejlődés lelassulhat, de sosem állhat meg, mivel ez az élet célja. A szabad akarat által egy személy le tudja lassítani, sőt meg is tudja állítani a saját spirituális fejlődését, akár még több életen keresztül is, de a fejlődés felé történő utazás sosem érhet véget véglegesen…. Mivel az emberiség valódi természete isteni, az erre való emlékezés vágya ezért sosem tűnik el. Gyakran ezt mélyen eltemetitek, mert úgy akarjátok, vagy egyszerűen figyelmen kívül hagyjátok! Viszont ez a vágy sosem tűnhet el, különben a világ sosem lenne egyedi. Egy ember sosem létezhet az isteni formáján kívül, mivel ez minden alak szubsztanciája…mindennek, ami van.

 

Az Arktúriai Csoport szeretne nektek az életről beszélni. Amikor a harmadik dimenziós hitrendszerben vagytok, az életet bizonyos esetekben szentként kezelitek (barátok, rokonok), viszont bizonyos esetekben (pl. háborúk) nem teszitek ezt – ezzel tökéletesen visszatükrözitek a harmadik dimenziós gondolkodás szeparációját és dualitását. Csupán egy élet van és ez nem más, mint az Isteni… ez az egyetlen létező élet, ami van. Emberileg a tudósok létre tudnak hozni olyan dolgokat, melyek látszólag egy üvegben életképesnek bizonyulnak (klónokat) – de ez csupán fizikai természetű… az „élet” egy interpretációja. Az élet csak akkor válik ÉLET-té, amikor az isteni energia bele áramlik. Ezért van az, hogy a fizikai test olyan gyorsan szétbomlik, miután a lélek eltávozik belőle.

 

Itt értünk ahhoz a részhez, ahol muszáj beszélnünk az abortuszról, mely sokak számára még most is központi, zavaros, aggasztó és gyötrelmes téma. Egy meg nem született személy életének elvételéről való döntés egy olyan választás, melyet nem szabad könnyelműen venni, hanem tudni kell, hogy az a lélek, aki úgy döntött, hogy gyermekké lesz, a másik oldalról nagyon is tudatában van annak, hogy vajon ki lesz-e hordva vagy sem. Egy születéssel végződő terhesség során a lélek tud ki-be jönni-menni a testébe; a terhesség korai szakaszában a lélek még nem csatlakozik a testhez, hacsak nincs valami fontos lecke, melyet ezzel kellene megtanulnia.

 

Ennek eldöntése csak akkor szabad, hogy bekövetkezzen, miután a szándék őszintén fel lett tárva, mivel a döntést meghozó személyben az efféle választások erőteljes energiákat raktároznak el és mindkét irány rengeteg érzelmi energiát igényel. ŐSZINTÉNEK kell lenni, amikor belsőtökben azt vizsgáljátok, hogy mi a legjobb és mi a legfőbb jó minden érintett számára… az effajta döntéseket sosem lehet egyszerűen csak önzésből, kényelemből, félelemből meghozni és sosem szabad az élet feletti irányítás eszközeként használni.

 

Mindenféle döntés spirituális kulcsa a SZÁNDÉK, hiszen a mögöttes szándék nyújtja az adott dologgal kapcsolatos energiát… minden szándék szó, tett vagy gondolat által nyilvánul meg. Ne feledjétek el ezt, drágáink, mivel ez egy életbevágóan fontos dolog!

