Latest Entries »

Kedves Olvasók!

Egy holland pilóta (J.P. C. van Heijst) készítette a következő képeket 08.24-én Kamcsatka-félszigetétől délre a Csendes-óceán felett repülve, mely terület gazdag vulkántevékenységéről…A pilóta azonban azt állítja merőben szokatlan fényjelenségeknek voltak a tanúi. Mióta megosztotta az interneten a képeket, mind szakértők, mind laikusok találgatnak, mi is lehet a képeken…

JPC-van-Heijst-1

JPC-van-Heijst-2

JPC-van-Heijst-3

Forrás: http://www.pbase.com/flying_dutchman/pacific_eruption

http://grenzwissenschaft-aktuell.blogspot.de/2014/08/pilot-fotografiert-mysterioses-leuchten.html

Kedves Olvasók!

Az arktúrusziak nagy időszakértők hírében állnak, kicsit talán nehéz követni a szöveget, de belinkeltem egy másik közvetítést is, ami segíthet a jobb megértésben. Kíváncsi vagyok nektek vannak-e a szövegben leírtakhoz hasonló tapasztalataitok…nekem például mostanában szokatlanul sokat cseng a fülem…bár azt olvastam ez D-vitamin hiány is lehet ( ilyen nyár mellett nem csoda, de legalább a vörös hajúak kihalása nem annyira aktuális…) Jó olvasást! Scarlett

telepátiaA Telekinézis fázisa – Másik dimenzióba való leföldelés –Szuperemberi erőtök felszabadítása

Lezárult a szív-kódok újrakalibrálása. Valóban bevezetésre került egy új valóság a jelenleg GAIA-ra inkarnálódott emberek számára. Egy új valóság szövődött bele az emberi Föld-mátrixba és az átalakulás egy új fázisába lépett. Az új időszak érti a finom-energiák nyelvét. Lehorgonyzásra került GAIA-n a telekinézis új időszaka. Áthatoltak a kódolások a felejtés és az illúzió fátylán keresztül a létezés valóságstruktúrájába, hogy „szuper-emberi erőitek” különböző mértékben bukkanhassanak fel szívetek mélyéről. A „tevékenység” tudata mindig jelen volt tudattalanotokban, testetek szubatomi lényegében.
Azáltal, hogy az újonnan képződött energia teljességében megfüröszti elméteket az információs-rendelkezésekben [kódokban], képesek lesztek valódi identitásotokat kibontakoztatni és mindennel képesek lesztek boldogulni, amivel találkoztok és sok ilyenre lesz példa. Miközben újonnan birtokba vett képességeitek feltárulnak előttetek, jó érzés tölt el benneteket Önvalótok megértése közben és ez nem csak egyéni megértéseteket és tudatotokat emeli fel, hanem az egész emberi népességét is. Ha bekövetkezik egy ilyenfajta eltolódás [emelkedés] emberi testetekben, akkor abban tartózkodva fedezitek fel a múlt valóságának illúzióját és teljesen új elvek leföldelését [alkalmazását], ami elmozdítja az emberiséget ennek a kísérletnek a következő fázisába.
Így az emberi test mivoltának megértése elkezd céltudatosan és teljességgel megjelenni valóságotokban. Jelenlegi földi szintetek tudományágazatai elkezdik bepótolni, behozni a tudást testetek valódi potenciáljáról. A kísérletek, az eddig ijedt szív belső képességei a szemetek előtt bontja ki az élet képletét.
Így, a jelenlegi valóságotokat megjelenítő strukturált háló által [mátrix által], elérhettétek azt, ami egy másik dimenzióban, egy másik univerzumban és egy másik idővonalon nem volt lehetséges. A valóságotokba fektetett erőfeszítéseitek által valóban létrejött egy híd, ami egy másik valóságba vezet. De nem csak egy hidat építettetek, hanem aktiváltatok portálokat [kapukat], amik időfolyosók és ezzel teljes erőbedobással nekikezdtetek az idő újrakalibrálásának.
Tudtátok, hogy soha nem fogjátok úgy megtapasztalni az időt, mint a múltban, el fognak tűnni az időblokádok létezésetekből [eltűnik a felejtés fátyla -ford. megj.], mert a korábbi történelmi események és a kozmikus kapuk energiája megtisztult saját energiátok által.
Eltűnik az idő, ahogyan azt ti ismeritek, és ahogyan az fizikai testetekben tartózkodva jelen volt, ezért sokatok az üresség, elhagyatottság és a veszteség érzésének különböző intenzitását érzik. Mert valóban az történik, hogy elveszítitek valóságotok jelenlegi értelmezését. Ez azzal függ össze, hogy beléptetek egy teljesen más dimenzióba. Egy új dimenzió került a Föld bolygón lehorgonyzásra és igen az idő egy új dimenzióban folyik, mint azt ti korábban érzékeltétek, mostantól másképp lesz. Belső órátok visszaáll, hogy testetek egy új idő-struktúrában tudjon helyt állni. Ezért egyeseknek rövidebbnek, míg másoknak hosszabbnak tűnnek a napok. Az idő hullámzik, az emlékezésbeli lyukak természetesek az átmenet során, az átalakulás folyamán, ami jelenleg testetekkel történik.
A folyamatosan jelen lévő finom-energiák feltárulnak előttetek és létezésük egyre jobban elterjed. Engedjétek, hogy közeletekben materializálódjanak, látomásaitokban, nem csak a harmadik szemeteken keresztül, hanem alakot és formát öltve, ezért nem lesz meglepő, ha látni kezditek a semmiből manifesztálódnak és aztán látszólag eltűnnek, mint fényvillanások, energia-gömbök vagy árnyékok. Egyesek kívülről jövő audio-jeleket tapasztalnak, visszhangokat hallanak, mások hangokat és információkat, amik közvetlen az audio-receptorokba [hallósejtekbe] jutnak el, de nem a harmadik szemetek vagy tobozmirigyetek által, hanem valóban fizikai emberi füleitekbe. Miközben rezgésetek tovább növekszik, aktiválódnak rezgés-érzékelésetek, mely lehetővé teszi az információs-rendeletek [kódok] számára, hogy megszokott kommunikációs utakon keresztül áramoljanak felétek, mivel valóban egy új dimenzióba léptetek be!
Ezzel megváltozik világotok kommunikációja, a kommunikáció új formát fog ölteni, mint azt már az elmúlt évek tanúsítják és ez történik a jövőben is, mert emberi Földetek új kódolások felé mozdul el, hogy az új technológiák gyorsan megjelenhessenek. Az új technológiák lehetővé teszik különböző számítógépek generálását, olyan készülékekét, amivel a mi világunk felé létrehozza a kapcsolatot, olyan technológiát, ami a csatornázó médiumok használnak. Olyan technikákat fogtok látni, ami tudósaitokat közvetlenül összekapcsolja az Akasha-val, hogy közvetlenül a forrással kerüljenek kölcsönhatásba, közvetlenül fogadják az információt, és ezeket az információkat holografikus formában próbálják kicsomagolni.
Mindannyian hozzáfértek majd az Akasha-hoz, egyesek már képesek rá, mert mindannyian közvetlen kapcsolódtok saját teremtésetekhez, életkönyvetekhez. Mindannyian rendelkeztek már ezzel a kapcsolattal és értitek ezeket az információs-rendelkezéseket [kódokat]. Mégis, ez a technológia amiről beszélünk megkönnyíti ezen információk felhasználását, ha ezt akarjátok.
A háló, mely egyesíti az új Földet, és a portálok, amiket sokatok aktiválni fog, valóban mindkét polaritásban aktiválásra kerülnek, mivel az általatok ismert világ polaritásai nem léteznek majd. Nem létezik majd a távolság köztetek, mert elkezditek érezni az energiákat, különböző lények jelenlétét és azokét, akik a fizikai valóságban élnek, akik jelenleg nem élnek közeletekben. Képesek lesztek megérteni őket, érzékelni jelenlétüket és úgy érzitek, mintha mellettetek állnának, mert valójában ott állnak.
És ezért egy új mátrix, egy új valóság-mártix születik meg tér-idő testeiteken keresztül, lelketek által és egész testetek Ley-vonalai által, ezért arra kérünk benneteket, hagyjátok egyszerűen úgy kibontakozni a dolgokat, ahogy azok vannak. Üdvözöljétek az új valóság törvényeit, amik életetek során bontakoznak ki, mert ezek a változások elvezetnek benneteket lényetek valódi megértéséhez.
Az arktúrusziak

Csatornázta: Anna Merkaba
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás:http://sacredascensionmerkaba.wordpress.com/2014/08/14/arcturians-the-phase-of-telekinesis-earth-anchored-into-another-dimension-your-super-human-powers-exposed/

