Latest Entries »

Egy kis zene…

“Senki nem született úgy, hogy a bőrszíne, származása vagy vallása alapján gyűlöljön más embereket. Az emberek megtanulják a gyűlöletet és ha képesek megtanulni a gyűlöletet, megtanítható nekik a szeretet is, mert a szertet természetesebben áramlik az emberi szívbe, mint az ellentettje.”            Nelson Mandela

Linának küldöm az SOS előzményeit is! :)

S.O.S.

Ez egy SOS-jelzés, le lettem győzve, a földre kerültem,
Hallod félelmemet, van ott valaki?
Úgy érzem, elvesztem…

Mindent hátrahagytam, de ne engem okolj,
El kellett mennem, többé már nem voltam önmagam,
Olyan mélyre zuhantam,
Hogy senki sem lát már engem,
Belesüllyedtem a névtelenségbe,
Harcoltam az ürességgel és a hideggel, a hideggel,
Szeretnék visszatérni, de képtelen vagyok rá,
Szeretnék visszatérni,
Egy senki vagyok, csak egy személy vagyok,
Az én királyságom a fájdalom birodalma,
Egyetlen fegyver képes bebörtönözni engem,
De látom a fényt a rácsok között,
És nézem, hogy milyen gyönyörű az ég,
Hallod hangom visszhangját (visszhangját)?

Ez egy SOS-jelzés, le lettem győzve, a földre kerültem,
Hallod félelmemet, van ott valaki?
Úgy érzem, elvesztem…

A csend megöli a bennem lévő fájdalmat,
Hallasz? Látsz engem?
Megígérte, hogy téged egy
Szikra nélküli dologgá tesz,
Így hát sírtam, és rád gondoltam,
Belefulladtam az ég hullámaiba, hullámaiba.
Minden bűntudatom, minden történetem
Elgondolkodtat,
Egy senki vagyok, csak egy személy vagyok,
Az én királyságom a fájdalom birodalma,
Egyetlen fegyver képes bebörtönözni engem,
De látom a fényt a rácsok között,
És nézem, hogy milyen gyönyörű az ég,
Hallod hangom visszhangját (visszhangját)?

Ez egy SOS-jelzés, le lettem győzve, a földre kerültem,
Hallod félelmemet, van ott valaki?
Úgy érzem, elvesztem…

Ez egy SOS-jelzés, le lettem győzve, a földre kerültem,
Hallod félelmemet, van ott valaki?
Úgy érzem, elvesztem…

http://lyricstranslate.com/hu/sos-sos.html-34

In Memoriam Masaru Emoto

copyright I.H.M.

 * ARIGATO! *

kedves Masaru Emoto…

 

Kedves Olvasók!

Lélekként sok „helyről” kaphatjuk az energiákat, de gyakran megfeledkezünk bolygónk eredendő energiájáról, erre emlékeztet minket Gaia a következő csatornázásban és ráadásként Ő is elmondja a magáét a „lábszag” problémával kapcsolatban! :) Scarlett

gaiadiosKedves csodás emberek!

Mindenkit üdvözlök! A Föld hangja vagyok. Fogadjatok benső középpontotokban [szívetekben]. Az édesanyátok vagyok. Tárjátok ki testetek minden sejtjét előttem. Szeretnélek hordozni benneteket, azt szeretném, ha ellazulnátok. Próbáljátok ezt most meg, ebben a pillanatban. Engedjétek el a feszültséget, a sok gondolatot a fejetekben, az agyalást, ami sok ember számára normálissá vált; engedjétek ezeket elillanni. Engedjétek magatokhoz a levegőt, majd engedjétek azt bensőtökbe.

Mindenkit üdvözlök! Szívemben őrizlek és szeretlek benneteket. Bízzatok bennem. Ezt nem tanították meg nektek. Ellenkezőleg, arra tanítottak, hogy ne bízzatok bennem. Gyermekkorotokban már korán megtanítanak arra, hogy agyatok tetterejében és kapacitásában bízzatok, az elmében és ezzel úgy szervezzétek és rendezzétek életeteket, hogy az átlátható és ellenőrizhető legyen. Neveltetésetek és képzéseitek nagy része arra irányul, hogy uralkodni lehessen az élet felett és ez az embereket arra ösztönözni, hogy belesimuljanak egy bizonyos struktúrába és egy létező rendszerbe. Ez összezavarja a gyerekeket. Bennük még megvan egy spontán, intuitív áramlás, ami kapcsolódik érzelmeikhez. Érzelmeik gyakran még szűretlenek, nagyon közvetlenek és hamisítatlanok és ez megijeszti a felnőtteket. Felcseperedésetek során szinte mindannyian megijedtek érzelmeitektől, azok erejétől, a bennük rejlő szenvedélyességtől és korlátlanságuktól. Mégis – valóban korlátlanok? Az érzelmek egyéni dinamikával rendelkeznek. Ha szabadjára engeditek őket, akkor egy idő elteltével maguktól fognak egyensúlyba kerülni, egy természetes kiegyensúlyozott állapotba. Ha egy gyereknek megengeditek, hogy kitombolja magát, amikor haragos – amikor például úgy érzi igazságtalanul bánnak vele -, amikor haragja jelen lehet, akkor a gyermek egy idő után magától vissza fog térni a csend és az önreflexió állapotába. Néha szükséges a gyermeknek segíteni, de a múltban – és ma is kétségtelenül – egy ilyen érzelem nem fejeződhet ki, mert csírájában elfojtották. A természetes érzelmi életet már nagyon korán láncra verik, és egy önmagán uralkodó felnőtté nevelnek, aki már elszokott attól, hogy megbízzon spontán érzelmeiben, szükségleteiben, szenvedélyében. Elidegenítik tőletek a legbensőbb impulzusaitokat. Sötét sarkokba szorulnak vissza, ahová aztán ti már nem merészkedtek. De előbb vagy utóbb napvilágot látnak az elveszett dolgok.

Nem állhattok örökre ellent szíveteknek, lelketek hangjának.

