Latest Entries »

Kedves Olvasók!

Egyszerű-nagyszerű, de kissé „snassz” üzenetnek tűnt nekem szíriuszi testvéreink alábbi csatornázása, azonban sok régi megválaszolatlan kérdés éledt fel bennem, azt írják bízzunk az isteni tervben… Valóban van ilyen terv? Ti hisztek az isteni tervben és/vagy a szabad akaratban? Scarlett

Szíriusz ASzíriuszi Fénytestvérek- Bárhová is tekintetek, azt látjátok, amire bensőtök fókuszál 2014-09-18

Kedves földi nővérek és fivérek!
Minden létező szeretetével és fényével üdvözlünk Benneteket. Mi a szíriuszi fénytestvérek vagyunk. Ma, itt és most azért jöttünk el, hogy az általatok beutazott idővonalak legújabb fejleményeit közelebbről szemügyre vegyük. Gaia folyamatosan emeli rezgésszintjét és mindannyian érzitek ezeket az emelkedéseket – mert kapcsolatban álltok Gaia-val. Gaia még mindig finoman szeretne felemelkedni és minden gyermekét magával szeretné emelni, a lehető legfinomabb módon. Itt jönnek képbe ismét az idővonalaitok és az időről, mint kronológiai sorról alkotott elképzeléseitek – minél jobban emelkedik Gaia rezgésszintje, az idővonalak annál jobban egy irányba rendeződnek [összpontosulnak] – az igaz valóhoz igazodva. Így egyre több ember elkötelezett lényként tapasztalja meg önmagát– röviden kifejezve, kezdik felismerni és megélni lelki minőségüket. Időszámításotok szerint sok-sok éven keresztül arra kondicionáltak [szoktattak] Benneteket, hogy nem vagytok többek fizikai léteteknél – fizikai testeteknél, de ez a lehető legtávolabb áll a valóságtól. Minden tudományotok és vívmányotok ebből a világképből indul ki, ami megpróbálja a világot anyagi szinten megmagyarázni – leírni és bebetonozni. Most, amikor a valóságtudat, a minden létező Forrás szívéből szabadon és végtelenül áramlik és mindent felébreszt, a dolgok világossá és láthatóvá válnak. A régi elszigetelő világkép feloldódik és egyesek ezt kellemes megkönnyebbülésként élik meg, mások pedig drámai formátumként, mivel eddig az anyag és a szilárd lét biztonsággal és tartással szolgált számukra. Ismerjétek fel kedves földi testvérek, hogy ebben a folyamatban senki sem veszít el semmit – a félelmen kívül. Bárhová is tekintetek, azt fogjátok látni, amire bensőtök fókuszál.

Ez egy egyetemes törvény és mi mind a rezonancia eme törvényét követjük.

Engedjétek meg, hogy láthassátok és érezhessétek, hogy minden mindennel összeköttetésben van és ez a kapocs a szeretet, ami mindenütt jelen van. Engedjétek meg felsőbb éneteknek, lelketeknek a belső iránytű szerepét. A teljes felébredés folyamatában vagytok és tudatotok minden pillanatban újrahangolódik és összpontosul. Minden az Isteni terv szerint történik. Minden szeretettel történik, mutatkozzék ez bármiféle formában. Bízzatok továbbra is kétségek nélkül és élvezzétek felébredéseteket. Minden, ami létezik tudat. Minden, ami létezik szeretet. Köszönettel küldjük Nektek szívünk szeretetét. Mi vagyunk a szíriuszi fénytestvérek.
Szeretettel, örömmel és elkötelezve…………..Shogun Amona
Csatornázta: Shogun Amona
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://www.shogun-amona.net/channeling-botschaften/

 

A következő zenét csak saját felelősségre és erős idegzetűeknek ajánlom, nagyon pihentagyú, de én nagyon jól mulattam…pont azoknak a videóknak a paródiája, amit Csaba linkjében a fekete fiatalember emleget! :)

 

178387488_3e8ce3e32c_oKedves emberek, kedves barátaim!
Jeshua vagyok régi barátotok, üdvözlök mindenkit. Hálás vagyok és boldog, hogy köztetek lehetek. Érezzétek energiámat, érezzétek jelenlétemet. Hasonló vagyok hozzátok, hasonló szellemiségű lélek vagyok. Régi barátként szeretnélek megölelni benneteket. Nem szeretnék felettetek állni, hanem szeretném, ha szíveink megérintenék egymást.

Érezzétek irántatok érzett nagyrabecsülésemet. Bátrak voltatok, minden nap újra és újra keresitek belső középpontotokat, az egyensúly pontját, Éneteket, akik vagytok. Keresitek belsőtökben a horgonyt. Mélyen legbelül érzitek, hogy ennek a belső centrumnak a hiányában igazában nem tudtok élni a Földön, e belső magban, amiben megtaláljátok ön-mag-atokat, amiben megpihenhettek és érezhetitek a nyugalmat, megismerhetitek céljaitokat és utatokat.

Ennek a benső horgonynak a megtalálása és érzékelése talán a legfontosabb lépés, amit lélekként a földi életben megtehettek. Ha itt, az örvénylő és összezavaró földi energiákban tartózkodva rátalálsz igaz önvalódra, képes vagy megtalálni szíved csendjét, képes vagy meghallani lelked szavát, akkor legbelsőbb erődből vagy itt és éles életed, akkor meg fog érkezni lelked fénye földi testedben. Szó szerint lelkes leszel és ahelyett, hogy kívülről élnél befelé és csak reagálsz a téged ért ingerekre, elkezdesz belülről élni, a belső igazságodból, amit érezhetsz a belső csendben – mindig újra és újra. Erről szeretnék ma beszélni, a belső igazsággal való kapcsolatról.

Az imént külső ingerekről beszéltem, amik eltérítenek az igazságodtól, a horgonyodtól, a benső nyugalom-szigetétől. Az ingerek azonban nem csak kívülről, a külvilágból jönnek. Részben magadévá tetted ezeket az ingereket, megültek benned, a fejedben, a gondolataidban, a viselkedésmintáidban. Kényszeres ötleteitek vannak önmagatokkal kapcsolatban. Például, hogy ilyennek meg olyannak kell lennetek, így meg úgy kell viselkednetek, hogy jó emberek legyetek. Vannak ideáljaitok, amiről azt gondoljátok, ezeknek meg kell felelnetek, és ennek érdekében nyomást gyakoroltok önmagatokra. Szinte mindenki folyamatosan ezt teszi és ezek az ingerek nem a lélekből erednek, de nem is teljes mértékben kívülről. Bőrötök alá veszik be magukat, az energiarendszeretekbe. Ezek az ingerek a legsúlyosabbak, ha arról van szó, hogy a belső béke és nyugalom útját járva szabadítsd fel magad. Itt azokról az ingerekről, előírásokról és idea-képekről van szó, amiket te emeltél be, amikről te valóban elhiszed, hogy illenek rád, de ezek tartanak a legjobban távol ön-mag-adtól és lelked hangjától.

Ezért arra szeretnélek kérni, hogy szoríts egy kis helyett energia-rendszeredben vagy energiameződben, ami a gondolati mintáid, szokásaid, hozzáállásod, viselkedésmódod és automatizmusaid összessége. Arra kérlek ezt ne elméddel tedd meg vagy ne gondolkodj el róla, hanem előbb vedd fel a kapcsolatot a talajjal a lábaid alatt, vedd fel szíved dobogásán keresztül a kapcsolatot Földanyával. Tudatosan érezd a lábaidat és az energiamezőt, ami körülfonja lábaidat. Érezd – gondolj bármire vagy tégy bármit, amin rágódsz és aggódsz – hogy Földanya energiái hordoznak téged. Érezd, ahogyan ez teljesen magától megy. Engedd, hogy hordozzanak. Érzékeld, amint egy földi [energia-] áramlat felveszi veled a kapcsolatot, ami lábadnál befelé veszi az irányt és lassan eléri lábszáradat és térdedet, combodat, csípődet és medencédtől felfelé áramlik tovább. Érezd ennek az energiának a nyugodt és biztonságot adó erejét. A Föld energiája nyugalmat sugároz és mégis céltudatos, precízen és önmagától azokra a helyekre áramlik, ahol szükség van rá, ahol nagyobb stabilitásra és biztonságra van szükség. Átölelhet téged a Föld, beengeded erejét és bölcsességét? Érzékeld, amint ez az erő körbeöleli a sok gondolatot a fejedben, amik az élet irányításáról és az életen való uralkodási vágyról szólnak. Ha kapcsolódsz a földi áramlathoz, akkor elengeded azt, elkezdesz a fejed helyett a szíveddel gondolkodni. Próbáld meg ezt.

Mindig érezd úgy, hogy egy nyugodt és stabil földáramlás hordoz téged, ami lábaid körül örvénylik és medencéd körül, csípőd körül egészen a hasadba. Érzékeld, hogy mindent elengedhetsz, hogy hordoznak téged. Figyeld meg, mit tesz ez a fejedben az energiákkal, hogy elcsendesedik-e elméd. Képzeld el, hogy eltávozik a túl sok gondolkodás, az értelmetlenség, az aggályok, mint egy természetes túlcsordulás, ami áramlik lefelé, mintha zuhanyoznál. Kitisztul a fejed és lecsillapodsz és képes vagy érzékelni a fejedben egy pontot, ami mérlegelés nélkül érzékel. Ez egyszerűen egy jelenlét, egy tudat, ami nem gondolkodik logikusan, hanem érzékel. Érezd milyen kellemes ott tartózkodni, nem kell tenned semmit, ébren vagy [tudatodnál vagy], jelen vagy. Figyelmedet tereld fejed eme csendes pontjából a szíved köré, a belső érzéshez. Belső szemeddel tapogasd le óvatosan szíved területét, az ott lakozó finomanyagi energiákat. Ne ítélkezz arról, amit ott látsz. Egyeseket a szívéből kiinduló melegség érzése foghatja el. Mások valami elzárt dolgot érzékelhetnek, talán nem mer megnyílni a szív, ami teljességében érthető, mert mindannyiótokban élnek régi félelmek és félelmet keltő meggyőződések, amik miatt nehéz nyitva tartanotok szíveteket. Miközben Földanya hordoz téged és létrejött az a csendes hely a fejed belsejében, szemügyre vesszük a régi félelmeket vagy negatív gondolatokat, amik még visszatartanak attól, hogy megnyisd szívedet.