Kapcsolódó anyagok:

http://kristalyhang.wordpress.com/2012/12/13/suzanne-lie-mytre-es-kepier-7-2012-12-01/

http://kristalyhang.wordpress.com/2012/11/26/arkturusziak-tudat-es-dimenziok-reszlet-2012-10-03/

http://kristalyhang.wordpress.com/2013/01/20/arkturusziak-elet-a-multivalosagokban-1-resz-2013-01-13/ és multivalóság sorozat folytatása…

Archangel-UrielItt Uriel, Isten Fénye! Ismét szólok hozzátok szeretett lényeim, és rögtön egy kérdéssel fordulok hozzátok: „Mire vártok?”
Igen, ezt a kérdést a szellemi világnak szoktátok szegezni, de mi is feltesszük nektek. Mióta utoljára megválaszoltam a kérdést, miért történhet ennyi szenvedés, most elméteket szeretném arra irányítani, hogy hogyan vagyunk képesek a történéseket megváltoztatni.
Sokatok számára úgy tűnik, mintha az emberek semmit nem tanulnának, mert továbbra is jelen van híreitekben a háború, az elnyomás, a betegség, a szenvedés és a halál.
Úgy tűnik, mintha az emberek eszüket vesztenék – jobban, mint valaha – és az alvajárók biztonságával az egyik ostobaságból a másikba folynak.
A tömegeket tájékoztató médiáitok egymással versenyeznek a szörnyű hírekben és saját kényükre-kedvükre csavarják ki az igazságot.
Aki ráfókuszál ezekre a dolgokra, azzal előfordulhat, hogy beszippantja a félelem és a dermedtség [stagnáció] és ennek következményeként kiszolgáltatottnak érzi magát. Ezután jön a kérdés, miért nem lép közbe a szellemi világ? Mire várnak hát? Milyen szörnyűségeknek kell még történnie? A Felemelkedés és az Arany jövő létezése csupán csak illúzió?
Kérdezlek téged szeretett Fény, te is ismered a félelem és a kétség ezen rohamait? Ezek hozzátartoznak tisztulási folyamatotokhoz, helyes és fontos, hogy ezeket is integráljátok [helyére tegyétek], mert csak így lehet a félelem és a tehetetlenség érzésén felülkerekedni és azokat átalakítani.
A FÉLELEM NEM TŰNIK EL, HA NEM VESZÜNK RÓLA TUDOMÁST, CSAK A SZERETETTELJES ELFOGADÁSBAN OLDHATÓ FEL.
Ezek a ti félelmeitek, ezek helyezkednek szembe a nagy változásokkal, még mindig inkább a megszokott dolgok biztonságába kapaszkodtok, mint hogy tegyetek egy lépést az ismeretlen jövő felé.
Ha túlszárnyaljátok ezeket a félelmeket, csak akkor lebben fel a fátyol [a tudatlanság fátyla] és egy új világ tárul elétek, ami jelenlegi formájában minden bizonnyal nem maradhat fenn. De létezik egy másik szemléletmód is, ami a tömegeket tájékoztató médiáitok elhallgatnak.
Az emberiség döntő többsége szívében már rég eltávolodott az erőszaktól, a háborútól és az elnyomástól, és magában hordozza a kölcsönös segítségnyújtás és támogatás, ill. a különböző csoportok békés együttélésének kívánságát és készségét.
A szívek megnyílnak, és egyre több ember elkezdi mérlegre helyezni saját életét és cselekedeteit. A folyamatosan a Földre áramló szeretet elért szívetekhez és megváltoztatott.
Elkezditek érezni a más emberekkel, földi élőlényekkel és a szellemi világgal való kapcsolatot, ami nemrégiben még nem volt tapasztalható.
Igen, ébredeztek!
Köztetek egyesek már néhány lépéssel tovább vannak, felébredtek.
De csak egy részük kezdete ébredéséhez igazítani cselekedeteit, a másik nagyobb részük kivár! De azt kérdezem: „Mire vártok?”
Ti, az emberek alakítjátok az életet a Földön [azért valljuk be nehezített játékszabályokkal, amiket a többség nem is ismer - ford. megj.], ti magatok és a kapcsolatok segítségével, amiknek most tudatában vagytok, ha ráhangolódtok, kollektívként ti alakítjátok a világot és az emberiség történelmét.
Mindenki felszólításra kerül, vállalja fel a felelősséget Önmaga felett és használja teremtő erejét.
Lépjetek kapcsolatba egymással, hasznosítsátok a potenciális erőtöket közös meditáció formájában [Cobra is ezt mondja fő „fegyvernek”, legközelebbi közös békemeditáció ha jól tudom 2014.09.21-én] és álljatok készen az egymástól való tanulásra!
Mi RAJTATOK keresztül hathatunk a világra, azokon keresztül, akik készen állnak a Fény csatornájaként szolgálni. Ez az út beillesztésre került élettervetek megtervezésekor, de csak a ti aktív tudatos cselekedeteitekkel mutathatjátok meg, hogy készen álltok felvállalni ezt a feladatot.
Szabad akaratotok állítja át a váltót az életetekben. Ha készen álltok kilépni a tömegből [tömeggondolkodásból] és egyszerűen elkezditek úgy alakítani életeteket, amit szívetek mélyén helyesnek tartotok, látni fogjátok, nem vagytok egyedül!
Szeretett Fényem, ne engedd magad manipulálni a világ felületes ábrázolása által, hanem légy tudatában, lásd és tapasztald meg már most mennyire megváltozott a világ és TE vagy, aki ennek az átalakító folyamatnak a legfontosabb része vagy!
Mire vártok? – Mi nem várunk, mi tevékenyek vagyunk.
Bármikor, amikor magatokhoz engedtek, a közeletekben vagyunk és átvállaljuk a feladatokat, amik számunkra adottak.
Soha korábban nem volt ennyi szeretet a világon, mint most, még ha az sokatok szeme előtt úgy tűnik, nagyon el van rejtve.
Ez a ti tudatotok, a belső iránytűtök, ami az érzékeléseteket irányítja. Ha behunyod a szemed, és arra összpontosítasz, érezheted, ahogy épp ebben a pillanatban gyengéden karjaimba veszlek és megölellek, ha ezt szíved megengedi nekem.
Így áldalak meg én Téged Minden létező Forrásának feltétel nélküli szeretetével
Uriel vagyok

Csatornázta: Günther Wiechmann
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://www.guentherwiechmann.de

2542693_orig

1. rész:http://kristalyhang.wordpress.com/2014/08/14/arkturusziak-tartastok-meg-fenyeteket-1-resz-2014-08-06/

Természetesen nem létezik az idő, ahogy a később sem, kivéve a harmadik dimenziós holografikus projekciótokat. Ez a holografikus kivetülés elkezd átalakulni és változni, mert oly sok hologram-lakó elkezdi kiterjeszteni tudatát a hologram valóságának korlátai fölé, hogy egy másik, igazságra épülő valóságot tapasztalhasson meg.

Ez az „új valóság” nem új, mivel végtelen. Végtelen, mert az idő és tér határain túl rezeg. Gyakran beszéltünk a 3D-hologramon túli „valóságról”, de van valami, amit nem osztottunk meg veletek. Nem gondolhatjátok, hogy képesek vagyunk sokkoló híreket közölni veletek. Valójában sokszor utaltunk már erre a hírre. A különbség az, hogy a MOST-otokban többen képesek megérteni az üzenetünk magját [lényegét] és nem csak az alacsonyabb kisugárzását [rezgését].

Mint azt már számtalan alkalommal elmondtuk, a valóság, amit érzékeltek, az a valóság, amiben éltek. Ami MOST történik, hogy létezik, a Fénycsodás betakarítása/aratása. Ha látnátok a világotokat a mi perspektívánkból, akkor egy szép fénytáncot látnátok, mint a fények koncertjét.

Mi Gaia Földjét, élőlényként érzékeljük, különböző fényes és sötét foltokkal. Sok korszakon keresztül Gaia teste főleg sötétségben volt, némi fénybeli idővel megszakítva, amit végül a lehengerlő sötétség elfojtott. Amit most látunk, hogy egyre több fényfolt sugárzik, hogy a sötétség foltjait feltétel nélkül szeresse.

Talán felmerülhet bennetek a kérdés, hogyan szerethetne egy darabka föld feltétel nélkül. Ezért emlékeztettünk bennetek arra, hogy Gaia teste, egy élőlény. Ahogyan az emberi testetek rendelkezik immunrendszerrel, hogy testetek beteg vagy sérült részeit meggyógyítsa, Gaia is képes immunrendszerét működtetni, hogy gyógyítsa bolygótestét.