 

Az élet örök, de a lelkek dönthetnek úgy is, hogy korlátok között, fizikai testben töltenek időt annak érdekében, hogy spirituálisan növekedjenek és fejlődjenek a harmadik dimenziós energiák sűrűségében. A Föld egy hathatós és bonyolult hely, ahol fejlődni lehet – viszont nem a bátortalan szívűeknek való! Sose becsüljétek alá a bátorságotokat, drágáink, mivel sok fejlődő lélek van másik bolygókon, akik úgy döntenek, hogy nem jönnek egy olyan bolygóra, amely ennyire sűrű. Mindenki fokozatosan tanul a földi tapasztalatai során és végül rájön, hogy amit folyamatosan keres, az önmagán belül rejlik. Ezen a ponton kezdtek el bizonyos problémákkal felsőbb szinten találkozni. A karma eltűnik, és hirtelen azt látjátok, hogy másoknak segítetek. Olyanoknak, akik hasonló problémákkal küszködnek, mint ti. A földet sokan figyelik olyanok, akik meg szeretnék tanulni és látni akarják, hogy az emberiség hogyan teszi ezt meg.

 

Az életet sosem lehet elveszíteni! Ez nem lehetséges! Egy személy, aki akár természetes, akár nem-természetes úton távozik, egyszerűen csak egy másik dimenzióba megy. A legtöbb emberi szem még nem képes érzékelni a magasabb rezgésű fény-testet, ezért azt hiszi, hogy az adott személy egyszerűen meghalt. Alvás közben mindannyian elhagyjátok a testeteket, mozgolódtok, tanultok és munkálkodtok a spirituális testetekben. Az élet és a halál a dualitás két aspektusa csupán. Sokkal inkább éltek a másik oldalon, semmint a földön, hiszen a túloldalon emlékeztek arra, hogy kik és mik vagytok. Ott vezetést kaptok, mindenféle segítséget nyújtanak és támogatnak benneteket minden, számotokra szükséges dologban.

 

Vannak néhányan, akik a „haláluk” után továbbra is megpróbálják összhangba hozni önmagukat a számukra ismeretes földi energiával, mivel ők képtelenek meglátni a rájuk váró és segíteni akaró vezetőik fénytestét. Ezek a lelkek válnak az általatok szellemként vélt lényekké… Ők olyan lelkek, akik félnek továbblépni és belépni a magasabb dimenziós fénybe – néhányan ezek közül még ennek szükségességének sincsenek tudatában. Ezek a lelkek hozzákapcsolják magukat az ismert és gyakran szeretett emberekhez, helyekhez és az elmúlt földi életük tapasztalataihoz. Néhányan erőteljesen ragaszkodnak egy meghatározott hitrendszerhez és azt várják, hogy az ő meggyőződésük manifesztálódjon… képtelenek arra, hogy elhagyják azt a helyet, ahol vannak – és nem is igazán akarják ezt megtenni. Néhányan ismerős dolgokat és életet hoznak létre, melyet asztrál birodalomnak nevezünk. Itt gyakran sok ideig tartózkodnak – addig, amíg valaki más nem segít nekik (Fénylények vagy olyan emberek, akiknek ez a munkájuk) vagy nem ébrednek rá a változtatás szükségességére.

 

A harmadik dimenziós hitrendszerben sokaknak az a meggyőződése, hogy csak néhány életforma értékes és ez főként emberi. Meg kell, hogy értsétek: MINDEN életforma szent és az Egyetlen Élet része. Nincs értékes és kevésbé értékes élet. Az úgynevezett „primitív” társadalmak, akik azt tanítják, hogy engedélyt kell kérni, mielőtt az étel megszerzése érdekében kioltanak egy életet, megbecsülik és tisztelik azt az életet, amelyet az adott állat értük odaadott. Ezt a módszert sokan figyelmen kívül hagyják bármi más, több pénzt hozó dolog érdekében – ez egy másik megközelítés, mely nem tiszteli az adott állatot és az életet meggondolatlanul ételre, divatra, pénzre vagy hatalomra használja fel. Az Isten Önmagát végtelen formában és variációban nyilvánítja ki. Azt mondjátok: „És mi a helyzet a csótányokkal vagy a moszkitókkal? Engedjük meg nekik, hogy azt tegyék, amit szeretnének?” A rovaroknak csoport-lelkük van. Az energia isteni, de nem személyes. Amikor egy rovar elpusztul, azon nyomban újracsatlakozik a csoportja lelkéhez. De őszintén! Tegyétek fel önmagatok számára a kérdést: mint az Élet tisztelői valóban annyira bonyolult egyszerűen fogni egy pókot és kitenni a szabadba ahelyett, hogy megölnétek?