Az a legfontosabb, hogy belülről nézel kifelé és nem az ingerekre reagálva, nem a gondolati formákon keresztül, ítélkezéssel vagy kényszerből, hanem egy tiszta nyílt szemlélődésből. Járd körbe szíved csarnokát. Egy tökéletes és örök szépségű hely ez, ami a tiéd, ami lelked része, a fényé, ami vagy és amit sok itt a Földön vagy máshol élt életen keresztül fejlesztettél. Nem kell pontosan tudnod, hol és hogyan fejlődtél, de jól vésd tudatodba, hogy fejlett lény vagy, aki számtalan tapasztalaton és életen keresztül önmaga sokfajta megnyilvánulási formájával fedezte fel és kutatta önmagát önmagán belül, amit végül tudatosított. Érezd ezt a gazdagságot szívedben, érezd a finomításokat az árnyalatokat, amikkel gondolkodhatsz és érezhetsz. Láthatsz képeket – színeket, virágokat, természeti képeket, ez részletkérdés, de tudd, hogy ez benned van, még ha ez a tudás néha részben még elzártan létezik, mert félsz, félsz megmutatni ezt a gazdagságot önmagadban és a világban

Ott van, én látom, ezért szeretlek és tisztellek benneteket annyira. Látom a fájdalmat is, ami miatt elzártad magad előtt [lelki] gazdagságod, önmagad szeretetének és fényének egy részét. Nagyon fájdalmas így élni. Eddig úgy tűnt részeid elzárása biztonságos módszer, de érezd most belülről, mi tett ez veled. Érezd a fényt, az örömet, a sziporkázást és azt, ahogyan ez természetes módon áramlani kíván, meg akarja mutatni magát és össze akar kapcsolódni a világgal. Érezd a benned élő inspirációt.

ajtóMost pedig egy ajtót fogunk megnyitni, amin keresztül belőled az szabadul ki, aminek eljött az ideje, és ami most finoman áramolhat és gyökereket verhet életedben. Képzeld el, hogy szíved terének belsejében egy régi rozsdás ajtó áll, ami nehezen nyílik. Érezd ennek az ajtónak az energiáját. Te magad építetted be az ajtót, hogy túlélj, hogy érzelmileg vagy fizikailag túlélj. Múltadban, gyermekkorodban, fiatalkorodban vagy valamelyik másik életedben sok oka volt, amiért beépítetted oda ezt az ajtót, amiért ottléte biztonságosabb érzést adott. De most ez az ajtó több fájdalmat okoz neked, mint hasznot, eljött az idő, hogy kinyisd ezt az ajtót. Képzeld el, hogy odamész ehhez az ajtóhoz. Még mindig érzed lábaidban a Föld erejét és hatalmát; hordoz téged és lassan kinyitod az ajtót. Eljött az idő, hogy lelked egy nagyobb részének nyílj meg, annak, ami vagy. Mi akar előjönni az ajtón keresztül. Talán nem látsz még tisztán, a régi energiák, amik meg akarnak mutatkozni, amik nyugtalanítottak; félelmek, kétségek, valami sötét talán? Nyugodtan nézd meg, üdvözöld. A zűrzavar és a félelmek mögött valami végtelenül szép rejlik, ami szívesen kerülne újra vissza a szívedbe. Kérdezz rá, szeretne-e megmutatkozni, mert üzenete van számodra. Felsőbb-Éned, angyali lényed egy darabkája, aki szeretne előjönni és szeretné ha üdvözölnéd mostani életedben. Küldj fényt, megértést és szeretetet az ajtóhoz, a nyíláshoz, hogy létrejöjjön egy híd, amin keresztül megmutatkozhat és előjöhet rejtett darabkád, légy bátor és nézz szembe vele. Légy bátor és nézd meg milyen nagy és szép. Gyakran féltek a saját erőtöktől, bölcsességetektől és szépségetektől és gondolatban lekicsinylitek, és nem akarjátok látni önmagatokat. Engedjétek ki, ne legyetek szerények. Ez az az energia, amire most vársz az életedben. Segít, ha ezt az energiát egy előtted álló személy formájában nézed. Nézd meg férfi vagy női alakját jeleníti meg. Ez megmutathatja, milyen energia szeretne bensődbe áramolni és segíthetsz szíved megnyitásában. Nézd meg őt, mit akar ez a forma közölni veled? Engedd, hogy beszéljen és aztán horgonyozd le szívedben energiáját ennek a személynek, aki lényed része. Képzeld el, hogy teljesen beengeded őt szíved terébe. Engedd, hogy változás történjen az életedben; nem tudod megjósolni, ami aztán történni fog, de bízz benne és légy odaadó. Amint érzékeled a kapcsolatot szíveddel és megnyitod az eddig zárt ajtókat, érzékeld a belső vezetésedet, vedd fel a kapcsolatot a lelkeddel, ekkor rálelsz a horgonyra, a belső magodra, amire szükséged van, hogy érezd, hol állsz és hová tartasz.

Kapcsold össze a fejedet [elmédet], szívedet [érzelmeidet] és hasadat [akaratodat], érezd újra a Föld hordozó erejét és kapcsolódj össze vele.
Életed során körbevesznek téged a segítő energiák és a Föld egy ezek közül.
Bízz benne!
Egyengetni akarja utadat, be akar fogadni, szívesen lát téged itt!
Ezután vedd fel a kapcsolatot a belső csend és nyugalom helyével a fejedben, ahol nem gondolkodsz, ahol egyszerűen csak megfigyelsz mindent, éber vagy és teljességgel jelen vagy.

Végezetül újra vedd fel a kapcsolatot a szíveddel, ezzel az érzelemdús szervvel lényed középpontjában, ami lelked csatornája, és ami magában hordozta a múlt fájdalmát. Légy könyörületes saját szíveddel –azért, amit el kellett szenvednie, de a mérhetetlen potenciálért is, ami benne rejlik, a gazdagságért, amit a sok élet alatt összegyűjtött, érzelmi életed, lelked mélységéért. Becsüld meg saját szívedet.

Érezd, amint ez a három központ összedolgozik és összehangolódik. Engedd, hogy megtörténjen, ezen nem kell elgondolkodnod. Érezd, amint egy viharhullám fentről levisz, majd eljut szíved magjába. Ha azt érzed, van még ott valami, ami nem mozdult ki onnan és nem veszi fel a ritmust, akkor ez teljesen rendben van. Ezért teszed ezt – ez a befelé tekintés segít neked az ajtók megnyitásában és a benned elzárt területek tudatosításában. Legyen úgy, ahogy lennie kell.
Köszönöm, hogy itt voltatok ma, megosztom veletek energiámat.

Csatornázta: Pamela Kribbe
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://www.pamela-kribbe.nl

Kedves Olvasók!
A most következő anyag egy csatornázott beszélgetés átirata és tömörítése, melynek témája a lélek fejlődési szintjei a színek és a vallások vonatkozásában. Talán jó kiindulópontként szolgálhat a további tanulmányokhoz. Örülnék, ha megosztanátok saját tapasztalataitokat és véleményeteket. Jó olvasást! Scarlett

newage1

Csakra színek és lélekfejlődés, összefüggésben a világvallásokkal – részlet

2014.05.29.

Lenduce: Valóban úgy van, hogy egy bizonyos színspektrumon dolgozzátok magatokat keresztül. Bár a lélekszín egyéni és minden lélek több színnel rendelkezik, de az inkarnációtok során, ahogy azt Michael Newton [ am. pszichiáter, író] mondja van egy magszínetek, ami az adott lélek tapasztalati állapotától függ, ill. változik…
Nos, a fehér szín egy lélek magszíne (alapszíne), aki újként kezdi az életet a Földön. A fiatal lelkek magjukban még nem rendelkeznek a 7 fő csakra színeivel. Ezért is a fehér a tisztaság színe a Föld sok kultúrájában. Voltak a Földön már korszakok, ahol egy magszín különösen gyakran volt jelen. Amikor a fehér szín volt a domináns magszín, már régen volt és korszakokkal korábbra nyúlik vissza, amiket csak legendák formájában ismertek.
Az ősi sumérok, Atlantisz és részben a kezdeti ókori Egyiptom korában érkezett sok fiatal lélek a Földre. Akkoriban a lélek otthonára még jól emlékeztek, ahogy akkoriban még volt kapcsolat földöntúli lényekkel. Asztrális lényekkel és testet öltött földönkívüliekkel is. De minél jobban besűrűsödött az anyag a Földön, annál misztikusabbnak és hatalmasabbnak tűntek az emberek számára azok a lények és végül Istenekké emelték őket.
Így jöttek létre az első vallások. Egyrészt vallások alakultak ki, mert a lelkek elfelejtették kik is ők valójában. Azonban ezek vallások arra is szolgáltak, hogy az ősi tudást kódolt formában megőrizzék, mielőtt az emberiség végleg elérkezne a beharangozott felejtés stádiumába. Sok ilyen vallás feledésbe merült, de ilyen típusú vallásként részben túlélő a hinduizmus. Ez a legrégebbi még elven hit és gyökereiben ez vezet a legmesszebbre…Azonban ez nem jelenti azt, hogy egy vallás több igazságot hordoz, mint a másik. Az új vallások sokkal inkább a régi hitek kiegészítéseként, bővítéseként és/vagy kijavításaként tekintendők. Minden, ami átjött azt meghamisították, mint az tudjátok. Könnyű lenne azt gondolni a legrégebbi vallás lenne a legigazabb, mert időben közelebb állt az igazsághoz, éppen így könnyű lenne azt gondolni, a legújabb hitforma a legigazabb, mert azt még nem ferdítették el…Egy ember hitbeli irányultsága még nem mond semmit el a lelki fejlődésének állapotáról. Sokkal inkább látható azon, ahogyan egy ember a hitét megéli [ a hétköznapokban]….
Amikor az emberek egyre mélyebbre süllyedtek az anyagban, akkor egyre jobban kezdtek el függeni az anyatermészettől. A régi tudás megvolt még, de a más lényekkel való kapcsolat nem működött csak szellemi szinten és a Fölanyával való mély kapcsolaton keresztül. Így vált Földanya Istenné és a természeti vallások, a sámánizmus sok fajtája születet meg.