Gaia ötödik dimenziós fényfoltjai nagy gyógyító erővel rendelkeznek, mert együtt rezegnek a feltétel nélküli szeretet hatalmával. Ezért Gaia sötét foltjai fokozatosan kisebbek lesznek, mert a fény átalakítja és meggyógyítja őket.

Felébredt tagjaink tudatában vannak, hogy a félelem sötétségét csak a feltétel nélküli szeretet fényével lehet átalakítani. A sötétség erői folytatták félelemkeltő kampányaikat és konfrontációikat, de van az emberiségben egy növekvő többség, akik megtagadják a részvételt az „illúzió játszmájában”.

Mivel a harmadik dimenziós  Föld hologram, így képes mindenki, beleértve az állatokat és Gaia minden teremtményét, részt venni ennek a hologramnak az átalakításában. A hosszú Kali Yuga alatt volt a Föld a legmesszebb a multiverzumok közvetlen fényétől, az Aranykortól. Így az elsődleges programozó a sötétség volt.

Most a Föld az Arany Korszakában tartózkodik és közvetlen hangol benneteket a multiverzum fénye, ezért mindenki, minden földi lény képes hozzáférni ehhez a magasabb fényhez, ha úgy dönt befogadja azt. Mielőtt az Aranykorban lettetek volna, nektek kellett keresnetek a sötétség által elrejtett fényt.

A 2014-es MOST-otokban több mint két éve vagytok közvetlen kitéve a fény végtelen áramának. Azt mondjuk kedves emberek, akik sok évet éltek a Kali Yuga legsötétebb időszakában, hogy két év a ti időmérésetek szerint nem hosszú idő.

Szerencsére ennek az EGY áramló multidimenzionálsi Fénynek az az első feladata, hogy eloszlassa  az idő illúzióját. Mindannyian hozzá vagytok nőve ehhez az illúzióhoz, mert az „idő” megszokássá vált, mely segítségével strukturáltátok az időt.

Másrészt azt figyeljük meg, hogy köztetek sokan kezdik elengedni az idő illúzióját és mindezek mellett haladnak ÖNVALÓJUK ötödik dimenziós kifejeződési formája felé. Azt is látjuk, ez milyen veszélyes lehet a földi test számára. Ha túlsodródtok az időn miközben autót vezettek, vagy átkeltek az utcán vagy a tűzhelyetek mellett főztök, ez kárt tehet földi testetekben.

Ezért azt tanácsoljuk, hogy a nap során bizonyos „időkben” biztosítsatok lehetőséget földi testek számára, hogy leüljön, elpihenjen, így lehetővé válik lényetek számára, hogy összekapcsolódhasson multidimenzionális otthonával. Ez a tevékenység hasonlít a gyerekek játszó-idejéhez, hogy a gyermek a harmadik dimenziós kötelezettségeknek és tevékenységeknek türelemmel tudjon eleget tenni.

A mi magasabb dimenziós perspektívánkból versenyparipáknak látszódtok, akik a startkapuk előtt várakoznak a csengőhangra, hogy a lehető legnagyobb sebességgel lőhessék ki magukat. Szeretnétek „HAZA futni”, de Gaia-Anyának szüksége van még növekvő fényetekre, hogy Ő is HAZATÉRHESSEN. Tudjuk, nagyon sokat kérünk tőletek.

Kedvesek, emlékezzetek, a Felemelkedés nem menekülés. A Felemelkedés egy küldetés, amire önszántatokból jelentkeztetek, mielőtt belekezdtetek volna ezekbe az inkarnációkba. Igen, nem minden ember van itt önszántából, de ha ezt az üzenetet olvassátok, valószínűleg az önkéntesek között vagytok.

Fontos része a Felemelkedési folyamatotoknak, hogy emlékeztek rá, hogy TI vagytok a valóságotok teremtői.

Ezért TI magatok programoztok a hologramotokban mindent, ami veletek történik. Érezzük kollektív ellenállásotokat üzenetünk eme részénél, ezért emlékeztetünk benneteket, hogy más életeitekben számtalan párhuzamos és alternatív valóságot is ti programoztok. Ezért mindig van lehetőség.

Harmadik dimenziós szemszögből a halál tragédia, ami nagy fájdalmat és veszteséget okoz. De multidimenzionális LÉNYETEK szemszögéből, ami a 3D-s életet programozta, a halál annyit jelent, hogy kiléptek a hologramból. A halállal való szembesülés is egy nagy lehetőség, mert arra kényszerít, hogy mélyebben tekintsetek életetekre és e szerint hozzátok meg döntéseiteket, mi az, ami fontos és mi az, ami egy harmadik dimenziós eltérítés küldetésetektől.

Sokatoknak valóban volt programozva halálközeli élménye a holografikus életetekbe, ha eltértetek volna inkarnációtok valódi okától. Ezen a módon „visszaállíthatjátok a programot”. Egy halálközeli élmény lehetőséget adhat arra, hogy közben egy magasabb megnyilvánulási formátokkal hangolódjatok össze.

A 3. dimenzió megtanítja számotokra, hogy a halál az ellenségetek és nektek a „legerősebbeknek” kell lennetek, hogy túléljetek. Ez az állítás főleg a sötétség foltjaiban lelhető fel. Ha ez a terület átalakul a fény/tudat magasabb frekvenciájára, ennek a területnek a lényei elkezdik felismerni, hogy a harmadik dimenziós élet illúzió. És az ÉLET, amit szeretnétek megtapasztalni, tulajdonképpen a magasabb dimenziók valósága.

Miközben egyre jobban irányítjátok az energiamezőtöket, ami a tudatotok, emlékeztek arra, hogy NEKTEK kell érzelmeitek és gondolataitok mesterei lenni. Azok a gondolatok és érzelmek, amiknek teret hagytok aurátokban, befolyásolják tudatállapototokat, ahogyan állapototok/rezgésszintetek is befolyásolja gondolataitokat és érzelmeiteket. Ha fogva tart a sötétség területe, nehéz erre a következtetésre jutni. Ezért dicsérjük nagyon azokat a mestereket, akik segítenek Gaia-nak eme sötét foltok megszüntetésében.

Amint mesteri szinten kezelitek energiáitokat, felismeritek, hogy MINDEN ÉLET egyazon fontossággal bír. A harmadik dimenziós projekció [kivetülés] során könnyű elhinni, hogy csak az emberek a fontosak és számtalan más életforma, akik megosztják veletek bolygótokat, messze alattatok helyezkednek el. [ford. megj. Sajnos az emberek többsége azzal sincs tisztában, hogy ennek a bolygónak az alapeleme a víz, amit szintén tisztelni kéne, mert pl. a vízben élő fotoszintetizáló élőlények állítják elő levegőnk 2/3-át…]

Az igazság az, hogy a Föld könnyedén túlélhetne, és valóban jobban burjánzana, ha az egész emberiség távozna. DE a „jelentéktelen!” rovarok nélkül összedőlne Gaia bolygójának teljes ökológiai rendszere. Fontos embereinknek arra emlékeznie, hogy semmiféle módon nem „jobbak”, mint Gaia óriási öko-rendszerét alkotó más részei.

Biztosak vagyunk, hogy akik jelen közvetítést olvassák, tudatában vannak annak, hogy az emberek otthonuknak a Földnek, nagy kárt okoztak, ami Gaia-t az összeomlás szélére sodorta, több alkalommal már, mint ahogy azt a ti korlátozott „történelmetek” felfedte. Ezért emlékeztetünk rá, hogy Gaia testén MINDEN ÉLET SZENT ÉS LÉTFONTOSSÁGÚ.

Kedvesek, hatalmas multidimenzionális LÉNYETEK emberi megnyilvánulásai, emlékezzetek rá, gyengéd léptekkel járjatok Föld Anya testén. Minden lélegzetetekkel küldjétek Neki feltétel nélküli szereteteteket. Emlékezzetek rá, hogy a jelenlegi fizikai inkarnációtok, ami oly fontosnak látszik számotokra, csupán LÉNYETEK egy darabkája és Gaia „idejének” kevesebb, mint egy milliszekunduma.

Miközben elhagyjátok az idő illúziójának határait, sok illúziót hagytok magatok mögött, amit számtalan inkarnáció során „igaznak” találtatok.

Az igazság eme kiterjedt tudata MOST-otokban történik. Néha ezek az igazságok elvezetnek benneteket a félelemhez, a dühöz, a gyászhoz vagy az ítélkezéshez, ami lecsökkenti tudatotokat.