 

Az élet korlátozott és törékeny módon jelenik meg, de valójában örök és korlátlan. Nem tudtok meghalni. Azok, akik enyhülést keresnek a saját életük átélésének nyomása alól, egyszerűen átmennek a másik oldalra, de ott azt tapasztalják, hogy semmit sem oldottak meg azokból a leckékből, amelyeket meg akartak tanulni és így újra szembesülni kell velük egy másik időben és másik életben.

 

A földi élet harmadik dimenziós energiájába történő inkarnáció a lélek döntése, melyet egy adott személy választ annak érdekében, hogy fejlődjön és növekedjen a harmadik dimenziós energia számtalan lehetőségei között. Az élet leckéit minden egyes lélek eltervezi a születése előtt. Ebben segítséget és spirituális iránymutatást kap. Az élet eseményei nem véletlenszerűek, mint ahogy látszanak, amikor a külső megjelenés alapján ítéltek. Ezek olyan szükséges tapasztalatokat mutatnak, melyek az adott lélek növekedését és fejlődését szolgálják. A karma nem büntetés, hanem azon energiák kiegyensúlyozása, melyet eredetileg a fejlődő lélek – és nagy általánosságban az emberiség – alkotott. Miután a lélek elérte a spirituális tudatosság egy adott szintjét, nincs többé karma, hiszen azt követően az adott személy képes új, magasabb módon látni az életet. De ebben az időben sokan segítetek megtisztítani a személytelen világkarmát is!

 

Minden tökéletes, drágáink annak ellenére, hogy a világ meg van győződve arról, hogy hogyan kellene minden dolognak megnyilvánulnia annak érdekében, hogy „jó” legyen. Sose feledjétek, hogy azért vagytok itt, ebben az időben, ebben a testben, ebben a családban az életetek folyamatával és tapasztalataival (melyek közül van, ami kellemes és van, ami nem), hogy tanuljatok és növekedjetek. Nem egyszerűen azért, hogy múlandó ego-állapotot érjetek el a pénz, hírnév, szépség, földi javak vagy hatalom megszerzésével! Figyeljetek oda a vágyaitokra drágáink, mivel az effajta gondolatok azok korlátozottságát mutatják, akik még a tudatlanságba süllyedve élnek.

 

Nincs semmi ördögi vagy rossz abban, ha valaki gazdag. Ez egy téves elképzelés, melyet néhányan gondolnak vagy hirdetnek. A szeparációban való meggyőződés olyan általános érzetet alakított ki, mely szerint a bőség minden formája önmagatokon kívül áll és kínszenvedéssel kell megszereznetek és megragadnotok, minden áron és minden erőtökkel. A jólét a ti isteni jogotok, az isteni tökéletességgel való Egység alapvető eleme. Egy igazság, melyet fel kell ismernetek és tudatosítanotok kell, mielőtt az látszólag meg tud nyilvánulni. Ez a feladat!

 

Tegyétek az Egyetlen Isteneteket eggyé önmagatokkal! Engedjétek, hogy kifelé áramoljon, és olyan formában fejezze ki magát, amiben szükségszerű. Ami valaki számára tökéletes, az nem biztos, hogy más számára is az. Ezért ne hasonlítgassatok össze semmit! Ez a felfedezés segít megszabadulni benneteket az örökös, erőszakos reklámoktól, melyek megmondják, hogy mit vegyetek, mit tegyetek, mit birtokoljatok, stb … ha ez sikerül, akkor boldogok lesztek!