694-rote-blumenEgyéni lélekszinten ez a vörös magszín, a gyökércsakra. Ez a csakra a fizikai testé és a Földanyával való kapcsolatot szimbolizálja. A test egy a Földdel – a Földanyából jön és egy nap oda is tér vissza. A lélek az univerzumból származik és így képes kapcsolatba lépni az univerzummal. A régi sámánok és a természeti népek tudták ezt, de a fizikai test már annyira besűrűsödött, hogy a természet eszközeit kellett használniuk, hogy transzcendens tudatállapotba kerülhessenek. A vörös fejlődési szinten a lélek az inkarnációja során a puszta túléléssel van elfoglalva. Mestere lesz a fizikai síknak, testének táplálásában és a természet tiszteletében. A sámán mesteri fokon levizsgázott az élet eme lépcsőfokán…De ez nem jelenti azt, hogy minden sámán csupán ezen a fejlődési fokon (gyökércsakra) állna…

OrangeA szakrális csakra narancs színével a szexualitást és az életörömet jelképezi. A földi kívánságokat és vágyakat hordozza és abszolút összefüggésbe lehet hozni a vörös fejlődési szinttel. Itt még mindig a fizikai szint túléléséről van szó. A túlélés kipipálva, a vörös szintet a háta mögött hagyó lélek, olyan szinten ismeri ki már magát a Földön, hogy figyelmét a fizikai létezés örömei felé is fordíthatja. Jobban kiismeri magát, mint a fehér vagy vörös szinten állók és tudása alapján némi előnyre tett szert másokkal szemben.
A narancs és később a sárga szinten hozza létre a legtöbb lélek a karmáját, mert ez a lélek jobb, gazdagabb, szebb, okosabb akar lenni a többieknél. Élvezni akarja a világi élet minden előnyét.
A narancs szint elvégzése a tantra útját szimbolizálja vagy a taoizmus ősformája, ami a világi élet élvezetéről szól, anélkül hogy ezzel egy másik lénynek kárt okoznánk.
De a mások feletti hatalom csábítása még mindig nagy és a hatalomról szól a sárga szinten lévő lelkek élete.

Gelbe blumeSok sárga szinten tartózkodó lélek épp a karmáját oldja fel, amiket narancs állapotukban teremtettek. Gyakran ájulatban érzik magukat és új harc kezdődik, ami gyakran sok inkarnáción keresztül zajlik.
Az ájultságtól (tudatlanság=hatalom nélküliség állapotától=kiszolgáltatottságtól) való félelmükben egyre több hatalmat akarnak szerezni, ami sok inkarnáción keresztül eltarthat. A sárga szint elvégzése általában egy nagyon hosszú út, ami sok-sok inkarnációt vehet igénybe. Ezért van két nagy világvallás is, amik megfelelnek a sárga szintnek. Egyrészt a júdeaizmus, ahol az Istenek vagy Istennők helyébe egy férfi Istent helyez, másrészt a buddhizmus született meg, hogy segítséget nyújtson a lelkeknek a sárga szintjük végén a hatalmi témák meghaladásához.
Az egyéni szellem hatalmának lecsillapításával lehetséges az Örök és Egy szellemhez való visszacsatlakozás. A teremetés mögötti csend, az állapot, amiből a lélek egykor született.
A megvilágosodás minden létező ősi esszenciájához való visszacsatolás állapota. Ami azonban még nem egyenlő a lélek utazásának végével. Legalábbis csak a legritkább esetekben. Sokan, akik túl vannak a sárga szint fejlődésfokán valamelyik „elmúlt” életében már megtapasztalták a megvilágosodást. Ez azonban könnyebben érhető el egy kolostor vagy a hegyek elszigeteltségében, ennél nehezebb, ha világi kihívásokkal kell közben szembenéznie a léleknek.

grüneA következő fejlődési fok, ill. a következő csakrát a zöld szín jellemzi. Ez a szív- csakra, a Krisztus-energia (kristály-energia) székhelye. Jézus hozta el a kereszténységet és bővítette ki a tanításokat a Földön a felebaráti szeretettel, függetlenül attól, amit később az egyház ezzel a tanítással tett. A zöld fejlődési fokon álló lelkek általában világi inkarnációkban élnek. Anyák és apák, világi hivatást űznek és társas kapcsolati szinten munkálkodnak, hogy megtalálják belső békéjüket. Ez gyakran az egyik legnagyobb kihívás. Mert az érzelmek, amik a társas kapcsolatok szintjén vannak a legerősebbek, amiket transzcendálni, felemelni szükséges.
A zöld fejlődési szint elvégzése a teljes odaadással való szolgálat, anélkül hogy a lélek megfeledkezne önmagáról. Megtalálni a békét a földi élet forgatagában. Ennek a szintnek a mesterfokán vizsgázók gyógyítói képességeket fejlesztenek ki. Így Jézus a mesterré válás előhírnöke volt ezen a szinten, híres volt a kézrátétellel való gyógyításról.

A Földön sok más fejlődési fok is képviselteti magát, még ha egy bizonyos szín dominál is. Minden szín/minden fejlődési szintnek megvan az erőssége és a gyengesége. A zöld szint kezdetekor mások igazi megértése gyakran nehézséget jelent a lélek számára. Az ilyen lélek gyakran makacs és inkább saját útját járja. Ha felismeri, hogy így nem jut előbbre, általában átesik a ló másik oldalára és alárendelődik. Itt az arany középút megtalálása a cél- ami minden szintre igaz. A kereszténység Istenét nagyon erősen megszemélyesítették és emberszerűvé vált, ami ennek a fejlődési szintnek egy tévedése, amit meg kell oldani. De minden szintnek megvannak a sajátos tévedései, ahogyan a tanításai is.

(Összefoglalva:
Vörös: Harc a túlélésért – Összhangban a természettel
Narancs: Vágyak kielégítése – a teremtés tudatos élvezete
Sárga: Hatalommal való visszaélés – saját hatalom visszaszerzése/Önuralom
Zöld: Önálló egyénné válás harca – Képesség a szeretet megélésre és beengedésére)

türkizTorokcsakra, igen ez az átmenet a zöldből a kékbe, Ha a léleknek sikerül egyéniségét ezen a világon belül kifejeznie és úgy élnie, hogy mégsem válik számkivetett magányos farkassá, újra felébred lelkének kreativitása…ezek a lelkek válogatott barátokkal rendelkeznek és nem számkivetettek, mert szabadon választották egyéni útjukat és nem félnek attól, hogy mások és másként élnek…Azonban ez csak nagyvonalakban vázolt kép és nem mindenkire igaz – A fejlődés nem történik mindig lineárisan, mint azt eddig lefestettük, erre később majd kitérünk.
A legtöbb türkiz szinten lévő lélek ateista vagy szabad szellemű. A vallás és a hit kreatív gondolati szerkezetek és a szavakon túl jönnek létre.
Művészi módon fejezik ki ezt a belsőjükben fellelhető megfoghatatlan LÉTET, hogy megértsék és másokat is inspiráljanak vele.
A fiatal „türkiz” lélek azonban kicsit elveszettnek érzi magát kreativitásában, megpróbál másokat másolni és sikertelen művészként végzi vagy egy olyan munkahelyen dolgozik, ami messze távol van álmaitól. Ez frusztrálhatja és lehangolttá teheti.
A nyugati világ lelkeinek nagy része ezen a fokon áll. Sok öreg lélek depressziós, mert nem tudják megtapasztalni kreativitásukat a saját fejlődési fokukon. Igen úgy tűnhet számotokra, hogy sok fiatal lélek van még, akik szunyókálnak, és robotokként irányítja őket a hatalmi tudatkontroll. De valójában a legtöbb lélek már öreg és a kreativitásuk elnyomása következtében alusszák álmaikat, ami egy fiatal lélek látszatát keltheti…
Azok a lelkek, akik lezárták a türkiz szintet, nagy festők és zenészek, akik műveikkel emberek millióit érintettek meg szívükben…
Nem szükséges minden szintet mesterfokon lezárni, ez olyan mint az érettségi [ford. megj.-emelt szint/közép szint]. Vizsgázhatsz dicsérettel vagy éppen hogy átmehetsz. Ezután folytathatsz további tanulmányokat. Annak ellenére, hogy mindegyik szintből le kell vizsgázni, mindenki jobb vagy rosszabb egy adott szintből. Egy lélek specializálhatja magát egy területre vagy haladhat tovább is.