És úgy tűnik, éppen most, sok emberben egyszerre ébredezik a lélek hangja. Olyan, mintha egy forradalom ütné fel a fejét. Az emberek élni akarnak. Nem csak túlélni és ellenőrzés alatt tartani az életet, hanem teljességében részesei akarnak lenni. Igény van valódi tapasztalatok és mélységek iránt. És ez az érzelmi életben intenzív ingadozásokat hívhat elő, de ez ezzel jár. Azon vagytok, hogy visszatérjetek gyökereitekhez. És ezek a gyökerek égiek és világiak [földiek] is egyben.

Egy halhatatlan lelket hordoztok magatokban. Egy végtelen fény rejlik bennetek, ami nincs a térhez vagy időhöz láncolva, nincs ehhez a testhez láncolva. Mégis ez a fényszikra úgy döntött, táncba lép a testtel, velem, a Földdel, a természettel. Miért van ez így?

A lélek belesüllyed egy testbe, hogy valami különlegeset tapasztaljon meg, hogy átélhesse a teremtés erejét, ami puszta lélekként nem lehetséges számotokra. A fény szándéka a besűrűsödés, formát akar ölteni. A forma által mások számára is láthatóvá váltok, ilyenkor létezik a „te” és a „valaki más”. Ekkor lehetséges az élőlények közötti kommunikáció, egy interakció, egy megértés, egy mulatság. A lélek földi manifesztációja által válik csak lehetségessé a teremtés. A sokrétűség, a többszintűség – ez teszi érdekessé, izgalmasság és kalanddá az életet. A cél az ég és a föld, a test és a lélek összetalálkozása, az ember-lét a teremtés, a kreálás, a megtapasztalás, a kaland mágiája. És most talán felmerül bennetek a kérdés: hogy lehetséges a jelenlegi helyzet, hogy a földi életet annyira átitatja az élet feletti uralom, az élet ellenőrzése, az élet manipulálása? Olyannyira, hogy sok ember – és a természet – ezektől a nyomasztó, ítélkező energiáktól szenved. Mi maradt a gyermekkorotokban világosan érzékelhető eredeti mágiából és kalandból, ami hozzá tartozott a gyermekléthez? Az emberek és a természet szenvedése elszomorít. Oly sok az emberekben a követelés, a fájdalom, az elnyomott érzelem. De ott a remény. Egy átalakulás megy végbe. És azért beszélek hozzátok, kik itt vagytok, mert tudom ti vagytok a hírnökök és az előfutárok. Olyan emberek vagytok, akik érzik a változás szelét, érzik, ha ezt a változást sokan a szívükön viselik, akkor létrejöhet valami Új. Valami Új a Földön.

Arra kérnélek benneteket, hogy érezzétek ezt át önmagatokban is. Merüljetek alá saját lényetekben, lélegezzetek mélyen a hasatokba. Vedd fel a kapcsolatot a Belső Gyermeked játékos energiájával. Azzal a benső gyermekkel, aki érti a mágiát és a kalandot, azzal a gyermekkel, aki bízik a magasabb erőkben, akinek nem kell semmit sem uralni sem kontrollálni elméjével; még mindig benned van, él és nem tudod elpusztítani. Képzeld el, hogy látod Őt, és üdvözölöd. Érezd, ahogyan belső gyermeked kapcsolódik hozzád. Tudja mélyen belül, hogy itt akar lenni, rajtam [Gaian], ember akar lenni – mint egy híd föld és ég között. Lelj rá újra erre az energiára az életedben. Mit tehetsz a hétköznapokban, hogy teremts bennük egy kis mágiát és kalandot? Tedd fel ezt a kérdést belső gyermekednek. Mire van szüksége, hogy újra magához térjen, hogy teremtsen valamit, ami által boldog lehet? Ez lehet valami teljesen egyszerű, ne tedd túl naggyá, tartsd meg játékosan és kicsinek.

Elmétekben gyakran azt gondoljátok: Nagy dolgoknak kell történniük ahhoz, hogy az emberek tudata megváltozzon. De én azt mondom nektek: hogy a válasz az egyszerűhöz való visszatérésben rejlik, a visszatérésben a mágiához [teremtőerőhöz], a belső gyermeketekhez. Ott lelhető fel a kapcsolat a magasabb hatalmakhoz, az éghez és a Földhöz. Ott lelhető fel az odaadásod valami iránt, ami nagyobb, mint te vagy. Hitedben megingattak, de mindez újra érzékelhetővé és megfoghatóvá válhat életedben. Sokatok számára nehéz itt lenni a Földön, főleg ebben a társadalomban – ebben a szociális valóságban, annak kialakításában és struktúrájában, és nyomasztanak ennek a társadalomnak az adott szabályai, elvárásai és követelményei, melyek elnyomják kreativitásotokat. Ez a mágia [teremtő erő] és a kaland ellentétei. Nagyon gyakran nyomaszt benneteket a valóság. Köztetek egyeseknek az az érzése, hogy annyira mások, hogy kétségeik vannak, valóban ide tartoznának-e. És pont nekik szeretném elmondani: Ide tartoztok, otthon vagytok rajtam, nálam. Én a Föld lelke vagyok. Ti szerettek engem. Tegyetek valamit, hassatok, tegyetek különbséget a társadalom, mint szociális valóság, emberi gondolatok, szabályok és a vad természet energiái között. A Föld eredendő energiája, az erdők, tavak, madarak és virágok energiája, és ti is ide tartoztok, ti értitek ennek az energiának a nyelvét. Tisztelitek ezt az energiát. Érzem, hogy becsben tartotok engem és ezt becsülöm bennetek.

Ne hadakozzatok a társadalommal, ne vitatkozzatok vele, mert amint belebocsátkoztok egy küzdelembe, egyezkedni akartok, strukturálni, rendezni, kikényszeríteni valamit. De sok dolog, amit most a társadalomban uralkodási és kontrollálási kényszer kísér, csak egy krízis által tud összeomlani. Néha valaminek teljesen meg kell rekednie és ki kell adnia az erejét, míg egy valódi változás be nem következik.

