Latest Entries »

ThroughPortal2Az Arktúrusziak és galaktikus/égi családotok MINDEN tagja

A portálon át / 2. rész

Szeretett intergalaktikus küldöttek!

Szeretnénk tájékoztatni benneteket, hogy a magasabb dimenziókból még mindig küldött magasabb rezgésű fény letöltésének és integrációjának folyamatában vagytok. Hogyan történik a magasabb rezgésű fény letöltése a magasabb dimenziókból a Földre? Egy lehetőséget az aktuális „űridőjárással való utazás” kínál.

Amikor a Napotokon vagy akár a helyi naprendszereteken kívülről energiamezők érkeznek, akkor a magasabb rezgésű fény kihasználja a lehetőséget, hogy az energiahullámokat Gaia atmoszférájába jutassa. Fontos, hogy emlékezzetek rá, minden bolygó, naprendszer, galaxis és univerzumi lény érző lény.

Miközben ti, intergalaktikus küldötteink, folytatjátok tudatos interakciótokat Önvalótok magasabb rezgésű kifejeződéseivel, egyre tudatosabbá válik számotokra, hogy a Föld egy élő, érző lény. Ha a Föld élőlény, akkor minden bolygó, naprendszer, galaxis és univerzum is az.

Egy logos [abszolút értelem] védi ezeket az óriási lényeket. Egy logos egy különösen fejlett és nagyon képzett lény, aki kapcsolódik egy bolygó, naprendszer, galaxis és/ vagy univerzum lakosaival függetlenül attól, hogy emberek-e vagy sem.

Amint létrejön Gaiaval egy mély és személyes kapcsolat, akkor kiépítetek egy kapcsolatot azzal a lénnyel, aki bolygószintű logos-otokként szolgál. A Föld bolygószintű logos-a, miközben a MOSTBAN tartózkodtok a felemelkedett mester Kuthumi. Sanat Kumara Kuthumi előtt szolgált bolygószintű logos-ként.

Sanat Kumara nagy személyes áldozatok árán utazott el szeretett Vénuszáról, hogy a Föld logos-aként szolgáljon. Sanat Kumara most visszatért a Vénuszra és átadta a bolygószintű logos palástját Kuthuminak. Ti interdimenzionális küldötteink mindannyian folyamatos kapcsolatban álltok a bolygószintú logos-szal Kuthumival, ahogyan hajóinkon a multidimenzionális ÖNVALÓTOK magasabb kifejeződési formáival.

Látjátok, folyamatosan őrködünk felettetek. Valójában MINDANNYIAN rendelkeztek egy multidimenzionális támogató rendszerrel. Addig azonban, amíg az illúzióban szunyókáltok, sajnos csak „harmadik dimenziós lényként látjátok magatokat, aki a mindennapos élet kihívásaival küzd” és ezért nem vagytok képesek hasznát venni a csodálatos támogatásnak, ami folyamatosan rendelkezésetekre áll.

Kérünk emlékezzetek rá, hogy mi mindig készen állunk, hogy bemutathassunk támogató csapatotok tagjainak, akik folyamatosan fényüket küldik számotokra miközben ti földi testben tartózkodtok. Azt is megértjük, hogy annak ellenére, hogy megvan számotokra ez a segítő rendszer, mégis visszacsúszhattok a Föld 3D-mátrixának illúziójába.

Ez a mátrix nagyon valóságos a harmadik dimenziós érzékelésetek számára. Ha ezt a mátrixot az ötödik dimenzióból és az felett érzékelitek és látjátok, csak akkor válik láthatóvá ennek a mágneses mátrixnak a fokozódó világossága és a kristályalap, ami az ötödik dimenziós Földet védte.

Arra kérünk benneteket, hogy tudatotok legmagasabb szintjére emelkedjetek, hogy érzékeljétek az ötödik dimenziós kristályos kisugárzást, ami minden fizikai élet körül csillog. Arra kérünk, hogy tegyétek ezt most meg. Kérünk használjátok fantáziátok erejét, lássátok harmadik szemeteken keresztül környezeteteket.

* Vegyétek szemügyre a valóságot, ami MOST körülvesz benneteket….

* Most hunyjátok le fizikai szemeteket és emeljétek tudatotok rezgésszintjét a legmagasabb szintre, amit képesek vagytok megtartani….

* Fizikailag csukott szemetekkel „képzeljétek el”, hogy kinyitjátok Harmadik szemeteket.

*Figyeljétek meg ahogyan eltolódik valóságotok, amint azt a Harmadik szemetekkel szemlélitek…

* Hogy 3D-s agyatokat az elismerés jegyében kitrükközzétek, egy pillanatra nyissátok ki fizikai szemeteket, és aztán gyorsan hunyjátok be…

* Szemetek kinyitásának és becsukásának tudatos szándéka, segít agyatoknak a magasabb észlelések valóságkénti érzékelésében.

Igaz az, hogy nem tudtok egy frekvenciát [rezgésszintet] sem érzékelni magatokon kívül, amíg azt nem tartjátok önmagatokban. Még amikor tudatotok frekvenciáját ki is terjesztitek, a harmadik dimenziós szokások még mindig irányítanak benneteket, mivel magasabb rezgésszintű érzékelésetek „csak fantázia”. Az érzékeléssel kapcsolatos kétség eme rövidke pillanatai lecsökkentik tudatszinteteket, ahogyan érzékelésetek spektrumát is.

Szerencsére köztetek sokan természetesen, egy magasabb rezgésű nézőpontból kezdik érzékelni fizikai valóságotokat. A probléma az, hogy agyatok arra lett trenírozva, hogy azt higgye, a harmadik dimenziós érzékelés az EGYETLEN és minden magasabb szintű érzékelés „nem valóságos”.

Ekkor elkezdtek kételkedni önmagatokban és azt gondoljátok: „Talán ez egyszerűen egy másik élet volt.” Kérünk emlékezzetek arra, a korábbi és a jövőbeli emlékek a harmadik és negyedik dimenzió időhöz kötött valóságaira szorítkoznak. Amint tudatotok kiterjeszti magát az ötödik dimenzióba, emlékezni fogtok és valóban érzékelitek, hogy MINDEN élet egyszerre zajlik.

Kedves küldöttek, szerencsére a valódi multidimenzionális valóságotokra való emlékezés eme rövid pillanatai egyesülni kezdenek „más valóságok” egyre komplexebb emlékeivel. Amikor először kértünk benneteket, hogy bi-lokalizáljatok a Földre, nem is sejtettük, milyen gyorsan át fogja venni 3D-s agyatok az uralmat multidimenzionális elmétek felett. Örülünk, hogy elmondhatjuk, hogy mindannyian egy különösen kihívásokkal teli helyzethez alkalmazkodtatok.

Amikor fogadjátok a feltétel nélküli szeretet csodálatos zuhatagát a magasabb rezgésű világokból, szerencsére teljesen áthatja harmadik dimenziós agyatokat multidimenzionális elmétek fénye. Miközben tudatosan emlékeztek erre a tapasztalatra, látni fogjátok, hogy az emlékezésre rendszeresen szükségetek van, miközben magatokhoz hívjátok a feltétel nélküli szeretetet.

A legegyszerűbben hívhatjátok magatokhoz a fényt, ha azt mondjátok:

Feltétel nélkül szeretem ÖNMAGAM.”

Kérünk benneteket emlékezzetek ennek a feltétel nélküli szeretetnek a leföldelésére és Gaiaval való megosztására.  Például elrendelhetitek:

„A feltétel nélküli szeretetet hívom MOST fizikai formámba és lehorgonyzom ezt a feltétel nélküli szeretet Gaia testében.”

Amikor kiadjátok ezt az utasítást, emlékezzetek arra, hogy TI vagytok a Portál-nyitók. Függetlenül attól milyen magasabb dimenziós szolgálatot osztotok meg fizikai valóságotokkal, minden a multidimenziós ÖNVALÓTOKKAl kezdődik. Amikor megnyittok egy portált [kaput], hogy valóban többet kommunikálhassatok magasabb rezgésű ÖNMAGATOKKAL, megnyittok és megosztok egy fénykaput Gaival és annak minden lakójával.

TI, szeretett Küldötteink, ti vagytok a magasabb rezgésű Fény átalakítói, ezt úgy teszitek, hogy személyes portálotokon keresztül bevonzzátok a Fény frekvenciáit, ami lassan lefelé szivárog, hogy Gaia és ti ezt a magasabb rezgésű fényt személyes és bolygószintű önvalótokba fogadhassátok.

Ezzel a cselekedettel váltok ti és a bolygó EGGYÉ, egy multidimenzionális lénnyé, mely a szeret és fény magasabb szintű frekvenciáját felfogja és Gaia 3D-mátrixát körülvevő mágneses mező kristályhálóján keresztül teríti. Végül az illúzió 3D-mátrixát és a polaritást teljesen körülveszi és lassan átalakul az ötödik dimenziós Föld kristálymátrixává.

Ezen a ponton fog teljes mértékben megváltozni életetek. Miközben az illúzió mágneses világa folyamatosan a feltétel nélküli szeretet és multidimenzionális fény világává kristályosodik, könnyedén képesek lesztek minden multidimenzionális tapasztalatot VALÓSÁGKÉNT elfogadni.