Nos az iszlám valóban a kereszténység kibővítése. Korrekciónak szánták. A legfontosabb üzenete az, hogy Jézushoz hasonlóan Mohamed is próféta volt. Ennek az üzenetnek kéne szolgálni az emberiséget a fejlődésben, hogy olyanokká váljanak, mint Jézus vagy Mohamed. Isten egy hírnöke!
Ez a kék szint hívőszava. A lelkek a kék szinten helyreállították a segítségüket [mankójukat] a lelkükkel való kapcsolódással és így Istennel összekapcsolódva élik meg egyéni kreativitásukat. Az „isteni” nagykövetei lesznek, tanítók és mások számára inspirációként szolgálnak.
Kezdetekben ismét konfrontálódnak a hatalom csábításával. Sok embert vonzanak magukhoz és el kell kerülniük, hogy ebből hasznot húzzanak vagy, hogy magukat gurunak nevezzék ki. A kék szint mestereként egyfajta tanárrá váltak, akik másokat felemelnek (inspirálnak). Aki találkozik a kék szint egy igaz tanárával, nem lealacsonyítva, hanem felemelve érzi magát majd. Egy kék szintű tanár közben annak is tudatában van, hogy mindenki mástól is tanulhat. Minden lélek egyéni tapasztalatokkal rendelkezik és ez számukra is megtisztelő és érdekes.
Aki mesterfokon végzi el a kék szintet, újra kapcsolatba kerül a kozmosszal, más lényekkel, de ebben az esetben oly módon, hogy felismeri ezekben a lényekben a családot és nem felette álló isteneknek látja őket. A kék szint elvégzése után nincs szüksége a léleknek vallásra. Minden vallás egységbe rendeződött, a mögötte álló igazság és minden tévedés felismerhetővé vált.
A kék úton járó lélek, mint egy hagyma héjait, úgy hámozza héjanként az egyik tévedést a másik után, míg eljut a maghoz, a saját isteni igazsághoz.
Tudja, hogy nem tud semmit és minden egyes héj lefejtése után lépésenként haladja meg a földi megértés korlátait. De a megértéshez vezető úton minden lehetséges tévedéssel találkozhat. A szimbolikus hagyma minden héja egy további illúzió, ami kifoghat rajta és amit fel kell emelnie az egységbe.

lilaHa elérte célját, akkor az ibolya szint következik. Ez az, amit ti Felemelkedésnek neveztek. Ezután a lélek tovább halad, még ha az útja túlmutat a fizikai anyagon, mert a fejlődés nem ér véget ezen a ponton, csupán a fizikai valóság sűrűjében vezető úté, mert ez a világ természetétől fogva korlátokkal rendelkezik, a lélek azonban végtelen.

Nos – a világvallások olyan időkben keletkeztek, amikor egy bizonyos lélekszín erőteljesebben jelent meg a Földön, ill. gyakran egy új korszakot és lélekszínt harangoztak be. Mégis, egy kék fejlődési szintű lélek egy katolikus pap életét is választhatja magának, hogy hű lehessen feladatához, mint Isten nagykövete/hírnöke. Egy kék léleknek azonban itt nem mindig lesz könnyű dolga, mert az egyház törvényei nem mindig felelnek meg Isten valódi tanításainak, de pont ez a kihívás lehet, amit ez a lélek kitűzött maga elé…

Sok sárga és zöld fejlettségi szinten lévő lélek inkarnálódik iszlám országokba. Ezt megfigyelhetitek a szoros családi kötelékeken, ill. a csoportosulások hatalmi témáiban. Annak ellenére, hogy az iszlám a legfiatalabb vallás, ezt a vallást magyarázták a legjobban félre. Ez történik mindig az új hitirányzatokkal. Ez az igazság elkendőzését szolgálja, mely igazság ennek ellenére fényként utat tör magának a sötétségből kiemelkedve.

Sok zöld, türkiz és kék utat járó öreg lélek jógázik, annak ellenére, hogy ez a legősibb vallásból ered. Itt tapasztalható meg a visszacsatolás az eredethez.

St GermainSt.Germain beszél nektek az ibolya sugárról és ennek a színsugárnak a képességéről, hogy rövid időre feloldja a lineáris időt és így aki képes dolgozni az ibolya fénnyel, az visszacsatlakozik oda, ahol a lelke még kapcsolódott a teremtőhöz. Így a fehér visszavezet az ibolyához. A kör bezárul és mégis történt fejlődés és felismerés. [ford. megj.-Ez az, amit sose fejtenek ki pontosan…Michael Newton könyvében azt válaszolják a hipnózisalanyok, hogy „a Forrás saját örömére teremt”...nem azért hogy „több” legyen és fejlődjön, miért is akarna több lenni egy abszolút tökéletes energia??? Ezt eddig sem értettem….Mindenesetre a szufik is elgondolkodtak ezen, szerintük Isten maga a szépség és a szépség természete a kifejeződés, szerintük ezért teremti a Forrás a lelkeket…ez egy kicsit romantikusabb verzió, mint az örökös tanulni-tanulni, hogy legyen belőlünk valaki… ]

Mint azt már korábban elmondtam a lelkek specializálódhatnak egyik vagy másik területre (színre/szintre). Tehát aki köztetek erős vonzódást érez a természeti vallások iránt, az nem jelenti mindjárt azt, hogy a lélek egy alacsony fejlettségi fokozatban van. Ez utalhat arra, hogy ez a ti szakterületetek!
Az egyes szintek közötti fejlődés sem lineáris folyamat. Lehetséges, hogy bár a lélek elérte a zöld szintet, mégis a sárga és piros szint egyes témáival dolgozik, hogy finomítsa azokat és hogy új tapasztalatokat gyűjtsön egyeztetve a zöld szinttel.
Tehát fontos, hogy az általam átadott tudást ne lineárisan értelmezzétek. Nem is mások kategorizálását szolgálja. Egy lélek fejlődési szintje a legjobban arról ismerhető fel, mennyi együttérzés van benne. Ezt ne feledjétek!

Léteznek ibolya szintű inkarnálódott lelkek, de ők nem közismertek. Nem lépnek ki a nyilvánosság elé ezekben a napokban. Azok a kevesek, akik itt vannak mindenféle civilizációtól távol meditálnak a hegyekben, hogy fenntartsák a [z emberi] kollektív kapcsolatát a szellemmel [Egy-gyel]. Mások még az erdők mélyén élnek azokba a kis létszámú törzsekben, hogy fenntartsák a kapcsolatot Földanyával. Mások „csendes” angyalként tevékenykednek világi segélyszervezeteknél, a világ előtt ismeretlenül. Még nem jött el az idő, hogy kilétüket felfedve nyilvánosan mutatkozzanak ezek a mesterek.

Csatornázta: © Shari D. Kovacs

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://www.sternenkraft.at/sternenbotschaften/botschaften-shari/chakra-farben-seelenentwicklung-und-weltreligionen/

Ezt nem bírtam kihagyni:

Anja-x-31.10.102-226x300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: http://www.el-an-ra.ch/?page_id=498

Kedves Olvasók!

Egy holland pilóta (J.P. C. van Heijst) készítette a következő képeket 08.24-én Kamcsatka-félszigetétől délre a Csendes-óceán felett repülve, mely terület gazdag vulkántevékenységéről…A pilóta azonban azt állítja merőben szokatlan fényjelenségeknek voltak a tanúi. Mióta megosztotta az interneten a képeket, mind szakértők, mind laikusok találgatnak, mi is lehet a képeken…

JPC-van-Heijst-1

JPC-van-Heijst-2

JPC-van-Heijst-3

Forrás: http://www.pbase.com/flying_dutchman/pacific_eruption

http://grenzwissenschaft-aktuell.blogspot.de/2014/08/pilot-fotografiert-mysterioses-leuchten.html

Kedves Olvasók!

Az arktúrusziak nagy időszakértők hírében állnak, kicsit talán nehéz követni a szöveget, de belinkeltem egy másik közvetítést is, ami segíthet a jobb megértésben. Kíváncsi vagyok nektek vannak-e a szövegben leírtakhoz hasonló tapasztalataitok…nekem például mostanában szokatlanul sokat cseng a fülem…bár azt olvastam ez D-vitamin hiány is lehet ( ilyen nyár mellett nem csoda, de legalább a vörös hajúak kihalása nem annyira aktuális…) Jó olvasást! Scarlett

telepátiaA Telekinézis fázisa – Másik dimenzióba való leföldelés –Szuperemberi erőtök felszabadítása