Tudatotok rezgésszintje szabja meg elképzeléseitek dimenzióit és az érzékelt valóságot, amiben éltek. Mivel úgy vesszük észre, a fény magasabb rezgésszintjén szeretnétek élni, emlékeztetünk benneteket arra, hogy ti vagytok azok, akik tudatukat a magasabb dimenziókhoz igazítjátok.

Miközben folytatjátok Felemelkedési folyamatotokat, elkezdtek kifelé haladni a Föld harmadik dimenziós holografikus projekciójából és áthangolódtok Gaia valódi bolygó LÉNYÉNEK ötödik dimenziós és e feletti szintjeire [ford. megj. A Felemelkedés itt is a tudatra vonatkozik]. Más Felemelkedő életeitekben mindannyian (még azok is, akik most elvesztek a sötétségben) átéltétek a Felemelkedés megtapasztalását.

A Felemelkedés nem csinál szenteket belőletek. A Felemelkedés pusztán azt jelenti, hogy tudatotokat visszahelyeztétek multidimenzionális LÉNYETEK frekvenciájába, ami a harmadik/negyedik dimenziós valóság felett rezeg. Ami a jelenlegi idővonalatokban más, az az, hogy a harmadik/negyedik dimenziós földi holografikus projekció bezárul. Gaia és lakói visszatérnek valódi multidimenzionális LÉNYÜKHÖZ/ÖNVALÓJUKHOZ.

Azok, akik fizikai formát kívánnak magukra ölteni, hogy tanulmányozhassák az „ok-okozat bolygószintű iskoláját”, egy másik bolygóra kell belépniük. Azok az emberek, akik még úgy érzik nem kerek számukra az ok-okozat tanulmányozása, egyszerűen áttolódnak Gaia holografikus projekciójából egy másik bolygó projekciójába, hogy lezárják tanulmányaikat. [ford. megj. Lehet a negativitás fröcsög most belőlem, de azért ezen a ponton nem vet szét a hit, hogy itt ne próbálnának meg egyesek mahinálni valamit---de bízom a volt filozófiatanárom bölcsességében, aki azt mondta: „Mindenkivel csak azt csinálnak, amit hagy, hogy csináljanak vele… ]

Nem létezik egy külső forrásból való ítélkezés, mivel a „külső forrás” a harmadik dimenzió illúziójának fogalma. Az „ítélkezés” koncepciója valóban harmadik dimenziós. Ha úgy érzitek fogva tart még a harmadik dimenzió illúziója, nem fogjátok érteni ezt az üzenetet. Mégis megreped a tojás, amibe embrió-énetek [tudatlan énetek] zárt, és a valóság egy új kiadásában mártóztok meg. FELMERÜLHET a kérdés bennetek, hogy ez az üzenet „valóságos” lehet-e. A világ megkérdőjelezésének eme tette, új ablakokat [lehetőségeket] nyit meg elmétek számára, és megengeditek a kiterjedő fénynek, hogy beragyoghasson tudatotokba.

Végezetül emlékeztetünk benneteket arra, hogy vegyétek vissza figyelmeteket MINDANNYIAN arról, amit NEM akartok manifesztálni. Emlékeztessétek magatokat arra, hogy felismerjétek a „mindennapi csodákat” és küldjétek ki hálátokat szívetekből, mert egyre erősebb áldással hatnak ki életetekre.

Áldás a Felemelkedőinkre.

Tartjuk a fényt, miközben várjuk visszatéréseteket.

Az arktúrusziak

Csatornázta: Suzanne Lie

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://suzanneliephd.blogspot.hu/2014/08/arcturian-message-keeping-lights-on.html

http://torindiegalaxien.de/arkturia13/060814licht.html

Kapcsolódó anyagok:

http://kristalyhang.wordpress.com/2013/11/22/arkturusziak-az-elso-landolas-2013-09-24/

http://kristalyhang.wordpress.com/2013/09/24/arkturusziak-tudatallapotok-es-erzekeles-2013-08-14/

http://kristalyhang.wordpress.com/2013/02/26/arkturusziak-elet-a-multivalosagban-6-resz-2013-01-26/

http://kristalyhang.wordpress.com/2012/12/17/mytre-es-kepier-8-az-ido-elengedese-ii/

 

 

 

Kedves Olvasók!

Jelentem nekem most sikerült fejlődnöm a “mostból időt elcsaló szörnyűséges internet” segítségével, a feltétel nélküli szeretet fontosságát unalomig ismételgető csatornázásból, a feltehetőleg csak valami undok asztrállényt csatornázó, bulvárkacsa minőségű szuperhold befolyása alatt tengődő szerethetően pszichopata Suzanne Lie tolmácsolásában…de a lényeg: az instant karma után újabb szóval bővült személyes spirituális szótáram, ismerjétek meg ti is a ’szabaddá szeretni’ kifejezés mibenlétét, lényegében hasonlít a ho’oponopono-hoz! Jó olvasást! ;) Scarlett

ArcturSymbolA földi „külső-csapat” kedves tagjainak! Boldogok vagyunk, hogy segíthetünk nektek földi ügyeitekben, mert látjuk, hogy a Földön tartózkodó külső-csapatunkat nagyon megzavarhatják.

Először azt szeretnénk közölni veletek, hogy egy csodálatos meglepetés előtt álltok. Láttuk, hogy a külső csapatunk mennyire szenved a drakonok korlátozásai miatt, akik most emberként álcázva kényszert és szenvedést erőszakolnak rátok, amit már a galaktikus harcok során is tettek.

Ez a háború, amiről fogalmuk sem volt az embereknek, megszűnt a galaktikus űrben és a ti bolygótokra ültették át. A drakonok nem tudtak keresztülhaladni a mi terünkön és nekünk sem tudtak többé gondot okozni, de kerestek egy sebezhető bolygót, ahol folytathatták a mások felett gyakorolt uralmukat. Ebből az okból kifolyólag küldtük ki önkénteseinket az Ashtar-parancsnokságból, hogy a fizikai Földön testekben inkarnálódjanak. [ha hihetünk a régi forrásoknak 4 millió fénymunkás jött/jön/lesz a Földön-ford. megj.].

A külső-csapatunk helyzetüket tekintve képtelen és már belefáradt abba, hogy támogassák azokat, akik teljes mértékben átadták magukat a drakoni uralkodásnak, akik azok személyes rabszolgáikká váltak. Ebből az okból kifolyólag sok külső csapatbeli tag nem választott magának gazdagságban töltendő életet. Korábbi küldetéseik során rájöttek, hogy az anyagi gazdagság, a nyereség fokozása és a pénz forgatása erősen eltérítheti őket a küldetésüktől.

A galaktikus földi csapatunk tagjai, akik a Földön inkarnálódtak megpróbáltak egy [személyes] pénzügyi egyensúlyt teremteni, hogy egy kényelmes élethez elegendő pénzzel rendelkezzenek, de ne [csak] annyival, hogy megvesztegethetőkké váljanak. Amint azt láttátok a tudatba beágyazódott „pénz hatalmának” hipnotikus hatása van. Valóban több földi csapattagot veszítettünk el a mohóság miatt, mint a sok rejtett földi ellenségekkel vívott harcban.

Léteznek utak, melyek járhatók az élet egyensúlyának megteremtése érdekében, hogy rendelkezzetek elegendő pénzzel, ami biztosítja a komfortot és megkönnyíti az életet, de nem annyi, hogy függőségbe kerüljetek tőle. Ha a pénz felhalmozása válik az elsődleges céllá, akkor a külső csapatunk tagja a drakonok/illuminatusok és vagy sötét erők [cabal] által gerjesztett transzba esik. Ez három különböző név ugyanarra a csoportra.

Ennek a csoportnak a tagjai „Az uralkodás és a sötétség őrzői”. A Föld polarizált valóságának másik végén állnak „A szeretet és a fény őrzői”. Ez a két csoport harcban áll egymással, míg a fény és a sötétség két extrém polaritása meg nem találja a középpontját, ahonnan elindultak.

Ez a középpont minden Gaia-n testet öltött magja, ami magában Gaia-ban is jelen van. A sötétség és a fény harca a földi emberek tudatában zajlik, mióta Atlantiszt megbuktatták. Embereket mondunk, mert az emberi formát öltött sötétség és az emberi formát öltött fény hatalma magában foglalja az emberi formát is.

Arra kérünk benneteket, emlékezzetek rá, hogy a legsötétebb emberben is ott van a fény és a legfényesebb ember is hordoz sötétséget. Ez a tény a küldetésetek lényegi magja. Ha mindenki, aki rátalál a fényre, feltétel nélkül szeret és átalakítja saját sötétségét: NEM fog félni a külső sötétségtől.