Ezen kívül, ha egy rövid pillanatra megtapasztaljátok, hogy a feltétel nélküli szeretet és a multidimenzionális fény erőtere öleljen körbe, akkor ez az energiamező mélyen lehúzódik atomszintű struktúrátokba.  Amint ez a multidimenziós energia belép atomjaitokba, elkezdi aktiválni a multidimenzionális márkereket [jelölőket] a „hulladékként”-nyilvántartott felemelkedési DNS-etekben.  Emlékeztetünk benneteket, hogy DNS-etek 97%-a tulajdonképpen felemelkedési DNS, ami MOST készen áll, hogy felragyogjon fénytestetekben.

Azt is látjuk, hogy mindannyian megnyitjátok teljes csakrarendszereteket, hogy befogadhassátok a magasabb rezgésű fényt. Amint csakráitok teljesen megnyíltak [kiegyensúlyozottan működnek] és terjesztik a magasabb rezgésű fényt és a feltétel nélküli szeretetet, felettes szívetek és Harmadik szemetek „online” módban lesz a mindennapi életetek során, mert a Harmadik szemetek már az ötödik és azon feletti dimenziókra kalibrálódott.

Kedves Felemelkedők, most készen álltok a következő feladatotokra, ami testetek minden sejtjét a feltétel nélküli szereteten keresztül összekapcsolja ÖNMAGATOKKAL. A feltétel nélküli szeretet lehetővé teszi számotokra, hogy feloldjátok a rejtett sötétséget/félelmet, amivel korábban nem mertetek szembenézni.

Csak a feltétel nélküli önszeretet bátorságával merhettek szembenézni a számtalan fizikai életetek számtalan megsebzett/elsötétedett területeivel. Ekkor küldjetek feltétel nélküli szeretet, feltétel nélküli megbocsátást és feltétel nélküli elfogadást MINDEGYIK életetekbe, a számtalan „hibáért”, amiről azt hiszitek, hogy elkövettétek miközben a harmadik dimenzió illúziójában elvesztetek [elveszítettétek önmagatokat].

Mi azt mondjuk nektek, egyik említett történés sem volt „elhibázott“. Egy alacsonyabb rezgésű valóságban vagytok, miközben nagy krízisek értek utol benneteket mindenféle beharangozás nélkül, és csak benső önmagatokra számíthattatok. Mivel sokatok meggyőződései és/vagy döntései felett ítélkeztek, valódi lényeteket titokban kellett tartanotok fizikai valóságotok előtt. Ezek miatt a körülmények miatt köztetek sokan megfeledkeztek származásukról.

Az elkerülhetetlen helyzet miatt közvetlenül léptünk be életetekbe, hogy emlékeztessünk valódi identitásotokra. Mivel a Föld még a szabad akarat bolygója, csak támogatni tudunk benneteket, ha erre kértek minket. Ha 3D önvalótok még nem áll készen, hogy „higgyen” létezésünkben, kérhettek segítséget tőlünk álmotokban vagy meditációtok során.

Akkor is, ha egyes küldötteink még mindig harmadik dimenziós komponensüket tekintik VALÓDI önvalójuknak, mi érzékeljük magasabb rezgésű önvalótokat és ISMERJÜK valódi lényeteket. Valóban tisztábban érzékeljük magasabb rezgésű Önvalótokat, mint fizikai Én-etket, mert előbbi tudatfrekvenciánkhoz közelebb áll.

Ha emlékeztetitek magatokat, hogy folyamatosan a negyedik- és ötödik dimenziós tudatállapotba tartsátok magatokat, egy nagyon más valóságot fogtok érzékelni és megtapasztalni. Azok, akik mellettetek állnak és a harmadik dimenziós tudatra korlátozódnak észlelésük tekintetében, valóban egy másfajta valóságot fognak érzékelni és élni.

Tudatállapototok kalibrálja valóságotok azon verziójának érzékelését, ami tudatszinteteknek megfelelő frekvenciájú. Ezért arra kérünk benneteket, hogy aludjatok még egyet erre a koncepcióra és meditáljatok rajta, ill. foglalkozzatok vele kreatív tevékenységeitek során.

Azért kérünk erre benneteket, mert csatornázásaink vétele egy magasabb tudatszinten jobban működik és jobban érthető. Egy magasabb tudatszinten egy magasabb szintű [átfogóbb] perspektíva áll rendelkezésetekre. Ezért érzékeltek egy nagyon más valóságot.

Magatokkal vihetitek szavainkat álom-testetekbe [asztrál-testetekbe], mert a negyedik és/vagy ötödik dimenziós tudatotokkal világosabban megértitek őket. Talán már képesek vagytok elég tudatosak maradni, hogy egy ötödik dimenziós „álmot” fizikai önvalótokhoz visszavigyétek. A legjobb, ha emlékezni szeretnétek magasabb dimenziós álom-állapotokra, ha elalvás előtt azt mondjátok magatoknak: „Ma este elküldöm éber emlékezetembe ötödik dimenziós tapasztalataimat.”

Még fel is „ébredhettek“ egy ötödik dimenziós álomból és mindent visszavihettek magatokkal ébredező földi testetekbe. Emlékeztessétek magatokat a sűrű elfoglaltságú napotokon, hogy „elképzeljétek” amint a magasabb dimenziós valóságok körülöttetek áramlanak.

Ekkor vonjátok be az adott valóságot benső magotokba, hogy a TI multidimenziós ÖNVALÓTOKON belül legyetek tudatosak! Arra kérünk, tegyétek ezt meg MOST! Veletek leszünk, mert mi TI vagyunk!

Áldás és hála a nagy szolgálatotokért, amit Gaiaért és a teljes Nap-rendszerért tesztek, ami arra vágyik, hogy felragyoghasson a feltétel nélküli szeretetben és a multidimenzionális fényben.

Csatornázta: Suzanne Lie

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://suzanneliephd.blogspot.hu/2014/10/arcturian-transmissions-to-our-inter_26.html

Az intuitív ének és tánc ereje

Ezen a nyáron ismertem meg egy különleges hölgyet, Szabó Andreát, művésznevén Asharti-t, akiről már írtam a blog hasábjain http://kristalyhang.wordpress.com/2014/10/08/interju-intuitiv-enekles/ valamint a munkásságáról is. Nemrég volt szerencsém részt venni egy tanfolyamán is, amely nem kevesebbet tűzött ki célul maga elé, mint hogy bárkit bevezessen az éneklés és azon belül is az intuitív éneklés, tánc és zenélés világába!

Nagy érdeklődéssel indultam neki a programnak, mert azon túl, hogy az általános iskolában részt vettem az énekórákon meg hébe-hóba zenéltem ismerősökkel, nem igazán énekeltem soha “rendezett keretek” között. Ha őszinte akarok lenni magamhoz, igazából nem is nagyon van énekhangom. Pont ezért voltam nagyon is kíváncsi!

VonyarcvashegyA Tanfolyam egy nagyon szép helyen, a Balaton északi partján fekvő Vonyarcvashegy-en volt, egy domboldalban épült szép és nagyszerűen felszerelt apartman házban.

Csodás kilátás volt a Balatonra a szobák ablakából, négy fős csoportokban voltunk elhelyezve, minden széppel és jóval el voltunk látva, beleértve a vendégszeretetet és a családias hangulatot is!

Juci, aki vendéglátónk, a ház asszonya és tanfolyami társunk is volt egyben, összefogta a hölgyek csapatát, akik mind a saját hozott gasztronómiai csodáikkal, mind a két kezük munkájával is gondoskodtak a mindennapi élelmünkről. Mindenki hozott otthonról valamit és ott helyben is remek ételek készültek, amelyek nemcsak finomak, de egészségesek is voltak.

Rögtön az első nap már énekeltünk is! Megtanultuk, hogyan kéne képezni a hangokat, hogyan bánjunk a testünkkel, mi is az éneklés fizikai valósága, valamint hogyan álljunk ehhez szellemileg is. Nagyon érdekes volt. Ez tipikusan olyan tanulás volt ahol az ember azzal szembesül, hogy az éneklés is sokkal bonyolultabb és összetettebb folyamat annál, mint elsőre gondolná!

Természetesen mozogtunk is rendszeresen, tornáztunk, sőt volt két házon kívüli program is amelyek nagyon jók és érdekesek voltak. Egyébként szinte minden gyakorlatban és foglalkozásban benne volt a hang, az énekhang vagy a zene valamilyen formában, még a reggeli tornában is. Amiről az éneklésen kívül bővebben szeretnék szólni az a zenélés és a közösség.

Mindenkitől kérték, hogy ha lehet, hozzon hangszert is. Szerencsére ezt mindenki komolyan vette és csodás hangszerpark jött össze! Én gitárt vittem, de volt szintetizátor is. Hoztak a csörgődobok, sámándobok és ütősök mellett olyan egzotikusabb hangszereket is mint a didgeridoo vagy a kalimba, de még esőbot és béka is akadt! Egyszóval minden adva volt ahhoz, hogy az éneklés mellett a zenei kíséret is egyéni és különleges legyen.