Támogathatod és hozzáteheted részedet a tudat-átalakításhoz a Földön azzal, ha a mindennapokban visszatérsz Forrásodhoz, a Belső Gyermekedhez. Az eredetedhez. Hogy szembe mersz nézni érzelmeiddel és velük együtt dolgozol. Mersz újra álmodni. Újra mersz szenvedéllyel élni, hiszel a lehetőségekben, amit az élet hoz, még ha a társadalom azt is mondja, hogy ez nem lehetséges, ez nem fog menni, nem valósítható meg. Olyan sok minden lehetséges, ha az emberek szívből élnek, ha fenntartások nélkül mernek megbízni érzéseikben. Ez nem jelenti azt, hogy minden felmerülő impulzust követednek kell. Inkább azt jelenti, hogy gyakran érzed azt, valami történik veled, érzed, hogy valami megérintett. Hogy befelé figyelsz, szemügyre veszed Belső Gyermekedet, ha mérges, fél vagy szomorú, de akkor is, ha lelkes és szenvedélyes. Hogy együtt dolgozol ezzel a Belső Gyermekkel és a legbensőbb ideálok és impulzusok szerint mered élni az életed. Ez végérvényesen meg fogja változtatni a társadalmat – ez nem a valami ellen való harc, hanem a te visszatérésed a te saját igazságodba, a saját eredendő Önvalódba.

Végezetül, arra kérlek, hogy tudatodat irányítsd egészen le a lábadig és tudatosítsd, ahogyan a lábaid a talajt érintik. Képzeld el, hogy a lábaidon keresztül lélegzel. Minden egyes alkalommal, amikor lélegzel, belélegzed a Föld-energiákat a lábadon keresztül. Érzékeld, ahogyan elnehezülnek a lábaid. Érezd, hogy visznek téged a lábaid, ahogyan a talaj, én, a Föld is hordozunk téged. Nem kell mindent egymagad megtenned. Nagyobb erők is tevékenyek, amik szolgálatodra várnak. Támogatni akarnak lelked útján. Érzékeld ezeket az erőket. Érezd hordozó erőmet. És ezután érezd az égi erőket, amik szintén jelen vannak, a vezetők, angyalok és a lelked formájában. Nem kell pontosan tudnod, hogyan és miként működik ez, a lényeg a nagyobb erő megtapasztalása, mely szelíd és örömteli, mely nem kritizál téged, hanem együtt érez veled, érzi veled együtt, ami veled történik, amin keresztülmész. Érzékeld ezeket az erőket szívedben, a hátad mögött és a vállaidon. Engedd, hogy melletted legyenek, vigaszt nyújtsanak neked és bátorítsanak. Érezd, amint elcsendesedik elméd, ha ráhangolódsz ezekre a kísérő, tápláló energiákra. Bízz a jelekben, a jelzésekben melyeket testedtől, érzéseidtől szakadatlan kapsz. Ott van az életben a mágikus áramlat, mely vezethet, kormányozhat téged, ami örömre, a teremető erőre hangolódott. Ez az áramlat újra jelen akar lenni, ez az áramlat fogja átalakítani az életet a Földön.

Szívből köszönöm jelenléteteket.

Pamela Kribbe

Csatornázta: Pamela Kribbe

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://www.jeshua.net/de/

Kapcsolódó anyag:

http://kristalyhang.wordpress.com/2014/04/26/jeshua-az-uj-fold-i/


bluebird (1)Kedves Olvasók!

Sok szeretettel küldöm Nektek ezt a felemelő dalt Bagdi Bellától, katartikus élményt nyújthat, ha engeditek!

Béke legyen Mindenkivel!

Scarlett

Archangel-UrielItt Uriel, Isten Fénye!

Szeretett lényeim, most az egyik mélyen gyökerező félelmetekre szentelnék időt, arra a félelemre, ami egyes fénymunkásokat tétovázásra késztet és befolyásolja szabad akaratukat: ez a szorongás a veszteségtől való félelem.

Hogy behatároljuk ennek a félelemnek a valódi dimenzióját [nagyságát] fontos átgondolni személyes történeteteket.

Igen, Mindannyian nagy veszteséget szenvedtetek el, mely végtelen nagy időintervallumokra hat ki, és ami nagy szenvedéssel járt együtt, ez a veszteség pedig nem kisebb, mint a lélek egységének elvesztése, önvalótokkal és az Isteni Mindenséggel való kapcsolat elvesztése.

Hogy milyen nehéz teher ez a veszteség, azt csak az Egységtől való elválasztottsággal együtt létrejövő lineáris időben tapasztalta meg lelketek.

Sok embernél ez az önként választott veszteség a mai napig meghatározó traumaként égeti életüket.

Mindenfajta tulajdon gyűjtögetése, felhalmozása és az ezekhez való ragaszkodás is szintén erre a veszteségre vezethető vissza, ahogyan kapcsolataitokban sok dráma, melyek a ragaszkodás, birtoklás és elveszítés témakörét érintik.

A veszteségtől való félelem arra ösztönöz benneteket, hogy egyre többet akarjatok, abból a téves feltételezésből fakadóan, hogy ennek következtében csökkeni fog a félelem.

De a legtöbbször ennek ellentettje az igaz, mert minél többet birtokol az ember, annál többet el is veszthet.

Ahol a tulajdon és a veszteségérzet az uralkodó, ott a fösvénység és az irigység sincs messze. Ezek pedig bizalmatlanságot és elhatárolódást szülnek.

Azok az emberek, akik ebbe az örvénybe kerültek, már rég elveszítették a hiányzó Önvalóval való kapcsolat érzelmi vermének okát, ahogyan a szeretetet is, ami lehetőséget adhatna a továbblépéshez és gyógyuláshoz.

A tudat új szintre emelése újra átérezteti veletek ezeket a régi fájdalmakat, a gyógyulás érdekében.

Sok haladó fénymunkás számára finom szinten válik láthatóvá ez a folyamat, például felmerülhet bennetek a kérdés, mi a helyzet a vágyakkal a magasabb dimenziókban?

Felemelkedett lényként le kell mondanom a testi szerelemről?

Mi a helyzet a szórakozással és az érzéki örömökkel, létezik a fénytelített test?

Le kell mondanom az étel élvezetéről?

Egyesekbe belopakszik a kétség és a lemondás érzése.

Szeretett Fényem, ha te is ide tartozol, akkor egy nagyon jó hírem van számodra.