Minden földi embernek szembe kell néznie azzal a kihívással, hogy a sötétség nem kint, hanem bent van. Ezt a sötétséget gyakran sokarcú „félelemnek” hívják.

A félelem a sötétség kreatív ereje és a szeretet a fény teremtő ereje.

Hogy létrejöhessen az egyesülés a polaritások [szélsőségek] között, minden szeretetből és fényből származónak szembe kell néznie saját tulajdon sötétségével, a félelemmel.

Ezzel a tudással választották földi csapatunk tagjai a sötétséget/félelmet, ami integrálja őket földi testükbe, amit az inkarnációs ciklus alatt viselnek. Egyes tagjaink azt választották, hogy –ti úgy neveznétek– „kémek” lesznek a sok illuminátus család egyikén belül, beágyazódva a valóságba és ott élve.

Ezek az illuminátus családok a drakon DNS elsődleges hordozói a Föld bolygón. Sajnos sok bátor spirituális harcost elveszítettünk a halál vagy a befolyásoló sötét tanítások miatt, amiket el kellett szenvedniük az életükben.

MOST érkezünk hozzátok, a jelenetekbe, hogy tájékoztassunk benneteket arról, a drakonokkal való konfliktus, amiről az antariaiak, Jaqual-on keresztül közvetített üzenetében is szó van, a mindennapi életetekben zajlik. NEM a MOST-ban kell velük harcba szállni, hanem a MOST-otokon belül kell megmentenetek lényetek számtalan kifejeződési formáit, amik „eltávolításra kerültek tudatotokból” [elfelejtettétek].

Pont ahogyan Jaqual küldetése az ő településén élők megmentése, benneteket is erre kérünk, hogy induljatok küldetésetekre és mentsétek meg a számtalan „embert”, akik a ti óriási multidimenziós ÉNETEKET képviselik. Életről életre haladva, amikor földi testbe inkarnálódva Gaian segítettetek. Kérünk emlékezzetek arra, hogy multidimenziós ÖNVALÓTOK az EGYSÉG MOSTJÁBAN létezik. Tehát sok különböző idővonalat választottatok, amikor földi testet öltöttetek.

Egyes idővonalakon leköröztek benneteket és veszítettetek a sötétséggel szemben. Az utolsó inkarnációitokban az egyik feladatotok az, hogy ezeket a földi küldetések okán egyszer elveszített lélekszilánkjaitokat lehívjátok és elhozzátok számukra a saját igaz szeretetet és fényt. Ne aggódjatok amiatt, hogy hogyan működik a lehívás, mert amint megkezdődik a fénytesteteké való átalakulásotok, rezgésetek LÉNYETEK minden sötétségben elveszített szilánkját magához fogja vonzani.

Látjátok, ahogyan fényetek, úgy a jelenlegi valóságotok is át fog alakulni, és LÉNYETEK minden kifejeződési formájával, amik különböző időkben és helyeken inkarnálódtak földi testbe, megosztásra kerül. Ahogyan Gaia is visszatér az ITT és MOSTBA, úgy minden ember, hely, dolog, ami formát öltött a bolygótokon vissza fog térni.

Halljuk a bennetek felmerült kérdést: „De mikor lesz LÉNYÜNK eme nagyszerű aratása/betakarítása?  Természetesen a MOST-on belül fog történni. A MOST-ot meg fogjátok találni az 5. dimenzióban és megtaláljátok az 5. dimenziót lényeteken belül is. „Mikor?” egy 3. dimenziós kérdés, amire NINCS harmadik dimenziós válasz.

Ehelyett tanuljatok meg kérdezni: „Melyik frekvencián fog LÉNYETEK eme nagyszerű aratása/betakarítás történni?” A válasz erre a kérdésre, hogy megtörténik, ha tudatotok együtt rezeg az 5. dimenzióval és azon felül, ha a tudatotok magasabb frekvencián rezeg, így megvan a bátorságotok, hogy érzékeljétek megsebzett lélekrészeiteket akció közben.

Ekkor felsőbb tudatotok átöleli a MI tudatot, hogy szabaddá szeresse.

Természetesen a félelem/sötétség elfogadása időlegesen újra csökkenteni fogja tudatszinteteket. Azonban emlékezni fogtok multidimenzionális ÖNVALÓTOKRA, hogy segítséget kérjetek. Természetesen a galaktikus és égi tagjai énetek felsőbb kifejeződési formáiként válaszolni fognak segítségkérésetekre. Miután felismertétek, hogy elbuktatok, megmentettek benneteket és segítséget kaptatok, emlékezni fogtoka arra, hogy minden forgatókönyvben TI magatok vagytok minden játékos. Amint teljességében felismertétek ezt a tényt, akkor élvezhetitek a bőséggel és gyógyulással elárasztó viszontlátást ÖNVALÓTOKKAL.

Ez az újraegyesülés úgy tűnik, csak akkor jön el, ha tudatotokból eltávolításra kerül a „harmadik dimenziós illúzió fátyla”. Szeretnénk örömtelien megosztani veletek, hogy a mi perspektívánkból nézve Gaianak több területe is van, ami együtt rezeg az 5. dimenzió küszöbével.

Mi, magasabb dimenziós LÉNYETEK tagjaiként üdvözöljünk odaadásotokat és bátorságotokat. Ezen az általunk „határsávnak” nevezett területen, látjuk önkénteseinket, akik állati, emberi és éteri testet öltve tesznek eleget „földi-kötelezettségeiknek”, hogy ezekben a testekben tartózkodva támogassák az 5. dimenziós fény megtartását [a Föld bolygón]. Ahhoz, hogy a „fény őrzői” legyetek nem kell emberinek lenni. De félelmeitek kezelését mesterfokon kell űznötök.

Ez a mesteri szint nem kell, hogy minden „időben” meglegyen, miközben életetek sok kihívásokkal teli pillanatit élitek meg. Mesteri mivoltotok sem idő sem hely. Mesteri minőségetek egy „létállapot”, ami az ötödik dimenzió természetes folyománya. Kétségtelenül vannak bizonyos idők vagy helyek, amikor vagy ahol könnyebb megőrizni ezt a tudatállapotot.

Ezért azt tanácsoljuk, hogy:

*bocsássatok meg önmagatoknak, hogy rezgésszintetek lecsökkenhet

*ügyeljetek az olyan időkre, helyekre és tevékenységekre, amik életeteket gazdagítja, valamint ügyeljetek az olyan időkre, helyekre és tevékenységekre, amik fényeteket csökkentik

*emlékezetek arra, ha ti magatok, ill. minden ember, hely vagy helyzet, ami elhomályosítja fényeteket [leszívja energiátokat]: „Feltétel nélkül szeretlek.”

Ez az egyszerű kijelentés tudatotokat egy magas frekvenciára fogja hangolni.

Azért adjuk át ezt a gyakorlatot, mert azt tapasztaljuk, ha emberi ruhában járó kedveseink aggódó énjüknek feladatot adnak, akkor „problémáik” visszahúzzák őket a megoldásra való összpontosítástól.

Azt szeretnénk mondani nektek, hogy sok változás lép fel belső szinten a Földön gyökeret vert tagjainkban és így az emberiségben. Akik megengedik tudatuknak, hogy az kiterjedjen az idő illúzióján túl, napi szinten fogják érzékelni ezeket a változásokat. Azonban az időhöz tapadók, valószínűleg csak ahogy ti mondjátok, „később” fogják érezni a változásokat.

Természetesen nem létezik az idő, ahogy a később sem, kivéve a harmadik dimenziós holografikus projekciótokat. Ez a holografikus kivetülés elkezd átalakulni és változni, mert oly sok hologram-lakó elkezdi kiterjeszteni tudatát a hologram valóságának korlátai fölé, hogy egy másik, igazságra épülő valóságot tapasztalhasson meg…

folyt. köv.

Csatornázta: Suzanne Lie

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://suzanneliephd.blogspot.hu/2014/08/arcturian-message-keeping-lights-on.html

http://torindiegalaxien.de/arkturia13/060814licht.html

Full moon image with water

Újabb szuperhold lesz ma este, tehát a hold ma van legközelebb a Földhöz,

a Hathorok szerint a mai nap különösen jó időpont kristálykódjaink aktiválására, ill. rezgésszintünk emelésére…

A BÉKE, EGYENSÚLY, A CSEND ÉS A HARMÓNIA legyen mindenkivel!

Sok sikert!