Számomra a tanfolyam legnagyobb élménye kétség kívül a második nap estéje volt, amikor Andrea megkért minket, hogy játszunk este egy hangszeres improvizációt, amibe bárki bekapcsolódhat. Mi férfiak ketten kezdtük az alapot azzal, hogy egyikünk gitáron, én meg a szintetizátoron játszottam. Egyszerű kis dallamokat kreáltunk, semmi komolyabb mű, csupán egyszerű, tiszta hangok egymás után. Egy ideig csak ketten zenéltünk, de aztán lassan egyre többen kapcsolódtak be.

Egyszer csak Andrea befeküdt a kör közepére és behunyta a szemét miközben mi tizenvalahányan hangszereken játszottunk és énekeltünk körülötte. Ez egyfajta improvizáció volt dallamban, énekben…talán ha negyed óráig tartott, utána felkelt és kinyitotta a szemét. Elmesélte nekünk hogy mit érzett, mit élt át és javasolta nekünk, hogy mindannyian próbáljuk ki, mert nagyon különleges élmény!

Ezután a forgatókönyv az volt, hogy mi énekeltünk és zenéltünk, majd pedig mindegyikünk felváltva befeküdt a kör közepére. Andrea mindenkinek a fejénél ült és miközben mi kísértük ő intuitívan énekelt. Ehhez mások is csatlakoztak időnként rövid dallamokkal, hangokkal ám a fő énekszólamot az ő hangja alkotta. Ez egy teljesen spontán, improvizatív zenélésnek indult és utána átváltott egy intuitív zenélésbe és éneklésbe. Végül egy közös, gyógyító és feloldó terápia lett belőle!

A saját élményemet írom le most:

Miközben befeküdtem a kör közepére izgultam, mivel előtte már vagy két órát játszottam, egyszerre voltam felkavart, izgatott, de nyugodt is. Nagyon kíváncsian vártam mit fogok átélni!

Amint elindult a zene azonnal erősen olyan rezgések és hangok értek el hozzám, amiket még sosem tapasztaltam! Ahogy körülöttem tizennégy ember énekelt, dobolt és hangszereken játszott az nagyon felkavaró és teljesen új tapasztalás volt! A testembe éreztem, ahogy az ütőhangszerek lüktetnek, nem messze tőlem valaki megfújta a didigeridoo-t amely úgy szólt mintha bennem, belül rezgett volna! Alattam a padló lüktetve tükrözte vissza azt a ritmust, amit a körülöttem lévők játszottak és közbe a fejemnél énekhang szólt és hívott egy misztikus utazásra egy másik, távoli világba…

Amikor lehunytam a szemem akkor hamarosan egy áldozati menetben találtam magam, amely felfelé haladt egy vízmosásban egy hegytetőre. Egy hordágyra szíjazva vittek felfelé a hegytetőre ahol tudtam, hogy egy istennőnek fognak majd felajánlani engem, mint áldozatot. A menet tagjai díszesen fel voltak öltözve, talán Indiában lehettem vagy hasonló helyen, de ez mindegy is…inkább egy képzeletbeli hely volt ez…ahogy felfelé haladtunk a hegytetőre, néha egy varázsló nézett az arcomba, fekete maszkban, talán hogy kémleljen készen állok-e? Nem tudom…

Ahogy felértünk a hegytetőre egy nagy lapos, sziklára helyeztek, afféle oltárra és kioldották a kötelékeimet. Mindenki elment, de én meg sem tudtam mozdulni…

Ahogy felfelé néztem az égbe, egyszer csak a felhők közül lassan egy gyönyörű istennő arca jelent meg… tudtam, hogy ő az akinek „feláldoznak” most engem…Lassan elkezdtem lebegni felfelé a semmiben, éreztem ahogy ő magához húz…nem féltem mert nem volt bennem félelem, sokkal inkább szeretetet éreztem…de nem tudtam eldönteni hogy menni akarok-e hozzá vagy maradni a földön…nem is áldozat volt ez, inkább egyfajta átlényegülés.

Közbe véget ért a zene „odakinn”….de még nem akartam kinyitni a szemem és visszatérni! Andrea és más is énekelt nekem hogy visszatérjek…és én lassan és vonakodva, visszatértem oda a kör közepére ahonnan indultam, de már semmi sem volt ugyanolyan, mint amikor elindultam. Egyfajta ürességet, békét és változást éreztem. Valami megváltozott bennem. Azt hiszem a saját magam női lényével szembesültem vagy egyfajta női energiákkal, istennői energiákkal, amelyek nagyon felkavartak, de meg is változtattak. Jó irányba.

A többieknek is hasonló, de mégis egyéni és másfajta élményei voltak ott a körben. Érdekes dolog volt, hogy majd mindegyikünk átélt egyfajta teljességet amiben a minden és a semmi egyszerre benne volt. Mintha megéltünk volna a két végleten át egy fajta katarzis élményként mindezt ami végül is egyfajta összefoglaló egységbe mutat. Minden egy! Nagyszerű dolog volt ez a felismerés, talán a tanfolyam egyik csúcspontja és sosem fogom elfelejteni!

A másik pedig ami megfogott az maga a közösség volt! Egy nagyon jó csoportot alkottunk, amely majd három napon át nagyszerűen működött! Az utolsó gyakorlatunk az volt, amikor körbeálltunk, megfogtuk egymás vállát és utoljára együtt még énekeltünk egy jót! Férfi létemre nem szégyellem kimondani, hogy akkor én is könnyeztem picit, mert tudtam hogy ez a sok nagyszerű ember így máskor már sosem lesz együtt és csodás érzés volt ide tartozni! Még ha találkozok is néhányukkal majd később, akkor is úgy érzem, hogy sok-sok nagyszerű élménnyel lettem gazdagabb, amely így már nem fog megismétlődni, ebben a közösségben így a három nap alatt! Nagyon hálás vagyok ezért a társaimnak, vendéglátónknak és társunknak, Jucinak és legfőképpen Andreának, aki olyasmit mutatott meg nekem ez alatt a három nap alatt, amitől sokkal több lettem, mint előtte voltam!

Ha valaki szeretné felfedezni önmagát, egy ilyen önmegismerő és kalandos, éneklős, zenés utazáson részt venni akkor bátran ajánlom, hogy próbálja ki magát egy ilyen tanfolyamon ahol nagyon érdekes dolgokat fog tapasztalni. Én biztos most szegényebb lennék számtalan élménnyel és tapasztalaással, ha nem mentem volna el!

JB

Kedves Olvasók!

Következzen egy kis „lelki fröccs” a legdrágább Arktúrusziaktól, érdemes tartani a poharat! :) Jó kortyolgatást! Scarlett

***

Az egyesült teremtő erő 1. részGalacticEmmisaries

Szeretett intergalaktikus küldöttek!

Látjuk , hogy sokan ráébrednek valódi multidimenzionális Önvalójukra és törekszenek, hogy emlékezzenek küldetésükre vagy, hogy aszerint éljenek, amit az aktuális földi testetekbe való belépéseteket megelőzően elterveztetek.

Arra szeretnénk emlékeztetni benneteket, hogy a MOSTBAN kell egy utat  teremtenetek az elfoglalt életetekben, hogy személyes tudatfrekvenciátok kiszélesítésére koncentráljatok. Miközben minden nap megteremtitek az adott MOSTOT, meg fogjátok tanulni/emlékezni fogtok, miként éltek a MOSTBAN. Mivel a MOST az ötödik dimenzióval és afelettivel rezeg együtt, meg fogjátok tanulni/emlékezni fogtok, miként éltek az ötödik dimenzió EGYSÉGÉBEN és azon felül.

Ez az ötödik dimenziós MOST nincs elválasztva a harmadik/negyedik dimenziós életetektől, mert a MOST áramlata MINDEN elszigeteltséget felold és összekapcsolja az összes frekvenciát az EGY-EN belül. A MOST EGYSÉGÉBEN teljes mértékben emlékezni fogtok a küldetésetekre.

Kedves Földi-csapat, kérünk benneteket emlékezzetek arra, hogy ötödik dimenziós küldetésetek fénynyelven fog érkezni hozzátok. Ezért NEM sorba rendezve fog eljutni fizikai világotokba. Mivel küldetésetek az ötödik dimenzióval és afelettivel rezeg együtt, ezért az a multidimenziós elmétekben kerül tárolásra.

Multidimenzionális elmétek az ötödik dimenzióval és az afelettivel rezeg együtt és a fénynyelven keresztül kommunikál veletek. A fénynyelv NEM fog tagolt szavakon keresztül beszélni hozzátok. A fénynyelv információs csomagokban érkezik. Ezeket a csomagokat csak akkor lehet „kinyitni”, ha egy magasabb tudatállapotban vagytok.

Ha a telefonotok csengőhangja túl alacsonyra van állítva vagy ki van kapcsolva, akkor nem fogjátok tudni, ha valaki megpróbál hívni benneteket. De hagyhatnak üzenetet! Ilyen módon egy fénynyelvi csomagban hagyunk üzeneteket ÖNVALÓTOK magasabb kifejeződési formáinak, amit csak ti ismertek, ha „ellenőrzitek telefonotokat”.