Az életöröm, életkedv és a szeretet bármely létező aspektusának megélése sokkal magasabb fokon lesz lehetséges számodra, ahogyan az ételek és italok élvezete. .

Az öröm az élet elemi részét képezi és a szabadság és a szeretet erejével sokféleképpen kifejezésre juttatható.

A hiányra és leragadásra épülő duális világban a rezgéssel együtt az érzéki élvezetek is véget érnek és átalakulnak, ahogyan a függőségre épülő kapcsolatok is .

A félelem, hogy elveszítsétek azt, ami szórakozást, érzéki vágyat vagy élvezetet nyújt gyakran összefüggésbe hozható a korábban leírt félelemmel, ami a lélek elszigetelődéséből jött létre.

Így ez a félelem ragaszkodóvá tesz az ismert dolgok iránt és minden típusú függőségre tesz hajlamossá és fogva tart benneteket.

Ilyenkor az érzéki öröm és a szeretet szétválik és az öröm és szórakozás elveszítik az összefüggést, mikor a cinizmus és a káröröm veti fel a fejét.

Szeretett Fény, számodra csak a szeretet útja létezik, ami ismét elvezet a teljességhez.

Ha Te képes vagy Önmagadat szeretettel elfogadni, ha készen állsz minden mást alárendelni a szeretetnek, akkor a félelem fel fog oldódni és szabad leszel.

Ha bensődben szabad vagy, akkor semmi sem tántoríthat el utadtól, mert nem leszel többé manipulálható.

Nincs olyan külvilági mulatság, sem kaland, sem kábítószer, ami megközelítőleg is képes olyan intenzitású boldogságérzetet okozni, mint a lélek összeolvadása a Minden-Létező-Egység-gel.

Járd utadat, nincs vesztenivalód, leszámítva a veszteségtől való félelmet.

Soha sem vagy magadra hagyva, vezettetve vagy, oltalmazva és végtelenül szeretve.

Megáldalak

Uriel vagyok

 

Csatornázta: Günther Wiechmann

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: www.guentherwiechmann.de

 

Kedves Olvasók!

Fogadjátok szeretettel egyik kedves szabadúszó újságíró Olvasónk interjúját az intuitíven éneklő Szabó Andreával, művész nevén Ashartival.

Jó olvasást és szép perceket a zenével! Scarlett

***

8620673531_2d350bd881_oAz intuitív éneklés gyógyító ereje – Egy kozmikus nyelv amely a lélekhez szól?

A feljegyzések szerint több mint 4000 éve Enheduanna, Akkád hercegnő, a holdisten papnője volt az első aki isteni adományként hangjával és himnuszaival gyógyította a beteg embereket. Azóta számtalan helyen és kultúrában használták fel az emberi énekhang gyógyító erejét. Modern, rohanó világunkban mára teljesen megváltozott mindaz, amit régen a zenéről gondoltunk – mégis az emberi énekhang ereje ugyanaz maradt – tehát lelkünkhöz szólhat ugyanúgy, mint sok ezer évvel ezelőtt és gyógyíthatja azt!

Talán még kevesen tudják, hogy hazánkban is létezik egy elhivatott énekművész, aki hangjával, hasonlóan, mint egykor Enheduanna tette, az intuitív éneklés erejét használva segít bárkinek, aki szeretné felfedezni és felszabadítani a saját belső világát és gyógyítani a lelkét.

Szabó Andreával, művésznevén Ashartival, az intuitív énekesnővel beszélgettem erről.

Kedves, Andrea, elsősorban az érdekelne engem, hogy ön tudatában van annak, hogy mit énekel? Érti és érzi vagy csak egyfajta hangulatként közvetíti?

Tudatában vagyok. Pontosan szó szerint nem tudom még lefordítani, de annak is eljön az ideje ahogy én is haladok a saját utamon és fejlődőm. A dalok szövege is ugyanúgy érkezik, mint az, hogy mi legyen a címe, milyen hangszerek szerepeljenek, vagy mi legyen a klipen. Minden információ. Az első hangtól az utolsóig, az első képkockától az utolsóig.  Egyszerűen folyamatosan kapcsolatban vagyunk a szerzőtársam és én ezzel a „forrással” ami tulajdonképpen mindkettőnket vezérel.

Tehát akkor ezek a dalok egyfajta „csatornázott üzenetek” valahonnan? Nem improvizációk?

Az intuitív éneklést a hagyományos zeneoktatásban az improvizációk közé sorolják, de véleményem szerint külön kell venni. Az improvizáció egy meghatározott karakterkészletből dolgozik, amit ismer a művész. Olyan ez, mint amikor a számítógépet beszélni tanítják. Adva vannak bizonyos karakterek, és abból dolgozik. A csoda onnantól kezdődik, amikor a tudatom, az Énem kitágul és kapcsolódom a felsőbb világok felé. Médium is vagyok egy bizonyos értelemben, de nem egy teljesen különálló szellemi lény üzeneteit közvetítem, hanem a kiterjedtebb felsőbb önmagamét, ami talán ennél is jóval több… Éneklés közben teljesen a tudatomnál vagyok, mégis egy tágabb látószög információit fogadom be.

Tehát komponáláskor sosem gondol, gondolnak, tudatosan egy témára hanem minden úgymond „fentről” érkezik? Csak hagyni kell, hogy minden megtörténjék?

A témák sosem tudatosak abban az értelemben, hogy pl. divat az „almáról” énekelni, és akkor mi is írjunk egy ilyen dalt. Hagyom, hogy megérkezzenek az üzenetek gondolatok formájában, majd formába öntjük. De a formához is érkezik segítség. Sokszor a „véletlen” kapcsán.  Legtöbbször párhuzamosan dolgozunk a szerző társammal, egymástól függetlenül. Mégis illeszkednek a gondolataink. Az, amit ő megjelenít zenében, és az, amit én gondolok hogy meg szeretnék jeleníteni. Ez azért van, mert ugyanabból a forrásból dolgozunk csak másképpen, hisz ő zeneszerző én pedig énekes vagyok.

L1030292-300x225

Mik a tapasztalatai? Hogyan hat ez az emberekre, különösképpen a gyerekekre?