Scarlett

http://sacredascensionmerkaba.wordpress.com/2014/08/07/the-hathors-lions-gate-super-moon-august-910-how-to-activate-your-crystaline-codes-and-raise-your-vibration/

 

 

 

 

Aki kedveli az ilyet, íme az angol nyelvű meditáció, némi “szeretetcunami”-val felpörgetve:

Egy kis zene…

Egy kis motivációs zene a borús időkben az egyik legjobban sikerült Disney rajzfilmből, a Herkulesből! ;) S.

Archangel_MÜdv és Isten hozott szépséges Fénylényeim! Egy mennyei ölelés mindenkinek!

Vannak idők, amikor fel kell ismernetek, hogy az angyalbirodalom öleléseket adhat nektek. Mindegyikőtöknek szüksége van legalább 8 ölelésre naponta. Sokan vannak köztetek, akik még egyet sem kapnak. Ez miért ne változtatná meg saját mentális egészségeteket, és ha hiányozna nektek, akkor öleljétek meg önmagatokat és hívjátok angyalaitokat egy ölelkezésre. Megérdemlitek a szeretetet és eljött a Most-pillanata, hogy befogadjátok a szeretetet. Ti, a bátorság szép lényei szeretetre méltóak vagytok, szerethetőek vagytok.

Az ölelésen kívül a világnak békére és nyugalomra van szüksége, Kedveseim. Sok minden történik, sok változás zajlik és évekig így megy majd ez tovább. reKüldjétek ki a világba imáitokat, ami „mindenki legfőbb javát szolgálja”, a Föld bolygón kívül és belül, lefelé a legkisebb részecskéig és anyagdarabkáig és sötét anyagig. Küldjétek szép rózsaszín szeretet-energiátokat a földi szférában mindenki számára. Imádkozzatok azért, ami mindenki legfőbb javát szolgálja és a szabad akarat megsértése nélkül küldjétek rózsaszín szeretet-energiátokat.

Sokan felébrednek és pánikba esnek az őket körülvevő sok erőszak, nyugtalanság és káosz miatt. Ez a környezet más, mint a mennyei birodalmak, amire kezdenek ráébredni [emlékezni]. Az égi birodalmakban nincsen erőszak vagy lázongás. Ezek a mennyei birodalmak a béke, nyugalom, szeretet és tanulás színhelyei. Az ember folyamatosan fejlődik, kiterjeszti tudatát és magasabb és magasabb esszenciákba növekszik.

Kedveseim, ha úgy érzitek, átcsapnak felettetek a hullámok, dolgozzatok rajta, hogy megnöveljétek rezgésszinteteket. Íme, egy kis gyakorlat, mely segít nektek az összpontosításban és az egyensúly megtalálásában.

mlTegyétek mindkét kezeteket a napfonat [Solar-Plexus] csakrátokra és hunyjátok be egy pillanatra a szemeteket, mondjátok meg angyalaitoknak, hogy túlterheltnek érzitek magatokat és kérjétek őket, hogy növeljék rezgésszinteteket. Képzeletben lépjetek rá egy biztonságos mozgólépcsőre és érezzétek, ahogyan felfelé mentek.

Ez a mozgólépcső végtelen. Felismeritek, hogy vannak szintek, ahol kiszállhattok, ha készen álltok rá. A mozgólépcső minden lépcsője más színű, ami megnyugtat és tápláló számotokra. Ti döntitek el, melyik szinten szálltok ki. Ha készen álltok, akkor egyszerűen tesztek egy lépést kifelé. Érzékeljétek és érezzétek a kilépés színét és hogy mit közvetít számotokra az a szín. Vegyetek három mély lélegzetet, miközben leföldelitek magatokat és szívetek középpontjába igazodtok, mielőtt kinyitjátok szemeteket és visszatértek a mindennapi tevékenységeitekhez.

Kedveseim, ha megemelitek a rezgésszinteteket, akkor magatok körül mindenkinek segítetek rezgésük felemelésében. Exponenciálisan működik. A rezgésetek megemelésével lehetőséget teremtetek, hogy magasabb energiaforrásokra és vezetésre tegyetek szert.
A gyakorlat hosszabb verziója:
Engedjétek, hogy ez a hírnök [Mihály Arkangyal] egy meditációs utazásra vigyen magával, hogy rezgésszintetek emelkedjen.
Üljetek egy székre vagy feküdjetek le, ahogyan nektek megfelel. Eljött az idő, hogy egy időre kényelmesen és zavartalan legyetek, mialatt a meditáció közben belső utazáson vesztek részt.

Hunyjátok le szemeteket és vegyetek néhány mély lélegzetet. Minden lélegzettel képzeljétek el, hogy belélegzitek a szeretetet és a megújulást. Minden kilégzéssel eltávozik a fájdalom, a félelem, a csalódottság és a kétség.
Az utolsó kilégzésnél érezzétek, hogy testetek teljesen ellazul. Szánjatok időt az ellazulás érzésére, a béke és a nyugalom biztonságos helyén.

Kérjétek meg ego-tokat, hogy helyezkedjen a vállatokra és hogy ezen az utazáson csak megfigyelőként legyen jelen.

solar-plexus-chakra-leanne-m-williamsKépzeletben egy imában kérjétek A Teremtőt, hogy küldjön nektek egy fényáteresztő Arany Fénypajzsot. Képzeljétek el, amint egy védelmi buborék formálódik fejetektől a lábatokig, ami teli fénnyel és erővel melenget, sugárzik. A negativitás egyszerűen a védőfényű pajzson kívül marad és ártalmatlanul lepattan.

A Teremtő válaszolt imátokra. Megkaptátok az energiával töltött védelmi buborékot. Az energiák a Teremtőtől származnak és kör alakban, ciklikusan áramlik rajtatok keresztül folyamatosan. Egy állandó cirkuláló energiaáramban vagytok a meditációtok során.

Ebben a pillanatban isteni védelem alatt álltok és semmi sem kommunikálhat veletek, ami nem a Legfőbb Javatokat szolgálja, és nem rendelkezik az engedélyetekkel.

Isteni Fénylényeim, lassan és egyenletesen lélegezzetek, érezzétek a gondoskodó biztonságot.

Lélegezzetek mélyen szép Fénylényeim és érezzétek a könnyedséget, a létezés nemes egyszerűségét, az isteni védelmet, ami vezet benneteket a meditáció során. Lélegezzetek be mélyen és tudjátok, hogy a Teremtő pulzusának ritmusában lélegeztek.

Lélegezzetek be mélyen és engedjétek, hogy képzeletetekben őrangyalotok és vezetőtök csatlakozik hozzátok és megfogják éteri kezeteket, hogy szellemi szív-csakrátokba vezessenek el. Egy angyalt megbíznak, hogy fizikai esszenciátok mellett maradjon, amíg a meditációs-utazásotokról visszatértek.

Kedveseim, képzeljétek el, lássátok és érezzétek képzeletekben az őrangyalotokat, spirituális vezetőtöket és különleges meghívott vendégeket, akik most a spirituális szívcsakrátokban tartózkodnak. Angyalaitok és vezetőtök segítenek megtalálni az Arany Kapu-t, „A legfelsőbb Belső Vezetés” helyét. Képzeletetekben felismertétek az Arany Kaput és most lenyomjátok az éteri, spirituális kapu kilincsét, hogy belépjetek és annak tudatában léptek át a küszöbön, hogy egy spirituális növekedési kalandban vesztek részt.
Most egy fehér-márvány folyóson vagytok. Angyalaitok elvisznek a mozgólépcsőhöz. Körbenéztek és nem is tudtátok, hogy létezik ez a rész. Angyalaitok mosolyognak és elmagyarázzák, hogy eddig még nem készületek fel erre az információra.

angyalkaMosolyogtok és megbecsüléssel nyugtázzátok. Elfogadjátok és befogadjátok, hogy eddig embernek tartottátok magatokat, hogy nehezen értitek meg, hogy ennél sokkal többek vagytok. Ez a felismerés dereng végül. Elfogadjátok, hogy spirituális lények vagytok, akik emberi tapasztalatokra tesznek szert és nem emberek, akik spirituális tapasztalatokra tesznek szert. Angyalaitok mosolyognak, amikor erre rájöttök.

Elképesztő felfelé nézni a végtelen mozgólépcsőn. Angyalaitok biztosítanak arról, hogy örökre felmentek. Észreveszitek, a mozgólépcső minden lépcsőfoka és minden szint más színű és mindegyik egyre jobban megnyugtat benneteket, mint az utolsó.