Lezárult a szív-kódok újrakalibrálása. Valóban bevezetésre került egy új valóság a jelenleg GAIA-ra inkarnálódott emberek számára. Egy új valóság szövődött bele az emberi Föld-mátrixba és az átalakulás egy új fázisába lépett. Az új időszak érti a finom-energiák nyelvét. Lehorgonyzásra került GAIA-n a telekinézis új időszaka. Áthatoltak a kódolások a felejtés és az illúzió fátylán keresztül a létezés valóságstruktúrájába, hogy „szuper-emberi erőitek” különböző mértékben bukkanhassanak fel szívetek mélyéről. A „tevékenység” tudata mindig jelen volt tudattalanotokban, testetek szubatomi lényegében.
Azáltal, hogy az újonnan képződött energia teljességében megfüröszti elméteket az információs-rendelkezésekben [kódokban], képesek lesztek valódi identitásotokat kibontakoztatni és mindennel képesek lesztek boldogulni, amivel találkoztok és sok ilyenre lesz példa. Miközben újonnan birtokba vett képességeitek feltárulnak előttetek, jó érzés tölt el benneteket Önvalótok megértése közben és ez nem csak egyéni megértéseteket és tudatotokat emeli fel, hanem az egész emberi népességét is. Ha bekövetkezik egy ilyenfajta eltolódás [emelkedés] emberi testetekben, akkor abban tartózkodva fedezitek fel a múlt valóságának illúzióját és teljesen új elvek leföldelését [alkalmazását], ami elmozdítja az emberiséget ennek a kísérletnek a következő fázisába.
Így az emberi test mivoltának megértése elkezd céltudatosan és teljességgel megjelenni valóságotokban. Jelenlegi földi szintetek tudományágazatai elkezdik bepótolni, behozni a tudást testetek valódi potenciáljáról. A kísérletek, az eddig ijedt szív belső képességei a szemetek előtt bontja ki az élet képletét.
Így, a jelenlegi valóságotokat megjelenítő strukturált háló által [mátrix által], elérhettétek azt, ami egy másik dimenzióban, egy másik univerzumban és egy másik idővonalon nem volt lehetséges. A valóságotokba fektetett erőfeszítéseitek által valóban létrejött egy híd, ami egy másik valóságba vezet. De nem csak egy hidat építettetek, hanem aktiváltatok portálokat [kapukat], amik időfolyosók és ezzel teljes erőbedobással nekikezdtetek az idő újrakalibrálásának.
Tudtátok, hogy soha nem fogjátok úgy megtapasztalni az időt, mint a múltban, el fognak tűnni az időblokádok létezésetekből [eltűnik a felejtés fátyla -ford. megj.], mert a korábbi történelmi események és a kozmikus kapuk energiája megtisztult saját energiátok által.
Eltűnik az idő, ahogyan azt ti ismeritek, és ahogyan az fizikai testetekben tartózkodva jelen volt, ezért sokatok az üresség, elhagyatottság és a veszteség érzésének különböző intenzitását érzik. Mert valóban az történik, hogy elveszítitek valóságotok jelenlegi értelmezését. Ez azzal függ össze, hogy beléptetek egy teljesen más dimenzióba. Egy új dimenzió került a Föld bolygón lehorgonyzásra és igen az idő egy új dimenzióban folyik, mint azt ti korábban érzékeltétek, mostantól másképp lesz. Belső órátok visszaáll, hogy testetek egy új idő-struktúrában tudjon helyt állni. Ezért egyeseknek rövidebbnek, míg másoknak hosszabbnak tűnnek a napok. Az idő hullámzik, az emlékezésbeli lyukak természetesek az átmenet során, az átalakulás folyamán, ami jelenleg testetekkel történik.
A folyamatosan jelen lévő finom-energiák feltárulnak előttetek és létezésük egyre jobban elterjed. Engedjétek, hogy közeletekben materializálódjanak, látomásaitokban, nem csak a harmadik szemeteken keresztül, hanem alakot és formát öltve, ezért nem lesz meglepő, ha látni kezditek a semmiből manifesztálódnak és aztán látszólag eltűnnek, mint fényvillanások, energia-gömbök vagy árnyékok. Egyesek kívülről jövő audio-jeleket tapasztalnak, visszhangokat hallanak, mások hangokat és információkat, amik közvetlen az audio-receptorokba [hallósejtekbe] jutnak el, de nem a harmadik szemetek vagy tobozmirigyetek által, hanem valóban fizikai emberi füleitekbe. Miközben rezgésetek tovább növekszik, aktiválódnak rezgés-érzékelésetek, mely lehetővé teszi az információs-rendeletek [kódok] számára, hogy megszokott kommunikációs utakon keresztül áramoljanak felétek, mivel valóban egy új dimenzióba léptetek be!
Ezzel megváltozik világotok kommunikációja, a kommunikáció új formát fog ölteni, mint azt már az elmúlt évek tanúsítják és ez történik a jövőben is, mert emberi Földetek új kódolások felé mozdul el, hogy az új technológiák gyorsan megjelenhessenek. Az új technológiák lehetővé teszik különböző számítógépek generálását, olyan készülékekét, amivel a mi világunk felé létrehozza a kapcsolatot, olyan technológiát, ami a csatornázó médiumok használnak. Olyan technikákat fogtok látni, ami tudósaitokat közvetlenül összekapcsolja az Akasha-val, hogy közvetlenül a forrással kerüljenek kölcsönhatásba, közvetlenül fogadják az információt, és ezeket az információkat holografikus formában próbálják kicsomagolni.
Mindannyian hozzáfértek majd az Akasha-hoz, egyesek már képesek rá, mert mindannyian közvetlen kapcsolódtok saját teremtésetekhez, életkönyvetekhez. Mindannyian rendelkeztek már ezzel a kapcsolattal és értitek ezeket az információs-rendelkezéseket [kódokat]. Mégis, ez a technológia amiről beszélünk megkönnyíti ezen információk felhasználását, ha ezt akarjátok.
A háló, mely egyesíti az új Földet, és a portálok, amiket sokatok aktiválni fog, valóban mindkét polaritásban aktiválásra kerülnek, mivel az általatok ismert világ polaritásai nem léteznek majd. Nem létezik majd a távolság köztetek, mert elkezditek érezni az energiákat, különböző lények jelenlétét és azokét, akik a fizikai valóságban élnek, akik jelenleg nem élnek közeletekben. Képesek lesztek megérteni őket, érzékelni jelenlétüket és úgy érzitek, mintha mellettetek állnának, mert valójában ott állnak.
És ezért egy új mátrix, egy új valóság-mártix születik meg tér-idő testeiteken keresztül, lelketek által és egész testetek Ley-vonalai által, ezért arra kérünk benneteket, hagyjátok egyszerűen úgy kibontakozni a dolgokat, ahogy azok vannak. Üdvözöljétek az új valóság törvényeit, amik életetek során bontakoznak ki, mert ezek a változások elvezetnek benneteket lényetek valódi megértéséhez.
Az arktúrusziak

Csatornázta: Anna Merkaba
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás:http://sacredascensionmerkaba.wordpress.com/2014/08/14/arcturians-the-phase-of-telekinesis-earth-anchored-into-another-dimension-your-super-human-powers-exposed/

Kapcsolódó anyagok:

http://kristalyhang.wordpress.com/2012/12/13/suzanne-lie-mytre-es-kepier-7-2012-12-01/

http://kristalyhang.wordpress.com/2012/11/26/arkturusziak-tudat-es-dimenziok-reszlet-2012-10-03/

http://kristalyhang.wordpress.com/2013/01/20/arkturusziak-elet-a-multivalosagokban-1-resz-2013-01-13/ és multivalóság sorozat folytatása…

Archangel-UrielItt Uriel, Isten Fénye! Ismét szólok hozzátok szeretett lényeim, és rögtön egy kérdéssel fordulok hozzátok: „Mire vártok?”
Igen, ezt a kérdést a szellemi világnak szoktátok szegezni, de mi is feltesszük nektek. Mióta utoljára megválaszoltam a kérdést, miért történhet ennyi szenvedés, most elméteket szeretném arra irányítani, hogy hogyan vagyunk képesek a történéseket megváltoztatni.
Sokatok számára úgy tűnik, mintha az emberek semmit nem tanulnának, mert továbbra is jelen van híreitekben a háború, az elnyomás, a betegség, a szenvedés és a halál.
Úgy tűnik, mintha az emberek eszüket vesztenék – jobban, mint valaha – és az alvajárók biztonságával az egyik ostobaságból a másikba folynak.
A tömegeket tájékoztató médiáitok egymással versenyeznek a szörnyű hírekben és saját kényükre-kedvükre csavarják ki az igazságot.
Aki ráfókuszál ezekre a dolgokra, azzal előfordulhat, hogy beszippantja a félelem és a dermedtség [stagnáció] és ennek következményeként kiszolgáltatottnak érzi magát. Ezután jön a kérdés, miért nem lép közbe a szellemi világ? Mire várnak hát? Milyen szörnyűségeknek kell még történnie? A Felemelkedés és az Arany jövő létezése csupán csak illúzió?
Kérdezlek téged szeretett Fény, te is ismered a félelem és a kétség ezen rohamait? Ezek hozzátartoznak tisztulási folyamatotokhoz, helyes és fontos, hogy ezeket is integráljátok [helyére tegyétek], mert csak így lehet a félelem és a tehetetlenség érzésén felülkerekedni és azokat átalakítani.
A FÉLELEM NEM TŰNIK EL, HA NEM VESZÜNK RÓLA TUDOMÁST, CSAK A SZERETETTELJES ELFOGADÁSBAN OLDHATÓ FEL.
Ezek a ti félelmeitek, ezek helyezkednek szembe a nagy változásokkal, még mindig inkább a megszokott dolgok biztonságába kapaszkodtok, mint hogy tegyetek egy lépést az ismeretlen jövő felé.
Ha túlszárnyaljátok ezeket a félelmeket, csak akkor lebben fel a fátyol [a tudatlanság fátyla] és egy új világ tárul elétek, ami jelenlegi formájában minden bizonnyal nem maradhat fenn. De létezik egy másik szemléletmód is, ami a tömegeket tájékoztató médiáitok elhallgatnak.
Az emberiség döntő többsége szívében már rég eltávolodott az erőszaktól, a háborútól és az elnyomástól, és magában hordozza a kölcsönös segítségnyújtás és támogatás, ill. a különböző csoportok békés együttélésének kívánságát és készségét.
A szívek megnyílnak, és egyre több ember elkezdi mérlegre helyezni saját életét és cselekedeteit. A folyamatosan a Földre áramló szeretet elért szívetekhez és megváltoztatott.
Elkezditek érezni a más emberekkel, földi élőlényekkel és a szellemi világgal való kapcsolatot, ami nemrégiben még nem volt tapasztalható.
Igen, ébredeztek!
Köztetek egyesek már néhány lépéssel tovább vannak, felébredtek.
De csak egy részük kezdete ébredéséhez igazítani cselekedeteit, a másik nagyobb részük kivár! De azt kérdezem: „Mire vártok?”
Ti, az emberek alakítjátok az életet a Földön [azért valljuk be nehezített játékszabályokkal, amiket a többség nem is ismer - ford. megj.], ti magatok és a kapcsolatok segítségével, amiknek most tudatában vagytok, ha ráhangolódtok, kollektívként ti alakítjátok a világot és az emberiség történelmét.
Mindenki felszólításra kerül, vállalja fel a felelősséget Önmaga felett és használja teremtő erejét.
Lépjetek kapcsolatba egymással, hasznosítsátok a potenciális erőtöket közös meditáció formájában [Cobra is ezt mondja fő „fegyvernek”, legközelebbi közös békemeditáció ha jól tudom 2014.09.21-én] és álljatok készen az egymástól való tanulásra!
Mi RAJTATOK keresztül hathatunk a világra, azokon keresztül, akik készen állnak a Fény csatornájaként szolgálni. Ez az út beillesztésre került élettervetek megtervezésekor, de csak a ti aktív tudatos cselekedeteitekkel mutathatjátok meg, hogy készen álltok felvállalni ezt a feladatot.
Szabad akaratotok állítja át a váltót az életetekben. Ha készen álltok kilépni a tömegből [tömeggondolkodásból] és egyszerűen elkezditek úgy alakítani életeteket, amit szívetek mélyén helyesnek tartotok, látni fogjátok, nem vagytok egyedül!
Szeretett Fényem, ne engedd magad manipulálni a világ felületes ábrázolása által, hanem légy tudatában, lásd és tapasztald meg már most mennyire megváltozott a világ és TE vagy, aki ennek az átalakító folyamatnak a legfontosabb része vagy!
Mire vártok? – Mi nem várunk, mi tevékenyek vagyunk.
Bármikor, amikor magatokhoz engedtek, a közeletekben vagyunk és átvállaljuk a feladatokat, amik számunkra adottak.
Soha korábban nem volt ennyi szeretet a világon, mint most, még ha az sokatok szeme előtt úgy tűnik, nagyon el van rejtve.
Ez a ti tudatotok, a belső iránytűtök, ami az érzékeléseteket irányítja. Ha behunyod a szemed, és arra összpontosítasz, érezheted, ahogy épp ebben a pillanatban gyengéden karjaimba veszlek és megölellek, ha ezt szíved megengedi nekem.
Így áldalak meg én Téged Minden létező Forrásának feltétel nélküli szeretetével
Uriel vagyok