Az intuitív ének a gyerekeknek egy teljesen természetes dolog. Eszükbe nem jut megkérdezni, hogy milyen nyelven énekelek. Élvezik, elfogadják, belemerülnek. A kor előrehaladtával zárulnak be azok a közvetítő csatornák amelyek segítségével valahol ők értik és érzik hogy miről énekelek.  Jellemzően innentől kezdve kezdenek el kérdezgetni.

Ez általában a tizenéves kor környékén van. ( Itt már nemcsak egyszerűen megélik és természetesnek veszik amit hallanak hanem már kérdések is felmerülnek bennük..)  Kisebb korban evidens és természetes a beteg gyerekeknél is. Így például a down kórosoknál, az autistáknál is. Általánosan elmondható, hogy lenyugszanak a gyerekek, kezelhetőbbé válnak, az állapotuktól függően kifejezik az érzéseiket, élményeiket, amit tapasztalnak.

Milyen utólagos visszajelzéseket kapott a fellépései után? Különösen azokra gondolok akik valamilyen betegséggel küzdenek? Hogyan élték meg amikor énekelt nekik és miképpen hatott ez a betegségükre?

Szeretném kihangsúlyozni, hogy a dalaim a lélekre hatnak elsősorban. Mivel azonban a testi betegségek is a lélek kivetülései, amennyiben a lelki problémák oldódnak, úgy változik a hallgató fizikai állapota is. A sírás, az örömkönnyek, a felszabadultság érzése általános a terápiákon és a koncerteken is. A teljesség igénye nélkül foglalkoztam nemi erőszakot átélt emberekkel és rákban szenvedőkkel is eredményesen. Számos masszőrtől kapok visszajelzést, hogy a dalaimat használják munka közben. Ugyanakkor megint csak hangsúlyoznám, hogy a dalok nem csak az egyensúlyból kibillent emberek számára születnek, hanem mindenkinek, aki szereti az igényes zenét.

Mikor és hogyan fogalmazódott meg önben hogy ezt akarja csinálni, ez legyen egyfajta küldetése?

Ma már tudom, hogy az intuitív éneklés az életfeladatom. Eljuttatni a hangom által közvetített szeretet energiát az emberekhez. Közel tíz évvel ezelőtt egy Kung Fu mester kérdezte miután énekeltem, hogy miért nem csinálom, mert az, ami a torkomból fakad, az emberekre nagyon jó hatással van és akár gyógyíthatja is őket! Rövid idő alatt többen megerősítettek ebben. Ez volt a kezdet. Onnantól kezdve jártam énektanártól ének tanárig, indultam el egy teljesen más belső úton. Szabályosan fel kellett fedeznem hogy ki és mi vagyok.

Hangját hogyan képezte eddig? Mennyire gondolja fontosnak a hagyományos énekesi képezettséget az intuitív éneklésben?

Rövidebb kihagyásokkal folyamatosan vannak hangképző tanáraim. Jelenleg Temesi Mária a Szegedi Tudományegyetem Konzervatóriumának magánének-tanszékvezetője, docense. Számos világversenyt nyert operaénekes, aki énekelt, többek között Lucano Pavarottival is.

Az éneklés folyamán a testem az én hangszerem, ezért nagyon fontosnak tartom, hogy jól fel legyek hangolva. Ha éneklés közben azt érzem például, hogy magasabb és magasabb hangokat énekeljek, vagy hosszan kitartsak egy hangot, akkor a fizikai testem nem lehet ebben akadály. A kiteljesedés egyik eszköze az, ha képzett a hangom. Ugyanakkor  mégis van különbség ha „normál” dalokat énekelek, és ha intuitívakat. Megváltozik a hangszínem, nagyobb hangterjedelmet fogok át.

IMG_7566-200x300Ön szerint az intuitív éneklés hol lehet a legjobban az emberek segítségére?

Bárhol. A dalaimhoz nem feltétlenül szükséges elvonulni. Autóban ugyanúgy hallgatható, mint koncert termekben vagy terápiákon. Természetesen az élő hangnak van a legnagyobb energiája. Az elektronika ebből levesz.

Különféle rendezvényeken lépek fel, dolgozom iskolákban, és egyéni valamint csoportterápiákat is tartok. Mindegyik kiváló közeg a változásra.

Mik a további tervei? Hogyan gondolja,, milyen helye és jövője van a kultúrában és az alternatív terápiák közt az intuitív éneklésnek? Ha röviden kéne megfogalmaznia, miben különleges és mivel ad többet az embereknek az amit ön csinál?

Miben vagyok különleges?  Sokak szemében talán én is csak egy újabb művészetterápiás módszer megalkotója vagyok. Mégis hatalmas szabadság, művészi élmény, amikor intuitíven énekelek. Hatása rendkívül gyors, független vallástól, nemzetektől. Minden emberhez szól, aki ma itt él ezen a bolygón!

A terveim között szerepel, hogy a hangom minél több emberhez jusson el koncerteken, lemezeken, filmzenéken, terápiákon keresztül. A nyáron Los Angelesben koncerteztem, és annyit elárulhatok, hogy rövidesen utazom vissza.

Hosszú távon pedig olyan iskolákat szeretnék, ahol a gyerekek intuitív módon tanulhatnak éneket és zenét, mert ez egy rendkívül hatásos, örömet okozó, boldogság teremtő „módszer”. Szabaddá teszi a lelket.

216_2011_08_29_21_04_40BIO :

Intuitív énekesnő vagyok,  médium. Művésznevem az ’Asharti’ ó tamil nyelven annyit jelent: extra különleges erő.

A dalaim a pillanat művei. Mindig más a közönség, más az üzenet is. A nyelv egy ősi kozmikus nyelv. Bár valóban nyelv, egyelőre nincs tudomásom róla, hogy más is beszélné pont ugyanezt a Földön. Véleményem szerint a szavaknak és a hangoknak, dallamoknak a frekvenciája, az együttes energetikai értéke számít igazán. 

Ez egy erős szeretet energia, amely a lelket finoman körbeveszi és oldja. Dolgozom autistákkal, down kóros és egyéb halmozottan sérült gyerekekkel, tinédzserekkel, felnőttekkel. Oktatok intuitív éneklést is. Van terápiás cd-m és dolgozom színpadon, koncerteken. Minden előadás üzenet. Az emberek ettől boldogabbak lehetnek, szabadabbak, és meg merik élni önmagukat. Az elfojtások, félelmek és problémák oldódhatnak. Bárhol lehet hallgatni.