600px-Red_X_Freehand.svgAngyalaitok átadnak egy mérőműszert, amin aktuális rezgésszinteteket látjátok olyan, mint egy hőmérő. Egy nagy piros „X” van ott, ahol ti most vagytok. Megkérnek tegyetek egy lépést a mozgólépcsőn és egyre biztonságosabban érzitek magatokat és megkezdődik az utazás. Angyalaitok arra kérnek nézzetek rá a mérőműszerre miközben felfelé haladtok, hogy lássátok a rezgés emelkedését. Természetesen a mérték végtelen.
Felfelé egyre fel haladtok több szinten keresztül. Észreveszitek, hogy a mozgólépcső minden szintjével egy könnyebbnek, nyugodtabbnak és erősebbnek érzitek magatokat. A mérőműszer jelzése növekszik. Úgy döntötök a következő szinten kiszálltok. Így tesztek és észreveszitek, hogy ez a szint abban a pillanatban megfelelő számotokra. A piros „X” most erre a szintre kerül.

Az angyalok elmagyarázzák nektek, hogy bármikor, ha ezt a rezgésszintet alacsonynak érzitek, visszatérhettek a mozgólépcsőhöz és tovább emelkedhettek felfelé.

Most az mutatják az angyalok eljött az idő a visszatéréshez.
Köszönjétek meg segítségüket és egy szempillantás alatt újra a fehér márvány folyosón találjátok magatokat.

Rápillantotok a tükörre és szemügyre veszitek sugárzó esszenciátokat és mosolyogva megerősítitek önmagatokban, hogy ma megemeltétek a rezgésszinteteket. Angyalaitok újra átvezetnek a belső Arany Kapun, vissza a spirituális szívcsakrátokba és támogatják spirituális esszenciátokat a fizikai formátokba való visszatérése során.

Lélegezettek be mélyen, mozdítsátok meg ujjaitokat, hogy újra tájékozódhassatok. Ha készen álltok rá, nyissátok ki a szemeteket. Folytassátok napotokat emlékezve arra, belső felsőbb bölcsességetek és angyali munkatársaitok mindig szolgálatban állnak, hogy segítsenek, hogy elérhessétek legfelsőbb megfelelő potenciálotokat. Figyeljetek az első gondolatra, ami eszetekbe jut és minden kétség árnya nélkül tudjátok, hogy nap mint nap spirituális vezettetésben részesültök.

Kedvesek, áldottak vagytok, leírhatatlanul és határtalanul szeretve vagytok, jobban, mint az a földi szférában szavakkal valaha kifejezhető.
MICHAEL ARKANGYAL VAGYOK, a TEREMTŐ hírnöke, a szereteté, az örömé, a bölcsességé, a fényé, a békéé és a bátorságé.

Csatornázta: Carolyn Ann O’Riley
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://www.carolynannoriley.com/AMMessageAngelHugs.htm
http://www.torindiegalaxien.de/

spaceship_window_not_fan_of_that_at_all_or_the_1920x1200_wallpaper_Wallpaper_2560x1600_www_wallpaperswa_comNéhány nappal korábban, miközben gyógyítást végeztem hirtelen egy galaktikus találkozóba csöppentem (mivel gyógyítás közben elhagyom a testem, ezért ez jó időpontnak ígérkezett a kapcsolathoz). Sok lény gyűlt egybe. Sok különböző csillagnemzetből, dimenzióból és bolygóról, volt sok fénymunkás, a földi csapat, ahogyan ott is hívnak minket, egyeseket felismertem innen a Földről. Mindannyian egy asztal köré gyűltünk és megvitattuk a következő lépéseket a Földdel kapcsolatosan. Hogyan aktiváljuk az új energiát és a tisztítást. Hogyan lehetséges kollektív szinten megtisztítani mindent és megkezdeni a helyreállítási folyamatokat.

Az első téma Izraelben és Németország hegyeiben is egy pont aktiválása volt. Mindkét hely nagyon fontos, mert mindkét hely specifikus energiát tart meg, amiket fel kell oldani. Mindkét hely szent és portálok vannak ott, ókori tudást rejtve magukban. A béke protokoll erről a két helyről fog elindulni. Melyiket sikerül először aktiválni még nem tudható, de nemsokára kiderül. Ha a következő másfél évben a két helyszín közül valamelyiken találod magad, akkor megrázó élményekre számíts, és nem hiába kerültél oda.

Megvitattuk azt is, hogy az emberiség készen áll-e arra, hogy a galaktikusok leereszkedjenek-e és a földi személyzet fénymunkásainak egybehangzó véleménye az volt, hogy “még nem”. Az ok, hogy nagyon törékeny a test és fel kell még tornázni először [a rezgésszintet] és funkcióit tekintve helyre  kell állítani, hogy képes legyen megtartani a galaktikus családunk rezgéseit és hogy ez ne okozzon szétesést. A galaktikus családunk hozzáigazítja rezgésüket a miénkhez, hogy találkozhassanak velünk, de hogy valóban megértsük kik ők és valóban megértsük ki vagyunk mi, nekünk kell felemelnünk a rezgésünket az ő szintjükre és akkor szabadon szemtől szemben beszélgethetünk velük, ahogy a földiek mondják. De még mindig szükségünk van ‘egy kis’ időre. 2018-ig le kell zárnunk a Föld nagyobb részének felemelését, hogy teljeségében integrálhatóvá válhassanak az új technológiák. Mindannyian durván egy évet kértünk. Természetesen ez az emberiségtől fog függeni. Jelenleg rajtunk, a fénymunkásokon, a földi csapaton van a fő fókuszuk. Teljesen aktiválni akarnak mindent, ami szunnyad a fénymunkásokban, azokban, akik ennek a küldetésnek az élvonalát képezik. Azt is kalkuláljátok bele, hogy azt mondták nekem, hogy sok-sok fénymunkás van, aki még alszik és akik ébredésének időpontja egy éven belül megtörténik, ők akik most még nem állnak készen a felébredésre. Minderre azért van szükség, hogy biztosítva legyen a küldetés folytatása, menetrendszerű kiteljesedése.

Ennek az időkeretnek a leforgása alatt sok minden fog történni. A Föld egy hatalmas átalakuláson megy keresztül, és minden szignifikánsan felgyorsul. Egyre jobban ráébredünk arra, akik vagyunk. Testünk sok igazításon megy keresztül, kicsit hepehupás lesz az utunk, de együtt tudunk ezzel élni. Tudom, hogy képesek vagyunk rá. SOK igazítás, újrahangolás lesz, ami sok „betegeskedést” jelent, váratlan fájdalmak itt és ott. Ez mind természetes folyamat, mert folytatjuk a teljes és igaz elengedését annak, ami még igaz emlékezetünk útjában áll. [ford. megj. - Azért a nem múló, tartóssá váló fájdalmak esetén mindenképpen forduljunk orvoshoz.] Ezen a folyamaton mennek keresztül a fénymunkások, hiszen ennek a küldetésnek az élvonalában lévőknek teljes tudatában kell lenniük saját erejüknek, hatalmuknak. SOKAT tanítanak nekünk.

Számoljatok azzal, hogy éjszakánként és a meditációd során meglátogatnak. De légy éber ki az, aki meglátogat és kérj mindig tisztázást. Kérdezd meg honnan jöttek. Küldj ki egy ibolya/arany sugarat és ha nem tűnnek el, akkor bátran beszélgess velük. Tanítanak a saját történeteddel kapcsolatosan, honnan jöttél, mit csinálsz itt, mire kell emlékezned és mit hozol erre a világra. Rengeteg új technológiát fogunk kapni, rengeteg új ötletet, inspirálva leszünk olyan dolgok megtételére, amire soha nem gondoltunk volna!

Sokan szükségét érzik, hogy munkahelyet váltsanak, hogy a világ egy másik részébe költözzenek, hogy teljes egészében megújítsák és megváltoztassák életüket. A technológia területén tevékenykedőket arra inspirálják, hogy képesek legyenek az új energiával, az új gyógyítással stb. kapcsolatos ötleteiket gördülékenyebben, kisebb ellenállásba ütközve megvalósítani, mint korábban.

Ez egy furcsa időszak lesz, amikor a dolgok elindulnak vagy visszafejlődnek, attól függően hol állsz az életedben, ill. hol állsz a „megbocsátás, elengedés és befogadás” gyakorlásában. Nos még egyszer, rendkívül fontos, hogy megszabadulj mindentől, ami az utadban áll.

Kérlek mindig légy körültekintő, mikor híreket olvasol, bizonyos szent nevekkel „negatív” módon visszaélnek és megmérgezik a gondolatmintáidat és elültetik a félelem és harag magvait a tudatalattidban, tartózkodj attól, hogy ez áthassa lényedet. Ha rossz érzés fog el, ha valamit olvasol, akkor ne állj neki ellent, hanem engedd meg, hogy áthaladjon rajtad, figyeld amint eltávozik testedből és bizonyosodj meg róla nem betegít meg. A legjobb, ha egy mély lélegzetet veszel és elengeded MINDEN izmodat, lazíts egy pillanatra és engedd mindezt elmúlni.