Csatornázta: Günther Wiechmann
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://www.guentherwiechmann.de

2542693_orig

1. rész:http://kristalyhang.wordpress.com/2014/08/14/arkturusziak-tartastok-meg-fenyeteket-1-resz-2014-08-06/

Természetesen nem létezik az idő, ahogy a később sem, kivéve a harmadik dimenziós holografikus projekciótokat. Ez a holografikus kivetülés elkezd átalakulni és változni, mert oly sok hologram-lakó elkezdi kiterjeszteni tudatát a hologram valóságának korlátai fölé, hogy egy másik, igazságra épülő valóságot tapasztalhasson meg.

Ez az „új valóság” nem új, mivel végtelen. Végtelen, mert az idő és tér határain túl rezeg. Gyakran beszéltünk a 3D-hologramon túli „valóságról”, de van valami, amit nem osztottunk meg veletek. Nem gondolhatjátok, hogy képesek vagyunk sokkoló híreket közölni veletek. Valójában sokszor utaltunk már erre a hírre. A különbség az, hogy a MOST-otokban többen képesek megérteni az üzenetünk magját [lényegét] és nem csak az alacsonyabb kisugárzását [rezgését].

Mint azt már számtalan alkalommal elmondtuk, a valóság, amit érzékeltek, az a valóság, amiben éltek. Ami MOST történik, hogy létezik, a Fénycsodás betakarítása/aratása. Ha látnátok a világotokat a mi perspektívánkból, akkor egy szép fénytáncot látnátok, mint a fények koncertjét.

Mi Gaia Földjét, élőlényként érzékeljük, különböző fényes és sötét foltokkal. Sok korszakon keresztül Gaia teste főleg sötétségben volt, némi fénybeli idővel megszakítva, amit végül a lehengerlő sötétség elfojtott. Amit most látunk, hogy egyre több fényfolt sugárzik, hogy a sötétség foltjait feltétel nélkül szeresse.

Talán felmerülhet bennetek a kérdés, hogyan szerethetne egy darabka föld feltétel nélkül. Ezért emlékeztettünk bennetek arra, hogy Gaia teste, egy élőlény. Ahogyan az emberi testetek rendelkezik immunrendszerrel, hogy testetek beteg vagy sérült részeit meggyógyítsa, Gaia is képes immunrendszerét működtetni, hogy gyógyítsa bolygótestét.

Gaia ötödik dimenziós fényfoltjai nagy gyógyító erővel rendelkeznek, mert együtt rezegnek a feltétel nélküli szeretet hatalmával. Ezért Gaia sötét foltjai fokozatosan kisebbek lesznek, mert a fény átalakítja és meggyógyítja őket.

Felébredt tagjaink tudatában vannak, hogy a félelem sötétségét csak a feltétel nélküli szeretet fényével lehet átalakítani. A sötétség erői folytatták félelemkeltő kampányaikat és konfrontációikat, de van az emberiségben egy növekvő többség, akik megtagadják a részvételt az „illúzió játszmájában”.

Mivel a harmadik dimenziós  Föld hologram, így képes mindenki, beleértve az állatokat és Gaia minden teremtményét, részt venni ennek a hologramnak az átalakításában. A hosszú Kali Yuga alatt volt a Föld a legmesszebb a multiverzumok közvetlen fényétől, az Aranykortól. Így az elsődleges programozó a sötétség volt.

Most a Föld az Arany Korszakában tartózkodik és közvetlen hangol benneteket a multiverzum fénye, ezért mindenki, minden földi lény képes hozzáférni ehhez a magasabb fényhez, ha úgy dönt befogadja azt. Mielőtt az Aranykorban lettetek volna, nektek kellett keresnetek a sötétség által elrejtett fényt.

A 2014-es MOST-otokban több mint két éve vagytok közvetlen kitéve a fény végtelen áramának. Azt mondjuk kedves emberek, akik sok évet éltek a Kali Yuga legsötétebb időszakában, hogy két év a ti időmérésetek szerint nem hosszú idő.

Szerencsére ennek az EGY áramló multidimenzionálsi Fénynek az az első feladata, hogy eloszlassa  az idő illúzióját. Mindannyian hozzá vagytok nőve ehhez az illúzióhoz, mert az „idő” megszokássá vált, mely segítségével strukturáltátok az időt.

Másrészt azt figyeljük meg, hogy köztetek sokan kezdik elengedni az idő illúzióját és mindezek mellett haladnak ÖNVALÓJUK ötödik dimenziós kifejeződési formája felé. Azt is látjuk, ez milyen veszélyes lehet a földi test számára. Ha túlsodródtok az időn miközben autót vezettek, vagy átkeltek az utcán vagy a tűzhelyetek mellett főztök, ez kárt tehet földi testetekben.

Ezért azt tanácsoljuk, hogy a nap során bizonyos „időkben” biztosítsatok lehetőséget földi testek számára, hogy leüljön, elpihenjen, így lehetővé válik lényetek számára, hogy összekapcsolódhasson multidimenzionális otthonával. Ez a tevékenység hasonlít a gyerekek játszó-idejéhez, hogy a gyermek a harmadik dimenziós kötelezettségeknek és tevékenységeknek türelemmel tudjon eleget tenni.

A mi magasabb dimenziós perspektívánkból versenyparipáknak látszódtok, akik a startkapuk előtt várakoznak a csengőhangra, hogy a lehető legnagyobb sebességgel lőhessék ki magukat. Szeretnétek „HAZA futni”, de Gaia-Anyának szüksége van még növekvő fényetekre, hogy Ő is HAZATÉRHESSEN. Tudjuk, nagyon sokat kérünk tőletek.

Kedvesek, emlékezzetek, a Felemelkedés nem menekülés. A Felemelkedés egy küldetés, amire önszántatokból jelentkeztetek, mielőtt belekezdtetek volna ezekbe az inkarnációkba. Igen, nem minden ember van itt önszántából, de ha ezt az üzenetet olvassátok, valószínűleg az önkéntesek között vagytok.

Fontos része a Felemelkedési folyamatotoknak, hogy emlékeztek rá, hogy TI vagytok a valóságotok teremtői.

Ezért TI magatok programoztok a hologramotokban mindent, ami veletek történik. Érezzük kollektív ellenállásotokat üzenetünk eme részénél, ezért emlékeztetünk benneteket, hogy más életeitekben számtalan párhuzamos és alternatív valóságot is ti programoztok. Ezért mindig van lehetőség.

Harmadik dimenziós szemszögből a halál tragédia, ami nagy fájdalmat és veszteséget okoz. De multidimenzionális LÉNYETEK szemszögéből, ami a 3D-s életet programozta, a halál annyit jelent, hogy kiléptek a hologramból. A halállal való szembesülés is egy nagy lehetőség, mert arra kényszerít, hogy mélyebben tekintsetek életetekre és e szerint hozzátok meg döntéseiteket, mi az, ami fontos és mi az, ami egy harmadik dimenziós eltérítés küldetésetektől.

Sokatoknak valóban volt programozva halálközeli élménye a holografikus életetekbe, ha eltértetek volna inkarnációtok valódi okától. Ezen a módon „visszaállíthatjátok a programot”. Egy halálközeli élmény lehetőséget adhat arra, hogy közben egy magasabb megnyilvánulási formátokkal hangolódjatok össze.

A 3. dimenzió megtanítja számotokra, hogy a halál az ellenségetek és nektek a „legerősebbeknek” kell lennetek, hogy túléljetek. Ez az állítás főleg a sötétség foltjaiban lelhető fel. Ha ez a terület átalakul a fény/tudat magasabb frekvenciájára, ennek a területnek a lényei elkezdik felismerni, hogy a harmadik dimenziós élet illúzió. És az ÉLET, amit szeretnétek megtapasztalni, tulajdonképpen a magasabb dimenziók valósága.

Miközben egyre jobban irányítjátok az energiamezőtöket, ami a tudatotok, emlékeztek arra, hogy NEKTEK kell érzelmeitek és gondolataitok mesterei lenni. Azok a gondolatok és érzelmek, amiknek teret hagytok aurátokban, befolyásolják tudatállapototokat, ahogyan állapototok/rezgésszintetek is befolyásolja gondolataitokat és érzelmeiteket. Ha fogva tart a sötétség területe, nehéz erre a következtetésre jutni. Ezért dicsérjük nagyon azokat a mestereket, akik segítenek Gaia-nak eme sötét foltok megszüntetésében.