Koncerteztem: Svájctól kezdve Olaszországon, Ausztrián, Szlovákián, Lengyelországon keresztül legutóbb éppen Los Angelesben. 

Zeneszerző társam: Látó Richárd, a Kecskeméti Katona József Színház karnagya, a Magyar Bronz Érdemkereszt Polgári Tagozat friss kitüntetettje.

Színpadi munkáink: Újjászületés 2010, Return of Arkadia 2014,

Lemezeink: Fénykereső 2011, Colours of Symphony 2013-14 (kiadás alatt)

www.asharti.com

Riport: JB

Pállay Kovács Szilvia előadása – A szellemi evolúció gyermekei

Indigó-Kristály-Csillaggyermekek Magyarországon

1. rész  / Indigó és kristály gyerekek

2. rész / Kristály gyerekek

3. rész / Kristály és csillaggyerekek

4.rész / Rajzos ábrázolás: őrangyalok, tanítók, Atlantisz, Sárkány és királylány +kérdések

5. rész/ kérdések

Kedves Olvasók!

Egyszerű-nagyszerű, de kissé „snassz” üzenetnek tűnt nekem szíriuszi testvéreink alábbi csatornázása, azonban sok régi megválaszolatlan kérdés éledt fel bennem, azt írják bízzunk az isteni tervben… Valóban van ilyen terv? Ti hisztek az isteni tervben és/vagy a szabad akaratban? Scarlett

Szíriusz ASzíriuszi Fénytestvérek- Bárhová is tekintetek, azt látjátok, amire bensőtök fókuszál 2014-09-18

Kedves földi nővérek és fivérek!
Minden létező szeretetével és fényével üdvözlünk Benneteket. Mi a szíriuszi fénytestvérek vagyunk. Ma, itt és most azért jöttünk el, hogy az általatok beutazott idővonalak legújabb fejleményeit közelebbről szemügyre vegyük. Gaia folyamatosan emeli rezgésszintjét és mindannyian érzitek ezeket az emelkedéseket – mert kapcsolatban álltok Gaia-val. Gaia még mindig finoman szeretne felemelkedni és minden gyermekét magával szeretné emelni, a lehető legfinomabb módon. Itt jönnek képbe ismét az idővonalaitok és az időről, mint kronológiai sorról alkotott elképzeléseitek – minél jobban emelkedik Gaia rezgésszintje, az idővonalak annál jobban egy irányba rendeződnek [összpontosulnak] – az igaz valóhoz igazodva. Így egyre több ember elkötelezett lényként tapasztalja meg önmagát– röviden kifejezve, kezdik felismerni és megélni lelki minőségüket. Időszámításotok szerint sok-sok éven keresztül arra kondicionáltak [szoktattak] Benneteket, hogy nem vagytok többek fizikai léteteknél – fizikai testeteknél, de ez a lehető legtávolabb áll a valóságtól. Minden tudományotok és vívmányotok ebből a világképből indul ki, ami megpróbálja a világot anyagi szinten megmagyarázni – leírni és bebetonozni. Most, amikor a valóságtudat, a minden létező Forrás szívéből szabadon és végtelenül áramlik és mindent felébreszt, a dolgok világossá és láthatóvá válnak. A régi elszigetelő világkép feloldódik és egyesek ezt kellemes megkönnyebbülésként élik meg, mások pedig drámai formátumként, mivel eddig az anyag és a szilárd lét biztonsággal és tartással szolgált számukra. Ismerjétek fel kedves földi testvérek, hogy ebben a folyamatban senki sem veszít el semmit – a félelmen kívül. Bárhová is tekintetek, azt fogjátok látni, amire bensőtök fókuszál.

Ez egy egyetemes törvény és mi mind a rezonancia eme törvényét követjük.

Engedjétek meg, hogy láthassátok és érezhessétek, hogy minden mindennel összeköttetésben van és ez a kapocs a szeretet, ami mindenütt jelen van. Engedjétek meg felsőbb éneteknek, lelketeknek a belső iránytű szerepét. A teljes felébredés folyamatában vagytok és tudatotok minden pillanatban újrahangolódik és összpontosul. Minden az Isteni terv szerint történik. Minden szeretettel történik, mutatkozzék ez bármiféle formában. Bízzatok továbbra is kétségek nélkül és élvezzétek felébredéseteket. Minden, ami létezik tudat. Minden, ami létezik szeretet. Köszönettel küldjük Nektek szívünk szeretetét. Mi vagyunk a szíriuszi fénytestvérek.
Szeretettel, örömmel és elkötelezve…………..Shogun Amona
Csatornázta: Shogun Amona
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://www.shogun-amona.net/channeling-botschaften/

 

A következő zenét csak saját felelősségre és erős idegzetűeknek ajánlom, nagyon pihentagyú, de én nagyon jól mulattam…pont azoknak a videóknak a paródiája, amit Csaba linkjében a fekete fiatalember emleget! :)

 

178387488_3e8ce3e32c_oKedves emberek, kedves barátaim!
Jeshua vagyok régi barátotok, üdvözlök mindenkit. Hálás vagyok és boldog, hogy köztetek lehetek. Érezzétek energiámat, érezzétek jelenlétemet. Hasonló vagyok hozzátok, hasonló szellemiségű lélek vagyok. Régi barátként szeretnélek megölelni benneteket. Nem szeretnék felettetek állni, hanem szeretném, ha szíveink megérintenék egymást.

Érezzétek irántatok érzett nagyrabecsülésemet. Bátrak voltatok, minden nap újra és újra keresitek belső középpontotokat, az egyensúly pontját, Éneteket, akik vagytok. Keresitek belsőtökben a horgonyt. Mélyen legbelül érzitek, hogy ennek a belső centrumnak a hiányában igazában nem tudtok élni a Földön, e belső magban, amiben megtaláljátok ön-mag-atokat, amiben megpihenhettek és érezhetitek a nyugalmat, megismerhetitek céljaitokat és utatokat.