Természetesen telefonotokat „rezgésre” is állíthatjátok, így érezhetitek/hallhatjátok, ha üzenetetek érkezett. Ez az analógia hasonlít az Önvalótoktól származó ötödik dimenziós fénynyelv-csomag fogadásához. Talán egy pillanatra megszédültök, azonnal elterelődik figyelmetek a 3D-s tevékenységeitekről és/vagy hirtelen fáradtak lesztek.

A fénynyelvi üzenet a tobozmirigyeteken keresztül lép be fizikai agyatokba. Fizikai agyatok arról fog tájékoztatni, hogy tudatotokat az ötödik és azon felüli dimenziókra kell kalibrálnotok, mert ez volt a tudatállapot, amikor ezt a megbízatást kiválasztottátok.

Megértjük milyen nehéz a magasabb dimenziós döntéseitekre emlékeznetek, miközben tudatotok korlátozva van a 3D-s testetek által. A 3D-s fizikai valóság megkívánja tőletek, hogy az alacsonyabb dimenziós elképzelésekre összpontosítsatok, hogy megfelelően végezzétek a fizikai tennivalóitokat.

Ezért tudatotok „beleragadhat” a fizikai világ valóságként való érzékelésébe és a magasabb dimenziós világokat csak „fantáziátoknak” tekintheti. Természetesen ezek a ti fantáziátok, mert a fantázia az ötödik dimenziós gondolat. Ebből az okból a kreatív tevékenység vagy meditáció segít nektek tudatotok magasabb dimenziós kiterjesztésében, melyben örökre léteztek.

Mikor magatokra öltötök egy földi testet, akkor úgymond csak a „lábujjaitokat mártjátok vízbe”. Másképp kifejezve, teljes multidimenziós Önvalótok csak egy kis része veszi fel a harmadik dimenziós formát. Negyedik dimenziós Önvalótok megtölti aurátokat, ha boldogok vagytok, vagy ha szórakoztok és belép álmaitokba, hogy emlékeztessen benneteket, többek vagytok, mint a test, amit viseltek.

Megértjük kedves leföldeltek [Földön tartózkodók], hogy harmadik dimenziós valóságotok függővé tesz. A fizikai valóság a nagy elszigeteltség birodalma, mely egy veleszületett félelmet szül. Ezzel a félelemmel minden egyes nap konfrontálódtok.

Ezért „elég jók” akartok lenni, hogy „ők” veletek akarjanak lenni. Ezen kívül ez a félelem olyan, mint egy rakat mosatlan edény. Épp mikor azt gondoljátok elkészültetek a „rendrakással”, valaki még több mosogatni való „piszkos edényt” ad nektek.

A fenti analógiát azért használjuk, mert a „rendrakás” az egyik legfontosabb feladat, amit elhatároztak önkénteseink, hogy elfogadnak. Ha látásmódotok a magasabb dimenziókba összpontosul, megérthetitek, mennyi kár keletkezett szeretett Gaia testében. Ezért sokan köztetek úgy döntöttek, segédkeznek a fizikai és asztrális hulladék-anyagok rendbetételében.

Magasabb perspektívából tekintve látjátok Gaia vízáramlatainak, mennyei tiszta egének veleszületett szépségét és azt a sok csodát bolygótokon. Láthatjátok a piszkot, a koszt, a negatív gondolatformákat és a félelmet, ami Gaia immunrendszerét folyamatosan gyengítik. Igen, Gaia is minden lakójához hasonlóan immunrendszerrel rendelkezik.

Ahogyan az emberi immunrendszert, úgy Gaia immunrendszerét is veszélyeztetik az élelemben található szennyeződések, mérgek, a kórokozók és vírusok, amik a koszban és a nem megfelelő fényben és szeretetben sokasodnak. Ha képesek lennétek Gaiat a magasabb rezgésű dimenziókból érzékelni, akkor könnyebben észrevehető lenne számotokra, mennyire kárt okoz Gaiaban az emberiség.

Szeretnénk, ha mindannyian tudnátok, milyen életfontosságú, hogy Gaia megtisztulhasson a szolgálat és/vagy oktatás által. Megköszönjük igyekezeteteket és Gaia is becsül benneteket. Azok köztetek, akik szeretik a természetet, tudjátok, hogy a Föld bolygó egy élő, lélegző lény, aki messze fejlettebb az emberiségnél.

Az embereket a föld őrzőinek szánták. De az agymosás vette át az uralmat és az emberek elfelejtették feladatukat. Megfeledkeztek multidimenzionális Önvalójukról és elfeledték, a földi élet MINDEN darabkája MAGA a Föld.

Annak ellenére, hogy megtanították az embereknek, hogy érzelmeiktől elkülönítve éljenek, a Föld NINCS elkülönülve vizeitől. Sok ember elkülöníti magát gondolataitól, a Föld NINCS elkülönítve atmoszférájától. Ahogy a víz és az ég [levegő] határozza meg a bolygó „időjárását”, úgy az emberi gondolataitok és érzelmeitek határozzák meg tudatállapototok „időjárását”.

Valóban gondolataitok és érzéseitek a valódi teremtő erőtök kulcsa. Igen, szeretett Földiek, TI vagytok a teremtés ereje, hatalma. Emlékezhettek, miként kell valóságotokat teremteni: gondolataitok és érzelmeitek mestereként. Ti teremtitek a valóságot, kombinálva gondolataitokat és érzelmeiteket, hogy létrehozzatok egy gondolatformát.

Ez a gondolati forma megfelel a környezetetek 3D-mátixának, vagy növekszik vagy eltávolításra kerül. Szerencsére, ha gondolatformáitok félelem alapúak és SENKI nem táplálja ezt a félelmet, teremtésetek el fog hervadni. Másrészt, ha ti magatok tápláljátok napi szinten ezt a félelmet, akkor gyökereket fog verni és sok más félelem alapú teremtést fog magához vonzani, hogy azok csatlakozzanak hozzá [és fenntartsák. -ford. megj.].

Nem vettétek még észre, hogy a félénk vagy önsajnáló emberek egyszerűen nem tudnak felhagyni félelmeik táplálásával? Nem tudják abbahagyni, mert csak ezt tudnak teremteni. Fordítva pedig vannak mások, akik arra összpontosítanak, hogy önmagukat, barátaikat, fizikai környezetüket és általában véve a világot SZERESSÉK.

Ezek a felébredettek a remény pozitív gondolataival, kitartással és eltökéltséggel támogatják ezt a szeretetet, hogy egy boldog életet teremtsenek. Ezek azok az emberek, akiket mások „szerencsésnek, sikeresnek és kreatívnak” neveznek. De ezek az emberek nem SZERENCSÉSEK. Hanem ezek az emberek SZERETETTELJESEK. Emlékeznek világuk szeretetére, és emlékeznek önmaguk [lényük] szeretetére. Hogy lehetne továbbadni azt, amivel nem rendelkezünk? Ezért ezek a „boldog emberek” erős kitartással rendelkeznek és a szándékkal, hogy gondolataik és érzelmeik mesterévé váljanak.

Nem, nem MINDIG boldogok vagy inspiráltak. Ezek az emberek gyakran fáradtak, túlterheltek és ugyanazokkal a félelmekkel küzdenek, amit mások adnak és élnek.

Ez a „boldog emberek” tudatában vannak, hogy magasabb szintű tudatuk folyamatosan „online” módban van. Ahogyan ti sem tennétek ki gyermekeiteket erőszakos és ijesztő filmeknek, ők sem teszik ki tudatukat olyan információknak, amik félelmet teremtenek.

Természetesen nem lehet minden félelmet keltő információt elkerülni, és nem is akarjátok fejeteket homokba dugni. De amint tudatában lesztek annak, hogy élitek a küldetéseteket és mindent tőletek telhetőt megtesztek célotok eléréséhez, eltölt benneteket a védelem egy mély érzése, mely gondolataitokat és érzelmeiteket körülveszi.

Ez a védelem arra emlékeztet benneteket, hogy ÖNMAGATOKON BELÜL keressétek védelmetek forrását! Jelenleg életetekben rengeteg bizonyítékot találtatok már, hogy „amit gondoltok magatokról, az teljesül”. Ezért ne engedjétek meg gondolataitoknak, hogy félelemben és negativitásban ragadjanak. Ehelyett hívjátok magatokhoz ibolya lángot és/vagy küldjetek feltétel nélküli szeretetet félelmetek forrásához.

Vagy még jobb, ha együtt használjátok az átalakítás ibolya lángját és a feltétel nélküli szeretet nagy erejét, hogy megteremtsétek a fény és a szeretet útját, egy sötétséggel és félelemmel telített világban. Az a szép benne, hogy amióta áldás került az ibolya láng és a feltétel nélküli szeretet útjára, egy multidimenzionális úttá nőtte ki magát.

Óh, az a csoda, amit mi barátaitokként és családotokként érzünk, amikor látjuk, hogy önkénteseink között mások is felismerik és megteremtik útjukat hazafelé. Miközben haladtok tovább a szeretet és a fény útján, ezentúl felfedezitek, hogy mindennel Egység-tudatban éltek.