Amint mesteri szinten kezelitek energiáitokat, felismeritek, hogy MINDEN ÉLET egyazon fontossággal bír. A harmadik dimenziós projekció [kivetülés] során könnyű elhinni, hogy csak az emberek a fontosak és számtalan más életforma, akik megosztják veletek bolygótokat, messze alattatok helyezkednek el. [ford. megj. Sajnos az emberek többsége azzal sincs tisztában, hogy ennek a bolygónak az alapeleme a víz, amit szintén tisztelni kéne, mert pl. a vízben élő fotoszintetizáló élőlények állítják elő levegőnk 2/3-át…]

Az igazság az, hogy a Föld könnyedén túlélhetne, és valóban jobban burjánzana, ha az egész emberiség távozna. DE a „jelentéktelen!” rovarok nélkül összedőlne Gaia bolygójának teljes ökológiai rendszere. Fontos embereinknek arra emlékeznie, hogy semmiféle módon nem „jobbak”, mint Gaia óriási öko-rendszerét alkotó más részei.

Biztosak vagyunk, hogy akik jelen közvetítést olvassák, tudatában vannak annak, hogy az emberek otthonuknak a Földnek, nagy kárt okoztak, ami Gaia-t az összeomlás szélére sodorta, több alkalommal már, mint ahogy azt a ti korlátozott „történelmetek” felfedte. Ezért emlékeztetünk rá, hogy Gaia testén MINDEN ÉLET SZENT ÉS LÉTFONTOSSÁGÚ.

Kedvesek, hatalmas multidimenzionális LÉNYETEK emberi megnyilvánulásai, emlékezzetek rá, gyengéd léptekkel járjatok Föld Anya testén. Minden lélegzetetekkel küldjétek Neki feltétel nélküli szereteteteket. Emlékezzetek rá, hogy a jelenlegi fizikai inkarnációtok, ami oly fontosnak látszik számotokra, csupán LÉNYETEK egy darabkája és Gaia „idejének” kevesebb, mint egy milliszekunduma.

Miközben elhagyjátok az idő illúziójának határait, sok illúziót hagytok magatok mögött, amit számtalan inkarnáció során „igaznak” találtatok.

Az igazság eme kiterjedt tudata MOST-otokban történik. Néha ezek az igazságok elvezetnek benneteket a félelemhez, a dühöz, a gyászhoz vagy az ítélkezéshez, ami lecsökkenti tudatotokat.

Tudatotok rezgésszintje szabja meg elképzeléseitek dimenzióit és az érzékelt valóságot, amiben éltek. Mivel úgy vesszük észre, a fény magasabb rezgésszintjén szeretnétek élni, emlékeztetünk benneteket arra, hogy ti vagytok azok, akik tudatukat a magasabb dimenziókhoz igazítjátok.

Miközben folytatjátok Felemelkedési folyamatotokat, elkezdtek kifelé haladni a Föld harmadik dimenziós holografikus projekciójából és áthangolódtok Gaia valódi bolygó LÉNYÉNEK ötödik dimenziós és e feletti szintjeire [ford. megj. A Felemelkedés itt is a tudatra vonatkozik]. Más Felemelkedő életeitekben mindannyian (még azok is, akik most elvesztek a sötétségben) átéltétek a Felemelkedés megtapasztalását.

A Felemelkedés nem csinál szenteket belőletek. A Felemelkedés pusztán azt jelenti, hogy tudatotokat visszahelyeztétek multidimenzionális LÉNYETEK frekvenciájába, ami a harmadik/negyedik dimenziós valóság felett rezeg. Ami a jelenlegi idővonalatokban más, az az, hogy a harmadik/negyedik dimenziós földi holografikus projekció bezárul. Gaia és lakói visszatérnek valódi multidimenzionális LÉNYÜKHÖZ/ÖNVALÓJUKHOZ.

Azok, akik fizikai formát kívánnak magukra ölteni, hogy tanulmányozhassák az „ok-okozat bolygószintű iskoláját”, egy másik bolygóra kell belépniük. Azok az emberek, akik még úgy érzik nem kerek számukra az ok-okozat tanulmányozása, egyszerűen áttolódnak Gaia holografikus projekciójából egy másik bolygó projekciójába, hogy lezárják tanulmányaikat. [ford. megj. Lehet a negativitás fröcsög most belőlem, de azért ezen a ponton nem vet szét a hit, hogy itt ne próbálnának meg egyesek mahinálni valamit---de bízom a volt filozófiatanárom bölcsességében, aki azt mondta: „Mindenkivel csak azt csinálnak, amit hagy, hogy csináljanak vele… ]

Nem létezik egy külső forrásból való ítélkezés, mivel a „külső forrás” a harmadik dimenzió illúziójának fogalma. Az „ítélkezés” koncepciója valóban harmadik dimenziós. Ha úgy érzitek fogva tart még a harmadik dimenzió illúziója, nem fogjátok érteni ezt az üzenetet. Mégis megreped a tojás, amibe embrió-énetek [tudatlan énetek] zárt, és a valóság egy új kiadásában mártóztok meg. FELMERÜLHET a kérdés bennetek, hogy ez az üzenet „valóságos” lehet-e. A világ megkérdőjelezésének eme tette, új ablakokat [lehetőségeket] nyit meg elmétek számára, és megengeditek a kiterjedő fénynek, hogy beragyoghasson tudatotokba.

Végezetül emlékeztetünk benneteket arra, hogy vegyétek vissza figyelmeteket MINDANNYIAN arról, amit NEM akartok manifesztálni. Emlékeztessétek magatokat arra, hogy felismerjétek a „mindennapi csodákat” és küldjétek ki hálátokat szívetekből, mert egyre erősebb áldással hatnak ki életetekre.

Áldás a Felemelkedőinkre.

Tartjuk a fényt, miközben várjuk visszatéréseteket.

Az arktúrusziak

Csatornázta: Suzanne Lie

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://suzanneliephd.blogspot.hu/2014/08/arcturian-message-keeping-lights-on.html

http://torindiegalaxien.de/arkturia13/060814licht.html

Kapcsolódó anyagok:

http://kristalyhang.wordpress.com/2013/11/22/arkturusziak-az-elso-landolas-2013-09-24/

http://kristalyhang.wordpress.com/2013/09/24/arkturusziak-tudatallapotok-es-erzekeles-2013-08-14/

http://kristalyhang.wordpress.com/2013/02/26/arkturusziak-elet-a-multivalosagban-6-resz-2013-01-26/

http://kristalyhang.wordpress.com/2012/12/17/mytre-es-kepier-8-az-ido-elengedese-ii/

 

 

 

Kedves Olvasók!

Jelentem nekem most sikerült fejlődnöm a “mostból időt elcsaló szörnyűséges internet” segítségével, a feltétel nélküli szeretet fontosságát unalomig ismételgető csatornázásból, a feltehetőleg csak valami undok asztrállényt csatornázó, bulvárkacsa minőségű szuperhold befolyása alatt tengődő szerethetően pszichopata Suzanne Lie tolmácsolásában…de a lényeg: az instant karma után újabb szóval bővült személyes spirituális szótáram, ismerjétek meg ti is a ’szabaddá szeretni’ kifejezés mibenlétét, lényegében hasonlít a ho’oponopono-hoz! Jó olvasást! ;) Scarlett

ArcturSymbolA földi „külső-csapat” kedves tagjainak! Boldogok vagyunk, hogy segíthetünk nektek földi ügyeitekben, mert látjuk, hogy a Földön tartózkodó külső-csapatunkat nagyon megzavarhatják.

Először azt szeretnénk közölni veletek, hogy egy csodálatos meglepetés előtt álltok. Láttuk, hogy a külső csapatunk mennyire szenved a drakonok korlátozásai miatt, akik most emberként álcázva kényszert és szenvedést erőszakolnak rátok, amit már a galaktikus harcok során is tettek.

Ez a háború, amiről fogalmuk sem volt az embereknek, megszűnt a galaktikus űrben és a ti bolygótokra ültették át. A drakonok nem tudtak keresztülhaladni a mi terünkön és nekünk sem tudtak többé gondot okozni, de kerestek egy sebezhető bolygót, ahol folytathatták a mások felett gyakorolt uralmukat. Ebből az okból kifolyólag küldtük ki önkénteseinket az Ashtar-parancsnokságból, hogy a fizikai Földön testekben inkarnálódjanak. [ha hihetünk a régi forrásoknak 4 millió fénymunkás jött/jön/lesz a Földön-ford. megj.].

A külső-csapatunk helyzetüket tekintve képtelen és már belefáradt abba, hogy támogassák azokat, akik teljes mértékben átadták magukat a drakoni uralkodásnak, akik azok személyes rabszolgáikká váltak. Ebből az okból kifolyólag sok külső csapatbeli tag nem választott magának gazdagságban töltendő életet. Korábbi küldetéseik során rájöttek, hogy az anyagi gazdagság, a nyereség fokozása és a pénz forgatása erősen eltérítheti őket a küldetésüktől.

A galaktikus földi csapatunk tagjai, akik a Földön inkarnálódtak megpróbáltak egy [személyes] pénzügyi egyensúlyt teremteni, hogy egy kényelmes élethez elegendő pénzzel rendelkezzenek, de ne [csak] annyival, hogy megvesztegethetőkké váljanak. Amint azt láttátok a tudatba beágyazódott „pénz hatalmának” hipnotikus hatása van. Valóban több földi csapattagot veszítettünk el a mohóság miatt, mint a sok rejtett földi ellenségekkel vívott harcban.

Léteznek utak, melyek járhatók az élet egyensúlyának megteremtése érdekében, hogy rendelkezzetek elegendő pénzzel, ami biztosítja a komfortot és megkönnyíti az életet, de nem annyi, hogy függőségbe kerüljetek tőle. Ha a pénz felhalmozása válik az elsődleges céllá, akkor a külső csapatunk tagja a drakonok/illuminatusok és vagy sötét erők [cabal] által gerjesztett transzba esik. Ez három különböző név ugyanarra a csoportra.