Veletek vagyunk az EGYségben és az ÉLETben…. Az Arktúriai Csoport

Csatornázta: Marilyn Raffaele

Magyar nyelvű fordítás: Vénusz

Forrás: http://www.onenessofall.com/newest.html

 

 

salusa-imagem-mais-real-deleKedvesek, mostanában hányatottnak érzitek magatokat és van, amikor meglehetősen frusztráltak vagy összezavarodottak vagytok. Ennek oka, hogy egyszerre történik oly sok minden,- és a ti helyzetetekből nézve nehezen ismerhető fel, mindez hova vezethet. De ettől függetlenül koncentráljatok továbbra is a saját helyzetetekre és saját utatokra, és továbbra is áramoltassátok a FÉNYT, mert erre most nagy szükség van, mint korábban valaha. A jövő tekintetében nagyon sok ember összezavarodott és aggályokkal teli és ez nem meglepő, hiszen oly sok minden van változóban. És ezek az idők a sötét erőknek és csatlósaiknak lehetőséget adnak, hogy még több zavart keltsenek, miközben ’nemsokára’ be kell vallaniuk önmaguknak, hogy lejárt az idejük. Valójában azt fogják megtapasztalni, hogy elveszítik hatalmukat és befolyásukat. Mindez a változás részét képzi, mely egész bolygótokon láthatóvá válik, és ami tovább fog terjedni, míg az Új Kor gyökereket nem ver.
Biztosíthatunk benneteket arról, hogy jelen vagyunk, biztosítva, hogy minden az ellenőrzésünk alatt maradjon; – és a háború egyáltalán nem jöhet szóba – és ez már hosszabb ideje van így! Ezen felül készen állunk arra, amire már sok-sok éve örömmel várakozunk, hogy visszatérjetek a FÉNYBE! Világszerte ünnepelitek majd a felismerést, hogy a sötét erők nem rendelkeznek hatalommal és nem zavarják meg előrelépéseiteket [fejlődéseteket] vagy nem akadályozzák meg a világbéke megvalósítását. Kivételezettnek érezhetitek magatokat, hogy megajándékoztak benneteket azzal, hogy ti is részesei lehettek a kiteljesedésben lévő átalakulásnak. És még saját magatokat is ’hátba veregethetitek’, mert valóban megérdemeltétek ezt a lehetőséget. Mindenki, aki jelen van a Földön és síkra száll a FÉNYÉRT, fontos szerepet játszik; de ne aggódjatok, ha látszólag semmi „különleges” dolgotok nincs.[Ide kapcsolódó link http://kristalyhang.wordpress.com/2014/01/07/hathorok-andromedai-galaktikus-tanacs-2014-atmenet-az-ember-3-utja/%5D Minden fénymunkás kiveszi részét abból, hogy a FÉNYT áramoltassa [terjessze], ami már azon van, hogy átvegye a „hatalmi pozíciót”. Büszkeséggel fogtok visszatekinteni ezekre az időkre és örülni fogtok, hogy részesei lehettetek és elvállaltátok ezt a kihívást.
A bankárok, akikről kiderült, kik is valójában, alig vagy egyáltalán nem éreznek szégyent mohóságuk és gátlástalan ’játékuk’ miatt, amit a rájuk bízott pénzzel műveltek. Más emberek pénzével kapcsolatos arroganciájuk és gátlástalanságuk nem ismer határokat; de miközben magukat még ’biztonságban’ tudják, a bankok struktúrája széttöredezik. Fejlődéseteknek köszönhetően – bár most messze a jövőbeli időkről beszélünk – de nyilvánvalóvá fog válni számotokra, hogy eljön az idő, amikor a pénzrendszer nem lesz már szükséges. Hosszútávon bezárnak a bankok és letűnnek a színről, hiszen egy pénz nélküli társadalomban már nem játszanak szerepet. Emberi fajként már most egyre magasabbra emelitek tudatállapototokat, és a beáramló energiák gyorsan a következő dimenzióba emelnek tovább. Azokat, akik még mindig egy másik utat választanak, természetesen egy megfelelő szintre vagy egy megfelelő helyre irányítják, ahol evolúciós tapasztalásaikat folytathatják. Mindegyikőjük pontosan ott találja magát, ahol lennie kell – fejlődési állapotuknak és szükséges tapasztalataiknak megfelelően.