Egy felébredt ember 10-szer több teremtő erővel bír, mint egy még a sötétségben raboskodó. És aztán, amikor ezek a felébredettek erejüket más felébredettel egyesítik, teremtő erejük exponenciálisan növekszik tovább.

Most láthatjátok, hogy a sötétségnél 10-szer, 20-szor több teljesítmény 40-szer, 80-szor erőteljesebb átalakulássá és feltétel nélküli szeretetté válik. Szeretteink, csodálatos önkénteseink, mi ezen a módon látjuk a fényt a sötétségen túllépni.

Legyetek tudatában, hogy akik a félelem fogságában vannak, még kétségbeesettebb cselekedetekre is készek, hogy visszatartsák „a szeretet és fény stabil áramlását”. Meglepetésükre, ha meghaladja őket ez a kiterjedő szeretetteljes átalakulás, azonnal meggyógyulnak.

Akkor elkezdik elfelejteni, ahogyan valódi multidimenzionális Önvalójukról is megfeledkeztek, hogy miért akartak ártani másoknak vagy környezetüknek. Ahogy egyszer elfelejtették, hogy Gaia élőlény, akivel szoros kapcsolatban állnak, elkezdik elfelejteni, hogy félelemmel és erőszakos tanokkal arra vették rá őket, hogy megfeledkezzenek ÖNMAGUKRÓL [valódi lényükről].

A fény útjának megteremtése lényegesen tovább tarthat, mert az út építőinek egy bizonyos fokban gondolataik és érzelmeik mesterévé kell válniuk. De fokozatosan emlékeztek a szeretet és a fény teremtésére, hogy azt mindenkivel egységben megoszthassátok, akik emlékeznek már a velük született képességre a teremtésre.

A szomorúság, félelem és a düh elválaszt, de a szeretet, nevetés és a pozitív gondolatok természetes módon kötik össze az Egységre épülő csoportokat. Azt kívánjuk, bárcsak látnátok a mi magasabb rezgésű dimenzióinkból a felemelkedő Gaiat. Akkor eltöltene benneteket a győzelem és az öröm érzése.

Valóban haladtok előre és szó szerint érezzétek a győzelmet és az örömet a magasabb dimenziós érzékelésetek bizonyítékai híján is! Érezzétek és lássátok szívetekben a bizonyítékot, csodálatos fantáziátokban. Ezután OSSZÁTOK MEG ezt az élményt!

A harmadik dimenziós élet egyik legnehezebb része, hogy jónak tartják, ha beszéltek félelmeitekről és szorongásaitokról. Ez természetesen így is van. De arra kérünk benneteket, hogy érjétek el azt is, hogy a szeretetetekről és a teremtő erőtökről is beszéltek. Minden korszakban volt pár ember, aki beszélt a pozitív gondolkodásról és a szeretetteljes érzelmekről.

Azonban a legtöbb ember nem mer arról beszélni, milyen jó az élete, mert a sötétek elhitették veletek, hogy ekkor „beképzeltek” lennétek, „barátságtalan a szenvedőkkel szemben” vagy ez „szerencsétlenséget” vonz maga után. De mi lenne, ha mindannyian úgy döntenétek, NEM halljátok meg a félelem és a dominancia hangját és EGYEDÜL csak a szeretet és a fény hangjára koncentrálnátok?

Igen, még mindig teljesítenetek kell földi feladataitokat. Igen, kétségtelen vannak rossz napjaitok, amikor elvesztek a feledésben. Ez addig lesz így, amíg vissza nem tértek valódi felemelkedett mesteri mivoltotokba, amik MOST vagytok. Igen, TI az ötödik dimenzióból és azon túlról jöttetek, ahol „felemelkedett mesternek lenni” természetes dolog.

A mennyei nap, amikor felemelkedett mesterek vagytok, természetes lesz szeretett nővérünk Gaia lakói számára! Ezen a napon Gaia egy nagy partit tervez minden napra. Kérünk, mindannyian vegyetek részt rajta, mert mindannyótok hivatalos oda és szívesen látják. Ha valaki, akit ismertek és/vagy szerettek még a sötétség foglya, hozzátok magatokkal, hogy élvezzétek az ötödik dimenziót és az azon túlit.

Talán még nem tudtok sokáig maradni, de amint megízlelitek az ötödik dimenziós valóság ízét, elveszítitek a félelem és az uralkodás iránt érzett kötődéseteket. Mi a magasabb rezgésű világokban NEM félünk. Ha felbukkan a félelem, azt sebként tekintjük és megkezdjük az azonnali gyógyítását.

Kedves intergalaktikus-küldöttek, szakadatlanul küldjük áldásunkat és örök hálánkat a szeretetteljes szolgálatotokért, amit TI az EGYÉRT tesztek.

Az Arktúrusziak és a galaktikus/égi családotok MINDEN tagja

Csatornázta: Suzanne Lie

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://suzanneliephd.blogspot.de/2014/10/arcturian-transmissions-to-our-inter.html

178387488_3e8ce3e32c_oTávbeavatás – Jeshua a magentaszínű fénysugárról 2014.09.26.

Legyetek üdvözölve Kedveseim, itt Jeshua, Jézus beszél hozzátok vagy ahogy egyesek hívnak engem: Sananda!

Valóban izgalmas idők ezek a Földön és ha láthatnátok, amit mi a másik oldalról látunk, nem győznétek csodálkozni.

Az asztrális szintek a Föld körül nagyon mozgalmasak, szinte az energiák forradalmáról beszélhetünk. Egy káosz, amit az utóbbi évtizedekben a Föld fizikai szintje is egyre jobban visszatükröz.

De itt nem egy akaratlan káoszról van szó, sokkal inkább egy újrarendeződés, egy kiegyenlítődés zajlik, ami elengedhetetlen, hogy a teremtésen belül egy új egyensúly jöhessen létre, egy új harmónia és amint ez megvan, elcsitulnak a poláris tudat konfliktusai Földanya asztrális, majd fizikai birodalmaiban is.

magentaEz a terv, ez a folyamat, ami már sok éve zajlik és még egy jó ideig el is fog tartani és hogy belendüljön, majd sikeresen lezáruljon szükség van a magenta színű fénysugár tulajdonságaira:

harmónia, kiegyenlítődés, egyensúly és nyugalom!

Köztetek sokan a magenta színű sugár minőségét Krisztusi-energiának vagy Krisztusi-szeretetnek nevezik és valóban ez is egy formája a szeretetnek, mert mi az Kedveseim, ami valóban az isteni szereteten kívül létezik és nem része annak?

A szeretet egy mélyebb, egy új megértése van születőben. Emberi gyermekként ti és mi a földi szeretet rózsaszín sugarának útját jártuk és a szeretetet egy egzisztenciális szinten ismertük meg [testet öltve].

A szeretet sok torzulása létezett azokban az időkben, ahogyan az önszeretet és a ’másik Te’ szeretete is nagymértékben kibillent az egyensúlyból.

Az önzés, a hamis büszkeség, az önhibáztatás és így tovább… egyre jobban elmosta az önmagatokhoz vezető szeretet útját.

Az imádat, a test túlélésre irányuló késztetése, a hamis hűség és számtalan további tapasztalat elmosta a ’másik Te’ felé vezető szeretet útját.

A belső késztetés a harmónia és a kiegyensúlyozódás irányában (gyakran az igazságosság köntösébe bújtatva) megtorláshoz, bosszúhoz vezetett és nem a valós, kozmikus kiegyenlítődéshez és még tovább lehetne itt sorolni.

Valóban egy összetett helyzet ez, nem igaz?

Amit ti Krisztusi-energiának neveztek, az összekapcsolódik a magenta színű sugárral, mely kiegyenlítő tulajdonságokkal rendelkezik ott, ahol szükség van rá, hogy a dolgok újra egyensúlyba kerüljenek, létrejöjjön a harmónia és hogy elcsituljon a polaritás [szélsőségek] vihara.

A legnagyobb viharok pedig bennetek zajlanak, mikor azt kérdezitek, mi is valójában a szeretet?!

Mi az a szeretet?

És valóban, ismeri valaki ezen a bolygón a választ erre a kérdésre?

Néhány üzenetben már elmeséltük nektek, hogy a szeret olyan sokrétű, hogy más világok lakói számára különösnek tűnik, hogy az embereknek csak egyetlen szavuk van rá. A szeretetnek sok, különféle formája van, a fizikai test is szeret a maga módján, ahogy a lélek is így tesz, még ha ez egyesek számára különösnek tűnik is.

Fizikai testetek például nagyon érzékenyen reagál egy másik személyre, ha az illető fizikai szinten tökéletesen illik hozzá és egészséges utódokkal biztosíthatná a túlélést.

Egyes tudományos kutatások már megerősítik ezt, de ez a gondolat sokak számára romantikátlan és nem megfelelő, mivel közben a lelket teljesen figyelmen kívül hagyják.

De az egyik nem zárja ki a másikat.

Valóban léteznek olyan érzelmek, amiket csak a fizikai testen belül érezhettek.

Ezek az érzelmek benne vannak a testben, az energiamezőjében tárolódnak és mind kizárólag a fizikai túlélés körül forognak.