Ennek a csoportnak a tagjai „Az uralkodás és a sötétség őrzői”. A Föld polarizált valóságának másik végén állnak „A szeretet és a fény őrzői”. Ez a két csoport harcban áll egymással, míg a fény és a sötétség két extrém polaritása meg nem találja a középpontját, ahonnan elindultak.

Ez a középpont minden Gaia-n testet öltött magja, ami magában Gaia-ban is jelen van. A sötétség és a fény harca a földi emberek tudatában zajlik, mióta Atlantiszt megbuktatták. Embereket mondunk, mert az emberi formát öltött sötétség és az emberi formát öltött fény hatalma magában foglalja az emberi formát is.

Arra kérünk benneteket, emlékezzetek rá, hogy a legsötétebb emberben is ott van a fény és a legfényesebb ember is hordoz sötétséget. Ez a tény a küldetésetek lényegi magja. Ha mindenki, aki rátalál a fényre, feltétel nélkül szeret és átalakítja saját sötétségét: NEM fog félni a külső sötétségtől.

Minden földi embernek szembe kell néznie azzal a kihívással, hogy a sötétség nem kint, hanem bent van. Ezt a sötétséget gyakran sokarcú „félelemnek” hívják.

A félelem a sötétség kreatív ereje és a szeretet a fény teremtő ereje.

Hogy létrejöhessen az egyesülés a polaritások [szélsőségek] között, minden szeretetből és fényből származónak szembe kell néznie saját tulajdon sötétségével, a félelemmel.

Ezzel a tudással választották földi csapatunk tagjai a sötétséget/félelmet, ami integrálja őket földi testükbe, amit az inkarnációs ciklus alatt viselnek. Egyes tagjaink azt választották, hogy –ti úgy neveznétek– „kémek” lesznek a sok illuminátus család egyikén belül, beágyazódva a valóságba és ott élve.

Ezek az illuminátus családok a drakon DNS elsődleges hordozói a Föld bolygón. Sajnos sok bátor spirituális harcost elveszítettünk a halál vagy a befolyásoló sötét tanítások miatt, amiket el kellett szenvedniük az életükben.

MOST érkezünk hozzátok, a jelenetekbe, hogy tájékoztassunk benneteket arról, a drakonokkal való konfliktus, amiről az antariaiak, Jaqual-on keresztül közvetített üzenetében is szó van, a mindennapi életetekben zajlik. NEM a MOST-ban kell velük harcba szállni, hanem a MOST-otokon belül kell megmentenetek lényetek számtalan kifejeződési formáit, amik „eltávolításra kerültek tudatotokból” [elfelejtettétek].

Pont ahogyan Jaqual küldetése az ő településén élők megmentése, benneteket is erre kérünk, hogy induljatok küldetésetekre és mentsétek meg a számtalan „embert”, akik a ti óriási multidimenziós ÉNETEKET képviselik. Életről életre haladva, amikor földi testbe inkarnálódva Gaian segítettetek. Kérünk emlékezzetek arra, hogy multidimenziós ÖNVALÓTOK az EGYSÉG MOSTJÁBAN létezik. Tehát sok különböző idővonalat választottatok, amikor földi testet öltöttetek.

Egyes idővonalakon leköröztek benneteket és veszítettetek a sötétséggel szemben. Az utolsó inkarnációitokban az egyik feladatotok az, hogy ezeket a földi küldetések okán egyszer elveszített lélekszilánkjaitokat lehívjátok és elhozzátok számukra a saját igaz szeretetet és fényt. Ne aggódjatok amiatt, hogy hogyan működik a lehívás, mert amint megkezdődik a fénytesteteké való átalakulásotok, rezgésetek LÉNYETEK minden sötétségben elveszített szilánkját magához fogja vonzani.

Látjátok, ahogyan fényetek, úgy a jelenlegi valóságotok is át fog alakulni, és LÉNYETEK minden kifejeződési formájával, amik különböző időkben és helyeken inkarnálódtak földi testbe, megosztásra kerül. Ahogyan Gaia is visszatér az ITT és MOSTBA, úgy minden ember, hely, dolog, ami formát öltött a bolygótokon vissza fog térni.

Halljuk a bennetek felmerült kérdést: „De mikor lesz LÉNYÜNK eme nagyszerű aratása/betakarítása?  Természetesen a MOST-on belül fog történni. A MOST-ot meg fogjátok találni az 5. dimenzióban és megtaláljátok az 5. dimenziót lényeteken belül is. „Mikor?” egy 3. dimenziós kérdés, amire NINCS harmadik dimenziós válasz.

Ehelyett tanuljatok meg kérdezni: „Melyik frekvencián fog LÉNYETEK eme nagyszerű aratása/betakarítás történni?” A válasz erre a kérdésre, hogy megtörténik, ha tudatotok együtt rezeg az 5. dimenzióval és azon felül, ha a tudatotok magasabb frekvencián rezeg, így megvan a bátorságotok, hogy érzékeljétek megsebzett lélekrészeiteket akció közben.

Ekkor felsőbb tudatotok átöleli a MI tudatot, hogy szabaddá szeresse.

Természetesen a félelem/sötétség elfogadása időlegesen újra csökkenteni fogja tudatszinteteket. Azonban emlékezni fogtok multidimenzionális ÖNVALÓTOKRA, hogy segítséget kérjetek. Természetesen a galaktikus és égi tagjai énetek felsőbb kifejeződési formáiként válaszolni fognak segítségkérésetekre. Miután felismertétek, hogy elbuktatok, megmentettek benneteket és segítséget kaptatok, emlékezni fogtoka arra, hogy minden forgatókönyvben TI magatok vagytok minden játékos. Amint teljességében felismertétek ezt a tényt, akkor élvezhetitek a bőséggel és gyógyulással elárasztó viszontlátást ÖNVALÓTOKKAL.

Ez az újraegyesülés úgy tűnik, csak akkor jön el, ha tudatotokból eltávolításra kerül a „harmadik dimenziós illúzió fátyla”. Szeretnénk örömtelien megosztani veletek, hogy a mi perspektívánkból nézve Gaianak több területe is van, ami együtt rezeg az 5. dimenzió küszöbével.

Mi, magasabb dimenziós LÉNYETEK tagjaiként üdvözöljünk odaadásotokat és bátorságotokat. Ezen az általunk „határsávnak” nevezett területen, látjuk önkénteseinket, akik állati, emberi és éteri testet öltve tesznek eleget „földi-kötelezettségeiknek”, hogy ezekben a testekben tartózkodva támogassák az 5. dimenziós fény megtartását [a Föld bolygón]. Ahhoz, hogy a „fény őrzői” legyetek nem kell emberinek lenni. De félelmeitek kezelését mesterfokon kell űznötök.

Ez a mesteri szint nem kell, hogy minden „időben” meglegyen, miközben életetek sok kihívásokkal teli pillanatit élitek meg. Mesteri mivoltotok sem idő sem hely. Mesteri minőségetek egy „létállapot”, ami az ötödik dimenzió természetes folyománya. Kétségtelenül vannak bizonyos idők vagy helyek, amikor vagy ahol könnyebb megőrizni ezt a tudatállapotot.

Ezért azt tanácsoljuk, hogy:

*bocsássatok meg önmagatoknak, hogy rezgésszintetek lecsökkenhet

*ügyeljetek az olyan időkre, helyekre és tevékenységekre, amik életeteket gazdagítja, valamint ügyeljetek az olyan időkre, helyekre és tevékenységekre, amik fényeteket csökkentik

*emlékezetek arra, ha ti magatok, ill. minden ember, hely vagy helyzet, ami elhomályosítja fényeteket [leszívja energiátokat]: „Feltétel nélkül szeretlek.”

Ez az egyszerű kijelentés tudatotokat egy magas frekvenciára fogja hangolni.

Azért adjuk át ezt a gyakorlatot, mert azt tapasztaljuk, ha emberi ruhában járó kedveseink aggódó énjüknek feladatot adnak, akkor „problémáik” visszahúzzák őket a megoldásra való összpontosítástól.

Azt szeretnénk mondani nektek, hogy sok változás lép fel belső szinten a Földön gyökeret vert tagjainkban és így az emberiségben. Akik megengedik tudatuknak, hogy az kiterjedjen az idő illúzióján túl, napi szinten fogják érzékelni ezeket a változásokat. Azonban az időhöz tapadók, valószínűleg csak ahogy ti mondjátok, „később” fogják érezni a változásokat.

Természetesen nem létezik az idő, ahogy a később sem, kivéve a harmadik dimenziós holografikus projekciótokat. Ez a holografikus kivetülés elkezd átalakulni és változni, mert oly sok hologram-lakó elkezdi kiterjeszteni tudatát a hologram valóságának korlátai fölé, hogy egy másik, igazságra épülő valóságot tapasztalhasson meg…

folyt. köv.

Csatornázta: Suzanne Lie

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://suzanneliephd.blogspot.hu/2014/08/arcturian-message-keeping-lights-on.html

http://torindiegalaxien.de/arkturia13/060814licht.html

Full moon image with water

Újabb szuperhold lesz ma este, tehát a hold ma van legközelebb a Földhöz,

a Hathorok szerint a mai nap különösen jó időpont kristálykódjaink aktiválására, ill. rezgésszintünk emelésére…

A BÉKE, EGYENSÚLY, A CSEND ÉS A HARMÓNIA legyen mindenkivel!

Sok sikert!

Scarlett

http://sacredascensionmerkaba.wordpress.com/2014/08/07/the-hathors-lions-gate-super-moon-august-910-how-to-activate-your-crystaline-codes-and-raise-your-vibration/

 

 

 

 

Aki kedveli az ilyet, íme az angol nyelvű meditáció, némi “szeretetcunami”-val felpörgetve:

Követés

Értesítést küldünk minden új bejegyzésről a megadott e-mail címre.

Csatlakozz a 277 követőhöz