Szeretnénk még egyszer megjegyezni, mindenki – kivétel nélkül –egyéni élettervvel rendelkezik, ami úgy lett kialakítva, hogy garantálva lehessen a ’legjobb haszon’ az adott inkarnációból. És normális esetben vele (=lelkével) is egyeztetésre kerül, – valamint megegyezésen kívüli élet-tartalmakkal is, amik fontosak haladásotokhoz – és gyakran karmikus okaik vannak. Hiszen ha csak véletlenszerűen lenne formálva egy élettartam, akkor az egyértelműen pazarlás volna; ezért szükséges egy életterv, mely segítségével haladhattok előre. Ha nem sikerülne életcéljaitokat elérni, amire már beleegyezéseteket adtátok, abból nem származik semmiféle hibáztatás; ti magatok fogjátok ezeket a kihívásokat egy másik életben még egyszer megtapasztalni. Szóval ne nyugtalankodjatok, amikor felismeritek ’csődöt mondtatok’ bizonyos élettervi aspektusok beteljesítésnek tekintetében.
Sok fénymunkás számára ez lesz az ’utolsó’ élet az alacsonyabb dimenziókban, és ezt intuitívan fel is fogjátok ismerni. Miután oly ’hosszan’ tartózkodtatok benne, minden lélek annyi segítséget fog kapni, amennyire csak szüksége van, hogy tovább haladhasson felfelé. És valójában mindegyik életetekben volt ilyen típusú támogatásotok; csak ha az egyéni rezgésszintjeitek különösen alacsonyak, akkor nehéz a FÉNY számára áthatolni a sötétségen. Mégis minden lélek bizonyos előrelépéseket fog tenni, amire alapozhat addig, mígnem teljes mértékben a FÉNYBEN él. Körülöttetek egyes emberek úgy tűnnek az alacsony energiák foglyai; ’kéz a kézben’ élik életüket a sötét erőkkel. De ne siessetek rögtön az ’elátkozással’, mert egy lélek sem tudhatja, mi egy másik lélek élettervének pontos természete. Vannak alkalmak, amikor a FÉNY lelkei, akik valóban a FÉNYT szolgálják, miközben ezzel egyszerre magukra terítik a ’sötétség köpönyegét’.  Így jobb, ha visszafogjátok magatokat az ítélkezéssel –vagy ami még jobb: egyáltalán nem ítélkeztek.
SaLuSa vagyok a Szíriuszról, és örülök, hogy visszatérhettem a Michaelt (Mike Quinseyt) ért trauma után. Ne feledjétek, hogy a látszólag „feleslegesnek tűnő” tapasztalat szintén értéket képviselhet, mert szükségszerűen mindig újra és újra, mindenhol megtanulásra váró leckék vannak. Ezekben a pillanatokban örülünk, ha az ilyen eshetőségekre úgy reagáltok, hogy egyszerűen tovább ténykedtek a FÉNYÉRT és megtartjátok nyugodt és megfelelő problémamegoldó képességeteket. Minden bizonnyal nem vagytok egyedül, amikor szembe kell néznetek a nehéz időkkel; azonban a kihívás az, ahogyan reagáltok rá. Ezt nem vehetjük le vállatokról, mert akkor elmenne mellettetek a lehetőség, hogy ti magatok emeljétek tovább rezgésszinteteket. Koncentráljatok továbbra is a FÉNY központotokból, annak tudatában, hogy az alacsonyabb rezgésekben tett utazásotok szinte lezárult. Hátrahagyom áldásom és az irántatok érzett SZERETETEMET.
Köszönet, SaLuSa!
Mike Quinsey
Csatornázta: Mike Quinsey
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás:http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

Követés

Értesítést küldünk minden új bejegyzésről a megadott e-mail címre.

Csatlakozz a 239 követőhöz