Amikor lezárul életciklusotok a Földön és elhagyjátok fizikai testetek, elhagyjátok a földi érzelmi test és sok érzés befolyását is, ahogy azt az életetek során érzékeltétek, egy idő után elhalványulnak, miközben a lélek érzései ismét erőteljesebben érzékelhetővé válnak.

Azt is elmeséltük már nektek, hogy a lélek maga is részese a Földön való tartózkodás megtervezésében. Gyakran, amikor emberként egy kihívásokkal teli és számotokra fájdalmas helyzetben vagytok, halljuk, amint azt mondjátok:

„Hát ezt biztosan nem én terveltem ki magamnak!”

Biztos vagyok, hogy köztetek néhányan magukra ismernek, nem igaz?

De amikor kizárólag lelketek érzelmeivel voltatok összekapcsolva, valóban így terveztétek meg, mert akkor a döntéseteket egyedül az motiválta, hogy felnőjetek a fizikai testetekre jellemző túlélési ösztön által vezérelt szeretetből, az isteni szeretetbe, ami valódi természetetek szerinti.

Minden lélek célja az, hogy ezt megvalósítsa a Földön.

Ez az út, amit egykor Jézusként iránymutatóan éltem és valóban:

Számomra sem volt mindig egyszerű, hogy ne engedjek földi kísérőm [fizikai test] érzelmi bevésődéseinek.

Ezzel azonban nem a másik ember iránt érzett testi szerelem értendő, még ha ez meghamisítva egyes tanokban még most is jelen van.

A testi szerelem egy lehetőség, hogy egyesülhessen, és tökéletes harmóniába kerülhessen a fizikai és a lelki szerelem, amiből még a poláris tudat gyógyítása is megszülethet.

De sok tekintetben a legtöbb ember ettől messze távol van és a testi aktus még fogva is tartja őket a poláris tudatukban. Biztos vagyok benne, Ti megértitek miről van itt szó és nem szükséges további magyarázat hozzáfűzése.Végül és végre ma azért jöttem el Hozzátok, hogy átadjam a magenta színű sugár minőségeit azok számára, akik úgy érzik, beavatást szeretnének ezekbe a minőségekbe.

A magenta színű sugár útja nem mindig a legegyszerűbb. Fel kell hozzá adni a szeret jelentésével kapcsolatos egyéni tévedéseket vagy hogy a szeretetnek mit kellene jelentenie és ez sokak számára egy mélységesen fájdalmas folyamat.

Ne feledjétek: ti mindannyian már Magatokban hordozzátok a kozmikus-isteni sugarakat.

A beavatás nem külső beavatásként értendő, ami kívülről jön Hozzátok – hanem egy bennetek lévő erő felszabadítása, amit ti egykor, mondhatni mélyen bensőtökben elrejtettetek, és amire rárétegeződtek fizikai testetek érzelemi, azért hogy egyáltalán emberként tapasztalatot gyűjthessetek.

Tehát a beavatás hasonlít az ősi kincseskamrák feltárásához és olyan folyamatokat indítanak be Bennetek, amik gyakran hetekkel a beavatás előtt vagy után jutnak kifejeződésre.

Így már önmagában a szándék, hogy részt vegyetek a beavatáson, már hetekkel korábban elindíthatja a folyamatokat. [reméljük utána is működik J-ford. megj.]

A magenta színű sugár kamrájának megnyitása a kiegyenlítődés folyamatát vonja maga után, ami egyes életterületeken a szokottnál erősebben válik érzékelhetővé. Itt mindenek előtt az a lényeg, hogy felismerésre kerüljenek a szeretettel kapcsolatos tévedések, hogy azok mit tesznek és nem tesznek veletek és hogy még mindig munkálkodnak bennetek.

A magenta színű sugár így a rózsaszín sugár kibővítése és ezért azt ajánlanám Nektek a folyamat megértése érdekében, hogy olvassátok el még egyszer nővérem Lady Rowena üzentét a rózsaszín sugár minőségéről. [a csatornázó oldalán németül elérhető-ford.megj.]

Mert ami elkezdődött a rózsaszín sugár beavatásánál az szeretne a magenta színű sugárban kiteljesedni.

Hogy ez megtörténhessen, szükséges a rubinvörös szín minőségének integrációja, mert az út, amire most léptek, valóban valódi odaadást és hitet követel meg.

Kérlek ne feledjétek:

Ez egy folyamat és hogy az időkeret, hogy mikor záródik le egy inkarnáción belül, az egyénenként változik.

A korábbi sugarakba való beavatás is még mindig munkálkodik Bennetek!

Nincs kronológiai sorrend ebben az értelemben, ez sokkal inkább egy egymásba fonódás és áramlás.

Hagyjatok magatoknak időt, ne legyetek túl szigorúak Önmagatokkal és mindenekelőtt:

bízzatok abban, hogy történjen bármi, a kiegyenlítődés folyamata az isteni egyensúlyba vezető valódi szeretet útja.

A „célban” megérkezve úgy szeretitek Önmagatokat, mint a többi embert, tökéletes harmóniában. A szeretetet pedig nem a fizikai világ földi drámái fémjelzik, hanem a mélységes nyugalom.

A földi test érzelmei továbbra is élvezhetőek, de már nem azok irányítják a létezéseteket a Földön.

A szeretet lesz az irányító – az isteni szeretet –ami kezdve Önmagatoknál tökéletes harmóniát sugároz ebbe a világba és hozzájárul, hogy megtörténhessen a szintek új igazodása/kiegyenlítődése.

Oly gyakran elfelejtitek még, hogy emberként inkarnálódva ennek a rendszernek a részei vagytok és így Ti vagytok azok, akik a legtöbb gyógyítást elvégezhetik.

Ne ítéljétek el a világot, amiben tartózkodtok, hanem ismerjétek fel, hogy bármiféle ítélet a túlélés által táplált félelemből fakad. Függetlenül attól, hogy a Ti saját vagy más túléléséről van szó.

Itt nem nagy külső tettekről van szó, hanem a Benső változásról.

Az egész bármely része, ami megváltozik, megváltoztatja az egészet is.

Minél több új energia áll rendelkezésre, annál könnyebb lesz azok számára, akik majd benneteket követnek.

Ti már követitek az első út-törőket, akik ezen az úton jártak és utánatok is jönnek majd mások.

A folyamatot már nem lehet megállítani és a magenta színű sugár integrációja által lehetővé teszitek ennek a [magenta] energiának, hogy átáramoljon rajtatok és elterjedjen a Földön, mint korábban soha.

Örömmel adom át nektek a magenta sugarat, amit oly sok éven keresztül a Föld helyetteseként, irányítóként megőriztem számotokra.

Anthriel Arkangyal, a magenta színű sugár őrzője támogatni fogja mindazokat, akik fel kívánják tárni az önmagukban rejlő kincseskamrát, mely őrzi a magenta színű gyémántot.

Örültem Mindegyikőtöknek!

Szeretettel:

Jeshua

 

Csatornázta: Shari ,Copyright 2014

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://www.sternenkraft.at/seminare/ferninitiation-12-strahlen/9-strahl-magenta/

 

Egy kis zene…

“Senki nem született úgy, hogy a bőrszíne, származása vagy vallása alapján gyűlöljön más embereket. Az emberek megtanulják a gyűlöletet és ha képesek megtanulni a gyűlöletet, megtanítható nekik a szeretet is, mert a szertet természetesebben áramlik az emberi szívbe, mint az ellentettje.”            Nelson Mandela

Linának küldöm az SOS előzményeit is! :)

S.O.S.

Ez egy SOS-jelzés, le lettem győzve, a földre kerültem,
Hallod félelmemet, van ott valaki?
Úgy érzem, elvesztem…

Mindent hátrahagytam, de ne engem okolj,
El kellett mennem, többé már nem voltam önmagam,
Olyan mélyre zuhantam,
Hogy senki sem lát már engem,
Belesüllyedtem a névtelenségbe,
Harcoltam az ürességgel és a hideggel, a hideggel,
Szeretnék visszatérni, de képtelen vagyok rá,
Szeretnék visszatérni,
Egy senki vagyok, csak egy személy vagyok,
Az én királyságom a fájdalom birodalma,
Egyetlen fegyver képes bebörtönözni engem,
De látom a fényt a rácsok között,
És nézem, hogy milyen gyönyörű az ég,
Hallod hangom visszhangját (visszhangját)?

Ez egy SOS-jelzés, le lettem győzve, a földre kerültem,
Hallod félelmemet, van ott valaki?
Úgy érzem, elvesztem…

A csend megöli a bennem lévő fájdalmat,
Hallasz? Látsz engem?
Megígérte, hogy téged egy
Szikra nélküli dologgá tesz,
Így hát sírtam, és rád gondoltam,
Belefulladtam az ég hullámaiba, hullámaiba.
Minden bűntudatom, minden történetem
Elgondolkodtat,
Egy senki vagyok, csak egy személy vagyok,
Az én királyságom a fájdalom birodalma,
Egyetlen fegyver képes bebörtönözni engem,
De látom a fényt a rácsok között,
És nézem, hogy milyen gyönyörű az ég,
Hallod hangom visszhangját (visszhangját)?