Ennek a benső horgonynak a megtalálása és érzékelése talán a legfontosabb lépés, amit lélekként a földi életben megtehettek. Ha itt, az örvénylő és összezavaró földi energiákban tartózkodva rátalálsz igaz önvalódra, képes vagy megtalálni szíved csendjét, képes vagy meghallani lelked szavát, akkor legbelsőbb erődből vagy itt és éles életed, akkor meg fog érkezni lelked fénye földi testedben. Szó szerint lelkes leszel és ahelyett, hogy kívülről élnél befelé és csak reagálsz a téged ért ingerekre, elkezdesz belülről élni, a belső igazságodból, amit érezhetsz a belső csendben – mindig újra és újra. Erről szeretnék ma beszélni, a belső igazsággal való kapcsolatról.

Az imént külső ingerekről beszéltem, amik eltérítenek az igazságodtól, a horgonyodtól, a benső nyugalom-szigetétől. Az ingerek azonban nem csak kívülről, a külvilágból jönnek. Részben magadévá tetted ezeket az ingereket, megültek benned, a fejedben, a gondolataidban, a viselkedésmintáidban. Kényszeres ötleteitek vannak önmagatokkal kapcsolatban. Például, hogy ilyennek meg olyannak kell lennetek, így meg úgy kell viselkednetek, hogy jó emberek legyetek. Vannak ideáljaitok, amiről azt gondoljátok, ezeknek meg kell felelnetek, és ennek érdekében nyomást gyakoroltok önmagatokra. Szinte mindenki folyamatosan ezt teszi és ezek az ingerek nem a lélekből erednek, de nem is teljes mértékben kívülről. Bőrötök alá veszik be magukat, az energiarendszeretekbe. Ezek az ingerek a legsúlyosabbak, ha arról van szó, hogy a belső béke és nyugalom útját járva szabadítsd fel magad. Itt azokról az ingerekről, előírásokról és idea-képekről van szó, amiket te emeltél be, amikről te valóban elhiszed, hogy illenek rád, de ezek tartanak a legjobban távol ön-mag-adtól és lelked hangjától.

Ezért arra szeretnélek kérni, hogy szoríts egy kis helyett energia-rendszeredben vagy energiameződben, ami a gondolati mintáid, szokásaid, hozzáállásod, viselkedésmódod és automatizmusaid összessége. Arra kérlek ezt ne elméddel tedd meg vagy ne gondolkodj el róla, hanem előbb vedd fel a kapcsolatot a talajjal a lábaid alatt, vedd fel szíved dobogásán keresztül a kapcsolatot Földanyával. Tudatosan érezd a lábaidat és az energiamezőt, ami körülfonja lábaidat. Érezd – gondolj bármire vagy tégy bármit, amin rágódsz és aggódsz – hogy Földanya energiái hordoznak téged. Érezd, ahogyan ez teljesen magától megy. Engedd, hogy hordozzanak. Érzékeld, amint egy földi [energia-] áramlat felveszi veled a kapcsolatot, ami lábadnál befelé veszi az irányt és lassan eléri lábszáradat és térdedet, combodat, csípődet és medencédtől felfelé áramlik tovább. Érezd ennek az energiának a nyugodt és biztonságot adó erejét. A Föld energiája nyugalmat sugároz és mégis céltudatos, precízen és önmagától azokra a helyekre áramlik, ahol szükség van rá, ahol nagyobb stabilitásra és biztonságra van szükség. Átölelhet téged a Föld, beengeded erejét és bölcsességét? Érzékeld, amint ez az erő körbeöleli a sok gondolatot a fejedben, amik az élet irányításáról és az életen való uralkodási vágyról szólnak. Ha kapcsolódsz a földi áramlathoz, akkor elengeded azt, elkezdesz a fejed helyett a szíveddel gondolkodni. Próbáld meg ezt.

Mindig érezd úgy, hogy egy nyugodt és stabil földáramlás hordoz téged, ami lábaid körül örvénylik és medencéd körül, csípőd körül egészen a hasadba. Érzékeld, hogy mindent elengedhetsz, hogy hordoznak téged. Figyeld meg, mit tesz ez a fejedben az energiákkal, hogy elcsendesedik-e elméd. Képzeld el, hogy eltávozik a túl sok gondolkodás, az értelmetlenség, az aggályok, mint egy természetes túlcsordulás, ami áramlik lefelé, mintha zuhanyoznál. Kitisztul a fejed és lecsillapodsz és képes vagy érzékelni a fejedben egy pontot, ami mérlegelés nélkül érzékel. Ez egyszerűen egy jelenlét, egy tudat, ami nem gondolkodik logikusan, hanem érzékel. Érezd milyen kellemes ott tartózkodni, nem kell tenned semmit, ébren vagy [tudatodnál vagy], jelen vagy. Figyelmedet tereld fejed eme csendes pontjából a szíved köré, a belső érzéshez. Belső szemeddel tapogasd le óvatosan szíved területét, az ott lakozó finomanyagi energiákat. Ne ítélkezz arról, amit ott látsz. Egyeseket a szívéből kiinduló melegség érzése foghatja el. Mások valami elzárt dolgot érzékelhetnek, talán nem mer megnyílni a szív, ami teljességében érthető, mert mindannyiótokban élnek régi félelmek és félelmet keltő meggyőződések, amik miatt nehéz nyitva tartanotok szíveteket. Miközben Földanya hordoz téged és létrejött az a csendes hely a fejed belsejében, szemügyre vesszük a régi félelmeket vagy negatív gondolatokat, amik még visszatartanak attól, hogy megnyisd szívedet.