Ez az igazság egyensúlyának fontos időszaka…minél több fényed van és minél több fényt gyűjtesz magadba ebben az időszakban, annál több szeretetet és fényt tudsz kiáramoltatni a világba, segítve a dolgok teljes kiegyensúlyozását, amikor eljön a 2. fázis.

Egy dolog biztos minden roppantul felgyorsul. És még ha mélyponton is vagy, kérlek légy tudatában, hogy mindez csak előre hajt téged és megállít abban, amint éppen teszel és elgondolkodtat, teljesen megváltozatja az életed és egy új ösvényt követsz.

Ezért HALLGASS a vezettetésedre, amit kapsz. Ez egy nagyon fontos időszak, hallgass belső énedre. Rengeted csodás földünket érő energia támogat téged, amit KÍVÁNSZ az életedben nagy gyorsasággal fog megvalósulni!

Ezért arra összpontosítsd a gondolataidat és az érzéseidet, amit tenni AKARSZ, ne arra amit nem akarsz. Még egyszer emlékezz az univerzum nem érti a „NEM” szót, csak a KIJELENTÉST! Ezért úgy gondolkodj „xyz-t akarom” és nem úgy, hogy „nem akarom xyz-t”. Mert megkapod azt, amit akarsz és azt is, amit nem. [Főleg ha az akarat és a szeretet egyensúlyban van.-ford.megj.]

Mindenek felett ÉLVEZD az életet! Szórakozz! LAZÍTS! Eljött az idő, hogy önvalóddal egyesülj, hagyd hogy az új energiák szeretetbe és fénybe burkoljanak, hogy katalizátorként hajtsanak és hagyd hogy ÖNMAGAD lehess! LÉGY a fénysugár, ami vezet, ezért jöttél ide!

Még egyszer, belépünk a küldetés 2. fázisába és hagyunk időt, hogy visszanyerjük erőnket az évek során megtett nehéz munka után. Hagyunk időt, hogy valóban EMLÉKEZZÜNK és LÉTEZZÜNK ebben a pillanatban. Élvezd minden másodpercét. Gyűjtsd be az energiákat, szükséged lesz rájuk körülbelül másfél éven belül, amikor a projekt helyreállító része fog megkezdődni. Most pedig ÉLVEZD az életet!

Csatornázta: Anna Merkaba

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://sacredascensionmerkaba.wordpress.com/2014/07/11/update-from-galactic-federation-peace-protocol-landing-and-your-mission/

képA géntudósok felfedezték, hogy az emberi DNS evolúciós ugráson megy keresztül azáltal, hogy aktivál néhány fölösleges gént amikor valaki pozitív frekvenciákat küld pozitív megerősítéseken keresztül miközben hálát érez.

Az agyatok nem tud különbséget tenni a között, hogy magatoknak vagy másoknak mondtok valami negatívat, mert az agyatok mindannyiótokat egyként lát. Szóval amikor valami negatívat mondtok vagy csináltok másokkal, a testetek akkor is ugyanúgy érzi a stresszt, aggodalmat, és a paranoiát, mintha önmagatokkal csináltátok volna.”

Minden nyelv visszavezethető az Élet Virágának szent geometriájához, ami vizuálisan is megmutatja, hogy a nyelv rezgés. Sok metafizikai hagyomány úgy tartja, hogy az Élet Virága volt az első kész energetikai életforma, amit Isten létrehozott, és utána hozta létre a szent geometria olyan összetett hanghullámait, mint Metatron arkangyal ikozaéder kockája. Metatron kockája eredeti formájában bukkant fel számos ősi hagyományban és vallásban. Az összes szent geometriai alakzat fellelhető benne, mint például az Élet Virága, Élet Magja, élet fája, aranymetszés (arany arány – golden ratio), arany spirál, arany középút, Fi, Fibonacci, tetraéder, hexaéder, oktaéder, dodekaéder. Sok ősi civilizáció úgy hitte, hogy Metatron arkangyal az Isteni/univerzális tudat jobb keze a teremtési folyamatban.  A meggyőző matematikai formában és a szent geometriában is megfigyelhető üzenet egy végtelen, vitathatatlan igazság a természetben, miszerint minden összhangban, harmóniában, és egységben létezik. Ha bármely élőlény ezt a tényt nem ismeri fel, akkor a természet lebontja és új életformákat hoz létre, amik a természet törvényei szerint munkálkodnak.

A szavak, amiket kimondunk és hallunk frekvenciát közvetítenek, amik megváltoztatják az emberi DNS-t. 64 kodon van a DNS-ben. Az érzelmi hullámok aktiválják a kodonokat. Csak két érzelmet aktiválunk. A félelemnek és a szeretetnek különböző szinuszgörbéik vannak. A félelemnek rövidebb a frekvenciája, míg a feltétel nélküli szeretetnek hosszabb frekvenciája van, ami több génmintát mozgósít a testünkben azáltal, hogy több kodont aktivál. Ez azért van, mert az univerzum azon az egyszerű matematikán keresztül működik, amit általános iskolában tanultunk és aminek még mindig a való életben keressük az értelmét. (+) + (-) = stabilitás, semmi sem megy előre vagy visszafelé. Ezért van az, hogy amikor egy pozitív dolgot mondtok vagy csináltok és utána egy negatív dologgal helyettesítitek, akkor egy érzelmi ingoványba keveredtek. (-) + (-) = -, ami azt jelenti, hogy két negatív dolog mindig további süllyedéshez vezet. Amikor valami negatívat mondtok magatoknak vagy negatív dolgot tesztek magatokkal és még több negativitással folytatjátok, akkor még mélyebbre zuhantok a szakadékba.

(+) + (+) = +, ami azt jelenti, hogy csak két pozitív dolog fog felerősödni és növekedni, mert összhangban táplálják egymást. Ezt akkor figyelhetitek meg, amikor valami pozitívat mondtok vagy tesztek; ilyenkor jól érzitek magatokat és ez csak tovább folytatódik. Az a lényeg, hogy az agyatok nem tud különbséget tenni a között, hogy magatoknak vagy másoknak mondtok valami negatívat, mert az agyatok mindannyiótokat egyként lát. Szóval amikor valami negatívat mondtok vagy csináltok másokkal, a testetek akkor is ugyanúgy érzi a stresszt, aggodalmat, és a paranoiát, mintha önmagatokkal csináltátok volna.

heart-torusA folytonos negativitás stresszt és betegségeket fog okozni a testben. Ha feltétel nélküli szeretettel fordultok önmagatok és mások felé, azzal aktiváljátok a Kundalini forrásenergiáját a tobozmirigyben ahogy azt a különféle hatodik érzékek is mutatják, és amit a történelem számos spirituális műalkotásán is láthattok. A tórusztölcsér – ami olyan mint egy alma formájú mágneses mező a szíved körül – több egymásba ágyazott tóruszból áll, és körkörösen pörög egészen a tetejéig, le az aljáig, és megint vissza, akárcsak egy fekete lyuk. A végtelen matek körbe-körbe megy a DNS szálaitok között. Ez azért történik, mert végtelen energialények vagytok, akik az emberi létet tapasztalják meg. Ti vagytok azok, akik az Istent vagy Istennőt az emberi létbe integráljátok.

Egy ilyen teljesen integrált ember elérte a megvilágosodást, az isteni és fizikai tapasztalás csúcsát. Tápláljátok az isteni energikus éneteket a pozitív, feltéltel nélküli szeretet frekvenciáival szeretetteljes szavak és gondolatok formájában. A tudomány bebizonyította, hogy az emberi DNS hatodik érzékei aktiválhatók az illető spirituális tudatának megfelelően. Szóval a buddhisták, indiánok, és maják ősi gyógyító és kántáló mantrái pontosnak bizonyultak. Most az a kérdés, hogy mit mondtok magatoknak és másoknak, amik elősegítik vagy hátráltatják a sejti fejlődéseteket. A döntés joga a tiétek.

Szerző: Anna Merkaba

Magyar nyelvű fordítás: Norfeus

Szerző által felhasznált forrás: http://discoveryouraura.blogspot.com/

Forrás: http://sacredascensionmerkaba.wordpress.com/2014/05/02/your-brain-cant-tell-the-difference-if-you-say-or-do-something-negative-to-yourself-or-to-others-as-you-brain-sees-you-two-as-one-being/

Követés

Értesítést küldünk minden új bejegyzésről a megadott e-mail címre.

Csatlakozz a 275 követőhöz