Ez egy SOS-jelzés, le lettem győzve, a földre kerültem,
Hallod félelmemet, van ott valaki?
Úgy érzem, elvesztem…

Ez egy SOS-jelzés, le lettem győzve, a földre kerültem,
Hallod félelmemet, van ott valaki?
Úgy érzem, elvesztem…

http://lyricstranslate.com/hu/sos-sos.html-34

In Memoriam Masaru Emoto

copyright I.H.M.

 * ARIGATO! *

kedves Masaru Emoto…

 

Kedves Olvasók!

Lélekként sok „helyről” kaphatjuk az energiákat, de gyakran megfeledkezünk bolygónk eredendő energiájáról, erre emlékeztet minket Gaia a következő csatornázásban és ráadásként Ő is elmondja a magáét a „lábszag” problémával kapcsolatban! :) Scarlett

gaiadiosKedves csodás emberek!

Mindenkit üdvözlök! A Föld hangja vagyok. Fogadjatok benső középpontotokban [szívetekben]. Az édesanyátok vagyok. Tárjátok ki testetek minden sejtjét előttem. Szeretnélek hordozni benneteket, azt szeretném, ha ellazulnátok. Próbáljátok ezt most meg, ebben a pillanatban. Engedjétek el a feszültséget, a sok gondolatot a fejetekben, az agyalást, ami sok ember számára normálissá vált; engedjétek ezeket elillanni. Engedjétek magatokhoz a levegőt, majd engedjétek azt bensőtökbe.

Mindenkit üdvözlök! Szívemben őrizlek és szeretlek benneteket. Bízzatok bennem. Ezt nem tanították meg nektek. Ellenkezőleg, arra tanítottak, hogy ne bízzatok bennem. Gyermekkorotokban már korán megtanítanak arra, hogy agyatok tetterejében és kapacitásában bízzatok, az elmében és ezzel úgy szervezzétek és rendezzétek életeteket, hogy az átlátható és ellenőrizhető legyen. Neveltetésetek és képzéseitek nagy része arra irányul, hogy uralkodni lehessen az élet felett és ez az embereket arra ösztönözni, hogy belesimuljanak egy bizonyos struktúrába és egy létező rendszerbe. Ez összezavarja a gyerekeket. Bennük még megvan egy spontán, intuitív áramlás, ami kapcsolódik érzelmeikhez. Érzelmeik gyakran még szűretlenek, nagyon közvetlenek és hamisítatlanok és ez megijeszti a felnőtteket. Felcseperedésetek során szinte mindannyian megijedtek érzelmeitektől, azok erejétől, a bennük rejlő szenvedélyességtől és korlátlanságuktól. Mégis – valóban korlátlanok? Az érzelmek egyéni dinamikával rendelkeznek. Ha szabadjára engeditek őket, akkor egy idő elteltével maguktól fognak egyensúlyba kerülni, egy természetes kiegyensúlyozott állapotba. Ha egy gyereknek megengeditek, hogy kitombolja magát, amikor haragos – amikor például úgy érzi igazságtalanul bánnak vele -, amikor haragja jelen lehet, akkor a gyermek egy idő után magától vissza fog térni a csend és az önreflexió állapotába. Néha szükséges a gyermeknek segíteni, de a múltban – és ma is kétségtelenül – egy ilyen érzelem nem fejeződhet ki, mert csírájában elfojtották. A természetes érzelmi életet már nagyon korán láncra verik, és egy önmagán uralkodó felnőtté nevelnek, aki már elszokott attól, hogy megbízzon spontán érzelmeiben, szükségleteiben, szenvedélyében. Elidegenítik tőletek a legbensőbb impulzusaitokat. Sötét sarkokba szorulnak vissza, ahová aztán ti már nem merészkedtek. De előbb vagy utóbb napvilágot látnak az elveszett dolgok.

Nem állhattok örökre ellent szíveteknek, lelketek hangjának.

És úgy tűnik, éppen most, sok emberben egyszerre ébredezik a lélek hangja. Olyan, mintha egy forradalom ütné fel a fejét. Az emberek élni akarnak. Nem csak túlélni és ellenőrzés alatt tartani az életet, hanem teljességében részesei akarnak lenni. Igény van valódi tapasztalatok és mélységek iránt. És ez az érzelmi életben intenzív ingadozásokat hívhat elő, de ez ezzel jár. Azon vagytok, hogy visszatérjetek gyökereitekhez. És ezek a gyökerek égiek és világiak [földiek] is egyben.

Egy halhatatlan lelket hordoztok magatokban. Egy végtelen fény rejlik bennetek, ami nincs a térhez vagy időhöz láncolva, nincs ehhez a testhez láncolva. Mégis ez a fényszikra úgy döntött, táncba lép a testtel, velem, a Földdel, a természettel. Miért van ez így?

A lélek belesüllyed egy testbe, hogy valami különlegeset tapasztaljon meg, hogy átélhesse a teremtés erejét, ami puszta lélekként nem lehetséges számotokra. A fény szándéka a besűrűsödés, formát akar ölteni. A forma által mások számára is láthatóvá váltok, ilyenkor létezik a „te” és a „valaki más”. Ekkor lehetséges az élőlények közötti kommunikáció, egy interakció, egy megértés, egy mulatság. A lélek földi manifesztációja által válik csak lehetségessé a teremtés. A sokrétűség, a többszintűség – ez teszi érdekessé, izgalmasság és kalanddá az életet. A cél az ég és a föld, a test és a lélek összetalálkozása, az ember-lét a teremtés, a kreálás, a megtapasztalás, a kaland mágiája. És most talán felmerül bennetek a kérdés: hogy lehetséges a jelenlegi helyzet, hogy a földi életet annyira átitatja az élet feletti uralom, az élet ellenőrzése, az élet manipulálása? Olyannyira, hogy sok ember – és a természet – ezektől a nyomasztó, ítélkező energiáktól szenved. Mi maradt a gyermekkorotokban világosan érzékelhető eredeti mágiából és kalandból, ami hozzá tartozott a gyermekléthez? Az emberek és a természet szenvedése elszomorít. Oly sok az emberekben a követelés, a fájdalom, az elnyomott érzelem. De ott a remény. Egy átalakulás megy végbe. És azért beszélek hozzátok, kik itt vagytok, mert tudom ti vagytok a hírnökök és az előfutárok. Olyan emberek vagytok, akik érzik a változás szelét, érzik, ha ezt a változást sokan a szívükön viselik, akkor létrejöhet valami Új. Valami Új a Földön.

Arra kérnélek benneteket, hogy érezzétek ezt át önmagatokban is. Merüljetek alá saját lényetekben, lélegezzetek mélyen a hasatokba. Vedd fel a kapcsolatot a Belső Gyermeked játékos energiájával. Azzal a benső gyermekkel, aki érti a mágiát és a kalandot, azzal a gyermekkel, aki bízik a magasabb erőkben, akinek nem kell semmit sem uralni sem kontrollálni elméjével; még mindig benned van, él és nem tudod elpusztítani. Képzeld el, hogy látod Őt, és üdvözölöd. Érezd, ahogyan belső gyermeked kapcsolódik hozzád. Tudja mélyen belül, hogy itt akar lenni, rajtam [Gaian], ember akar lenni – mint egy híd föld és ég között. Lelj rá újra erre az energiára az életedben. Mit tehetsz a hétköznapokban, hogy teremts bennük egy kis mágiát és kalandot? Tedd fel ezt a kérdést belső gyermekednek. Mire van szüksége, hogy újra magához térjen, hogy teremtsen valamit, ami által boldog lehet? Ez lehet valami teljesen egyszerű, ne tedd túl naggyá, tartsd meg játékosan és kicsinek.

Elmétekben gyakran azt gondoljátok: Nagy dolgoknak kell történniük ahhoz, hogy az emberek tudata megváltozzon. De én azt mondom nektek: hogy a válasz az egyszerűhöz való visszatérésben rejlik, a visszatérésben a mágiához [teremtőerőhöz], a belső gyermeketekhez. Ott lelhető fel a kapcsolat a magasabb hatalmakhoz, az éghez és a Földhöz. Ott lelhető fel az odaadásod valami iránt, ami nagyobb, mint te vagy. Hitedben megingattak, de mindez újra érzékelhetővé és megfoghatóvá válhat életedben. Sokatok számára nehéz itt lenni a Földön, főleg ebben a társadalomban – ebben a szociális valóságban, annak kialakításában és struktúrájában, és nyomasztanak ennek a társadalomnak az adott szabályai, elvárásai és követelményei, melyek elnyomják kreativitásotokat. Ez a mágia [teremtő erő] és a kaland ellentétei. Nagyon gyakran nyomaszt benneteket a valóság. Köztetek egyeseknek az az érzése, hogy annyira mások, hogy kétségeik vannak, valóban ide tartoznának-e. És pont nekik szeretném elmondani: Ide tartoztok, otthon vagytok rajtam, nálam. Én a Föld lelke vagyok. Ti szerettek engem. Tegyetek valamit, hassatok, tegyetek különbséget a társadalom, mint szociális valóság, emberi gondolatok, szabályok és a vad természet energiái között. A Föld eredendő energiája, az erdők, tavak, madarak és virágok energiája, és ti is ide tartoztok, ti értitek ennek az energiának a nyelvét. Tisztelitek ezt az energiát. Érzem, hogy becsben tartotok engem és ezt becsülöm bennetek.