Az a legfontosabb, hogy belülről nézel kifelé és nem az ingerekre reagálva, nem a gondolati formákon keresztül, ítélkezéssel vagy kényszerből, hanem egy tiszta nyílt szemlélődésből. Járd körbe szíved csarnokát. Egy tökéletes és örök szépségű hely ez, ami a tiéd, ami lelked része, a fényé, ami vagy és amit sok itt a Földön vagy máshol élt életen keresztül fejlesztettél. Nem kell pontosan tudnod, hol és hogyan fejlődtél, de jól vésd tudatodba, hogy fejlett lény vagy, aki számtalan tapasztalaton és életen keresztül önmaga sokfajta megnyilvánulási formájával fedezte fel és kutatta önmagát önmagán belül, amit végül tudatosított. Érezd ezt a gazdagságot szívedben, érezd a finomításokat az árnyalatokat, amikkel gondolkodhatsz és érezhetsz. Láthatsz képeket – színeket, virágokat, természeti képeket, ez részletkérdés, de tudd, hogy ez benned van, még ha ez a tudás néha részben még elzártan létezik, mert félsz, félsz megmutatni ezt a gazdagságot önmagadban és a világban

Ott van, én látom, ezért szeretlek és tisztellek benneteket annyira. Látom a fájdalmat is, ami miatt elzártad magad előtt [lelki] gazdagságod, önmagad szeretetének és fényének egy részét. Nagyon fájdalmas így élni. Eddig úgy tűnt részeid elzárása biztonságos módszer, de érezd most belülről, mi tett ez veled. Érezd a fényt, az örömet, a sziporkázást és azt, ahogyan ez természetes módon áramlani kíván, meg akarja mutatni magát és össze akar kapcsolódni a világgal. Érezd a benned élő inspirációt.

ajtóMost pedig egy ajtót fogunk megnyitni, amin keresztül belőled az szabadul ki, aminek eljött az ideje, és ami most finoman áramolhat és gyökereket verhet életedben. Képzeld el, hogy szíved terének belsejében egy régi rozsdás ajtó áll, ami nehezen nyílik. Érezd ennek az ajtónak az energiáját. Te magad építetted be az ajtót, hogy túlélj, hogy érzelmileg vagy fizikailag túlélj. Múltadban, gyermekkorodban, fiatalkorodban vagy valamelyik másik életedben sok oka volt, amiért beépítetted oda ezt az ajtót, amiért ottléte biztonságosabb érzést adott. De most ez az ajtó több fájdalmat okoz neked, mint hasznot, eljött az idő, hogy kinyisd ezt az ajtót. Képzeld el, hogy odamész ehhez az ajtóhoz. Még mindig érzed lábaidban a Föld erejét és hatalmát; hordoz téged és lassan kinyitod az ajtót. Eljött az idő, hogy lelked egy nagyobb részének nyílj meg, annak, ami vagy. Mi akar előjönni az ajtón keresztül. Talán nem látsz még tisztán, a régi energiák, amik meg akarnak mutatkozni, amik nyugtalanítottak; félelmek, kétségek, valami sötét talán? Nyugodtan nézd meg, üdvözöld. A zűrzavar és a félelmek mögött valami végtelenül szép rejlik, ami szívesen kerülne újra vissza a szívedbe. Kérdezz rá, szeretne-e megmutatkozni, mert üzenete van számodra. Felsőbb-Éned, angyali lényed egy darabkája, aki szeretne előjönni és szeretné ha üdvözölnéd mostani életedben. Küldj fényt, megértést és szeretetet az ajtóhoz, a nyíláshoz, hogy létrejöjjön egy híd, amin keresztül megmutatkozhat és előjöhet rejtett darabkád, légy bátor és nézz szembe vele. Légy bátor és nézd meg milyen nagy és szép. Gyakran féltek a saját erőtöktől, bölcsességetektől és szépségetektől és gondolatban lekicsinylitek, és nem akarjátok látni önmagatokat. Engedjétek ki, ne legyetek szerények. Ez az az energia, amire most vársz az életedben. Segít, ha ezt az energiát egy előtted álló személy formájában nézed. Nézd meg férfi vagy női alakját jeleníti meg. Ez megmutathatja, milyen energia szeretne bensődbe áramolni és segíthetsz szíved megnyitásában. Nézd meg őt, mit akar ez a forma közölni veled? Engedd, hogy beszéljen és aztán horgonyozd le szívedben energiáját ennek a személynek, aki lényed része. Képzeld el, hogy teljesen beengeded őt szíved terébe. Engedd, hogy változás történjen az életedben; nem tudod megjósolni, ami aztán történni fog, de bízz benne és légy odaadó. Amint érzékeled a kapcsolatot szíveddel és megnyitod az eddig zárt ajtókat, érzékeld a belső vezetésedet, vedd fel a kapcsolatot a lelkeddel, ekkor rálelsz a horgonyra, a belső magodra, amire szükséged van, hogy érezd, hol állsz és hová tartasz.

Kapcsold össze a fejedet [elmédet], szívedet [érzelmeidet] és hasadat [akaratodat], érezd újra a Föld hordozó erejét és kapcsolódj össze vele.
Életed során körbevesznek téged a segítő energiák és a Föld egy ezek közül.
Bízz benne!
Egyengetni akarja utadat, be akar fogadni, szívesen lát téged itt!
Ezután vedd fel a kapcsolatot a belső csend és nyugalom helyével a fejedben, ahol nem gondolkodsz, ahol egyszerűen csak megfigyelsz mindent, éber vagy és teljességgel jelen vagy.

Végezetül újra vedd fel a kapcsolatot a szíveddel, ezzel az érzelemdús szervvel lényed középpontjában, ami lelked csatornája, és ami magában hordozta a múlt fájdalmát. Légy könyörületes saját szíveddel –azért, amit el kellett szenvednie, de a mérhetetlen potenciálért is, ami benne rejlik, a gazdagságért, amit a sok élet alatt összegyűjtött, érzelmi életed, lelked mélységéért. Becsüld meg saját szívedet.

Érezd, amint ez a három központ összedolgozik és összehangolódik. Engedd, hogy megtörténjen, ezen nem kell elgondolkodnod. Érezd, amint egy viharhullám fentről levisz, majd eljut szíved magjába. Ha azt érzed, van még ott valami, ami nem mozdult ki onnan és nem veszi fel a ritmust, akkor ez teljesen rendben van. Ezért teszed ezt – ez a befelé tekintés segít neked az ajtók megnyitásában és a benned elzárt területek tudatosításában. Legyen úgy, ahogy lennie kell.
Köszönöm, hogy itt voltatok ma, megosztom veletek energiámat.

Csatornázta: Pamela Kribbe
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://www.pamela-kribbe.nl

Követem

Értesítést küldünk minden új bejegyzésről a megadott e-mail címre.

Csatlakozz a 280 követőhöz