Ne hadakozzatok a társadalommal, ne vitatkozzatok vele, mert amint belebocsátkoztok egy küzdelembe, egyezkedni akartok, strukturálni, rendezni, kikényszeríteni valamit. De sok dolog, amit most a társadalomban uralkodási és kontrollálási kényszer kísér, csak egy krízis által tud összeomlani. Néha valaminek teljesen meg kell rekednie és ki kell adnia az erejét, míg egy valódi változás be nem következik.

Támogathatod és hozzáteheted részedet a tudat-átalakításhoz a Földön azzal, ha a mindennapokban visszatérsz Forrásodhoz, a Belső Gyermekedhez. Az eredetedhez. Hogy szembe mersz nézni érzelmeiddel és velük együtt dolgozol. Mersz újra álmodni. Újra mersz szenvedéllyel élni, hiszel a lehetőségekben, amit az élet hoz, még ha a társadalom azt is mondja, hogy ez nem lehetséges, ez nem fog menni, nem valósítható meg. Olyan sok minden lehetséges, ha az emberek szívből élnek, ha fenntartások nélkül mernek megbízni érzéseikben. Ez nem jelenti azt, hogy minden felmerülő impulzust követednek kell. Inkább azt jelenti, hogy gyakran érzed azt, valami történik veled, érzed, hogy valami megérintett. Hogy befelé figyelsz, szemügyre veszed Belső Gyermekedet, ha mérges, fél vagy szomorú, de akkor is, ha lelkes és szenvedélyes. Hogy együtt dolgozol ezzel a Belső Gyermekkel és a legbensőbb ideálok és impulzusok szerint mered élni az életed. Ez végérvényesen meg fogja változtatni a társadalmat – ez nem a valami ellen való harc, hanem a te visszatérésed a te saját igazságodba, a saját eredendő Önvalódba.

Végezetül, arra kérlek, hogy tudatodat irányítsd egészen le a lábadig és tudatosítsd, ahogyan a lábaid a talajt érintik. Képzeld el, hogy a lábaidon keresztül lélegzel. Minden egyes alkalommal, amikor lélegzel, belélegzed a Föld-energiákat a lábadon keresztül. Érzékeld, ahogyan elnehezülnek a lábaid. Érezd, hogy visznek téged a lábaid, ahogyan a talaj, én, a Föld is hordozunk téged. Nem kell mindent egymagad megtenned. Nagyobb erők is tevékenyek, amik szolgálatodra várnak. Támogatni akarnak lelked útján. Érzékeld ezeket az erőket. Érezd hordozó erőmet. És ezután érezd az égi erőket, amik szintén jelen vannak, a vezetők, angyalok és a lelked formájában. Nem kell pontosan tudnod, hogyan és miként működik ez, a lényeg a nagyobb erő megtapasztalása, mely szelíd és örömteli, mely nem kritizál téged, hanem együtt érez veled, érzi veled együtt, ami veled történik, amin keresztülmész. Érzékeld ezeket az erőket szívedben, a hátad mögött és a vállaidon. Engedd, hogy melletted legyenek, vigaszt nyújtsanak neked és bátorítsanak. Érezd, amint elcsendesedik elméd, ha ráhangolódsz ezekre a kísérő, tápláló energiákra. Bízz a jelekben, a jelzésekben melyeket testedtől, érzéseidtől szakadatlan kapsz. Ott van az életben a mágikus áramlat, mely vezethet, kormányozhat téged, ami örömre, a teremető erőre hangolódott. Ez az áramlat újra jelen akar lenni, ez az áramlat fogja átalakítani az életet a Földön.

Szívből köszönöm jelenléteteket.

Pamela Kribbe

Csatornázta: Pamela Kribbe

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://www.jeshua.net/de/

Kapcsolódó anyag:

http://kristalyhang.wordpress.com/2014/04/26/jeshua-az-uj-fold-i/


bluebird (1)Kedves Olvasók!

Sok szeretettel küldöm Nektek ezt a felemelő dalt Bagdi Bellától, katartikus élményt nyújthat, ha engeditek!

Béke legyen Mindenkivel!

Scarlett

Archangel-UrielItt Uriel, Isten Fénye!

Szeretett lényeim, most az egyik mélyen gyökerező félelmetekre szentelnék időt, arra a félelemre, ami egyes fénymunkásokat tétovázásra késztet és befolyásolja szabad akaratukat: ez a szorongás a veszteségtől való félelem.

Hogy behatároljuk ennek a félelemnek a valódi dimenzióját [nagyságát] fontos átgondolni személyes történeteteket.

Igen, Mindannyian nagy veszteséget szenvedtetek el, mely végtelen nagy időintervallumokra hat ki, és ami nagy szenvedéssel járt együtt, ez a veszteség pedig nem kisebb, mint a lélek egységének elvesztése, önvalótokkal és az Isteni Mindenséggel való kapcsolat elvesztése.

Hogy milyen nehéz teher ez a veszteség, azt csak az Egységtől való elválasztottsággal együtt létrejövő lineáris időben tapasztalta meg lelketek.

Sok embernél ez az önként választott veszteség a mai napig meghatározó traumaként égeti életüket.

Mindenfajta tulajdon gyűjtögetése, felhalmozása és az ezekhez való ragaszkodás is szintén erre a veszteségre vezethető vissza, ahogyan kapcsolataitokban sok dráma, melyek a ragaszkodás, birtoklás és elveszítés témakörét érintik.

A veszteségtől való félelem arra ösztönöz benneteket, hogy egyre többet akarjatok, abból a téves feltételezésből fakadóan, hogy ennek következtében csökkeni fog a félelem.

De a legtöbbször ennek ellentettje az igaz, mert minél többet birtokol az ember, annál többet el is veszthet.

Ahol a tulajdon és a veszteségérzet az uralkodó, ott a fösvénység és az irigység sincs messze. Ezek pedig bizalmatlanságot és elhatárolódást szülnek.

Azok az emberek, akik ebbe az örvénybe kerültek, már rég elveszítették a hiányzó Önvalóval való kapcsolat érzelmi vermének okát, ahogyan a szeretetet is, ami lehetőséget adhatna a továbblépéshez és gyógyuláshoz.

A tudat új szintre emelése újra átérezteti veletek ezeket a régi fájdalmakat, a gyógyulás érdekében.

Sok haladó fénymunkás számára finom szinten válik láthatóvá ez a folyamat, például felmerülhet bennetek a kérdés, mi a helyzet a vágyakkal a magasabb dimenziókban?

Felemelkedett lényként le kell mondanom a testi szerelemről?

Mi a helyzet a szórakozással és az érzéki örömökkel, létezik a fénytelített test?

Le kell mondanom az étel élvezetéről?

Egyesekbe belopakszik a kétség és a lemondás érzése.

Szeretett Fényem, ha te is ide tartozol, akkor egy nagyon jó hírem van számodra.

Az életöröm, életkedv és a szeretet bármely létező aspektusának megélése sokkal magasabb fokon lesz lehetséges számodra, ahogyan az ételek és italok élvezete. .

Az öröm az élet elemi részét képezi és a szabadság és a szeretet erejével sokféleképpen kifejezésre juttatható.

A hiányra és leragadásra épülő duális világban a rezgéssel együtt az érzéki élvezetek is véget érnek és átalakulnak, ahogyan a függőségre épülő kapcsolatok is .

A félelem, hogy elveszítsétek azt, ami szórakozást, érzéki vágyat vagy élvezetet nyújt gyakran összefüggésbe hozható a korábban leírt félelemmel, ami a lélek elszigetelődéséből jött létre.

Így ez a félelem ragaszkodóvá tesz az ismert dolgok iránt és minden típusú függőségre tesz hajlamossá és fogva tart benneteket.

Ilyenkor az érzéki öröm és a szeretet szétválik és az öröm és szórakozás elveszítik az összefüggést, mikor a cinizmus és a káröröm veti fel a fejét.

Szeretett Fény, számodra csak a szeretet útja létezik, ami ismét elvezet a teljességhez.

Ha Te képes vagy Önmagadat szeretettel elfogadni, ha készen állsz minden mást alárendelni a szeretetnek, akkor a félelem fel fog oldódni és szabad leszel.

Ha bensődben szabad vagy, akkor semmi sem tántoríthat el utadtól, mert nem leszel többé manipulálható.

Nincs olyan külvilági mulatság, sem kaland, sem kábítószer, ami megközelítőleg is képes olyan intenzitású boldogságérzetet okozni, mint a lélek összeolvadása a Minden-Létező-Egység-gel.

Járd utadat, nincs vesztenivalód, leszámítva a veszteségtől való félelmet.

Soha sem vagy magadra hagyva, vezettetve vagy, oltalmazva és végtelenül szeretve.

Megáldalak

Uriel vagyok

 

Csatornázta: Günther Wiechmann

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: www.guentherwiechmann.de

 

Követem

Értesítést küldünk minden új bejegyzésről a megadott e-mail címre.

Csatlakozz a 283 követőhöz